Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Λιμενικό Ταμείο , Θέματα Συνεδρίασης Τρίτη 19 Ιουλίου 2018


Λιμενικό Ταμείο , Δράσεις .
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει την διαχείριση των Λιμενικών εγκαταστάσεων των Δήμων , της λεγόμενης χερσαίας ζώνης , η οποία για την Μονεμβασία είναι η περιοχή από το κατάστημα ΚΑΣΤΕΛΛΟ , η Πλάκα , η παραλία Μανδράκι μέχρι την περιοχή της Μαρίνας . Την διοίκηση του έχει επταμελές διοικητικό συμβούλιο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και η έδρα του είναι η Νεάπολη . Πρόεδρος είναι ο Χαράλαμπος Κουτσονικολής , Αντιδήμαρχος Βοιών και Αντιπρόεδρος ο Γιώργος Μπουτέρης , ο οποίος τρέχει τα θέματα του Λιμενικού Ταμείου . Στο Διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν ο Λιμενάρχης Νεαπόλεως Ευθύμιος Σκαλίμης , από την πλειοψηφία ο Σταύρος Χριστακος , η Κατερίνα Γεωργακακου και από την μειοψηφία η Σοφία Δουμάνη και Παναγιώτη Κόκκορης .
Την προηγούμενη περίοδο με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μονεμβασίας ,το Λιμενικό Ταμείο  υλοποίησε το πρόγραμμα Ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Μονεμβασιάς από το κατάστημα ΑΚΤΑΙΟΝ ως το κατάστημα ΑΛΕΞΑΚΗ συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 260.000 € περίπου ,
Την τρέχουσα περίοδο έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την συνέχιση της ανάπλασης από το σημείο που έχει σταματήσει η προηγούμενη με κατεύθυνση προς την Μαρίνα  , προϋπολογισμού 130.000 € .  Η ανάπλαση θα έχει την μορφή των προηγούμενων τμημάτων , βοτσαλωτό δάπεδο με πέτρινο τοιχίο στη πλευρά της θάλασσας . Πιθανόν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να ξεκινήσει το έργο τον Ιούνιο .
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την  αδειοδότηση των παρακάτω έργων ;
Εκβάθυνση  στο Μανδράκι καθώς  κατασκευή περιμετρικού τοιχίου  για την εξυπηρέτηση των σκαφών , καθαίρεση και αντικατάσταση του Λιμενοβραχίονα μετά τον Φάρο  , αντικατάσταση του πέτρινου ημικυκλικού τοιχίου .
Επίσης ολοκληρώθηκε η αδειοδότηση για την κατασκευή πέτρινου τοίχου ανατολικά του χώρου της ΠΛΑΚΑΣ προϋπολογισμού περίπου 25.000 € .
Στην περιοχή της Μαρίνας προχωρούν οι διαδικασίες για την επέκταση της χερσαίας ζώνης  η οποία σήμερα φτάνει ως το κεντρικό αντλιοστάσιο .
Ολοκληρωθούν η διαδικασίες για τον καθορισμό χερσαίας ζώνης στην περιοχή της βόρειας προβλήτας μετά τα ΦΤΕΡΑ  , απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία για την μελέτη και κατασκευή επέκτασης της βόρειας προβλήτας για την εξυπηρέτηση των κρουαζερόπλοιων .
Εκτός από τα παραπάνω από πιστώσεις του Λιμενικού Ταμείου θα διατεθούν για την Μονεμβάσια στο έτος 2018 , 7.000 € για επιδιορθώσεις στις λιμενικές εγκαταστάσεις , 4.000 € για την αγορά και τοποθέτηση οικίσκου για την εξυπηρέτηση των κρουαζερόπλοιων , 6.000 € για την εγκατάσταση στεγάστρου στον ίδιο χώρο , 5.000 € για την κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη Μαρίνα  καθώς και 13000 € για την εταιρεία που θα αναλάβει την ασφάλεια εγκαταστάσεων του χώρου της Πλάκας  , απαραίτητη προϋπόθεση για την επίσκεψη κρουαζερόπλοιων στη Μονεμβάσια .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νεάπολη  15  Ιουνίου 2018                                                                                                
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                           Αριθ. Πρωτ.:  -433-                                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
   
                                                          Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η      
                     
                                                                        Π Ρ Ο Σ :                                          
                                      Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.                                 
(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε
τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά
εκλογής τους για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).


                                                        KOIN. :

                                            ον  Δήμαρχο Δήμου Μονεμβασίας.
                                     -κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Μονεμβασίας.
                                 
  
    
       Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 19η  Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο :   Διάθεση πιστώσεων έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για
                  προμήθειες
ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση πίστωσης-Απευθείας ανάθεση του έργου {Τοπικές
                 επεμβάσεις στην Εξομοιούμενη Ζώνη Λιμ. Εγκατάστασης
                 Μονεμβασίας} (κατασκευή τοιχίου) προϋπ/σμού 10.000€.
ΘΕΜΑ 3ο :   Έγκριση εργασιών σε χώρους αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου.

                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

                    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ