Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Δημοτικο Συμβουλιο για τον προυπολογισμο 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                    Μονεμβασία 25  Ιανουαρίου 2010
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ             Αριθ. Πρωτ.  : 340
------------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία
Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός
Τηλ - FAX 2732 0 61111  62110
Ταχ.Κώδ.  : 230.70

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
*******************************
Π  Ρ  Ο  Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο  
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο
Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου 
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη 
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου 
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών 
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων 
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών 
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων 
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

  Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή & ώρα 19:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του  παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010.
     Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
Ο Πρόεδρος
       
 Ιάκωβος Γεωργουδής 

Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 29 Ιανουαριου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                    Μονεμβασία 25  Ιανουαρίου 2010
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ             Αριθ. Πρωτ.  :  339
------------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία
Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός
Τηλ - FAX 2732 0 61111  62110
Ταχ.Κώδ.  : 230.70

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
*******************************
Π  Ρ  Ο  Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο  
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου 
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη 
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου 
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών 
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων 
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών 
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων 
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 29 Ιανουαρίου 2010, ημέρα Παρασκευή & ώρα 18:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Δημοτικού   
     Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μονεμβασίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
2.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Γυμνασίου και Λυκείου Μονεμβασίας.
 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου : Αντικατάσταση – επέκταση δικτύου ύδρευσης ΔΔ Λιρών ( 6ος ΕΠ ). 
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
4. Αποδοχή 4ης κατανομής πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2009.
Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιάκωβος Γεωργουδής
5. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό του Φάρου του Κάστρου Μονεμβασίας ως μνημείο.
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος
6. Λήψη απόφασης για κατασκευή αποχετευτικού αγωγού για τη σύνδεση τεσσάρων οικιών στην Μαρίνα Μονεμβασίας.  
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος
7. Έγκριση Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος
8. Περί κατάργησης του Τέλους Παρεπιδημούντων στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγίου Ιωάννου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

Ο Πρόεδρος

       
 Ιάκωβος Γεωργουδής 

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Δημοσιευση στην εφημεριδα" Μονεμβασια "

Ενημέρωση  από το Δήμο Μονεμβασίας

  Σταύρος Χριστάκος – Αντιδήμαρχος
   ( www.xristakos.blogspot.com  )   


Βιολογικός Καθαρισμός

  Η λειτουργία ….
 Η μεγάλη πορεία  κατασκευής του δύσκολου έργου του βιολογικού καθαρισμού Μονεμβασίας έφτασε στην ολοκλήρωση της . Την Παρασκευή 8 Γενάρη τέθηκε σε λειτουργία του εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού Μονεμβασίας  , ενώ ταυτόχρονα συνδέθηκαν τα πρώτα ακίνητα  στη Γέφυρα .
Η παρούσα δημοτική αρχή έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ιδιαίτερα δικαιωμένη για την ολοκλήρωση των προσπαθειών εδώ και τρία χρόνια να ξεπεραστούν τα πολύ μεγάλα προβλήματα γύρω από την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού , προβλήματα υποδομών  ( κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού , συνδέσεων στα ακίνητα  , ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του εργοστασίου    , αδειοδοτήσεις για τα αντλιοστάσια και τα τμήματα των αγωγών) , σε μια μεγάλη προσπάθεια τριών χρόνων  στην οποία αντιμετωπίστηκαν συνοπτικά τα εξής θέματα :
·         Χρηματοδότηση , μελέτη ,αδειοδοτήσεις ,  δημοπράτηση εκτέλεση του έργου κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων  , ποσού 450.000 € 
·         Κατασκευή συνδέσεων στον οικισμό Γέφυρας , Αγίας Κυριακής , Κάστρου   προϋπολογισμού   100.000 €   μέσα από μια ατέλειωτη σειρά εγκρίσεων
·         Αδειοδότηση  , νομιμοποίηση αντλιοστασίων 
·         Μεταφορά του αντλιοστασίου στη πλατεία Χρυσαφίτισσας στο Κάστρο
·         Μια ατελείωτη σειρά από δικαστήρια για διάφορα θέματα

Πρέπει να τονίσουμε την πολύ ουσιαστική βοήθεια του Χημικού Γιώργου Λαζαρά , υπεύθυνου για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού Σπάρτης και ειδικού συμβούλου του Δήμου Μονεμβασίας για την λειτουργία της αποχέτευσης ,   στην μεγάλη προσπάθεια για την ολοκλήρωση και λειτουργία  του έργου .
 Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και την μεγάλη συμβολή της προηγούμενης δημοτικής αρχής στην ολοκλήρωση του έργου των δικτύων αποχέτευσης Γέφυρας καθώς και κατασκευής δικτύων στο Κάστρο και την Αγία Κυριακή  καθώς και στην συμπλήρωση  του εργοστασίου του βιολογικού καθαρισμού.
Επίσης πρέπει να τονιστεί η μεγάλη συμβολή των προηγούμενων διοικήσεων της κοινότητας Μονεμβασίας  με προέδρους τους Ηλία Βουνελάκη και  τον αείμνηστο Ευάγγελο Γεωργιλή .
 Βρίσκεται προς επίλυση το πρόβλημα με  το κεντρικό αντλιοστάσιο μετά από συμφωνία καλής θέλησης απ’ όλες τις πλευρές  και ήδη αναμένεται να υλοποιηθεί η υπογειοποίηση στο μέτρο του δυνατού του κεντρικού αντλιοστασίου χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα στην λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού . Για την υλοποίηση του έργου έγιναν επανειλημμένες αυτοψίες με την συμμέτοχη του μελέτη Παναγιώτη Τουρλάκη .
 Στο άμεσο χρονικό διάστημα θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια  του εργοστασίου και θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλες οι ενέργειες που έγιναν για να φτάσουμε στο τεράστιο αποτέλεσμα της λειτουργίας του έργου το οποίο θα δωσει λύση στο πιο σοβαρό θέμα ανάπτυξης της περιοχής μας .

   Η διαδικασία για συνδέσεις και το κόστος για κάθε ακίνητο
  Το δημοτικό συμβούλιο στην συνεδρίαση του στις πρώτες μέρες του Γενάρη ασχολήθηκε με τα τιμολόγια του βιολογικού καθαρισμού και γενικά το καθεστώς λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού .
Σύμφωνα με τα στοιχεία προβλέπεται ο δήμος να εισπράξει  320.000     περίπου από τις συνδέσεις των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ( σημειώνουμε ότι η σύνδεση είναι υποχρεωτική  όπου υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ) , επίσης προβλέπεται να εισπραχθεί 113.000 €   από την εισφορά των ιδιόκτητων ακινήτων  για την κατασκευή του φρεατίου σύνδεσης  και  επίσης προβλέπεται σε ετήσια βάση το 60 %  του χρηματικού ποσού της κατανάλωσης ύδρευσης  που αφορά το τοπικό διαμέρισμα  Μονεμβασίας περίπου  120.000 €  το χρόνο . 
 Η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού αποφασίστηκε για τα πρώτα δύο χρόνια να γίνει εργολαβικα με διεθνη διαγωνισμο εν οψει της στελεχωσης της ΔΕΥΑΜ αλλα και της επερχομενης διοικητικης μεταρρυθμισης . Το κόστος για την λειτουργια του βιολογικού καθαρισμού υπολογιστηκε σε 180.000 €  το χρονο , βεβαια με την διαδικασία του ανοιχτου διαγωνισμου θα προκυψει εκπτωση ,  στα εξοδα επισης πρέπει να υπολογιστουν και   60.000 €  περίπου τα έξοδα για ρεύμα , μεταφορά λυματολάσπης κ.τ.λ. 
 Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα  χρηματικό ποσό 3 €   ανά τετραγωνικό μέτρο για την σύνδεση κάθε ακινήτου στο δίκτυο αποχέτευσης  , το οποίο σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία που έχουμε είναι η μικρότερη επιβάρυνση από τους υπόλοιπους βιολογικούς καθαρισμούς στην Πελοπόννησο . 

Τι πρέπει να κάνει ο δημότης για την σύνδεση ……
·         Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου στο τοπικό διαμέρισμα Μονεμβασίας , Αγίας Κυριακής , Κάστρου πρέπει να καταθέσει το ΚΕΠ του Δήμου φάκελο του κτιρίου  με την ανάλογη αίτηση για την σύνδεση . Μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομιστεί άδεια  κτιρίου ή βεβαίωση παλαιότητας , ένα πρόσφατο  λογαριασμό  ρεύματος . ( τηλ  2732061111 , Παναγιώτα Αργείτη  )

·         Ο δήμος  έχει κατασκευάσει στην οικοδομική γραμμή κάθε οικοπέδου που βρίσκεται το ακίνητο, φρεάτιο σύνδεσης στο οποίο θα διοχετευτούν τα λύματα κάθε ακινήτου . Στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης με δική του δαπάνη θα πρέπει να συνδέσει το ακίνητο του με το δίκτυο με την επίβλεψη του Δήμου .
 ( τηλ . 2732061777  ,  Σταύρος Χριστάκος Αντιδήμαρχος )
Ποια θα είναι η επιβάρυνση κάθε δημότη ….
-          Σε κάθε κατανάλωση ύδρευσης κάθε δημότης του τοπικού διαμερίσματος Μονεμβασίας θα επιβαρύνεται με το 60 % της αντίστοιχης κατανάλωσης .
-          Για την κατασκευή του φρεατίου σύνδεσης για κάθε ένα ακίνητο υπάρχει επιβάρυνση 165     . ( σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό επιμερίζεται )
Για την σύνδεση του κτιρίου κάθε ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με το ποσό 3 € ανά τετραγωνικό μέτρο, στο οποίο μπορεί να γίνει ρύθμιση και να καταβληθεί σε δόσεις . 
Π.χ.  ένα ιδιοκτήτης ακινήτου  100  τμ.  στη Μονεμβασιά  με ετησια καταναλωση νερου 100 €  θα πληρωσει
-   60  € το χρονο  τελη αποχετευσης  , με βάση την καταναλωση ύδρευσης
-  160    για την κατασκευή του φρεατιου αποχετευσης ( μια φορα )
-          300 €   για την παροχη του ακινητου   ( μια φορα  , μπορεί να καταβληθει σε δοσεις )
 Αναλυτικες πληροφοριες  σχετικα με την διαδικασία δινονται στο Δημαρχειο από την οικονομικη υπηρεσία  (  Σταυρος Χριστακος , Αντιδήμαρχος  )

Σημειωνουμε ότι καταβληθηκε μεγαλη προσπαθεια από το Δημοτικό Συμβούλιο για την οσο το δυνατο μικροτερη επιβαρυνση των δημοτων στους δυσκολους οικονομικα καιρους που διανυουμε  . Το τιμολόγιο αποχέτευσης είναι το μικρότερο από τους αλλους βιολογικούς καθαρισμούς που λειτουργούν στην πελοποννησο.
   Ενημέρωση σχετικα με την κατασκευή έργων 
-           Δημοπρατήθηκε  στις 10  Δεκεμβριου η  εκτελεση του εργου ανάπλαση καλντεριμιων στο Κάστρο Μονεμβασιάς  70.000     συμφώνα με το οποίο θα γίνει αποκατάσταση στο καλντεριμι από την πλατεια Ελκομενου ως την Χρυσαφιτισσα καθώς και στα καλντεριμια που οδηγουν στο πανω Κάστρο. Η εκτελεση του εργου θα γίνει το Φεβρουαριο .

-          Δημοπρατήθηκε  η εκτελεση του εργου Δημοτικη Οδοποιία   285.000€   με την οποια θα γίνουν έργα οδοποιίας στην Μονεμβασιά και στα υπόλοιπα διαμερίσματα του Δήμου  .  Η εκτελεση του εργου έχει ηδη αρχισει .

-          Δημοπρατήθηκε  η προμηθεια υλικου για την διαμορφωση της παραλιας Μονεμβασιάς  30.000 €   ώστε να συνεχιστει η παρεμβαση που ξεκινησε τα προηγουμενα χρονια

-          Δημοπρατήθηκε   στις 16  Ιανουαριου η πλακοστρωση της πλατειας Ελκομενου  προϋπολογισμού  96.000 €   . Ο εργολαβος που ανελαβε την εκτελση του εργου θα ξεκινησει αμεσα  .


-          Δημοπρατειται στις  26 Ιανουαριου η εκτελεση του εργου κατασκευης πεζοδρομιων από την Αγία Κυριακη ως την Μονεμβασιά  καθώς και της κατασκευης γηπεδου 5χ5  στην Αγγελωνα , πίστωσης  147.000 €   και το έργο θα ξεκινησει αμεσα .

-          Υπογραφηκε η συμβαση δανειου 1.000.000 € από το ταμειο παρακαταθηκων , εγινε η ολοκληρωση της μελέτης για την συντήρηση του υπαρχοντος κτιριου του Τουριστικου Περιπτερου και την κατασκευή επέκτασης   και αναμένεται η δημοπρασια του εργου στο προσχες διατημα .  Ηδη ολοκληρωθηκε η διαδικασία για την χαραξη αιγιαλου και παραλιας στην παραλιακή ζώνη Κακκαβου ωσυε να γίνει δυνατη η εκετελση του εργου .


-          Το δημοτικό συμβούλιο  αποδεχτηκε το ποσο των 70.000 € για την κατασκευή φυσικου χλοοταπητα στο γηπεδο της Αγιας Παρασκευης Μονεμβασιάς , ηδη συνατσεται η μελέτη και η εκτελεση του εργου προγραμματιστηκε για την ανοιξη όταν ολοκληρωθουν οι υποχρεωσεις της αθλητικης ομαδας Μονεμβασιάς .

-          Ολοκληρώθηκε σχεδον η κατασκευή συνδεσεων αποχετευσης  στη Μονεμβασιά  σε όλα τα ακινητα προϋπολογισμού  87.000 €


-          Εκτελείται  το έργο αντικατασταση αμιαντοσωληνων στο δικτυο ύδρευσης Μονεμβασιάς προϋπολογισμού  90.000 €    

-          Εκτελείται το έργο υπογειοποιησης ηλεκτρικού ρεύματος στη Μονεμβασία το οποίο θα αναβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό την αισθητική του κέντρου της Μονεμβασιάς .


-          Εκτελείται το έργο της συντήρησης των σχολείων Λιρών ,Νομιων και Φουτιων  συνολικού προϋπολογισμού  70.000 € 

-          Ολοκληρώθηκε η  αποκατάσταση των ζημιών από τις θεομηνίες  στην παραλιακή ζώνη του Δήμου με συνολικό κόστος  70.000 €    . Για την αποκατάσταση αυτή ο δήμος χρηματοδοτήθηκε με πίστωση 41.000 € από το υπουργείο εσωτερικών


-           Δημοπρατήθηκε το έργο  αξιοποίησης γεώτρησης Αγγελωνας για άρδευση της περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου με πίστωση 30.000 € 

-          Ο δήμος προχώρησε στην αγορά οικοπέδων  , στα Κουλέντια για την κατασκευή δρόμου κάτω χωριού , στην Φλοκα για την διαπλάτυνση δρόμου  μέσα στο οικισμό , συνολική πίστωση 30.000 € 


-          Ξεκίνησε η κατασκευή δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση του οικισμού Παλια Μονεμβάσια 

-          Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την προμήθεια μηχανοκίνητου οχήματος με σκούπα για τον καθαρισμό των δρόμων  , πίστωση 45.000 €


-          Έγινε η δημοπρασία για την προμήθεια φωτιστικών για την γέφυρα και το δρόμο προς το Κάστρο , συνολικής πίστωσης 45.000 € . Η τοποθέτηση τους αναμένεται άμεσα .

-          Ολοκληρώνεται η εκτέλεση του έργου μόνωσης της οροφής του Γυμνασίου Μονεμβασιάς  και κατασκευής προαυλίου του δημοτικού σχολείου Μονεμβασιάς συνολικής πίστωσης  140.000 € 


-          Ολοκληρώθηκε η αγορά των οικοπέδων στη Μονεμβάσια για την ανέγερση νέου νηπιαγωγείου  , πίστωσης  180.000 €  με συγχρηματοδότηση της Νομαρχίας  και ήδη ο φάκελος διαβιβάστηκε στον Οργανισμό Σχολικών κτιρίων για χρηματοδότηση  .

-          Όπως μας ενημέρωσε ο Νομάρχης Λακωνίας Κώστας Φούρκας  ,  του οποίου το ενδιαφέρον για την περιοχή μας είναι γνωστό και αναγνωρισμένο από όλους στο πρόγραμμα της Νομαρχίας για το έτος 2010 είναι η κατασκευή πεζόδρομου από την Μαρίνα Μονεμβασιάς προς την Αγία Παρασκευή με ταυτόχρονη ανάπλαση του χώρου .


-          Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την προμήθεια αεριστήρων του βιολογικού καθαρισμού  90.000 €  από πιστώσεις του6 προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ

-          Ολοκληρώθηκε η εκτέλεση του έργου 140.000 €  για την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού με χρηματοδότηση της περιφέρειας Πελοποννήσου .


-          Έγινε η ανάθεση της μελέτης επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού στους παραλιακούς οικισμούς Νομιων  Αγία Παρασκευή  , Τροχαλια , Ξηφια .

-          Έγινε η ανάθεση της μελέτης για την ανάπλαση του κεντρικού ρέματος Μονεμβασιάς , πίστωσης 15.000 € 


-          Εκπονείται η μελέτη για την αξιοποιηση  του νερού που θα προκύπτει από την επεξεργασία λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού για άρδευση κτημάτων με πίστωση 18.000 € .

-          Έγινε η εκτέλεση του έργου προμήθεια συμπληρωματικών βανών  για την συμπλήρωση του υποθαλάσσιου αγωγού , πίστωσης 12,000 €

Ασύρματο Δίκτυο ΙΝΤΕΡΝΕΤ
 Ολοκληρώθηκε  η διαδικασία τοποθέτησης ασύρματου δικτύου Ιντερνέτ στη Μονεμβασιά , στο Κάστρο καθώς και στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη και της παραλιακής ζώνης Νομιων   , δίνοντας την δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο στους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής μας δωρεάν  σε όλους τους χώρους . Στον προϋπολογισμό του 2010 θα γίνει επέκταση και ενίσχυση του δικτύου ώστε η πρόσβαση στο ιντερνέτ , απαραίτητο στοιχείο της καθημερινότητας στην εποχή μας να γίνεται δωρεάν από όλους . Σημειώνουμε ότι ο δήμος μας είναι από τους ελάχιστους Δήμους  στην Ελλάδα που έχει επενδύσει στις νέες τεχνολογίες

Σχέδιο Καλλικράτης  - Νέοι Δήμοι
Αλλάζει δραματικά το τοπίο στην αυτοδιοίκηση με την διαδικασία ενοποίησης των Δήμων μέσω του σχεδίου Καλλικράτης  το οποίο θα αλλάξει το χάρτη της αυτοδιοίκησης στην περιοχή μας . 
  Ο δήμος συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες αφού ο Δήμαρχος είναι εκλεγμένο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων νομού Λακωνίας , συμμετέχει σε όλα τα στάδια της διαβούλευσης κα στο πρόσφατο συνέδριο της Κεντρικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου και των κατοίκων της περιοχής μας .
 Η ενοποίηση των Δήμων έχει ξεκινήσει ουσιαστικά από το 2006 όταν η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε εκπονήσει την μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης το οποίο  είχε πέντε Δήμους για την Λακωνία , ενώ το Δήμο μας τον ενέτασσε σε ένα ενιαίο Δήμο μαζί με το Δήμο Βοιών και το Δήμο Ασωπού και την κοινότητα Ελαφονήσου ενώ σε ένα δεύτερο εναλλακτικό σενάριο είχε την συνένωση των παραπάνω δήμων χωρίς τον Δήμο Ασωπού .
 Σήμερα σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει αφού η χωροθετηση των νέων δήμων δεν έχει λάβει επίσημη μορφή είναι η δημιουργία τριών δήμων στην Λακωνία ή το πολύ τεσσάρων  και για την περιοχή μας ένα δήμο που θα περιέχει τους Δήμους Μονεμβασιάς , Μολάων , Ασωπού , Ζαρακα , Βοιών , Νιάτων και την Κοινότητα Ελαφονήσου και ενδεχομένως αν γίνουν τελικά τρεις Δημοι στην Λακωνία και όχι τέσσερις το Δήμο Έλους .
 Το σχέδιο προβλέπει  κάθε δήμος να εκπροσωπείται αναλογικά με το πληθυσμό του στο δημοτικό συμβούλιο με εξασφαλισμένο αριθμό συμβούλων οι οποίοι θα ψηφίζονται από τους δημότες του τέως δήμου ,  θα υπάρχει ένας τοπικός αντιδήμαρχος στην έδρα κάθε τέως δήμου και θα λειτουργούν σε κάθε τέως δήμο όσες υπηρεσίες εξυπηρετούν την καθημερινότητα του πολίτη , δημοτολόγια  , κεπ  , ταμειακή υπηρεσία , αγροτικά θέματα κ.τ.λ. 
  Θα υπάρχει τοπικό συμβούλιο ( πενταμελές ) στην έδρα του Δήμου το οποίο θα εκλέγεται σε χωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο ανεξάρτητο από τους συνδυασμούς ενώ στην αγγελωνα και στο Άγιο Ιωάννη , τριμελή τοπικά συμβούλια ενώ στα υπόλοιπα τοπικά διαμερίσματα θα υπάρχει μονομελές τοπικό συμβούλιο . 
  Δεν έχει κατατεθεί  προς διαβούλευση η χωροταξική κατανομή των νέων δήμων , η έδρα και το όνομα των νέων δήμων ενώ είναι μεγάλο ερωτηματικό από πού θα βρεθούν οι οικονομικοί πόροι για την συνένωση των δήμων , όπως έξαλλου αναφερει και η αποφαση του συνεδριου της ΚΕΔΚΕ .
  Σε κάθε περίπτωση  όπως έχει αποφασίσει το Δημοτικό συμβούλιο Μονεμβασιάς η Μονεμβασιά  θεωρεί αυτονόητο ότι ο όποιος νέος δήμος πρέπει να λέγεται Δήμος Μονεμβασιάς   αφού η ιστορική Μονεμβασιά αποτελεί σημείο αναφοράς για όλο την Νότια Λακωνία με παγκόσμια εμβέλεια , και την έδρα του Νέου Δήμου ή την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου .
Το Σχέδιο της συνένωσης περιέχει ορισμένα θετικά και αρνητικά στοιχεία όπως
-          Ουσιαστικά η διοίκηση του Δήμου Μονεμβασιάς θα περάσει στα χεριά ενός αντιδημάρχου ο όποιος θα  έχει την  καθημερινότητα του δήμου , καθαριότητα , ύδρευση , αποχέτευση , επίβλεψη έργων , μηχανημάτων για την συντήρηση οδοποιίας κ.τ.λ.
-          Θετικό στοιχείο είναι η ύπαρξη τοπικού συμβουλίου στην έδρα χωρίς μάλιστα την εμπλοκή συνδυασμών όποτε θα δοθεί η δυνατότητα σε νέα στελέχη να ασχοληθούν με τα τοπικά θέματα χωρίς να εμπλακούν στις εκλογικές αντιπαραθέσεις . Αρνητικό στοιχείο είναι τα μονομελή τοπικά συμβούλια στα περισσότερα διαμερίσματα όταν ένας τοπικός σύμβουλος θα παίρνει αποφάσεις και θα προτείνει έργα για ενα διαμέρισμα όπως λ.χ. τα Νομια  ή το τοπικό διαμέρισμα Βελλιων .
-          Από το δήμος μας σε ένα μεγάλο δήμο αναμένεται να εκλέγονται αναλογικά και με βάση τον πληθυσμό μας  πέντε σύμβουλοι σε όλους τους συνδυασμούς  , τρεις στον επιτυχόντα και δυο στην μειοψηφία . Ζητούνται εκπρόσωποι των δήμων με γνώση των θεμάτων , τεκμηριωμένες απόψεις  γιατί στο μεγάλο δημοτικό συμβούλιο οι συνθήκες και οι ισορροπίες στην κατανομή των χρημάτων θα είναι δύσκολες
-           Το  νέο σχέδιο για την δημιουργία δήμου δεν έχει λάβει υπ όψιν την μεγάλη γεωγραφική έκταση των νέων δήμων  αφού δεν μπορεί να πιστέψει κάποιος ότι ένας αντιδήμαρχος καθαριότητας ή ύδρευσης ή  τεχνικών έργων του νέου δήμου για όλη την εδαφική περιφέρεια είναι δυνατόν να επιβλέψει την καθαριότητα από την Απιδιά ως τα Βελανίδια ή το Κυπαρίσσι  , κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο όποτε το βάρος θα βρίσκεται στο τοπικό αντιδήμαρχο ή στους εκπροσώπους  των τοπικών συμβουλίων  με ότι σημαίνει αυτό .
-          Θετικό στοιχείο είναι η συγκέντρωση των υπηρεσιών όπως της τεχνικής υπηρεσίας ή της οικονομικής υπηρεσίας των δήμων με την κατανομή αρμοδιοτήτων ώστε να υπάρχουν ξεκαθαρισμένες απόψεις για όλα τα θέματα και όχι όπως σήμερα που όλα είναι στην πλάτη ενός υπαλλήλου που πρέπει να κάνει λίγο από όλα .
-          Ο νέος δήμος θα έχει πολλές αρμοδιότητες της σημερινής Νομαρχίας όπως πολεοδομίας , σχολείων  κ.τ.λ. γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα θέματα για τους  αιρετούς που θα ασχοληθούν

     Για την χωροθετηση του νέου δήμου , ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συνένωσης της περιοχής μας με όλα τα σενάρια που υπάρχουν  επειδή είναι πολύ σοβαρό θέμα που αφορά το μέλλον της περιοχής μας οι τοποθετήσεις μας θα γίνουν μετά την έναρξη του διαλόγου όσον αφορά τα όρια των νέων δήμων 

 Συνεχής ενημέρωση για το θέμα των συνενώσεων και για όλα τα θέματα του Δήμου υπάρχουν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.monemvasia.gov.gr  και στην προσωπική  μου σελίδα  www.xristakos.blogspot.com