Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2008

Δημοπρασίες , Προμήθειες

Προμήθεια Λεωφορείου – Σκαπτικού Μηχανήματος – συστήματος Απομαγγανιωσης γεώτρησης

Έγιναν στο Δήμο μας οι δημοπρασίες για την αγορά λεωφορείου 30 θέσεων και για την αγορά σκαπτικού μηχανήματος αξίας 45.000 €, την προμήθεια συστήματος απομαγγανιωσης 36.000 € για την γεώτρηση στη θέση Ραγκαβα στα Κουλεντια . Για την κάθε δημοπρασία η επιτροπή αξιολόγησης από την ΤΥΔΚ ( Τεχνική Υπηρεσία Δήμων Λακωνίας ) θα προβεί σε αξιολόγηση των προσφορών και στην συνέχεια η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου θα προβεί στην κατακύρωση των αποτελεσμάτων και στην εκτέλεση των παραπάνω προμηθειών .

Ο φωτισμός της Γέφυρας

Στις 23 Σεπτεμβρίου έγινε ο διαγωνισμός για την προμήθεια φωτιστικών για το φωτισμό της Γέφυρας σε όλο το μήκος της , με πίστωση 45.000 €. Η προμήθεια περιλαμβάνει φωτιστικά τα οποία θα προσφέρουν , φωτισμό ανάδειξης της Γέφυρας , αφού θα τοποθετηθούν στα πρανή .Επίσης θα τοποθετηθούν φωτιστικά στο οδόστρωμα και στον πλευρικά τοιχώματα τα οποία θα προσφέρουν λειτουργικό φωτισμό για τους πεζούς και τα αυτοκίνητα . Η ολοκλήρωση της προμήθειας και η τοποθέτηση των φωτιστικών θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα , από την μελέτη το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό για την Μονεμβάσια και θα αποτελέσει προκριμα για τον φωτισμό του Κάστρου .

ΣΧΟΑΑΠ - Βιολογικος Καθαρισμος

Μελέτη ΣΧΟΑΑΠ

Στο τελικό στάδιο βαδίζει η εκπόνηση της μελέτης ΣΧΟΑΑΠ , με την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της φάσης Β1 , η οποία σε γενικές γραμμές προτείνει χρήσεις Γης για όλο το Δήμο , καθώς και επεκτάσεις των οικισμών κυρίως στην Γέφυρα και την Αγία Κυριακή . Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται η τελική μορφή της φάσης Β1 του σχεδίου και η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των άλλων υπηρεσιών .Η τελική μορφή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας

Βιολογικός Καθαρισμός

Ανατέθηκε τελικά σε εργολάβο η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού για την διάθεση του νερού που θα προκύπτει από την επεξεργασία του Βιολογικού Καθαρισμού . Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου και η κατασκευή του έργου . Το χρονικό διάστημα για την κατασκευή του είναι πέντε μήνες , αλλά η εμπειρία έχει δείξει από παρομοια έργα ότι χρειάζεται πολύ λιγότερο διάστημα ( στην Μεθώνη χρειάστηκε περίπου 20 ημέρες ) .Μετά την ολοκλήρωση του υποθαλάσσιου είναι έτοιμος να λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός με ευθύνη του εργολάβου του έργου για χρονικό διάστημα έξι μηνών .
Σε συνεργασία που είχαμε με τους υπεύθυνους για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού του Δήμου Σπαρτής , διαπιστώθηκαν τα εξής:
- Η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού μπορεί να γίνει μόνο με την απασχόληση ενός εργάτη γενικών καθηκόντων
- Το κόστος ανά κυβικό νερού για τους δημότες είναι περίπου το 50% του κόστους της ύδρευσης Π.χ. μια οικογένεια που σήμερα πληρώνει 100 € για τέλη ύδρευσης ετησίως θα πληρώνει 50 € το χρόνο για τέλη αποχέτευσης , ποσό γενικά πολύ μικρό σε σχέση με την επιβάρυνση που υπάρχει σήμερα .
- Πολύ μεγάλο ρόλο στην ομαλή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού έχει η διαμόρφωσης μιας ισορροπίας του συστήματος διαχείρισης των λυμάτων η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση ως και τον μηδενισμό των συνεπειών από την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού . Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο βιολογικός καθαρισμός της Σπαρτής που σε ώρα πλήρους λειτουργίας μέσα στο εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού δεν έχει καμία οσμή .
-

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

" Προγράμματα Κ.Ε.Ε. "

Σας γνωρίζουμε ότι το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Λακωνίας , θα πραγματοποιήσει στην Μονεμβασία τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα , τα οποία θα ξεκινήσουν το μήνα Οκτώβριο.

1. Όλα τα προγράμματα που αφορούν το γνωστικό πεδίο : Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών ( Η. Υπολογιστές )
2. Όλα τα προγράμματα που αφορούν το γνωστικό πεδίο : Οικονομία – Διοίκηση – Επιχειρήσεις
3.Κλιματικές αλλαγές και ατμόσφαιρα
4.Ακτινοβολίες και η επίδραση τους στον άνθρωπο
5.Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη
6.Θέατρο – Θεατρική παιδεία
7.Ελληνική Μουσική
8.Εικαστικά
9.Προγράμματα Αγγλικής Γλώσσας

ü Αιτήσεις συμμετοχής για τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα θα υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2008 .

ü Ο απαιτούμενος αριθμός για την λειτουργία τμήματος είναι 14 άτομα.

ü Απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ είναι η αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας .

Παρακαλούμε για την συμμετοχή σας , είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2732 0 61777 – 2732 3 60019.

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΛΗΡΩΜΗ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΄07 , ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"

Θέμα 13ο
Αριθμός αποφάσεως: 193/2008.
****************************************
"Πληρωμή Β΄ εξαμήνου έτους 2007 για την Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη του έργου «Βοήθεια στο Σπίτι»".

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο ο οποίος είπε τα εξής :

Με την αριθ. 156/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν :

1. Εγκρίθηκε η συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας «Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Μονεμβάσιας», έως 31/08/2008.

2. Η υποβολή σχετικής πρότασης από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. για την ενίσχυση της συνέχισης της λειτουργίας της, έως 31/08/2008 βάσει της υπ' αριθμ.111135/1233/4-5-2007 (ΦΕΚ 772/Β/15-05-2007) ΚΥΑ.

3. Η δέσμευση του Δήμου για την Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Από παραδρομή στην παραπάνω απόφαση όσο και στην 199/2007 με θέμα ¨Λήψη απόφασης τροποποίησης Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση των ενταγμένων έργων δράσεων στο μέτρο 5.3 ΠΕΠ Πελοποννήσου, «Βοήθεια στο σπίτ黨, δεν προβήκαμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού το έτος 2007 αφού η υπάρχουσα πίστωση δεν επαρκούσε για την κάλυψη της ετήσιας δαπάνης.
Συγκεκριμένα έπρεπε να αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2007 με το ποσό (882,00) € συν ΦΠΑ 19% (167,58) € = (1.049,58) € για να πληρωθεί η Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου «Βοήθεια στο Σπίτι» για το Β΄ εξάμηνο οικον. έτους 2007.
Στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2008 και στον ΚΑ 80.8117.0001 με τον τίτλο ¨Σύμβαση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.¨ έχει γραφεί πίστωση συνολικού ποσού (4.198,32) €, από την παραπάνω πίστωση έχει υπολογισθεί να πληρωθεί και η οφειλή των (1.049,58) €, για να πληρωθεί η Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου «Βοήθεια στο Σπίτι» για το Β΄ εξάμηνο οικον. έτους 2007.
Μετά από τα παραπάνω προτείνω όπως εγκρίνουμε την πληρωμή της οφειλής των (1.049,58) €, για να πληρωθεί η Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου «Βοήθεια στο Σπίτι» για το Β΄ εξάμηνο οικον. έτους 2007, από τον ΚΑ 80.8117.0001 με τον τίτλο ¨Σύμβαση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.¨ συνολικού ποσού (4.198,32) €.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση, είδε τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2008 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει την πληρωμή της οφειλής των (1.049,58) €, για να πληρωθεί η Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου «Βοήθεια στο Σπίτι» για το Β΄ εξάμηνο οικον. έτους 2007, από τον ΚΑ 80.8117.0001 με τον τίτλο ¨Σύμβαση ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.¨ συνολικού ποσού (4.198,32) €.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑ

Θέμα 16ο
Αριθμός αποφάσεως: 196/2008.
****************************************
"Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Δημοτική Οδοποιία» προϋπολογισμού (107.832,62) €, (πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 45%)".

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο ο οποίος είπε τα εξής :

Το έργο «Δημοτική Οδοποιία», προϋπολογισμού (107.832,62) €, έχει προενταχθεί στο 45% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
Μετά από τα παραπάνω προτείνω όπως ζητήσουμε από την αρμόδια υπηρεσία, ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω :
Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει οδοποιία στο Δήμο Μονεμβασίας.
Συγκεκριμένα στο δρόμο προς οικία Κων/νου Σκάγκου στην Αγία Κυριακή μήκους περίπου 85 μέτρα, στο Τοπικό διαμέρισμα Βελιών από βρύση προς οικισμό Άγιοι Σαράντα μήκους περίπου 800 μέτρων, στο Τοπικό διαμέρισμα Νομίων μέσα στο χωριό μήκους περίπου 200 μέτρα, από διασταύρωση Φουτίων προς Καστέλα 100 μέτρα, στον οικισμό Καστέλα 100 μέτρα περίπου, στο Τοπικό διαμέρισμα Μονεμβασίας από Κεντρικό δρόμο μέχρι οικία Αργείτη 200 μέτρα.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την ¨Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Δημοτική Οδοποιία», προϋπολογισμού (107.832,62) €¨ και ζητά από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω :
Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει οδοποιία στο Δήμο Μονεμβασίας.
Συγκεκριμένα στο δρόμο προς οικία Κων/νου Σκάγκου στην Αγία Κυριακή μήκους περίπου 85 μέτρα, στο Τοπικό διαμέρισμα Βελιών από βρύση προς οικισμό Άγιοι Σαράντα μήκους περίπου 800 μέτρων, στο Τοπικό διαμέρισμα Νομίων μέσα στο χωριό μήκους περίπου 200 μέτρα, από διασταύρωση Φουτίων προς Καστέλα 100 μέτρα, στον οικισμό Καστέλα 100 μέτρα περίπου, στο Τοπικό διαμέρισμα Μονεμβασίας από Κεντρικό δρόμο μέχρι οικία Αργείτη 200 μέτρα.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Θέμα 14ο
Αριθμός αποφάσεως: 194/2008.
****************************************
"Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δοκιμαστικές γεωτρήσεις".

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο ο οποίος είπε τα εξής :

Πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας έχει απασχολήσει το πρόβλημα της επάρκειας ύδατος και της υδροδότησης της παραλιακής ζώνης της περιοχής των Νομίων. Όπως γνωρίζεται η περιοχή αποτελείται κατά κύριο λόγο από ασβεστολιθικά πετρώματα, τα οποία είναι υδατοπερατά και δεν ευνοούν την συγκέντρωση ποσότητας νερού στο υπέδαφος. Τα νερά είναι πολύ λίγα και σπάνια, αλλά και όταν υπάρχουν, η ποσότητα δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Από την άλλη, η περιοχή αναπτύσσεται ραγδαία με μεγάλο αριθμό νέων οικιών και καταστημάτων κάθε χρόνο, χωρίς υπερβολή η παραλιακή ζώνη Νομίων έχει το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στη Λακωνία με συνέπεια οι ανάγκες στην ύδρευση να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, σε πολύ μεγάλο βαθμό αφού γνωρίζεται ότι σήμερα έχουμε πολύωρες διακοπές νερού τους θερινούς μήνες αλλά και το γεγονός ότι οι ανάγκες της ύδρευσης με μεγάλο κόστος για το Δήμο. Επειδή όπως αναφέραμε και παραπάνω το πρόβλημα μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν γνωρίζεται ότι κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού είχε εγγραφεί πίστωση (20.000,00) € για την διάνοιξη δοκιμαστικής γεώτρησης στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και για το σκοπό αυτό έγινε αυτοψία από τον γεωλόγο της Διεύθυνσης Έγγειων Βελτιώσεων Βασίλη Παπαδουλάκη, ο οποίος συνέταξε την υπ αριθ. 2519/27-6-2008 Υδρογεωλογική γνωμάτευση για την καταλληλότητα του χώρου για τη διάνοιξη γεώτρησης.
Επίσης στο προϋπολογισμό έτους 2008 και στον ΚΑ 25.7413.0005 έχει γραφεί πίστωση (3.000,00) € για την σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δοκιμαστικές γεωτρήσεις. Οπότε προτείνω να ζητήσουμε από την ΤΥΔΚ την σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δοκιμαστικές γεωτρήσεις, η οποία θα περιλαμβάνει και την γεωλογική μελέτη για την διάνοιξη της παραπάνω γεώτρησης.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την ¨Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δοκιμαστικές γεωτρήσεις¨, προϋπολογισμού (3.000,00) € και ζητά από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας την σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δοκιμαστικές γεωτρήσεις, η οποία θα περιλαμβάνει και την γεωλογική μελέτη για την διάνοιξη της παραπάνω γεώτρησης.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Θέμα 17ο
Αριθμός αποφάσεως: 197/2008.
****************************************
"Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Μονεμβασίας (πρόγραμμα 35% ΘΗΣΕΑΣ)".

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο ο οποίος είπε τα εξής :

Όπως γνωρίζεται, το δίκτυο ύδρευσης της Μονεμβάσιας κατασκευάστηκε κατά τη δεκαετία του 1960, όταν έγινε δυνατή η ύδρευση της πόλης της Μονεμβάσιας με ποσότητα νερού από τη πηγή Κουκάκι της περιοχής Λιρών, με πρόεδρο της τότε Κοινότητας Μονεμβάσιας τον αείμνηστο Χριστόδουλο Χαραμή. Στη συνέχεια η Μονεμβάσια (έξω πόλη) επεκτάθηκε ραγδαία, ειδικά τη δεκαετία του 1980 με παράλληλη επέκταση του δικτύου ύδρευσης. Σύμφωνα με την τότε πρακτική, το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζονταν τις προηγούμενες δεκαετίες από αμίαντο. Βέβαια σήμερα οι επικρατούσες αντιλήψεις έχουν αλλάξει ριζικά και ο αμίαντος θεωρείται υλικό παντελώς ακατάλληλο για χρήση ύδρευσης. Ήδη από τη προηγούμενη δεκαετία 1990 - 2000 άρχισε να γίνεται αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, και αλλάχθηκαν μεγάλα τμήματα του εσωτερικού δικτύου, ειδικά με την ταυτόχρονη μελέτη κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από τη περιοχή των Βελλιών. Οι αλλαγές έγιναν και τα επόμενα χρόνια 2000 - 2007 και ήδη σήμερα το 60% του δικτύου της Μονεμβάσιας έχει αλλαχθεί από αμίαντο σε πλαστικό αγωγό (PVC), αλλά έχουν μείνει μεγάλα τμήματα της πόλης με δίκτυο από αμίαντο. Μετά από μια αρχική εκτίμηση που έγινε σε συνεργασία με τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου, καθώς και τον υδραυλικό και τον υδρονομέα που υπηρετούν στο Δήμο μας, προτείνουμε τα εξής : Την αλλαγή του δικτύου στις παρακάτω θέσεις :
1. Από τη δεξαμενή στη θέση Μαρίνα ως την επαρχιακή οδό (έξω από κατάστημα Ανδριτσάκη).
2. Στην Αγια Κυριακή, από κεντρική πλατεία ως οικία Δημητρόπουλου.
3. Στη Μονεμβάσια, από οικία Καμαρινού ως την έξοδο προς Σπάρτη,
με κατάργηση του δικτύου αμιάντου και τροφοδότηση των κάθετων δρόμων με συνδέσεις από το παράλληλο υφιστάμενο δίκτυο διανομής Φ140.

Το έργο «Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Μονεμβασίας», προϋπολογισμού (50.000,00) €, έχει ζητηθεί να προενταχθεί στο 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
Μετά από τα παραπάνω προτείνω όπως ζητήσουμε από την αρμόδια υπηρεσία, ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω :
Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει η αλλαγή του δικτύου στις παρακάτω θέσεις :
1. Από τη δεξαμενή στη θέση Μαρίνα ως την επαρχιακή οδό (έξω από κατάστημα Ανδριτσάκη).
2. Στην Αγια Κυριακή, από κεντρική πλατεία ως οικία Δημητρόπουλου.
3. Στη Μονεμβάσια, από οικία Καμαρινού ως την έξοδο προς Σπάρτη, με κατάργηση του δικτύου αμιάντου και τροφοδότηση των κάθετων δρόμων με συνδέσεις από το παράλληλο υφιστάμενο δίκτυο διανομής Φ140.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την ¨Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Μονεμβασίας», προϋπολογισμού (50.000,00) €¨ και ζητά από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω :
Με το έργο αυτό προβλέπεται να γίνει η αλλαγή του δικτύου στις παρακάτω θέσεις :
1. Από τη δεξαμενή στη θέση Μαρίνα ως την επαρχιακή οδό (έξω από κατάστημα Ανδριτσάκη).
2. Στην Αγια Κυριακή, από κεντρική πλατεία ως οικία Δημητρόπουλου.
3. Στη Μονεμβάσια, από οικία Καμαρινού ως την έξοδο προς Σπάρτη, με κατάργηση του δικτύου αμιάντου και τροφοδότηση των κάθετων δρόμων με συνδέσεις από το παράλληλο υφιστάμενο δίκτυο διανομής Φ140.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ

Θέμα 18ο
Αριθμός αποφάσεως: 198/2008.
****************************************
"Σύνταξη μελέτης για τον εξοπλισμό αρδευτικής γεώτρησης Αγγελώνας".

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο ο οποίος είπε τα εξής :

Όπως γνωρίζεται, το Τοπικό Διαμέρισμα Αγγελώνας βρίσκεται στην ενδοχώρα του Δήμου Μονεμβασίας και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αν όχι το σύνολο, έχει ως κύρια ή δευτερεύουσα ασχολία τις αγροτικές εργασίες, οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο στο εισόδημα των κατοίκων. Όπως θα γνωρίζεται ίσως οι περισσότεροι, στην περιοχή Άγιος Κωνσταντίνος, βόρεια του τοπικού διαμερίσματος Αγγελώνας, υφίσταται μια γεώτρηση η οποία έχει διανοιχτεί από παλιά από την τέως κοινότητα Αγγελώνας. Το νερό της γεώτρησης αυτής δεν είναι κατάλληλο για πόσιμο, και η βούληση των κατοίκων όπως έχει διατυπωθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι να χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς. Η ποσότητα του νερού μετά από επανειλημμένες μετρήσεις είναι επαρκείς για να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. Σημειώνουμε ότι με πόρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσης την περίοδο 1999 - 2002, έγινε δυνατός ο εξηλεκτρισμός της γεώτρησης αφού είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ηλεκτροδότησης της Νομαρχίας Λακωνίας.
Το έργο «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης Αγγελώνας», προϋπολογισμού (30.000,00) €, έχει ζητηθεί να προενταχθεί στο 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
Μετά από τα παραπάνω προτείνω όπως ζητήσουμε από την αρμόδια υπηρεσία, ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης, η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω :
Την προμήθεια του εξοπλισμού για την αρδευτική γεώτρηση Αγγελώνας.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την ¨Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης Αγγελώνας», προϋπολογισμού (30.000,00) €¨ και ζητά από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει, την προμήθεια του εξοπλισμού για την αρδευτική γεώτρηση Αγγελώνας.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ , ΈΝΤΑΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ UNESCO

Θέμα 19ο
Αριθμός αποφάσεως: 199/2008.
****************************************
"Σύνταξη μελέτης προκαταρκτικού σχεδίου διαχείρισης και συλλογής στοιχείων για τη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας ένταξης αρχαιολογικού χώρου Μονεμβασίας στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO".

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο ο οποίος είπε τα εξής :

Η UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) είναι ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, o οποίος ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945. Στόχος της UNESCO είναι η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των 192 Κρατών Μελών της και των 6 Συνδεόμενων Μελών της στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της επικοινωνίας.
Επιδιώκει να ενθαρρύνει την αναγνώριση, την προστασία και τη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς ανά τον κόσμο, που Θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερης αξίας για την ανθρωπότητα. Όλα αυτά περικλείονται σε μία διεθνή συνθήκη που ονομάζεται Συνθήκη για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, που υιοθετήθηκε από την UNESCO το 1972.
Ειδικότερα, υπάρχει ένας κατάλογος Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον οποίο εντάσσονται μνημεία με ιδιαίτερη πολιτιστική ή φυσική σημασία (ή και τα δύο) για την ανθρωπότητα.
Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί διεθνώς 851 τόποι εκ των οποίων 17 βρίσκονται στην Ελλάδα.
§ Ναός Επικούρειου Απόλλωνα, 1986 (κριτήρια I,II,III)
§ Δελφοί, 1987 (κριτήρια I,II,III,V,VI)
§ Ακρόπολη, 1987 (κριτήρια I,II,III)
§ Όρος Άθως, 1988 (κριτήρια I,II,IV,V,VI,VII)
§ Μετέωρα, 1988 (κριτήρια I,II,IV,V,VI)
§ Παλαιοχριστιανικές και βυζαντινές εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, 1988 (κριτήρια I,II,IV)
§ Επίδαυρος, 1988 (κριτήρια I,II,III,V,VI)
§ Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, 1988 (κριτήρια II,IV,V)
§ Μυστράς, 1989 (κριτήρια II,III,IV)
§ Αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας, 1989 (κριτήρια I,II,III,V,VI)
§ Δήλος, 1990 (κριτήρια II,III,IV,VI)
§ Μοναστήρια του Δαφνιού, του Όσιου Λουκά και της Νέας Μονής της Χίου, 1990 (I,IV)
§ Πυθαγόρειο και Ηραίο Σάμου, 1992 (κριτήρια II,III)
§ Βεργίνα, 1996 (κριτήρια I,III)
§ Μυκήνες, 1999 (κριτήρια I,II,III,IV,VI)
§ Πάτμος: Μοναστήρι Αγίου Ιωάννου και το Σπήλαιο της Αποκάλυψης, 1999 (III,IV,VI)
§ Παλαιά πόλη Κέρκυρας, 2007 (κριτήριο IV)

Για να ενταχθεί ένας τόπος σε αυτόν τον κατάλογο, αρχικά συντάσσεται ένας πλήρης, αναλυτικός και τεκμηριωμένος φάκελος υποψηφιότητας (κείμενα και χάρτες), ο οποίος στη συνέχεια, αξιολογείται και κρίνεται από διεθνείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς που είναι σύμβουλοι της UNESCO (ICOMOS, IUCN, ICCROM).
Κατόπιν, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς (World Heritage Committee), η οποία συνεδριάζει μια φορά το χρόνο, αποφασίζει ποια από τα υποψήφια μνημεία που έχουν αξιολογηθεί, θα ενταχθούν στον κατάλογο. Σε γενικές γραμμές, πρέπει να αποτελεί μνημείο παγκόσμιας σημασίας και να ικανοποιεί ένα τουλάχιστον από τα 10 κριτήρια που έχουν τεθεί (6 πολιτιστικά και 4 περιβαλλοντικά).
Σημαντικά οφέλη από την εισαγωγή ενός τόπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO είναι αφενός η παγκόσμια προβολή και ανάδειξή του και αφετέρου η παροχή χρηματοδοτικών πακέτων για την καλύτερη διαχείριση του κηρυγμένου χώρου. Επιπλέον, ο τόπος θα επωφεληθεί από το σχέδιο διαχείρισης που θα καταρτιστεί, αφού αυτό θα καθορίζει μέτρα προστασίας και μηχανισμούς ελέγχου. Τελικά, η ένταξη ενός τόπου σε αυτόν τον κατάλογο θα αυξήσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, με αποτέλεσμα η περιοχή να αποτελέσει παγκόσμιο πόλο έλξης, με άμεση συνέπεια την αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού.
O Δήμος Μονεμβασίας πιστεύει ότι το κάστρο έχει όλες τις προϋποθέσεις (πολιτιστικά και φυσικά κριτήρια) για να ενταχθεί στον παραπάνω κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και θεωρεί ότι η θεσμοθέτηση του σχεδίου διαχείρισης του – εκτός από το ίδιο το μνημείο – θα βοηθήσει και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του δήμου.
Μετά ταύτα προτείνεται η σύνταξη προκαταρκτικού σχεδίου διαχείρισης και συλλογής στοιχείων για τη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας ένταξης αρχαιολογικού χώρου Μονεμβασίας στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Η ανωτέρω μελέτη μεταξύ των άλλων για τον αρχαιολογικό χώρο της Μονεμβασίας θα περιλαμβάνει:
§ Βιβλιογραφία (ειδικές εκδόσεις - Μελέτες - Λευκώματα - Φωτογραφίες)
§ Ιστορικά πολιτιστικά στοιχεία
§ Χαρακτηριστικά θέσης – χάρτες – αεροφωτογραφίες κλπ.
§ Κτιριακή υποδομή
§ Πολιτισμικά χαρακτηριστικά
§ Ιδιοκτησιακό καθεστώς
§ Οικιστική δομή - σύστημα δρόμων
§ Ελεύθεροι χώροι
§ Ναοδομία
§ Εγκρίσεις - αποφάσεις (ΦΕΚ κλπ.)
§ Καταγραφή προβλημάτων κινδύνων
§ Επιλογή κριτηρίων ένταξης
§ Προκαταρτικό σχέδιο διαχείρισης (Παραδοχές – Στόχοι – Διοίκηση – Χρηματοδότηση – Διαχείριση των κινδύνων – Διάχυση πληροφοριών – Εποπτεία – Οριοθέτηση – Τοπική κοινωνία – Θεσμική προστασία – Αξιολόγηση της μεταβολής – Έλεγχος του χαρακτήρα των επεμβάσέων – Σύγχρονη ανάπτυξη)

και θα αποτελείται από τις παρακάτω μελέτες :

§ Χωροταξική μελέτη (κατηγορία 1)
Χρήσεις γης, ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο (οικισμός Γέφυρας, όρια Δήμου, εξάρτηση από όμορους δήμους), παράκτια ζώνη Δήμου, ορεινός όγκος «Λαχανιά», υπό εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ με θεσμοθέτηση ζωνών προστασίας κλπ.
Αμοιβή: 11.100 €

§ Τοπογραφική μελέτη (κατηγορία 16)
Χάρτες, σχέδια, δορυφορικές εικόνες, κτηματολόγιο, ψηφιακά υπόβαθρα κλπ.
Αμοιβή: 11.100 €

§ Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη (κατηγορία 7)
Κτίρια, μνημεία, μορφολογία, ανάδειξη υπαίθριων χώρων.
Αμοιβή: 3.300 €

§ Περιβαλλοντική μελέτη (κατηγορία 27)
Τόποι κοινοτικής σημασίας (χλωρίδα - πανίδα), φυσικό περιβάλλον Κάστρου και ευρύτερης περιοχής.
Αμοιβή: 6.500 €

§ Υδραυλική μελέτη (κατηγορία 13)
Υποδομές, αποχετευτικό σύστημα, ύδρευση, ΒΙΟ.ΚΑ., πυρόσβεση
Αμοιβή: 11.000 €

Παρατήρηση
Στις εργασίες της ομάδας μελέτης θα συμμετέχει και αρχαιολόγος ως ειδικός συνεργάτης.
Επειδή η αμοιβή κάθε μελέτης είναι μικρότερη από το 30% του ορίου των αντίστοιχων πτυχίων Α’ τάξεως της κάθε κατηγορίας, προτείνεται η απ’ ευθείας ανάθεση του προκαταρκτικού σχεδίου διαχείρισης και συλλογής στοιχείων για τη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας ένταξης αρχαιολογικού χώρου Μονεμβασίας στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 3 του Νόμου 3463/2006.


Το έργο «Σύνταξη μελέτης προκαταρκτικού σχεδίου διαχείρισης και συλλογής στοιχείων για τη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας ένταξης αρχαιολογικού χώρου Μονεμβασίας στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO», προϋπολογισμού (30.000,00) €, έχει ζητηθεί να προενταχθεί στο 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
Μετά από τα παραπάνω προτείνω όπως ζητήσουμε από την αρμόδια υπηρεσία, ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή εάν αδυνατεί να συντάξει την παραπάνω μελέτη να προβεί στην σύνταξη των τευχών ανάθεσης της μελέτης.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την «Σύνταξη μελέτης προκαταρκτικού σχεδίου διαχείρισης και συλλογής στοιχείων για τη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας ένταξης αρχαιολογικού χώρου Μονεμβασίας στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO», προϋπολογισμού (30.000,00) €¨ και ζητά από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας τη σύνταξη της σχετικής μελέτης ή εάν αδυνατεί να συντάξει την παραπάνω μελέτη να προβεί στην σύνταξη των τευχών ανάθεσης της μελέτης.

ΑΓΟΡΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Θέμα 23ο
Αριθμός αποφάσεως: 200/2008.
****************************************
"Αγορά γεώτρησης Κεραμωτής ποσού (80.000,00) € από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ".

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

Όπως γνωρίζουμε η ευρύτερη περιοχή των Βελλιών, είναι μεγάλο πλήθος από υδροφόρα στρώματα και σηκώνει το βάρος της υδροδότησης των μεγάλων διαμερισμάτων του Δήμο μας. Εκτός από την ύδρευση και την άρδευση της περιοχής των Βελλιών από την περιοχή αυτή αρδεύεται το Τοπικό Διαμέρισμα του Αγίου Ιωάννη και βέβαια το Δημοτικό Διαμέρισμα της Μονεμβάσιας, με δυο γεωτρήσεις στη θέση «Λιβάδι» και στη θέση «Κεραμωτή». Στη περιοχή αυτή λειτουργούν δυο εξωτερικά δίκτυα του Αγίου Ιωάννη και της Μονεμβάσιας, και λόγω υψόμετρου, το νερό φτάνει στα Τοπικά Διαμερίσματα Αγίου Ιωάννη και Μονεμβάσια με φυσική ροή, χωρίς να χρειαστεί άντληση. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στα προβλήματα ύδρευσης της περιοχής του Τοπικού Διαμερίσματος της Μονεμβάσιας, (ο μόνος οικισμός του Δήμου που δεν έχει πηγή υδροδότησης και δίκτυο ύδρευσης). Από τα στοιχεία που ανέφερα, είναι προφανές ότι η αγορά μιας γεώτρησης στη περιοχή θα έλυνε πολλά από τα προβλήματα του Δήμου στο θέμα της ύδρευσης στη περιοχή του Αγίου Ιωάννη, παραλίας και Μονεμβάσιας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού τα εξωτερικά δίκτυα για τις δυο περιοχές είναι έτοιμα, και το νερό θα πάει με φυσική ροή χωρίς ο Δήμος να επιβαρυνθεί με κόστος άντλησης ή κατασκευής δεξαμενών, αφού το νερό έρχεται με άντληση. Από μια έρευνα αγοράς που έχει γίνει, διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή διατίθεται γεωτρήσεις για αγορά, οι οποίες κατά πληροφορίες, έχουν επαρκή ποσότητα ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών που αναφέραμε παραπάνω.
Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα να εγκρίνει την επιτακτική σκοπιμότητα για την αγορά μιας γεώτρησης στη θέση «Κεραμωτή», η οποία θα δώσει λύσεις στα ιδιαιτέρως οξυμένα προβλήματα των περιοχών Αγίου Ιωάννη και Μονεμβάσιας.

Το έργο «Αγορά γεώτρησης Κεραμωτής», προϋπολογισμού (80.000,00) €, έχει ζητηθεί να προενταχθεί στο 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 186 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006).
5. Το τίμημα των ακινήτων της προηγούμενης παρα­γράφου καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβού­λους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από έναν μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας και προέρχε­ται από την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ) ή από άλλη δημόσια υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτρο­πής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. Στους Οργανισμούς Τοπι­κής Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν τοπικά συμβούλια και πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος πάρεδρος.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει την «Αγορά γεώτρησης Κεραμωτής» με το ποσό των (80.000,00) €, το οποίο έχει ζητηθεί να προενταχθεί στο πρόγραμμα του 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ.
Η γεώτρηση να βρίσκεται στη θέση «Κεραμωτή», να έχει επάρκεια νερού, να είναι κατάλληλο για πόσιμο κλπ.

2. Υποδεικνύει τους Σταύρο Χριστάκο, Αντιδήμαρχο και Σαράντο Τσιριγώτη Αντιδήμαρχο σαν μέλη της Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος, που θα συγκροτήσει ο Δήμαρχος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 186 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006).

3. Η αγορά θα γίνει με δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή βάσει των διατάξεων του άρθρου 201 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων».

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Θέμα 24ο
Αριθμός αποφάσεως: 201/2008.
****************************************
"Σύνταξη μελέτης για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων Δήμου Μονεμβασίας, έκτακτη χρηματοδότηση (20.000,00) € από το Υπουργείο Εσωτερικών".

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

Με την υπ αριθ. 131/08 αριθ. Πρωτ. 3745/6-6-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης (20.000,00) € για συντηρήσεις σχολείων. Μετά από αυτοψία που πραγματοποιήσαμε επανειλημμένως με την μηχανικό του Δήμου Μαρία Πλαγιανου και αφού μελετήθηκαν τα αιτήματα των διευθυντών των σχολείων, των προέδρων των σχολικών επιτροπών και των συλλόγων γονέων και σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν για συντήρηση σχολείων. Προτείνω να διατεθούν για την αλλαγή των κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Μονεμβάσιας. Η αλλαγή έχει επισημανθεί πολλές φορές με έγγραφο του συλλόγου γονέων και των κατά καιρούς διευθυντών του σχολείου. Τα κουφώματα που ήδη υπάρχουν, έχουν υποστεί σοβαρή φθορά, με αποτέλεσμα σε κάθε νεροποντή να πλημμυρίζουν οι αίθουσες των σχολείων και να προκαλείται σοβαρός κίνδυνος για την υγειά των μικρών παιδιών. Έχει παρατηρηθεί το λυπηρό φαινόμενο μαθητές να διακόπτουν το μάθημα για να βγάλουν τα νερά από τις αίθουσες, και αντιλαμβάνεστε τη σοβαρότητα του προβλήματος. Προτείνω να διατεθεί εξ ολόκληρου το πόσο της χρηματοδότησης (20.000,00) € με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Μονεμβάσιας».

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει όπως με το ποσό των (20.000,00) € για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου μας, ΣΑΤΑ έτους 2008, συνταχθεί μελέτη από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας και θεωρηθεί από τον προϊστάμενο αυτής, η οποία θα περιέχει τα παρακάτω :
Συγκεκριμένα θα γίνει αλλαγή των κουφωμάτων στο κτίριο του δημοτικού σχολείου Μονεμβασίας.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία

2. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

3. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

4. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5. Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου

6. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

7. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρ.Οι Τοπικοί Πρόεδροι

1. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη

2. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2008

“ Συναυλία στο Κάστρο Μονεμβασίας ”

“ Συναυλία στο Κάστρο Μονεμβασίας ”


Ο Δήμος Μονεμβασίας σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Κάστρου Μονεμβασίας και το Σωματείο Ενοικιαζόμενων Δωματίων Μονεμβασίας σας προσκαλούν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008 και ώρα 9:00 μ .μ . σε συναυλία με το μουσικό σύνολο
The Brassphone Quartet
Η εκδήλωση θα γίνει στην ¨ Πλατείας της Χρυσαφίτισσας ¨ στο Κάστρο Μονεμβασίας.
Το μουσικό σύνολο The Brassphone Quartet θα πραγματοποιήσει μια μουσική διαδρομή από τον χώρο της κλασσικής και Jazz μουσικής.
Ένα μουσικό σύνολο που δημιουργήθηκε μέσα από μία διαδικασία μουσικού πειραματισμού, με σκοπό την αρμονική ένωση σαξοφώνου και χάλκινων πνευστών οργάνων , Alto Σαξόφωνο, Κόρνο, Τρομπόνι και Τούμπα, μια πραγματικά πρωτότυπη μουσική συνεύρεση ξύλινου και χάλκινου ήχου, παρουσιάζει ένα δεξιοτεχνικό πρόγραμμα στο οποίο και τα τέσσερα όργανα εκτελούν δεξιοτεχνικά μουσικά έργα αγγίζοντας τις πιο υψηλές δυνατότητές τους.