Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Θέματα Βιολογικού Καθαρισμού Μονεμβασίας


   Σταύρος Χριστάκος                                                              
  Δημοτικός Σύμβουλος                                            Μονεμβασία   30  Σεπτεμβρίου 2011
Μονεμβάσια  Λακωνίας                                                            
  Τ.Κ. 230 70                                                              
Τηλ . 2732061289                                          
      6981 820 172                                                     
Email : stavrosxristakos@gmail.com                  
                                                                   Προς 
1.      Κον  Γεώργιο Βουνελάκη , Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας
2.      Κον  Γιάννη Σουρλά  , Αντιδήμαρχο αρμόδιο για θέματα Υδρευσης – Αποχέτευσης  
3.      Πρόεδρο και μέλη Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας

Κοινοποίηση
1.      Δήμαρχο Μονεμβασίας ,Κον  Ηρακλή Τριχείλη

Θέμα  “ Θέματα Βιολογικού Καθαρισμού Μονεμβασίας    »

1.      Αποχετευτικό Δίκτυο
Ο βιολογικός καθαρισμός Μονεμβασίας έχει ξεκινήσει την λειτουργία του από τον Ιανουάριο του 2010 όταν ολοκληρώθηκε το έργο της κατασκευής ιδιωτικών συνδέσεων στα ακίνητα των Οικισμών Γέφυρα – Κάστρο και σε ένα τμήμα του οικισμού Αγίας Κυριακής .
Η κατασκευή των συνδέσεων έγινε  σε όσα τμήματα του δικτύου δεν υπήρχαν ιδιωτικές παροχές μέχρι το όριο κάθε ακινήτου με την δημοτική οδό έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης .
 Με την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού ένα σημαντικό τμήμα των ιδιοκτήτων ακινήτων συνδέθηκαν με το δίκτυο αποχέτευσης  και στη συνέχεια  με την σύνδεση των αντλιοστασίων του Κάστρου τον Ιούνιο 2010  συνδέθηκαν κυρίως τα καταστήματα και Ξενοδοχεία του Κάστρου .
  Από την περίοδο αυτή μέχρι σήμερα οι συνδέσεις των οικιών με το δίκτυο αποχέτευσης γίνονται με αργό ρυθμό έτσι ώστε μέχρι και σήμερα ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων να μην είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο και είτε να αδειάζουν τα λύματα με βυτιοφόρα στο Βιολογικό Καθαρισμό είτε το χειρότερο να ρίχνουν τα λύματα από το βόθρο  στο δίκτυο αποχέτευσης με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη δυσοσμία στο αποχετευτικό δίκτυο ειδικά στα σημεία που υπάρχουν τα φρεάτια αποχέτευσης και τα αντλιοστάσια . Ενδεικτικά σημεία με συχνή και μεγάλη δυσοσμία είναι στην πύλη του Κάστρου Μονεμβασίας , στο δρόμο Γέφυρα Κάστρο έξω από το κοιμητήριο , στην παραλιακή ζώνη Μανδράκι , στο κεντρικό αντλιοστάσιο  κ.τ.λ. 
Επειδή η παραπάνω κατάσταση προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή της Μονεμβασίας η οποία φιλοξενεί μεγάλο αριθμό επισκεπτών ως τουριστικός προορισμός με εθνική και παγκόσμια εμβέλεια αλλά προκαλεί παράλληλα σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού  αφού τα βοθρολυματα μέσω των αγωγών αποχέτευσης δεν μπορούν να επεξεργαστούν  από το εργοστάσιο  πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ρίψης βοθρολυματων στο δίκτυο αποχέτευσης .
 Ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι :
·         Αυτοψία από τον υδραυλικό του Δήμου με την συνδρομή ενδεχομένως της τεχνικής Υπηρεσίας σε κάθε ακίνητο και έλεγχος για την ύπαρξη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης . Σε κάθε ακίνητο θα συντάσσεται φάκελος με σχεδιάγραμμα της σύνδεσης . Σε όσα ακίνητα δεν υπάρχει σύνδεση η αναμονή του αποχετευτικού δικτύου θα σφραγίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της σύνδεσης έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ρίψη βοθρολυματων στο δίκτυο .

·         Αποστολή εγγράφου από το Δήμο  στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν συνδεθεί στο οποίο θα ορίζεται σαφής προθεσμία για την σύνδεση τους .

2.      Να γίνει η εφαρμογή του κανονισμού αποχέτευσης  για την πληρωμή στο Δήμο τέλους ρίψης μεταφερόμενων βοθρολυματων η οποία έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν ένα μήνα περίπου .

3.      Σε ορισμένα σημεία του οικισμού Γέφυρας που δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης θα μπορούσε με μικρή δαπάνη και με την συνδρομή των μηχανημάτων του Δήμου να γίνει επέκταση δικτύου αποχέτευσης  ώστε να γίνει εφικτή η σύνδεση όλων ακινήτων της Γέφυρας . Το παραπάνω θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί από πιστώσεις του τρέχοντος έτους αρκεί να συνταθεί σύντομα η μελέτη για την επέκταση . Για την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος έχει συμφωνήσει ο Κος Δήμαρχος σε επίσκεψη του στη Μονεμβάσια .


4.      Από το Δεκέμβριο περίπου έγινε ο φωτισμός του χώρου του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού  ,  καθημερινά ο χώρος φωτίζεται με ένα υπερβολικά μεγάλο αριθμό φωτιστικών σωμάτων ενώ θα μπορούσαν οι ανάγκες φωτισμού για την ασφάλεια του εργοστασίου να γίνουν με το ¼ περίπου των φωτιστικών σωμάτων ώστε να μην υπάρχει σπατάλη ενέργειας και πόρων του Δήμου .

Στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση .


                                                                                                                   Σταύρος  Χριστάκος
                                                                                                                  Δημοτικός Σύμβουλος
  

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Ενοποίηση κτιρίων Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας


   Σταύρος Χριστάκος                                                              
  Δημοτικός Σύμβουλος                                            Μονεμβασία   29  Σεπτεμβρίου 2011
Μονεμβάσια  Λακωνίας                                                            
  Τ.Κ. 230 70                                                              
Τηλ . 2732061289                                          
      6981 820 172                                                    
Email : stavrosxristakos@gmail.com                   
                                                                   Προς  
1.     Κον  Γεώργιο Βουνελάκη , Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας
2.     Κον  Γιάννη Κολιάκο , Αντιδήμαρχο αρμόδιο για θέματα παιδείας
3.     Κον  Παναγιώτη Σταθάκη , Πρόεδρο Σχολικής επιτροπής Α/Θμιας Εκπαίδευσης
Κοινοποίηση
1.     Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας
2.     Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας

Θέμα  “ Ενοποίηση κτιρίων Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας  »

Από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας στη Μονεμβασία διαπιστώθηκε η ανάγκη επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας αφού το υφιστάμενο κτίριο σε καμία περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό να αντιμετωπίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μαθητών .
Η τότε δημοτική αρχή με Δήμαρχο το Κο Παντελή Γεώργα σε συνεργασία με τους φορείς της σχολικής κοινότητας  και το  Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ο οποίος είχε πρώτιστο ρόλο στην διεκδίκηση και τελικά την αγορά από την δημοτική αρχή του διπλανού οικοπέδου ανατολικά του δημοτικού σχολείου το οποίο επιλέχθηκε να αγοραστεί με υψηλό τίμημα , γιατί ήταν το μόνο οικόπεδο που είχε άμεση γειτνίαση με το δημοτικό σχολείο ώστε να είναι δυνατή η επέκταση του σχολείου.
Μετά την αγορά του οικοπέδου η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ενέταξε με πρωτοβουλία του Νομάρχη Κου Κωνσταντίνου Φούρκα την ανέγερση διδακτηρίου χρηματοδοτώντας την ανέγερση  και προκηρύσσοντας σχετική εργολαβία . Η μελέτη κατασκευής του έργου συντάθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας  , στην οποία δεν προβλέφθηκε ενοποίηση των δυο οικοπέδων με αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής να είναι αδύνατη η πρόσβαση των μαθητών που στεγάζονται στο νέο κτίριο στο μοναδικό προαύλιο του σχολείου που βρίσκεται στο παλιότερο κτίριο .
 Για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την δυνατότητα στέγασης των μαθητών στο νέο κτίριο κατασκευάστηκε πρόσβαση από το νέο  κτίριο στο προαύλιο μέσω της παρακείμενης δημοτικής οδού κατά τέτοιο τρόπο ,ώστε  οι μαθητές να  διασχίζουν τμήμα δημοτικού δρόμου για να φτάσουν στο προαύλιο .  Εκτός αυτού η ανωτέρω κατασκευή δεν μπορεί να είναι μόνιμη γιατί ο δημοτικός δρόμος εξυπηρετεί παρακείμενες ιδιοκτησίες οι οποίες σήμερα είναι οικόπεδα αλλά αργά ή γρήγορα θα αξιοποιηθούν, με συνέπεια να διακοπεί η πρόσβαση των μαθητών στο προαύλιο .
  Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί οριστικά με την  κατασκευή  μόνιμης  και νόμιμης πρόσβασης  των παιδιών από το ένα κτίριο στο άλλο με την εκπόνηση μελέτης ενοποίησης των δυο οικοπέδων η οποία είτε θα μπορούσε να συνταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ανατεθεί σε ιδιωτικό γραφείο αφού το Δημοτικό Συμβούλιο ή η Σχολική Επιτροπή ψηφίσει την σχετική πίστωση η οποία δεν προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλη .Με την ολοκλήρωσης της διαδικασίας ενοποίησης των δυο οικοπέδων θα μπορούσε να κατασκευαστεί μόνιμη σκάλα που να ενώνει τα δυο κτίρια χωρίς οι μαθητές να διασχίζουν δημοτικό δρόμο για να φτάσουν από την τάξη στο προαύλιο .  
Επειδή το θέμα της ασφαλούς διακίνησης των μαθητών από τις αίθουσες στο προαύλιο του σχολείου αποτελεί πρώτιστο παράγοντα για την σχολική κοινότητα παρακαλούμε να εξεταστεί η λύση με βάση τις προτάσεις που ανέφερα παραπάνω ή οποιαδήποτε άλλη πρόταση μπορεί να δώσει άμεση λύση .
Στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία ή διευκρίνηση .
   
                                                                                                             Σταύρος Χριστάκος
                                                                                                          Δημοτικός Σύμβουλος 

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι   26-09-2011

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -21939-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ.  1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την  30η  Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.  για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί του   παρακάτω  θέματος :

1.    Διάθεση πίστωσης  για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφορά μαθητών».

                    
                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ  

Δημοτικό Συμβούλιο , Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  17                                   Μολάοι  23  Σεπτεμβρίου  2011

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                            
                                    
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
Προέδρους Δ.Κ. Μολάων & Νεάπολης & Προέδρους & Εκπροσώπους Τ.Κ. Συκέας, Λαχίου Βελανιδίων, Αγ. Νικολάου, Μονεμβασίας,Μεσοχωρίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
        

           Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 29 η   Σεπτεμβρίου    τ.ε.    ημέρα Πέμπτη και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα   της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί εγκρίσεως της Α΄ Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2011-2014  του Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητές: κ. Δήμαρχος, κ. Πριφτάκη, κ. Χριστάκος

2. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 1.000.000,00 €, από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. από τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ07580057 «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» - Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2011».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χ.

3. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού  37.519,31 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατανομή αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

4. «Περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  έτους 2011»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

5. «Περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού  έτους 2011, για την μεταφορά μαθητών με Ε.Μ.Δ. σχολικής περιόδου 2011-2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

6. «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού έτους 2011 του Ν.Π. του Δήμου με τίτλο «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς»»
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π.  κ. Αλειφέρη

7. «Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων για το έτος 2011»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

8. «Περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»   
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

9. «Περί υλοποιήσεως του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βελανιδίων και Αγίου Νικολάου» και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης Κωδ. 20 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, κωδικός θεματικής προτεραιότητας 45 Διαχείριση και διανομή πόσιμου νερού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρ.

10. «Περί υλοποιήσεως του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λαχίου» και υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης Κωδ. 20 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08, ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, κωδικός θεματικής προτεραιότητας 45 Διαχείριση και διανομή πόσιμου νερού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρ.

11. «Περί συγκροτήσεως επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο (άρθρο 94 παρ. 4 Ν. 3852/2010)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

12.  «Περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος ως προς τον τίτλο του έργου «Συντήρηση και εξωραϊσμός κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Συκέας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

13. «Περί ανανεώσεως προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ, για τη λειτουργία γραφείου ανταποκριτού στη Δημοτική Ενότητα Βοιών και επαναλειτουργία του γραφείου στη Δημοτική Ενότητα Μολάων – Αναμόρφωση δημ. Προϋπολογισμού με εγγραφή ποσού 3.000,00 € - Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της»
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

14. «Περί τροποποιήσεως της αριθ. 68/2011 Α.Δ.Σ. «Περί ορισμού μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

15. «Περί των ασυρμάτων συνδέσεων τηλεμετρίας του έργου «Ύδρευση Ζάρακα», διάθεση πίστωσης – ανανέωση σύμβασης»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη – Χ’’γρηγορίου Π.

16. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης του γηπέδου Μπάσκετ του Γυμνασίου Μονεμβασίας, στον Αθλητικό Όμιλο Μονεμβασίας το ΚΑΣΤΡΟ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ. 

17. «Περί της απευθείας αναθέσεως μέρους της προμήθειας των ανταλλακτικών για τα οχήματα & μηχανήματα του Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.

18. «Περί γνωμοδοτήσεως για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923, στην περιοχή Δ.Κ. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

19. «Περί γνωμοδοτήσεως για αναγνώριση ως υφιστάμενων των οδών α) Από οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου έως οικισμό Μεσοχωρίου και β) Από Ε.Ο. Νεάπολης Σπάρτης έως οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χ.

20. «Περί εγγραφής του Δήμου, ως Συνδρομητή, στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» - Διάθεση πίστωσης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι. 

21. «Περί εξειδίκευσης εργασιών για το έργο «Τοποθέτηση κυβόλιθων στη θέση Βουρουλάκι της Δ.Κ. Μολάων προϋπολογισμού 10.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

22. «Περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη – Χ’’γρηγορίου Π.

23. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου σταδίου Μολάων» προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

24. «Περί της από 22.08.2011 αιτήσεως του Αμανατίδη Ηλία για υδροδότηση οικιακού στάβλου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

25. «Περί τροποποιήσεως της αριθ. 243/2011 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου»
Εισηγήτρια: Πρόεδρος Ν.Π.  κ. Αλειφέρη

26. «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη – Χ’’γρηγορίου Π.

27. «Περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  έτους 2011»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη – Χ’’γρηγορίου Π.

28. «Περί εγκρίσεως Ακτομηχανικής Μελέτης με τίτλο «Χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Τ.Δ. Κυπαρισσίου»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη – Χ’’γρηγορίου Π.

29. «Περί επιχορηγήσεως αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου, ο καθώς και οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους.

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ                                                             Ο Πρόεδρος
                           
                                                                                        Σπύρος Αβδούλος       

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου


Εισηγήσεις στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για τους Κανονισμούς


Σχετικά με το κανονισμό Κάστρου

Το άρθρο 1 περιλαμβάνεται στο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου , όσον αφορά την παράγραφο που αναφέρει την υποχρέωση των ιδιοκτητών να καθαρίζουν το δημόσιο χώρο στην πρόσοψη του καταστήματος τους  αφενός δεν είναι δυνατό να επιβληθεί  γιατί δεν είναι δυνατόν να υποχρεωθεί ιδιώτης να καθαρίσει δημόσια έκταση και αφετέρου στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζονται οδοκαθαριστές

Στο άρθρο 2  που αναφέρει ότι αν ένας κάδος είναι γεμάτος οφείλουν να προχωρήσουν στον επόμενο , πρέπει να ληφθει μέριμνα για περισσότερους και άδειους κάδους στο κάστρο αφού υπάρχουν μόνο έξι (6)  κάδοι οι οποίοι τις μέρες αιχμής είναι γεμάτοι  όποτε είναι αδύνατο να προχωρήσει στον επόμενο κάδο που βρίσκεται στην Γέφυρα 1,5 χιλιόμετρο απόσταση .
Θα μπορούσε να περιληφθει παράγραφος που να απαγορεύει την ρίψη απορριμμάτων στους κάδους απορριμμάτων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες που δεν περνά απορριμματοφόρο όποτε οι κάδοι είναι γεμάτοι τις απογευματινές ώρες δημιουργώντας αντιαισθητική εικόνα στους επισκέπτες  .
Τα άρθρα  4 , 6 , 7 , 8,9,11,12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18   είτε περιέχονται σε άλλους κανονισμούς καθαριότητας , ύδρευσης , αποχέτευσης είτε περιέχονται σε αποφάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι είναι ασαφή χωρίς συγκεκριμένες διατάξεις όπως  τα άρθρα 17 και 18 περί εθελοντισμού  ή δημιουργία συμφώνου ποιότητας .
Στο άρθρο 14  για την διαχείριση οικοδομικών υλικών και μπαζών

 Δεν έχει την δυνατότητα ο δήμος να θεσπίσει και να επιβάλλει ωράριο εργασίας  όπως αναφέρει η πρόταση 8.30 με 2.30  καθημερινά .
 Για κάθε εργασία που πραγματοποιείται στο Κάστρο  , όπως επισκευή ακινήτου ,καθαρισμός και απομάκρυνση υλικών από οικόπεδα ο ιδιοκτήτης να εφοδιάζεται με μια ειδική άδεια από το δήμο Μονεμβασιάς η οποία θα περιλαμβάνει την πληρωμή τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου που θα καθορίζεται από το Δήμο και την πληρωμή ενός τέλους για την καθαριότητα των καλντεριμιων από την επιβάρυνση που θα προκύψει από την μεταφορά των υλικών με τα ζώα . Το τέλος για κατάληψη χώρου 10 τμ.  να είναι 30 ευρώ την ημέρα .
 Να λαμβάνεται μέριμνα να μην κυκλοφορούν πάνω από 4 άλογα μεταφοράς υλικών καθημερινά στο Κάστρο λογω επικινδυνότητας
Την περίοδο από τον Μάρτιο ως και τέλος Οκτωβρίου οι μεταφορές υλικών με τα ζώα  να γίνονται τις ώρες   7.30 μέχρι 10.30  π..μ.  για την αποφυγή ατυχημάτων αφού τις υπόλοιπες ώρες στα καλντερίμια υπάρχει μεγάλος αριθμός διερχομένων .

Σχετικά με την παράγραφο που αναφέρεται στην τοποθέτηση τέντας και ομπρέλας όπως και την τοποθέτηση μεγαφώνων στους εξωτερικούς χώρους είναι θέματα που παρακολουθούνται και ελέγχονται από την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων .

Συμφωνώ με την αναγκαιότητα να συνταθεί κανονισμός Κάστρου αλλά να προτείνω να αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση οπότε να συμπληρωθεί καιν αν γίνει συγκεκριμένος στα θέματα που ανέφερα παραπάνω Σχετικά με τον κανονισμό κοιμητηρίων

Συμφωνώ σε όλα τα άρθρα με τις παρακάτω παρατηρήσεις

Θεωρώ ότι πριν να πάρει απόφαση  η επιτροπή ποιότητας ζωής πρέπει να σταλεί έγγραφο στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες ώστε να παρθεί απόφαση και να γίνει έρευνα για τα εξής θέματα :

-         Πόσοι από τους υφιστάμενους οικογενειακούς τάφους έχουν νόμιμη άδεια με δικαιολογητικά που υπάρχουν στα αρχεία των δημοτικών ενοτήτων ή στα γραφεία των τοπικών κοινοτήτων . Αυτοί οι οικογενειακοί τάφοι πρέπει να συνεχίσουν να υφίσταται όπου επιτρέπει χωρίς την πληρωμή κανενός τέλους .
-         Οι τοπικές κοινότητες να πάρουν απόφαση σχετικά με την δυνατότητα των κοιμητηρίων της περιοχής τους να δεχτούν οικογενειακούς τάφους .
-         Να γνωμοδοτήσουν αν υπάρχει η δυνατότητα να επιβληθεί τέλος στα οστεοφυλάκια με ονομαστικό κατάλογο υπόχρεων
-         Σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία να γίνει πρόταση βελτίωσης και εξωραϊσμού των κοιμητηρίων  και ανάλογα με την δαπάνη επέκτασης και συντήρησης να επιβληθεί τέλος ανά τοπική κοινότητα πλήρως ανταποδοτικό 
Συμφωνώ με την πρόταση των 1000 €  για την αγορά νέου οικογενειακού τάφου και 70 ευρώ για τέλος ταφής  και 70 ευρώ για τέλος εκταφής 

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου 15 Ιουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. 13/2011


   Στους Μολάους σήμερα στις 15 του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 13/11-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι δύο  (22) δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος
1.
Τσάκος Κωνσταντίνος (Σχετ.211/2011 Α.Δ.Σ.)
2.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
3.
Καλογερίνης Ηλίας
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
4.
Κολλιάκος Ιωάννης
4.
Χαραμής Αντώνιος
5.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
5.
Κρυπωτός Παναγιώτης
6.
Λύρας Χαράλαμπος


7.
Μαρούσης Χράλαμπος


8.
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος


9.
Πετράκης Χρήστος


10.
Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.


11.
Σουρλάς Ιωάννης


12.
Σπυριδάκος Βασίλειος


13.
Σταθάκης Παναγιώτης


14.
Τσαφατίνου Κατερίνα


15.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος


16.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ


17.
Νικολινάκος Παναγιώτης


18.
Παπαδάκης Γεώργιος


19.
Τσάκος Πέτρος


20.
Χριστάκος Σταύρος


21.
Μέντης Γεώργιος


22.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης


  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
 Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων,  Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων,  Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
  Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Ανούσης Ιωάννης.
κ. Πρόεδρος: Διαπιστώνεται νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου μελών 27 του Δ.Σ παρόντα είναι 22, προ ημερησίας ο κύριος δήμαρχος. 
κ. Δήμαρχος: Πρόσφατα ανέκυψε πάλι το θέμα του Νοσοκομείου, στην συγκέντρωση μας στο ενοριακό κέντρο συζητήσαμε την κατάσταση μετά την πρόταση της επιτροπής Λιαρόπουλου για την αναδιάταξη των μονάδων υγείας. Η οποία το υποβάθμιζε ντε φάκτο σε νοσοκομείο βραχείας νοσηλείας κ.τ.λ. και ανησυχούμε για το αν μετά το τέλος της διαβούλευσης θα έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Αφετέρου υπάρχει το θέμα της συγχώνευσης των 2 οργανισμών και της διοίκησης με το Νοσοκομείο Σπάρτης, με το οποίο όπως έχουμε πει διαφωνούμε. Μαζί με εκπροσώπους του Νοσοκομείου και με πολίτες συναντηθήκαμε στην Αθήνα με τον βουλευτή Γρηγοράκο, επίσης ζητήσαμε ραντεβού με τον υφυπουργό Υγείας και θα είστε ενήμεροι για ό,τι προκύψει. Καλείστε, και να ζητήσετε και από τους συνδημότες μας να παρίστανται, την Τετάρτη ώρα 7.30 μ.μ. στην ανοιχτή συγκέντρωση έμπροσθεν του Πνευματικού Κέντρου. Παρ΄ όλες τις συνεχείς βλάβες των μηχανημάτων του δήμου με τους χειριστές και τις υπερωρίες καταφέραμε να καλύψουμε ένα μεγάλο κομμάτι και εκτός απροόπτου σε 1-2 μήνες θα έχουμε καλύψει το σύνολο σχεδόν των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων. Προσεχώς θα γίνει συνάντηση, όπου θα  τεθούν τα προβλήματα και οι εκκρεμότητες προς  επίλυση, ή ανά ενότητα ή των αντιδημάρχων και κατά το δυνατό παρουσία εμού με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων. Σχετικά με την διαδικασία της πάγιας προκαταβολής την επόμενη εβδομάδα θα ενημερωθούν οι πρόεδροι στους οποίους θα δοθεί αριθμημένο και σφραγισμένο μπλοκάκι αποδείξεων πληρωμών. Οι λάμπες ήρθαν προχθές, τα κοντάρια θα έρθουν προσεχώς και προχωρούν και οι διαδικασίες των άλλων προμηθειών. Επειδή με την αύξηση των μεγεθών υπάρχει δυσκολία περιγραφής των τεχνικών χαρακτηριστικών για τις προμήθειες και τις εργασίες σε πολλές περιπτώσεις δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Ο λόγος είναι αφενός τα δικά μας λάθη, οι παραλείψεις κ.τ.λ., αφετέρου οι ενδιαφερόμενοι θέλουν καλλίτερες τιμές. Επειδή το σύστημα όντας καινούριο αλλάζει έχουμε πολλαπλές δυσκολίες να ολοκληρωθούν αυτοί οι οργανισμοί, εναλλακτικές λύσεις δεν υπάρχουν, διότι η υπηρεσία της επιτρόπου δεν πληρώνει, αφού περάσει αυτό το δύσκολο διάστημα θα μπορέσουμε του χρόνου να βελτιωθούμε. Εντούτοις έχουν συσσωρευτεί μες στο 6μηνο απολύτως αναγκαίες εργασίες (συντηρήσεις δημοτικών χώρων κ.τ.λ.), που πρέπει να εξοφληθούν. Αφετέρου η διαδικασία δεν είναι και πολύ ξεκάθαρη, θυμόσαστε στο 1ο τρίμηνο είχαμε τα δωδεκατημόρια, καλύψαμε ένα κομμάτι, μετά είχαμε δυσκολίες διότι ήταν όλο έκτακτα. Να είστε ιδιαίτερα επιεικείς διότι είναι πολύ δύσκολο να είμαστε σύννομοι και να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες μας σε τόσο σύντομο χρόνο. Η απογραφή του δήμου μάλλον θα ολοκληρωθεί εντός μηνός, μετά το κλείσιμο των ισολογισμών των πρώην δήμων θα ανοίξει του νέου δήμου. Αναμένεται η δημοσίευση του Ο.Ε.Υ, τέλειωσε η διαδικασία των δημοπρασιών για τους αιγιαλούς και την εκμίσθωση των χώρων έμπροσθεν των μαγαζιών.
Το σύστημα για την ύδρευση έχει εγγενείς δυσκολίες και καταβάλλεται αγώνας για να γίνουν οι αναγκαίες ρυθμίσεις. Έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες με την ανάδοχο εταιρεία και παρότι έχει γίνει δουλειά μηνών τους ενοχλούμε καθημερινά διότι παρουσιάζονται προβλήματα. Είναι δύσκολο να περαστεί το σύστημα στις Δ.Ε Ασωπού, Μον/σίας, που δεν είχαν το σύστημα των Μολάων και της Νεάπολης, με συνέπεια π.χ. στην Δ.Ε Ασωπού να μην έχει βεβαιωθεί το 2ο εξάμηνο 2010. Επίσης πρέπει να δούμε τον τρόπο εναρμόνισης των τελών καθαριότητας, ύδρευσης κ.τ.λ., την σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος και ό,τι χρειάζεται για τον σχεδιασμό του νέου προϋπολογισμού. Λάβαμε ένα τμήμα της ΣΑΤΑ 252.000 € και ένα ποσό για την πυροπροστασία. Αντιμετωπίσαμε τις 2 φωτιές που είχαμε και εφιστώ ιδιαίτερα στους πρόεδρους να είναι σε επιφυλακή με ομάδα εθελοντών και μηχανήματα ώστε να επέμβουν άμεσα σε εκδήλωση φωτιάς. Για το Μουσείο της Νεάπολης έχουμε στείλει 2-3 επιστολές, η μουσειολογική μελέτη θα υποβληθεί από την 5η Εφορεία Κλασικών & Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, ελπίζουμε ότι θα είναι ένα από τα ενταχθέντα έργα.

κ. Μαστορόπουλος: Σχετικά με το Νοσοκομείο που είναι το πιο βασικό θέμα, οι συναντήσεις που έγιναν είναι χρήσιμες, έχουμε πει επανειλημμένως ότι θα έπρεπε ήδη να έχει περάσει η άποψή μας στο  υπουργείο. Ελπίζουμε έστω και τώρα να υπάρξει συνάντηση με το υπουργείο και να γίνει κατανοητό στην ηγεσία του ότι συνδέουμε άμεσα την επιβίωση του δήμου μας με την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και της αναβάθμισης του Νοσοκομείου. Έχουν γίνει κατά καιρούς προτάσεις κ.τ.λ., προτείνω και ως έσχατο μέσο πίεσης να πούμε στους αρμοδίους ότι θα υποβάλλουμε σύσσωμοι την παραίτηση μας σε τυχόν υποβάθμιση του Νοσοκομείου. Βέβαια υπό την παρούσα συγκυρία δεν μπορούμε να περιμένουμε μελλοντικά κάτι καλλίτερο για το Νοσοκομείο, ήδη ο προϋπολογισμός του έχει περικοπεί. Πρέπει να επαγρυπνούμε διότι ακόμα και αν από τον φόβο των αντιδράσεων πανελλαδικά αποσύρθηκε το σημείο για  την υποβάθμισή του από το νομοσχέδιο, ενδεχομένως να περάσει ένα γενικόλογο νομοσχέδιο και σταδιακά να το υποβαθμίσουν. Έχουμε σημαντική καθυστέρηση στην βεβαίωση των εσόδων του δήμου και σημαντική υστέρηση τους, ο μηχανισμός πρέπει να επιταχύνει, άλλωστε υποχρεούμαστε εκ του νόμου. Υπάρχουν σοβαρές εκκρεμότητες και στην Μον/σια στο θέμα της αποχέτευσης, πρέπει να γίνει προσπάθεια διότι δεν έχουν συνδεθεί οι οικίες όπως υποχρεούνται. Κάτι που με λυπεί και έχει συζητηθεί πολύ είναι η απουσία μες στο καλοκαίρι 2 έμμισθων κορυφαίων αξιωματούχων του δήμου στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν έχουν πάρει άδεια, αν προβλέπεται αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει σχολιαστεί πάρα πολύ αρνητικά κύριε δήμαρχε, παίρνει και εσάς η μπάλα παίρνει και εμάς.

κ. Δήμαρχος:  

κ. Μαστορόπουλος:  Βεβαίως, οι πολίτες δεν λογαριάζουν τίποτα, σου λένε, εσύ τι κάνεις, είσαι Δ.Σύμβουλος, όλοι έχουμε ευθύνη, με έπιασαν άτομα και μου λένε πάμε για ένα χαρτί στην Μον/σια και δεν υπάρχει άτομο να το υπογράψει. Αυτήν την στιγμή ο πολίτης βασανίζεται από την οικονομική κρίση και να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί, να πάρει ένα απλό χαρτί από τον δήμο; Δηλαδή αυτό είναι ντροπή, δεν μπορώ να το ανεχτώ και να το περάσουμε γαργάρα, αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Επιπλέον το καλοκαίρι έχει έλθει περισσότερος κόσμος, υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, οι εκδηλώσεις που τρέχουν, π.χ. μεθαύριο είναι η απελευθέρωση της Μον/σίας, υπάρχουν τόσες εκκρεμότητες σχετικά με τις προετοιμασίες κ.τ.λ και οι αρμόδιοι απουσιάζουν, είναι ένα φαινόμενο τουλάχιστον λυπηρό.  

κ. Δήμαρχος:  Αναφέρθηκα για τα έσοδα, όμως δεν είναι τόσο κακή η κατάσταση, αν δείτε τι παραδώσαμε στο νέο δήμο, όλοι είχαμε λίγο-πολύ υστέρηση στην είσπραξη των εσόδων. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, εγώ όπως πάντα δεν είμαι ευχαριστημένος, πιστεύω θα πάμε καλλίτερα. Για το τελευταίο θέμα θα έλεγα να μην χρησιμοποιείτε την φρασεολογία απαράδεκτη κ.τ.λ., διότι δεν προέκυψε τόσο μεγάλο θέμα, έχουμε καλύψει αρκετά καλά την περιοχή της Μον/σίας όπου αναφέρεστε, έχουμε ασχοληθεί, ασχολούνται όλοι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το θέμα.   

κ. Δημητρόπουλος: Καλλιεργούμε αυταπάτες μεταξύ μας και στον λαό ότι υπάρχει περίπτωση κάτι να γίνει, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κλείσει όχι μόνο τα Νοσοκομεία, ξεπουλάει την χώρα μας, δεν βλέπουμε που πάμε; Δεν πρέπει να πούμε να πούμε την αλήθεια στον λαό που θα υποστεί τις συνέπειες ώστε να αποφασίσει τι θα κάνει; Ήδη πανελλαδικά η παράταξη μας το ΠΑΜΕ έχει κάνει συγκεντρώσεις, θα κάνουμε και εδώ μία την Δευτέρα, όσοι έπαιρναν την ανακοίνωση έλεγαν «μα κλείνει το Νοσοκομείο;», με ευθύνες του δήμου καλλιεργούνται αυταπάτες στους δημότες. Υπάρχουν κινητοποιήσεις των εργαζομένων σε νοσοκομειακές μονάδες και σε άλλες περιοχές, καταργούνται 3.000 κλίνες, 350 κλινικές και δωρίζουν 550 κλίνες στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. Η εμπορευματοποίηση στον τομέα υγείας επιταχύνεται, διότι το κεφάλαιο που ασφυκτιά πρέπει να βρει  διέξοδο. Το κόστος της δημόσιας υγείας αυξάνεται εις βάρος όλου του λαού και όχι μόνο των Μολάων που έχουν το πλεονέκτημα να λειτουργεί αναμφίβολα ένα Νοσοκομείο με τεράστιες υπηρεσίες. Δεν είναι θέμα επιχειρηματολογίας διότι είπαμε ξεπουλάνε την χώρα μας, έχουμε αντιληφθεί ποιες είναι για την χώρα μας οι επιλογές της πλουτοκρατίας; Η ανακοίνωση της συγκέντρωσης αναφέρει «μαζί με τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου», δεν έχουμε καλή πληροφόρηση, ας μας πει και ο αντιδήμαρχος που είναι εργαζόμενος  εκεί, στο Διοικητικό Συμβούλιο υπήρχε διάσταση απόψεων, οι 3 ήταν υπέρ της συνένωσης, οι 4 κατά μαζί με τον διοικητή. Δεν βλέπω καμία συνεργασία με τον διοικητή, να έρθει να μας ενημερώσει εδώ μια που οι απόψεις του να συμβαδίζουν με αυτές του δήμου. Προχθές δεν ήταν κανείς από τους συμβούλους του Δ.Σ που ήταν υπέρ της διατήρησής του, μόνο ο κύριος Σταματάκος που είχε ψηφίσει ενάντια. Πάμε τώρα στον υφυπουργό, μα είναι ψηφισμένο, κόβονται από τον τομέα υγείας πανελλαδικά εκατομμύρια ευρώ για την αποπληρωμή του χρέους, είναι δυνατόν η κυβέρνηση να λάβει για το Νοσοκομείο Μολάων απόφαση ειδικά; Είναι τρελό, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πιστεύει κάποιος ότι θα έχει αποτέλεσμα μία τέτοια ενέργεια, καλλιεργούμε με ευθύνη μας αυταπάτες για το μέλλον του Νοσοκομείου Μολάων.       

κ. Δήμαρχος: Κύριε Δημητρόπουλε θα μπορούσα να κάνω και εγώ μια πολιτική ανάλυση, που να διαφέρει αρκετά από την δική σας, θα το αποφύγω.

κ. Δημητρόπουλος:  Να την κάνετε.

κ. Δήμαρχος: Όμως θα σας πω ότι έχει αποδειχθεί ότι πρέπει πάντα να μάχεσαι και όχι να λες ότι τα πάντα είναι χαμένα διότι κάποιος ξεπούλησε την χώρα. Έχει αποδειχθεί ότι όταν μάχεσαι πετυχαίνεις πολλά πράγματα, δεν μπορούμε να προβλέψουμε αλλά όσο μπορούμε θα το παλέψουμε. Όσο για το αν είναι τρελό ή όχι ας κρατήσουμε λίγο τις φράσεις που χρησιμοποιούμε. Άκουσα την άποψη σας αλλά από την εμπειρία μου θα σας πω ότι άλλο να υποστηρίζεις το αίτημά σου μέσω επιστολής και άλλο δια ζώσης, καμιά φορά πείθεις, δεν σημαίνει ότι θα το πετύχουμε αλλά είναι μία από τις αναγκαίες ενέργειες.  

κ. Δημητρόπουλος:  Κύριε δήμαρχε συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είναι θέμα πειθούς, γνωρίζουν το πρόβλημα, γνωρίζουν την χρησιμότητα του.   

κ. Δήμαρχος:  Διαφωνώ, δεν έχετε δίκιο, διότι αυτήν την στιγμή ούτε τα κλείνουν ούτε τα υποβαθμίζουν όλα, τι θα γίνει στο μέλλον είναι άλλο θέμα. Κάνουν μία επιλογή και πρέπει παρεμβαίνοντας να πείσουμε για την χρησιμότητα του Νοσοκομείου Μολάων.  

κ. Βαρβαρέσσος (Πρόεδρος Τ.Κ. Λαχίου): …..

κ. Πρόεδρος:  Δεν θα σχολιάσουμε απόψεις συναδέλφων.

κ. Βαρβαρέσσος:  Απλώς όταν εμείς σερνόμασταν σαν τα σκυλιά στην Βασιλίσσης Σοφίας για να παραμείνει ο δήμος Βοιών δεν μας άκουσε κανείς. Εντέλει συμμετέχουμε σε αυτόν τον μεγάλο δήμο, σε αυτό το μεγάλο έκτρωμα που δημιουργήθηκε και τα προβλήματα μας είναι πολλαπλά και άλυτα. Δεν ξέρω αν είναι ενήμερο το Δ.Σ, υπάρχει στις 24/5/2011 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Λαχίου όσον αφορά την νομιμοποίηση του αλιευτικού καταφύγιου του Παλαιοκάστρου για ελλιμενισμό 20 επαγγελματικών, 10 ερασιτεχνικών σκαφών και 2 λάτσες. Ζητάμε αυτή να σταματήσει, διότι εξυπηρετεί μόνο συμφέροντα, έρχεται 2η απόφαση της τοπικής κοινότητας Λαχίου που κατεβαίνει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 του μηνός με τα όποια επακόλουθα. Δεν θέλω να σας πω ότι ο σκοπός μας είναι άγριος, φτάνει πια τα αλιευτικά καταφύγια στις Βοιές. Δεν είναι δυνατόν ο Ασωπός να έχει μαρίνα, προχθές κάνατε την έγκριση της παραλαβής, και εμείς να έχουμε 4 αλιευτικά καταφύγια, πόσοι είναι οι επαγγελματίες αλιείς; Και στο κάτω-κάτω το Παλαιόκαστρο εξυπηρετείται από το μικρό αυτό λιμανάκι, δεν ξέρω κύριε δήμαρχε αν έχετε ενημερωθεί.

κ. Δήμαρχος:  Χθες. 

κ. Βαρβαρέσσος:  Χθες; 40 μέρες έχουν περάσει, έρχεται η 2η τώρα, οι Λαχιώτες ερασιτέχνες αλιείς δεν εξυπηρετούνται με κανέναν τρόπο με το συγκεκριμένο πράγμα που προσπαθούν να το νομιμοποιήσουν για να εξυπηρετηθούν οι λάτσες και 20 επαγγελματίες αλιείς. Πηγαίνετε να δείτε, εξυπηρετούνται μόνο 3 επαγγελματίες αλιείς και αυτοί από την ανατολική Μάνη, κανένας άλλος, πετάει έξω το πλοίο της γραμμής. Εμείς στις 10 του μηνός θα ζητήσουμε να μην ξαναδέσει εκεί το πλοίο της γραμμής, εκτός του να φύγουν, δεν υπάρχει καμία νομιμότητα για αυτόν τον χώρο, δεν ξέρω πως θα αντιδράσουν, πάντως σας ενημερώνω κύριοι. Όταν έκανα παρατήρηση σε κάποιους επαγγελματίες αλιείς που συχνάζουν σε αυτόν τον τόπο και έτυχε να καίνε τα δίχτυα τους στα βράχια, ο κύριος Μαρούσης ξέρει πόσα φορτηγά σκουπίδια βγάλαμε από εκεί, μου επιτέθηκαν, έφαγα και ξύλο. Άλλη φορά δεν θα ξαναφάω ξύλο, σας το λέω, νίπτω τας χείρας μου, αποφασίστε και βρείτε σωστή λύση για τον τόπο εκεί πέρα.

κ. Τσάκος Πέτρος: Υπάρχει απόφαση του πρώην Δ.Σ Βοιών για μελέτη λιμανιού του Παλαιοκάστρου για την προσάραξη εμπορικών και τουριστικών πλοίων, αυτό που λες πρώτη φορά το ακούω, διότι αυτό δεν έχει συζητηθεί στο Δ.Σ.  

κ. Βαρβαρέσσος:  …..

κ. Τσάκος Πέτρος:  Σου λέω τι απόφαση είχαμε λάβει στο Δ.Σ ως τέως δήμος Βοιών, θα κοιτάξω να βρω την απόφαση περί λιμανιού Παλαιοκάστρου για την προσάραξη τουριστικών.

κ. Βαρβαρέσσος:  ….

κ. Τσάκος Πέτρος:  Δηλαδή έχει ανακληθεί; Θα φροντίσω να την φέρω στο επόμενο συμβούλιο.

κ. Βαρβαρέσσος:  …..

κ. Τσάκος Πέτρος:  Ωραία, περιμένω, έχει ληφθεί απόφαση του Δ.Σ για το λιμάνι Παλαιοκάστρου, τώρα αν ο κύριος Βαρβαρέσσος, αν υπάρχουν κάποιες άλλες υπόγειες διαδρομές που δεν τις γνωρίζουμε, λέω τι συζητήθηκε, και οι κύριοι Σταθάκης, Καλογερίνης, Κουτσονικολής ήταν παρόντες.   

κ. Πρόεδρος:  Κύριε Τσάκο, εφόσον ακολουθεί άλλη απόφαση του τοπικού συμβουλίου, μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες.  

κ. Τσάκος Πέτρος:  Κύριε πρόεδρε, το λέω προς ενημέρωση του σώματος ότι υπήρχε τέτοια απόφαση του Δ.Σ.
(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Πρόεδρος:  Θα δούμε διεξοδικά το θέμα όταν έρθει η απόφαση του τοπικού συμβουλίου, πάμε στην ημερήσια διάταξη.   

Θέμα 1ο: Περί συγκρότησης επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2011.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Προς εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρ. 7 Ν.2307/1995 πρέπει το Δ.Σ να λάβει απόφαση συγκρότησης της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών, ορισμός πρόεδρου με τον αναπληρωτή και 1 φορολογούμενο δημότη, χρέη γραμματέα εκτελεί δημοτικός υπάλληλος, πρέπει να προτείνουμε 2 Δ.Σ, προτείνω τον κύριο Μαυρομιχάλη.

κ. Πρόεδρος:  Οι κύριοι Μαυρομιχάλης και Χριστάκος, από τους δημότες προτείνετε κάποιον;

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  Προτείναμε στον Σταματάκο Θεόδωρο και την κ. Παπαγιαννοπούλου (όποιος δεχτεί).
(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Πρόεδρος:  Πρόεδρος της επιτροπής ο κύριος Μαυρομιχάλης, ομόφωνα.  

Θέμα 2ο: Περί αποδοχής ποσού 110.900 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, πολιτική προστασία 2011.

κ. Δήμαρχος: Η πρόσληψη των 10 ατόμων θα καλυφθεί από τους 2μηνους, εργοδοτικές τους εισφορές, προμήθεια εργαλείων και εφοδίων πυροπροστασίας (χορτοκοπτικά, βυτία κ.ά). Στον προϋπολογισμό είναι εγγεγραμμένες 3 πιστώσεις για τις σχετικές εργασίες, που εφόσον πληρωθούν από τις 110.900 €, θα μεταφερθούν από τους αντίστοιχους κωδικούς στο αποθεματικό ή σε κάποια άλλη δράση.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  Είναι 3 κωδικοί, εργασίες επιχωμάτωσης συντήρησης και διαμόρφωσης ανενεργών ΧΑΔΑ 15.000 €, συντήρηση κοινόχρηστων χώρων-οικοπέδων δήμου 24.600 €, συντήρηση-διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών 24.600 €. Αφού αυτές οι εργασίες θα καλυφθούν από τις 110.000 € τα ανωτέρω ποσά θα μεταφερθούν στο αποθεματικό, που αυξανόμενο κατά 64.000 € θα ανέλθει στις 490.908 €.  

κ. Μαστορόπουλος:  Επειδή η δαπάνη είναι αρκετά μεγάλη θα πρέπει ο δήμος να κάνει μία αποτίμηση του κόστους της καθαριότητας, του μονίμου και μη προσωπικού, των απευθείας αναθέσεων των εργασιών κ.τ.λ. Ώστε να δούμε αν είναι δυνατή η εξοικονόμηση πόρων και είναι μείζον θέμα ο συστηματικότερος έλεγχος για την σωστή απόδοση των εργατών.  

κ. Δήμαρχος: Ξέρετε ότι οι εργάτες καθαριότητας είναι λίγοι και δεν επαρκούν το καλοκαίρι, διότι όπως όλοι έχουμε συμφωνήσει θα πρέπει να δούμε την εικόνα του δήμου. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές σχετικά στην οικονομική επιτροπή, πιστεύω ότι το κονδύλι για την συντήρηση των χώρων κ.τ.λ. δεν επαρκεί και θα δαπανηθούν και άλλα. Οι εργάτες ελέγχονται είτε από τους πρόεδρους είτε από τους αντιδημάρχους, και επειδή δεν τους επιλέγουμε εμείς πολλές φορές αναγκαζόμαστε να τους κυνηγάμε για να κάνουν την δουλειά τους. Στην Δ.Ε Βοιών όλη η μερική απασχόληση τελειώνει στο τέλος του μηνός, στη Δ.Ε Μον/σίας αρχές Σεπτέμβρη, θα προσληφθούν οι 4μηνοι και οι 2μηνοι, αρκετοί από αυτούς θα είναι από την Δ.Ε Βοιών διότι εκεί θα υπάρξει προσεχώς το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν είναι εύκολος ο τομέας της καθαριότητας τον οποίο όντως πρέπει να βελτιώνουμε και να κάνουμε συνεχή αποτίμηση. Έχουμε μόνιμο και  μη προσωπικό, από ό,τι φαίνεται πάμε προς την 2η κατεύθυνση, υπάρχει πρόγραμμα του υπουργείου απασχόλησης για την μείωση της ανεργίας στο οποίο υποβάλλαμε επιχειρησιακό σχέδιο και από το επόμενο έτος ή από τον Σεπτέμβρη οι δήμοι θα πάρουν αρκετά μεγάλο αριθμό άνεργων ατόμων με 5μηνη σύμβαση. Πρέπει να κάνουμε οικονομία και να ασκείται ο έλεγχος από τους πρόεδρους και αντιδημάρχους ώστε οι εργάτες να αποδίδουν το μέγιστο και να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα.

κ. Πρόεδρος:  Συμφωνούμε με την εισήγηση; Ομόφωνα.

Θέμα 3ο: Περί ρυθμίσεως οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 54 Ν. 3979/2011.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο δύναται η ρύθμιση και εξόφληση κύριων οφειλών και προστίμων τρίτων προς δήμους κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών. Η παρ. 2β του άρθρου 54 Ν.3779/2011 αναφέρει «με απόφαση Δ.Σ πρέπει να καθοριστεί το ανώτερο ποσό για εφάπαξ καταβολή και ο αριθμός των δόσεων ανάλογα με το ύψος των οφειλών και με ανώτατο όριο τις 20 ισόποσες δόσεις μηνιαίως». Κατόπιν τούτου η οικονομική υπηρεσία εισηγείται τον καθορισμό του ανώτερου ποσού για εφάπαξ καταβολή στα 500 € και το ανώτατο όριο στις 20 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.  
(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Πρόεδρος:  Η εισήγηση αναφέρει την ευνοϊκότερη περίπτωση που προβλέπει η διάταξη, η ελάχιστη δόση 500 € και 20 δόσεις είναι το μέγιστο που προβλέπεται, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, τώρα πόσοι θα έρθουν να ρυθμίσουν είναι άλλο θέμα.

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)  

κ. Πρόεδρος:  Λοιπόν, συμφωνούμε; Ομόφωνα.

Θέμα 4ο: Περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου μπάσκετ στον Μαραθιά».

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Στις 25/2 υπογράφηκε η 3298 σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο κύριο Διαμαντά με χρόνο περαίωσης 9/8. Επειδή επρόκειτο το έργο να εκτελεστεί σε δασικό χώρο ζητήθηκε από το Δασαρχείο η παραχώρηση του, που όμως ένα τμήμα του είχε κηρυχθεί αναδασωτέο. Με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση διότι έπρεπε να γίνει νέο τοπογραφικό που να περιέχει και αυτό το τμήμα. Στις 30/6, όπου οριακά υπέβαλλε ο εργολάβος το αίτημά του, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παραχώρησης και υπογράφηκε η βεβαίωση μεταξύ μας. Επειδή η εκτέλεση του έργου ήταν αδύνατη εύλογα μάς ζητείται παράταση έως τις 9/11, προτείνουμε, όπως και η ΤΥΔΚ, να δοθεί, υπάρχουν τα σχετικά εισηγητικά.   

κ. Χριστάκος: Με τις παρατάσεις υπάρχουν  αναθεωρήσεις τιμών και μείωση του φυσικού αντικείμενο, τα υπόλοιπα χρήματα θα επαρκέσουν συνολικά για το έργο ή με την προσαύξηση θα έχουμε μείωση ποσοτήτων; Ο εργολάβος όταν ανέλαβε το έργο δεν ήξερε ότι είχε προβλήματα; Να του δώσουμε την παράταση αλλά χωρίς αναθεώρηση.

κ. Τσάκος Πέτρος:  Εφόσον αναθέτουμε ένα έργο με δημοπρασία σε εργολάβο και κατόπιν φαίνεται ότι αυτή η έκταση είναι αναδασωτέα είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει υπαιτιότητα του εργολάβου αλλά δική μας, συνεπώς η αναθεώρηση θα βαρύνει εμάς.

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής:  Η τεχνική υπηρεσία αναφέρει στο εισηγητικό της «με αναθεώρηση διότι οι λόγοι που αναφέρονται θεωρούνται βάσιμοι και πραγματικοί».

κ. Πρόεδρος:  Ως εισάγεται το θέμα, ομόφωνα.

Θέμα 5ο: Περί εγκρίσεως και παραλαβής της υπ. 50/2011 μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε Μον/σίας» προϋπ/σμού 31.500 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του. 

κ. Δήμαρχος:  Η τεχνική περιγραφή του έργου, διαμόρφωση αγροτικών δρόμων της Δ.Ε Μον/σίας κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στους δρόμους Λιρά-Άγιο Μάμμα και προς οικισμό Τέρια. Εργασίες, διαμόρφωση της επιφάνειας με μηχάνημα, προμήθεια και διάστρωση αμμοχάλικου, εκσκαφή θεμελίων, τεχνικών έργων, τοποθέτηση οπλισμού, κατασκευή σκυροδέματος για τοιχία, κατασκευή τεχνικού με τσιμεντοσωλήνες και τσιμεντόστρωση σε τμήματα αγροτικών δρόμων, προϋπ/σμού 31.500 €.  

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Χουσάκος (πρόεδρος τ.κ. Μονεμβασίας): Πρέπει εκεί να γίνει μία επέμβαση μέχρι τον Οκτώβριο, αν δεν το κάνουμε πρέπει να μεταφέρουμε το χώμα αλλού, με μία σοροκάδα θα μας το ρίξει στην μαρίνα, να συμφωνήσετε να διατεθεί ένα κονδύλι για τσιμεντόστρωση.

κ. Χριστάκος:  Υπάρχουν μερικά θέματα στην αγροτική οδοποιία στην δική μας Δ.Κοινότητα,  θέλουμε λίγο να βοηθηθεί, με αυτό το θέμα πιστεύω θα λύσουμε θέματα παρόμοια με αυτά που έθεσε.

κ. Μαστορόπουλος:  Ψηφίζουμε θετικά, αν γίνεται από αυτήν την πίστωση να διατεθεί ένα ποσό για την μεταφορά χώματος (10 φορτηγά) για να διαμορφωθεί ένα τμήμα με δενδρύλλια κ.τ.λ. Ο χώρος της μαρίνας ωραία έχει διαμορφωθεί, χθες βράδυ πέρασα από εκεί αλλά μάλλον χρειάζεται επιπλέον φωτισμός.

κ. Πρόεδρος:  Ως εισάγεται ομόφωνα.

Θέμα 6ο: Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών «Αντικαταστάσεις-επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης Μολάων».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε για την τακτοποίηση της αυξομείωσης ορισμένων εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Η συνολική δαπάνη του έργου που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ  2010 και από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 104.500,03 €, για εργασίες 79.903,36 €, κάνει χρήση των απρόβλεπτων κατά 6.194 € και τα περιορίζει στα 4.862,41 €, για αναθεώρηση 193,60 € και 19.540,66 € για ΦΠΑ. Αφορά αλλαγή στο δίκτυο ύδρευσης στην Μεταμόρφωση και στους Μολάους, έχουμε δώσει 2 παρατάσεις στο έργο και έχει ολοκληρωθεί 99,9 %.     

κ. Χριστάκος:  Είχαμε πει τον Μάρτιο και τον Μάιο ότι υπάρχει πρόβλημα με την τσιμεντόστρωση στα χαντάκια -στο Νοσοκομείο και πιο πάνω- το τσιμέντο είναι κακής ποιότητας και φθείρεται, και τώρα τον επιβραβεύουμε με 6.000 € από τα απρόβλεπτα. Ο επιβλέπων Ευρυσθένης Σταυρόπουλος να φροντίσει να δει την αποκατάσταση με τσιμέντα, είναι άθλια, πήγα και τα είδα, εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε.   

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  Έχω ενημερώσει εξαρχής τον κύριο Σταυρόπουλο, τα έχουμε συζητήσει πολλάκις και συνεχίζει, και μάλιστα προκλήθηκε για να πάρει ….., όλες αυτές τις παρατηρήσεις που έχουμε πει.

κ. Νικολινάκος: Εγώ απόρησα με το 99,9 % διότι στην γειτονιά μου τα Σπανεΐκα ο δρόμος θέλει εκ νέου φτιάξιμο, και υψομετρικές υπάρχουν και γούβες και χίλια δυο. Και για πολλοστή φορά ακούω από τον κύριο αντιδήμαρχο ότι έχει ενημερώσει τον κύριο Ευρυσθένη, οι μηχανικοί του δήμου έχουν τόσο πολλή δουλειά που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο έργο και να μας κάνουν μία τεχνική περιγραφή; Δηλαδή μόνοι μας θα ανακαλύπτουμε συνέχεια τις κακοτεχνίες που γίνονται; Δεν είπαμε ότι κάποτε αυτή η διαδικασία πρέπει να τελειώσει; Παρόμοια τραγικά προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα έργα που είναι αρμοδιότητα άλλων, είδαμε πως κατάντησε το θέμα της Μακρυνάρας, που όλοι το παρέπεμπαν στον επιβλέποντα κ.τ.λ. ενώ μας αφορούσε. Επειδή αφορά το χωριό μας να βάλουμε τους υπαλλήλους μας να μας πουν αν γίνεται σωστά η αποκατάσταση, δεν μπορούμε να επικαλούμαστε ότι ενημερώσαμε τον τάδε, ε, ο τάδε κωφεύει, τι θα κάνουμε;

κ. Δήμαρχος:  Για το συγκεκριμένο αναμφισβήτητα πρέπει να γίνει σωστά η αποκατάσταση, η διαδικασία είναι αυτή που ισχύει, είναι ο επιβλέπων μηχανικός κ.τ.λ.

κ. Νικολινάκος:  Όμως κύριε δήμαρχε δεν είμαι αρμόδιος για να δω αν το έργο αποκαταστάθηκε τεχνικά σωστά.

κ. Δήμαρχος:  Υπάρχει τεχνική υπηρεσία, που δεν είναι δική μας, που έχει ορίσει τους επιβλέποντες ειδικά σε έργα συνεχιζόμενα.

κ. Νικολινάκος:  Να βάλουμε έναν άνθρωπο να μας ενημερώνει. 

κ. Δήμαρχος:  Εκ του νόμου δεν προβλέπεται, δεν μπορούμε να ορίσουμε έναν και να του πούμε κάνε αυτό ή εκείνο, αν βάλουμε έναν πάνω στον υπάρχοντα επιβλέποντα είναι άλλο θέμα. Στα καινούρια έργα θα οριστούν ως επιβλέποντες οι μηχανικοί του δήμου μας, αυτά είναι συνεχιζόμενα έργα που πρέπει να κλείσουν με τον καλλίτερο τρόπο αλλά η διαδικασία είναι αυτή.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  Η επίβλεψη από την ΤΥΔΚ είχε  τοποθετηθεί από πέρσι, όσο για τις παρατηρήσεις και εγώ τα έχω δει, δεν θέλω τώρα να εκφέρω άποψη, δεν είμαι ειδικός, θα έρθει η ώρα της παραλαβής. Όλες αυτές τις παρατηρήσεις σας τις έχω μεταφέρει κατ΄ επανάληψη στον κύριο Σταυρόπουλο ο οποίος έχει κατέβει, τα έχει δει και δεν έχει πει κάτι, προφανώς τα θεωρεί σωστά ή κάτι άλλο γίνεται.  

κ. Πρόεδρος:  Μην το συνεχίζετε διότι προκαλείτε.

κ. Νικολινάκος:  Κάποτε θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι κοινό μυστικό ότι η ΤΥΔΚ είναι τεχνικός σύμβουλος των εργολάβων, μην κρυβόμαστε, κάποτε θα πρέπει να το πούμε, άρα λοιπόν από μόνοι τους δεν κάνουν τίποτα, διότι οι συζητήσεις τους δεν ήταν ποτέ με τον δήμο, με τους εργολάβους είναι. Και αν γίνει και καμία στραβή κάθονται με τους εργολάβους και συνεννοούνται πως θα ξεπεράσουν το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, μην λέμε ότι ενημερώσαμε την ΤΥΔΚ και το ένα και το άλλο, εν πάσει περιπτώσει θα τελειώσουμε με αυτήν την ιστορία με την ίδρυση της τεχνικής μας υπηρεσίας αλλά μέχρι τότε να περισώσουμε ό,τι μπορούμε. Διότι αυτοί είναι και οι κύριοι υπεύθυνοι που όλα αυτά τα χρόνια  κατάντησαν σε αυτά τα χάλια όλα αυτά τα έργα.  

κ. Δήμαρχος:  Πάντως κύριε αντιδήμαρχε είτε με τον Ευρυσθένη είτε με άλλον τρόπο, εφόσον υπάρχουν εκεί κακοτεχνίες πρέπει να διορθωθούν.   

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Πρόεδρος:  Ως εισάγεται, μειοψηφούντων των συμβούλων της παρατάξεως του κυρίου Μαστορόπουλου.

Θέμα 7ο: Περί τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 134/2011 απόφασης του Δ.Σ για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε Μον/σίας» -εξειδίκευση εργασιών- προϋπ/σμού 105.000 € και την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του προϋπ/σμού 2011.

κ. Πρόεδρος:  Απόντος του κυρίου Βουνελάκη ο κύριος δήμαρχος.   

κ. Δήμαρχος:  Αλλάζει η απόφαση της Τ.Κ Νομίων και αντί για τον δρόμο προς το κοιμητήριο προτείνουν κάποιον άλλο δρόμο, αν λαθεύω κύριε πρόεδρε διόρθωσέ με.
(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Χριστάκος:  Η παραλιακή ζώνη των Νομίων με τους 5 οικισμούς, παρόλα τα έργα της προηγούμενης 8ετίας, ως αποτέλεσμα της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας έχει εντός οικισμού πολλούς χωματόδρομους. Πρέπει να υπάρχει καλλίτερη συνεργασία διότι με αυτήν την αλλαγή μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα έρθει Νοέμβρης και δεν θα γίνουν τα ασφαλτικά.    

κ. Πρόεδρος:  Το πρακτικό του τοπικού συμβουλίου αναφέρει, «το έργο κατασκευής του στηθαίου στην περιοχή Αγία Θέκλα και συγκεκριμένα στην ταβέρνα Παναγιώτας στενεύει επικίνδυνα με συνέπεια την πρόκληση ατυχημάτων, με την κατασκευή στηθαίου ίσως λυθεί το πρόβλημα», που σημαίνει ότι αυτό παραμένει, έτσι δεν είναι πρόεδρε;

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Μαστορόπουλος:  Διαφωνούμε με αυτήν την τροποποίηση, να γίνει ο δρόμος προς το κοιμητήριο όπως είχε προταθεί στην αρχική απόφαση.

κ. Πρόεδρος:  Ως εισάγεται, κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των συμβούλων της παρατάξεως του κυρίου Μαστορόπουλου.

Θέμα 8ο: Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

κ. Δήμαρχος:  Στον προϋπολογισμό μας έχουμε 2 εργασίες για συντήρηση-καθαρισμό μονοπατιών-αρχαιολογικών χώρων και παραλιών. Το φέρνουμε στο συμβούλιο διότι ο νόμος που δημοσιεύτηκε στις 16/6 μας δίνει δυνατότητα ανάθεσης σε ιδιώτες εργολάβους των υπηρεσιών καθαριότητας. Συνεπώς η υπηρεσία επιτρόπου θα πληρώσει το ένταλμα χωρίς να έχει τις αμφισβητήσεις, για το αν πρέπει να γίνουν από τις υπηρεσίες του δήμου και αν τα άτομα πρέπει να εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες κ.τ.λ.   

κ. Νικολινάκος:  Ο καθαρισμός θα είναι εφάπαξ;

κ. Δήμαρχος:  Όχι, αλλά ούτε και καθημερινός. 

κ. Μαστορόπουλος:  Είμαστε μεσούσης της σεζόν και συμφωνούμε φέτος να γίνει έτσι αλλά ενόψει του νέου έτους χρειάζεται καλλίτερη προετοιμασία, να καταγράψουμε και να κοστολογήσουμε τις ανάγκες στην καθαριότητα ώστε αν πάμε σε διαγωνισμό κ.τ.λ. να έχουμε εξοικονόμηση.

κ. Δήμαρχος:  Η κοστολόγηση των εργασιών καθαριότητας είναι δύσκολη, λόγω καιρικών συνθηκών υπάρχει πάντοτε μία εγγενής δυσκολία. Φέτος προσπαθήσαμε ειδικά στις παραλίες να κάνουμε ό,τι το καλλίτερο, μετά τον καθαρισμό τους ήρθαν π.χ. οι πρόεδροι της Μον/σίας και Νομίων και είπαν ότι θέλουν πάλι καθάρισμα, οπότε αρχίσαμε δεύτερη φορά.

κ. Τσάκος Πέτρος:  Ο κύριος Πετράκης έχει ενημερωθεί για τα παράπονα που δεχόμαστε από τον κόσμο που αδυνατεί να κάνει μπάνιο. Η παραλία της Νεάπολης από το ξενοδοχείο «Αϊβαλί» έως το «Λιμηρά» και ακόμα πιο πέρα ενώ εξωτερικά είναι σε πολύ κατάσταση, μέσα στην θάλασσα όσο πατώνεις είναι γεμάτη μεγάλες πέτρες. Μιλάμε για ογκόλιθους σε μία απόσταση μήκους 600 μ, πρώτη φορά γίνεται αυτό, δεν ξέρω που οφείλεται. Πιστεύω ότι το Λιμεναρχείο δεν θα έχει αντίρρηση, μήπως θα μπορούσαμε με τον εργολάβο να μεταφέρουμε τις πέτρες από ένα κομμάτι μήκους 100 μ. σε σημείο της παραλίας προς το Παλαιόκαστρο όπου ο κόσμος δεν κάνει μπάνιο.  

κ. Δήμαρχος:  Για αρκετές μέρες κάναμε μία πολύ καλή δουλειά στην παραλία και υπάρχει αυτό το πρόβλημα που μάλλον προκλήθηκε λόγω θαλάσσιων ρευμάτων. Να κάνουμε μία δοκιμή με την τσάπα, αν εκτείνονται σε βάθος στην θάλασσα δυστυχώς θα είναι πρακτικά αδύνατο να επέμβουμε.

κ. Χριστάκος:  Έως τέλος Αυγούστου η παραλιακή ζώνη Νομίων και Αϊ-Γιάννη χρειάζεται καθημερινά άτομο με δικό του μεταφορικό μέσο, και καθαρισμός στο δασάκι και στην περιμετρική ζώνη του Κάστρου.

κ. Δημητρόπουλος:  Εμείς καταψηφίζουμε διότι οι εργασίες καθαριότητες πρέπει να γίνονται μόνο από τις υπηρεσίες του δήμου και όχι από εργολάβους που όπως είπατε δεν μπορούν να προβλεφθούν, ξέρουμε ότι όταν εμπλέκονται εργολάβοι αυτά στοιχίζουν πιο πολύ.

κ. Πρόεδρος:  Ως εισάγεται το θέμα, μειοψηφούντος του κυρίου Δημητρόπουλου, κύριε Μαστορόπουλε συμφωνείτε; Ναι.

(έλλειψη ήχου-διάλογος)

Θέμα 9ο: Περί διαθέσεως πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου απελευθέρωσης της Μον/σίας στις 23 Ιουλίου 2011.

κ. Τσαφατίνου: Για την οργάνωση της εορτής της 23ης Ιουλίου της απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό της πόλης της Μονεμβασίας εισηγούμαι διάθεση πίστωσης για, τοποθέτηση κεντρικής ξύλινης εξέδρας στην Πλάκα Μον/σίας 850 €, προμήθεια δάφνινων στεφανιών για κατάθεση στεφάνων 300 €, φιλοξενία επίσημων καλεσμένων, καλλιτεχνών, χορευτικών τμημάτων κ.τ.λ. 1.800 €, παράθεση γευμάτων και δείπνου στους επισήμους κ.τ.λ. 2.000 €, συνολική δαπάνη 4.950 €.

κ. Μαστορόπουλος:  Η εορτή της απελευθέρωσης της Μονεμβασίας έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια, έχει μεγάλη εμβέλεια, δυστυχώς φέτος κύριε δήμαρχε δεν προετοιμάστηκε έως καθόλου, δεν έχουν δοθεί οι προσκλήσεις, δεν έχει βγει μία αφίσα. Λόγω της προχειρότητας και της υποβάθμισης φέτος της εορτής διαμαρτυρόμενοι δεν θα ψηφίσουμε καθόλου τις σχετικές πιστώσεις.  

κ. Δήμαρχος:  Να μας εξηγήσετε γιατί δεν ψηφίζετε τις πιστώσεις, είναι λίγες; Είναι κάτι άλλο;  

κ. Μαστορόπουλος:  Για λόγους διαμαρτυρίας, με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται καθαρά ότι η εορτή υποβαθμίζεται, όλοι έχουν παράπονα για την μη σωστή προετοιμασία, σχετικά με την γολέτα, τις προσκλήσεις που μία εβδομάδα περίπου πριν την εορτή δεν έχουν σταλεί, την επιλογή του καλλιτέχνη για την βραδιά της μεγάλης γιορτής. Το θεωρούμε μέγιστη υποβάθμιση για την εορτή της απελευθέρωσης που είναι η μοναδική που έχει ο δήμος και θα έπρεπε να την αναβαθμίσει. Επιπλέον δεν έχει βγει η αφίσα των εκδηλώσεων, που θα έπρεπε να έχει μοιραστεί τουλάχιστον στην μισή Λακωνία. Για όλους αυτούς τους λόγους που δείχνουν καθαρά ότι υποβαθμίζεται η εορτή δεν θα ψηφίσουμε, όχι επί της ουσίας αλλά διαμαρτυρόμενοι.  

κ. Δήμαρχος:  Κύριε Μαστορόπουλε θα διαφωνήσω διότι εν μέσω χαλεπών καιρών είναι μία εκδήλωση που την διατηρούμε, κάνουμε ό,τι κάνατε, παρότι σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μειώσει κατά πολύ τις δαπάνες, προχωρούμε κανονικά. Και η γολέτα στήνεται και τα πάντα φτιάχνονται, για την αφίσα προσπαθούμε να διορθώσουμε το «επέτειος» διότι είναι με αι. Αλλά πέρα από αυτό νομίζω ότι μάλλον αδικείτε την προσπάθεια, τουλάχιστον πέστε ναι, οι πιστώσεις είναι αρκετές, δεν κόπηκε τίποτα, είναι μία από τις εκδηλώσεις οι οποίες δεν έχουν μειωθεί σχεδόν καθόλου. Όσο αφορά για την επιλογή του καλλιτέχνη είναι σίγουρο ότι 100 άτομα θα έχουν 100 διαφορετικές γνώμες. Εντούτοις και αυτό κρατιέται, τα πάντα κρατούνται και θα γίνει η καλλίτερη προσπάθεια, τουλάχιστον μην με αδικείτε σε αυτό το θέμα.

κ. Χουσάκος (Πρόεδρος Τ.Κ. Μονεμβασίας): (έλλειψη ήχου)

κ. Μιχαλόπουλος: Η γολέτα έχει ετοιμαστεί και με την μετατροπή που κάναμε θα μειωθεί στο ήμισυ το κόστος της ξύλινης κατασκευής της κ.τ.λ.

κ. Σταθάκης: Επειδή την προηγούμενη φορά είπαμε, π.χ. στην θεατρική παράσταση στη Νεάπολη που είχε μεγάλη επιτυχία πληρώσαμε όλοι εισιτήριο 23 €, οι συναυλίες, μία στην Νεάπολη, μία στην Μον/σια.

…...: Δεν είμαστε σε αυτό το θέμα.  

κ. Τσαφατίνου: Οι προσκλήσεις και η αφίσα είναι έτοιμες, η κυρία Πετράκου μας τα έστειλε ηλεκτρονικά και από Δευτέρα θα σταλούν.

κ. Χριστάκος:  Όντως τις τελευταίες μέρες ο κύριος Μαυρομιχάλης και η εισηγήτρια ασχολήθηκαν, αλλά έχει περάσει ένας μήνας συνεχούς αδράνειας, ο αντιδήμαρχος στην Μονεμβάσια ήταν απαθής, κανένα ενδιαφέρον.  

κ. Παπαδάκης: Ως μέλος της επιτροπής πολιτισμού έχω εκφράσει εξαρχής στις άτυπες συνεδριάσεις μας όλους αυτούς τους μήνες τον προβληματισμό μου για τις εκδηλώσεις. Η εκδήλωση της απελευθέρωσης της Μον/σίας έχει λιγάκι υποβιβαστεί, ο δήμος έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να αναζητώ συνεχώς ευθύνες αν και θα είμαι υπόλογος στους Μονεμβασίτες ως μέλος της επιτροπής πολιτισμού. Επειδή δεσμευτήκαμε για κάποια θέματα προχθές όλα τα μέλη του νομικού προσώπου δεν θέλω άλλα να λέω εκεί και άλλα εδώ. Εύχομαι οι εκδηλώσεις να έχουν  πλήρη επιτυχία, αυτό θα πρέπει να απασχολεί όλους μας και το πάθημα να μας γίνει στο μέλλον μάθημα. Παρακαλώ κύριε αντιπρόεδρε του νομικού προσώπου πάνω σε αυτό άλλη φορά να μας ακούτε εκ των προτέρων για να μην κινδυνεύουμε να βρεθούμε προ εκπλήξεων τελευταία στιγμή.  

κ. Νικολινάκος: Στα 3 πρώτα έξοδα που ανέφερε η κυρία εισηγήτρια ψηφίζω όπως υπέδειξε ο επικεφαλής της δημοτικής μου παράταξης, για την παράθεση των γευμάτων η θέση μου είναι πάγια, καταψηφίζω όλες τις ίδιες πιστώσεις.   

κ. Πρόεδρος:  Ως εισάγεται το θέμα.

κ. Δημητρόπουλος:  Δεν έχω πρόβλημα, σχετικά με την καθυστέρηση κ.τ.λ. είναι θέμα της επιτροπής πολιτισμού, για μένα τα τυπικά και οι λεπτομέρειες είναι άνευ ουσίας, το θέμα είναι ότι θα γίνει εορτή και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.  

κ. Πρόεδρος:  Συμφωνείτε, ο κύριος Παπαδάκης. 

κ. Παπαδάκης: Έχω εκφράσει την άποψη μου αλλά επειδή δεν θέλω να αυτοαναιρούμαι θα υπερψηφίσω τις πιστώσεις για το γεύμα και τις φιλοξενίες.

κ. Πρόεδρος:  Κοντολογίς συμφωνείτε με την εισήγηση.

κ. Μιχαλόπουλος: Έχουμε κάνει τις ενστάσεις μας μες στην επιτροπή πολιτισμού αλλά ως μέλος της δεν μπορώ να αναιρέσω τον εαυτό μου και εφόσον οι αποφάσεις λήφθηκαν θα συμφωνήσω με την εισήγηση.

κ. Πρόεδρος:  Ο κύριος Νικολινάκος τοποθετήθηκε, ο κύριος Χριστάκος.

κ. Χριστάκος:  Συμφωνώ με την εισήγηση με την υποσημείωση ότι έχουμε αργήσει για την αφίσα κ.τ.λ.

κ. Πρόεδρος:  Συμφωνεί με την σημείωση ότι υπήρχε καθυστέρηση, ο κύριος Μαστορόπουλος.

κ. Μαστορόπουλος:  ….

κ. Πρόεδρος: Το ίδιο με τον κύριο Χριστάκο; Για να δούμε τι θα γράψουμε, δεν σας πιέζω να ψηφίσετε.

κ. Μαστορόπουλος:  ….

κ. Πρόεδρος:  Ο κύριος Μέντης.

κ. Μέντης: Συμφωνώ αλλά θέλω να κάνω μία παρατήρηση (έλλειψη ήχου) 

κ. Πρόεδρος:  Και ο κύριος Τσάκος νομίζω.

κ. Τσάκος Πέτρος:  Ψηφίζω ναι με την παρατήρηση αυτή που (έλλειψη ήχου) 

κ. Δήμαρχος:  Εμβόλιμα και ίσως παράτυπα θέλω να ευχαριστήσω όσους ασχολήθηκαν με το νομικό πρόσωπο, είναι μία πολύ δύσκολη διαδικασία, θέλω να καταλάβετε ότι φτάσαμε στο παραένα του καλοκαιριού (έλλειψη ήχου)    

κ. Πρόεδρος:  Πότε κυκλοφόρησε να δείτε. 

…….: Κυκλοφόρησε 27 Ιουνίου, τότε λάβαμε την έγκριση από την γραμματεία του υπουργικού συμβουλίου και δημοσιοποιήθηκε (έλλειψη ήχου)  

κ. Μαστορόπουλος:  Επειδή τοποθετούμενος ο δήμαρχος έθεσε κάποια ζητήματα γενικότερα στο θέμα των εκδηλώσεων ζητώ, επειδή παρίστανται και κάποιοι που έχουν έρθει για αυτόν τον λόγο, να λάβω τον λόγο επί της ουσίας στα λεχθέντα του κυρίου δήμαρχου. 
   
(έλλειψη ήχου-διάλογος) 

κ. Πρόεδρος:  Θεωρείται λήξαν το θέμα.

Θέμα 10ο: Περί διαθέσεως πίστωσης για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής πολιούχου της Δ. Κ. Μολάων.

κ. Μαυρομιχάλης: Στις 26 Ιουλίου επίσημη αργία της πόλεως είναι ο εορτασμός της Αγίας Παρασκευής προστάτης και πολιούχου των Μολάων. Γίνονται οι καθιερωμένες εκδηλώσεις και προτείνω συνολική πίστωση 1.200 € που μπορεί να διατεθεί για μία δεξίωση των επισήμων που θα παραβρεθούν ανήμερα.

κ. Πρόεδρος:  Η εισήγηση είναι διάθεση πίστωσης έως 1.200 €, συμφωνούμε; Μειοψηφούντος του κυρίου Νικολινάκου. 

Θέμα 11ο: Περί διαθέσεως πίστωσης για την φιλοξενία αντιπροσωπείας της OUNESCO στην Μον/σία στις 22, 23 Ιουλίου 2011.

κ. Τσαφατίνου: Η OUNESCO με την συνεργασία της περ/ρειας Πελοποννήσου, των δήμων Σπάρτης και Μονεμβασίας καθώς και άλλων κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και υπό την αιγίδα της περ/ρειας  της OUNESCO για τις επιστήμες και τον πολιτισμό καθώς και της εθνικής ελληνικής επιτροπής για την  OUNESCO διοργανώνουν από 21-24 Ιουλίου 2011 σε Σπάρτη, Μυστρά, Γεράκι, Μον/σια διεθνή συνάντηση βυζαντινολόγων και διαφόρων πολιτιστικών φορέων με σκοπό την συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για την πραγματοποίηση προσεχώς διεθνούς βυζαντινού φεστιβάλ. Στο πλαίσιο της βυζαντινής συνάντησης «Από το παρελθόν στο παρόν-νέοι τρόποι διάδοσης του βυζαντινού πολιτισμού στον σημερινό κόσμο» θα παρουσιαστεί και έκθεση αγιογραφίας της βραβευμένης καθηγήτριας αγιογραφίας και καλών τεχνών Ελισάβετ Σουρή. Σε γενικές γραμμές η επιδίωξη του φεστιβάλ είναι η διάδοση των αξιών του βυζαντινού πολιτισμού σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και συνεργασία εκπροσώπων από διάφορες χώρες με κοινή βυζαντινή παράδοση. Η πολύτιμη συνεργασία της επίτιμου προέδρου του φεστιβάλ και της συνάντησης κυρίας Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ καθώς και της Χρύσας Μαλτέζου του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας θα αποτελέσουν την εγγύηση της ποιότητας. Η πρόεδρος Τιτίκα Στασινοπούλου με επιστολή ζητά τη συμμετοχή του δήμου μας στην διεθνή συνάντηση βυζαντινολόγων και διαφόρων πολιτιστικών φορέων με σκοπό την συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Εισηγούμαι την διάθεση πίστωσης για φιλοξενία 4.990 € και 3.000 € για παράθεση γευμάτων. Πρόκειται για 50 άτομα αναγνωρισμένου κύρους, προσωπικότητες μεγάλου βεληνεκούς, καθηγητές Πανεπιστημίων Ελλάδος και του εξωτερικού και ένας πρεσβευτής.  

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Χριστάκος:  Δεν νοείται συνέδριο βυζαντινολόγων και να μην είναι ενήμεροι η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το υπουργείο Πολιτισμού κ.τ.λ. Χωρίς υπερβολή μου φαίνεται ότι είναι ένα μπουλούκι που θέλει να πετύχει 2 μέρες φιλοξενία στον τόπο μας. Η πίστωση είναι μεγάλη.

κ. Μιχαλόπουλος: Δεν γνωρίζω αν η κυρία Στασινοπούλου έπαιζε σε ταινίες, αλλά αυτήν την στιγμή διδάσκει θεατρολογία στο Πανεπιστήμιο. Η ομάδα της OUNESCO αποτελείται από μέλη των κρατών της Μεσογείου, ως θέμα συζήτησης δόθηκε το Βυζάντιο για το οποίο είχε αντιδράσει η Τουρκία.  

κ. Πρόεδρος:  Στον δήμο Σπάρτης είναι η έδρα της OUNESCO που την διεκδικούσε και ο δήμος Ροδίων, μπορεί να είναι η κυρία Στασινοπούλου την οποία χαρακτηρίσατε κατά αυτόν τον τρόπο αλλά τα άτομα που την συνοδεύουν είναι αξιόλογα.

κ. Λύρας: Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να υποτιμούμε και τον ρόλο των δημοσίων σχέσεων διότι αν αυτοί έχουν λόγο στην λήψη απόφασης για την ανακήρυξη ως μνημείο της OUNESCO του Κάστρου της Μον/σίας τότε μπορούμε ίσως να παραβλέψουμε και το κινηματογραφικό παρελθόν κάποιων.

κ. Χριστάκος:  …..

κ. Δημητρόπουλος:  Επειδή η κίνηση αυτών των 50 διάσημων δεν θα προσφέρει τίποτα στον τόπο μας θεωρώ την δαπάνη μη σκόπιμη και ψηφίζω αρνητικά.  

κ. Πρόεδρος:  Επί της ψηφοφορίας, ο κύριος Παπαδάκης ναι, ο κύριος Νικολινάκος, όχι οι κύριοι Χριστάκος, Μαστορόπουλος, ναι οι κύριοι Μέντης, Πέτρος Τσάκος.  

Θέμα 12ο: Περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπ/σμού οικονομικού έτους 2011 για την κάλυψη της δαπάνης που προκλήθηκε για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου Τ.Κ Ασωπού προϋπ/σμού 9.114,30 με ΦΠΑ. 

Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Για την ζημιά στην υποβρύχια αντλία του Ασωπού εγγραφή νέας πίστωσης 9.300 € που μεταφέρεται από τον κωδικό καθαρισμό φρεατίων 24.000 €, είναι ανάθεση σε εργολάβο, εργασία και προμήθεια.

κ. Πρόεδρος:  Συμφωνούμε; Ομόφωνα. Το επόμενο θέμα είναι του ίδιου περιεχομένου.

Θέμα 13ο: Αφορά αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου Τ.Κ Λιρών προϋπ/σμού 6.282,84 με ΦΠΑ.

κ. Πρόεδρος:  Συμφωνούμε;  Ομόφωνα.

Θέμα 14ο: Περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπ/σμού οικονομικού έτους 2011.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  Δημιουργία κωδικού 706236001 πληρωμή μισθώματος παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στην Πλύτρα ποσού 8.354,20 €, θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. Ενίσχυση κωδικού 256162 πληρωμή για τον ποιοτικό έλεγχο νερού κατά 2.720 €, ο ανωτέρω κωδικός αριθμός θα εμφανίζεται με το ποσό 22.720 €, το ποσό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό όπου συμπεριλαμβάνεται υπόλοιπο από ανταποδοτικά έσοδα της ύδρευσης. Δημιουργία κωδικού 307135 ποσού 15.000 €, το οποίο θα μεταφερθεί από το αποθεματικό, για προμήθεια ταχυμετρικού οργάνου και GPS.

κ. Χριστάκος:  Υπάρχει υπάλληλος στην τεχνική υπηρεσία για να λειτουργήσει τα όργανα που θα προμηθευτούμε; Τον έχουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Ως εισάγεται, συμφωνούμε. Ομόφωνα.

Θέμα 15ο: Περί παραχωρήσεως χρήσεως του Δ.Σχολείου Αγγελώνας στον φιλοπρόοδο σύλλογο Αγγελώνας.

κ. Τσαφατίνου: Ο φιλοπρόοδος σύλλογος Αγγελώνας με ενεργά μέλη το σύνολο των μονίμων κατοίκων του χωριού εδώ και 30 χρόνια έχει επιδείξει σημαντικό έργο με πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων και με σημαντικές επενδύσεις στους κοινόχρηστους χώρους του χωριού. Δραστηριοποιείται την τρέχουσα περίοδο σε πολλούς τομείς με στόχο την ενημέρωση των κατοίκων για ειδικά θέματα αλλά και για την πρόκληση δραστηριοτήτων ιδίως στα μικρά παιδιά όπως μαθήματα χορού, θεάτρου, διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με θέματα σχετικά με τα παιδιά και τους γονείς. Ζητούν την παραχώρηση του σχολείου που πλέον θα είναι κλειστό, έχω εδώ την ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου για την παραχώρηση χρήσης του Δ.Σχολείου Αγγελώνας στον σύλλογο «Ευαγγελίστρια», το ίδιο εισηγούμαι και εγώ.

κ. Χριστάκος:  Συμφωνούμε και προτείνω να δοθεί και μία ενίσχυση στον σύλλογο Αγγελώνας αναλόγως με τους συλλόγους της Ελιάς, Συκιάς και των Πακίων που δίνονται για εορτές και εκδηλώσεις.

κ. Πρόεδρος:  Για αυτήν την περίπτωση υπάρχει ο κωδικός ενίσχυση αθλητικών σωματείων, μην το θέτετε λοιπόν τώρα, αν θέλει ο σύλλογος θα υποβάλλει αίτηση.

κ. Χριστάκος:  …

κ. Πρόεδρος:  Καταλαβαίνω τώρα γιατί το λέτε και καλά κάνετε, για να πουλήσετε εκδούλευση στους παρόντες.

κ. Χριστάκος:  (Όχι, δεν το λέω, δεν έχω ανάγκη;;)

κ. Πρόεδρος:  Ένα λεπτό, αν θέλουν επιχορήγηση πρέπει να υποβάλλουν αίτηση και αντίγραφο του καταστατικού τους.

κ. Χριστάκος:  (Της Ελιάς έκανε αίτηση;;)

κ. Πρόεδρος:  Μπορεί να έκανε την αίτηση αλλά δεν είναι θέμα.

κ. Χριστάκος:  Για τις εκδηλώσεις.  

κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ, δεν θέλω δικηγόρο, υπάρχει ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό για την ενίσχυση των αθλητικών-πολιτιστικών συλλόγων, στο θέμα που έρχεται σήμερα λαμβάνονται τα χρήματα από άλλον κωδικό. Συμφωνούμε νομίζω, επειδή ο κύριος αντιδήμαρχος έχει μιλήσει με την Δ/νση της πρωτοβάθμιας να υπάρχει μία συνεννόηση πριν την παράδοση του κτιρίου, διότι εκεί υπάρχει πρόβλημα, μερικά υλικά τα έχει προμηθευτεί ο σύλλογος κ.τ.λ. Ομόφωνα λοιπόν.

Θέμα 16ο: Περί επιχορηγήσεως του συλλόγου «Φίλοι του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου υγείας Μολάων». 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ ερχόμαστε σε αυτό είπατε πριν,  ξεχωριστό αίτημα για επιχορήγηση.

κ. Νικολινάκος:  Κύριε πρόεδρε δεν είπε ο κύριος Χριστάκος να τεθεί θέμα και να βγει κονδύλι, εν τη ρίμει του λόγου έκανε μία υπόδειξη, δεν είναι η πρώτη φορά που σε ένα θέμα λέμε και κάτι παραπάνω.  

κ. Πρόεδρος:  Και εγώ υπερθεματίζοντας είπα ότι μπορεί να γίνει.

κ. Νικολινάκος:  Όμως δεν σημαίνει ότι πουλάμε και εκδούλευση σε κάποιον όταν κάποια στιγμή αναφέρουμε και κάτι άλλο.

κ. Χριστάκος:  Ε, όχι, όχι.

κ. Νικολινάκος:  Ε, είναι απαξιωτική αυτή η αντίληψη.

κ. Πρόεδρος: …. ζητώ συγγνώμη αν νομίζεις ότι σε έθιξα, αλλά επειδή ξέρω ότι γνωρίζεις την διαδικασία για αυτό θεώρησα ότι έγινε έτσι, δεν χρειάζεται τώρα να κολλήσουμε σε αυτό, κύριε Κολλιάκο.    

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  Σχετικά με το αίτημα εισηγούμαι όπως χρηματοδοτηθούν με 4.000 €.

(έλλειψη ήχου)  

κ. Χριστάκος:  Για την μεθαυριανή συγκέντρωση της Τετάρτης για το Νοσοκομείο οι τοπικοί πρόεδροι να κινητοποιήσουν τον κόσμο και για την επιτυχία της ώστε να δώσουμε και μήνυμα στην πολιτική ηγεσία από τα επιπλέον χρήματα να βάλουμε για πούλμαν. 

κ. Δημητρόπουλος:  Ρωτώ αν ο σύλλογος έχει εγκεκριμένο καταστατικό, ποιους σκοπούς έχει αυτό, πόσα μέλη έχει η διοίκηση του και αν είναι αιρετή, τι δραστηριότητες έχει μέχρι σήμερα και αν είναι σε συνεργασία με τον διοικητή του Νοσοκομείου.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  …..

κ. Πρόεδρος:  Έχει δίκιο ο κύριος Δημητρόπουλος, πρέπει μετά την έγκριση του καταστατικού να έχει κάνει γενική συνέλευση και να έχει συγκροτηθεί σε σώμα. Τέλος πάντων η εισήγηση είναι η έγκριση της επιχορήγησης, η προσπάθεια αυτού του νεοσύστατου συλλόγου μάς φαίνεται θετική, νομίζω πρέπει να τον συνδράμουμε, η εκταμίευση είναι δικό του θέμα.

κ. Δημητρόπουλος:  Μου φαίνεται παράξενο ο δήμος να σπεύδει να χρηματοδοτήσει έναν σύλλογο πριν την συγκρότηση του, για οποιονδήποτε σκοπό και λόγο. Ως γνωστό ότι το υπουργείο έχει περιορίσει κατά πολύ τις δαπάνες για προμήθειες στο Νοσοκομείο και ο δήμος μας σπεύδει τώρα να διαμορφώσει μία εικόνα στον κόσμο ότι το Νοσοκομείο θα παραμείνει ενώ αυτό φεύγει. Κύριε αντιδήμαρχε να μας ενημερώσετε για τα οικονομικά στο Νοσοκομείο, μου είπαν ότι υπάρχει ήδη κακοδιαχείριση εκεί και αναμένεται το πόρισμα των ελεγκτών δημόσιας υγείας. Σπεύδουμε εμείς να χρηματοδοτήσουμε σε μία αβέβαιη κατάσταση, είμαι εντελώς αντίθετος σε αυτό το θέμα.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  Και πριν και τώρα θέτετε ζητήματα διοίκησης Νοσοκομείου που δεν αφορούν ούτε εμένα ούτε και το Δ.Σ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτήν την διαδικασία.

κ. Δημητρόπουλος:  Ναι αλλά το Δ.Σ σπεύδει να χρηματοδοτήσει.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  Ένα λεπτό, έκλεισα το μικρόφωνο για να ξέρετε ακριβώς την διαδικασία, δεχτήκαμε αίτημα και από τον σύλλογο και από τον διοικητή του Νοσοκομείο, αυτό είναι εις γνώσιν του. Ζήτησα από τον κύριο Μυλωνάκο να φέρει το καταστατικό, μία ημέρα που τον συνάντησα μου είπε ότι ο δικηγόρος κύριος Κουρκούλης περιμένει να πάρει κάποιο υπόλοιπο για να πάρει το καταστατικό. Σας πληροφορώ ότι αυτήν την στιγμή από τον κύριο πρόεδρο έμαθα ότι ακόμα δεν είναι.

κ. Πρόεδρος:  Εγώ το ζήτησα μαζί με την αίτηση, και ο πρόεδρος με διαβεβαίωσε ότι εκκρεμούσε η δακτυλογράφησή του, θεωρώ ότι έτσι ήταν, είναι θέμα ημερών να προσκομίσει θεωρημένο το καταστατικό.  

κ. Δημητρόπουλος:  Μου δίνεται η εντύπωση ότι στήνεται ένα μαγαζάκι που πατρονάρεται, η αίτηση λέει 3.000 € η εισήγηση 4.000 €, να σεβόμαστε τις διαδικασίες, αυτές είναι αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Ηρεμήστε διότι έχετε μπλέξει άλλα πράγματα με το θέμα του Νοσοκομείου, όπως οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, προσπαθούμε να βοηθήσουμε το Νοσοκομείο, αν διαφωνείτε είναι άλλο. Σας λέω τα πράγματα με πάσα ειλικρίνεια αλλά δεν θα με μπερδεύετε και θα μου ζητάτε να σας πω τι γίνεται με την διοίκηση ή τα οικονομικά του Νοσοκομείου.

κ. Πρόεδρος:  Ο κύριος Δημητρόπουλος κατέθεσε ξεκάθαρη πολιτική άποψη και δεν χρειάζεται να την σχολιάσουμε.

κ. Νικολινάκος: Κύριε Δημητρόπουλε επί της ουσίας έχετε δίκιο ότι είναι θέμα της πολιτείας κ.τ.λ, αλλά όταν αυτήν αδυνατεί δεν μπορούμε να μείνουμε αδρανείς. Σε τυχόν υποβάθμιση του Νοσοκομείου θα έχουμε μελλοντικά δραματική μείωση στην περιοχή μας των τουριστών. Βασικό κριτήριο ιδίως των ατόμων από την μέση ηλικία και άνω είναι η υγειονομική κάλυψη του τόπου διακοπών τους. Πιστεύω ότι αυτή η κίνηση που μπορεί να φαίνεται βιαστική δίνει μία ανακούφιση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες με ένα επιπλέον προσωπικό. Διότι θα ήταν μη αναστρέψιμη ζημιά, ακόμα και αν ξεπεραστεί ποτέ η οικονομική κρίση, να έρθουν στους Μολάους και να μην βρουν κανέναν. Εδώ, επειδή δεν γινόταν αλλιώς, πολλάκις έχουμε καταστρατηγήσει διαδικασίες κ.τ.λ., πρέπει ο δήμος με κάθε τρόπο να στηρίξει αυτό το θέμα και να είμαστε ανοιχτοί σε οποιοδήποτε αίτημα αυτού του συλλόγου. Εν πάσει περιπτώσει είναι και ένα μέσο για διατρανώσουμε εμπράκτως την πεποίθησή μας για την διατήρηση του Νοσοκομείου. Στην σχετική συνάντηση την προηγούμενη Παρασκευή ο κύριος αντιδήμαρχος είπε ότι από την αρχή του έτους έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει γίνει ό,τι χρειάζεται παραπολιτικά για αυτό το θέμα που θα μας απασχολήσει και μελλοντικά. Θα ήθελα, επειδή λόγω αργοπορίας μου δεν πρόλαβα προ ημερησίας, μία αντιγραφή ημερολογιακά των ενεργειών από την ανάληψη των καθηκόντων σας για το Νοσοκομείο, και η δική μας αλλά και η δική σας παράταξη κ.τ.λ. είχαν θέσει πρωτεύον θέμα την διατήρησή του. Οι Μολάοι δεν φημίζονταν για τις κινητοποιήσεις και για την δημιουργία συλλόγων, ο πιο ενεργός ήταν των κυριών & δεσποινίδων. Σας προβληματίζει καθόλου η έντονη κινητικότητα με την δημιουργία των συλλόγων «Φίλοι του Νοσοκομείου», «Ενεργοί πολίτες» κ.τ.λ.; Μήπως προσπαθούν να καλύψουν κάποια κενά που ίσως θα έπρεπε η παρούσα δημοτική αρχή και το Δ.Σ να καλύψει;  

κ. Σταθάκης: Αφού τα 3.000 € θα τα δώσουμε στις νοσηλεύτριες τα επιστρέφουμε με κάποιον τρόπο στον λαό από όπου τα έχουμε πάρει.  

κ. Πρόεδρος:  Κύριε Σταθάκη, αυτό το είπε παρενθετικά (έλλειψη ήχου)

κ. Παπαδάκης: Μας ζητούν 3.000 € και με την εισήγηση προτείνεται 4.000 €, για την εκταμίευσή τους πρέπει ο σύλλογος να έχει ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, που αν δεν υπάρχουν, ουσιαστικά δηλαδή συζητάμε, με συγχωρείτε για την έκφραση, μία τρύπα στο νερό.     

(έλλειψη ήχου)  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει χωριστή εγγραφή στον προϋπολογισμό για αυτόν τον σκοπό, στην Σπάρτη είχε γίνει μία προσπάθεια για να καλύψει τους  κτηνίατρους, για προμήθεια αντιπαρασιτικών, για στειρώσεις κ.τ.λ.. Δεν είναι για ενίσχυση του συλλόγου αλλά καθ΄ υπόδειξή του θα διατεθούν σε κτηνιάτρους κ.τ.λ., πέρα από το ότι μπορεί να επιχορηγηθεί από άλλον κωδικό.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  Σχετικά με τους συλλόγους που είπε ο κύριος Νικολινάκος, τον βρίσκω λίγο ανενημέρωτο, τα τελευταία χρόνια.

κ. Πρόεδρος:  Κύριε αντιδήμαρχε αν μπούμε σε διαδικασία απολογισμού για τους συλλόγους.

κ. Κολλιάκος: Να τοποθετηθώ, ίσως διότι την τελευταία 4ετία απουσίαζε από την δημόσια ζωή των Μολάων. Υπάρχει ο μουσικοχορευτικός όμιλος «Οι Μύλοι», που τουλάχιστον επί δημαρχίας Τσαγκάρη διοργανώνει ανά 2ετία φεστιβάλ παραδοσιακού χορού με μεγάλη δραστηριότητα. Να θυμίσω ότι με ενέργειες μας ανασυστάθηκε ο προοδευτικός σύλλογος, που για τους γνωστούς λόγους είχε διαλυθεί. Αρκετοί σύλλογοι έχουν επιδείξει μεγάλη δραστηριότητα τουλάχιστον την τελευταία 4ετία μέσω του δήμου μας. Όσο για την ατζέντα, είναι γνωστές οι ενέργειες που έγιναν, έχουν γίνει και παρασκηνιακές, αν θέλει να με επισκεφθεί να του δώσω περισσότερες πληροφορίες, στο θέμα του Νοσοκομείου πρέπει να βοηθήσουμε αγνά όλοι μας και αν υπάρχουν ευθύνες ο κόσμος θα κρίνει.

κ. Νικολινάκος: Μίλησα για ενεργούς συλλόγους, ένας μουσικοχορευτικός σύλλογος για την εκμάθηση χορού στα παιδάκια που διοργανώνει φεστιβάλ ανά 2ετία δεν έχει καμία ιδιαίτερη δραστηριότητα. Το ίδιο και ο πολιτιστικός, κάνει ένα πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής και ένα την Πρωτομαγιά που κόβει 5 λαχνούς. Ενώ θυμάστε ότι ο προοδευτικός των Μολάων στο παρελθόν έκανε απίστευτα πράγματα. Δεν θέλω να επισκεφτώ κανέναν, ζήτησα, αν μπορείτε, να μου δώσετε ένα ημερολόγιο με τις επαφές σας στην όλη διαδικασία του Νοσοκομείου. Επειδή συνολικά θα κατηγορηθούμε για αυτό το ζήτημα θέλω να λάβουμε όλοι γνώση ώστε να είμαστε ενήμεροι.

κ. Πρόεδρος:  Ως εισάγεται, μειοψηφούντος του κυρίου Δημητρόπουλου.

Θέμα 17ο: Περί απευθείας εκμισθώσεως δημοτικού χώρου 20 τ.μ. στον οικισμό Πλύτρα για την πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου 21/7-20/8.  

Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Αφορά μηνιαία εκμίσθωση 20 τ.μ. στην Παναγάκου Γεωργία για την ετήσια της έκθεση βιβλίου με 3 €/τ.μ. κόστος 60 €.  

κ. Πρόεδρος:  Για διάστημα μικρότερο των 3 μηνών είναι δυνατή η απευθείας εκμίσθωση, νομίζω ότι συμφωνούμε. Ομόφωνα.

Θέμα 18ο: Περί εγκρίσεως μελέτης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου Μον/σίας. 

κ. Μαυρομιχάλης: Παρότι λόγω της καθυστέρησης της δημοσίευσης του το νομικό πρόσωπο αρμόδιο και για τα κοινωνικά, δεν έχει δικαίωμα υπογραφής προ έγκρινε πρόγραμμα χρηματοδότησης των παιδικών σταθμών Παπαδιανίκων, Νεάπολης, Μολάων με ικανό ποσό κατά άτομο. Τα μέλη του νομικού προσώπου εξαρχής ήρθαν σε γνωριμία με τους περί 110 ενεργούς συλλόγους του δήμου από τους οποίους ζητήθηκε η έως τώρα αποτίμηση του έργου τους και οι τομείς δράσης τους. Υπήρξαν χρήσιμες συναντήσεις ανά Δ.Ενότητα και σε ενιαίο επίπεδο του δήμου, όπου σύλλογοι με ομοειδή ενδιαφέροντα ανέπτυξαν καλές επικοινωνιακές σχέσεις και συνεργασίες. Στη τελευταία συνεδρίαση της Τετάρτης αξιολογήθηκαν οι προτάσεις των συλλόγων για τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Λάβαμε υπόψη μας το ότι χρήματα που έπρεπε να έρθουν στο ταμείο του δήμου δεν έχουν έρθει και ως εκ τούτου προβληματιζόμαστε για το αν μπορέσουμε να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Για αυτό δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα κάποιων συλλόγων για μεγαλύτερη ενίσχυση, που είχαν ήδη κλείσει συγκροτήματα κ.τ.λ. Μας απασχόλησε στην πολύωρη συνεδρίαση μας η χρηματοδότηση κάποιων εκδηλώσεων στις έδρες των Δ.Ενοτήτων, και λόγω τουρισμού, η μελέτη αφορά Ιούλιο-Αύγουστο, και στα παραθαλάσσια μέρη όπου υπάρχουν δραστήριοι σύλλογοι. Υπήρξε και η παράμετρος της αναλογικής κατανομής των χρημάτων, βέβαια πρωταρχικό ρόλο είχε η πόλη της Μονεμβασίας με τις εκδηλώσεις λόγω και της επετείου αλλά και των προγραμματισμένων εκδηλώσεων μες στο Κάστρο. Η πρόταση που έχετε στα χέρια σας αφορά συνολική δαπάνη 76.000 € και με το κόστος για, ηχητικές καλύψεις, εξέδρες, ενοικιάσεις καθισμάτων κ.τ.λ. ανέρχεται στις 94.700 €.

κ. Τσάκος Πέτρος:  Πόση είναι η επιχορήγηση του νομικού προσώπου;

κ. Μαυρομιχάλης: Είναι 600.000 € για το σύνολο των δράσεων και -έχοντας υπόψη ότι η αντίστοιχη περσινή δαπάνη ήταν 400.000 €- για τα πολιτιστικά 200.000 €, που έπρεπε όμως να τα μειώσουμε λόγω της οικονομικής δυσπραγίας του δήμου.  

κ. Παπαδάκης: Ως μέλος του νομικού προσώπου του πολιτισμού συγχαίρω τον αντιπρόεδρο του τον κύριο Μαυρομιχάλη για την προσπάθεια του αυτό το τελευταίο διάστημα, ίσως να βρίσκεται και αυτός στην δύσκολη θέση με όλους τους συμμετέχοντες στο νομικό πρόσωπο. Να ερχόμαστε αντιμέτωποι με συλλόγους που, χωρίς να ευθύνονται, ίσως είχαν προϋπολογίσει αλλιώς, ίσως για αυτό ευθύνεται το νομικό μας πρόσωπο. Με πνεύμα αλληλοκατανόησης προσπαθήσαμε οι εκδηλώσεις στην Μονεμβασία να ανταποκρίνονται στην οικονομική κατάσταση και να είναι όσο το δυνατό ισάξιες με τα προηγούμενα έτη. Βέβαια ο πρώην καποδιστριακός δήμος Μον/σίας διέθετε κατά πολύ μεγαλύτερα ποσά για αυτές τις εκδηλώσεις που η ποιότητά τους ήταν αναγνωρισμένη πανελληνίως. Οι σύλλογοι της Μονεμβασίας «Ρίζες», «Πολιτιστικές διαδρομές» στο παρελθόν έχουν κάνει σπουδαίες εκδηλώσεις, που ανέδειξαν την πόλη με την συμμετοχή βεβαίως του δήμου που πλήρωσε όλες αυτές τις εκδηλώσεις αλλά με τον μεγάλο αγώνα αυτών των συλλόγων. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην δυσχερή θέση να μην επιχορηγούνται τόσο όσο πίστευαν στην αρχή αλλά και από το νομικό πρόσωπο τους είχε δοθεί μία τέτοια κατεύθυνση. Βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να λάβω απόφαση μη ικανοποιητική ούτε για εκείνους ούτε για εμένα, θα ήθελα κάτι παραπάνω. Βεβαίως η οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη, τα έχουμε συζητήσει με τον Κώστα, και ως εισηγητής για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις λόγω της απουσίας της κυρίας προέδρου βρίσκεσαι σε πιο δύσκολη θέση διότι ουσιαστικά παίρνεις ένα ρίσκο. Βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, επειδή δεν θέλω να αναιρέσω την προχθεσινή μας συζήτηση ούτε τον εαυτό μου θα συνταχθώ μαζί σου.

κ. Χριστάκος:  Επειδή ειπώθηκε ότι η Μονεμβάσια λαμβάνει πολλά χρήματα, θυμίζω ότι η δαπάνη των πολιτιστικών είναι κυρίως από τέλη παρεπιδημούντων κ.τ.λ., εφόσον λοιπόν η Μον/σία δίνει την μερίδα του λέοντος στα έσοδα δικαιούται να λαμβάνει και για τα έξοδα. Στην ψήφιση του προϋπολογισμού τα έσοδα από τα αιολικά πάρκα διατέθηκαν στην Δ.Ε Μολάων, διότι είναι δικά της έσοδα, έτσι και εμείς παίρνουμε τα δικά μας έσοδα από τα τέλη παρεπιδημούντων κ.τ.λ. Αν δεν είχαμε δώσει τα 7.900 € για την OUNESCO θα έμεναν χρήματα για να πάρουν όλοι οι σύλλογοι. Δεν νομίζω να εγκριθεί η απόφαση, χρειάζεται εξειδίκευση στις δαπάνες για ηχητική κάλυψη κ.τ.λ. Έχετε βάλει στην Μον/σία 1.500 € για εικαστικά, για μία Ένωση Γυναικών, δεν ξέρω ποιος πήρε την πρωτοβουλία και αδικείτε 2 συλλόγους που έχουν μεγάλη ιστορία και προσφορά, προτείνω με 1.500 € να χρηματοδοτηθούν οι «Ρίζες» και οι «Πολιτιστικές διαδρομές». Έχετε βάλει για την OUNESCO 1.000 € στις 24 Ιουλίου, δηλαδή θα τους φιλοξενήσουμε, θα δουν την αρμάτα που συνδυάζει παράδοση και θέαμα και θα τους κάνουμε και δική τους εκδήλωση στις 24, προτείνω αυτό το ποσό να διατεθεί στους συλλόγους. Στις 22 Ιουλίου έχετε προγραμματίσει βραδιά με τους «Μύλους» στους Μολάους και ταυτόχρονα εκδήλωση στην Μον/σια, δεν θα μπορούσε η μία εκ των δύο να πάει 21;

κ. Μαυρομιχάλης:  Το ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή από την πρόεδρο του συλλόγου, που παραβρέθηκε σε συνεδρίαση του οργάνου αλλά δεν μπορούσε άλλη ημερομηνία.

κ. Χριστάκος:  Υποτίθεται ότι ο δήμος έγινε για να συντονιζόμαστε, βρε Κώστα μου να γίνονται την ίδια ημέρα;

κ. Μαυρομιχάλης: Την καλέσαμε εδώ για αυτόν  τον λόγο, δεν μπορούσε.

κ. Χριστάκος: Εφόσον έχει καθυστερήσει η δημοσίευση θα μπορούσαμε να το είχαμε φέρει στο συμβούλιο από τις αρχές Ιουνίου και να μην ψαχνόμαστε τελευταία στιγμή και εκ των υστέρων, υπήρξε μία αμέλεια του δήμου. Προτείνω να κόψουμε τις πιστώσεις που προανέφερα και να ενισχύσουμε τους 2 συλλόγους για τις εκδηλώσεις τους.

κ. Μαυρομιχάλης: Να πω ότι μετά από 5ωρη συζήτηση το νομικό πρόσωπο έλαβε ομόφωνη απόφαση.

κ. Σταθάκης: Ψηφίζω όλες τις εκδηλώσεις, εκτός, λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω διότι έχετε εργαστεί πολύ, τις 5 συναυλίες, στην Μονεμβάσια, στη Πλύτρα, στους Μολάους και στην Νεάπολη. Εδώ έχω 2 φορές τοποθετηθεί και άλλες 100 στο δικό μας Δ.Σ λέγοντας ότι πρέπει να πληρώνουν το κόστος μίας εκδήλωσης αποκλειστικά οι συμμετέχουν σε αυτήν. Στον δήμο μας όποια εκδήλωση είχε εισιτήριο είχε τρομερή επιτυχία, η τελευταία στο δικό μας καρνάγιο είχε περίπου 700 εισιτήρια με 23 € κατά άτομο. Όπου έκανε ο δήμος πήγαν μόνο κάποιοι ευκαιριάκηδες, διότι ο κόσμος θεωρεί το δωρεάν θέαμα χαμηλής ποιότητας. Οι τουρίστες που έρχονται στα χωριά δεν θέλουν να δουν τα συγκροτήματα που βλέπουν όλον τον χειμώνα στην Αθήνα αλλά παραδοσιακά θεάματα που είναι και μεγάλης ποιότητας. Πριν μερικά χρόνια στα Λιρά είχα δει το συγκρότημα «Παλίρροια» όπου 1.000 άνθρωποι χόρευαν 2 μέρες. Εμένα αυτή η ιστορία δεν μου αρέσει, όποτε στη Νεάπολη ήρθαν ξένα συγκροτήματα, που φεύγουν μπουλούκια από τον Πειραιά και λένε πάμε στους χωριάτες να τα πάρουμε, είδα στο τέλος την δοσοληψία, εκβιασμούς, μάλλον δεν ήταν εκδηλώσεις πολιτιστικές αλλά Τρούμπας, οι μεγαλύτεροι γνωρίζουν τι εννοώ. Για όλους αυτούς τους λόγους, αν και καταλαβαίνω ότι εργάστηκαν, τις ψηφίζω εφόσον είναι με εισιτήριο, και θα πάω και στις 5 και θα έχουν και μεγαλύτερη επιτυχία, όπως στη Νεάπολη έλεγαν μπράβο στον δήμαρχο μας που μας έφερε ένα καλό θέατρο, πιστεύω ότι κάπως έτσι θα λειτουργήσει.

κ. Λύρας: Διαφωνώ με τον φίλο Παναγιώτη, ως πρόεδρος της επιτροπής τουρισμού πιστεύω ότι αυτές οι εκδηλώσεις και κυρίως οι συναυλίες αποτελούν πόλο έλξης. Έχω ήδη δεχθεί e-mail φίλων μου που περιμένουν να δουν ποιοι θα τραγουδήσουν φέτος για να κανονίσουν εκείνες τις μέρες να έρθουν εδώ. Τουλάχιστον στο παρελθόν στον δικό μας δήμο συναυλίες, όπως π.χ. της κυρίας Φριντζήλα είχαν τεράστια επιτυχία, στο ερειπωμένο σπίτι θα θυμάται ο κύριος δήμαρχος, και πολύ μεγάλη απήχηση.

κ. Μαστορόπουλος:  Συγχαίρω τον κύριο Μαυρομιχάλη, είδα πως προσέγγισε το θέμα, τον εκτιμώ για την προσπάθεια του και αναγνωρίζοντας την του λέω μπράβο. Επειδή η δαπάνη είναι σεβαστή και θα έπρεπε να πιάσει κατά το δυνατό τόπο, έχω πει κατά καιρούς από του χρόνου να θέσουμε κάποιους στόχους, να τους υπηρετήσουμε σωστά για να έχουμε σωστό πολιτιστικά αποτέλεσμα και τουριστικό όφελος για τον τόπο μας. Καλή είναι μία συναυλία με ένα σημαντικό όνομα που θα προσελκύσει πολύ κόσμο και θα διαφημίσει την περιοχή αλλά καλό είναι να χρηματοδοτηθεί σύμφωνα τις δυνατότητες του δήμου και η ντόπια καλλιτεχνική παραγωγή. Π.χ. δημιουργία δημοτικού θεάτρου στους Μολάους όπου υπάρχει μία ικανή ομάδα στήριξής του, υπάρχει η πολυετή δουλειά στο σχολείο με μεγάλα βραβεία κ.τ.λ. Οι χρηματοδοτούμενες εκδηλώσεις πρέπει να συνδέονται με την φυσιογνωμία της περιοχής. Στην Μονεμβάσια με το βυζαντινό χρώμα εκδηλώσεις ανάλογης μορφής και ποιότητας, στη Νεάπολη που όπως είπε ο κύριος Σταθάκης συνάδει με το νησιωτικό ύφος παραδοσιακά πανηγύρια, νησιώτικα κ.τ.λ., στον Ζάρακα την γιορτή του βουνού κ.ο.κ. Να κάνουμε ένα ωραίο τουριστικό πακέτο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ τουριστικά και στην ανάπτυξη. Συμφωνώ με τον κύριο Χριστάκο για το κόψιμο κάποιων ποσών ώστε να στηρίξουμε τις «Πολιτιστικές διαδρομές» που έχουν κλείσει ήδη τον καλλιτέχνη, η απόσταση που έχουν να καλύψουν είναι πάρα πολύ μεγάλη, το είπαν και στον δήμαρχο. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για τις «Ρίζες» που εδώ και πάρα πολλά χρόνια στηρίζουν τα «Ρίτσεια» με αποκορύφωμα το 2009 που εόρτασε ο δήμος τα 100 χρόνια από την γέννηση του Ρίτσου, πρόκειται για αξιόλογη προσπάθεια, τα 1.200 € είναι ελάχιστα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση μέχρι τον στόχο.

κ. Νικολινάκος: Είχα τοποθετηθεί στην σύσταση του νομικού προσώπου και επαναλαμβάνω, είναι αδιανόητο να φεύγουν χρήματα από το Δ.Σ και να τα διαχειριστεί μία ομάδα που κατά την γνώμη μου δεν νομιμοποιούνται να το κάνουν. Τελικά δικαιώθηκα, το νομικό πρόσωπο δεν έχει φέρει εις πέρας αυτό που πιστεύατε, δεν μπορώ να δεχθώ την λογική αναμονής της έγκρισης και πορείας βάσει αυτής. Πολιτικός είναι αυτός που διαβλέπει και αν κάτι καθυστερεί οφείλει να έχει εναλλακτική λύση, τι θα μας χάλαγε αν αυτό είχε ψηφιστεί έναν μήνα νωρίτερα;  

κ. Δήμαρχος:  Θα άλλαζε η φιλοσοφία σου αν είχε ψηφιστεί ένα μήνα πριν;

κ. Νικολινάκος: Κύριε δήμαρχε δεν θα την άλλαζα, όμως δεν θα ήσασταν σε στην δυσχερή θέση να ζητάτε από ένα Δ.Σ και να είστε τόσο ευάλωτοι στην καταγγελία του καθενός, διότι θα ήταν τακτοποιημένα αυτά τα ζητήματα.

κ. Δήμαρχος:  Πάλι από τον δήμο θα ήταν τα χρήματα. 

κ. Νικολινάκος: Τα λεφτά θα ήταν από τον δήμο αλλά δεν θα ερχόμασταν να καλύψουμε πράγματα που ήδη έχουν γίνει, εδώ κυκλοφόρησε ένα την Δευτέρα και ένα την Πέμπτη και υπάρχουν μεγάλες διαφορές, π.χ. για ρίψη βεγγαλικών και αμοιβή πυροτεχνουργού, αυτά συγχωνεύτηκαν ξαφνικά και έγιναν 3.500 €.     

κ. Μαυρομιχάλης:  ….  

κ. Νικολινάκος: Θεωρώ πολύ πρόχειρη δουλειά, την Πέμπτη να γίνεται η τελική πρόταση και να υποβάλλεται, βλέπω θέματα που χρήζουν εκτενούς συζήτησης. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια να γίνει οικονομία στις εκδηλώσεις, π.χ. τουρνουά μπιτς βόλεϋ στον Ασωπό κύπελλα-μετάλλια 500 €, παράθεση γευμάτων 1.000 €, ενδυμασία ομάδων 1.000 €. Σε αντίστοιχες εκδηλώσεις μπαίνουν χορηγοί, είχατε όλον τον χρόνο και μάλιστα είναι ένα νομικό πρόσωπο με αρκετά άτομα. Σε εποχές πάρα πολύ δύσκολες βλέπω αρκετές παραθέσεις γευμάτων, θα μπορούσαν να τα  προσφέρουν δωρεάν οι ντόπιοι μαγαζάτορες που θα ωφεληθούν από την εκδήλωση. Μπορεί να λαθεύω αλλά οφείλω να αναφέρω ότι το κασέ του καλλιτέχνη για την εορτή της Μον/σίας είναι το μισό.

κ. Μαστορόπουλος:  Του Υδραίου;   

κ. Νικολινάκος:  Ναι.

κ. Μαστορόπουλος:  …..

κ. Νικολινάκος:  Και εδώ βλέπω 7.000 €, τόσα λεφτά μερόκαμα δεν τα βλέπουν ούτε οι κορυφαίοι.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος:  Αυτά θα τα πάρει ένας μόνο;

κ. Νικολινάκος:  Είπα το κασέ, θεωρώ ότι είναι όλο το σχήμα.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: …..

κ. Μαυρομιχάλης:  Είναι και τα ηχητικά.

κ. Νικολινάκος:  Ηχητικά βλέπω ότι υπάρχουν παρακάτω.

κ. Μαυρομιχάλης:  Στο συγκεκριμένο.

κ. Νικολινάκος:  Το θέμα είναι, υπάρχουν αυτά τα χρήματα ή θα δημιουργήσουμε και άλλη μαύρη τρύπα και τελικά τα πληρώσουν εμμέσως και αυτοί που δεν θα συμμετάσχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις;    

κ. Μαυρομιχάλης:  Για αυτό είπα πριν ότι εναγώνια προσπαθήσαμε να μειώσουμε το ποσό ώστε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Δεν κάναμε τίποτα χωρίς την έγκριση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν αυτά τα χρήματα και θα αφαιρεθούν από την επιχορήγηση του νομικού προσώπου 600.000 €.

κ. Νικολινάκος:  Θα ψηφίσω τις επιχορηγήσεις για τα εργαζόμενα άτομα σε αυτήν την διαδικασία, στην παράσταση «Άλκηστη», υπό μορφή επιχορήγησης δεν είναι αυτά τα 700 €;

κ. Μαυρομιχάλης:  Είναι τα σκηνικά κ.τ.λ. που τα έχουν αναλάβει.

κ. Νικολινάκος: Υπάρχει ενδογενής δυνατότητα παραγωγής πολιτισμού, και αν βοηθήσουμε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα διαρκές πολιτιστικό γίγνεσθαι στην περιοχή. Συμφωνώ με τον κύριο Σταθάκη και με λυπεί διότι όπως φαίνεται επόμαστε της κοινωνίας, πρέπει να καταλάβουμε ότι οι αρπαχτές, όλες οι  σπατάλες που ίσως συνετέλεσαν να φτάσουμε εδώ που είμαστε πρέπει κάποτε να τελειώσουν. Ψηφίζω την επιχορήγηση του θεάτρου «Αυλή των θαυμάτων», την παράσταση «Άλκηστη», τους «Μύλους» και οτιδήποτε επιχορηγείται σχετικά με την παραγωγή πολιτισμού στον τόπο μας, καταψηφίζω όλα τα υπόλοιπα.

κ. Μαυρομιχάλης: Σας διαβεβαιώνω ότι εργάστηκε πολύ σκληρά η επιτροπή, και ο στόχος της εξαρχής ήταν η ποιότητα και η αφαίρεση οτιδήποτε σχετικό με σκυλάδικα κ.τ.λ. Λόγω του οικονομικού ξαναρχίσαμε  με μικρότερο προϋπολογισμό και σε αυτό που 2 μέρες πριν κυκλοφόρησε μειώσαμε ακόμα περισσότερο την δαπάνη με την περικοπή γευμάτων, έχουν μείνει 2-3 γεύματα, μικροδεξιώσεις. Για την ενδογενή δυνατότητα ντόπιας παραγωγής για διαρκή πολιτισμό θα γίνει από Σεπτέμβριο, έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, όπου ο πληθυσμός του δήμου μας πενταπλασιάζεται. Προσωπικά είχα 17 συναντήσεις με καλλιτέχνες να τους πιέσω να δεχτούν όσο το δυνατό μικρότερους προϋπολογισμούς, αυτές οι συναυλίες που κρίθηκαν αναγκαίες, εκτός από μία όπου δεν υπήρξε ομόφωνη απόφαση, ήταν δεδομένο ότι αν μη τι άλλο είναι ποιοτικές.

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής:  Με λύπη μου συνεχίζεται ο πλήρης μηδενισμός του νομικού προσώπου, ο οποίος είναι απόρροια του «Καλλικράτη». Και με το νομικό πρόσωπο, την κοινωφελή και τις επιτροπές παιδείας με την συνένωση των πρώην δήμων που είχαν αρκετά νομικά πρόσωπα θα δημιουργηθούν μελλοντικά σοβαρά προβλήματα. Το έργο του νομικού προσώπου είναι αρκετά δαιδαλώδες, δεν άκουσα καμία αναφορά στις επικείμενες δυσκολίες με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα προγράμματα αθλητισμού και γενικά στα θέματα αρμοδιότητας του. Λόγω προβλήματος πληρωμής ενδέχεται το κατάστημα να σταματήσει την τροφοδοσία και έως το κλείσιμο των παιδικών σταθμών να μην έχουν να φάνε τα παιδιά, είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοι ασχολούνται με αυτό παρότι νομίμως δεν δικαιούνται.

κ. Νικολινάκος: Τότε πως δεν έχουν να πληρώσουν για το φαγητό των παιδιών;

κ. Κουτσονικολής: Διότι δεν έχει συσταθεί και δεν μπορεί να πληρώσει, τα ίδια προβλήματα υπάρχουν με τα Λιμενικά Ταμεία, παντού. Εμείς έχουμε λάβει τις αποφάσεις 3-4 μήνες και δεν έχουν υλοποιηθεί, αυτή είναι η πραγματικότητα, μην τα μηδενίζουμε όλα. Τις προάλλες με λύπη άκουσα να λέγεται ότι είναι παρέες, ότι είναι έμμισθες θέσεις, λοιπόν, όποιος θέλει ας τολμήσει να ασχοληθεί, να είναι πρόεδρος νομικού προσώπου και να καταλάβει τι εστί αυτό.  

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Σίγουρα το νομικό πρόσωπο έχει να επιτελέσει πολύ σημαντικό έργο αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Υπάρχει τάση προς αναβάθμιση της ποιότητας των εκδηλώσεων, αξιόλογη η κυρία Φριντζήλα αλλά είναι υπερβολή 3 συναυλίες της στην Ελιά, Νεάπολη και Ρηχιά. Καλό είναι, όπως πρότεινε ο κύριος Μαστορόπουλος, η διοργάνωση διαφορετικών εκδηλώσεων ανά Δ. Ενότητα. Και αντί επιχορήγηση γευμάτων επιχορήγηση μεταφοράς κόσμου που θα έχουν στα πλαίσια του τουρισμού την ευκαιρία της μεταξύ του γνωριμίας. Να βάλουμε εισιτήριο όπως είπε ο κύριος Σταθάκης αλλά το νομικό πρόσωπο δεν το κατηγορούμε, οι συγκυρίες δεν βοήθησαν. Είστε αξιέπαινοι που μειώσατε τα 200.000 € στα 70.000 € που μπορεί να είναι και λιγότερα στην πορεία των εκδηλώσεων και να ληφθεί υπόψη η πρότασή μου.  

κ. Μιχαλόπουλος: Δεν μπορούμε να αναφέρουμε για το καθετί τι κάναμε, εφόσον όλοι θεωρήσαμε ποιοτική την κυρία Φριντζήλα διαπραγματευόμενος μαζί της είχα 4 επαφές όπου μου έδειξε τα τιμολόγια 8.000 € για Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Της λέω έχουμε την ίδια θεία, είσαι από το χωριό μου, τι θα κάνεις για αυτό, μου λέει εγώ δεν θα πληρωθώ. Πήρε 8.000 € για 2 συναυλίες ενώ εδώ 7.500 € για 3 και μετά το νομικό πρόσωπο εξέτασε που θα τις βάλει, όχι επειδή είναι καλή της δώσαμε 3 συναυλίες.    

κ. Παπαδάκης: Συμμετείχα στις πολλές άτυπες συναντήσεις του νομικού προσώπου με τους συλλόγους, εξέφρασα τους προβληματισμούς μου σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι εκδηλώσεις στην Μονεμβασία αναμφίβολα είναι πολύ υποδεέστερες συγκριτικά με παλαιότερα.     

κ. Πρόεδρος:  Μην  επαναλαμβάνεστε.

κ. Παπαδάκης: Επειδή κύριε πρόεδρε βαλλόμαστε, δεν υπάρχει καμία διάσταση απόψεων στην παράταξη. Έχω εκφράσει τις απόψεις μου στο νομικό πρόσωπο, επειδή οφείλω να συνταχθώ με την πλειοψηφία του αποδέχομαι την εισήγηση του αντιπρόεδρου με τον προβληματισμό που εξαρχής εξέφρασα. Δεν θέλω πάντα να είμαι αρεστός και με τις τοποθετήσεις μου στο Δ.Σ του πρώην καποδιστριακού δήμου Μον/σίας ίσως πολλάκις δεν έγινα αρεστός. Στην συνεδρίαση της Τετάρτης και οι Μονεμβασίτες που συμμετείχαν ως μέλη μολονότι όντως οι διαδικασίες δεν έγιναν σωστά, ίσως για αυτό δεν ευθύνεται το συμβούλιο, οφείλουμε, μη έχοντας άλλη διέξοδο, να στηρίξουμε την πρόταση αυτήν. Βεβαίως, γνωρίζουμε για του χρόνου την διαδικασία πάρα πολύ καλλίτερα, καίτοι διαφωνώ με τον καλλιτέχνη για την εορτή της απελευθέρωσης της Μον/σίας οφείλω να το υπερψηφίσω.  

κ. Βαρβαρέσσος:  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάπου αλλού τα 800 € για το παιδικό πάρτυ στο Λάχιο. Κύριε δήμαρχε η ομάδα τέχνης «Καμώματα», που προσπαθούμε κάθε έτος να αναβαθμίσουμε, είχε ζητήσει 2.700 €, ξέροντας ότι τα χρήματα θα κοπούν συμπλήρωσα αυτό το ποσό με δύο τηλέφωνα από χορηγούς. Έχετε το υπόψη σας για του χρόνου, να συγκεντρωθεί ένα ποσό 100.000 €, άλλο να παίρνει τηλέφωνο ο δήμαρχος τον εισαγωγέα ανεμογεννητριών και άλλο ο πρόεδρος του Λαχίου, αν θέλετε το κάνω. Διαφωνώ με τα βεγγαλικά στην Μονεμβασία, είναι απαράδεκτο, για την συναυλία Χαΐνηδες αν βγάλουν αυτοί CD δεν πρόκειται να πουλήσουν πάνω από 100 κομμάτια και για την κυρία Φριντζήλα 3.000 €, δώστε μου 1.500 € και θα σας κάνω.

κ. Πρόεδρος:  Πρόεδρε, όπως καταλαβαίνεις.

κ. Βαρβαρέσσος:  Διαφωνώ, είναι πεταμένα λεφτά και να ακουστεί η διαμαρτυρία μου.

κ. Πρόεδρος:  Δεν θα διακωμωδήσουμε την ιστορία.

κ. Βαρβαρέσσος:  Συγγνώμη, αν νομίζετε ότι διακωμωδώ την ιστορία.

κ. Πρόεδρος:  Βέβαια, όταν, να ανεβείτε να τραγουδήσετε εσείς.

κ. Βαρβαρέσσος:  Είναι δυνατόν 3.000 € για τους Χαΐνηδες;

Αντιδήμαρχος ;;κ. Σουρλάς: ……

κ. Βαρβαρέσσος: Εντάξει αλλά σας λέω ειλικρινά δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι τους.

…….…: Άκουσα στην εισήγηση ότι την Τετάρτη κατατέθηκαν οι προτάσεις των πολιτιστικών συλλόγων, τα κριτήρια δεν ήταν αντικειμενικά ούτε αξιοκρατικά. Ο σύλλογος «Ρίζες» εδώ και 20 χρόνια διοργανώνει εκδήλωση για τον Γιάννη Ρίτσο στην Μονεμβάσια, ξέροντας τα οικονομικά προβλήματα προσπαθήσαμε φέτος να συμπιέσουμε το κόστος χωρίς όμως να την υποβαθμίσουμε. Αναφερόμενος μόνο στο Τ.Δ Μον/σίας, εκδήλωση για τον Γιάννη Ρίτσο 1.200 €, έναρξη εβδομάδας καλών τεχνών, ζωγραφικής, γλυπτικής, 1.500 €, αυτό από μόνο του υποβαθμίζει την εκδήλωση. Ζητάμε από την επιτροπή να ξαναδεί το θέμα, να ενισχύσει οικονομικά την εκδήλωση για τον Γιάννη Ρίτσο, αλλιώς δεν μπορούμε να την κάνουμε και θα είναι η πρώτη φορά που μετά από 20 χρόνια αυτή δεν θα γίνει και υπεύθυνη θα είναι η επιτροπή, όχι εμείς. Αν δεν μας ενισχύσετε θα την κάνουμε μόνοι μας, ευχαριστώ.

(έλλειψη ήχου)

κ. Μαυρομιχάλης:  Κάποιες εκδηλώσεις με τις φιλαρμονικές θα γίνουν και τον Σεπτέμβριο.

κ. Πρόεδρος:  Επίσης θα πρέπει να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός μεταφέροντας την πίστωση 94.700 € από την επιχορήγηση 600.000 € σε ίδιο κωδικό. Οι παρατηρήσεις σημειώθηκαν, δεν ξέρω αν μπορούν να καλυφθούν με επιχορήγηση κ.τ.λ., ως εισάγεται το θέμα, ο κύριος Δημητρόπουλος ναι, Παπαδάκης ναι, Μιχαλόπουλος ναι, ο Νικολινάκος έχει τοποθετηθεί, ο κύριος Χριστάκος.

κ. Χριστάκος:  Στην απόφαση να γραφούν και οι παρατηρήσεις μου, αν θέλετε να σας δώσω αύριο ένα μικρό κείμενο σχετικά.

κ. Πρόεδρος:  Ωραία, ο κύριος Μαστορόπουλος ναι, Μέντης ναι, ο κύριος Τσάκος.

κ. Τσάκος Πέτρος:  Συμφωνώ, μήπως μπορούμε να βάλουμε εισιτήριο στις 5 συναυλίες και ο δήμος να καλύψει τυχόν υπόλοιπο.  

;; κ. Μαυρομιχάλης:  Έχει συζητηθεί αυτό αλλά δεν μπορεί να γίνει.

κ. Τσάκος Πέτρος:  Εντάξει, ψηφίζω θετικά.

κ. Πρόεδρος:  Κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κυρίου Νικολινάκου και τις παρατηρήσεις του κυρίου Χριστάκου.

Θέμα 19ο: Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης «Τοπογραφική και χωροταξική μελέτη».   

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Επειδή πρέπει να προηγηθεί η απόφαση της επιτροπής ποιότητας ζωής αποσύρεται.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.                                                                  
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιοκάτω:
             Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                     Τα Μέλη             Αβδούλος Σπύρος                  Μέντης Γεώργιος


Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μολάων


Κοντοσταθάκος Ευθύμ.


Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης


Σωτήραλης Χρήστος
Ο Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας Αγγελώνας


Ψυχογυιός ΙωάννηςΟ Πρόεδρος της Τοπικής
Κοινότητας  Νομίων


Χριστοφοράκος Παναγώτης
  
…………………………….Ιατρόπουλος Δημήτριος


…………………………….Καλογερίνης Ηλίας


…………………………….Κολλιάκος Ιωάννης


…………………………….Κουτσονικολής Χαράλαμπος


……………………………Λύρας Χαράλαμπος


……………………………Μαρούσης Χαράλαμπος


……………………….….Μαυρομιχάλης Κων/νος


…………………………..Πετράκης Χρήστος


……………………….….Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.


…………………………..Σουρλάς Ιωάννης


…………………………..Σπυριδάκος Βασίλειος


………………………….Σταθάκης Παναγιώτης


………………………….Τσαφατίνου Κατερίνα


…………………………..Μαστορόπουλος Νεκτάριος


…………………………..Μιχαλόπουλος Μιχαήλ


…………………………..Νικολινάκος Παναγιώτης


…………………………..Παπαδάκης Γεώργιος


………………………….Τσάκος Πέτρος


…………………………..Χριστάκος Σταύρος


…………………………Δημητρόπουλος Δημοσθένης