Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο 26 Μαίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 22-05-2009
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3389
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Ανδρέας Κρητικός
Τηλ-FAX 2732 0 61111 62110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας , που θα γίνει στις 26 Μαΐου 2009, ημέρα Τρίτη & ώρα 20:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την ¨Συνέχιση εκτέλεσης προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι¨ στο Δήμο Μονεμβασίας.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

2. Αποδοχή (37.250,04) € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου Α΄ τετράμηνο 2009.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

3. ¨Αποδοχή ποσού (4.001,00) €, επιχορήγηση ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας από μεταβιβασθείσες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για τη μερική απασχόληση¨.
Εισηγητής : κ. Πρόεδρος

4. "Αποδοχή ποσού (12.000,00) € «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού σε ΟΤΑ της χώρας, προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ»¨.
Εισηγητής : κ. Πρόεδρος

5. Αποδοχή ποσού (5.300,00) € «Κατανομή στους Ο.Τ.Α. της ΣΑΤΑ 2009 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»".
Εισηγητής : κ. Πρόεδρος


6. Αποδοχή Χρηματικού ποσού (39.200,00) € για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία 2009).
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


7. Λήψη απόφασης παραχώρησης χώρου στον ΟΣΚ για την ανέγερση Νηπιαγωγείου.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος.


8. Έγκριση μελέτης «Συντηρήσεις, επισκευές δημοτικών καταστημάτων Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής : κ. Πρόεδρος.


9. Παραλαβή και έγκριση της μελέτης χάραξης αιγιαλού και παραλίας από Μαρίνα προς
Βιολογικό.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


10. Τροποποίηση προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


11. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιλογή των Αγροτικών Δρόμων που θα ενταχθούν στη Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας που θα συντάξει ο Δήμος εν όψει του Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ¨Αλέξανδρος Μπαλτατζής.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


12. Λήψη απόφασης για σύσταση Ταμειακής Υπηρεσίας
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


13. Τροποποίηση της μελέτης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για Γέφυρα και Κάστρο
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος


14. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοιμητηρίων
Εισηγητής : κ. Λεκάκης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος


15. Απόφαση για πρόταση συνεργασίας με τον κο Κουτσούκαλη εργολάβο τεχνικών έργων για την διαχείριση Α.Ε.Κ.Κ.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος


16. Καθορισμός χώρων για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού ( Σχετ. ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15-4-09)
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


17. Χαρακτηρισμός δημοτικού οικοπέδου, πρώην ιδιοκτησίας Τσατσαρώνη, ως κατάλληλου για σχολικό χώρο.
Εισηγητής : κ. Πρόεδρος.


18. Λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης «Νομιμοποίηση Αρδευτικής Γεώτρησης Αγγελώνας» ποσού (5.000,00) €.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


19. Λήψη απόφασης για κατάληψη πεζοδρομίου - κοινόχρηστου χώρου για υλικά οικοδομών στο κάστρο του Δ. Δ. Μονεμβασίας
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος


20. Έγκριση απόφασης για διαφήμιση στο περιοδικό ¨Περιηγητής¨ για το Έτος Ρίτσου ποσού (600,00) € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος


21. Λήψη απόφασης πρόσληψης εποχιακού χειριστή μηχανημάτων έργων.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος


22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης (2.500,00) € στον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ»".
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


23. Λήψη απόφασης για αγορά τεντόπανου στην Φλόκα του Τ. Δ. Αγίου Δημητρίου.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος


24. Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου για την επισκευή – Συντήρηση και επέκταση του Τουριστικού Περιπτέρου.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος


25. Λήψη απόφασης για προμήθεια αναμεταδότη για ασύρματο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ποσού (7.000,00) €.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


26. Λήψη απόφασης για προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τον Βιολογικό Καθαρισμό, ποσού (5.000,00) €.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος.Ο ΠρόεδροςΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

14ο Τουριστικό Πανόραμα 7-10 Μαΐου 2009Ο Δήμος Μονεμβασίας συμμετείχε ενεργά στο εκθεσιακό περίπτερο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας για τους σκοπούς της προβολής όλου του Νομού στην ετήσια έκθεση τουρισμού «Τουριστικό Πανόραμα». Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο Expo Athens στην Ανθούσα και διήρκησε 4 ημέρες, από τις 7 έως και τις 10 Μαΐου.
Στα πλαίσια της φετινής διοργάνωσης η Λακωνία αποτελούσε τιμώμενη περιοχή και δήλωσε δυναμικά την παρουσία της με ένα υπέροχο περίπτερο 150 τ.μ. όπου μέσα από αυτό γινόταν μία εικαστική απεικόνιση της διαχρονικής ιστορίας της Λακωνίας, από τα Ομηρικά, τα κλασσικά έως και τα σημερινά χρόνια. Στο κεντρικό σημείο του περιπτέρου και σε μεγάλο χώρο, δέσποζε η Μονεμβασία. Ο Δήμος Μονεμβασίας με τη συμμετοχή του κατάφερε να προβάλλει την περιοχή σε όλους τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες παρέχοντάς τους πληροφορίες για τον τόπο μας μαζί με έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό. Παράλληλα ο κόσμος έπαιρνε και μία γεύση στην κυριολεξία από τοπικά προϊόντα της Μονεμβασίας τα οποία προσφέρονταν στο περίπτερο.
Στην τελετή των εγκαινίων της έκθεσης όπου παρέστη και ο Δήμαρχος Μονεμβασίας έγινε μεγάλη αναφορά στον τουριστικο πλούτο όλης της Λακωνίας και βέβαια, στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Η εκπρόσωπος της Νομαρχίας Λακωνίας, Κα Ματούλα Μπελεγρή προσέφερε δώρα στον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης Κο Μαρκόπουλο και στους Νομάρχες των άλλων δύο τιμώμενων περιοχών, της Ξάνθης και των Κυκλάδων. Στην έξοδο των εγκαινίων προσφέρθηκαν δώρα σε όλους τους παρευρισκόμενους που περιείχαν αναμνηστικό πινακίδιο, με την αποτύπωση της αρπαγής της κόρης Ευρώπης από τον Δία -Ταύρο, όπως αυτό απεικοζίνεται στο νόμισμα των δύο ΕΥΡΩ, αντίγραφο Μανιάτικου πύργου από το Δήμο Οιτύλου, κουτί με δύο γλυκά από το ζαχαροπλαστείο Μωρέως Ήδιστα της Μονεμβασίας και μικρό μπουκάλι κρασιού από την Οινοποιητική Μονμεβασίας.
Την Παρασκευή το απόγευμα επισκέφθηκε το περίπτερο της Λακωνίας ο Υπουργός Κος Μαρκόπουλος. Ξεναγήθηκε στο περίπτερο από την Κα Μπελεγρή και τον Κο Πολλάλη και μεταξύ άλλων, δήλωσε την επιθυμία του να αποδεχθεί την πρόσκληση του Δήμου Μονεμβασίας και να παρευρεθεί στη μεγάλη γιορτή της Απελευθέρωσης στις 23 Ιουλίου.
Το Σάββατο το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στους χώρους του περιπτέρου της Λακωνίας με μουσική και χορό αντικατοπτρίζοντας τη Λακωνική κουλτούρα, τον πολιτισμό και τη διαδρομή από τα Ομηρικά χρόνια μέχρι και σήμερα. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν η χορωδία «Γιάννης Ρίτσος» του πολιτιστικού συλλόγου «Οι Ρίζες» της Μονεμβασίας με την επιμέλεια και καθοδήγηση του μαέστρου Γιώργου Καλογεράκου, η οποία παρουσίασε τραγούδια σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου και Νικηφόρου Βρεττάκου. Το χορευτικό συγκρότημα του Συλλόγου Νεάπολης υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μάρθας Τραγά, παρουσίασε ένα παραδοσιακό πρόγραμμα με θαλασσινούς χορούς της περιοχής του Κάβο Μαλιά και τέλος το χορευτικό συκγρότημα «ΜΥΛΟΙ» των Μολάων, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Φανης Κολλιάκου, και με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής παρουσίασε το σύγχρονο τρόπο διασκέσασης.
Ο Δήμος Μονεμβασίας ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην εκπροσώπηση της Μονεμβασίας σε αυτή τη μεγάλη τουριστική έκθεση.


Γεωργία Κακκάβα - Υπάλληλος Δήμου Μονεμβασιάς ( πρόγραμμα stage )

θεματα για επομενο δημοτικο συμβουλιο

Θεματα για Δημοτικο Συμβουλιο

1. Ενοικιαση κοινοχρηστων χωρων για την τοποθετηση τραπεζοκαθισματων

2. Χαρακτηρισμος δημοτικου οικοπεδου ως σχολικο χωρο .


3. Ληψη αποφασης χωρου στον ΟΣΚ για την ανεγερση Νηπιαγωγειου

4. Εγκριση μελετης « Συντηρησεις , επισκευες δημοτικων καταστηματων Δημου Μονεμβασιας »


5. Παραλαβη και εγκρισης της μελετης χαραξης αιγιαλου και παραλιας από Μαρινα προς Βιολογικο

6. Αιτηση της δημοτικης Υπαλληλου Μαριας Πλαγιανου για χορηγηση στεγαστικου επιδοματος

7. Τροποποιηση της Ενιαιας Σχολικης επιτροπης Δημοτικου Σχολειου Μονεμβασιας

8. Συσταση σχολικης επιτροπης Νηπιαγωγειου Μονεμβασιας

9. Αποδοχη χρηματικου ποσου 37.250 ,04 για καλυψη λειτουργικων δαπανων των σχολειων

10. Αποδοχη χρηματικου ποσου 39.200 ,00 για καλυψη δρασεων πυροπροστασιας

11. Τροποποιηση προγραμματος ΘΗΣΕΑΣ

12. Αποδοχη χρηματοδοτησης 5.300 για συντηρησεις σχολειων

13. Ψηφιση πιστωσης 5.000 € για την εκπονηση μελετης
« Νομιμοποιηση Αρδευτικης Γεωτρησης Αγγελωνας »
14. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιλογή των Αγροτικών Δρόμων που θα ενταχθούν στη Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας που θα συντάξει ο Δήμος εν όψει του Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ¨Αλέξανδρος Μπαλτατζής¨.
15. Ληψη αποφασης για συσταση Ταμειακης Υπηρεσιας

Κυριακή, 10 Μαΐου 2009

Δημοσίευση στην Εφημερίδα Μονεμβάσια , της Ενωσης Απαναταχού Μονεμβασιτών

Ενημέρωση από το Δήμο Μονεμβασιάς
Υπευθυνος Ενημερωσης Τυπου
Σταύρος Χριστάκος – Αντιδήμαρχος
www.xristakos.blogspot.com


Πρέπει να ευχαριστήσω θερμά το πρόεδρο της Ένωσης Απανταχού Μονεμβασιτών Γιάννη Δελαγραμματικα , τον Αντιπρόεδρο Δημητρη Γραφο , και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ της Ένωσης Απανταχού Μονεμβασιτών για την φιλοξενία των δραστηριοτήτων του Δήμου μέσα από τις στήλες της αξιόλογης εφημερίδας του συλλόγου η οποία συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ενημέρωση του πολίτη που αποτελεί το θεμέλιο λίθο της Δημοκρατίας .
Πριν περάσω στην ενημέρωση για τις δραστηριότητες του Δήμου θα μου επιτραπεί για πρώτη φορα εδώ και 15 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά στο επιπεδο της τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταθέσω ορισμένες γενικές απόψεις για τα δημοτικά θέματα .
Από τα πρώτα χρόνια συμμετοχής στην τοπική αυτοδιοίκηση της Δημοτικής Ομάδας με Δήμαρχο το Νεκτάριο Μαστορόπουλο και όλων των στελεχών που κατά καιρούς ασχολήθηκαν από διάφορες θέσεις Δημοτικών , Τοπικών Συμβούλων , οι βασικές αρχές της Δημοτικής ομάδας ήταν :
• Προασπιση με κάθε μεσο του καλως ενοουμενου συμφεροντος της Μονεμβασιας και των ανθρωπων της
• Ιση αντιμετώπιση όλων των δημοτών του Δήμου χωρίς διαχωρισμούς
• Διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση των δημοτών
• Αποδοχή της κριτικής όσο σκληρή και αν ήταν , πολλές φορές και άδικη , αφήνοντας τα συμπεράσματα στους πολίτες
• Εποικοδομητική συνεργασία με όλες τις δημοτικές παρατάξεις από την επόμενη μέρα των εκλογών .
• Συμμετοχή και στήριξη του Δήμου στο καθημερινό αγώνα κάθε επαγγελματία και δημότη


 Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα το κλίμα στο Δήμο να είναι το καλύτερο δυνατό και να αποφευγονται οι στειρες αντιπαραθεσεις και εντασεις που μονο ζημια για το τοπο προκαλουν .Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το κλίμα σήμερα στα Δημοτικά συμβούλια είναι το καλύτερο δυνατό με άψογη συνεργασία των δημοτικών συμβούλων συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης με μόνο κριτήριο την προώθηση όλων των προβλημάτων του Δήμου , με ενεργό συμμετοχή όλων και πρέπει να αναγνωρίσουμε την θετική συμβολή της αντιπολίτευσης του Δήμου σε όλα τα ζητήματα .

 Όμως ενώ εντός του Δήμου το κλίμα είναι βρίσκεται σε λογικά πλαίσια , παρατηρείται ιδιαίτερα τελευταία από μία μικρή μειοψηφία μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά με τα δρώμενα σε τοπικό επίπεδο . Σημειώνουμε ότι η οφειλόμενη ανεκτικότητα στην κριτική δεν σημαίνει και αποδοχή οποιασδήποτε παραπληροφόρησης ή διασποράς ψευδών ειδήσεων , όταν το άσπρο γίνεται Μαύρο , όταν το ασήμαντο παρουσιάζεται ως σημαντικό ,όταν χρησιμοποιούνται προσωπικές επιθέσεις , υποτιμώντας την νοημοσύνη όλων μας , όταν ορισμένοι αυτοαναγορεύονται σε εκφραστές του δημοσίου αισθήματος , ξεχνώντας σκόπιμα ότι ο δημότης εκφράζεται μόνο μέσα από αδιάβλητες δημοκρατικές διαδικασίες , όταν τα προσωπικά μικροσυμφέροντα μετατρέπονται σκόπιμα σε δήθεν προβλήματα της τοπικής κοινωνίας !!!

 Ο τόπος μας είναι μικρός και η στάση και το έργο του καθενός είναι γνωστά στους περισσότερους, κυρίως στους δημότες και στον απλό κοσμο , ο οποίος έχει χορτάσει από μεγάλα λόγια και παραλληλα εχει μετρησει την στάση και κυρίως τις πράξεις του καθενός .

 Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που υπάρχουν σήμερα , οφείλουμε όλοι να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα σημεία που μας ενώνουν , να βρεθούμε δίπλα στο καθημερινό αγώνα του επαγγελματία , του αγρότη , του ψαρα , του Κτηνοτρόφου κ.τ.λ. να στηρίξουμε κάθε αναπτυξιακή επενδυτική προσπάθεια στο Δήμο και το ουσιαστικό έργο των θεσμικών φορέων ( Εκκλησία ) και των συλλόγων του Δήμου μας

 Καλούμε όλους τους δημότες να επιδιώξουν την ενημέρωση από το Δήμο για όλα τα θέματα , να παρίστανται στα δημοτικά συμβούλια ή να απευθύνονται στο Δήμαρχο , στο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιάκωβο Γεωργουδη ( 6978 449 0999 ) και στους Αντιδημάρχους για όλα τα θέματα ή για την κάθε παρατήρηση , κριτική οσο σκληρη και αν είναι , γενικα μονο η ενεργος συμμετοχη και η απευθειας ενημερωση θα δωσει ωθηση αναπτυξης στην τοπικη κοινωνια

Βιoλογικός Καθαρισμός
Τα τελευταία νέα από το μέτωπο του βιολογικού καθαρισμού , στο οποίο κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες και τις φήμες η λειτουργία του είναι πολύ κοντά ( τέλος Μαΐου , αρχές Ιουνίου ) είναι τα εξής :
Οι εργασίες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού έχουν αρχίσει . Στο χώρο της Μαρίνας γίνεται η συναρμολόγηση του αγωγού και η κατασκευή των βαριδιών από τσιμέντο και σε λίγες ημέρες αναμένεται η βύθιση του αγωγού στην θάλασσα με την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες ( θέλει σχεδόν πλήρη άπνοια για μια εβδομάδα περίπου ) . Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου εκτός απροόπτου θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες .
Παράλληλα από την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού ολοκληρώνονται η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού ώστε με την ολοκλήρωση του υποθαλάσσιου αγωγού να ξεκινήσει η λειτουργία του .
Όσον αφορά τις συνδέσεις ολοκληρώνεται η διαδικασία αιτήσεων σύνδεσης στο ΚΕΠ από τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Μονεμβασιάς και έχουν ήδη αρχίσει αυτοψίες από συνεργεία του Δήμου για την παροχή των κατάλληλων οδηγιών σύνδεσης . Στο τμήμα της Γέφυρας που δεν υπάρχουν συνδέσεις δημοπρατήθηκε η κατασκευή των συνδέσεων με ανάδοχο την Εταιρεία ΑΚΤΕΜ και αναμένεται στο άμεσο προσεχές διάστημα η έναρξη κατασκευής των συνδέσεων .
Για μια φορά ακόμα σημειώνουμε ότι όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Κάστρο , Αγία Κυριακή και Γέφυρα είναι υποχρεωμένοι να συνδεθούν με βάση την νομοθεσία που ισχύει ( Σε οποίο δρόμο υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ο βόθρος του ακινήτου είναι αυθαίρετος και υπόκειται στις γνωστές διατάξεις περί αυθαιρέτων )
Η οικονομική επιβάρυνση των δημοτών θα είναι οι εξής :
• Κάθε ακίνητο επιβαρύνεται για την κατασκευή του φρεατίου με 165 € με βάση την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Αν υπάρχουν περισσότεροι ιδιοκτήτες στο ίδιο ακίνητο το ποσό επιμερίζεται .
• Για την σύνδεση κάθε ακινήτου θα προκύψει ένα ποσό με βάση τα τετραγωνικά μέτρα κάθε ακινήτου ( φαίνονται στο λογαριασμό της ΔΕΗ ), το οποίο θα καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου ( σε άλλους δήμους που υπάρχει αποχέτευση είναι 5 € ανά τετραγωνικό μέτρο ) , το χρηματικό ποσό θα βεβαιωθεί στον ιδιοκτήτη κάθε ακινήτου και θα υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης του με δόσεις . Σημειώνουμε ότι το παραπάνω ποσό είναι μια φορά και όχι σε ετήσια βάση .
• Η επιβάρυνση του κάθε δημότη θα είναι ενσωματωμένη στους λογαριασμούς ύδρευσης και θα ρυθμίζεται ανάλογα με την κατανάλωση της ύδρευσης ( περίπου 50 % με 70 % ) των τελών ύδρευσης , ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που χρειάζεται σήμερα για την αποχέτευση κάθε ακινήτου .
Ας δούμε ένα παράδειγμα για την επιβάρυνση της κατανάλωσης ( μιας και αποτελεί εύκολο στόχο κινδυνολογίας και λαϊκισμού ) .
Ας υποτεθεί ότι το δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει τα τέλη αποχέτευσης το 70 % των τελών ύδρευσης και πάγιο τέλος σύνδεσης 5 € ανά τετραγ. μέτρο και έστω ότι ένας δημότης είναι ιδιοκτήτης ακινήτου εμβαδού 100 τμ. και πληρώνει 100 € το εξάμηνο για ύδρευση .
Η αποχέτευση θα του στοιχίσει :
165 € για την κατασκευή φρεατίου σύνδεσης ( πληρώνει μια φορά )
100 τμ. επί 5 € ανά τμ. = 500 € για την σύνδεση ( πληρώνεται μια φορά , μπορεί να πληρωθεί με δόσεις )
Κάθε εξάμηνο θα πληρώνει 100 € ( που πλήρωνε για ύδρευση ) και 50 € ακόμα για αποχέτευση .
Γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτό λοιπόν ότι η επιβάρυνση είναι μικρή ενώ τα αντιθέτως τα οφέλη στην ανάπτυξη της περιοχής ( οικονομική ) και κυρίως περιβαλλοντική είναι τεραστία .
Όλοι γνωρίζουμε την τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση στο Κάστρο και στην νέα πόλη από την μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού με ότι σημαίνει αυτό για την οικονομική και αναπτυξιακή πορεία της Μονεμβασιάς . Είναι γνωστό σε όλους ότι η μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ζωή της Μονεμβασιάς καθώς όλη η οικονομική ζωή και οι θέσεις εργασίας στη Μονεμβάσια στηρίζονται στην λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού .
Είναι κοινά διαπιστωμένο από την Δημοτική Αρχή , συμπολίτευση και Αντιπολίτευση , από τους φορείς και συλλόγους της Μονεμβασιάς και από όλους τους δημότες που αγωνιούν καθημερινά ότι η άμεση λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού είναι μονόδρομος και όλες οι ενέργειες έχουν στραφεί προς την κατεύθυνση αυτή .

Ανακύκλωση

Μετά από έντονη αναζήτηση ενός και πλέον μήνα βρέθηκε τελικά στο Δήμο μας κατάλληλος χώρος για σταθμό μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών , ο οποίος θα φιλοξενήσει τα ανακυκλώσιμα υλικά ( χαρτί , γυαλί ,αλουμίνιο ) από το Δήμο Μονεμβασίας και τους γειτονικούς Δήμους Ζαρακα , Μολάων , Ασωπού .

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανέλαβε την υποχρέωση στα όρια του να βρει κατάλληλο χώρο στα όρια του για να δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος για την μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών των τεσσάρων Δήμων της περιοχής μας ( Μολάων, Ασωπού , Ζαρακα , Μονεμβασίας ) , τα όποια στην συνέχεια θα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα (κοντέινερ) στο σταθμό διαλογής στην Ελευσίνα .
Η διαδικασία της ανακύκλωσης είναι μέρος του Νομαρχιακού Σχεδιασμού , με πρόεδρο τον Κο Σταύρο Αργειτακο , μέλος του Συμβουλίου είναι και ο Δήμαρχος Μονεμβασίας Νεκτάριος Μαστορόπουλο . Ο Νομός Λακωνίας έχει χωριστεί σε ενότητες , μια εκ των οποίων είναι η παραπάνω που περιέχει το Δήμο μας .

Στα πλαίσια της διαδημοτικής συνεργασίας ο Δήμος Μολάων ανέλαβε την « φιλοξενία » των υπολοίπων , πλην ανακυκλώσιμων απορριμμάτων για την δεματοποιησης απορριμμάτων και μεταφορά τους στο κεντρικό ΧΥΤΑ του Νομού Λακωνίας , οπότε επιβαλλόταν η επιλογή θέσης για σταθμό μεταφόρτωσης των ανακυκλώσιμων υλικών από το Δήμο μας και μάλιστα σε τέτοια θέση ώστε να βρίσκεται στο κέντρο των 4 δήμων για να μειωθεί το κόστος της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών .

Από την πρώτη στιγμή η κατεύθυνση ήταν στα όρια του τοπικού διαμερίσματος Αγγελωνας και Βελιων κατά μήκος του οδικού άξονα του Δρόμου Μολάων – Κεραμωτής . Έγινε μεγάλη και διαρκής έρευνα για την εξεύρεση της θέσης με την βοήθεια και την συμμετοχή του προέδρου του τοπικού διαμερίσματος Αγγελωνας Γιάννη Γεώργα , εκλεγμένου με την αντιπολίτευση , των μελών του τοπικού συμβουλίου και του τέως Δημάρχου και νυν δημοτικού συμβούλου Παντελή Γεωργα , οι οποίοι με υπεύθυνη στάση χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες βοήθησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό .

Για το θέμα της ανακύκλωσης και την επιλογή χώρου ενημέρωσαν τους κατοίκους της Αγγελώνας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Στερεών Αποβλήτων Σταύρος Αργειτάκος και ο Δήμαρχος Μονεμβασίας Νεκτάριος Μαστορόπουλος .
Το θέμα συζητήθηκε τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 4 Μαΐου , το οποίο συμφώνησε με την επιλογή της θέσης και άνοιξε το δρόμο για την υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει κατασκευή εγκαταστάσεων του χώρου , θα μοιραστούν στα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου οι μπλε κάδοι για τα ανακυκλώσιμα υλικά και θα γίνει ενημέρωση σε κάθε σπίτι με την διανομή έντυπου υλικού .
 Με την ευκαιρια να σημειωσουμε ότι ο Δημος σε συνεργασια με την ΤΕΔΚ Λακωνιας θα φιλοξενησει θεατρικη παρασταση για την ανακυκλωση στις 6 Ιουνιου ενταγμενη στο προγραμμα των εκδηλωσεων για την ημερα περιβαλλοντος .
 Επισης ο δημος σε συνεργασια με τους συλλογους της Μονεμβασιας ενταχθηκε στο δικτυο Μεσογειος sos για τον καθαρισμο των παραλιων το τελευταιο Σαβατοκυριακο του Μαιου .

• Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ανάπλασης παραλίας για το οποίο είχαν ενταθεί στο προϋπολογισμό 15.000 € για την προμήθεια κατάλληλου υλικού επίστρωσης της παραλίας το οποίο κάλυψε το χώρο της παραλίας Κακκαβου και στην περιοχή της Πλάκας , η οποία έδωσε ένα λαμπρό παράδειγμα τι μπορεί να πτυχή η συναίνεση μια τοπική κοινωνία ( ο νοών νοειτο ) . Για την υλοποίηση του έργου πρέπει να ευχαριστήσουμε τον τέως πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Μονεμβασιάς Αντώνη Ανδριτσάκη για την βοήθεια του στην εκτέλεση του έργου . Επίσης για την συνέχιση της ανάπλασης πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον βουλευτή Λακωνίας Τάκη Σκανδαλακη , με ενέργειες του οποίου ο Δήμος χρηματοδοτήθηκε με 30.000 € για την συνέχιση του έργου .
Ανάλογες εργασίες έγιναν στις παραλίες της περιοχής Νομιων οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το Δήμο με 12.000 € βελτιώνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την εικόνα των παραλιών εν όψει της θερινής περιόδου στις σημερινές δύσκολες συνθήκες .

• Έγινε η δοκιμή δυο λεωφορείων για την προμήθεια τους από το Δήμο τα οποία προέρχονταν από την Αττική Βιομηχανία Οχημάτων το ένα και από την εταιρεία ΜΑΝ το άλλο . Τα λεωφορεία ήρθαν στην Μονεμβάσια δοκιμάστηκαν στην διαδρομή Γέφυρα , Κάστρο και πραγματικά έδειξαν ότι θα αναβαθμίσουν κατά πολύ τις υπηρεσίες του Δήμου στο τομέα μεταφοράς των επισκεπτών αφού πρόκειται για καινούργια λεωφορεία 30 θέσεων . Αναμένεται σε μικρό χρονικό διάστημα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής του λεωφορείου και να δρομολογηθεί στην διαδρομή Γέφυρας – Κάστρου .Σημειώνουμε ότι για την αγορά λεωφορείου ο Δήμος έχει διαθέσει πίστωση 90.000 €

• Τις αμέσως προσεχείς ημέρες υπογράφονται τα συμβόλαια από το Δήμαρχο Μονεμβασιάς Νεκτάριο Μαστορόπουλο και το Νομάρχη Λακωνίας Κώστα Φούρκα , γνωστό φίλο της Μονεμβασιάς για την αγορά δυο οικοπέδων , συνολικής έκτασης 1.100 τετ.μετρων , περίπου στα οποία θα στεγαστεί το νέο νηπιαγωγείο Μονεμβασιάς . Για την αγορά των οικοπέδων ο Δήμος διέθεσε 90.000 € και η Νομαρχία 95.000 € περίπου .

• Παράλληλα την ημέρα εορτασμού της πολιούχου του Δήμου μας Παναγία Χρυσαφιτισσας , ο Νομάρχης Κώστας Φούρκας έκανε μαζί με τις τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας εγκατάσταση των εργολάβων για την ανέγερση των σχολικών κτιρίων στο οικόπεδο που βρίσκεται δίπλα από το Δημοτικό σχολείο και είχε αγοραστεί από το Δήμο , την προηγούμενη δημοτική περίοδο η κατασκευή του κτιρίου χρηματοδοτήθηκε από την Νομαρχία Λακωνίας . Οι εργασίες θα αρχίσουν σε πολύ σύντομα χρονικό διάστημα ( περίπου δέκα ημέρες ) . Πρέπει να αναφέρουμε ότι στη διαδικασία για την έκδοση οικοδομικής άδειας σημαντική ήταν η βοήθεια της μηχανικού Άννας Παρασχα , προέδρου του Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σχολείου .

• Εκτελείται το έργο της ασφαλτόστρωσης του Δρόμου Γέφυρας – Κάστρου με χρηματοδότηση της Νομαρχίας Λακωνίας ( την ώρα που διαβάζεται την εφημερίδα πρέπει να έχει εκτελεστεί ήδη ) προϋπολογισμού 120.000 € . Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Δημοτικής Αρχής για την ασφαλτόστρωση του δρόμου που βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και για μια ακόμα φορά έδειξε ότι είναι πάντα δίπλα στη Μονεμβάσια και τα προβλήματα της .

• Ολοκληρώθηκε η επισκευή στο Λιμανάκι της κουρκουλας , η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο . ( μένει η προστασία του ανατολικού τοίχου στο λιμανάκι , η οποία θα εκτελεστεί το επόμενο διάστημα )

• Πρέπει να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια καλλιτεχνικών Κα Σαριδου , η οποία ανέλαβε με τους μαθητές και συνεργάτες της εθελοντικά την αναβάθμιση του χώρου της παιδικής χαράς στην είσοδο της Γέφυρας η οποία έχει ήδη αποκτήσει ζωντανό ανθρώπινο πρόσωπο . Υπάρχει δέσμευση από το Δήμο να ανταποκριθεί στις προτάσεις της Κας Σαρίδου και των υπολοίπων γυναικών για να γίνει μια ουσιαστική αναβάθμιση της παιδικής χαράς .

• Κατατέθηκε στην πολεοδομία Μολάων ο φάκελος για την επισκευή και συντήρηση του κτιρίου του τουριστικού περιπτέρου Μονεμβασιάς με την κατασκευή μιας μικρής προσθήκης . Στο άμεσο προσεχές διάστημα αναμένεται η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου .Μετά την επισκευή του θα κτίριο θα στεγάσει το Δημαρχείο Μονεμβασιάς . Οι εργασίες αναπαλαίωσης και προσθήκης θα στοιχίσουν περίπου .1200.000 € και η μελέτη εφαρμογής στηρίχτηκε κατά κύριο λόγο στην μελέτη που είχε εκπονήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή . Παράλληλα εκπονείται μελέτη για την αξιοποίηση του περιβάλλοντα χώρου με την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου 300 περίπου θέσεων και μιας μεγάλης αίθουσας 200 περίπου ατόμων για πολυχωρο εκδηλώσεων (συνέδρια , κινηματογράφο και γενικά διάφορες εκδηλώσεις) . Θυμίζουμε ότι στο περιβάλλοντα χώρο το δημοτικό συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του έχει διαθέσει στο υπουργείο υγείας τμήμα του οικοπέδου για την κατασκευή του πολυδύναμου ιατρείου Μονεμβασιάς για το οποίο η διαδικασία για την ένταξη του είναι σε εξέλιξη .


• Δημοπρατείται στις 2 Ιουνίου το έργο για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων Μονεμβασιάς με ποσό 147.000 € το οποίο περιλαμβάνει την μόνωση του Γυμνασίου Μονεμβασιάς και την διαμόρφωση ( εκσκαφή και νέα ασφαλτόστρωση ) του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου και άλλες εργασίες στους εξωτερικούς χώρους .

• Επίσης Στις 29 Μαΐου και στις 9 Ιουνίου δημοπρατούνται έργα οδοποιίας
( τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις ) σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 165.000 € , στις 16 Ιουνίου δημοπρατείται η αλλαγή στέγης στο δημοτικό σχολείο Φουτιων , προυπολογισμού 29.000 €

• Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εκπροσώπηση του Δήμου στο Τουριστικό πανόραμα , με το Δήμαρχο Μονεμβασιάς και τις υπαλλήλους του Δήμου ( πρόγραμμα stage ). Στις εκδηλώσεις που έγιναν συμμετείχε η χορωδία ενηλίκων του πολιτιστικού συλλόγου « ΡΙΖΕΣ » με τον αρχιμουσικό Γεώργιο Καλογερακο . Το Δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του διέθεσε 7.000 € για την συμμετοχή του Δήμου μας στο τουριστικό πανόραμα , εκτιμώντας και την δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό που έρχεται και το περίπτερο του Δήμου έγινε σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας σημείωσε μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την προσέλευση επισκεπτών . Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους επαγγελματίες της περιοχής που προσέφεραν αμυγδαλωτά και αλλά παραδοσιακά προϊόντα , επίσης να σημειώσουμε ότι στους επισκέπτες δόθηκαν ενημερωτικά έντυπα για την Μονεμβασία καιν dvd με οδοιπορικό στη Μονεμβάσια και στα υπόλοιπα τοπικά διαμερίσματα .

• Ο Δήμος σε συνεργασία με την Τυδκ Λακωνίας ( τεχνικές υπηρεσίες Δήμων Λακωνίας ) έχει καλέσει τους μελετητές του ΣΧΟΑΑΠ ( Σχέδιο Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ) να παρίστανται στο Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο ο Δήμος θα διατυπώσει τις απόψεις του για την μελέτη που εκπονείται και να ενημερώσει δια ζώσης τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους δημότες και να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που θα τεθούν . Συνοπτικά τα κυριότερα σημεία διαφωνίας του Δήμου, τα οποία έχουν διατυπωθεί εγγράφως στους μελετητές , είναι η αναφορά του περιφερειακού δρόμου της Μονεμβασιάς ( δεν υπάρχει διαφωνία με την αναγκαιότητα ύπαρξης του δρόμου αλλά με την θέση , η οποία προκαλεί ανησυχίες σε δημότες και κατοίκους ) και για την μη προτεινόμενη επέκταση του οικισμού Αγίας Κυριακής και της παραλιακής ζώνης Νομιων . Οι κυριότερες θέσεις του ΣΧΟΑΑΠ έχουν σταλεί στους συλλόγους και τους μηχανικούς του Δήμου Μονεμβασιάς για να προκύψουν συμπεράσματα στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα από ένα ευρύτερο διάλογο .

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Επιλογή χώρου για μεταφόρτωση ανακυκλώσιμων υλικών

Μετά από έντονη αναζήτηση ενός και πλέον μήνα βρέθηκε τελικά στο Δήμο μας κατάλληλος χώρος για σταθμό μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών , ο οποίος θα φιλοξενήσει τα ανακυκλώσιμα υλικά ( χαρτί , γυαλί ,αλουμίνιο ) από το Δήμο Μονεμβασίας και τους γειτονικούς Δήμους Ζαρακα , Μολάων , Ασωπού .

Αναλυτικότερα το θέμα της ανακύκλωσης έχει ως εξής :

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανέλαβε την υποχρέωση στα όρια του να βρει κατάλληλο χώρο στα όρια του για να δημιουργηθεί κατάλληλος χώρος για την μεταφόρτωση των ανακυκλώσιμων υλικών των τεσσάρων Δήμων της περιοχής μας ( Μολάων, Ασωπού , Ζαρακα , Μονεμβασίας ) , τα όποια στην συνέχεια θα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα (κοντέινερ) στο σταθμό διαλογής στην Ελευσίνα .
Η διαδικασία της ανακύκλωσης είναι μέρος του Νομαρχιακού Σχεδιασμού , με πρόεδρο τον Κο Σταύρο Αργειτακο , μέλος του Συμβουλίου είναι και ο Δήμαρχος Μονεμβασίας Νεκτάριος Μαστοροπουλος . Ο Νομός Λακωνιας έχει χωριστεί σε 5 ενότητες , μια εκ των οποίων είναι η παραπάνω που περιέχει το Δήμο μας .

Ήδη έχουν έρθει οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης στους Δήμους και μετά την εξεύρεση του χώρου για την μεταφόρτωση της ανακύκλωσης το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί πολύ σύντομα .

Στα πλαίσια της διαδημοτικής συνεργασίας ο Δήμος Μολάων ανέλαβε την « φιλοξενία » των υπολοίπων , πλην ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στα πλαίσια της δεματοποιησης απορριμμάτων και μεταφορά τους στο κεντρικό ΧΥΤΑ του Νομού Λακωνίας , οπότε επιβαλλόταν η επιλογή θέσης για σταθμό μεταφόρτωσης των ανακυκλώσιμων υλικών από το Δήμο μας και μάλιστα σε τέτοια θέση ώστε να βρίσκεται στο κέντρο των 4 δήμων για να μειωθεί το κόστος της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών .
Από την πρώτη στιγμή η κατεύθυνση ήταν στα όρια του τοπικού διαμερίσματος Αγγελωνας και Βίλιων κατα μήκος του οδικού άξονα του Δρόμου Μολάων – Κεραμωτής . Έγινε μεγάλη και διαρκής έρευνα για την εξεύρεση της θέσης με την βοήθεια και την συμμετοχή του προέδρου του τοπικού διαμερίσματος, εκλεγμένου με την αντιπολίτευση , Αγγγελωνας Γιάννη Γεωργα , των μελών του τοπικού συμβουλίου και του τέως Δημάρχου και νυν δημοτικού συμβούλου Παντελή Γεωργα , οι οποίοι με υπεύθυνη στάση χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες βοήθησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό . Πραγματικά πρέπει να επαινέσουμε την στάση τους .
Για το θέμα της ανακύκλωσης και την επιλογή χώρου ενημέρωσαν τους κατοίκους της Αγγελώνας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Στερεών Αποβλήτων Σταύρος Αργειτάκος και ο Δήμαρχος Μονεμβασίας Νεκτάριος Μαστορόπουλος .
Το θέμα ετεθη τελικά στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 4 Μαΐου , το οποίο συμφώνησε με την επιλογή της θέσης και άνοιξε το δρόμο για την υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης

Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

Καψιμο Ιουδα 2009
Νερομυλος στα ΤαλανταΔημοτικό Συμβούλιο 4 Μαιου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 30-04-2009
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 2452
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Ανδρέας Κρητικός
Τηλ-FAX 2732 0 61111 62110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας , που θα γίνει στις 4 Μαΐου 2009, ημέρα Δευτέρα & ώρα 20:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

1.Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Οδοποιία Τοπικών Διαμερισμάτων Βελιών - Μονεμβασίας¨.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος , Αντιδήμαρχος

2 .Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Οδοποιία Τοπικού Διαμερίσματος Λιρών¨.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος , Αντιδήμαρχος

3. Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Οδοποιία Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας¨.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος , Αντιδήμαρχος

4 . Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Οδοποιία Τοπικού Διαμερίσματος Ταλάντων¨.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος , Αντιδήμαρχος

5. Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Οδοποιία Τοπικών Διαμερισμάτων Αγίου Ιωάννη – Αγγελώνας¨.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

6. Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Οδοποιία Τοπικού Διαμερίσματος Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας¨.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


7. Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Οδοποιία Τοπικών Διαμερισμάτων Νομίων - Κουλεντίων.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


8. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιλογή των Αγροτικών Δρόμων που θα ενταχθούν στη Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας που θα συντάξει ο Δήμος εν όψει του Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ¨Αλέξανδρος Μπαλτατζής¨.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


9. Αίτηση Ασύλου Ανιάτων.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος10. Επιλογή θέσης για σταθμό μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


11. Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Αποκατάσταση Ζημιών και Καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες ¨ ποσού 20.000, 00 Ευρώ.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


12. Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Ανάπλαση της πλατείας του Δ.Δ. Κουλεντίων του Δήμου Μονεμβασίας ¨ποσού 30.000,00 Ευρώ.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος , Αντιδήμαρχος


13. Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Επισκευή και Συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου ποσού 149.400,00 Ευρώ.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


14. Έγκριση οριστικής τοπογραφικής μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη για την κατασκευή δρόμου από Πλατώρι προς Μονεμβάσια¨.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


15. Αποδοχή Χρηματοδότησης για την προμήθεια συμπιεστή απορριμμάτων.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


16. Αποδοχή Χρηματοδότησης για την προμήθεια μηχανοκίνητου οχήματος με σκούπα.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος


17. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για τον έλεγχο ποιότητας των νερών ύδρευσης
Εισηγητής : κ. Λεκάκης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος
18. "Αποδοχή ποσού (118.485,25)€, 1η Κατανομή ΣΑΤΑ 2009 και διάθεσης αυτής για την πληρωμή έργων".
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος19. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Θέμα «Παιδικές Θεατρικές παραστάσεις για το Περιβάλλον και την Ανακύκλωση».
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος20. Απόφαση για γνωμοδότηση κατασκευής δικτύου Ύδρευσης στη θέση Πλατώρι (Δ. Δ. Βελιών )και αίτημα για χρηματοδότηση του.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος21. Αίτηση Κυριάκου Ντανάκα για δημιουργία Camping στη Θέση ¨Λούτση¨ Δ. Δ. Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας.
Εισηγητής : κ. Λεκάκης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος


22. Παροχή υπηρεσιών για τη τεχνική υποστήριξη στη διοργάνωση και το συντονισμό των εκδηλώσεων για το έτος Γιάννη Ρίτσου.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος23. Αγορά 2 αντιτύπων της Έκδοσης ¨Ελληνικά Πρόσωπα¨ κόστους 480 Ευρώ συνολικά.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος


24. Αγορά 2 αντιτύπων των Απάντων του Γιάννη Ρίτσου, κόστους 650 Ευρώ συνολικά.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος


25. Σύνταξη Προμελέτης για την τοποθέτηση Φυσικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Νομίων .
Εισηγητής : κ. Πρόεδρος
Ο ΠρόεδροςΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ