Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Εισήγηση στην οικονομική επιτροπή για τον οικονομικό απολογισμό έτους 2011


Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σταύρος Χριστακος σχετικά με την ψήφιση του απολογισμού τοποθετήθηκε ως εξής :
Η ψήφιση του απολογισμού κάθε οικονομικού έτους έχει την έννοια της επικύρωσης των διαδικασιών για την εκτέλεση του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου  , κυρίως αφορά το τμήμα εργασιών από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι από την δημοτική αρχή . Στο τέως δήμο Μονεμβασίας στον οποίο συμμετείχα  η ψήφιση του απολογισμού γινόταν κάθε χρόνο ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις  αφού δεν αφορά πολιτικό θέμα διοίκησης αλλά επικυρώσεων διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού .
Οι παρατηρήσεις όσον αφορά τον τομέα των εσόδων είναι οι εξής :
Τομέας Ύδρευσης
Προϋπολογισθέντα   2.466.143
Επράχθησαν  1.276.821  
Ποσοστό  51%

Τομέας Καθαριότητας
Προϋπολογισθέντα   1.743.958
Επράχθησαν  1.706.612 
Ποσοστό  97%


Τακτικά Έσοδα πλην ανταποδοτικών
Προϋπολογισθέντα   1.542.760
Επράχθησαν  915.915  
Ποσοστό  59%


Επιχορηγήσεις
Προϋπολογισθέντα   1.173.890  
Επράχθησαν  6.794.873 
Ποσοστό  57%
Από τα παραπάνω προκύπτει υστέρηση στην είσπραξη στην ύδρευση και στα τακτικά πλην ανταποδοτικών .
Στο τομέα των εξόδων επισημαίνω τις κατά καιρούς τοποθετήσεις στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου   οι οποίες αφορούν
-          Την έλλειψη αποθήκης στο Δήμο η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε πολλούς τομείς
-          Την διαδικασία για την παραλαβή των προμηθειών και των εργασιών ειδικά των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών ύδρευσης η οποία πρέπει να οργανωθεί πληρέστερα
-          Την τεχνική περιγραφή και την παραλαβή των εργασιών η οποία πρέπει να είναι αναλυτικότερη και πιο συγκεκριμένη
Επίσης επειδή στα τακτικά έσοδα προβλέπεται να υπάρχει υστέρηση στο άμεσο μέλλον συνέπεια της γενικότερης οικονομικής κρίσης πρέπει το ταχύτερο δυνατό να επανεξεταστούν οι επιχορηγήσεις προς το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Αθλητισμού που βρίσκεται σε πολύ μεγάλα επίπεδα .


Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Χορήγηση στοιχείων απο το Δήμο


Σταύρος Χριστάκος                                                              
  Δημοτικός Σύμβουλος                              Μονεμβασία  18 Σεπτεμβρίου  2012

Μονεμβάσια  Λακωνίας                                                           
  Τ.Κ. 230 70                                                              
Τηλ . 2732061289                                              
      6981 820 172                                                
Email : stavrosxristakos@gmail.com                     
www.xristakos.blogspot.com                               


                                                Προς 

1.      Κο  Γιάννη Ανούση , Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας
2.      Κο Γιάννη  Λαγγη , προϊστάμενο Διοικητικής Υπηρεσίας   .                     Θέμα : « Χορήγηση  Στοιχείων  »

Παρακαλώ στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων μου ως Δημοτικός Σύμβουλος μείζονος Αντιπολίτευσης να μου χορηγηθούν τα εξής στοιχεία


1.    Πλήρη  αντίγραφα των χρηματικών ενταλμάτων έτους 2011 που έχουν εκδοθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου προς την Κα Μαργαρίτα Μανουσου , στην οποία έχει ανατεθεί παροχή υπηρεσίας προς τον Δήμο μας

2.    Ονομαστικός κατάλογος των προσληφθέντων με πεντάμηνη σύμβαση από τη ΓΣΕΕ  οι οποίοι υπηρετούν στο Δήμο μας . Ο κατάλογος να συνοδευτεί από τα τυπικά προσόντα κάθε απασχολούμενου (  τίτλος πτυχίου ) και να αναφέρεται η θέση που τοποθετήθηκε στο Δήμο μας ( σε ποια δημοτική ενότητα ) καθώς και η εργασία που του έχει ανατεθεί .

3.    Ονομαστικός κατάλογος των  προσληφθέντων με δίμηνη σύμβαση  στο Δήμο μας το έτος 2012 μέχρι σήμερα .


                                        Εκ μέρους της μείζονος αντιπολίτευσης                                                                                         Σταύρος  Χριστάκος
                                                                                      Δημοτικός Σύμβουλος 

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

Σταύρος Χριστάκος


Δημοτικός Σύμβουλος Μονεμβασία 17 Σεπτεμβρίου 2012Μονεμβάσια Λακωνίας

Τ.Κ. 230 70

Τηλ . 2732061289

6981 820 172

Email : stavrosxristakos@gmail.com

www.xristakos.blogspot.com

Προς

Κον Γεώργιο Βουνελάκη , Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας

Κοινοποίηση : Κο Δήμαρχο Μονεμβασίας , Ηρακλή Τριχείλη

Θέμα : « Ενημέρωση σύμφωνα με την απασχόληση εργαζομένων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες Ύδρευσης , Καθαριότητας και στην υπηρεσία Τεχνικών Έργων »

Παρακαλούμε να μας δοθεί ονοματική κατάσταση εργαζομένων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες και στην υπηρεσία τεχνικών έργων , της Δημοτικής ενότητας Μονεμβασίας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας .

Επίσης να μας δοθεί ημερολόγιο απασχόλησης εργαζομένων στις παραπάνω υπηρεσίες για τους μήνες Ιούλιο , Αύγουστο και Σεπτέμβριο έτους 2012 μέχρι σήμερα .

Τα παραπάνω να μας δοθούν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή .Εκ μέρους της μείζονος ΑντιπολίτευσηςΣταύρος Χριστάκος

Δημοτικός ΣύμβουλοςΣάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Παραίτηση Γιώργου Μέντη απο Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου


                                             ΜΟΛΑΟΙ      14 – 9 – 2012
                            Προς  Δημοτικό Συμβούλιο  Δήμου  Μονεμβασίας


             Κύριε  Πρόεδρε  , Αγαπητέ  Σπύρο

   Διά της παρούσης  υποβάλλω την παραίτηση μου ,από την θέση του

Γραμματέως του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ,θέση την οποία κατέχω

ορισθείς από την ελάσσονα μειοψηφεία ,λόγω διατάξεων του Ν. 3852(Καλλικράτης)

ώστε η  πλειοψηφεία να αποκτήση και δεύτερο Δ. Σ. στο Προεδρείο ,ο οποίος

σίγουρα θα απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της δικής σας και της Δημοτικής

 πλειοψηφείας   και να μην μπορεί να λειτουργήσει σαν  << Δούρειος  . . . . .  >>.

  Κύριε  πρόεδρε θέλω  να καταθέσω προς το σώμα ότι για μένα  ΔΙΟΙΚΗΣΗ

είναι η τέχνη του να προβλέπεις ,να σχεδιάζεις  και να καθοδηγείς  (μια ομάδα

ανθρώπων, η μια Τ.Κ.,  η μια Δ .Κ., η μια Δ. Ε., η έναν Δήμο κλπ.) πρός συγγεκριμμένο

στόχο και ειμαι πλήρως αντίθετος  με τον τρόπο διοίκησης  διά των εντολών και του

εξαναγκασμού, ακόμη θέλω να δηλώσω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που υιοθετούνται

εκφράσεις , που εχω δημόσια αναφέρει στην περιοχή των ΒΟΙΩΝ  από την αρχή αυτής

της Δημοτικής Θητείας  πρίν από 1 ½ χρόνο, για τούς ρολίστες  <<Δούρειους Ίππους >>,

από τον ΔΗΜΑΡΧΟ.


                                                    Σας  ευχαριστώ για την Συνεργασία .

                                                       Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος 


                                                          Γεώργιος   Μέντης

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 05-09-2012

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                       Αριθ. Πρωτ.: -23945-

Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                              
                                                                 Κ.κ1)Σταύρο Χριστάκο  
                                                                          2)Γεώργιο Βουνελάκη
                                                        Προς:        3)Ιωάννη Κολλιάκο
                                                                          4)Χαράλαμπο Κουτσονικολή
                                                                          5) Παναγιώτα Αλειφέρη
                                                                          6)Γεώργιο Μέντη            
                                                                         
                                                                       Τακτικά Μέλη
                                                           Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογής τους για την νόμιμη αναπλήρωσή σας)                                                      

Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής.
           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 10η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.  για συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των    παρακάτω θεμάτων :

1.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί αποδοχής ή  μη  μελέτης πράξης εφαρμογής (Β’ ανάρτηση)  και κτηματογράφησης (Γ΄ ανάρτηση)για την « Τοπογραφική και Χωροταξική μελέτη για την σύνταξη της πράξης εφαρμογής στον Τομέα Δ΄ Σχεδίου πόλης Νεάπολης Βοιών». 

2.    Περί ανάκλησης ή μη της υπ΄αριθ. 14078/04-08-2011 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΟΠΕΝ ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της «ΑΣΩΠΙΤΑΝ –Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στον οικισμό «Πλύτρα» της ΤΚ Παπαδιανίκων της ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασιάς.   
                                              Η Πρόεδρος της  Επιτροπής 

                                           Παναγιώτα Πριφτάκη - Χατζηγρηγορίου Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    05-09-2012

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -23880-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          6)Χαραμή Αντώνιο

                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  
                                                                   (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας
                                                                     να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη
                                                                    της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους
                                                                    για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 10η  Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο {Παροχή υπηρεσιών φύλαξης Μαθητικής εστίας σχολικού έτους 2012-2013}.
2.    Κατακύρωση ή μη πρακτικών διαγωνισμού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας {Τροφίμων σίτισης των μαθητών της Μαθητικής Εστίας Μολάων σχολικού έτους 2012-2013}.
3.     Διάθεση πιστώσεων  διαφόρων εργασιών-έργων  του Δήμου Μονεμβασιάς.
4.    Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
5.    Έλεγχος (επικαιροποίηση) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Αποπεράτωση πλακοσκεπούς οχετού όμβριων περιοχής «Αυλόσπηλος» ΔΚ Νεάπολης }.
6.    Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2011 Δήμου Μονεμβασιάς.
7.    Περί εκδόσεως εντάλματος  προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
8.    Απαλλαγή υπολόγου κ. Άγγελου Καρκαλέτση και έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
9.    Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
10.  Έκτακτη ανάθεση προμήθειας & εγκατάστασης αντλητικού συγκροτήματος για τροφοδοσία μονάδος αφαλάτωσης, για την αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου της ΤΚ Βελανιδίων της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς.
                                                                                 
                                                                             

                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      
                                                                                   ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ