Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Δημαρχιακη Επιτροπη 24 Σεπτεμβριου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία-21-9-2009.

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

----------- Αριθ. πρωτ. 5744

Ταχ. Δ/νση: 23070 Μον/σία

Πληροφορίες: Κ. Ρέγας

Τηλέφωνο: (2732) 0 61 986

T.K. : 23070 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

---------------------------------

Για συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής

ΠΡΟΣ: 1. Σταύρος Χριστάκος Μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής

2. Γεώργιος Παπαδάκης " " "

3. Νικόλαος Μακράκος " " "

4. Δημήτριος Δούβρης " " "

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 25ην του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο

«Αποκατάσταση Ζημιών και Καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες» προϋπολογισμού δαπάνης (29.575,00) €.

2) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο

«Συντηρήσεις - επισκευές Δημοτικών Καταστημάτων Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού δαπάνης (40.000,00) €».

3) Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αρδευτική γεώτρηση Αγγελώνας» προϋπολογισμού δαπάνης (33.547,10) €.

4) Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μονεμβασίας» προϋπολογισμού δαπάνης (86.950,00) €.

5) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή έτους 2009.

6) Έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής για τον έλεγχο του απολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2008.

7) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τον Βιολογικό Καθαρισμό, ποσού (5.000,00) .

8) Ψήφιση πιστώσεων επί του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2009.

9) Ανάθεση σε εμπειροτέχνη εργολάβο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κοινοχρήστου χώρου στη θέση Ραγκαβά» προϋπολογισμού δαπάνης (6.900,00) €.

10) Προμήθεια ξύλινων κιγκλιδωμάτων προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (4.000,00) €.

11) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια συσκευών τηλεοπτικού αναμεταδότη Βελιών προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (5.000,00) €.

12) Προμήθεια κιγκλιδωμάτων για περίφραξη κοιμητηρίων προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (9.000,00) €.

13) Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός δεξαμενών του Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (6.900,00) €.

14) Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την υπηρεσία ύδρευσης προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (5.000,00) €.

15) Ψήφιση πίστωσης ποσού (700,00) € για την προμήθεια ψηφιακού οδηγού διοικητικής αλληλογραφίας DOCmanager.

16) Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων μέσων για την υπόθεση Γεωργίου Βράκα στο Τ.Δ. Νομίων Δήμου Μον/σίας.

17) Ανάθεση σε εμπειροτέχνη εργολάβο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Αγγελώνας» προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (6.900,00) €.

18) Ψήφιση πίστωσης και σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μουσικών οργάνων για τη Φιλαρμονική του Δήμου δαπάνης μέχρι (15.000,00) €.

19) Προμήθεια κοιλοδοκού για την καρίνα του σκάφους προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (3.000,00) €.

20) Ανάθεση σε εμπειροτέχνη εργολάβο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση οστεοφυλακίων Δήμου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (6.000,00) €.

21) Προμήθεια χρωμάτων για τα κτίρια των δημοτικών καταστημάτων προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (4.000,00) €.

22) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια για τα κτίρια αντλιοστασίων ύδρευσης προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (1.000,00) €.

23) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (5.379,22) €.

24) Ανάθεση σε εμπειροτέχνη εργολάβο εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Παλιάς Μονεμβασίας» προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι (6.900,00) €».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο Τριτη 8 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 04-09-2009

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5463

------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία

Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός

Τηλ - FAX 2732 0 61111 62110

Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

*******************************

Π Ρ Ο Σ

****************

1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας

2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο

3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο

4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο

5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο

6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο

7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο

8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο

9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο

10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο

11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο

12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο

13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.

1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας

2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου

3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη

4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου

5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών

6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων

7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών

8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων

9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη & ώρα 19:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση συνολικών δαπανών τιμολογίων ενταγμένων στη συναφθείσα προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του Δήμου Μονεμβασίας.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

2. Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αρδευτική γεώτρηση Αγγελώνας¨ προϋπολογισμού δαπάνης (33.547,10 €) .

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος

3. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό οικοπέδου ως κατάλληλου για την ανέγερση σχολικού κτιρίου ιδιοκτησίας Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής : κ. Χριστάκος , Αντιδήμαρχος

4. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ενός περίπου στρέμματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Δήμου Μονεμβασίας προς το Υπουργείο Υγείας για την ανέγερση Πολυδύναμου Ιατρείου.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγητής : κ. Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

6. Τροποποίηση της απόφασης 125/2009 με θέμα "Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιλογή των Αγροτικών Δρόμων που θα ενταχθούν στη Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας που θα συντάξει ο Δήμος εν όψει του Προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ¨Αλέξανδρος Μπαλτατζής".

Εισηγητής : κ. Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

7. Λήψη απόφασης για αγορά οργάνων Φιλαρμονικής.

Εισηγητής : κ. Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος

Ιάκωβος Γεωργουδής