Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Εισηγήσεις για θέματα Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μονεμβασίας

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ: 1ον Περί υποβολής αίτησης στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο παρόχων και σύναψης σύμβασης για παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας στους δικαιούχους του προγράμματος «Κατ΄ Οίκον φροντίδας Συνταξιούχων»  του ΙΚΑ, παροχή εξουσιοδότησης

είπε όπως γνωρίζεται η επιχείρηση υλοποιεί το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» που είναι ενταγμένο στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής « του ΕΣΠΑ 2007-2013 με 3 δομές με φορέα διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ  και απασχολεί συνολικά 13 άτομα. Το πρόγραμμα αυτό παρατάθηκε μέχρι 31-03-2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν. 4087/2012 [ΦΕΚ 196/τεύχος πρώτο/16-10-2012]
            Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4052/2012 [ΦΕΚ 41/Α/01-04-2012] όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 4075/2012 [ΦΕΚ 89/Α/11-0π4-2012] η διάδοχη κατάσταση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι  θα είναι το πρόγραμμα ‘ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»  με φορέα διαχείρισης το ΙΚΑ_ΕΤΑΜ.
Σε εφαρμογή του νόμου το ΙΚΑ_ΕΤΑΜ εξέδωσε την αριθμ Π15/2/15-10-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Κατ΄Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»   με την οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να ενταχθούν στο μητρώο παρόχων του Προγράμματος Κατ΄οίκον φροντίδας συνταξιούχων και να υπογράψουν με το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ειδική σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών κατ΄οίκον βοήθειας στους δικαιούχους του προγράμματος αυτού, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον εν λόγω πρόγραμμα.
Δικαίωμα συμμετοχής  για ένταξη στο πρόγραμμα έχουν μεταξύ άλλων και οι  επιχειρήσεις των Δήμων αρκεί να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος δηλαδή να παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και να απασχολούν  κατ΄ ελάχιστον  τρία  άτομα των ειδικοτήτων που ορίζονται από το νόμο.
Επειδή όπως προαναφέραμε η Κοινωφελής επιχείρηση με βάσει το καταστατικό μετέχει σε προγράμματα Κοινωνικής προστασίας και ήδη υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με το ανάλογο προσωπικό  προτείνεται στο συμβούλιο  να υποβάλλουμε αίτηση  για την ένταξη στο Μητρώο Παρόχων και τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα «Κατ΄ οίκον  Φροντίδας Συνταξιούχων»
           ΘΕΜΑ 2ον  Περί ανανέωσης συνδρομής στην ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ [SITE]

είπε Όπως γνωρίζετε η επιχείρηση είναι συνδρομήτρια στη διαδικτυακή εφαρμογή της Δήμος ΝΕΤ η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά  με την τοπική αυτοδιοίκηση με μία πρωτότυπη βάση πληροφοριών που αφορά και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις.

        Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τράπεζας πληροφοριών είναι η καθημερινή, συνεχής και αδιάλειπτη ανανέωση των περιεχομένων ανάλογα με τις αλλαγές που επέρχονται στο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία ώστε κάθε φορά αυτό που βλέπουμε να είναι το σωστό.
        Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο βοήθειας για την επιχείρηση για τούτο προτείνω να ανανεώσουμε τη σύμβαση για ένα ακόμη έτος με ετήσιο κόστος  800€ πλέον ΦΠΑΘΕΜΑ 3ον  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»


 όπως γνωρίζετε η επιχείρηση υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με τρεις δομές. Σύμφωνα λοιπόν  με Τις διατάξεις του   δεύτερου άρθρου  του Νόμου 4087/2012  [ΦΕΚ 196/τεύχος πρώτο/16-10-2012] Κύρωση της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» δόθηκε η παράταση του προγράμματος μέχρι 31-03-2013 κατόπιν τούτου εισηγούμαστε και την ισόχρονη παράταση των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται ήτοι:

Α. Δομή Νο1 Βοήθεια στο σπίτι νέου Δήμου Μονεμβασιάς
Α.Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
1.
Μπελεγρή
Σοφία
Ανδρέας
ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
2.
Σάκαρη
Γεωργία
Κων/νος
ΔΕ
Νοσηλεύτρια
3
Μπατσάκη
Γεωργία
Παναγιώτης
ΔΕ
Νοσηλεύτρια
4
Κώνστα
Ευτυχία-Νεκταρία
Παντελής
ΥΕ
Οικιακή Βοηθός
5
Κώστα
Μαρούλα
Γεώργιος
ΥΕ
Οικιακή Βοηθός
         
Β. Δομή Νο2 Βοήθεια στο σπίτι νέου Δήμου Μονεμβασιάς
Α.Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
1.
Παπούλη
Φωτεινή
Κυριάκος
ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
2.
Τσαγκάρη
Στέλλα
Κων/νος
ΔΕ
Νοσηλεύτρια
3
Κουλούρη
Σταυρούλα
Στυλιανός
ΥΕ
Οικιακή Βοηθός
4
Θερμογιάννη
Μαργαρίτα
Νικόλαος
ΥΕ
Οικιακή Βοηθός
         
Β. Δομή Νο3 Βοήθεια στο σπίτι νέου Δήμου Μονεμβασιάς
Α.Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ
1.
Βαχαβιώλου
Αργυρούλα-Σταυρούλα
Θεόδωρος
ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
2.
Μπόμπολα
Αντωνία
Πιερρής
ΤΕ
Νοσηλεύτρια
3
Παπαδάκη
Αγγελική
Θεόδωρος
ΔΕ
Διοικητικός
4
Περδίκη
Χαραλαμπία
Παναγιώτης
ΥΕ
Οικιακή Βοηθός
         
Οι παραπάνω συμβάσεις σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21  του Ν. 2190/1994
ΘΕΜΑ 4ον Τροποποίηση του καταστατικού της επιχείρησης.

Στο ΦΕΚ 1333/Β/16-06-2011 δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η Επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα Κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, απασχόλησης [π.χ. Βοήθεια στο σπίτι] , παιδείας και περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Προτείνεται η τροποποίηση έτσι ώστε να αναφέρεται της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, Εθνικών ή άλλων πόρων.

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  19                                        Μολάοι  25 Οκτωβρίου  2012

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     

ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ. Αθηνά Κεραμιτζή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή   
Φωκίωνος Νέγρη 3  11257 Αθήνα


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  31η  Οκτωβρίου    τ.ε.    ημέρα Τετάρτη και ώρα   17.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για το μόνο  θέμα   της ημερήσιας διάταξης.


 «Περί εγκρίσεως του Απολογισμού & Ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 του  Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.


 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   

                                                                  
                                                                                         Σπύρος Αβδούλος


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  20                                        Μολάοι 25 Οκτωβρίου  2012

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     

ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.


1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ. Αθηνά Κεραμιτζή Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή  
Φωκίωνος Νέγρη 3  11257 Αθήνα
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Καστανιάς, Λαχίου, Συκέας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          
          Κυρίες, Κύριοι,


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 31η Οκτωβρίου τ.ε.  ημέρα Τετάρτη και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί Εγκρίσεως των Πράξεων Εκκαθάρισης, Αποδοχής των Περουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων της Δημοτικής  Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καστανέας {Δ.Ε.Τ.Α.Κ.}
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

2. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Ασωπού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

3. «Περί μισθώσεως ακινήτου για την στέγαση του γραφείου και της αποθήκης του αρχειακού υλικού της Τ.Κ. Καστανέας Δ.Ε. Βοιών»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

5. «Περί τροποποιήσεως του ετήσιου προγράμματος δράσης 2012» (σχετική η αριθ. 268/2012 Απόφαση Οικ. Επιτροπής)
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της Μελέτης ΓΠΣ πρώην Δήμου Βοιών και νυν Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

7. «Περί διαγραφής οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Ρειχέας»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παν.

8. «Περί εισηγήσεως – γνωμοδοτήσεως για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου ΣΤΑΣΙΜΟΥ εμπορίου, κατά κατηγορία επαγγελμάτων και προσδιορισμός ισάριθμων συγκεκριμένων θέσεων που θα χορηγηθούν στον Δήμο μας για το έτος 2013»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

9. «Περί εισηγήσεως – γνωμοδοτήσεως για τον ανώτατο αριθμό αδειών υπαίθριου ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ εμπορίου, κατά κατηγορία επαγγελμάτων και τύπου (Α΄ή Β΄) που θα χορηγηθούν στον Δήμο μας για το έτος 2013»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

10. «Περί χορηγήσεως άδειας λειτουργίας καταστήματος Υπηρεσιών Διαδικτύου, στην Δ.Κ. Μολάων, στην Γκιώνη Ευθαλία του Ιωάννου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

11. «Περί γνωμοδοτήσεως για την Συγχώνευση του Επαγγελματικού Λυκείου Έλους με το Επαγγελματικό Λύκειο Μολάων και δημιουργία ενιαίας σχολικής μονάδας με έδρα το Επαγγελματικό Λύκειο Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.

12. «Περί εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής του 2/Θ Ειδικού Σχολείου Μολάων για την περίοδο από 01.01.2011 μέχρι 31.07.2011»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

13. «Περί εγκρίσεως της τροποποίησης του Καταστατικού της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικής με την νέα επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης  των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Λακωνίας», με τον διακριτικό τίτλο «Δίαυλος»
Εισηγητής: κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 119/2012 Μελέτης του έργου «Συντήρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λαχίου», καθορισμός εκτελέσεως αυτού, τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2012».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

15. «Περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή δικαιούχων συμμετοχής και ορισμός θέσεων, στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγίου Νεκταρίου στην Τ.Κ. Συκέας (5 με 9 Νοεμβρίου 2012)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.  

 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                   
                                                                                   

                                                                                         Σπύρος Αβδούλος