Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο 10 Αυγούστου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                      Μονεμβασία 6  Αυγούστου 2010
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ               Αριθ. Πρωτ. : 4330
------------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία
Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός
Τηλ - FAX 2732 0 61111  62110
Ταχ.Κώδ.  : 230.70


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
*******************************
Π  Ρ  Ο  Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο  
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου 
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννου 
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου 
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών 
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων 
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών 
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων 
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 10 Αυγούστου  2010, ημέρα Τρίτη  & ώρα 20.00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των Γρηγορίου Κατσουλώτου και Νικολάου Κατσουλώτου σχετικά με δρόμο ότι είναι ο μοναδικός που συνδέει απευθείας τους δυο οικισμούς Λιρών – Ταλάντων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
2. Λήψη απόφασης σχετικά με τις  αιτήσεις πολιτών για διαγραφή τους από τον Βεβαιωτικό Κατάλογο της αποχέτευσης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιχορήγηση οικονομικής ενίσχυσης προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των Κ.Ε.Π. (σχετ .το υπ’ αριθ. 8143/14.7.2010).
Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιακώβος Γεωργουδής
4. Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση για την Μερική Απασχόληση ποσό 65,00 € ( σχετικό το αριθ. 7863/8.7.2010 έγγραφο )
Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιακώβος Γεωργουδής
5. Λήψη απόφασης σχετικά με επιχορήγηση για την Μερική Απασχόληση ποσό 4.399 € ( σχετικό το αριθ. 7790/8.7.2010 έγγραφο )
Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιακώβος Γεωργουδής
6. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης 189/2010 του έργου : Οδοποιία Δ.Δ. Μονεμβασίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μελέτης του έργου : Συμπληρωματική τοπογραφική αποτύπωση παλαιού αιγιαλού στη θέση Πορί στο Δήμο Μονεμβασίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή της 3ης κατανομής της Σ.Α.Τ.Α. έτους 2010. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του Συλλόγου Πολιτιστικές Διαδρομές για παραχώρηση χώρου για πραγματοποίηση έκθεσης βιβλίου (8 – 20 Αυγούστου 2010).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
10. Λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης σχετικά με το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι.
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος. 
11. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αϊ – Νικολαϊτων Μονεμβασίας για παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου για τις ανάγκες του Συλλόγου. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
12. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για έκτακτες αντιστήριξης εργασίες δρόμου προς Λαχανιά.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
13. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού, ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια αναμεταδότη Ιντερνετ στο Τοπικό Διαμέρισμα Βελιών, Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
14. Λήψη απόφασης σχετικά με την κυκλοφοριακή ρύθμιση στο Τοπικό Διαμέρισμα Μονεμβασίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
15. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου Κουλεντίων για παραχώρηση του 1ου ορόφου του πρώην κοινοτικού καταστήματος στο σύλλογο.
Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιακώβος Γεωργουδής
16. Λήψη απόφασης σχετικά με την αμοιβή του δικηγόρου κ. Δωροβίνη Βασιλείου για την υποβολή της προσφυγής που έχει υποβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά την Κ.Υ.Α. 49828/3.12.2008.
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος. 
17. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για έκτακτες εργασίες στην πλατεία του Τοπικού Διαμερίσματος Κουλεντίων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. 
19. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης « Προσθήκη κατ’ επέκταση και κατασκευή υπογείου στο Τουριστικό Περίπτερο » στο Δήμο Μονεμβασίας ( σχετ. έγγραφο 9273/6.8.2010).  
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος. Ο ΠρόεδροςΙάκωβος Γεωργουδής