Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2008

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


3. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση και Περίφραξη σκουπιδότοπου Μονεμβασίας, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών».Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Προτείνουμε την κατασκευή περίφραξης στον μοναδικό σκουπιδότοπο του Δήμου μας στη θέση Λαχανιά . Η περιμετρική ζώνη του σκουπιδότοπου έχει 400 m . Η περίφραξη θα γίνει με τοποθέτηση σιδερένιων πασάλων και συρματοπλέγματος ύψους

4. Σύνταξη μελέτης Σκοπιμότητας για ίδρυση ΔΕΥΑ και διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων
(8.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Με τη μελέτη αυτή ζητάμε την διερεύνηση λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού με την ίδρυση Δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης ή τυχόν λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού από το Δήμο Μονεμβασίας . Θα περιλαμβάνει και την οικονομική μελέτη βιωσιμότητας του Βιολογικού Καθαρισμού

5. Σύνταξη μελέτης του έργου με τίτλο «Μελέτη – κατασκευή – διαμόρφωση -ανάπλαση
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων - πλατειών» (11.249,88) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Πρόκειται για ειδικευμένο υπόλοιπο από την κοινότητα Μονεμβασίας για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Μονεμβασίας . Προτείνουμε την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και καθισμάτων (παγκάκια) και τον φωτισμό του Κάστρου .

7. Σύνταξη μελέτης του έργου «Πλατείας Βελιών» (2.931,77) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Είναι ειδικευμένο υπόλοιπο από τη κοινότητα Βελλιών με το οποίο προτείνουμε να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στους κοινόχρηστους χώρους στις Βελλίες


8. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «κατασκευή πλατφόρμας, σε παρακείμενο χώρο του βιολογικού καθαρισμού» (20.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Πρόκειται για την κατασκευή χώρων στάθμευσης οχημάτων του Δήμου στον παρακείμενο χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού . Συγκεκριμένα την κατασκευή πλατφόρμας και πάνω σε αυτήν , με σιδηροκατασκευή , τη κατασκευή χώρου για τη στάθμευση των οχημάτων


9. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις - διαμορφώσεις πλατειών -
παιδικών χαρών - κοινόχρηστων χώρων τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Μονεμβασίας»
(44.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Ανάπλαση πλατείας Αγίου Δημητρίου 19.000,0€
Περίφραξη παιδικών χαρών Βελιών 12.000,0€
Πλακόστρωση πλατείας Νομίων 7.000,0€
Θα κατασκευαστούν πέτρινες στάσεις για λεωφορείο 6.000,0€

10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κτιρίου τουαλετών Κάστρου» (30.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις 23/08/07 και προβλέπεται προθεσμία περαίωσης 29/01/08.
Ήδη έχουν εκτελεστεί σχεδόν όλες οι εργασίες της καθαίρεσης τοίχων και δαπέδων, επιχρίσματα στους τοίχους με σοβάδες, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και μένει ένα μικρό τμήμα που αφορά την τοποθέτηση θύρες εισόδου.
Επίσης, επειδή στην αρχική μελέτη οι εξωτερικές θύρες ήταν από σουηδικό ξύλο όμως για λόγους ανθεκτικότητας οι εξωτερικές θύρες προτείνουμε να κατασκευαστούν από ξύλο “IROKO” το οποίο είναι υψηλότερης ποιότητας και ανθεκτικότερο.

11. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας από
Μαρίνα προς Βιολογικό».Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Πρόκειται για την οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας , του χώρου από Μαρίνα Μονεμβασίας προς τον Βιολογικό Καθαρισμό , η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπλαση του χώρου στην κατασκευή πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου , από την Μαρίνα μέχρι τον οικισμό Αγία Παρασκευή

12. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας από Γέφυρα Μονεμβασίας προς Κάστρο».
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Ζητάμε τη σύνταξη μελέτης αιγιαλού και παραλίας από τη Γέφυρα προς το Κάστρο . Η χάραξη αιγιαλού είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει οποιοδήποτε παρέμβαση με εκτέλεση έργο στο δρόμο Γέφυρας – Κάστρου , όπως η υλοποίηση της μελέτης ανάπλασης του δρόμου για το Κάστρο . Η πίστωση έχει γραφεί στο Θησέα €

13. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας από
ρέμα Κάκκαβου μέχρι παιδική χαρά» (5.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Ζητάμε τη σύνταξη μελέτης για την οριοθέτηση του αιγιαλού από το ρέμα Κάκκαβου ως τη παιδική χαρά , με πίστωση 5.000€ από έσοδα του Δήμου .
Η χάραξη περιλαμβάνει το τμήμα του αιγιαλού από το χώρο της παραλίας του Κάκκαβου ως τη παιδική χαρά .
Η διαδικασία που ακολουθείται για τη μελέτη είναι :
· Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που ζητάμε τη σύνταξη μελέτης
· Σύνταξη τευχών ανάθεσης από την ΤΥΔΚ
· Απόφαση Δημοτικού συμβουλίου για ανάθεση της μελέτης
· Ανάθεση της μελέτης από την Δημαρχιακή επιτροπή
Μέσα στις υποχρεώσεις του μελετητή μπορούμε να ζητήσουμε από το μελετητή την διαδικασία των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες .

14. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων
στην περιοχή Βελιών - Αγίου Δημητρίου - Ταλάντων» (20.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Ζητάμε τη σύνταξη μελέτης για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα στη περιοχή Βελλιών –Αγίου Δημητρίου - Ταλαντών , με πίστωση 20.000€. το πρόβλημα των υδάτινων πόρων του Δήμου είναι πολύ μεγάλο και έχει διαπιστωθεί από όλες τις εκθέσεις του ΙΥΜΕ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εγγείων Βελτιώσεων , και έχει παρουσιαστεί στη μελέτη ΣΧΟΑΑΠ και το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου . Η μελέτη θα περιλαμβάνει προτάσεις για την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την κατασκευή αναχαιτιστικών φραγμάτων για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα

15. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη υπογείων υδροφόρων στην περιοχή
Νομίων - Λιρών και κατασκευή ανασχετικών βαθμών» (20.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Όμοια με το θέμα 14 , εδώ η περιοχή παρέμβασης είναι η περιοχή Νομίων –Λιρων , η οποία παρουσιάζει ιδιαιτερότητα λόγω της ύπαρξης υδατοπερατών ασβεστολιθικών πετρωμάτων και έντονων προβλημάτων λειψυνδρίας της παραλιακής ζώνης Νομίων – Λιρών –Κουλεντίων . Η μελέτη θα προτείνει : διαχείριση των υδάτινων πόρων – πηγών , και η κατασκευή φραγμάτων για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα .

16. Λήψη απόφασης, σχετικά με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου
ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Σχετικά με το έγγραφο της ΤΕΔΚ 303/18/1/2008 , με το οποίο πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι την 25/01/08 να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα του σχεδίου του ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τη χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη περιοχή μας . το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφράσει τις απόψεις του με την 118/80007 απόφαση . μπορούμε ή να επιβεβαιώσουμε την απόφαση αυτή ή να συμπληρώσουμε σε ορισμένα σημεία την απόφαση αυτή .
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 118/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, συμπληρωματικά αναφέρουμε τα εξής :
· Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο άρθρο 7 παρ. 1β «Ειδικά Κριτήρια Χωροθέτησης Αιολικών Μονάδων», αναφέρεται στον Δήμο Μονεμβάσιας χαρακτηρίζοντάς τον ως Δήμο με υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης. Επίσης, στο Πρόγραμμα Δράσης αναφέρεται ότι για τον Δήμο Μονεμβάσιας απαιτείται να γίνει διερεύνηση των τοπικών χωροταξικών δεδομένων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη για τον Δήμο εκπονείται Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. με σκοπό τη ζωνοποίηση του εξωαστικού χώρου και τον καθορισμό χρήσεων γης.
· Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος, στα πλαίσια έρευνας που διεξάγει στη περιοχή, έχει μέχρι στιγμής φέρει στο φως πλήθος σπηλαίων, πολλά από τα οποία παρουσιάζουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον, διασώζοντας αρχαιολογικά κατάλοιπα που χρονολογούνται από τα παλαιολιθικά μέχρι και τα μεταβυζαντινά χρόνια.
Ήδη η προαναφερόμενη Εφορεία, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, επεξεργάζεται την κήρυξη της περιοχής των Δημοτικών Διαμερισμάτων Νομίων και Ελληνικού ως χώρου.
· Λόγω του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος, που αποδεικνύεται από την ύπαρξη εντός του Δήμου δύο περιοχών του οικολογικού δικτύου Natura 2000 (Τ.Κ.Σ. με κωδικό GR2540001 και Ζ.Ε.Π. με κωδικό GR2540007), ο Δήμος Μονεμβάσιας έχει ζητήσει την χρηματοδότηση και εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ.) και τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης των παραπάνω περιοχών.
· Ο Δήμος Μονεμβάσιας έχει ξεκινήσει διαδικασία για την προώθηση της υποψηφιότητας κήρυξης, του εξαιρετικής πολιτιστικής σημασίας Κάστρου της Μονεμβάσιας, ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς στο κατάλογο της UNESCO.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Δήμος Μονεμβάσιας ζητάει την μη χωροθέτηση και αδειοδότηση αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πριν την ολοκλήρωση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου, της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και της έρευνας της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

17. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας προς Ξηφιά».Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
Ζητάμε τη σύνταξη μελέτης για την χάραξη αιγιαλού και παραλίας , στη περιοχή του Ξηφιά , με πίστωση 4.000€ , η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ . Η περιοχή οριοθέτησης είναι στο Ξηφιάα , και είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε παρέμβαση του Δήμου σχετικά με την ανάπλαση της περιοχής .

18. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη για την κατασκευή δρόμου κάτω χωριού στα Κουλέντια» (4.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
Ζητάμε την σύνταξη μελέτης από την ΤΥΔΚ για την κατασκευή δρόμου κάτω χωριό Κουλέντια . Η μελέτη κρίνεται απαραίτητη , γιατί τα μισά και πλέον σπίτια των Κουλεντίων , βρίσκονται στη περιοχή του κάτω χωριού , και στερούνται πρόσβαση με αυτοκινητόδρομο . Η αναγκαιότητα δρόμου έχει διαπιστωθεί με απόφαση των τοπικών συμβούλων Κουλεντίων , και έχουν προταθεί τα σημεία που είναι δυνατόν να περάσει ο δρόμος .

19. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη κατασκευής περιφερειακού δρόμου στον Άγιο Ιωάννη» (12.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Μελέτη για την κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον Άγιο Ιωάννη . Η αναγκαιότητα του δρόμου έχει διαπιστωθεί με απόφαση των τοπικών συμβούλων Άγιου Ιωάννη , και ο περιφερειακός δρόμος σε συνέχεια των υπαρχόντων περιφερειακών , θα εξυπηρετήσει τις συγκοινωνιακές ανάγκες των διερχόμενων στον οδικό άξονα Αγγελώνας – Αγίου Ιωάννη – Μονεμβασίας , και θα αποσυμφόρηση τους στενούς κεντρικούς δρόμους του χωριού , από την διέλευση μεγάλων οχημάτων .


20. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κάκκαβου» (10.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
Η μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κάκκαβου , κρίνεται απαραίτητη για την οποιαδήποτε παρέμβαση ανάπλασης στην περιοχή του ρέματος το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του οικισμού , και η αξιοποίηση της κρίνεται απαραίτητη .

21. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη καθορισμού χερσαίας ζώνης» (11.900,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Με τη σύνταξη της μελέτης , ζητάμε τον καθορισμό της χερσαίας ζώνης , στο χώρο από Πλάκα ως Μαρίνα . Με τον καθορισμό χερσαίας ζώνης θα απλοποιηθεί η οποιαδήποτε παρέμβαση του Δήμου , στο χώρο αυτό για την ανάπλαση και διαμόρφωση του χώρου ή για την χρήση τους , καθώς ο Δήμος θα είναι ο μοναδικός φορέας διαχείρισης του χώρου . Επίσης , τα έσοδα από την χρήση του χώρου , θα περιέρχονται απευθείας στο Δήμο .

22. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη για δίκτυα ύδρευσης» (4.000,0) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

23. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη για τη κατασκευή δρόμου από Πλατώρι προς Μονεμβασία» (25.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
Ζητάμε την σύνταξη μελέτης για την κατασκευή δρόμου από Πλατώρι προς Μονεμβάσια. Ο δρόμος αυτός κρίνεται απαραίτητος γιατί θα βελτιώσει την επικοινωνία των Τοπικών Διαμερισμάτων Βελλιών, Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου Ταλάντων που αποτελεί το 1/3 του πληθυσμού του Δήμου με την έδρα του Δήμου.
Η αναγκαιότητα του δρόμου έχει διαπιστωθεί πολλές φορές με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων στα Δέκα Χρόνια λειτουργίας του Δήμου. Η πίστωση για την μελέτη είναι 25.000€ (35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ).


24. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ελκόμενου» (70.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
Ζητάμε την σύνταξη μελέτης για την ανάπλαση της πλατείας του Ελκόμενου.Το έτος 2000 ο Δήμος είχε χρηματοδοτήσει την πραγματοποίηση τομών στην πλατεία ώστε να γίνει δυνατή η χορήγηση άδειας από την 5η Ε.Β.Α. για την πλακόστρωση της πλατείας.Μετά τις τομές έχει δοθεί η άδεια από την 5η Ε.Β.Α. για την πλακόστρωση.Στο 45% του ΘΗΣΕΑ έχει ενταχθεί η πλακόστρωση πλατείας Ελκόμενου με πίστωση 70.000€.Με την απόφαση αυτή, ζητάμε την σύνταξη μελέτης προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία για την δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου.

25. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη φωτισμού Κάστρου Μονεμβασίας» (60.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
Ζητάμε την σύνταξη τευχών ανάθεσης από την ΤΥΔΚ για να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση της μελέτης φωτισμού Κάστρου πίστωσης 60.000€.Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316.Η αναγκαιότητα της μελέτης είναι προφανής αφού είναι το πρώτιστο θέμα που απασχολεί εδώ και δεκαετίες την τοπική κοινωνία.Ο φωτισμός θα αναδείξει τον Αρχαιολογικό χώρο του κάστρου και θα συμβάλει σε μέγιστο βαθμό στην προβολή και ανάπτυξη της περιοχής μας.Μετά από επαφές με την αρχαιολογική υπηρεσία έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την Εκπόνηση μελετών.

26. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού δρόμου Γέφυρας - Κάστρου» (45.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
Η μελέτη αφορά την ανάπλαση και τον φωτισμό του δρόμου Γέφυρας- Κάστρου. Το περιεχόμενο της μελέτης αφορά την δυνατότητα μικρής διαπλάτωσης του δρόμου με κατασκευή προστατευτικού τοίχου από την πλευρά της θάλασσας για την προστασία πεζών και τροχοφόρων.Επίσης, θα περιλαμβάνει πρόταση για την διαμόρφωση του οδοστρώματος και το φωτισμό κατά μήκος του δρόμου.Ο φωτισμός της Μονεμβασίας κρίνεται απαραίτητος για λειτουργικούς, αισθητικούς, διδακτικούς, εκπαιδευτικούς αλλά και οικονομικούς σκοπούς.Με το φωτισμό του περιγράμματος της βραχονησίδας και του εσωτερικού της πόλης θα επιτευχθεί:
Α. η προβολή της ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας του αρχαιολογικού χώρου και η ανάδειξη της ιδιαίτερης γεωμορφολογικής φυσιογνωμίας του. Αξίες, που θα πρέπει να αναδεικνύονται με ιδιαίτερα διακριτικό τρόπο, όχι μόνο την ημέρα αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Β. η προβολή του ως του σημαντικότερου τοπόσημου του δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί μία από τις αξιολογότερες πόλεις- κάστρα του ευρωπαϊκού χώρου.
Γ. η ασφαλής προσέγγιση του μνημείου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ιδιαίτερα, ο φωτισμός στο εσωτερικό της πόλης και κατά μήκος του δρόμου, που συνδέει τον οικισμό Γέφυρα με την κεντρική πύλη της Κάτω Πόλης θα αναβαθμίσει τη ζωή των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης, προσφέροντας τους ασφάλεια κατά τις μετακινήσεις.
Δ. η αύξηση της επισκεψιμότητας
Ε. η οικονομική ανάπτυξη του δήμου μας, καθώς ο φωτισμός του συνόλου θα αποτελέσει πόλο έλξης των επισκεπτών.
Με την απόφαση ζητάμε την σύνταξη τευχών ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης.

27. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη ανάπλασης της εισόδου της Μονεμβασίας από Αγία Κυριακή» (7.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Η μελέτη ανάπλασης των εισόδων από Αγία Κυριακή ως Μονεμβασία , περιλαμβάνει την κατασκευή πεζόδρομου στα δύο άκρα του δρόμου , και παράλληλα φωτισμό του πεζοδρόμου . Η κατασκευή του πεζόδρομου είναι προφανής αφού στο τμήμα του δρόμου υπάρχει πολύ συχνά διέλευση τροχοφόρων και πεζών , παρουσιάζοντας μεγάλη επικινδυνότητα . Επίσης , η κατασκευή πεζόδρομου θα αναβαθμίσει αισθητά την πόλη της Μονεμβασίας , αφού θα αποτελέσει την πύλη εισόδου στη Μονεμβασία .

28. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη ανάπλασης από Μαρίνα προς Βιολογικό» (5.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Με τη μελέτη , ζητάμε την ανάπλαση του χώρου , από Μαρίνα προς Βιολογικό , με την οποία προτείνουμε την κατασκευή πεζόδρομου , μικρών πάρκων , δρόμους για την διέλευση ποδηλάτων . Η χρησιμότητα της εκτέλεσης του έργου , σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το Κο Νομάρχη Λακωνίας Κο κων/νο Φούρκα , θα γίνει από πόρους της Νομαρχίας Αυτοδιοίκησης .

29. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη ανάπλασης από παιδική χαρά προς Κάκκαβο» (18.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Με τη μελέτη αυτή προβλέπουμε ανάπλαση του χώρου από την παιδική χαρά προς την περιοχή Κάκκαβος . Η μελέτη θα προτείνει χρήση του χώρου για την διέλευση οχημάτων και πεζών , διαμόρφωση τις επιφάνειας – ανάπλαση – φωτισμός του χώρου , πρόταση για την εκτέλεση λιμενικών έργων , πρόταση για την χωροθέτηση του κοινόχρηστου τμήματος του αιγιαλού και τη νομιμοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης .

30. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη ανάπλασης παραλίας Μονεμβασίας από Πλάκα προς Μαρίνα» (30.000,00) €.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει το φωτισμό και την ανάπλαση του χώρου από την Πλάκα ως τη Μαρίνα , προτάσεις για την διαμόρφωσης της επιφάνειας του χώρου , οριοθέτηση του χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων , και τον χώρο διέλευσης των πεζών , πρόταση για την εκτέλεση λιμενικών έργων , για την επέκταση και την προστασία του χώρου .

31. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του δήμου στο δίκτυο τουριστικών δήμων.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
Συμμετοχή του Δήμου Μονεμβασίας στο Δίκτυο Τουριστικών Δήμων - Ορισμός εκπροσώπων ¨ .
Το δίκτυο Τουριστικών Δήμων λειτουργεί από το έτος 2000 και συμμετέχουν οι παρακάτω Δήμοι :
Δήμος Αγίου Νικολάου
Δήμος Καρπενησίου
Δήμος Κέρκυρας
Δήμος Μετσόβου
Δήμος Παρελιών
Δήμος Πάφου
Δήμος Ρεθύμνης
Δήμος Ρόδου
Δήμος Θήρας
Δήμος Σκοπέλου
Δήμος Ύδρας

Οι παραπάνω Δήμοι λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Τουριστικοί Δήμοι έχουν :
Κοινά προβλήματα να αντιμετωπίσουν , αλλά σε διαφορετικές συνθήκες, λόγω τις ιδιαιτερότητας της κάθε περιοχής .
Κοινούς στόχους , που μπορούν εύκολα να επιτευχθούν μέσα από τέτοιες μορφές συνεργασίας , στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της ενιαίας αγοράς .
Την ευνοϊκή αντιμετώπιση των δικτύων από τους διεθνείς και ειδικά τους ευρωπαϊκούς – οργανισμούς χρηματοδότησης και με δεδομένο
Ότι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας των στόχων
σύστησαν το ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ .

Σκοποί :
Προώθηση κοινών ενδιαφερόντων των Τουριστικών Δήμων .
Χάραξη κοινής στρατηγικής .
Συμμετοχή των Δήμων στην διαμόρφωση τους τουριστικής πολιτικής.
Κοινή δράση και συνεργασία με άλλες Τοπικές Αυτοδιοικήσεις των χωρών της Μεσογείου και της Ευρώπης
Κοινή δράση και συνεργασία με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα που είναι εγκαταστημένα στις χώρες της Μεσογείου και της Ευρώπης καθώς και θεσμοθετημένα όργανα της Ε.Ε. και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνα και αναζήτηση για αξιοποίηση νέων μορφών τουρισμού απόλυτα συμβατών με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον των χώρων από τις οποίες προέρχονται οι συμμετέχοντες Ο.Τ.Α.
Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μελών του δικτύου αλλά και με αρμοδίους φορείς .
Οργάνωση κοινών προγραμμάτων ( προβολής διαφήμισης , περιβάλλοντος , πολιτισμού κ.λ.π. ) και χρηματοδότησή τους .
Πρόσβαση στην πληροφόρηση με την αξιοποίηση τραπεζών δεδομένων και νέων τεχνολογιών .

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΙΝΑΙ :
Η Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Ελεγκτική Επιτροπή
Η Τεχνική Επιτροπή
ü Κάθε συμβαλλόμενος Δήμος ορίζει ως εκπρόσωπό του στη Γενική Συνέλευση τον Δήμαρχο ως τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του .
ü Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννιαμελές .
ü Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει ανά εξάμηνο .
Η συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο Τουριστικών Δήμων είναι 300 € και γίνεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας .


34. Λήψη απόφασης για σύναψη δανείων από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων, για επισκευή και συντήρηση τουριστικού περιπτέρου για λειτουργία του ως Δημαρχείου.Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
Μ ε την απόφαση , ζητάμε την χορήγηση δανείου από το ταμείο Παρακαταθηκών , για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση του Τουριστικού Περιπτέρου , και την λειτουργία του ως Δημαρχείο» . Για την εκτέλεση του έργου θα χρησιμοποιηθεί το τμήμα της οριστικής μελέτης που έχει εκπονηθεί από το τεχνικό γραφείο «Μαρίνα Δεζέ και Συνεργάτες’ η οποία έχει εκπονηθεί από το Δήμο μας . Επιλέχθηκε το τμήμα της μελέτης για την συντήρηση του υπάρχοντος Τουριστικού Περιπτέρου , το οποίο δεν απαιτεί την έκδοση οικοδομικής αδείας , η οποία είναι χρονοβόρα μιας και δεν υπάρχει η οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας της παρακείμενης παραλίας του Κάκκαβου . Με την υλοποίηση της κατασκευής του έργου που αφορά την επισκευή του υπάρχον κτιρίου , θα γίνει δυνατή η επέκταση τμήματος του Δημαρχείου , η οποία είναι απαραίτητη , γιατί η στενότητα χώρου είναι κοινά διαπιστωμένη από όλους μας . Μάλιστα ένα τμήμα των υπηρεσιών , στεγάζεται σήμερα σε μισθωμένο κτίριο . Η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Τουριστικού Περιπτέρου , θα γίνει με την εκπόνηση νέας μελέτης για την οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2008 , πίστωση 30.000€ , η οποία θα έχει στόχο την δημιουργία πολιτιστικού κέντρου , χωρητικότητας 200 περίπου ατόμων , το οποίο είναι απαραίτητο για την λειτουργία του Δήμου . Για την διαδικασία λήψης δανείων , απαιτείται η απόφαση Συμβουλίου, για τη λήψη Δανείου και η μελέτη του έργου συνοδευόμενο απο διάφορα δικαιολογητικά . Μετά την έγκριση του αιτήματος για λήψη Δανείου , η Δημαρχιακή Επιτροπή συνάπτει τους όρους για την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο , με νέα απόφαση .

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008

Δημοτικο Συμβουλιο 24 Ιανουαριου

Σας ενημερωνουμε για τα θεματα του Δημοτικου Συμβουλιου για την επομενη πεμπτη 24 Γεναρη με παρα πολλα θεματα .
Μια μεγαλη ομαδα θεματων ειναι η συνταξη μελετων για τις εκτελεσεις των εργων που εχουν γραφει στο προυπολογισμο του ετους 2008 , αλλα και πολλα αλλα σημαντικα θεματα , οπως για τις ανανεωσιμες πηγες ενεργειας για το χωροταξικο σχεδιο του ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ , ληψη δανειου απο το Δημο για την κατασκευη Δημαρχειου . Η συνταξη μελετων για τα εργα του προγραμματος ΘΗΣΕΑΣ , κ.τ.λ. Την Δευτερα θα αναρτησω και τις εισηγησεις για ολα τα θεματα .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 18-01-2008.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 325
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Α. Κρητικός
Τηλ-FAX 0732- 61.111 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
4. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχο
5. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Λεκάκη Ιωάννη του Αλέξανδρου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Γεωργουδή Ιάκωβο του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Βλαχάκη Βασίλειο του Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους τοπικών συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
3. Σκάγκος Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Ιωάννη
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις είκοσι τέσσερις (24) Ιανουαρίου του έτους 2008, ημέρα Πέμπτη & ώρα 18:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μονεμβασίας (Ά ΦΑΣΗ-
Στρατηγικός Σχεδιασμός).
Εισηγητής Ο Κ. Δήμαρχος

2. Αίτημα κατασκευής σκάλας σε κτίριο, ιδιοκτησίας Ιωάννη Παναγιωτάκη στο Κάστρο
Μονεμβασίας.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

3. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση και Περίφραξη σκουπιδότοπου
Μονεμβασίας, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών».
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

4. Σύνταξη μελέτης Σκοπιμότητας για ίδρυση ΔΕΥΑ και διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων
(8.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

5. Σύνταξη μελέτης του έργου με τίτλο «Μελέτη – κατασκευή – διαμόρφωση -ανάπλαση
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων - πλατειών» (11.249,88) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

6. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις
Δήμου Μονεμβασίας» (161.120,22) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

7. Σύνταξη μελέτης του έργου «Πλατείας Βελιών» (2.931,77) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

8. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «κατασκευή πλατφόρμας, σε παρακείμενο χώρο του βιολογικού καθαρισμού» (20.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

9. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Αναπλάσεις - διαμορφώσεις πλατείων -
παιδικών χαρών - κοινόχρηστων χώρων τοπικών διαμερισμάτων Δήμου Μονεμβασίας»
(44.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κτιρίου τουαλετών Κάστρου»
(30.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

11. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας από
Μαρίνα προς Βιολογικό».
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

12. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας από Γέφυρα Μονεμβασίας προς Κάστρο».
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

13. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας από
ρέμα Κάκκαβου μέχρι παιδική χαρά» (5.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

14. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων
στην περιοχή Βελιών - Αγίου Δημητρίου - Ταλάντων» (20.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

15. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη υπογείων υδροφόρων στην περιοχή
Νομίων - Λιρών και κατασκευή ανασχετικών βαθμών» (20.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

16. Λήψη απόφασης, σχετικά με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου
ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

17. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας προς
Ξηφιά».
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

18. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη για την κατασκευή δρόμου κάτω
χωριού στα Κουλέντια» (4.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

19. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη κατασκευής περιφερειακού δρόμου
στον Άγιο Ιωάννη» (12.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

20. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κάκκαβου»
(10.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

21. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη καθορισμού χερσαίας ζώνης»
(11.900,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

22. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη για δίκτυα ύδρευσης» (4.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

23. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη για τη κατασκευή δρόμου από
Πλατώρι προς Μονεμβασία» (25.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

24. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Ελκόμενου»
(70.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

25. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη φωτισμού Κάστρου Μονεμβασίας»
(60.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

26. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού δρόμου
Γέφυρας - Κάστρου» (45.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

27. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη ανάπλασης της εισόδου της
Μονεμβασίας από Αγία Κυριακή» (7.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

28. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη ανάπλασης από Μαρίνα προς
Βιολογικό» (5.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

29. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη ανάπλασης από παιδική χαρά προς Κάκκαβο» (18.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

30. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη ανάπλασης παραλίας Μονεμβασίας
από Πλάκα προς Μαρίνα» (30.000,00) €.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

31. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του δήμου στο δίκτυο τουριστικών δήμων.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

32. Αποδοχή ποσού (20.010,00) €, επιχορήγηση ΟΤΑ Ά βαθμού της χώρας από
μεταβιβασθείσες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για τη μερική απασχόληση.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.

33. Προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως εργασιών
της εργολαβίας «Αναβάθμιση και Επέκταση βιολογικού καθαρισμού Δήμου
Μονεμβασίας» πρ/σμου (1.203.600) € αναδόχου κ/ξια «ΒΕΡΜΙΟΝ» ΑΤΕΕ-
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.

34. Λήψη απόφασης για σύναψη δανείων από το ταμείο παρακαταθηκών και
δανείων, για επισκευή και συντήρηση τουριστικού περιπτέρου για
λειτουργία του ως Δημαρχείου.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

35. Συγκρότηση φορολογικής επιτροπής για συμβιβαστική επίλυση
φορολογικών διαφορών για το έτος 2008.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.

36. Έγκριση παράτασης της σύμβασης προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα
του δήμου.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.

37. Συγκρότηση επιτροπής για προμήθειες με τον ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2008.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.

38. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών έτους 2008.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.

39. Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.

40. Ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας μίσθωσης ακινήτων.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.

41. Αίτημα Παναγιώτη Γράφου για χορήγηση άδειας για κατάληψη
οδοστρώματος.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

42. Λήψη απόφασης συμπαράστασης στο Δήμο Βοιών για την επικείμενη
εγκατάστασης εργοστασίου Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Εισηγητής : ο Πρόεδρος.

43. Αίτημα Σαράντου Γκουβούση για διερεύνηση καταπάτησης κοινόχρηστου
χώρου (δρόμου).
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2008

Αγορά Οικοπέδου για Νηπιαγωγείο

Θέμα 7ο
Αριθμός αποφάσεως: 277/2007.
****************************************
"Αγορά οικοπέδου για την στέγαση Νηπιαγωγείου, ποσού (90.000,00) € (πρόγραμμα 35% ΘΗΣΕΑΣ)".

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο ο οποίος είπε τα εξής:

Με την αριθ. 114/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε τροποποίηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. Στη συνέχεια η Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Νομού Λακωνίας με το αριθ. 9928/21-8-2007 έγγραφό της μας έστειλε το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης Έργων «ΘΗΣΕΑ», που πραγματοποιήθηκε στις 27-7-2007 στα Γραφεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, μαζί με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα έργα που εντάχθηκαν οριστικά ή προεντάχθηκαν και αφορούν τον Δήμο μας.
Μεταξύ αυτών προεντάχθηκε και το παραπάνω «Αγορά οικοπέδου για τη στέγαση Νηπιαγωγείου» με το ποσό των (90.000,00) €.
Η στέγαση του Nηπιαγωγείου Μονεμβασίας είναι το βασικότερο πρόβλημα της εκπαίδευσης του Δήμου μας τα τελευταία χρόνια. Το Nηπιαγωγείο της Μονεμβασίας, ένα από τα ελάχιστα Nηπιαγωγεία της Ελλάδας με σταθερά αυξανόμενο αριθμό μαθητών κάθε χρόνο, στεγάζεται σήμερα κατακερματισμένο σε αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου και σε μισθωμένο κτίριο, σε χώρους που σε καμία περίπτωση δεν είναι κατάλληλοι για τη διαβίωση των μαθητών και την παραγωγή εκπαιδευτικού έργου. Οι μαθητές είναι στοιβαγμένοι σε μικρές αίθουσες, χωρίς τις προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία με συνολικό αποτέλεσμα μια κατάσταση απαράδεκτη για όλους μας. Αμέτρητα είναι τα έγγραφα των κατά καιρούς προϊσταμένων του Νηπιαγωγείου Μονεμβασίας και του αντίστοιχου συλλόγου Γονέων που περιγράφουν με μελανά χρώματα την απαράδεκτη κατάσταση στο Νηπιαγωγείο Μονεμβασίας.
Αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα για την Δημοτική αρχή η λύση του προβλήματος στέγασης, η οποία σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί με την αγορά οικοπέδου για να οικοδομηθεί το ενιαίο Νηπιαγωγείο που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της στέγασης. Το οικόπεδο πρέπει να βρίσκεται στον οικισμό Γέφυρα του Τοπικού Διαμερίσματος Μονεμβασίας και να είναι εμβαδού τουλάχιστον 500 τ.μ.. Επιπλέον, να έχει οδούς πρόσβασης πλάτους τουλάχιστον έξι μέτρων.
Για το σκοπό αυτό στην υπ΄ αριθ. 114/2007 απόφαση του Δ. Σ. για τροποποίηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ έχουμε εντάξει την πίστωση (90.000,00) €, με τίτλο «Αγορά Οικοπέδου για την στέγαση Νηπιαγωγείου».

Μετά από τα παραπάνω προτείνω το συμβούλιο να συμφωνήσει με την ανάγκη αγοράς οικοπέδου για την στέγαση του νηπιαγωγείου Μονεμβασίας.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση & μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την «Αγορά οικοπέδου για τη στέγαση Νηπιαγωγείου» με το ποσό των (90.000,00) €, το οποίο έχει προενταχθεί στο πρόγραμμα του 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
Το οικόπεδο να βρίσκεται στον οικισμό Γέφυρα του Τοπικού Διαμερίσματος Μονεμβασίας και να είναι εμβαδού τουλάχιστον 500 τ.μ., επιπλέον, να έχει οδούς πρόσβασης πλάτους τουλάχιστον έξι μέτρων.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος
Παπαδάκης Γιώργος

Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία

2. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

3. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

4. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

6. Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου

7. Βλαχάκης Βασίλειος του Ιωάννη

8. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

9. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη

10. Γεώργας Παντελής του Δημητρίου
Ο ΔήμαρχοςΝεκτάριος Μαστορόπουλος
Οι Τοπικοί Πρόεδροι

1. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου

2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου

3. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου

4. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου

5. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου

6. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008

Αντιδήμαρχοι 2008- αρμοδιότητες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 2 Ιανουαρίου 2008
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. πρωτ. : 1
**********************************
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία 230 70
Τηλέφωνο: 2732 0 61 986
FAX: 2732 0 61 193
Ε-mail: dimmon@spa.forthnet.gr


Θέμα : «Ορισμός Αντιδημάρχων - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ».


Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡΙΘ. 1/2008
*******************************************


Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας

Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88 και 89 του N. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. – 114 Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
2.- Το άρθρο 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν. 2539/1997 από τα οποία προκύπτει ο Δήμος που αποτελείται από δέκα και πλέον τοπικά διαμερίσματα μπορεί να ορίσει επιπλέον έναν Αντιδήμαρχο.
3.- Τα στοιχεία της απογραφής έτους 2001 (Φ.Ε.Κ. 715 Β΄/12-06-2002), από τα οποία προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Δήμου Μονεμβασίας είναι- 4.660- κάτοικοι.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε Αντιδημάρχους του Δήμου Μονεμβασίας για τη δημοτική περίοδο από 2-1-2008 μέχρι 31-12-2008, τους Δημοτικούς Συμβούλους:
Α) Σταύρο Χριστάκο του Ηλία
Β) Νικόλαο Μακράκο του Ευαγγέλου και
Γ) Σαράντο Τσιριγώτη του Γεωργίου
Στους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους μεταβιβάζει τις παρακάτω εκ των αρμοδιοτήτων του:
Α) Ο Σταύρος Χριστάκος του Ηλία.
1.- Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα τη λειτουργία των γραφείων του Δήμου για την εξυπηρέτηση του κοινού, την προώθηση των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Δήμου και εισηγείται στο Δήμαρχο για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες.
2.- Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει τις υπηρεσίες τεχνικών έργων του Δήμου και παρακολουθεί την προώθηση και την εκτέλεση (πρόοδο των εργασιών) σε κάθε έργο που εκτελείται στο Δήμο (υπεύθυνος γενικά των έργων) και συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια για το κάθε έργο.
3.- Ελέγχει και υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα για αποδοχές πάσης φύσεως του προσωπικού του Δήμου όλων των υπηρεσιών (μόνιμο – εποχιακό- Ι.Δ. αορίστου χρόνου) καθώς και τα πάσης φύσεως χρηματικά εντάλματα που αφορούν επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ. – Σχολικές Επιτροπές- υποχρεωτικές εισφορές.
4.- Επιλαμβάνεται των πολιτιστικών υποθέσεων του Δήμου καθώς και του γραφείου Τύπου, Μ.Μ.Ε. και Δημοσίων Σχέσεων.
5.- Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν το τοπικό διαμέρισμα Μονεμβασίας.
6.- Υπεύθυνος για τον έλεγχο λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος-ψυχαγωγικών παιγνίων, ελέγχου του ωραρίου λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων.
7.- Εποπτεύει τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών συνεργαζόμενος με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
8.- Υπεύθυνος για τη τουριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.
9.- Εποπτεύει την εν γένει λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Αγίου Ιωάννη, Αγγελώνας και Νομίων και εκπροσωπεί το Δήμαρχο στις συνεδριάσεις τους.
10.- Ελέγχει τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) (στήριξη- υποβοήθηση της λειτουργίας του).
11.- Απαντήσεις σε ερωτήματα πολιτών και υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
Ορίζουμε αναπληρωτή Δημάρχου για το χρονικό διάστημα από 2-1-2008 έως 31-12-2008 τον ανωτέρω αντιδήμαρχο κ. Σταύρο Χριστάκο.


Β) Ο Νικόλαος Μακράκος του Ευαγγέλου.
1.- Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει την υπηρεσία καθαριότητας (συλλογή των απορριμμάτων όλων των δημοτικών διαμερισμάτων και μεταφοράς τους στους σκουπιδότοπους – Λήψη αναγκαίων μέτρων στους σκουπιδότοπους για την αποφυγή αναφλέξεων και πρόκλησης πυρκαγιών – Επιμελείται της καλής λειτουργίας και ασφαλούς κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων του Δήμου – Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και παραλιών – Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων – οχημάτων).
2.- Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού – αποχέτευσης (συντήρηση, επέκταση, λειτουργία δικτύου ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π.).
3.- Ελέγχει την εν γένει λειτουργία και χρήση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ( πλατειών, οδών και πεζοδρομίων, κήπων, αλσών, δενδροστοιχειών και παιδικών χαρών) και χορηγεί άδειες χρήσης, τομής – εκσκαφής πλατειών, οδών και πεζοδρομίων.
4.- Παρακολουθεί και ελέγχει τα θέματα σχετικά με την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων.
5.- Εποπτεύει το γραφείο κίνησης των οχημάτων του Δήμου (παρακολούθηση- διάθεση των οχημάτων στα δικαιούμενα πρόσωπα, σκοπός κίνησης αυτών) και επιμελείται τη συντήρηση και καλή εμφάνιση αυτών).
6.- Υπεύθυνος για τις προμήθειες που αφορούν τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
7.- Ελέγχει την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούν την καθαριότητα.
8.- Διαβιβαστικά έγγραφα προς ΔΕΗ- ΟΤΕ κ.λ.π. υπηρεσίες.
9.- Ελέγχει τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (στήριξη- υποβοήθηση της λειτουργίας του).
10.- Να χορηγεί βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας, ΔΕΗ και ΤΑΠ και την υπογραφή των εγγράφων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.
11.- Εποπτεύει την εν γένει λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Βελιών και Αγίου Νικολάου και εκπροσωπεί το Δήμαρχο στις συνεδριάσεις τους.

Γ) Ο Σαράντος Τσιριγώτης του Γεωργίου.
1.- Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει της υπηρεσίας ύδρευσης - άρδευσης (συντήρηση, επισκευή λειτουργία των δικτύων ύδρευσης- άρδευσης, αντλιοστασίων, δεξαμενών και λοιπών εγκαταστάσεων, φρεατίων, βανών, έλεγχος λειτουργίας υδρομετρητών- εξακρίβωση τυχόν λαθρο-υδροληψιών).
2.- Προΐσταται, διευθύνει και ελέγχει την υπηρεσία νεκροταφείου (συντήρηση των δημοτικών κοιμητηρίων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου, καθαριότητα αυτών, εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας).
3.- Υπεύθυνος για τα θέματα πολιτικής σχεδίασης και εκτάκτων αναγκών.
4.- Υπεύθυνος για όλα τα θέματα αγροτικής ανάπτυξης – διαχείρισης αγροτικών θεμάτων.
5.- Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων και υποθέσεων που σχετίζονται με τη λαϊκή αγορά και το υπαίθριο εμπόριο.
6.- Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν τον αθλητισμό και έχει την εποπτεία λειτουργίας των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων.
7.- Υπεύθυνος για τις προμήθειες που αφορούν τις υπηρεσίες ύδρευσης – άρδευσης του Δήμου.
8.- Ελέγχει την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούν την ύδρευση –άρδευση και δημοτικά κοιμητήρια.
9.- Εποπτεύει, ελέγχει και αρμοδίως προτείνει τα θέματα που αφορούν τους οικονομικούς μετανάστες της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου μας.
10.- Να χορηγεί βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας, επαγγέλματος (βεβαιώσεις αποκλειστικής απασχόλησης του αγρότη) και την υπογραφή των εγγράφων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.
11.- Εποπτεύει την εν γένει λειτουργία των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Διαμερισμάτων Βελιών και Αγίου Νικολάου και εκπροσωπεί το Δήμαρχο στις συνεδριάσεις τους.
Απόντων ή κωλυομένων των Αντιδημάρχων, αναπληρώνονται από το Δήμαρχο.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί όπως ο νόμος ορίζει (άρθρο 21 παρ. 1γ του Ν. 3274/2004) .


Ο Δήμαρχος


Νεκτάριος Μαστορόπουλος