Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 26 Φεβρουαρίου 2010


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 876


------------------------------------------------


Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία


Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός


Τηλ - FAX 2732 0 61111 62110


Ταχ.Κώδ. : 230.70


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


*******************************


Π Ρ Ο Σ


****************


1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας


2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο


3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο


4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο


5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο


6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο


7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο


8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο


9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο


10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο


11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο


12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο


13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο


Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.


1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας


2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου


3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννου


4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου


5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών


6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων


7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών


8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων


9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 4 Μαρτίου 2010, ημέρα Πέμπτη & ώρα 19:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών στην Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μονεμβασίας και στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


2. Συζήτηση αίτησης της κ. Ιωάννας Σεμπέπου – Παπανδρέου σχετικά με διαπιστωτική πράξη δρόμου.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


3. Συζήτηση αίτησης του Αθλητικού Ομίλου Αγγελώνας σχετικά με παραχώρηση του προαυλίου χώρου της Αγίας Τριάδας του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Ιωάννου για την πραγματοποίηση πανηγυριού κατά την εορτή του Αγίου Πνεύματος.


Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιάκωβος Γεωργουδής


4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ¨ Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Μονεμβασίας.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης 19/2010 του έργου : Προμήθεια λεωφορείου 30 θέσεων μεταχειρισμένο προϋπολογισμού 90.000,00 € .


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ( των τεχνικών προδιαγραφών ) της μελέτης για την προμήθεια αγοράς εφεδρικών μηχανημάτων για το εργοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμού ( εξαεριστήρες ) .


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


7. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τευχών ανάθεσης για την σύνταξη μελέτης ¨εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων στην περιοχή Βελιών – Αγίου Δημητρίου – Ταλάντων ¨ του Δήμου Μονεμβασίας.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


8. Έγκριση των τευχών ανάθεσης για την σύνταξη μελέτης ¨εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων στην περιοχή Νομίων – Λιρών και κατασκευή ανασχετικών βαθμών ¨ του Δήμου Μονεμβασίας.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


9. Λήψη απόφασης για την σύνταξη τευχών ανάθεσης για την μελέτη


¨ Προσθήκη κατ’ επέκταση και κατασκευή υπογείου στο Τουριστικό Περίπτερο.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


10.Ληψη απόφασης για την σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση εργασίας καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία προϋπολογισμού 38.112,07 €.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό εργασιών για την εκτέλεση της εργασίας ¨Μεταφορά κάδων συμπιεστών ¨προϋπολογισμού 15.000 €.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


12. Λήψη απόφασης για την σύνταξη προμελέτης για την προστασία στο Λιμανάκι Καστέλλας.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


13. Λήψη απόφασης για τη δημιουργία θέσης πρακτικής άσκησης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕ 22 του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας.


Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος


14. Λήψη απόφασης για την ψήφιση Κανονισμού Αποχέτευσης .


Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος


15. Λήψη απόφασης για την ψήφιση Κανονισμού Κοιμητηριών.


Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος


16. Λήψη απόφασης για την διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου μας στο περιοδικό « Εναλλακτικός Τουρισμός » Φεβρουαρίου – Μαρτίου.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


17. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό στάσεων του Κ.Τ.Ε.Λ. στο Τοπικό Διαμέρισμα Μονεμβασίας ( οικισμός Γέφυρα ).


Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος


18. Λήψη απόφασης για την παράταση εκτέλεσης έργου από χρηματοδότη του ΕΤΕΡΠΣ ¨ Αποκατάσταση των καλντεριμιών του Κάστρου του Δήμου Μονεμβασίας ¨ 70.000,00€.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


19. Λήψη απόφασης για την παράταση εκτέλεσης έργου από χρηματοδότη του ΕΤΕΡΠΣ ¨ Ανάπλαση της πλατείας του Δ.Δ. Κουλεντίων του Δήμου Μονεμβασίας ¨ 30.000,00€.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


20. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 278/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.


Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος


Ο Πρόεδρος


Ιάκωβος Γεωργουδής

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

     Θέμα 28ο
     Αριθμός αποφάσεως: 304/2009.
****************************************
¨Έγκριση μελέτης με τον τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Ελκόμενου»¨ ποσού (96.000,00) €¨.

   Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος Ιάκωβος Γεωργουδής  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, οποίος είπε τα εξής :

   Με την αριθ. 257/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. Πρωτ. 6754/5-11-2009 αποφασίστηκε ομόφωνα :

1. Εγκρίθηκε η αριθ. 364/2009 μελέτη που αφορά το έργο «Ανάπλαση πλατείας Ελκόμενου», προϋπολογισμού (96.000,00) , από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (70.000,00) €, το υπόλοιπο ποσό των (26.000,00) € που απαιτείται για να υλοποιηθεί η παραπάνω μελέτη να καλυφθεί από έσοδα του Δήμου και να γραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικον. έτους 2010.

2. Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 κλπ. καθώς και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν.  
Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με ανοιχτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
Στη συνέχεια με το αριθ. Πρωτ. 13938/20-11-2009 έγγραφο της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης, ακυρώθηκε η παραπάνω απόφαση, επειδή το θέμα δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε αποφασίσει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με ειδική αιτιολογία, ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, μετά από αυτό πρέπει να επανέλθουμε εκ νέου για την έγκριση της μελέτης.
Η Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Λακωνίας Τμήμα ΤΥΔΚ, μας έστειλε θεωρημένη την αριθ. 364/2009 μελέτη που αφορά το έργο ¨Ανάπλαση πλατείας Ελκόμενου¨, προϋπολογισμού (96.000,00) , χρηματοδότηση από το 45% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (70.000,00) €, το υπόλοιπο ποσό των (26.000,00) € που απαιτείται για να υλοποιηθεί η παραπάνω μελέτη προτείνω όπως καλυφθεί από έσοδα του Δήμου και να γραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικον. έτους 2010.

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. (96.000,00) €, προβλέπεται να πλακοστρωθεί η πλατεία του ελκόμενου.

Στον προϋπολογισμό έτους 2009 υπάρχει γραμμένη πίστωση (70.000,00) € στον  ΚΑ 30.7332.0007 με τον τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Ελκόμενου», το υπόλοιπο ποσό των (26.000,00) € που απαιτείται για να υλοποιηθεί η παραπάνω μελέτη προτείνω όπως καλυφθεί από έσοδα του Δήμου και να γραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικον. έτους 2010.


   Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
   Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση, είδε τον φάκελο του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα  

1. Εγκρίνει την αριθ. 364/2009 μελέτη που αφορά το έργο «Ανάπλαση πλατείας Ελκόμενου», προϋπολογισμού (96.000,00) , από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (70.000,00) €, το υπόλοιπο ποσό των (26.000,00) € που απαιτείται για να υλοποιηθεί η παραπάνω μελέτη να καλυφθεί από έσοδα του Δήμου και να γραφεί στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό οικον. έτους 2010.


2. Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 κλπ. καθώς και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν.  

Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με ανοιχτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

 Ο Πρόεδρος 
             Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία
Ιάκωβος Γεωργουδής
2. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

3 Παπαδάκης Γεώργιος του Παναγιώτη
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δήμου
4. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

5. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου
Ανδρέας Κρητικός
6. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα 


Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Ιάκωβος Γεωργουδής


     Θέμα 32ο
     Αριθμός αποφάσεως: 308/2009.
****************************************
¨Εκπόνηση μελέτης ποσού (4.000,00) € η οποία θα διερευνήσει τη δυνατότητα υπογειοποίησης του κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης που βρίσκεται στη νότια πλευρά του οικισμού Γέφυρα ή τυχόν μεταφορά του σε άλλο σημείο της περιοχής αυτής¨.

   Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος Ιάκωβος Γεωργουδής  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

   Όπως γνωρίζεται το κεντρικό αντλιοστάσιο της αποχέτευσης βρίσκεται στη νότια πλευρά του οικισμού Γέφυρα και συγκεντρώνει τον όγκο των λυμάτων όλου του αποχετευτικού δικτύου του οικισμού Γέφυρα – Αγία Κυριακή και Κάστρου Μονεμβασίας και στη συνέχεια να προωθούνται στο εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού. Η ύπαρξη του κεντρικού αντλιοστασίου στη θέση που βρίσκεται σήμερα έχει αποτελέσει αιτία διαμαρτυρίας από τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την υποβάθμιση της περιοχής, την αισθητική ρύπανση που προκαλείται καθώς και για λόγους όχλησης στη περιοχή αυτή. Προτείνω να ψηφιστεί πίστωση (4.000,00) € για την εκπόνηση μελέτης η οποία θα διερευνήσει τη δυνατότητα υπογειοποίησης του υπάρχοντος αντλιοστασίου ή τυχόν μεταφορά σε άλλο σημείο της περιοχής αυτής, στο οποίο δεν θα προκαλεί προβλήματα στους κατοίκους και εφόσον τούτο βάσει της μελέτης αποδειχθεί τεχνικά εφικτό και οικονομικά επιτρεπτό να προχωρήσει ο Δήμος περαιτέρω. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος θα προχωρήσει στην λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού με τις υπάρχουσες συνθήκες για το συμφέρον της πόλης μας. 
Στη συνέχεια θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό έτους 2009 μεταφέροντας το ποσό των (4.000,00) €, από τον Κ. Α. 25.7112.0001 με τον τίτλο ¨Αγορά κτίματος από την ΚΕΔ για την αποχέτευση¨ συνολικού ποσού (10.000,00) , η πιο πάνω πίστωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά το έτος 2009 για το σκοπό που είχε γραφεί, μετά από αυτό προτείνω μέρος του παραπάνω ποσού δηλαδή το ποσό των (4.000,00) € να μεταφερθεί μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου στον ΚΑ 25.7413.0005 με τον τίτλο "Εκπόνηση μελέτης ποσού (4.000,00) € η οποία θα διερευνήσει τη δυνατότητα υπογειοποίησης του κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης που βρίσκεται στη νότια πλευρά του οικισμού Γέφυρα ή τυχόν μεταφορά του σε άλλο σημείο της περιοχής αυτής" για την σύνταξη & πληρωμή της μελέτης.
Μετά από τα παραπάνω προτείνω όπως ζητήσουμε από την αρμόδια υπηρεσία, ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή εάν αδυνατεί να συντάξει την παραπάνω μελέτη να προβεί στην σύνταξη των τευχών ανάθεσης της μελέτης.

    Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
    Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Κ. Δημάρχου & μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2009 εγκρίνοντας την μεταφορά του ποσού των (4.000,00) €, από τον Κ. Α. 25.7112.0001 με τον τίτλο ¨Αγορά κτίματος από την ΚΕΔ για την αποχέτευση¨ συνολικού ποσού (10.000,00) €, (η παραπάνω πίστωση δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που είχε γραφεί), μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου στον ΚΑ 25.7413.0005 με τον τίτλο "Εκπόνηση μελέτης ποσού (4.000,00) € η οποία θα διερευνήσει τη δυνατότητα υπογειοποίησης του κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης που βρίσκεται στη νότια πλευρά του οικισμού Γέφυρα ή τυχόν μεταφορά του σε άλλο σημείο της περιοχής αυτής" για την σύνταξη & πληρωμή της μελέτης.

2. Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την "Εκπόνηση μελέτης ποσού (4.000,00) € η οποία θα διερευνήσει τη δυνατότητα υπογειοποίησης του κεντρικού αντλιοστασίου αποχέτευσης που βρίσκεται στη νότια πλευρά του οικισμού Γέφυρα ή τυχόν μεταφορά του σε άλλο σημείο της περιοχής αυτής", προϋπολογισμού (4.000,00) €¨ και ζητά από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή εάν αδυνατεί να συντάξει την παραπάνω μελέτη να προβεί στην σύνταξη των τευχών ανάθεσης της μελέτης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

 Ο Πρόεδρος 
             Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία
Ιάκωβος Γεωργουδής
2. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

3 Παπαδάκης Γεώργιος του Παναγιώτη
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δήμου
4. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

5. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου
Ανδρέας Κρητικός
6. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα 


Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.      Θέμα 34ο
     Αριθμός αποφάσεως: 310/2009.
****************************************
¨Έγκριση της αριθ. 414/2009 μελέτης με τον τίτλο «Μηχανολογικός εξοπλισμός φρεατίου αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού» ποσού (12.000,00) €¨.

   Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος Ιάκωβος Γεωργουδής  έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, οποίος είπε τα εξής :

   Με την αριθ. 258/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. Πρωτ. 6757/5-11-2009 αποφασίστηκε ομόφωνα :
1. Εγκρίθηκε η αριθ. 414/2009 μελέτη που αφορά το έργο «Μηχανολογικός εξοπλισμός φρεατίου αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού», προϋπολογισμού (12.000,00) , από έσοδα του Δήμου.
2. Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 κλπ. καθώς και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν.  
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου θα καθοριστεί με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
Στη συνέχεια με το αριθ. Πρωτ. 14328/24-11-2009 έγγραφο της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης, ακυρώθηκε η παραπάνω απόφαση, επειδή το θέμα δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη και το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε αποφασίσει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και με ειδική αιτιολογία, ότι το εν λόγω θέμα είναι κατεπείγον, μετά από αυτό πρέπει να επανέλθουμε εκ νέου για την έγκριση της μελέτης.
Η Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Λακωνίας Τμήμα ΤΥΔΚ, μας έστειλε θεωρημένη την αριθ. 414/2009 μελέτη που αφορά το έργο «Μηχανολογικός εξοπλισμός φρεατίου αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού», προϋπολογισμού (12.000,00) €, από έσοδα του Δήμου.
Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. (12.000,00) €, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με την 250/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται η προμήθεια του μηχ/κού εξοπλισμού του φρεατίου που θα διοχετεύεται στον υποθαλάσιο αγωγό.

   Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
   Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση, είδε τον φάκελο του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα  
1. Εγκρίνει την αριθ. 414/2009 μελέτη που αφορά το έργο «Μηχανολογικός εξοπλισμός φρεατίου αποχέτευσης βιολογικού καθαρισμού», προϋπολογισμού (12.000,00) , από έσοδα του Δήμου.

2. Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 κλπ. καθώς και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν.  

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου θα καθοριστεί με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

 Ο Πρόεδρος 
             Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία
Ιάκωβος Γεωργουδής
2. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

3 Παπαδάκης Γεώργιος του Παναγιώτη
Ο Ειδικός Γραμματέας του Δήμου
4. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

5. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου
Ανδρέας Κρητικός
6. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα 


Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. Ιάκωβος Γεωργουδής