Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2009

Ενημερωση για το Βιολογικο Καθαρισμο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι εργασίες για τη λειτουργία το βιολογικού καθαρισμού στο άμεσο χρονικό διάστημα.
Αναλυτικότερα :

Υποθαλάσσιος Αγωγός

Έχει γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου κου Γεωργόπουλου , έχει γίνει η βιντεοσκόπηση του βυθού και ήδη έχουν έρθει τα πρώτα υλικά για την συναρμολόγηση του υποθαλάσσιου αγωγού στο χώρο της Μαρίνας και στη συνέχεια η τοποθέτηση του στη θάλασσα στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού .
Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο Μάιο , με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες , χρειάζονται δέκα μέρες με ήρεμη θάλασσα , για να εκτελεστούν οι εργασίες τοποθέτησης του αγωγού .

Εργοστάσιο Βιολογικού Καθαρισμού
Έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό οι εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης μηχανημάτων , για τη λειτουργία του εργοστασίου του Βιολογικού Καθαρισμού . τα παραπάνω διαπιστώθηκαν σε αυτοψία που έγινε στο χώρο από τον επιβλέποντα μηχανικό της περιφέρειας Κο Μπλάνα Γεώργιο και τον εκπρόσωπο της εταιρίας κατασκευής του εργοστασίου ΒΕΡΜΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ε. – Υδροδυναμική ΑΤΕΒΕ ,Κο Μακρή όπου προέκυψε ρητά ότι το εργοστάσιο είναι έτοιμο να λειτουργήσει μετά την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού .

Στη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού , προτάθηκε από τον ειδικό σύμβουλο του Δήμου , για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Γιώργο Λαζαρά , χημικό της ΔΕΥΑΣ Σπάρτης , η συμπλήρωση και η αναβάθμιση ορισμένων μηχανημάτων η οποία θα γίνει μετά τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού , και για την οποία ήδη έχει συμπληρωθεί από το Δήμο τεχνικό δελτίο του μηχανολογικού εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού 250.000€ το οποίο υποβλήθηκε για χρηματοδότηση στη Περιφέρεια Πελοποννήσου . Αν η χρηματοδότηση δεν είναι εφικτή , θα καλυφθεί από χρήματα του Δήμου Μονεμβάσιας (πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ) .
Ο Βιολογικός Καθαρισμός σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσει με τον υπάρχοντα εξοπλισμό , ο οποίος πληρεί όλους τους δείκτες ασφαλείας .

Αποχετευτικό Δίκτυο – Συνδέσεις
Το Αποχετευτικό Δίκτυο του Κάστρου – Αγίας Κυριακής – Γέφυρας σε πολύ μεγάλο ποσοστό έχει ολοκληρωθεί και στο σύνολο του κόστους έχουν κατασκευαστεί τα φρεάτια σύνδεσης . Τα υπόλοιπα φρεάτια σύνδεσης στον οικισμό Γέφυρα έχουν ήδη δημοπρατηθεί και η εκτέλεση τους θα αρχίσει τις προσεχείς ημέρες . Επίσης έχει ξεκινήσει η διαδικασία αίτησης στο ΚΕΠ των ιδιοκτητών ακινήτων , προκείμενου να γίνει από τον ιδιοκτήτη ακινήτων με την επίβλεψη του Δήμου οι εργασίες σύνδεσης εντός των ακινήτων .

· Η εγκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος στα αντλιοστάσια βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης , ενώ η τοποθέτηση για την ηλεκτροδότηση του αντλιοστασίου της Χρυσαφίτισσας βρίσκεται μετά την εκλογή χώρου στο στάδιο έγκρισης από το Κέντρο Αρχαιολογικού Συμβουλίου , παράλληλα υπάρχει ετοιμότητα από τη ΔΕΗ για την άμεση τοποθέτηση του .

Λειτουργία Βιολογικού : έχει εκπονηθεί οικονομοτεχνική μελέτη για τη σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΜ) η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει σταλθεί στη Περιφέρεια για έγκριση και στη συνέχεια για Δημοσίευση στο ΦΕΚ και τη λειτουργία της . Μέχρι τότε η λειτουργία του εργοστασίου για χρονικό διάστημα έξη μηνών , θα γίνει από την ανάδοχο εταιρία ΒΕΡΜΙΟΝ με την επίβλεψη του Δήμου από το ειδικό σύμβουλο σύμβουλο Γιώργο Λαζαρά .·

Ενέργειες Δημοτών : όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να προσέλθουν στο ΚΕΠ για να συμπληρώσουν την αίτηση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο με απαραίτητα δικαιολογητικά :- Άδεια ακινήτων ή αν δεν υπάρχει , συμβόλαιο με το οποίο να αποδεικνύεται η ιδιοκτησία και πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος (πληροφορίες ΚΕΠ 2732061111)- Στη συνέχεια θα γίνει αυτοψία από ομάδα του Δήμου και τους ιδιοκτήτες , ώστε να ρυθμιστούν από κοινού οι λεπτομέρειες σύνδεσης. Έχει ξεκαθαριστεί ότι υπόχρεοι σύνδεσης είναι όλοι ανεξαιρέτως οι ιδιοκτήτες ακινήτων , σύμφωνα με τη νομοθεσία , όπου υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο πρέπει να συνδέονται υποχρεωτικά όλα τα ακίνητα , αλλιώς ο βόθρος του ακινήτου κρίνεται αυθαίρετος και υπόκειται στις διατάξεις περί αυθαιρέτων .Επίσης στο αποχετευτικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να οδηγούνται όμβρια ύδατα από εξωτερικούς χώρους των ακινήτων καθώς και λύματα μετά το βόθρο (η σύνδεση με το δίκτυο πρέπει να γίνετε πριν το βόθρο και όχι μετά)

Οικονομικά Στοιχεία : Κάθε ακίνητο επιβαρύνεται με τέλος σύνδεσης 165€ , για το οποίο θα συνταχθεί βεβαιωτικός κατάλογος και θα σταλούν σχετικά ειδοποιητήρια (διευκρινίζεται ότι 165€ αφορά κάθε ακίνητο , σε περίπτωση συνιδιοκτησίας επιμερίζεται ανάλογα)Για την σύνδεση κάθε ακινήτου , θα καθοριστεί ένα ποσό σύνδεσης ανά τετραγωνικό μέτρο , με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (σε άλλους Δήμο που λειτουργεί βιολογικός , είναι περίπου 5€ με 10€ ανά τετραγωνικό μέτρο) , το οποίο επίσης μπορεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να καταβάλλεται με δόσεις . Σημειώνουμε ότι το παραπάνω τέλος είναι μόνο για τη σύνδεση , μια φορά και όχι κάθε χρόνο .Για τη λειτουργία του Βιολογικού , η επιβάρυνση του καταναλωτή θα είναι από 50% ως 70% των τελών ύδρευσης , η οποία θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου . δηλαδή ένας δημότης που πλήρωνε 100€ το χρόνο τέλη ύδρευσης , θα πληρώνει 170€ το χρόνο για ύδρευση και αποχέτευση συνολικά . Το ανωτέρω ποσό θα ενσωματώνεται στο λογαριασμό ύδρευσης .

Τέλος , σημειώνουμε ότι η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του Δήμου μας και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της Μονεμβάσιας . Οι δημότες της Μονεμβασίας και γενικότερα του Δήμου δεν αντέχουν άλλη οικονομική επιβάρυνση , με τα μεταφερόμενα λύματα στη Σπάρτη .

Επίσης το περιβάλλον του Κάστρου ,της Γέφυρας και γενικότερα της ευρύτερης παραλιακής ζώνης της Μονεμβασιάς βρίσκεται σε οριακό σημείο και χρειάζονται άμεσα μέτρα για την προστασία του .

Η Δημοτική Αρχή , συμπολίτευση και αντιπολίτευση με τις αποφάσεις τους έχουν στείλει μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις και ενάντια σε κάθε εμπόδιο για την άμεση λειτουργία του έργου .

Για οποιαδήποτε πληροφορία , διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο , τις εργάσιμες ώρες στα τηλ 2732061777 , κινητό 6973999071.


Ο Δήμαρχος
κ.α.α


Σταύρος Χριστάκος
Αντιδήμαρχος

Πλατεία Αγίου ΔημητρίουΕισηγησεις για Δημοτικο Συμβουλιο 4 Μαιου 2009

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ Δ.Σ

1. Με την παρούσα μελέτη με τίτλο « Οδοποιία τοπικών διαμερισμάτων Βελιών – Μονεμβασίας» προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 44.000,00€ η οποία συντάσσεται μετά την 69/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης και τσιμεντόστρωσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Βελιών και Μονεμβασίας καθώς και κατασκευή τεχνικού στο ΤΔ Μονεμβασίας. Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν στις εξής θέσεις:
Κάλυψη ρέματος 36 μ.
Δρόμος προς εκκλησία Άγιοι Σαράντα 50 μ.
Αγροτική οδοποιία

2. Με την παρούσα μελέτη με τίτλο « Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Λιρών» προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 12.000,00€ η οποία συντάσσεται μετά την 69/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης και τσιμεντόστρωσης σε δρόμους του Τοπικού Διαμερίσματος Λιρών του Δήμου Μονεμβασίας. Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν στις εξής θέσεις:
Τσιμεντόστρωση στο Σόρακα 30 μ.
Τσιμεντόστρωση στην Άκασο 15 μ.
Τσιμεντόστρωση στη Τσιμπλού 15 μ.
Τσιμεντόστρωση στα Τέρια 30 μ.
Τσιμεντόστρωση στην Απουρλού 15 μ.
Αγροτική Οδοποιία

3. Με την παρούσα μελέτη με τίτλο « Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Αγίου Νικολάου» προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 12.000,00€ η οποία συντάσσεται μετά την 69/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης, και ασφαλτόστρωσης σε δρόμους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Δημητρίου του Δήμου Μονεμβασίας. Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν στις εξής θέσεις:
Ασφαλτόστρωση δρόμου από οικία Φάββα προς Μαρίας Σιγανού 40 μ.
Ασφαλτόστρωση δρόμου προς οικία Λάζαρου Κυρανάκη 25 μ.

4. Με την μελέτη με τίτλο « Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Ταλάντων» προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 12.000,00€ η οποία συντάσσεται μετά την 69/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης και τσιμεντόστρωσης σε δρόμους του Τοπικού Διαμερίσματος Ταλάντων του Δήμου Μονεμβασίας. Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν στις εξής θέσεις:
Τσιμεντόστρωση στην Αγία Παρασκευή 80 μ.
Αγροτική Οδοποιία


5. Με την παρούσα μελέτη με τίτλο « Οδοποιία τοπικών διαμερισμάτων Ταλάντων Αγίου Ιωάννη – Αγγελώνας » δαπάνης με το Φ.Π.Α. 33.000,00€ η οποία συντάσσεται μετά την 69/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης ,τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης σε δρόμους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Ιωάννη και Αγγελώνας του Δήμου Μονεμβασίας. Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν στις εξής θέσεις:
Aσφαλτόστρωση δρόμου Γεωργίου Σκάγκου 20 μ.
Τσιμεντόστρωση δρόμου Φύρα 30 μ.
Aσφαλτόστρωση δρόμου καφενείου Σκάγκου 38 μ .
Τσιμεντόστρωση δρόμου Μιχάλη Καπελέρη 20 μ.
Τσιμεντόστρωση δρόμου Κληρονόμων Λαζάρου Σκάγκου 35 μ.
Τσιμεντόστρωση δρόμου έξω από οικία Κοκαλιάρη 30 μ.
Αντιστήριξη δρόμου προς Βράχο 30 μ.
Τσιμεντόστρωση δρόμου Μαύριζα μέχρι Λιόση 100 μ.
Αγροτική οδοποιία

6. Με την παρούσα μελέτη με τίτλο « Οδοποιία τοπικού διαμερίσματος Αγίου Δημητρίου» προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 12.000,00€ η οποία συντάσσεται μετά την 69/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης και ασφαλτόστρωσης σε δρόμους του Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας . Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν στις εξής θέσεις:
Τσιμεντόστρωση από οικία Φάββα προς Μαρίας Σιγανού 40 μ.
Τσιμεντόστρωση προς οικία Λάζαρου Κυρανάκη 25μ
Αγροτική Οδοποιία


7.Με την παρούσα μελέτη με τίτλο « Οδοποιία τοπικών διαμερισμάτων Νομίων –Κουλεντίων» προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 31.000,00€ η οποία συντάσσεται μετά ι την 69/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης ,τσιμεντόστρωσης και ασφαλτόστρωσης σε δρόμους του Τοπικού Διαμερίσματος Νομίων και Κουλεντίων του Δήμου Μονεμβασίας. Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν στις εξής θέσεις:
Τσιμεντόστρωση δρόμου Ξηφιά προς οικία Αγγελάκου 100 μ.
Τσιμεντόστρωση δρόμου Μαρίας Σγαρδέλη 20 μ.
Ασφαλτότρωση δρόμου Μαραβέλια 70 μ.
Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Ρούγα 90 μ.
Ασφαλτόστρωση δρόμου Αγίας Παρασκευής 30 μ.
Αγροτική Οδοποιία


8. Μελετη Αγροτικη Οδοποιία
Με την υπ αριθ 178/08 απόφαση Δ.Σ έγινε τροποποίηση του 35 % του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και συζητήθηκε η προένταξη του έργου Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας “25.000,00€” . Η μελέτη προεντάχθηκε στο 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με την απόφαση Π.Ε.Π. 74167/13376/20/11/2008 , 20η Συνεδρίαση ΠΕΠ και στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε την ένταξη τευχών ανάθεσης για τη εκπόνηση της παραπάνω μελέτης . Η μελέτη θα περιλάμβανε προτάσεις για τσιμεντόστρωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων , συνολικού μήκους περίπου 6 χιλιομέτρων
Οι προτάσεις των τοπικών συμβούλων είναι :
· Άγιος Νικόλαος - Τάλαντα – Λιρά : Δρόμος Λιρά – Σκαλίτσα
· Άγιος Ιωάννης : Από Λεκάκη προς Καλογερίνα
· Αγγελώνα : δρόμο προς Μαύριζα
· Βελλιές : Πλατώρι (δεν έχουν πάρει απόφαση)
· Άγιος Δημήτριος : (δεν έχουν πάρει απόφαση)
· Νόμια : 1)από Συνεταιρισμό Νομιων , Άγιο Στέφανο , Λοτσά , Καντήλια και σύνδεση με ΤΔ Κουλεντίων 2)από ξυλουργείο Δ. Καστανιά , Ράχες , Άγιο Κωνσταντίνο , Μπέγος , Σόρακας και σύνδεση με ΤΔ Λυρών
· Κουλέντια : δρόμος προς Φάραγγα


9. Σας γνωρίζουμε την αίτηση του Άσυλου Ανιάτων:
« Για το θέμα της διαπλάτυνσης και διαμόρφωσης δρόμων, στην περιοχή του οικισμού του Αγίου Στεφάνου, για την οποία εκδόθηκε η 319/2008 απόφαση του Δημοτικού Σας Συμβουλίου ( αριθμός πρακτικού 20/ Συνεδρίαση 5.12.2008) επισημένουμε τα εξής:
1. Αποδεχόμαστε την υποχρέωση να θέσουμε σε κοινή χρήση τα τμήματα της ιδιοκτησίας μας, που θα διατεθουν για την διαπλάτυνση των δρόμων. Μάλιστα επειδή, προφανώς από παραδρομή στην άνω απόφαση του Δ.Σ. αναφέρεται ότι πρέπει να τεθεί σε κοινη χρήση το σύνολο των δρόμων, είναι σκόπιμο να γίνει σχετική διόρθωση, ώστε να προκύπτει ότι θα τεθούν σε κοινη χρήση μόνο τα τμάματα της διαπλάτυνσής τους, αφού οι υπάρχοντες παλαίοι δρόμοι είναι ήδη κοινόχρηστοι.
2. Οι μελετητές στους οποίους αναθέσαμε την μελέτη της διαπλάτυνσης των δρόμων, θεωρούν σκόπιμο και σωστό από τεχνικής πλευράς και συνιστούν η διαπλάτυνση να γίνει στους περισσότερους δρόμους σε πλάτος 7 μέτρων για λόγους διευκόλυνσης της κυκλοφορίας της μείζονος περιοχής. Από την πλευρά μας αποδεχόμαστε την απώλεια των απαιτούμενων τμημάτων της ιδιοκτησίας μας για τον σκοπό αυτό. Αν και εσείς συμφωνείτε, παρακαλούμε τροποποιήστε σχετικά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να δώσουμε την εντολή να ολοκληρωθεί η μελέτη. Συνημμένα σας στέλνουμε σχετικό διάγραμμα με τις προτεινόμενες διαπλατύνσεις.»


10. Ο Σύνδεσμος Στερεών αποβλήτων Νομού Λακωνίας εφαρμόζει το πρόγραμμα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών του Νομού Λακωνίας.
Ο Νομός έχει χωριστεί σε ενότητες και σε κάθε μια από αυτές υπάρχει σταθμός μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία οδηγούνται στο εργοστάσιο διαλογής, στην Ελευσίνα, με ειδικά κοντέινερ.
Σε κάθε ενότητα έχουν μοιραστεί κάδοι ανακύκλωσης και τα ανακυκλώσιμα υλικά συγκεντρώνονται με ειδικά απορριματοφόρα στο σταθμό μεταφόρτωσης κάθε Δήμου.
Ο Δήμος μας βρίσκεται στην ίδια ενότητα με τους Δήμους Μολάων – Ασωπού – Ζάρακα και έχει αναλάβει την υποχρέωση στα όρια του να κατασκευαστεί σταθμός μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών.
Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Μολάων έχει ήδη δεχθεί τα υπόλοιπα απορρίμματα ( εκτός των ανακυκλώσιμων), τα οποία θα δεματοποιούνται και τα οποία είναι πολύ επιβαρυμένα σε σχέση με τα ανακυκλώσιμα υλικά που δεν προκαλούν καμία επιβάρυνση.
Θεωρείται αυτονόητο ότι από στοιχειώδες θέμα συνεργασίας ο Δήμος μας να αναλάβει την εξεύρεση χώρου για σταθμό μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα υλικά, πολύ περισσότερο αφού ο γειτονικός Δήμος Μολάων ανέλαβε τα υπόλοιπα απορρίμματα.
Στο Νομό μας λειτουργούν ήδη τέτοιοι σταθμοί στο εργοστάσιο ΔΕΥΑΣ στη Σπάρτη, στη Σκάλα και στη Νεάπολη.
Ο σταθμός μεταφόρτωσης αποτελείται από μια κατασκευή με τσιμέντο διαστάσεων 18 m με 7 m πλάτος ( σας έχουμε επισυνάψει φωτογραφίες από την κατασκευή Σπάρτης).
Τα υλικά θα απομακρύνονται από το σταθμό μεταφόρτωσης κάθε 3η ή 4η ημέρα και από ότι έχει διαπιστωθεί από τις επισκέψεις που έχουμε κάνει δεν υπάρχουν οσμές ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στη Σπάρτη ο σταθμός μεταφόρτωσης είναι 15 μέτρα δίπλα στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ.
Ήδη γίνεται προσπάθεια από τον Δήμο να βρεθεί θέση σε σημείο που να είναι στο ενδιάμεσο των τεσσάρων Δήμων, Μονεμβάσιας – Νεάπολης – Ζάρακα, ώστε να μειωθεί το κόστος μεταφοράς και μέχρι την ημέρα του συμβουλίου θα καταλήξουμε σε πρόταση.


11.Με την παρούσα μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση της πλατείας του ΔΔ Κουλεντίων του Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 30.000,00€ η οποία συντάσσεται μετά την 44/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας του Τοπικό Διαμερίσματος Κουλεντίων του Δήμου Μονεμβασίας. Συγκεκριμένα θα γίνει κατασκευή στηθαίου στην πλατεία .


12.Με την παρούσα μελέτη με τίτλο « Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες »προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 29.575,00€ η οποία συντάσσεται μετά την 42/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Τοπικό Διαμέρισμα Κουλεντίων του Δήμου Μονεμβασίας. Συγκεκριμένα θα γίνει αντικατάσταση στέγης του κτίριο του δημοτικού σχολείου Φουτίων.
Συνοπτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι
Αποξήλωση υπάρχουσας στέγης
Κατασκευή σενάζ
Κατασκευή νέας στέγης
Κατασκευή οροφής


13. Με την παρούσα μελέτη με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 149.400,00€ η οποία συντάσσεται μετά την 269/2007/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται να εκτελεσθούν οικοδομικές εργασίες για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου .
Συγκεκριμένα
θα γίνει κατασκευή μόνωσης στο Γυμνάσιο –Λύκειο της Μονεμβασίας, θα γίνει
διευθέτηση ομβρίων στο δημοτικό σχολείο Μονεμβασίας, αντικατάσταση κουφωμάτων
και χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών.


15. Με την υπ αριθ 179/08 απόφαση , έγινε τροποποίηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και ζητήθηκε η προενταξη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Συμπιεστή Απορριμμάτων» . Με την αποφαση ΠΕΠ 74167/17376/20-11-2008 , έγινε η προενταξη της ανωτέρω προμήθειας στο ΘΗΣΕΑ . Με την 79/09 απόφαση Δ.Σ. , έγινε έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρα προμήθειας .16. Με την 179/08 έγινε τροποποίηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και ζητήθηκε η προενταξη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανοκίνητου Οχήματος με Σκούπα» . Με την απόφαση ΠΕΠ 74167/17376/20-11-2008 έγινε η προενταξη της ανωτέρω προμήθειας στο ΘΗΣΕΑ . Με την 56/09 απόφαση Δ.Σ. έγινε έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας .

Μονεμβασία 30/04/2009

Σταύρος Χριστάκος
Αντιδήμαρχος

Μονεμβασία - ¨ Έτος Γιάννη Ρίτσου ¨
2009 έτος Γιάννη Ρίτσου
Συνοπτικό πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Δήμου Μονεμβασίας


Τετάρτη 3 Ιουνίου: Εκδήλωση για τον ποιητή από τον Σύλλογο εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Γιάννης Ρίτσος" - Κάστρο Μονεμβασίας.

Σάββατο 4 Ιουλίου: 3γλωσση Έκδοση Επιλογής Ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου για την "Μονεμβασίας" -Μονεμβασία.

Σάββατο 4 Ιουλίου: Εγκαίνια της έκθεσης " Εικαστικός Ρίτσος " από τον Γάλλο Πρέσβη. Μουσική εκδήλωση από Quarteto - Κάστρο Μονεμβασίας

5 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου: Έκθεση "Εικαστικός Ρίτσος" ¨Αγιος Νικόλαος Κάστρο Μονεμβασίας.

Παρασκευή 10 Ιουλίου: Πολυποίκιλα δρώμενα προβολής τοπικών πολιτιστικών & παραδοσιακών στοιχείων με την φροντίδα της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουρισμού του Νομού Λακωνίας " Ελκόμενος" Κάστρο Μονεμβασίας.

Κυριακή 12 Ιουλίου: Συναυλία με τις Λάμια Μπεντίουι & Εύα Ψυλλάκη AROMA MEDITERRANEO " Πλάκα" Μονεμβασίας.

Παρασκευή 17 Ιουλίου: Συναυλία Χρήστου Λεοντή - Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο Σπάρτης.

Πέμπτη 23 Ιουλίου: Σφράγισμα της αλληλογραφίας με αναμνηστική σφραγίδα από τα ΕΛΤΑ Μονεμβασία Αθήνα.

Πέμπτη 23 Ιουλίου: Συναυλία Μανώλη Μητσιά & Αναπαράσταση της πυρπόλησης της Τουρκικής γολέτας "Πλάκα" Μονεμβασίας.

Σάββατο 25 Ιουλίου: Συναυλία Ηλία Ανδριόπουλου ¨ Πλάκα" Μονεμβασίας

Κυριακή 2 Αυγούστου: Ο θίασος του Παραλόγου " Τα ραβδιά των τυφλών" "Πλάκα" Μονεμβασίας .

Πέμπτη 6 Αυγούστου: Συναυλία Πηγής Λυκούδη -Κάστρο Μονεμβασίας.

Πέμπτη 13 Αυγούστου: Συναυλία Νένας Βενετσάνου -Κάστρο Μονεμβασίας..

Πέμπτη 20 Αυγούστου: Συναυλία οργανωμένη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μονεμβασίας "ΟΙ ΡΙΖΕΣ" " Πλάκα" Μονεμβασίας.

22 Αυγούστου έως 20 Σεπτεμβρίου: Έκθεση γελοιογραφίας του Στάθη - Άγιος Νικόλαος Κάστρο Μονεμβασίας.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου: Ο γευστικός Γάμος του Μαλβαζία (οίνου ) και η Μύηση στην Τεχνική της Οινογνωσίας "ΠΕΤΡΑ" Μονεμβασίας .

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου: Συναυλία "Οίνου & Πνεύματος" Κάστρο Μονεμβασίας.

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου: Πανηγυρική Συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αθήνα.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου: Θέατρο για τα παιδιά "Ένα παραμύθι για το κρασί" - Αίθουσα εκδηλώσεων Γυμνασίου Μονεμβασίας.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου:Πολυποίκιλα δρώμενα προβολής τοπικών πολιτιστικών & παραδοσιακών στοιχείων με την φροντίδα της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουρισμού του Νομού Λακωνίας Μυστράς & Γεράκι.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: Απονομή Βραβείων Διαγωνισμού μελοποίησης σε στίχους Ελλήνων ποιητών. Πρώτος κύκλος: Μελοποίηση μη μελοποιημένων ακόμη ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου. - Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη.

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: Απονομή Βραβείων Πανελλήνιου Φιλολογικού μαθητικού διαγωνισμού εμπνευσμένου από το έργο του Γιάννη Ρίτσου για μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου. - Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη

Σάββατο 24 Οκτωβρίου: Παρουσίαση Λειμωνάριου για τους τιμώμενος στην Μονεμβασία Νεομάρτυρες Αγίους. Αμφιθέατρο Μουσείου Μπενάκη.


Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

Εορτασμος Πολιουχου Δημου Μονεμβασιας

Πρόγραμμα Εορτασμού
Παναγίας ¨Χρυσαφιτίσσης¨ Πολιούχου Μονεμβασίας


{ Κυριακή 26 Απριλίου 2009

Ώρα 07:00 Σημαιοστολισμός Δημοσίων , Ιδιωτικών καταστημάτων και οικιών .
Ώρα 19:00 Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.
Ώρα 20:00 Φωταγώγηση Δημοσίων , Ιδιωτικών καταστημάτων .
Ώρα 21:30 Θα ψαλεί Παρακλητικός Κανών στην Υπέρ Αγία Θεοτόκο.
Ώρα 24:00 Νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό « Παναγίας Χρυσαφίτισσας ».

{ Δευτέρα 27 Απριλίου 2009

Ώρα 06:00 Μεταφορά της Ιεράς Εικόνας από το Ναό « Παναγίας Χρυσαφίτισσας»
στο Μητροπολιτικό Ναό « Ελκόμενος Χριστός ».
Ώρα 07:00 Όρθρος και εν συνεχεία Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ,
στο Μητροπολιτικό Ναό « Ελκόμενος Χριστός ».

Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και περί ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Πολιούχου μας « Παναγίας Χρυσαφίτισσας » από το Μητροπολιτικό Ναό
« Ελκόμενος Χριστός » έως την πύλη του Κάστρου και επιστροφή της πομπής , κατά τη συνηθισμένη τάξη , στο Μητροπολιτικό Ναό « Ελκόμενος Χριστός ».

Ώρα 12:00 Παράθεση επίσημου γεύματος από το Δήμο στο εστιατόριο « Τράτα »


Ο Δήμαρχος


Νεκτάριος Μαστορόπουλος

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

ενημερωση για την μελετη ΣΧΟΑΑΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
***********************************
Ταχ. Δ/νση Μονεμβασία
Τ.Κ. 23070 Μονεμβασία 10 Απριλίου 2009 Τηλ.: 2732 0 61777 Αριθ. Πρωτ. : 2004
F. a. x : 2732 0 61193

Προς

1. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
3. Συλλόγους –φορείς Δήμου Μονεμβασίας
4. Μηχανικοί Δήμου Μονεμβασίας


« Σχετικά με την μελέτη ΣΧΟΑΑΠ ( Σχέδιο Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ) ΄που εκπονείται στο Δήμο μας . »

Όπως γνωρίζεται στο Δήμο μας εκπονείται η μελέτη ΣΧΟΑΑΠ από την μελετητική ομάδα Αλέξανδρου Τριποδακη και Σπύρου Πετρολεκα ,η οποία θα καθορίσει χρήσεις Γης , επεκτασεις οικισμων , κ.τλ. σας γνωρίζουμε ότι θα τεθεί θέμα Δημοτικού Συμβουλίου στο τέλος Απριλίου , αρχές Μαΐου ώστε ο Δήμος να διατυπώσει τις απόψεις του για την παραπάνω μελέτη .

Η μελέτη αυτή έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Τρίτη 18 Μαρτίου 2008 με συγκέντρωση όλων των φορέων και των υπηρεσιών στο Γυμνάσιο Μονεμβασίας ( σας είχε αποσταλεί σχετική πρόσκληση ).

Το Δημοτικό συμβούλιο θα διατυπώσει τις προτάσεις του σχετικά με την παραπάνω μελέτη σε συνεδρίαση που θα καθοριστεί περίπου στο τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου στην οποία θα υπάρχει και η παρουσία των μελετητών οι οποίοι θα απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τεθούν.

Σας στέλνουμε ορισμένα αποσπάσματα της μελέτης σχετικά με τις προτάσεις για χρήσεις Γης στο Δήμο μας , τον χωρισμό σε ζώνες και τι προβλέπεται σε κάθε ζώνη για ενημέρωση σας .

Υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με την μελέτη και για οποιαδήποτε άλλα στοιχεία της μελέτης , όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν με τον εισηγητή του θέματος Σταύρο Χριστάκο , Αντιδήμαρχο (τηλ 6973 999 071 ) και τον ειδικό Συνεργάτη του Δήμου Παναγιώτη Γράφο ,

Μέχρι την συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό συμβούλιο οι Σύλλογοι και φορείς αλλά και οποιοσδήποτε δημότης μπορεί να εκφράσει και γραπτώς τις απόψεις του καταθέτοντας σχετικό υπόμνημα .
Ο Δήμαρχος
κ.α.α.


Σταύρος Χριστάκος
Αντιδήμαρχος

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Συνεδριαση Δημαρχιακης Επιτροπης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία-6-4-2009.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
----------- Αριθ. πρωτ. 1870
Ταχ. Δ/νση: 23070 Μον/σία
Πληροφορίες: Κ. Ρέγας
Τηλέφωνο: (2732) 0 61 986
T.K. : 23070 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
---------------------------------
Για συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής
ΠΡΟΣ: 1. Σταύρος Χριστάκος Μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής
2. Γεώργιος Παπαδάκης " " "
3. Νικόλαος Μακράκος " " "
4. Δημήτριος Δούβρης " " "

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 10ην του μηνός Απριλίου έτους 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Ψήφιση πιστώσεων επί του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2009.
2) Ψήφιση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αυτοκινήτου» προϋπολογισμού δαπάνης (35.000,00) €.
3) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφίτη- μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (6.000,00) €.
4) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια κάδων-καλαθιών προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (15.000,00) €.
5) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ, κατόπτρων και σωλήνων στήριξης προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (10.000,00) €.
6) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού δαπάνης μέχρι (4.000,00) €.
7) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για τη γεώτρηση Φουτίων προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (10.000,00) €.
8) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών ύδρευσης (βανών – σωλήνων & λοιπών εξαρτημάτων ύδρευσης) προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (15.000,00) €.
9) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φαρμάκων για τα χόρτα στα πρανή των δρόμων προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (3.000,00) €.
10) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια οικολογικών φαρμάκων για παρανύμφες λεπιδοπτέρων στα κωνοφόρα δέντρα προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (2.000,00) €.
11) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (5.000,00) €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.


ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Νηπιαγωγειο Μονεμβασιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
***********************************
Ταχ. Δ/νση Μονεμβασία
Τ.Κ. 23070 Μονεμβασία 9 Απριλίου 2009 Τηλ.: 2732 0 61777 Αριθ. Πρωτ. : 1485
F. a. x : 2732 0 61193

Προς

1. Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων Νηπιαγωγείου Μονεμβασίας

Κοινοποίηση
1. Προϊσταμένη 2ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευσης
2. Διευθύντρια Νηπιαγωγείου ΜονεμβασιάςΣχετικά με τα ερωτήματα που έχουν τεθεί με το υπ΄ αριθ. 17.3.2009 έγγραφό σας , σας γνωρίζουμε ότι :

Αγορά Οικοπέδων για την στέγαση Νηπιαγωγείου
Όπως γνωρίζετε ο Δήμος μας έχει διαθέσει πίστωση 90.000 € για αγορά οικοπέδου για την στέγαση του Νηπιαγωγείου για την οριστική λύση του χρόνιου προβλήματος στέγασης . Ανάλογη πίστωση έχει διατεθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την αγορά ενός δεύτερου οικοπέδου ώστε να αγοραστεί μια ενιαία έκταση 1000 τετ. μέτρων για την κατασκευή από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ενός σύγχρονου Νηπιαγωγείου .
Οι τελευταίες ενέργειες πάνω στο θέμα της υπογραφής των συμβολαίων είναι :
· Η έκθεση της επιτροπής καταλληλότητας του Δήμου έγινε στις 25/06/2008
· Το πρακτικό καταλληλότητας από την Α/βάθμια εκπαίδευση έχει έρθει στο δήμο μας στις 15/07/2008 .
· Η έκθεση του ΣΟΕ ( Σωμα Ορκωτού Ελέγχου ) διαβιβάστηκε στο Δήμο μας στις 10/01/2009 .
· Ο ορισμός του συμβολαιογράφου έγινε με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής στις 4/2/2009.
· Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή των συμβολαίων έγινε στις 15/02/2009.
Όλος ο φάκελος για την υπογραφή των συμβολαίων στάλθηκε στην συμβολαιογράφο Αικατερίνη Ελευθερίου – Γιαννούκου στις αρχές Μαρτίου και έκτοτε αναμένεται η αντίστοιχη υποβολή φακέλου από την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση για την υπογραφή του συμβολαίου για την αγορά του δευτέρου οικοπέδου , η οποία σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε σήμερα διαβιβάστηκε ήδη και αναμένεται τις επόμενες ημέρες η υπογραφή των συμβολαίων .

Β. Μίσθωση κτιρίου ιδιοκτησίας Σταύρου Αρτινιού.
Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την ενοικίαση του κτιρίου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και όπως ενημερωθήκαμε σήμερα υπογράφηκε η μίσθωση του κτιρίου . Η μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου σύμφωνα με τις οδηγίες του 2ου Γραφείου Α/βαθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει με το νέο σχολικό έτος .
Οι εργασίες που υποδείχθηκαν να γίνουν από τον μισθωτή ολοκληρώθηκαν ( εξωτερική περίφραξη και εξωτερικά δάπεδα ) από το Δήμο έγινε μέρος της περίφραξης των εξωτερικών βεραντών , προμήθεια κλιματιστικών και διάφορες εσωτερικές ρυθμίσεις .

Γ. Μίσθωση κτιρίου Ιδιοκτησίας Κοντορίνη
Μετά από διάβημα του Δήμου προς το 2ο Γραφείο Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και υποβολή πρότασης από το 2ο Γραφείο Α/βάθμιας Εκπαίδευσης προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση , όπως ενημερωθήκαμε σήμερα , έγινε η διακήρυξη για την ενοικίαση δευτέρου κτιρίου στη Μονεμβασία , η οποία θα έχει ολοκληρωθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα .

Δ. Θέσεις Νηπιαγωγών στη Μονεμβασία
Σχετικά με το ερώτημα σας για τις 4 θέσεις νηπιαγωγών σε μικρότερα τμήματα , ο δήμος έχει διαβιβάσει το θέμα στο αρμόδιο 2ο γραφείο Α/βάθμιας Εκπαίδευσης από των πρώτη στιγμή που τέθηκε θέμα από το Σύλλογο .


Τέλος θέλουμε να επισημάνουμε ότι τα χρόνια και δύσκολα προβλήματα του Νηπιαγωγείου για τα όποια έχω προσωπική αντίληψη αφού έχω διατελέσει πρόεδρος του Συλλόγου την περίοδο 2003 -2005 βρίσκονται στο στάδιο προς την οριστική επίλυση και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αμέριστη βοήθεια της προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Α/βαθμιας Εκπαίδευσης κας Μοιρούλας Κυριάκου η οποία επίσης έχει προσωπική αντίληψη των προβλημάτων αφού ήταν Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας την περίοδο 2002-2007 με πολύ αξιόλογο έργο , την ομόφωνη απόφαση του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που διέθεσε σημαντικές πιστώσεις για την αγορά οικοπέδου και φυσικά την έντονη δραστηριότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων του Νηπιαγωγείου με την καθημερινή επαφή για όλα τα θέματα .Ο Δήμαρχος
κ.α.α.


Σταύρος Χριστάκος
Αντιδήμαρχος