Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2008

Η πρόταση των μελετητών για την Β φάση του ΣΧΟΑΑΠ

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ Η Μ Ο Υ Μ Ο Ν Ε Μ Β Α Σ Ι Α Σ

Στις 18 Μαρτίου 2008 πραγματοποιήθηκε από την ομάδα μελέτης, η παρουσίαση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Δήμου Μονεμβάσιας.

Η ανωτέρω μελέτη λαμβάνοντας υπόψη :
Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1485/Β/2003),
Το παρεμβατικό προτεινόμενο σενάριο της Α΄ Φάσης της μελέτης που προκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο,
Τα υπό διαβούλευση Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού:
- Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,
- Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό,
- Ειδικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),
- Ειδικό Πλαίσιο για την Βιομηχανία

προτείνει το παρακάτω Μοντέλο Χωρικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Οικιστικές Ενότητες

Ο Δήμος Μονεμβάσιας χωρίζεται σε 4 οικιστικές ενότητες :
I. Tο βόρειο τμήμα του Δήμου, με κέντρο τον ΆΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ και τους
οικισμούς Παλαιά Μονεμβάσια και Αγγελώνα.
II. Το κεντρικό τμήμα του Δήμου, με κέντρο την έδρα του Δήμου, την
ΓΕΦΥΡΑ και τους οικισμούς Κάστρο Μονεμβάσιας και Αγία Κυριακή.
III. Το νότιο τμήμα, με διπολικό κέντρο τον ΞΙΦΙΑ (υποδοχέας κοινωνικού
εξοπλισμού) όσον αφορά τους παραλιακούς οικισμούς Τροχάλια,
Καστέλα, Άγιος Φωκάς, Νόμια, Αγία Παρασκευή και Άγιος Στέφανος
και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ (οικοτουριστικό κέντρο) όσον αφορά τους ορεινούς
οικισμούς Λιρά, Καλύβες, Τέρια, Φούτια και Παναγίτσα.
IV. Το δυτικό τμήμα με κέντρο τις ΒΕΛΙΕΣ και τους οικισμούς Άγιος
Δημήτριος, Φλόκα, Άγιος Νικόλαος, Τάλαντα και Κληρονομαίικα.

Βασικοί Οδικοί Άξονες

Οι βασικοί άξονες που διατρέχουν τις παραπάνω ενότητες και θα αποτελέσουν τους άξονες σύνδεσης με τους Δήμους της ευρύτερης περιοχής και τα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι :
· Δευτερεύον εθνικό δίκτυο Μονεμβάσια - Σπάρτη, μέσω του οποίου ο
Δήμος συνδέεται με το εθνικό δίκτυο «Ανατολική Οδός
Πελοποννήσου» και κατ’ επέκταση με την Π.Α.Θ.Ε. και την Ιόνια Οδό.
· Η προτεινόμενη νέα σύνδεση με Νεάπολη και ταυτόχρονα με
Ελαφόνησο.
Ειδικότερα, προτείνεται νέα χάραξη επαρχιακής οδού από την «Κεραμωτή» στη Νεάπολη, η οποία θα παρακάμπτει την Γέφυρα (πλησίον Βελιών και Αγίου Νικολάου) και τους παραλιακούς οικισμούς, και θα καταλήγει στην Νεάπολη.
· Η επαρχιακή οδός που συνδέει τη Γέφυρα με τη Ρειχιά (Δήμος
Ζάρακα), για την οποία και προτείνεται η βελτίωση των γεωμετρικών
στοιχείων της.

Φυσικό Περιβάλλον

Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος προτείνονται :
· 3 Περιοχές Απολύτου Προστασίας στους ορεινούς όγκους «Ζάρακα»,
«Λαχανιά – Σουμάνι – Χαλκού» και «Κούνο».
· Μια Ζώνη Περιαστιακού Πρασίνου στον Άγιο Νικόλαο.
· Περιοχές Προστασίας των φαραγγιών «Λεμώνες» και Ταλάντων
(«Μπαλή»).
Σε αυτές τις περιοχές προτείνεται κατάργηση της δόμησης και χρήσεις συμβατές με την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Πολιτιστικό Περιβάλλον

Για την προστασία και ανάδειξη της πληθώρας των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων που διαθέτει ο Δήμος Μονεμβάσιας προτείνονται τα εξής :
· Για τον Αρχαιολογικό Χώρο του Κάστρου της Μονεμβάσιας
προτείνεται η ένταξη στον Κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO, η σύνταξη κτηματολογίου, ο καθορισμός
χρήσεων γης κτλ.
· Για τον Αρχαιολογικό Χώρο Ακρόπολης Επιδαύρου Λιμηράς
προτείνεται η επικαιροποίηση των χρήσεων γης στις ήδη
θεσμοθετημένες ζώνες.
· Θεσμοθέτηση των Αρχαιολογικών Χώρων (Ν.3028/2002) «Καστέλι», «Σαμάρα», «Καστράκι», «Κολύρι» και περιοχής με ερειπωμένο πύργο και σπήλαια πλησίον της Παλαιάς Μονεμβάσιας.
· Θεσμοθέτηση 23 βυζαντινών, μεταβυζαντινών και νεώτερων μνημείων (Ζώνες Προστασίας 50m έως 150m).
· Θεσμοθέτηση 21 σπηλαίων Αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και όσα κριθούν σημαντικά από τα 30 προς διερεύνηση (Ζώνες Προστασίας 50m).
· Ολοκλήρωση έρευνας που πραγματοποιεί η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή των δημοτικών διαμερισμάτων Νομίων και Ελληνικού, με κήρυξη και οριοθέτηση πιθανών αρχαιολογικών χώρων πριν από την θεσμοθέτηση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
· Οριοθέτηση του οικισμού «Λαζαρέτο».

Οικοανάπτυξη

Προτείνεται η δημιουργία οικοτουριστικής περιοχής στην οποία περιλαμβάνονται οι φθίνοντες ορεινοί - ημιορεινοί οικισμοί του Δήμου (Λιρά, Καλύβες, Τέρια, Φούτια, Παναγίτσα, Άγιος Νικόλαος και Τάλαντα - Κληρονομαίικα με οικοτουριστικό κέντρο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ) οι οποίοι λόγω του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος που διαθέτουν μπορούν να τονωθούν μέσω της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.
Σε αυτή τη περιοχή θα επιτρέπονται μεταξύ άλλων, κατοικίες και αγροτουριστικές εγκαταστάσεις μικρής δυναμικότητας.
Επίσης, προτείνεται η οριοθέτηση του οικισμού «Παναγίτσα» που ευρίσκεται εντός της περιοχής οικοανάπτυξης.

Ø Παραλιακή Ζώνη

Όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο του Δήμου, προτείνεται η προστασία του μέσω περιορισμού της δόμησης, η προώθηση ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και η κατάργηση μη συμβατών με τον τουρισμό χρήσεων (π.χ. γεωργικές - κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, μονάδες μεταποίησης).
Διατηρείται η υφιστάμενη αρτιότητα των 4,00 στρεμμάτων και καταργούνται οι παρεκκλίσεις.
Επίσης εντός της παραλιακής ζώνης προτείνονται :
· Επέκταση του οικισμού της Γέφυρας (έδρα Δήμου Μονεμβάσιας) κατά 240 στρέμματα.
· Πολεοδόμηση με τον μηχανισμό των Π.Ε.Ρ.Π.Ο. περιοχών στις θέσεις «Κρεμμύδι», «Αγία Κυριακή» και «Καστέλα».
· Πολεοδόμηση ως Β΄ Παραθεριστική Κατοικία έκτασης στη θέση «Πορί» (400 στρέμματα).

Ø Γεωργική Γη

Για την προστασία της γεωργικής γης προτείνονται :
· Καθορισμός της περιοχής του Τ.Ο.Ε.Β. των Βελιών ως γεωργική γη μεγάλης παραγωγικότητας, στην οποία να απαγορεύεται η κατοικία.
· 3 Περιοχές («Άγιος Ιωάννης», «Χούνες – Λακκούδες» και «Βελιές – Άγιος Δημήτριος»), στις οποίες περιορίζεται η δόμηση και προωθούνται γεωργικές δραστηριότητες καθώς και μεταποίηση χαμηλής όχλησης που σχετίζεται με την τοπική παραγωγή.
Μάλιστα στις δύο πρώτες περιοχές, επειδή βρίσκονται εντός περιοχών Natura 2000, οι όροι θα οριστικοποιηθούν μετά την σύνταξη των προτεινόμενων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών.

Ø Μεταποίηση

Προτείνεται η δημιουργία Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) στη θέση «Κεραμωτή», έκτασης περίπου 180 στρεμμάτων, το οποίο θα μπορεί να δέχεται βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης.

Ø Μεταφορικό Δίκτυο

· Για τη βελτίωση της σύνδεσης – επικοινωνίας μεταξύ των οικισμών της οικοτουριστικής κυρίως περιοχής, προτείνονται βελτιώσεις των ακόλουθων δημοτικών οδών:
- Ελληνικό – Παναγίτσα
- Λιρά – Τέρια
- Τέρια - Άγιος Νικόλαος
- Καλύβες – Τέρια
- Λιρά - Άγιος Νικόλαος
- Άγιος Νικόλαος – Βελιές
- Άγιος Νικόλαος - διασταύρωση Κεραμωτής (απευθείας σύνδεση χωρίς να απαιτείται η διέλευση από τις Βελιές).
- Φλόκα - Παπαδιάνικα (Δήμος Ασωπού)
- Λιρά - Άγιος Μάμας (Δήμος Βοιών)
- Βελιές - Φοινίκι (Δήμος Ασωπού)
· Κατασκευή παραλιακού ποδηλατοδρόμου στην περιοχή της Γέφυρας, ο οποίος θα ξεκινάει από την διασταύρωση της εθνικής οδού με την οδό προς Αγία Κυριακή, θα περνάει από την Γέφυρα και θα καταλήγει στην Αγία Παρασκευή.
Πρόκειται για μια διαδρομή κοντά στη θάλασσα με εξαιρετική θέα προς το Κάστρο, που θα αποτελέσει, σε συνδυασμό με άλλες διαμορφώσεις (π.χ. πεζόδρομους, υπαίθρια καθιστικά, εικαστικές παρεμβάσεις), χώρο περιπάτου και άθλησης.
· Οργάνωση δικτύου μονοπατιών και χώρων περιήγησης και αναψυχής (π.χ. Ελληνικό - Παναγίτσα, Παναγίτσα - Νόμια, Παναγίτσα - Καλύβες, Παναγίτσα - Λιρά, Λιρά - Τέρια, Τέρια - Άγιος Νικόλαος, Τέρια - Καλύβες, Καλύβες – Παναγίτσα) με σκοπό την ανάδειξη του πλούσιο φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής.

Ø Ενέργεια

Προτείνεται η αναστολή αδειοδοτήσεων έργων Α.Π.Ε. (αιολικής ενέργειας – φωτοβολταϊκά) έως:
Ολοκλήρωσης ερευνών (με προτεραιότητα περιοχές του Δήμου που έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για εγκατάσταση ΑΠΕ) από αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού για αξιολόγηση και θεσμοθέτηση Αρχαιολογικών Χώρων.
Σύνταξης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για ΤΚΣ και ΖΕΠ και σύστασης αντίστοιχου φορέα διαχείρισης.
Ολοκλήρωσης και θεσμοθέτησης του παρόντος Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

Οικισμοί

Για τον οικισμό της Γέφυρας προτείνονται :
· Αισθητική αναβάθμιση της γενικής εικόνας τόσο με αναπλάσεις όσο και την αναθεώρηση του συνολικού πλαισίου δόμησης.
· Αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων που προκύπτουν από το καθεστώς χρήσεων γης, κυκλοφορίας κ.α.
· Εμπλουτισμός της κοινωνικής υποδομής με το συνολικό φάσμα των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για να ασκήσει το κεντρικό φυσικό του ρόλο σε σχέση με το Κάστρο αλλά και ευρύτερα στο Δήμο.
Για τους υπόλοιπους οικισμούς προτείνονται :
· Προώθηση αναπλάσεων σε νευραλγικές περιοχές των οικισμών με στόχο την διευθέτηση λειτουργικών προβλημάτων και την ανάδειξη τους σε κεντρικούς πυρήνες της φυσιογνωμίας τους.
· Θεσμοθέτηση γενικών κανονιστικών διατάξεων μορφολογικού χαρακτήρα που εξασφαλίζουν αισθητική ενότητα στην δόμηση των οικισμών και εναρμόνιση τους με την υφιστάμενη παραδοσιακή κληρονομιά.
· Πολεοδόμησή τους, με προτεραιότητα στους παραλιακούς οικισμούς, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που αναφύονται ήδη, όπως η εξασφάλιση συνεκτικότητας στην δομή τους, η οργάνωση κεντρικών πυρήνων, η επιτυχία ενιαίας μορφολογικής ταυτότητας ανάλογης με τον χαρακτήρα τους, η αντιμετώπιση της κυκλοφορίας και στάθμευσης ιδιαίτερα κατά τις περιόδους αιχμής, η ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων - ποδηλατοδρόμων, η προστασία και ανάδειξη των θαλάσσιων μετώπων τους και η οργανική ένταξή τους στην δομή και λειτουργία των οικισμών κλπ.
· Κήρυξη ως παραδοσιακών των οικισμών Λιρά, Καλύβες, Τέρια, Νόμια και Φούτια. Ενώ οι οικισμοί Ελληνικό, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ιωάννης να κηρυχτούν παραδοσιακοί μόνο στο συνεκτικό τους τμήμα.
Ø Σχέσεις με Όμορους Δήμους

Εξετάζοντας την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, ο Δήμος ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ και οι όμοροι Δήμοι νότια και βόρεια αυτού, ΒΟΙΩΝ και ΖΑΡΑΚΑ, βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του Νομού Λακωνίας. Το τμήμα αυτό λόγω της μεγάλης απόστασης από τους κύριους οδικούς – αναπτυξιακούς άξονες της Χώρας, αλλά και της έλλειψης σημαντικού λιμανιού, είναι απομονωμένο από τα μεγάλα αστικά και διοικητικά κέντρα, παρουσιάζοντας δυσκολίες ανάπτυξης. Πρόκειται για τρεις Δήμους με πολλές ομοιότητες στο φυσικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον.
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε την σύσταση ενιαίας χωρικής και διοικητικής ενότητας με τη δημιουργία μεταξύ άλλων ενιαίου πολιτιστικού και φυσικού κυκλώματος, στην οποία θα περιλαμβάνονται οι τρεις παραπάνω Δήμοι, με δυνατότητα ένταξης σε αυτή της Κοινότητας Ελαφονήσου και του Δήμου Νιάτων.
Ειδικότερα, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Δήμου, προτείνουμε:
- Η Νεάπολη, ως οικισμός 3ου Επιπέδου, να αποτελέσει το Διοικητικό Κέντρο (Περιφερειακό Πλαίσιο Πελοποννήσου).
- Η Μονεμβάσια, λόγω του Κάστρου, να αποτελέσει το Πολιτιστικό Κέντρο.
- Η Ρειχιά, δεδομένου ότι ο Δήμος Ζάρακα ανήκει κατά 90% σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, να αποτελέσει το Περιβαλλοντικό Κέντρο.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσουν τα παρακάτω προτεινόμενα έργα και μελέτες :
· Δημιουργία οδικού άξονα με χαρακτήρα πρωτεύοντος επαρχιακού που θα συνδέει τους τρεις Δήμους. Προς τούτο, απαιτείται :
- Νέα χάραξη περιφερειακής οδού από Εθνική Οδό («Κεραμωτή») έως Νεάπολη (Δήμος Βοιών) μέσω Αγίου Φωκά.
- Βελτίωση υφιστάμενης οδού από «Κεραμωτή» προς Ιέρακα - Ρειχιά - Κυπαρίσσι (Δήμος Ζάρακα).
· Ένταξη του Κάστρου της Μονεμβάσιας στο κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
· Καταγραφή, προστασία και ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων περιοχής και χάραξη πολιτιστικής διαδρομής «Παυσανίας» που θα συνδέει τους τρεις Δήμους και θα ξεκινά από τις θέσεις «Όνου Γνάθος» (Κοινότητα Ελαφονήσου) - «Βοιαί» - «Νυμφαίο» (Δήμος Βοιών), θα συνεχίζει στις θέσεις «Επιδήλιο» - «Μινώα» - «Επίδαυρος Λιμηρά» (Δήμος Μονεμβάσιας) και θα καταλήγει στις θέσεις «Ζάρακας» - «Κύφαντα» (Δήμος Ζάρακα).
· Σύσταση Φορέα Διαχείρισης «Εθνικού Πάρκου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» μετά από σύνταξη των απαιτούμενων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές του οικολογικού δικτύου Natura 2000 που συναντώνται στη περιοχή (ΤΚΣ : GR2540001, GR2540002 και ΖΕΠ : GR2540007).

· Δημιουργία δύο Πάρκων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης περιφερειακής εμβέλειας. Το πρώτο κοντά στον οικισμό Βιγκλάφια και στη λίμνη «Στρογγύλη» (Δήμος Βοιών) και το δεύτερο στη περιοχή του οικισμού Ιέρακα (Δήμος Ζάρακα).
· Σύσταση τριών Περιοχών Οικοανάπτυξης με κέντρα το Γέρακα (Δήμος Ζάρακα), το Ελληνικό (Δήμος Μονεμβάσιας) και τον Άγιο Νικόλαο (Δήμος Βοιών).


Μάρτιος 2008
Για την ομάδα μελέτης
Ο κοινός εκπρόσωποςσπύρος πετρολέκας
Χωροτάκτης

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008

ΑΓΓΕΛΩΝΑ

ΤΑΛΑΝΤΑ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΛΟΚΑ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΒΕΛΛΙΕΣ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΒΕΛΛΙΕΣ-ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΗΣ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Τοπικά Συμβούλια Νέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 17 Μαρτίου 2008
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1743
*****************************
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Τ.Κ. : 230 70
Τηλ. : 2732 0 61777
F.a.x. : 2732 0 61193 Προς :
Εγγεγραμμένους στο Μητρώο
Νέων Δήμου Μονεμβασίας .


Θέμα :¨ Τοπικό Συμβούλιο Νέων ¨ .

Στα πλαίσια της προσπάθειας στήριξης του νέου θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Νέων σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :
Για την ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους , σε κάθε Δήμο συγκροτούνται τα Συμβούλια Νέων (Τοπικά Συμβούλια Νέων).

Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Νέων:

ü Είναι ο εντοπισμός , η ανάδειξη και η παρακολούθηση των αναγκών και των προβλημάτων της νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.
ü Η ανάληψη, σε συνεργασία με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
ü Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή των νέων στην τοπική κοινωνία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια Νέων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι , έχουν όλοι οι νέες και οι νέες ηλικίας από 15 έως 28 ετών ( 1.1.1980 – 31.12.1993 ) που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νέων και οπωσδήποτε στο Δημοτολόγιο του Δήμου.

Διαδικασία και υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Νέων:
Η ημέρα που θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των πρώτων Τοπικών Συμβουλίων Νέων ορίζεται η Κυριακή 30 Μαρτίου 2008 και κατάστημα ψηφοφορίας το Κ.Ε.Π. του Δημαρχείου , ώρα έναρξης της ψηφοφορίας 9:00 και λήξης της διαδικασίας των εκλογών 15:00. Πρέπει να προσέλθουν και να ψηφίσουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Νέων.
Η ανάρτηση του οριστικού Μητρώου Νέων θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Δημαρχείο την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2008 .
Η εκλογή των μελών των Τοπικών Συμβουλίων Νέων γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. Υποψηφιότητες κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένων υποψηφίων αποκλείονται.
Η κάθε υποψηφιότητα υποβάλλεται με ενυπόγραφη γραπτή δήλωση στο Δημαρχείο μέχρι την Δευτέρα 24 Μαρτίου 2008 . Η υποβολή της δήλωσης γίνεται είτε από τον ίδιο τον υποψήφιο είτε από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.
Στη δήλωση ο υποψήφιος αναγράφει το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο και εάν επιθυμεί τυχόν υποκοριστικό του και δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 2 της 6896/4.2.2008 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
Την τέταρτη (4η) ημέρα , Τετάρτη 26 Μαρτίου 2008 πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ανακηρύσσονται κατ΄ αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι .
Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό που σημειώνεται με στυλογράφο μαύρης ή κυανής απόχρωσης, δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου.
Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης είναι: έως δυο (2) .
Το Συμβούλιο Νέων είναι Πενταμελές , και Όργανα των Τοπικών Συμβουλίων Νέων είναι η Συνέλευση, το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.
Είναι αυτονόητο ότι η επιτυχία του νέου θεσμού των Τοπικών Συμβουλίων Νέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμβολή σας και τη συνεργασία σας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία .

Ο Δήμαρχος
κ.α.α.

Σταύρος Χριστάκος
Αντιδήμαρχος

Συζήτηση αιτήματος Αθλητικού Ομίλου Αγγελώνας για κατασκευή γηπέδου 7Χ7

Θέμα 7ο
Αριθμός αποφάσεως: 45/2008.
****************************************
¨Συζήτηση αιτήματος Αθλητικού ομίλου Αγγελώνας για σύνταξη προμελέτης προκειμένου να κατασκευασθεί γήπεδο 7 Χ 7 σε χώρο του Δήμου ¨.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

Έχουμε μια αίτηση του αθλητικού συλλόγου Αγγελώνας, η οποία λέει δημιουργία γηπέδου 7 επί 7. Σας παρακαλούμε όπως εντάξετε στα θέματα του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου το αίτημα μας για σύνταξη προμελέτης για τη δημιουργία γηπέδου 7 επί 7 σε δημοτική έκταση στο τοπικό διαμέρισμα της Αγγελώνας. Η δημιουργία του γηπέδου θα προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία και στη νεολαία μας. Σας κάνουμε γνωστό ότι η πρωτοβουλία μας στηρίζεται από σύσσωμη σχεδόν την κοινωνία της Αγγελώνας, γεγονός που αποφαίνεται από το κείμενο και τις υπογραφές των κατοίκων. Έχουν επισυνάψει γύρω στις 254 υπογραφές από ότι είδα και ζητούν από το Δήμο να παραχωρήσουν ένα χώρο που είναι δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο της Αγγελώνας. Όπως πάμε από Μολάους προς Αγγελώνα αριστερά είναι μια κοινόχρηστη έκταση, η οποία είναι ελεύθερη προκειμένου να γίνει ένα γήπεδο για να παίζει η Νεολαία του χωριού, ένα γήπεδο 7 επί 7. Ο Δήμος τώρα για να κάνει την προμελέτη σε ένα έργο δεν απαιτεί κάποια απόφαση Τοπικού συμβουλίου ή Δημοτικού. Εμείς τώρα λοιπόν για να το κάνουμε καθαρό το θέμα από την αρχή και να μην έχουμε σκιές ζητήσαμε από το τοπικό συμβούλιο Αγγελώνας να γνωμοδοτήσει πάνω στην αίτηση αυτή. Το τοπικό συμβούλιο είχε πάρει μια απόφαση στις αρχές του προηγούμενου έτους και έλεγε ότι ο χώρος αυτός να δεντροφυτευτεί στην περιμετρική του ζώνη. Θα πω στον πρόεδρο της Αγγελώνας τον Γιάννη να μας πει τι λέει το τοπικό συμβούλιο πάνω σ’ αυτό και να δώσουμε και το λόγο και στο Σύλλογο κλπ.

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Αγγελώνας Ιωάννης Γεώργας πήρε το λόγο και είπε τα εξής: Εμείς πήραμε απόφαση πέρυσι μόλις αναλάβαμε για αυτό το χώρο επειδή έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Εμείς είμαστε σαφέστατοι προχτές που το ξανασυζητήσαμε. Είναι να γίνει κοινόχρηστος χώρος. Όταν λέμε κοινόχρηστος χώρος μιλάμε να φυτευτούν δέντρα, να μπουν παγκάκια, φωτισμός κλπ, γιατί δεν έχουμε βέβαια άλλο χώρο για κοινόχρηστο. Ο σύλλογος βέβαια παλαιότερα είχε αγοράσει μια έκταση για γήπεδο που τότε έκανε και τώρα δεν κάνει. Είναι έτοιμο εκεί αλλά δεν θέλουν μέσα δίπλα στο χώρο του γηπέδου του Basket. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε και το άλλο κομμάτι να γίνει γήπεδο. Έχουν και οι άλλοι κάτοικοι δικαιώματα. Οι υπογραφές που μαζεύτηκαν για μένα είναι στο 90 % πλαστές διότι ένας έχει υπογράψει για πέντε χωρίς να τους ρωτήσει.

Στη συνέχεια ακολούθησε έντονος διάλογος για τις πλαστές υπογραφές και ο κ. Πρόεδρος είπε επειδή ούτε γραφολόγοι είμαστε να δούμε τις υπογραφές, εμείς απλώς βλέπουμε 270 υπογραφές. Παρακάλεσε τον Τοπικό Πρόεδρο της Αγγελώνας να ανακαλέσει τη φράση αυτή.
Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Πρόεδρος του Τοπικού ανακάλεσε το θέμα με τις πλαστές υπογραφές.

Ο κ. Πρόεδρος είπε στον κ. Γεώργα, θέλω να μας πείτε εδώ στο συμβούλιο ποια είναι η απόφαση του τοπικού.

Απαντώντας ο Πρόεδρος του Τοπικού είπε ότι δεν θέλουμε σε αυτόν το χώρο το γήπεδο 7 χ 7, η απόφαση είναι κατά πλειοψηφία.

Ο Δ.Σ. κ. Ανδρεσάκης πήρε το λόγο και είπε: αν υποθέσουμε ότι αυτός ο χώρος που έχει ζητήσει ο Σύλλογος δεν θέλετε, υπάρχει άλλος χώρος κατάλληλος που εσείς μπορείτε να προτείνετε;
κ. Ιωάννης Γεώργας : Υπάρχει ο χώρος που έχει αγοράσει ο σύλλογος εδώ και πολλά χρόνια για αυτό το σκοπό και είναι ελεύθερος και είναι ένα έτοιμο γήπεδο, είναι λίγο πιο έξω από το χωριό.
κ. Ανδρεσάκης: Γιατί δεν τα βρίσκετε εκεί στο χωριό αφού έχετε και εσείς την πρόταση σας, υπάρχει και ο σύλλογος εκεί πέρα στο χωριό. Κάθε βράδυ είσαστε εκεί πέρα στη πλατεία του χωριού γιατί φέρνετε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ερχόσαστε όλοι ομόφωνα να αποφασίστε για κάτι.
κ. Ιωάννης Γεώργας : Δεν το φέραμε εμείς το θέμα.
κ. Ανδρεσάκης: Μα εδώ εγώ βλέπω μια νεολαία που έρχεται μέσα στο Δημοτικό συμβούλιο και μας ζητάει κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογικό. Έχετε ένα χωριό που έχετε κρατήσει την νεολαία και ζητάνε αυτά τα παιδιά γιατί θα έρθουν και οι μελλοντικές οι γενιές και θέλουν ένα γήπεδο 7 επί 7.
κ. Ιωάννης Γεώργας : Το τοπικό συμβούλιο δεν είμαστε κατά του 5 επί 5 να γίνει σαφέστατα αλλά είμαστε κατά του συγκεκριμένου χώρου διότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να διαθέτουμε άλλο ελεύθερο χώρο έχουν κάποιοι και κάποια δικαιώματα στους χώρους.

Τον λόγο πήρε ο κ. Ψυχογυιός, πρώην Πρόεδρος του τοπικού Διαμερίσματος της Αγγελώνας και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος είπε τα εξής: Καταρχήν καλησπέρα σας. Το 1999 αν θυμάμαι καλά το Νοέμβριο κατόπιν αιτήσεως του Φιλοπροόδου Συλλόγου Αγγελώνας για το συγκεκριμένο χώρο ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε παρθεί τότε ομόφωνη απόφαση από το Τοπικό Συμβούλιο και εκ των υστέρων πάρθηκε ομόφωνη απόφαση και από το Δημοτικό το 99 το Νοέμβριο αν θυμάμαι καλά για παραχώρηση του χώρου αυτού προς το Σύλλογο. Τότε το αίτημα ήταν να γίνει κάτι άλλο, κόλλησε το έργο γιατί δεν προλάβανε να συνταχθούν τα συμβόλαια, γιατί ο δικηγόρος που είχε αναλάβει έκδοση των συμβολαίων πέθανε. Αυτά είχα να πω για το συγκεκριμένο χώρο είχε παρθεί απόφαση ομόφωνη το ΄99 από το τοπικό και από το Δημοτικό προς παραχώρηση του χώρου. Απλώς δεν έγινε για το λόγο που προείπα .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε τα εξής :ο αθλητικός όμιλος κάνει την αίτηση, ο Δήμος να συντάξει την προμελέτη και ο Δήμος θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή.

Ο λόγος δόθηκε στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής: να μιλήσω πάνω σ’ αυτό καταρχάς έχω ασχοληθεί αρκετές φορές και έχω ακούσει όλες τις πλευρές και στα τοπικά συμβούλια έχω ακούσει τις γνώμες των τοπικών και στο σύλλογο που με κάλεσαν τις προάλλες πήγα εκεί και άκουσα τη γνώμη τους και φυσικά το κοινό της Αγγελώνας τους κατοίκους που σε οποιοδήποτε έχουν το πρώτο λόγο όπως ξέρουμε οι Δημότες ενός τόπου. Εγώ στην αρχή συνέστησα να επικρατήσει ψυχραιμία να κάτσουν να βρούνε μια κοινά αποδεκτή λύση αν υπάρχει κάποιος χώρος που ενδεχομένως να ενοχλεί. Νομίζω όμως από ότι άκουσα από συζητήσεις τόσο καιρό δεν υπάρχει άλλο τέτοιος χώρος. Ο χώρος ο άλλος που ο κύριος πρόεδρος λέει για το γήπεδο της Αγγελώνας εκεί που είναι και το Νταμάρι είναι μακριά από το χωριό και στην ουσία αν γίνει κάποιο τέτοιο γήπεδο 5 επί 5 θα μείνει ανενεργό. Δεν θα πηγαίνει κανείς γιατί είναι πολύ μακριά και τα παιδιά του χωριού δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνουν εκεί. Άρα ή το κάνουμε εκεί ή δεν το κάνουμε καθόλου. Εκεί κατέληξα εγώ. Από την άλλη έκανε μια αίτηση τώρα ο Σύλλογος ο Αθλητικός και λέει να συντάξει ο Δήμος μια προμελέτη. Δεκτό πρέπει να κάνουμε το αίτημα για να δούμε εν πρώτοις πόσα χρήματα θα στοιχήσει αυτό το έργο. Μπορεί να στοιχήσει γύρω στις 100.000,00 € ίσως και παραπάνω χιλιάδες. Είναι ακριβά αυτά τα έργα. Δεν ξέρω. Θα προκύψει αυτό μέσα από την μελέτη. Να δούμε τι θα στοιχήσει, πως θα διαμορφωθεί ο χώρος στη συνέχεια. Και να δούμε και στη συνέχεια προτείνω και εφόσον έχουμε την προμελέτη να κάνουμε ένα τοπογραφικό όλου του χώρου νομίζω πρέπει να το έχουμε και να κάνουμε και μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπλαση όλου αυτού του χώρου. Τώρα αν δούμε ότι το κόστος είναι απαγορευτικό εάν ότι δεν συμφωνεί το χωριό που νομίζω ότι συμφωνεί δεν ξέρω πάλι εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Δεν το εξαντλούμε σήμερα ας κάνουμε την προμελέτη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πήρε το λόγο και είπε: η αίτηση έγινε προς το Δήμο Μονεμβασίας. Το Τοπικό συμβούλιο συνεδρίασε και διαφωνεί να γίνει, να κατασκευασθεί το γήπεδο εκεί. Η απόφαση του τοπικού συμβουλίου δεν είναι δεσμευτική βάσει του κώδικα για το Δημοτικό συμβούλιο μπορεί να πάρει μια άλλη απόφαση, μπορεί όμως και να συμφωνήσει με την απόφαση του Τοπικού συμβουλίου. Λοιπόν, ούτε πήραμε απόφαση. Τώρα θα πάρουμε απόφαση. Το Δημοτικό συμβούλιο είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο, το τοπικό συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Η απόφαση του τοπικού Συμβουλίου είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και προκειμένου να διαφωτίσει περισσότερο το Δημοτικό συμβούλιο, γιατί οι Δημοτικοί σύμβουλοι δεν είναι από το κάθε χωριό .

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Για να βάλουμε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις, ώστε να γίνει δυνατή κάποια στιγμή η κατασκευή του γηπέδου, πρέπει να δούμε ποιο είναι το κόστος του έργου, οπότε για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η σύνταξη προμελέτης για το γήπεδο, ώστε να δούμε αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα από το Δήμο για την εκτέλεση του έργου. Eπίσης, είναι σαφές ότι το έργο θα το εκτελέσει ο Δήμος και όχι ο σύλλογος αλλιώς δε θα χρειαζόταν να γίνει προμελέτη αλλά παραχώρηση του χώρου προς το σύλλογο. Βέβαια, υπάρχει διαφωνία μεταξύ της απόφασης του τοπικού συμβουλίου και των 250 περίπου υπογραφών των κατοίκων. Πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον Αθλητισμό και στη νέα γενιά, αφού τα οφέλη είναι πολλαπλά. Από την άλλη πρέπει να γίνεται δεκτή και η γνώμη των τοπικών κοινωνιών, η οποία εκφράζεται από τα τοπικά συμβούλια, τους συλλόγους των διαμερισμάτων, τις υπογραφές των κατοίκων κ.τ.λ. Στην περίπτωση αυτή, από τις 250 υπογραφές κατοίκων, η γνώμη της τοπικής κοινωνίας είναι για την κατασκευή του γηπέδου στη συγκεκριμένη θέση και δύσκολα μπορεί να βρεθεί άλλος χώρος στην Αγγελώνα για την κατασκευή του γηπέδου. Μέχρι τη σύνταξη της προμελέτης, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, το χωριό να διαμορφώσει μια ομόφωνη απόφαση, να ληφθούν υπ΄όψιν οι εντάσεις των περίοικων και η κατασκευή και η λειτουργία του γηπέδου, να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις στους περίοικους.

Το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Γεωργουδής, ο οποίος είπε τα εξής: Εδώ τίθεται ένα σοβαρό θέμα και πιστεύω ότι γίνεται η αρχή του τέλους να διαφοροποιούμεθα από την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Εγώ πιστεύω ότι τα Τοπικά συμβούλια δεν θα έχουν κάποια ισχύ ούτε θα πρέπει να αναφερόμαστε σ’ αυτά, γιατί κάθε φορά που φέρνουμε ένα θέμα λέμε τι είπε το Τοπικό Συμβούλιο και τι αποφάσισε το τοπικό συμβούλιο. Σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν είμαι κατά όλων αυτών, ούτε το συζητάμε καθόλου ότι τα παιδιά πρέπει να στρέφονται προς τον αθλητισμό, ότι είναι προς τιμή των παιδιών της Αγγελώνας κλπ. Εγώ δεν θα είμαι εκείνος που θα αρνηθώ τη ψήφο μου που θα γίνει αυτή η προμελέτη όμως την επιφύλαξη πάνω στη θέση αυτή του Τοπικού Συμβουλίου δεν έχω παρά να την εκφράσω.

Τον λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος, ο οποίος είπε τα εξής: Η διαπίστωση του κ. Γεωργουδή είναι ορθή, δεν μπορούμε να έχουμε τα τοπικά συμβούλια μόνο για τις «αγγαρείες» όπως για δεξαμενές για δίκτυο ύδρευσης ή για βεβαιώσεις δρόμων, και από την άλλη να μην λαμβάνουμε σοβαρά την γνώμη τους για σοβαρά θέματα των χωριών, εδώ όμως φαίνεται ότι οι κάτοικοι που ζητούν την κατασκευή γηπέδου, δεν είναι μια μειοψηφία 4-5 ατόμων, αλλά έχουμε 250 περίπου υπογραφές κατοίκων και τους δυο συλλόγους του χωριού, τον πολιτιστικό σύλλογο «η Ευαγγελίστρια» και τον αθλητικό σύλλογο, που ζητούν με τα διοικητικά τους συμβούλια την κατασκευή γηπέδου. Πράγματι, επειδή έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με το τοπικό διαμέρισμα Αγγελώνας, οφείλω να καταθέσω την άψογη συνεργασία με τον κο πρόεδρο του τοπικού Γιάννη Γεώργα, ο οποίος πραγματικά είναι άξιος άνθρωπος και συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία του Δήμου. Δεν θέλουμε σε καμμία περίπτωση να διαταράξουμε τις σχέσεις μας με το τοπικό συμβούλιο Αγγελώνας όπως και με κάθε τοπικό συμβούλιο, οπότε προτείνουμε να συμφωνήσουμε με την προμελέτη και όταν ολοκληρωθεί η σύνταξη της και δούμε το κόστος, το θέμα θα επαναφερθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να γίνει δυνατή η εκτέλεση του έργου με την ευχή τότε να είμαστε όλοι σύμφωνοι.

Ο λόγος δόθηκε στον Δ.Σ. κ. Αγγελάκο που είπε: Θέλω να τοποθετηθώ πάνω στο θέμα και να συνεχίσω το συλλογισμό του Κύριου Γεωργουδή με σεβασμό στα τοπικά συμβούλια. Προτείνω και θέλω να καταγραφεί και στα πρακτικά η πρόταση μου αν ισχύει με το νέο Κώδικα τοπικά Δημοψηφίσματα για τέτοια μείζονα θέματα να προχωρήσουμε να κάνουμε κύριε Πρόεδρε ένα τοπικό Δημοψήφισμα και όποτε θα ερχόμαστε σε τέτοια θέματα ή να σεβαστούμε τις απόψεις των τοπικών συμβουλίων η όχι να γίνεται η διαδικασία τοπικού δημοψηφίσματος και να έρθει η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Απαντώντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι βάσει του κώδικα κύριε Αγγελάκο υπάρχουν τα τοπικά δημοψηφίσματα αλλά τα τοπικά δημοψηφίσματα διενεργούνται σε όλη την επικράτεια του Δήμου και πρέπει να έχουν ψηφίσει πάνω από τους μισούς. Μέσα στους εκλογικούς μας καταλόγους δυστυχώς υπάρχουν τόσοι πολλοί οι οποίοι είναι στο εξωτερικό ή πάλι είναι πάρα πολλοί που έχουν πεθάνει οπότε αυτό που λέτε δεν μπορεί να γίνει και να είναι έγκυρο το δημοψήφισμα γιατί δυστυχώς θα ψηφίσουν λιγότεροι από το 50 % που είναι εγγεγραμμένοι.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει με Πλειοψηφία

Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την σύνταξη προμελέτης με τίτλο « Κατασκευή γηπέδου 7 Χ 7 στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγγελώνας», και ζητά από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής προμελέτης. Η κατασκευή του γηπέδου θα γίνει στο δημοτικό χώρο δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Αγγελώνας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Αγγελάκος δηλώνει παρών και ο Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος Αγγελώνας Ιωάννης Γεώργας δεν συμφωνεί με την σύνταξη προμελέτης προκειμένου να κατασκευασθεί γήπεδο 7χ7 στο συγκεκριμένο χώρο στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγγελώνας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παπαδάκης


Τα Μέλη

1.Χριστάκος Σταύρος του Ηλία

2.Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

3.Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

4.Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5.Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

6.Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου

7.Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα

8. Ψυχογυιός Παναγιώτης του Σταμ.

9.Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

10. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παν.


Ο Δήμαρχος

Νεκτάριος Μαστορόπουλος


Οι Πρόεδροι

1. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

2. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου

3. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδ.

4. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικ.

5. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη

6. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 17-03-2008.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1579
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Α. Κρητικός
Τηλ-FAX 0732- 61.111 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
4. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχο
5. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Λεκάκη Ιωάννη του Αλέξανδρου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Γεωργουδή Ιάκωβο του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Βλαχάκη Βασίλειο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους τοπικών συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις είκοσι δύο (22) Μαρτίου του έτους 2008, ημέρα Παρασκευή & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση Ανακ/κού πίνακα εργασιών του έργου με τον τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας»¨.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
2. Έγκριση Ανακ/κού πίνακα εργασιών του έργου με τον τίτλο «Επισκευή – περίφραξη παιδικής χαράς Αγγελώνας»¨.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
3. Επιχορήγηση (1.000,00) € στο Σύλλογο «Πολιτιστικές Διαδρομές».
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
4. Επιχορήγηση (1.000,00) € στον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΑΛΑΝΤΙΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ¨Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ¨».
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
5. Επιχορήγηση (1.000,00) € στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
6. Έγκριση της μελέτης «Προμήθεια Λεωφορείου», προϋπολογισμού δαπάνης (90.000,00) € (πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 45%).
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
7. "Αποδοχή ποσού (16.000,00) € «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού σε ΟΤΑ της χώρας, προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ¨.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
8. Αίτηση Γεωργίου Μίχου για κατασκευή αγωγού ομβριών υδάτων.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
9. "Αποδοχή ποσού (957,00) € για τον ΟΝΑ.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
10. "Αποδοχή ποσού (70.000,00) € με τον τίτλο «Κεφάλαιο προς τεχνικό εξοπλισμό Δήμων & Κοινοτήτων άρθρο 68 του Ν. Δ. 3033/54».
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
11. ¨Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κτιρίου τουαλετών Κάστρου», προϋπολογισμού (30.000,00) €¨.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
12. Περί σύνταξης προμελέτης – μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για επεξεργασία και διάθεση βοθρολυμάτων, προϋπολογισμού (8.925,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
13. Περί σύνταξης αρχιτεκτονικής & στατικών προμελέτης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Δημαρχείου - Πολιτιστικού Κέντρου».
Εισηγητής Ο Κ. Δήμαρχος.
14. Ψήφιση πίστωσης για το συνέδριο καρδιολογίας που θα πραγματοποιηθεί στη Μονεμβάσια.
Εισηγητής Ο Κ. Δήμαρχος.
13. Αποδοχή ποσού (90.000,00) € από το (πρόγραμμα 35% ΘΗΣΕΑΣ)" για την "Αγορά οικοπέδου για την στέγαση Νηπιαγωγείου" & σύσταση επιτροπής.
Εισηγητής Ο Κ. Δήμαρχος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008

ΞΙΦΙΑΣ

ΘΕΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΕΛΑ)

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΝΟΜΙΑ

ΤΕΡΙΑ

ΛΥΡΑ

ΚΟΥΛΕΝΤΙΑ

Καρναβαλι 2008

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους φορείς και τους Συλλόγους του Δήμου , τους πολίτες και τους επαγγελματίες , οι οποίοι συνέβαλλαν στη διοργάνωση του Καρναβαλιού 2008 . Πιστεύουμε ότι τα δυο τελευταία χρόνια οι εορταστικές εκδηλώσεις της Αποκριάς , αναβαθμιστήκαν σε μεγάλο βαθμό , προσφέροντας άριστη εικόνα στους επισκέπτες και τους Δημότες , και δίνοντας χαρά κυρίως στα παιδιά της περιοχής μας .
Ευχαριστούμε :
1. Ρενεζα Βενιέρη , για την συμμετοχή της στη παρουσίαση και οργάνωση του Καρναβαλιού .
2. Τους διευθυντές και τους συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοτικών Σχολείων Μονεμβάσιας , Αγγελώνας , Αγίου Ιωάννη , Βελλιών ,Αγίου Νικολάου, καθώς και του Γυμνασίου και Λυκείου Μονεμβασίας .
3. Την Ένωση Έμπορων και Επαγγελματιών της Μονεμβάσιας .
4. Τους Πολιτιστικούς Συλλόγους «Ρίζες» , «Πολιτιστικές Διαδρομές» , «Αγία Τριάδα» , «Η Πηγή» .
5. Τους : SUPER MARKET Αφοί Λεκάκη , Αρτοποιείο Καμαρινού , Αρτοποιείο Αγγελάκου , Οινοποιείο Τσιμπίδη , Αλλαντικά Υφαντής , Εργαστήριο Αμυγδαλωτών Χαραμή .


Σταύρος Χριστάκος
Αντιδήμαρχος
(Υπεύθυνος για τις Πολιτιστικές Δραστηριότητες του Δήμου)

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 06-03-2008.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1579
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Α. Κρητικός
Τηλ-FAX 0732- 61.111 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
4. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχο
5. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Λεκάκη Ιωάννη του Αλέξανδρου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Γεωργουδή Ιάκωβο του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Βλαχάκη Βασίλειο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους τοπικών συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις έντεκα (11) Μαρτίου του έτους 2008, ημέρα Τρίτη & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης» προϋπολογισμού (40.000,00) €.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.
2. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «Αλλαγή Λαμπτήρων» Προϋπολογισμού (14.000,00) €.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.
3. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Αγ. Νικολάου.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μακράκος.
4. "Έγκριση Απολογισμού Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βελιών¨.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σαράντος Τσιριγώτης.
5. Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς κατά το 2008.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.
6. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Συμβουλίων των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων Νέων.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.
7. Αίτημα Ιωάννη Παναγιωτάκη για κατασκευή σκάλας σε δημοτικό χώρο.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
8. Κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείου α΄ τριμήνου έτους 2008 - χρηματική εντολή (15.360,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
9. Λήψη απόφασης για πρόσληψη εποχιακών εργατών με σύμβαση 8 μηνών.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μακράκος.
10. Περί σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για επεξεργασία και διάθεση βοθρολυμάτων, προϋπολογισμού (2.975,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
11. Περί σύνταξης μελέτης διάθεσης λυμάτων, προϋπολογισμού (2.975,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
12. Περί σύνταξης προμελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για επεξεργασία και διάθεση βοθρολυμάτων, προϋπολογισμού (2.975,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
13. Λήψη απόφασης σχετικά με τη δημιουργία μη παιδότοπου στη θέση Κάκαβος σε οικοπεδική έκταση του Δήμου.
Εισηγητής Ο Κ. Δήμαρχος.
14. Λήψη απόφασης για τις εορταστικές εκδηλώσεις κατά την 25η Μαρτίου.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.
15. Έγκριση της με αριθ. 23/2008 μελέτης του έργου «Προμήθεια σκαπτικού μηχανήματος μεταχειρισμένου, προϋπολογισμού δαπάνης (45.000,00) €.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.
16. Έγκριση της με αριθμ. 15/2008 μελέτης του έργου «Προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης - απομαγγανίωσης για υδρευτική γεώτρηση», προϋπολογισμού δαπάνης (38.000,00) €.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.
17. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2008.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
18. Περί σύνταξης αρχιτεκτονικής προμελέτης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Δημαρχείου - Πολιτιστικού Κέντρου».
Εισηγητής Ο Κ. Δήμαρχος.
19. Περί σύνταξης προμελέτης στατικών για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Δημαρχείου - Πολιτιστικού Κέντρου».
Εισηγητής Ο Κ. Δήμαρχος.
20. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΤΕΔΚ Λακωνίας σχετικά με την προμήθεια οχήματος 4 Χ 4 αγροτικού.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.
21. "Παραχώρηση άδειας απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε ιδιοκτήτες καταστημάτων".
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
22. "Λήψη απόφασης για την πρόσληψη (1) εποχιακού χειριστή τσάπας με δίμηνη σύμβαση".
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
23. Αίτηση Αθλητικού Συλλόγου Μονεμβάσιας για επιχορήγηση.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
24. Αίτηση αγροτικού Ελαιουργικού Συν/σμού Αγ. Δημητρίου – Αγ. Νικολάου & Ταλάντων.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
25. Αίτημα Σταύρου Γκουβούση για Διαπιστωτική πράξη ύπαρξης δημοτικού δρόμου (μονοπάτι) από Νόμια και Αγ. Παρασκευή προς Αγ. Νικόλαο.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2008

Έντυπο Τουριστικης Προβολης του Δήμου Μονεμβασίας

Θέμα 18ο
Αριθμός αποφάσεως: 56/2008.
****************************************
¨ Λήψη απόφασης για εκτυπώσεις εντύπων Τουριστικής Προβολής του Δήμου μας ποσού (10.000,00) € ¨.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

Όπως γνωρίζετε ο Τουρισμός αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης του Δήμου μας. Η βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής είναι όσο το δυνατό πληρέστερη Τουριστική Προβολή της περιοχής μας, η οποία αναμένεται να φέρει πολλαπλά οφέλη .
Στο άρθρο 158 παρ.3δ του Δ.Κ.Κ. αναφέρεται ότι ο Δήμος μπορεί να διαθέσει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δαπάνη για την τουριστική προβολή με κάθε πρόσφορο μέσο. Το θέμα της κατασκευής από το Δήμο ενημερωτικού διαφημιστικού έχει απασχολήσει πολλές φορές το Δημοτικό Συμβούλιο και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού .
Είναι κοινή διαπίστωση ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος οι πολυάριθμοι επισκέπτες της Μονεμβασιάς να ενημερώνονται για τα αξιοθέατα των υπόλοιπων Δημοτικών Διαμερισμάτων, ώστε να παρατείνουν το χρόνο διαμονής τους αλλά και να ενισχύουν την ζωή των Τοπικών Διαμερισμάτων .
Ένα τέτοιο έντυπο πρέπει να περιέχει εικόνες και περιγραφή από τα αξιοθέατα των χωριών, π.χ. τις βυζαντινές εκκλησιές του Αγίου Νικολάου και των Τεριών του 15ου αιώνα, τους μυκηναϊκούς τάφους της Αγίας Τριάδος και τα τείχη στο Παλαιόκαστρο, τους νερόμυλους των Ταλάντων, τους βυζαντινούς πύργους στα Κουλέντια, τις παραλίες των Νομίων, του Αγίου Ιωάννη κ.τ.λ.
Το έντυπο προτείνεται να είναι 8 σελίδων, να τυπωθεί σε 2 γλώσσες Ελληνικά-Αγγλικά από χαρτί καλής ποιότητας .
Ο Δήμος θα έχει στη κατοχή του τις μακέτες για τη δημιουργία του εντύπου, ώστε να μπορεί στο μέλλον να προβεί σε ανατυπώσεις–συμπληρώσεις ή διορθώσεις του οδηγού. Οι φωτογραφίες και τα κείμενα θα δοθούν με ευθύνη του Δήμου.
Στον προϋπολογισμό έτους 2008 κατά την αρχική σύνταξη, έχει γραφεί πίστωση (10.000,00) € στον ΚΑ 00.6431.0001 με τον τίτλο ¨Εκτυπώσεις εντύπων Τουριστικής προβολής του Δήμου¨.

Μετά από τα παραπάνω προτείνω όπως εγκρίνουμε την διάθεση ποσού (10.000,00) € για την προμήθεια διαφημιστικού φυλλαδίου για την Τουριστική προβολή του Δήμου, η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6431.0001 με τον τίτλο ¨Εκτυπώσεις εντύπων Τουριστικής προβολής του Δήμου¨, συνολικού ποσού (10.000,00) €, για να γίνει προμήθεια διαφημιστικού φυλλαδίου για την Τουριστική προβολή του Δήμου, για να μοιράζεται δωρεάν στους επισκέπτες μέσω των καταστημάτων της περιοχής αλλά και μέσω των διαφόρων εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει ο δήμος. Η πιο πάνω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου & μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης (10.000,00) € που είναι γραμμένη στον ΚΑ 00.6431.0001 με τον τίτλο ¨Εκτυπώσεις εντύπων Τουριστικής προβολής του Δήμου¨, για να γίνει προμήθεια διαφημιστικού φυλλαδίου για την Τουριστική προβολή του Δήμου, για να μοιράζεται δωρεάν στους επισκέπτες μέσω των καταστημάτων της περιοχής αλλά και μέσω των διαφόρων εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει ο δήμος. Η πιο πάνω προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από έσοδα του Δήμου.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος ΠαπαδάκοςΤα Μέλη

1.Χριστάκος Σταύρος του Ηλία

2.Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

3.Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

4.Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5.Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

6.Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου

7.Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα

8. Ψυχογυιός Παναγιώτης του Σταμ.

9.Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

10. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παν.


ΟΔημαρχος

Νεκτάριος ΜαστορόπουλοςΟι Πρόεδροι

1. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

2. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου

3. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδ.

4. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικ.

5. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη

6. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Σύστημα Πυρόσβεσης Κάστρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 5 Μαρτίου 2008
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 1549
*********************************
Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία
Τ.Κ. : 230 70
Τηλ. : 2732 0 61777
F.a.x. : 2732 0 61193

Προς
1. Αναπτυξιακό Σύλλογο Μονεμβάσιας
2. Ένωση Απανταχού Μονεμβασιτών
3. Μονεμβασιώτικος Όμιλος
4. 5η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
5. Πυροσβεστική Μολάων
6. Σύλλογος Φίλων του ΚάστρουΣας ενημερώνουμε ότι στους οκτώ κρουνούς που βρίσκονται στο Κάστρο Μονεμβασίας , τοποθετήθηκαν συστολικά πλαίσια , ώστε να είναι συμβατοί με τους αγωγούς της πυροσβεστικής υπηρεσίας . Επίσης στο καμπαναριό του Ελκομενου , τοποθετήθηκαν 450 μέτρα αγωγού , ο οποίος είναι συμβατός με όλους τους κρουνούς και σε κάθε περίπτωση θα είναι διαθέσιμος . Κλειδιά του χώρου του Ελκομενου έχουν δοθεί στη πυροσβεστική υπηρεσία , στο Δήμο και σε κεντρικές επιχειρήσεις του Κάστρου . Επίσης έχει υποβληθεί αίτημα στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και την Αρχαιολογική Υπηρεσία , για την μελέτη στεγανοποίησης και ένταξης της δεξαμενής στο δίκτυο ύδρευσης του Κάστρου .
Παράλληλα εξετάζονται οι εξής δυνατότητες :
· Απομόνωση του υπόλοιπου δικτύου ύδρευσης της Μονεμβάσιας και διοχέτευση του νερού των δεξαμενών ύδρευσης στο Κάστρο , ώστε σε περίπτωση ανάγκης , να αντιμετωπιστεί το θέμα της χαμηλής πίεσης στο Κάστρο (την θερινή περίοδο) .
· Δυνατότητα χρήσης των ιδιωτικών στερνών που υπάρχουν σε κάθε γειτονιά του Κάστρου , προκειμένου να ενταχτούν στο δίκτυο Πυρόσβεσης του Κάστρου .
· Δυνατότητα παροχής νερού ύδρευσης στο χώρο του πάνω Κάστρου ,από το δίκτυο ύδρευσης Μονεμβασίας
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι στον προϋπολογισμό του 2008 έχει εγγραφεί πίστωση 10.000€ για την καθαριότητα και τις αποψιλώσεις στο χώρο του Κάστρου Μονεμβασίας η οποία θα υλοποιηθεί στο αμεσο χρονικό διάστημα .

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας


Κ.α.
Σταύρος Χριστάκος
Αντιδήμαρχος

Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2008

Τροποποίση προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ"

Θέμα 2ο
Αριθμός αποφάσεως: 40/2008.
****************************************
¨ Τροποποίηση προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» ¨.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής :

Έχετε ενημερωθεί νομίζω, γιατί τα έχουμε πει και στο παρελθόν για την πορεία της ολοκλήρωσης του Βιολογικού καθαρισμού. Πρέπει να σας πω ότι υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη σχετική απόφαση για την έγκριση της δημοπράτησης νέου υποέργου συνολικού προϋπολογισμού 850.000,00€ με τίτλο αποκατάσταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης Δήμου Μονεμβασίας και αφορά τον θαλάσσιο αγωγό που είπαμε δεν υπάρχει και πρέπει υποχρεωτικά να κατασκευασθεί και κάποιες εργασίες συντήρησης εντός του εργοστασίου. Κάποια πράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει και δεν υπήρχαν μέχρι τώρα. Όλη αυτή η διαδικασία προέρχεται από την μελέτη που έκανε ο Δήμος που ανέθεσε την ολοκλήρωση της, την έγκρισή της και φτάσαμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε και αυτό το κομμάτι του έργου για να καταστεί επιτέλους λειτουργικό και να μπει σε λειτουργία. Όμως, προέκυψε ένα ζήτημα σχετικά με κάποιες δαπάνες από αυτή τη μελέτη, οι οποίες μας ενημέρωσε η διαχειριστική αρχή ότι δεν είναι επιλέξιμες και δεν μπορούν να πληρωθούν από πόρους του Τρίτου. Για το λόγο αυτό καλείται ο Δήμος να διαθέσει την πίστωση αυτή που αφορά κάποιες δαπάνες που γίνονται για κάποιες εργασίες συντήρησης μέσα στο εργοστάσιο του Βιολογικού καθαρισμού. Είναι σχετικό και το έγγραφο που μας έστειλε τελευταία η περιφέρεια. Τα έχω για να σας τα διαβάσω και αφορά την προέγκριση για την δημοπράτηση του έργου. Αναφέρει λοιπόν ο γενικός γραμματέας ότι σε συνέχεια των κάτωθι σχετικών σας γνωρίζουμε ότι προεγκρίνουμε την δημοπράτηση του υποέργου αποκατάστασης και υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης Δήμου Μονεμβασίας του ανωτέρου έργου. Όσον αφορά την συμφωνία του με το φυσικό αντικείμενο του, τον προϋπολογισμό του, το χρονοδιάγραμμά υλοποίησης κλπ. και λέει εδώ πως θα γίνει η διαδικασία θα τηρηθεί η προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση για την περίληψη της διακήρυξης και επιπρόσθετα σας αναφέρουμε ότι οι δαπάνες των εργασιών που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6 της τεχνικής έκθεσης, επειδή αφορούν εργασίες συντήρησης δεν είναι επιλέξιμες. Αυτό που είπαμε προηγουμένως οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν το Δήμο Μονεμβασίας, ο οποίος θα πρέπει να μας αποστείλει απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την ψήφιση της ανάλογης πίστωσης. Η πίστωση είναι πάνω από 100.000,00 ευρώ συν Φ. Π. Α.. Αυτή τη στιγμή δεν έχει τελείως κλείσει η υπόθεση, γιατί γίνεται μία διαπραγμάτευση για το αν κάποιες απ’ αυτές τις δαπάνες είναι επιλέξιμες ή όχι. Πάντως εμείς αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας επειδή έχουμε ήδη ψηφίσει προϋπολογισμό και δεν μπορούμε από εκεί να διαθέσουμε αφού ακόμα δεν ξεκίνησε. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας 70.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα Θησέας, οι οποίες περισσεύουν, τις είχαμε πάρει ορισμένες με απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού συμβουλίου για να γίνει κάποιο έργο συντήρηση στη πορεία για Λιρά, Νόμια αλλά όπως μας πληροφόρησαν δεν ήταν επιλέξιμες για το πρόγραμμα Θησέας, οπότε έμειναν ελεύθερα και αδιάθετα αυτά για τα 70.000,00. Προτείνω λοιπόν σ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον να διαθέσουμε αυτές τις 70.000,00 ευρώ και να τροποποιήσουμε το πρόγραμμα Θησέας ακριβώς για τις εργασίες αυτές που περιγράφονται στη παραπάνω έκθεση και δεν μπορούν να καλυφθούν από το 3ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Τώρα αν προκύψει και άλλη επιπλέον δαπάνη θα δούμε τώρα τι έκπτωση θα πάρει καταρχάς το συγκεκριμένο έργο και μήπως τυχόν γλιτώσουμε και άλλα χρήματα. Διαφορετικά κάποια στιγμή του χρόνου θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε το επιπλέον τίμημα που θα προκύψει. Μπορεί να είναι από 100.000,00 ευρώ ως 150.000,00 ευρώ. Τώρα ακριβώς δεν έχει ξεκαθαρίσει αλλά προκειμένου να γίνει το έργο 850.000,00 που είναι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Στην απόφαση θα πούμε ό,τι βάζουμε τις 70.000,00 ευρώ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμες από το Θησέα και ότι θα δεσμευτούμε να καλύψουμε μελλοντικά οποιαδήποτε δαπάνη θα χρειαστεί για την κάλυψη αυτών των εργασιών.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στο Δ.Σ. κ. Ανδρεσάκη, ο οποίος είπε η παράγραφος που αναφέρεται στη συντήρηση του υποθαλάσσιου αγωγού, εδώ θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση, ο υποθαλάσσιος αγωγός αναφέρεται ως έργο το οποίο το επισκευάζουμε αυτή τη στιγμή ή είναι ένα νέο έργο;

Ο Δ.Σ. κ. Ανδρεσάκης πήρε το λόγο και είπε ξέρετε γιατί το λέω αυτό Δήμαρχε, μη βρεθούμε προ εκπλήξεων εγώ το επισημαίνω για το καλό μας. Πρόσεξε να δεις μια παρατήρηση, η οποία έρχεται από την ίδια την περιφέρεια και αυτά εγώ τα είχα πει πριν 2, 3 χρόνια και στο Γεώργα και με είχε κατηγορήσει τότε. Εδώ πέρα οι παρατηρήσεις από τη διαχειριστική αρχή τι λένε, το ποσό που αφορά τη συντήρηση του και καταργείται, θα μπορούσε να χρεωθεί σαν επέκταση αρκεί να μην απαιτείται νέα άδεια από υπηρεσίες ή μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και άλλη χρονοβόρα έγκριση, τώρα αν εσείς νομίζετε ότι πρέπει να συνεχίσει έτσι καλώς αλλά εγώ πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα και αυτό το πρόβλημα το επισημαίνει στο έγγραφο του η ειδική υπηρεσία διαχείρισης. Αυτό το έγγραφο που διαβάσατε μια παράγραφο ίσως την ξεχάσατε και λέει ότι θα τηρηθεί η προθεσμία των 15 ημερών για δημοσίευση της περίληψης όπου απαιτείται και ένα άλλο σημείο που δεν το έχει τονίσει είναι ότι έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις δίνεται η προέγκριση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Εάν δηλαδή κάπου μας πιάσουνε ότι δεν έχουμε τηρήσει τις νόμιμες προϋποθέσεις εκεί πέρα θα έχουμε πρόβλημα. Εγώ απλώς το επισημαίνω τίποτα περισσότερο.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος πήρε το λόγο και εμείς έχουμε καταθέσει όλο το φάκελο, την πλήρη μελέτη του έργου έχουμε την έγκριση της δημοπράτησης ,την υπογραφή του γενικού γραμματέα και την έγκριση της χρηματοδότησης δεν έχουμε κανένα λόγο να ανησυχούμε. Τώρα αν κάποιος πολίτης πάει και κάνει προσφυγές και τρέχει σε Συμβούλια επικρατείας κλπ τι να πω εδώ είμαστε εμείς να το αντιμετωπίσουμε το θέμα.

Ο λόγος δόθηκε στον αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: Επειδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στον κόσμο με τα βυτία και την επιβάρυνση που έχουν οι Δημότες θέλω κύριε Δήμαρχε να μας ενημερώσετε ,το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να δημοπρατηθεί ο υποθαλάσσιος αγωγός;

Τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος και απάντησε τα εξής: Ο υποθαλάσσιος μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα δημοπρατηθεί, αυτό είναι δεδομένο γιατί πήραμε την έγκριση που περιμέναμε τόσο καιρό από τον περιφερειάρχη. Μετά θέλει 15 μέρες δημοσίευση στις εφημερίδες και μετά αν τώρα τυχόν επειδή πάμε με ανοικτό διαγωνισμό γιατί είχαμε πει προηγουμένως ότι θα πάνε με διαδικασία συλλογής περιορισμένου αριθμού προσφορών. Αυτό όμως δεν το δέχτηκε ο Περιφερειάρχης για λόγους διαφάνειας κλπ, παρά ότι τον πίεσα και εγώ προσωπικά και ο προϊστάμενος της ΔΕΚΕ και όλοι για να κερδίσουμε χρόνο και λέει ότι θα πάμε με κανονική διαδικασία ανοικτό διαγωνισμό. Ο ανοικτός διαγωνισμός είναι αυτός που λέει εδώ 15 μέρες δημοσίευση σε εφημερίδες κλπ. Στη συνέχεια θα γίνει με το σύστημα το πλειοδοτικό η προσφορά να επιλεγεί ο εργολάβος. Αν είναι ο ίδιος εργολάβος εμάς μας συμφέρει, γιατί δεν θα χρειαστεί να έρθει από αλλού να φέρει υλικά να κάνει εγκατάσταση κλπ. Αν δεν είναι ο ίδιος ενδεχομένως να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση. Αυτό είναι το θέμα, γιατί η ΒΕΡΜΙΟΝ είναι ήδη εγκατεστημένη εδώ και σίγουρα θα το κάνει άμεσα το έργο. Τώρα όσον αφορά το χρόνο υλοποίησης του έργου απ’ ότι με έχουν διαβεβαιώσει και στη ΔΕΚΕ και στην διαχειριστική αρχή και ο εργολάβος κλπ 2 με 3 μήνες το πολύ θέλει να κατασκευασθεί όλο αυτό το έργο, έτσι αυτή την ενημέρωση είχα και πιστεύω ότι όλα αυτά θα τηρηθούν.


Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ανέφερε τα εξής: Ο Δήμος θα έπρεπε να είχε από την πρώτη στιγμή έναν τεχνικό σύμβουλο πάνω στο έργο από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, γιατί αυτά τα πράγματα είναι και εξειδικευμένα και δεν μπορεί να τα ξέρει κανένας και να τα παρακολουθήσει. Τέλος πάντων το άλλο ζήτημα με τις συνδέσεις θέλω να πω μια και αναφερόμαστε στο Βιολογικό. Σύντομα θα εκδοθεί τεχνική οδηγία από το Δήμο και θα απευθύνεται σε όλα τα σπίτια από τα οποία περνάει δίπλα αγωγός της αποχέτευσης με το οποίο θα ενημερώνεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να ξεκινήσουν οι συνδέσεις. Επίσης, θα υπάρξει και ένα συνεργείο, το οποίο θα αποτυπώσει με μπογιά έξω από κάθε ιδιοκτησία για το που ακριβώς είναι η αναμονή για να μπορέσει να συνδεθεί και γνωρίζετε επίσης ότι έχουμε αναθέσει την τεχνική μελέτη από την οποία θα προκύψει τεκμηριωμένα πόσο θα είναι το κόστος της σύνδεσης για κάθε οικία και πόσα θα είναι τα τέλη της αποχέτευσης που θα πληρώνονται μαζί με το λογαριασμό του νερού, έτσι οπωσδήποτε θα υπάρξει ενημέρωση αναλυτική και θα ξέρει ο καθένας τι ακριβώς θα κάνει.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει όπως εντάξουμε το παρακάτω έργο που είναι ανάγκη να γίνει, στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» :
Στο 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ υπάρχει χρηματικό υπόλοιπο 70.000,00 € για το οποίο προτείνουμε την ένταξη του έργου:

ΕΡΓΟ:
1. Εργασίες συντήρησης που αφορούν το υποέργο «Αντικατάσταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης Δήμου Μονεμβασίας» του έργου «Αναβάθμιση και έκταση βιολογικού καθαρισμού και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δήμου Μονεμβασίας», ποσό (70.000,00)€
ΣΥΝΟΛΟ: ( 70.000,00 )€

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω:


Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παπαδάκης


Τα Μέλη

1.Χριστάκος Σταύρος του Ηλία

2.Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

3.Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

4.Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5.Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

6.Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου

7.Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα

8. Ψυχογυιός Παναγιώτης του Σταμ.

9.Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

10. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παν.Ο Δήμαρχος

Νεκτάριος Μαστορόπουλος


Οι Πρόεδροι

1. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

2. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου

3. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδ.

4. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικ.

5. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη

6. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης , για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις .

Θέμα 19ο
Αριθμός αποφάσεως: 57/2008.
****************************************
¨ Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος μας ¨.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος μας θα πρέπει να συμμετέχει στην εορτή της Απόκριας διοργανώνοντας πλούσιες εκδηλώσεις με την βοήθεια των φορέων και συλλόγων του Δήμου μας. Οι εκδηλώσεις έχουν στόχο την συμμετοχή των παιδιών της περιοχής μας και την ψυχαγωγία των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του Δήμου μας .
Για την διοργάνωση των εκδηλώσεων έχουν ήδη γίνει αρκετές συναντήσεις και συσκέψεις στο Δημαρχείο με την συμμετοχή πολλών φορέων και συλλόγων του Δήμου μας όπως των Συλλόγων Γονέων και κηδεμόνων των σχολείων του Δήμου μας, των πολιτιστικών συλλόγων της Μονεμβασίας, «ΡΙΖΕΣ »και «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ», του πολιτιστικού συλλόγου Ταλάντων, του πολιτιστικού συλλόγου «Πηγή» Αγίου Στεφάνου, της Ένωσης εμπόρων και επαγγελματιών Μονεμβασίας, για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του κόσμου και ειδικά των μικρών παιδιών .
Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Σχολείο Μονεμβασίας θα συμμετέχει με μεγάλο αριθμό μαθητών (100 μαθητές περίπου ) τα οποία θα έχουν ως κεντρικό θέμα « πολίτες του Κόσμου» , το δημοτικό σχολείο Αγίου Ιωάννη με θέμα « Στρουμφάκια» , το δημοτικό σχολείο Αγγελώνας με θέμα το « Δάσος», το δημοτικό σχολείο Βελιών και Αγίου Νικολάου , ο πολιτιστικός σύλλογος Ταλάντων και ο πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Στεφάνου .Επίσης, 100 περίπου μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Μονεμβασίας θα δημιουργήσουν διάφορες ομάδες με θέματα από την τρέχουσα επικαιρότητα. Επίσης, θα διοργανωθεί το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού από τον πολιτιστικό σύλλογο ΡΙΖΕΣ με δρώμενα που θα γίνουν στο Κάστρο Μονεμβασίας, στα Νόμια και στον Άγιο Ιωάννη . Οι δαπάνες που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι
- Κατασκευή εξέδρας στην κεντρική πλατεία
- Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων με τοποθέτηση στερεοφωνικού μηχανήματος με ηχεία και διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης με ορχήστρα
- Προμήθεια και κατασκευή κεντρικού άρματος
- Προμήθεια υλικών για την κατασκευή αρμάτων από τους φορείς και συλλόγους του Δήμου
- Προμήθεια αποκριάτικων ειδών ( στολές , μάσκες )
- Κατασκευή αφίσας που θα προβάλει τις εκδηλώσεις
Κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού έχει γραφεί πίστωση (10.000,00) € στον ΚΑ 15.6474.0001 με τον τίτλο "Αποκριάτικες εκδηλώσεις".

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση είδε τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006) τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος οικον. έτους και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Κάνει αποδεκτή την πιο πάνω εισήγηση, εγκρίνει & ψηφίζει τη διάθεση ποσού (10.000,00) € σε βάρος της πίστωσης του Κ. Α. 15.6474.0001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού οίκον. έτους 2008, συνολικού ποσού (10.000,00) € με τον τίτλο "Αποκριάτικες εκδηλώσεις", για να καλύψουμε την δαπάνη για τις εορταστικές εκδηλώσεις για τις Απόκριες 2008.

2. Η προμήθεια των ανωτέρω ειδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και η ανάθεση εκτέλεση των εργασιών ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω:


Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Παπαδάκος


Τα Μέλη

1.Χριστάκος Σταύρος του Ηλία

2.Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

3.Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

4.Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5.Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

6.Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου

7.Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα

8. Ψυχογυιός Παναγιώτης του Σταμ.

9.Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

10. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παν.


Ο Δήμαρχος

Νεκτάριος Μαστορόπουλος


Οι Πρόεδροι

1. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

2. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου

3. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδ.

4. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικ.

5. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη

6. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου