Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Τοποθέτηση στην έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το έτος 2011 σε ουσιαστικό επίπεδο ασχολήθηκε με τους κανονισμούς καθαριότητας , ύδρευσης και τον Κανονισμό του Κάστρου , το τελευταίο με μη ουσιαστικό περιεχόμενο .
  Στο επόμενο έτος πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία ώστε σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τους προέδρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων να συντάξει με ουσιαστικό διάλογο τους υπόλοιπους κανονισμούς Αποχέτευσης , Κοινοχρήστων Χώρων , Διαφήμισης κ.τ.λ.  Πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία να ανοίξει ο διάλογος και να συζητηθούν στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες , θέματα αιχμής όπως :
·        Αιολικά Πάρκα , Φωτοβολταικα πάρκα , περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οροθέτηση τους .
·        Να γίνει διάλογος και να ερευνηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το Αγκυροβόλιο Πλοίων στα Βατικα  .
·        Να προτείνει τρόπους  για την  βελτίωση της Ανακύκλωσης , καθώς επίσης να ρυθμιστούν τα θέματα σχετικά με την λειτουργία του Δεματοποιητή στο Δήμο μας .   
·        Σε συνεργασία με τις τοπικές και δημοτικες κοινοτητες μα να ερευνηθεί η ασφάλεια και η λειτουργία των παιδικών χαρών καθώς και να προτείνει λύσεις στα θέμα κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων με την εκπόνηση απαραίτητων μελετών .

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το προυπολογισμό 2012


Κύριε πρόεδρε

Στο κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2011  σύμφωνα με την τοποθέτηση που έκανα κατά την συζήτηση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο επιθυμώ σχετικά με την τοποθέτηση μου να γραφούν τα εξής στο επίσημο κείμενο της απόφασης
Ο δημοτικός σύμβουλος Σταύρος Χριστακος δεν ψηφίζει το προϋπολογισμό έτους 2012 για τους λόγους που έχουν αναφερθεί στην εισήγηση του στην συζήτηση του θέματος στην οικονομική επιτροπή συμπληρώνοντας με τα εξής  :
-         Δεν έχει ξεκαθαριστεί σε ποιούς κωδικούς έχει γραφεί η ΣΑΤΑ του 2011
-         Τα χρήματα από τα τέλη  ύδρευσης ενώ εισπράττονται κατά μεγάλο ποσοστό στις δημοτικές ενότητες Βοιών και Μονεμβασιάς και υπάρχουν μεγάλα χρηματικά υπόλοιπα δεν κατανέμονται ως επενδύσεις στις ίδιες ενότητες με αποτέλεσμα να υπάρχει άνιση επιβάρυνση των δημοτών  
-         Τα χρήματα που εισπράττουν κατά κύριο λόγο από δράσεις σχετικές  με τον τουρισμό όπως τέλη παρεπιδημούντων , ενοικίαση αιγιαλού , κοινοχρήστων χώρων οι δημοτικές  ενότητες Βοιών και Μονεμβασίας δεν έχουν κατανεμηθεί ως πιστώσεις σε δράσεις ανάλογες με το τουρισμό
-         Υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στην κατανομή πιστώσεων σε τοπικές κοινότητες με τον ίδιο αριθμό κατοίκων   
-         Το δημοτικό σχολείο Μολάων που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποδομής και φιλοξενεί 240 μαθητές περίπου  χρηματοδοτείται μαζί με το Λύκειο Μολάων με 20.000  €  για την επισκευή – συντήρηση τουαλετών , ενώ χρειάζονται πολλαπλάσια χρήματα για την κατασκευή νέων τουαλετών στο επίπεδο  του σχολικού κτιρίου και την βελτίωση άλλων υποδομών ,  δεν δείχνεται η ανάλογη ευαισθησία με το ειδικό σχολείο Πακιων το οποίο χρηματοδοτήθηκε πέρυσι και φέτος με 20.000 €  συνολικά και φιλοξενεί 12 μαθητές . 
-         Προτείνω να συμπεριληφθεί πίστωση για την εκτέλεση του έργου  « Κατασκευή προστατευτικού μανδροτοιχου από το Λαζαρετο ως την πύλη του Κάστρου » και επίσης να εγγραφεί πίστωση για την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το αγκυροβόλιο σκαφών στον όρμο των Βατίκων .
-         Η εγγραφή της πίστωσης 30.000 €  για την διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την κατασκευή του τουριστικού περιπτέρου στη Μονεμβασιά έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις δυο δημοτικών συμβουλίων του καποδιστριακού Δήμου Μονεμβασιάς τα οποία έχουν δαπανήσει 50.000 €  για την σύνταξη της μελέτης   »

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Παρατηρήσεις Σχετικά με το προσχέδιο του Προυπολογισμού 2012


   Σταύρος Χριστάκος                                                              
  Δημοτικός Σύμβουλος                                            Μονεμβασία   19 Ιανουαρίου   2012

Μονεμβάσια  Λακωνίας                                                            
  Τ.Κ. 230 70                                                              
Τηλ . 2732061289                                              
      6971 820 172                                                 
Email : stavrosxristakos@gmail.com                      
www.xristakos.blogspot.com                                
Προς
1.      Αντιδήμαρχο ,  Κα Πριφτάκη  Παναγιώτα
2.      Αντιδήμαρχο Οικονομικών , Κο Κολιάκο Ιωάννη
3.      Προϊστάμενο Οικονομικής  Υπηρεσίας , κον Ανουση  Ιωάννη

Κοινοποίηση
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου , Κον Σπύρο Αβδούλο 

Θέμα  : «  Παρατηρήσεις σχετικά με το προσχέδιο του προυπολογισμού »

  Σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που μας έχει δοθεί και εν όψει των συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής και του δημοτικού συμβουλίου για το πρόγραμμα ετήσιας δράσης και τον προϋπολογισμό , σας παραθέτω εκ των προτέρων ορισμένες παρατηρήσεις ώστε αν ευσταθούν να διορθωθεί η διαδικασία και το προσχέδιο του προυπολογισμού , για να μην υπάρχει καθυστέρηση στην ψήφιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος

  Σχετικά με τα ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης
Επειδή το έτος 2011  εφαρμόστηκε  διαφορετικό τιμολόγιο τελών ύδρευσης ανά δημοτική ενότητα πρέπει τα έσοδα της υπηρεσίας ύδρευσης που αφορούσαν καταναλώσεις του 2011 ή και προηγούμενων ετών , να κατανεμηθούν ανάλογα ως έξοδα στις δημοτικές ενότητες από τις οποίες προέρχονται , διαφορετικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανταποδοτικότητας αφού διαφορετικό τιμολόγιο  επιβάλλεται  σε μια δημοτική ενότητα όταν υπάρχουν ειδικές ανάγκες οι οποίες επιβάλλουν αυξημένα έξοδα τα οποία με την σειρά τους οδηγούν σε διαφορετικό τιμολόγιο .  

Σχετικά με τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας
 Κατά το έτος 2011 αλλά και στον προϋπολογισμό έτους 2012 υπάρχει διαφορετικό τιμολόγιο σε κάθε δημοτική ενότητα . Όπως ανέφερα παραπάνω πρέπει και στις δαπάνες του προϋπολογισμού να υπάρχει κατανομή των δαπανών ανά δημοτική ενότητα από την οποία να προκύπτει η ανάγκη επιβολής διαφορετικού τιμολογίου στον ενιαίο Δήμο .

Διαδικασία Κατάρτισης ετήσιου προγράμματος δράσης
Σχετικά με την διαδικασία και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης διατυπώνω τον προβληματισμό μήπως η επιτροπή διαβούλευσης πρέπει να συζητησει το ετησιο προγραμμα δρασης  μετά την οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο για την ορθότητα των διαδικασιών  . Παραθέτω το σχετικό κείμενο σχετικά με την διαδικασία :
« Η εκτελεστική επιτροπή, συγκεντρώνει, αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου και συντάσσει προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 ν.3852/2010) η οποία με τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 ν.3852/2010), μετά από παραπομπή του δημοτικού συμβουλίου γνωμοδοτεί επί του προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των δημοτικών ιδρυμάτων καταρτίζεται από την εκτελεστική επιτροπή τους και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο αυτών.
 Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης των λοιπών νομικών προσώπων του δήμου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο αυτών. (παρ.2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/07) και (παρ.4 άρθρο 266 Ν.3852/2010). »


                    
                                  Εκ μέρους της δημοτικής παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης 
                                                                                Σταύρος Χριστάκος   
                                                                      Δημοτικός Σύμβουλος  Μονεμβασίας                                                       

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Ερώτηση για τις αποφάσεις Τοπικών Κοινοτήτων σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα


   Σταύρος Χριστάκος                                                              
  Δημοτικός Σύμβουλος                                            Μονεμβασία   18 Ιανουαρίου   2012

Μονεμβάσια  Λακωνίας                                                            
  Τ.Κ. 230 70                                                              
Τηλ . 2732061289                                              
      6971 820 172                                                 
Email : stavrosxristakos@gmail.com                      
www.xristakos.blogspot.com                                
Προς
1.      Αντιδήμαρχο  Κα Πριφτάκη  Παναγιώτα
2.      Προϊστάμενο Διοικητικής Υπηρεσίας , κον Λαγγη Ιωάννη

Κοινοποίηση
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου , Κον Σπύρο Αβδούλο  

Σε  συνέχεια προηγούμενης αίτησης μου και σε συνέχεια της συζήτησης του θέματος στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο , παρακαλώ να μας χορηγήσετε αντίγραφα των αποφάσεων των συμβουλίων των  Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας   για τις προτάσεις έργων που θα ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 καθώς και αντιγράφου της επιστολής του Δήμου προς τις Τοπικές και Δημοτικές κοινότητες  για την λήψη σχετικής απόφασης .
Επειδή την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο η λήψη απόφασης για την κατάρτιση τεχνικού προγράμματος  έτους 2012  παρακαλώ να μας χορηγηθούν το συντομότερο δυνατόν .
     

                
                                  Εκ μέρους της δημοτικής παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης 
                                                                                Σταύρος Χριστάκος   
                                                                      Δημοτικός Σύμβουλος  Μονεμβασίας                                                            


Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , 17 Ιανουαρίου 2012


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 17η Ιανουαρίου τ.ε. ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.1. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 15/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς, η οποία αφορά την κατάρτιση του διετούς προγράμματος δράσης της Επιχείρησης»
Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας (Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.).

2. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 16/2011 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασιάς, η οποία αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2012 της Επιχείρησης»
Εισηγητής: κ. Καλογερίνης Ηλίας (Πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.).

3. «Περί συγκροτήσεως επιτροπών παραλαβής (μικρών) έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40 € για το έτος 2011 (Π.Δ.171/87,άρθρο 15)».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4. «Περί ορισμού ενός (1) δημοτικού συμβούλου μετά του αναπληρωτού του, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 € για το έτος 2012 (Π.Δ.171/87, άρθρο 16)».
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

5. «Περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή αυτού, για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών & μεταφορών» (άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

6. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2012»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7. «Περί συγκροτήσεως επιτροπής για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου (άρθρο 1 Π.Δ. 270/1981»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 20/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς που αφορά τον καθορισμό της αμοιβής του Προέδρου, Αντιπροέδρου και τον καθορισμό της Αποζημίωσης συμμετοχής σε συμβούλια των μελών του Δ.Σ. του Λ.Τ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαρ.

9. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 21α/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς που αφορά την έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαρ.

10. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 21β/2011 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς που αφορά την ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. κ. Κουτσονικολής Χαρ.

11. «Περί εκτελέσεως του έργου «Κατασκευή δρόμων ρυμοτομικού σχεδίου Πλύτρας, στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

12. «Περί εξετάσεως των ενστάσεων για την τροποποίηση χρήσεως γης ρυμοτομικού σχεδίου Νεάπολης»
Εισηγητής:

13. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρ.

14. «Περί αποδοχής ή μη της μελέτης πράξης εφαρμογής (Α΄ ανάρτηση) και κτηματογραφηκής (Β΄ ανάρτηση) για την Τοπογραφική και Χωροταξική μελέτη για την σύνταξη της πράξης εφαρμογής στον Τομέα Δ΄ Σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

15. «Περί εκπτώσεως των τελών ύδρευσης Τ.Κ. Κυπαρισσίου για τα έτη 2010 & 2011»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.

16. «Περί χορηγήσεως άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου στην Δ.Κ. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.


17. «Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την παραλαβή του παραχωρηθέντος απορριμματοφόρου από τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λακωνίας»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

18. «Περί της τουριστικής προβολής του Δήμου κατά το έτος 2012»
Εισηγητής: Πρόεδρος Ε.Τ.Α. & Π. κ. Λύρας Χαράλαμπος.

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Σπύρος Αβδούλος

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Θέματα Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 10-01- 2012

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.:- 474-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
                                                                
                                                                Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών    
                                                                         
                                                                 
    
Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση  Επιτροπής Διαβούλευσης.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημοτικό κτήριο της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού του Δήμου Μονεμβασιάς,  την  20η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 17:00 μ.μ  για συνεδρίαση και γνωμοδότηση  επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.    Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 του Δήμου Μονεμβασιάς  (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010)
2.    Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010)
3.    Γνωμοδότηση επί του υπό σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου  οικ. έτους 2012 (άρθρο 76 παρ.3 Ν.3852/2010)
4.    Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβασιάς  (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010).


[Τις εισηγήσεις επί των ανωτέρω θεμάτων μπορείτε να τις αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.monemvasia.gov.grΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ→ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ή από τα γραφεία του Δήμου  (υπεύθυνη κ. Μουσαδάκου Χρυσούλα  & κ. Χαγιά Θεοδώρα) από την Πέμπτη 12-01-2012]
                                                                                        
                                                                                    
                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
                                     
                                                        
                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μολάοι  10-01- 2012

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ.: -462-

Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Παναγιώτα Αλειφέρη
                                                                          2)Γεώργιο Βουνελάκη
                                                        Προς:        3)Ιωάννη Κολλιάκο
                                                                          4)Χαράλαμπο Κουτσονικολή
                                                                          5)Σταύρο Χριστάκο  
                                                                          6)Γεώργιο Μέντη                                                                                      
                                                                       Τακτικά Μέλη
                                                           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
    


Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 16η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.  για συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των    παρακάτω θεμάτων:

1.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί αποδοχής ή  μη  μελέτης πράξης εφαρμογής (Α’ ανάρτηση)  και κτηματογράφησης (Β΄ ανάρτηση)για την « Τοπογραφική και Χωροταξική μελέτη για την σύνταξη της πράξης εφαρμογής στον Τομέα Δ΄ Σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών». 

2.    Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Θέματα οικονομικής επιτροπής , Δευτέρα 10 Ιανουρίου 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    04-01-2012

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -126-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  

         Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 9η  Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.  για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω  θεμάτων :

1.    Κατακύρωση η μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της μελέτης με τίτλο [Μελέτη επικαιροποίησης υφιστάμενων μελετών εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μολάων]. 
2.    Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΕΚΑΛ Α.Ε].  
3.    Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΕΚΑΛ Α.Ε].  
4.    Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΕΚΑΛ Α.Ε].  
5.    Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΕΚΑΛ Α.Ε].  
6.    Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΕΚΑΛ Α.Ε].  
7.    Αποδοχή η μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου στην ΤΚ Νομίων ΔΕ Μονεμβασίας ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΕΚΑΛ Α.Ε].
8.    Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο {Αντικαταστάσεις –επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ασωπού}.  
9.    Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου { Αφορά κατάθεση  και εκδίκαση αίτησης ανακοπής & αναστολής κατά της αριθ. 98/2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Επιδαύρου Λιμηράς}.
                                                                                                              
                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ