Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο 30 Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                  Μονεμβασία  26 Νοεμβρίου  2010
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ           Αριθ. Πρωτ. : 6534
------------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία
Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός
Τηλ - FAX 2732 0 61111  62110
Ταχ.Κώδ.  : 230 70


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
*******************************
Π  Ρ  Ο  Σ
****************


1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο  
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο


Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου 
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννου 
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου 
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών 
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων 
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών 
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων 
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις  30   Νοεμβρίου  2010, ημέρα Τρίτη  & ώρα 19:30   μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.1. Λήψη απόφασης σχετικά με την κατανομή ποσού από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2010 – Γ χρηματική εντολή ( σχετικό έγγραφο 13155/12.11.2010).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
2.Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των Κ.Ε.Π. ( σχετικό το αριθ. 11663/14.10.2010 )
Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιάκωβος Γεωργουδής
3.Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των Κ.Ε.Π. (σχετικό το  αριθ. 12966/5.11.2010 )
Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιάκωβος Γεωργουδής
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για την αποδοχή ποσού 10.350,95 € -  χρηματοδότηση από την Τ.Ε.Δ.Κ. για τον έλεγχο ποιότητας νερού – ( προγραμματική σύμβαση 15.4.2010).
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος
5.Λήψη απόφασης για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την αναγνώριση του δρόμου ως μοναδικού που ενώνει απευθείας τους οικισμούς Τροχάλια – Άγιο Στέφανο – σχετική αίτηση του κ. Νικολάου Πάτουχα.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
6.Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Γεωργίου Χαραμή για παραχώρηση χώρου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
7.Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση  των  ΑΙΓΗΣ Α.Ε. και ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Α.Ε ., σχετικά με την χορήγηση αδείας για την διέλευση δικτύων Η.Μ. (κατασκευή δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης ) υπογείως του τμήματος σε δημοτικό δρόμο με δικής τους δαπάνη.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
8. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της εταιρίας ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  για την χορήγηση βεβαίωσης δημοτικού δρόμου με πλάτος μεγαλύτερο των 4μέτρων .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
9.Λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μέλους της σχολικής επιτροπής Βελιών ( σχετικό το αριθ. 283/18.10.2010 έγγραφο ).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
10.Λήψη απόφασης σχετικά με έκτακτη επιχορήγηση στα σχολεία του Δήμου ( σχετικά αιτήματα των Διευθυντών των σχολείων του Δήμου μας).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
11.Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωση με τίτλο « έκτακτες εργασίες αποκατάστασης αγροτικών δρόμων του Δήμου » , ( σχετικά αιτήματα  Προέδρων των τοπικών συμβουλίων  ) 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
12.Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού για σύναψη σύμβασης για την συντήρηση του προγράμματος « Εργολήπτης » με την εταιρεία Αce-hellas   
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

13.Λήψη απόφασης σχετικά με εργασίες κατασκευής οικίσκου γεώτρησης ΡΑΓΚΑΒΑ για την τοποθέτηση για την τοποθέτηση της συσκευής αποσιδήρωσης. 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
14.Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέριγγα Βασιλείου .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
15.Λήχη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Σπυριδάκου Χρήστου.  
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
16.Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Κουρκούλη Παναγιώτη του Πέτρου σχετικά με το ποσό των 165€ .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
17.Λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο « Αναπλάσεις κοινοχρήστων » ( σχετ. 11602/8.10.2010 έγγραφο ).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
18.Λήψη απόφασης σχετικά με πρωτόκολλο παραλαβής του έργου : Οδοποιία τοπικών διαμερισμάτων Βελιών – Μονεμβασίας (12623/27.10.2010).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
19.Λήψη απόφασης σχετικά με πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Αγίου Δημητρίου (12628/27.10.2010).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
20.Λήψη απόφασης σχετικά με πρωτόκολλο παραλαβής του έργου : Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Μονεμβασίας (12627/27.10.2010 ). 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
21.Λήψη απόφασης σχετικά με πρωτόκολλο παραλαβής του έργου : Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Λιρών ( 12626/27.10.2010 ).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
22.Λήψη απόφασης σχετικά με πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: Πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α ΄ και Β ΄ βαθμού της χώρας ( 12625/27.10.2010 ).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
23.Λήψη απόφασης σχετικά με πρωτόκολλο παραλαβής του έργου : Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας (12624/27.10.2010 ) 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
24.Λήψη απόφασης σχετικά με πρωτόκολλο παραλαβής του έργου : Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Ταλάντων ( 12629/27.10.2010). 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
25.Λήψη απόφασης σχετικά με πρωτόκολλο παραλαβής του έργου: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μονεμβασίας ( 11800/11.10.2010). 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
26.Λήψη απόφασης σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού 6.900€ για την αντιμετώπιση κατάρρευσης δρόμου στο Τοπικό Διαμέρισμα Κουλεντίων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
27. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού πίστωσης 2000€ για την αντιμετώπιση κατάρρευσης στέγης του Δημοτικού Καταστήματος Κουλεντίων, Τοπικού Διαμερίσματος Κουλεντίων.   
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος ΧριστάκοςΟ ΠρόεδροςΙάκωβος Γεωργουδής
Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Αποτελέσματα Δημοτικων Συμβουλων ( Συγκεντρωτικα )

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ


Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΣΥΝΟΛΟ

ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
1182
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
724
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
712
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
603

ΧΑΡΑΜΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
515

ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
450
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
445

ΜΑΚΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
429

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
399

ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
375

ΚΟΥΛΟΥΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
373

ΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
368
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
363
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΚΚΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
290

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
269

ΜΑΡΣΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
252

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
251

ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
230

ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
229

ΚΛΑΨΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
188

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
184

ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
178

ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
167

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
164

ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ ΖΩΗ
158

ΤΡΙΚΟΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΗ
158

ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
140

ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
137

ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
131

ΧΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
129

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
128

ΝΤΟΥΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
128

ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
90

ΡΟΥΜΠΑΝΗ ΜΑΤΙΝΑ
79

ΤΣΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
71

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60

ΞΑΣΤΕΡΟΥΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
46

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗ


Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1344
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1291
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1259
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΒΔΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ
1210
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
917
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΡΙΦΤΑΚΗ-Χ΄΄ΓΡ/ΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
807
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
777
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
714
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 
702
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
701
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
701
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
693

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
641
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
628
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΚΑΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
627

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
596

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
577
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
567
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΡΥΠΩΤΟΥ-ΜΠΟΥΝΤ/ΝΗ  ΕΛΕΝΗ
556

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
517
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΧΑΡΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
501

ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ-ΚΑΤΣ/ΝΗ  ΜΑΡΙΑ
495

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
486

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
460

ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
453

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
442

ΒΛΑΧΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
433

ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
429

ΠΑΤΟΥΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
414

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
399

ΧΟΥΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
397

ΔΟΥΒΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
392

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
392

ΑΝΔΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
302

ΣΥΡΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
267

ΠΑΡΑΣΧΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
230

ΠΑΠΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
224

ΤΣΙΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
204

ΓΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
115ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΣΑΚΟΥ


Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
507

ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
426
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΟΥΜΑΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
350

ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
341

ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
313

ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
255

ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
244

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
240

ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
220

ΓΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
184

ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
182

ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
178
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
170

ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
139

ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
129

ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
122

ΛΙΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
110

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
107

ΔΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
103

ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
100

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
87

ΣΓΑΡΔΕΛΗ ΖΑΦΕΙΡΩ
80

ΛΙΒΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
77

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
77

ΚΛΑΨΗ ΙΩΑΝΝΑ
63

ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
60

ΤΣΙΛΙΠΟΥΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
58

ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
54

ΚΥΒΕΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΩ
34

ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29

ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΗ
28

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
20

ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ
17

ΚΟΥΒΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
15

ΜΑΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ
9ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ


Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
56

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
55

ΠΑΠΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
48

ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
48

ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
42

ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
40

ΔΕΛΑΣΤΙΚ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
34

ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34

ΛΑΓΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
33

ΠΡΙΦΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΗ
33

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
32

ΜΕΪΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31

ΚΑΡΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
30

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
30

ΔΡΕΠΑΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
29

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
28

ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28

ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
25

ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19

ΜΙΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
18

ΠΑΠΑΠΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
18

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
17

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
15

ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑ ΠΕΛΑΓΙΑ
12