Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 24 Αυγούστου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 19-08-2009

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5183

--------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία

Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός

Τηλ - FAX 2732 0 61111 62110

Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

*******************************

Π Ρ Ο Σ

****************

1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας

2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο

3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο

4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο

5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο

6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο

7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο

8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο

9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο

10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο

11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο

12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο

13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.

1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας

2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου

3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη

4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου

5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών

6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων

7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών

8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων

9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 24 Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα & ώρα 19:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης στα πλαίσια του έργου «Διετές Πρόγραμμα οριζόντιων συντονισμένων δράσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων τουριστικού ενδιαφέροντος και μεταφορά τεχνογνωσίας οργάνωσης και υλοποίησης πιλοτικών έργων / προγραμμάτων με κωδικό 2008ΣΕ01100013 – αποδοχή ποσού (20.000.00) €.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος.

2. Σύνταξη 3ου Ειδικού Προϋπολογισμού με τον τίτλο ¨Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Μονεμβασίας 2009 – Ο Πολιτισμός ανθίζει στην Μονεμβασία¨ Εκδηλώσεις για την επέτειο της Απελευθέρωσης της Μονεμβασίας την 23η Ιουλίου 2009. Επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη Γέννηση του Ποιητή Γιάννη Ρίτσου, προϋπολογισμού (20.000.00) €.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος.

3. Αποδοχή της απόδοσης εσόδων του άρθρου 46 του Ν. 3756/2009 . από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες της χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους για το Β τετράμηνο 2009 – ποσού (37.250,00) €.

Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος, Σταύρος Χριστάκος.

4. Διάθεση έκπτωσης (38.114,34) € από την πίστωση (149.400,00) € με τίτλο Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων του Δήμου.

Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος, Σταύρος Χριστάκος.

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 152/2009 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος, Σταύρος Χριστάκος.

6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 68/2009 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Μίσθωση ειδικού οχήματος για την αποκομιδή των συμπιεστών».

Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος, Σταύρος Χριστάκος.

7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος, Σταύρος Χριστάκος.

8. Αίτηση του κ. Δερζιώτη Κωνσταντίνου σχετικά με ένωση δρόμου από Εθνική οδό – ξενοδοχείο « Μαϊστράλι».

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

9. Εγκατάσταση Υ/Σ Compact από την ΔΕΗ – ανάπτυξη υπογείου δικτύου στο κεντρικό τμήμα του οικισμού Γέφυρα & μελλοντική απομάκρυνση του εναερίου Υποσταθμού που βρίσκεται πλησίον ζαχαροπλαστείου ΧΑΡΑΜΗ.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος.

10. "Περί επανέταξης της ιδιοκτησίας Πολυχρόνη Κρητικού του Αναστασίου, εντός των ορίων του οικισμού Τάλαντα".

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος.

11. ¨Αποδοχή χρηματοδοτήσεων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα σχολεία, Ά Δόση «Κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2009 – Α΄ χρηματική εντολή» και Β Δόση «Κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2009 - Β χρηματική εντολή»¨.

Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος, Σταύρος Χριστάκος

12. ¨Αποδοχή ποσού (5.300,00) € «Κατανομή στους Ο.Τ.Α. της ΣΑΤΑ 2009 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»".

Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος, Σταύρος Χριστάκος

13. ¨Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης Δημοτικού δρόμου προς Σόρακα¨.

Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος.

14. ¨Έγκριση μελέτης με τον τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αρδευτική Γεώτρηση Αγγελώνας», προϋπολογισμού (33.547,10) €.

Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος.

Ο Πρόεδρος

Ιάκωβος Γεωργουδής

Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009

φωτια στην περιοχη Καστρακι ( τοπικο διαμερισμα Αγιου Ιωαννη )

Αντικατασταση δικτυου υδρευσης Μονεμβασιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

***********************************

ΑΡΙΘΜΟΣ 12/2009 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

**************************************************

συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασίας.

Στη Μονεμβασιά σήμερα την 30ην του μηνός Ιουνίου έτους 2009 ημέρα Τρίτη & ώρα 19.00 μ. μ., το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθ. 4268/26-06-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε σε κάθε έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και στους τοπικούς προέδρους όλων των τοπικών διαμερισμάτων του Δήμου, (επειδή τα θέματα αφορούν τα τοπικά διαμερίσματα), που κατοικούν στα όρια της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, καθώς & στον κ. Δήμαρχο «άρθρα 95 & 129 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006)» για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 2ο : ¨Αποδοχή οριστικής ένταξης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μονεμβασίας», συνολικού ποσού (86.950,00) € από πιστώσεις προγράμματος Θησέας με (50.000,00) € και από ιδίους πόρους με (36.950,00) €¨.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κ. Δήμαρχος Νεκτάριος Μαστορόπουλος και ο υπάλληλος του Δήμου, Ανδρέας Κρητικός, για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 δημοτικών συμβούλων και εννέα (9) τοπικών προέδρων ήταν :

Παρόντες

Απόντες

1. Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου

1. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παν

2. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία

2. Ψυχογυιός Παναγιώτης του Σταμ.

3. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

4. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

5. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

6. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

7. Παπαδάκης Γεώργιος του Παναγιώτη

8. Γεώργας Παντελής του Δημητρίου

9. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου

10. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα

11. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

Οι Πρόεδροι Παρόντες

Οι Πρόεδροι Απόντες

1. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη

Τ. Π. Αγίου Ιωάννη

1. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου

Τ. Π. Βελιών

2. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου

Τ. Π. Ταλάντων

2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου Τ. Π. Αγίου Δημητρίου

3. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου Τ. Π. Λιρών

3. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου Τ. Π. Νομίων

4. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου

Τ. Π. Αγγελώνας

4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννη

Τ. Π. Αγίου Νικολάου

5. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Τ. Π. Κουλεντίων

Ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, επικυρώνονται και υπογράφονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης <άρθρο 14ο Κ.Λ.Δ.Σ.>.

Ο Πρόεδρος πριν αρχίσει η εισήγηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης πρότεινε όπως συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα :

1. ¨Έγκριση της 230/2009 μελέτης με τον τίτλο «Δημοτική ΟδοποίιỨ, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί και να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη.

Σημείωση : Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Λεκάκης & Ο Τ. Π. Κων/νος Κληρονόμος προσήλθαν κατά την συζήτηση του 7ου θέματος περί Ψήφιση πίστωσης (12.000,00) € για τη δημιουργία διαφημιστικού υλικού – DVD σχετικά με την Τουριστική προβολή του Δήμου Μονεμβασίας.

Θέμα 2ο

Αριθμός αποφάσεως: 164/2009.

****************************************

¨Αποδοχή οριστικής ένταξης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μονεμβασίας», συνολικού ποσού (86.950,00) € από πιστώσεις προγράμματος Θησέας με (50.000,00) € και από ιδίους πόρους με (36.950,00) €¨.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Ιάκωβος Γεωργουδής έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

Με το υπ. αριθ. 16859/9452/10-06-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη, με θέμα ¨Οριστική ένταξη έργου στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»¨, μας γίνεται γνωστό ότι εντάχθηκε οριστικά στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ της Περιφέρειας Πελοποννήσου το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μονεμβασίας», συνολικού προϋπολογισμού (86.950,00) € από πιστώσεις προγράμματος Θησέας με (50.000,00) € και από ιδίους πόρους με (36.950,00) €¨.

Κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικον. έτους 2009 έχει γραφεί πίστωση (36.950,00) € στον ΚΑ 25.7312.0007 με τον τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου Μονεμβασίας», στην παραπάνω εγγραφή από παραδρομή δεν έχει γραφεί στον τίτλο του έργου η λέξη «ύδρευσης».

Μετά από τα παραπάνω μπορούμε να προβούμε στις απαιτούμενες διαδικασίες, αποδοχή χρηματοδότησης, εγγραφή στον προϋπολογισμό, κλπ..

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, είδε τον φάκελο του έργου, τον προϋπολογισμό έτους 2009 & μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Αποδέχεται την οριστική ένταξη της μελέτης : «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μονεμβασίας», προϋπολογισμού (86.950,00) € από πιστώσεις προγράμματος Θησέας με (50.000,00) € και από ιδίους πόρους με (36.950,00) €¨.

2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μον/σίας οικον. έτους 2009 δια της εγγραφής στον ΚΑ 1314 εσόδου με το ποσό των (50.000,00) με τον τίτλο ¨Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ¨ (άρθρα 6 – 12 ν. 3274/2004) &

α) το μεταφέρει δια μέσω αποθεματικού κεφαλαίου στο σκέλος των εξόδων και ενεγράφη ισόποσο πίστωση στον ΚΑ 25.7312.0008 με τον τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μονεμβασίας».

β) μεταφέρει την πίστωση των (36.950,00) € από τον ΚΑ 25.7312.0007 με τον λάθος τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου Μονεμβασίας», στον ΚΑ 25.7312.0008 με τον σωστό τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μονεμβασίας» για την ενίσχυση αυτού, για την εκτέλεση και πληρωμή του έργου.

Συνολικό ποσό ΚΑ 25.7312.0008 με τον τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μονεμβασίας» μετά την παρούσα αναμόρφωση (86.950,00) €.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία

Ιάκωβος Γεωργουδής

2. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

3. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

Ο Ειδικός Γραμματέας του Δήμου

4. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

Ανδρέας Κρητικός

6. Παπαδάκης Γεώργιος του Παναγιώτη

7. Γεώργας Παντελής του Δημητρίου

Ακριβές Απόσπασμα

8. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

9. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα

10. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

Οι Τοπικοί Πρόεδροι

Ιάκωβος Γεωργουδής

1. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγ.

Τ. Π. Αγίου Ιωάννη

2. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου

Τ. Π. Ταλάντων

3. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννη

Τ. Π. Αγίου Νικολάου

4. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου

Τ. Π. Αγγελώνας

5. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου Τ. Π. Λιρών