Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

Δημοτικο Συμβουλιο , 1 Δεκεμβρίου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 27 –11 - 2009

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 7142

------------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία

Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός

Τηλ - FAX 2732 0 61111 62110

Ταχ.Κώδ. : 230.70Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

*******************************

Π Ρ Ο Σ

****************

1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας

2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο

3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο

4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο

5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο

6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο

7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο

8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο

9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο

10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο

11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο

12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο

13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό ΣύμβουλοΠροέδρους Τοπικών Συμβουλίων.

1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας

2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου

3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη

4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου

5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών

6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων

7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών

8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων

9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, ΤαλάντωνΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 1 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη & ώρα 19:30 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Κατάρτιση Τεχνικού προγράμματος έτους 2010.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

2.Σύνταξη τευχών ανάθεσης για την περιβαλλοντική μελέτη για την νομιμοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων από την Πλάκα – Μαρίνα.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

3. Προμήθεια κουβά για το σκαπτικό μηχάνημα του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

4. Σύνταξη μελέτης για την εκτέλεση του έργου : Ολοκλήρωση του ποδοσφαιρικού γηπέδου στο Δήμο Μονεμβασίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

5. Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την αγορά Λεωφορείου

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

6. Επέκταση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

7. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία έκτακτη αποκατάσταση ρέματος στη θέση Βενετία

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

8. Ανάθεση εκτάκτων εργασιών αποκατάστασης δρόμων στο Τοπικό Διαμέρισμα Λιρών

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

9. Έγκριση μελέτης Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

10. Αποδοχή επιχορήγησης από ΤΕΔΚ -προγραμματική σύμβαση για έλεγχο ποιότητας νερών της ύδρευσης – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος

11. Αποδοχή επιχορήγησης από ΤΕΔΚ -προγραμματική σύμβαση για πολιτιστικές εκδηλώσεις – Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος

12. Αποδοχή επιχορήγησης από ΤΕΔΚ – προγραμματική σύμβαση για Προμήθεια οχήματος.

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος

13.Αποδοχη ποσού από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης μετά την έγκριση των πρακτικών παρακολούθησης και παραλαβής της προγραμματικής μεταξύ του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του Δήμου Μονεμβασίας στα πλαίσια του έργου « Διετές Πρόγραμμα οριζόντιων συντονισμένων δράσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων τουριστικούς ενδιαφέροντος και μεταφορά τεχνογνωσίας οργάνωσης και υλοποίησης πιλοτικών έργων/προγραμμάτων » - έγκριση πληρωμής του Δήμου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος

14. Παράταση του έργου : Ανάπλαση πλατείας Τ.Δ. Κουλεντίων Δήμου Μονεμβασίας

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

15. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής Βελιών

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

16.Έγκριση τευχών ανάθεσης της μελέτης : Συμπληρωματική αποτύπωση αιγιαλού στη θέση Πορί .

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

17. Έγκριση τευχών ανάθεσης : Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης πλατείας στον οικισμό Αγίου Στεφάνου του Τ.Δ. Νομίων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

18. Έγκριση τευχών ανάθεσης : Μελέτη ανάπλασης ρέματος Κακκάβου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

19. Έγκριση τευχών ανάθεσης : Μελέτη αγωγού μεταφοράς λυμάτων από το Ξιφιά ως το εργοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

20. Έγκριση τευχών ανάθεσης : Μελέτη αποχετευτικών δικτύων Αγίας Παρασκευής – Τροχάλια – Ξηφιά Τοπικού Διαμερίσματος Νομίων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

21. Έγκριση τευχών ανάθεσης : Σύνταξη μελέτης προκαταρτικού σχεδίου διαχείρισης και συλλογής στοιχείων για την σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας ένταξης αρχαιολογικού χώρου Μονεμβασίας στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 30.000,00€

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

22. Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης για την κατασκευή δρόμου από Πλατώρι προς Μονεμβασία.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

23. Καθορισμός Τελών άρδευσης για το Τοπικό Διαμέρισμα Αγγελώνας.

Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιάκωβος Γεωργουδής

24. Καθορισμός Τελών ύδρευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Κουλεντίων για την γεώτρηση Κεραμοδοκάμινο.

Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιάκωβος Γεωργουδής

25. Συζήτηση της αίτησης της κ. Γάβρα Νίκης σχετικά με κατεδάφιση αποθήκης.

Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιάκωβος Γεωργουδής

26. Τροποποίηση της από 5.6.2009 Προγραμματικής Σύμβασης σχετικά με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος

27. Προμήθεια γεωυφάσματος και μεβράνης PVC για την δημιουργία δυο λιμνοδεξαμένων στο Τοπικό Διαμέρισμα Αγγελώνας , για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων.

Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος

28. Αποδοχή ποσού από τους ΚΑΠ , για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2009 – Α. Χρηματική εντολή

Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

29. Έγκριση της μελέτης του έργου : Ανάπλαση πλατείας Ελκομένου.

Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

30. Αναμόρφωση προϋπολογισμού

Εισηγητής : κ. Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος

31. Συζήτηση αίτησης της υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλαγιανού Μαρίας με θέμα : επιδότηση για ανέγερση κατοικίας σε προβληματική περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3320/2005.

Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιάκωβος Γεωργουδής

Ο Πρόεδρος


Ιάκωβος Γεωργουδής

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

Προτάσεις τοπικών Συμβουλίων για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Αγιος Ιωαννης


Στρωσιμο τσιμεντων στο παρκινγκ
Δρομος Αλωνια , Λαζαρου Σκαγκου - Αποστολη Καπελερη
Τοιχος Λαζαρακης , αντιστηριξη μανδρας
Ρεμα Τσαντριζου
Κατασκευη Σχαρας Καπελερη
Αγροτικη οδοποιία - Τσιμεντα
Δεξαμενη υδρευσης


Αγγελώνα

Αγροτικη οδοποιία
Ασφαλτοστρωση προαυλιου δημοτικου σχολειου
Αντικατασταση δικτυου υδρευσης από Μαραγκο ως Γκουμουραδα , μετρα
Κατασκευη τοιχου αντιστηριξης στη βορεια πλευρα του νεκροταφειου
Βελλιες

Δρομος προς ΟΤΕ ( μεχρι στηθαιο )
Δρομος προς Σχολειο
Δρομος στος οικισμο Αγιοι Σαραντα ( ΠΕΦ )
Στηθαιο Αντιστηριξης στο παρκο Αγιοι Σαραντα


Αγιος Δημητριος


Αποπερατωση εργασιων μανδρας νεκροταφειου
Κατασκευη αχοιβαδας στην θεση Μεσονησια
Τσιμεντοστρωση δρομου περιπου 40 μετρα προς Αγιους Αναργυρους
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση Ραχουλια (20 μετρα )
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση Χαντακια (40 μετρα )
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση Μαρκιανικα ( 40 μετρα )
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση Λουριδες (10 μετρα )
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση Πλαγιαδα ( 20 μετρα )
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση Δερζιωτης ( μουσαδακος , Φαββας )
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση χορδακια ( περιπου 30 μετρα )
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση σιδεριας ( 50 μετρα )
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση Ραχουλια (περιπου 30 μετρα )
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση Κατερινιτσα (περιπου 30 μετρα )
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση Καμαρες ( περιπου 20 μετρα )
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση πλακια
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση Τσαροραχη
Τσιμεντοστρωση δρομου στη θεση Κουφος Καστελλια
Εργασιες ( κεραμοσκεπη και σοβαδες στο αγροτικο ιατρειο Φλο κας


Αγιος Νικολαος


Αναπλαση πλατειας και παιδικης χαρας , φωτισμος
Ασφαλτοστρωση δρομου προς βελλιες , να συνεχιστει από εκει που εχει σταματησει
Τσιμεντοστρωση πλακες , ζενι , προς Λουτσα
Αλλαγη δικτυου υδρευσης στην περα μερια (( βρωμολυγια )Ταλαντα


Δρομος προς Νερομυλο
Κατασκευη Στασης
Κουλέντια


Στηθαιο στο δρομο Κατω χωριου
Ασφαλτοστρωση δρομου στην θεση Κοκκινολακα
Ασφαλτοστρωση και τσιμεντοστρωση δρομων συνοικισμου Αγια Σοιφια Φουτια
Συντηρηση και επισκευη αγροτικων δρομων στα κουλεντια
Συνεχιση κατασκευης πλατειας κουλεντιων και κατασκευη αποθηκης εκκλησιας
Ασφαλτοστρωση προαυλιου χωρου Δημοτικου Σχολειου Φουτιων
Λιρά


1. Συντηρηση - επιστρωση αγροτικων δρομων ΤΔ Λιρων
2. Τσιμεντοστρωση αγροτικών δρόμων
3. Κατασκευη τοιχου αντιστηρξης εξω από οικια Σταυρου Παπαδακη


Νομια


Τοποθετηση καγκελα


1. Στη γεφυρα θεση Λιμνες


2. Στη γεφυρα , θεση αγια θεκλη , καταστημα Παναγιωτας Ζουμπουλακη


Τσιμεντοστρωση δρομων


Στην θεση μπενιο Δασκαλου


Στον Αγιο Κωνσταντινο


Στη θεση Κοκκινολακα


Στη θεση Σταυρου Παυλομανωλακου


Στη θεση ρεμα Ρουγα


Πλατεια μπασχος


Λιαρακος Κωνσταντινος


Δρομος προς Λοτζα


Κατασκευη Γεφυρας προς Μπασχο


Από Τακη τσιλιπουνιδακη προς Μπιπη


Ασφαλτοστρωση δρομου πανω χωριου - αγια παρασκευη


Επαρχιακο δρομο προς γηπεδο


Γιοβανη Μαρια


Σταθακη ως παραλια


Ασφαλτοστρωση δρομων οικισμου Καστελλα


Τοποθετηση κατασκευης θεμελιου δρομου προς εκκλησια και ρεμα Αγιου Φωκα


Τσιμεντοστρωση δρομου από ρεμα ως οικια παναγιωτη χουσακου και παναγιωτη Γ Χουσακου


Στη θεση χουναρια


Κατασκευη στηθαιου προς θαλασσα στα ΧουναριαΠέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Δημοσίευση στην εφημερίδα " Φωνη της Μονεμβασιάς "

Ενημέρωση από το Δήμο Μονεμβασιάς


                                                     Σταύρος Χριστάκος - Αντιδήμαρχος                     
Μια συνοπτική ενημέρωση για τον προγραμματισμό και τις δραστηριότητες του δήμου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα  .


  Εκτελείται  το έργο Αντικατάστασης  αμιαντοσωληνων στο δίκτυο ύδρευσης Μονεμβασιάς  προϋπολογισμού 87.000 €   το οποίο περιλαμβάνει αλλαγή των αμιαντοσωληνων στη Μονεμβασιά και την Αγία Κυριακή .


 Εκτελείται το έργο υπογειοποιηση του ηλεκτρικού δικτύου με ταυτόχρονη κατάργηση των ηλεκτρικών στηλών στο κέντρο της Μονεμβασιάς και την παραλία του Κακκαβου το οποίο θα ολοκληρωθεί σε δυο μήνες περίπου και αναμένεται να αλλάξει η όψη του κέντρου της Μονεμβασιάς .


Εκτελείται το έργο  « Κατασκευή μόνωσης στην οροφή του Γυμνασίου Μονεμβασιάς και ανάπλαση του προαύλιου του Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασιάς  , προϋπολογισμού 147.000 € 
Εκτελείται το έργο Κατασκευή συνδέσεων στο αποχετευτικό Δίκτυο  , προϋπολογισμού 86.000 €   το οποίο ολοκληρώνεται άμεσα 


Εγκαταστάθηκε εργολάβος για την εκτέλεση του έργου Δημοτική Οδοποιία  , προϋπολογισμού 285.000 €    


 Έχει ήδη εγκατασταθεί εργολάβος για την εκτέλεση του έργου « Φωτισμός Γέφυρας και του δρόμου προς Κάστρου »   προϋπολογισμού  45.000    με το οποίο επιτέλους θα δοθεί λύση σε ένα χρόνιο αίτημα της Μονεμβασιάς .


 Στο στάδιο της δημοπράτησης βρίσκονται τα παρακάτω έργα :
1.      
 Αναπλαση-πλακοστρωση πλατείας Ελκομενου  προϋπολογισμού 96.000 €
2.      Κατασκευή καλντερίμια Κάστρου  70.000 €
3.      Κατασκευή πέτρινου προστατευτικού μαντρότοιχου  από το Λαζαρετο ως την πύλη του Κάστρου , προς την πλευρά της θάλασσας  , προϋπολογισμού 105.000 €
4.       Κατασκευή πεζοδρομίων από την Αγία Κυριακή ως το Κέντρο της Μονεμβασιάς  , προϋπολογισμού 147.000 € 
5.      Προμήθεια χαλικιού για την διαμόρφωση των παραλιών της Μονεμβασιάς  , 30.000 € 


  Για τα δυο μεγάλα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία σας ενημερώνουμε ότι  για την επισκευή – Συντήρηση του Τουριστικού περιπτέρου έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη  για την αναπαλαίωση του κτιρίου και την μετατροπή του σε Δημαρχείο  και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει συνασθεί δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 1.000.000 €   και στο άμεσο προσεχές διάστημα θα γίνει η δημοπράτηση του έργου ενώ ευχάριστα είναι τα νέα για την λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εργοστασίου και απομένει μια μικρή συμπλήρωση  στο εξωτερικό χώρο του αντλιοστασίου του υποθαλάσσιοι αγωγού  και θα ξεκινήσουν οι δοκιμές  και η λειτουργια του εργου , συμφωνα με την ενημερωση που εχουμε από την αρμοδια επιβλεπουσα αρχη της περιφερειας πελοποννησου .
   
Αναλυτικη ενημερωση για τις δραστηριοτητες του Δημου  υπαρχουν στην ιστοσελιδα του Δημου  www.monemvasia.gov.gr   .