Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου , οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Μολάοι  28 Δεκεμβρίου 2010  
    ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                          Αριθ. Πρωτ.: 7955
                    ---------


                                                  ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
                                                             Ως ο πίνακας Αποδεκτών                     


ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα στην έδρα του Δήμου στις 2.1.2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 , ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η πλειοψηφούσα   και προεδρεύουσα Σύμβουλος

Αλειφέρη  Παναγιώτα

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο 17 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                  Μονεμβασία 13 Δεκεμβρίου 2010
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ           Αριθ. Πρωτ. :
------------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία
Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός
Τηλ - FAX 2732 0 61111  62110
Ταχ.Κώδ.  : 230 70


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
*******************************
Π  Ρ  Ο  Σ
****************


1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο  
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο


Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου 
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννου 
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου 
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών 
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων 
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών 
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων 
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.1.Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ποσού 25.878,00€ για το πρόγραμμα Μερικής Απασχόλησης (σχετικό το υπ’ αριθ. 13683/15.11.2010 έγγραφο). 
Εισηγητής : Πρόεδρος κ. Ιάκωβος Γεωργουδής
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ’ αριθ. 407/2009 μελέτης με  τίτλο : ¨  Μελέτη ανάπλασης πλατείας στον οικισμό Αγίου Στεφάνου του Τοπικού Διαμερίσματος Νομίων ¨ .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αριθ. 282/2010 μελέτης με τίτλο : ¨ Οριοθέτηση αιγιαλού από Πλάκα προς Μαρίνα ¨.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών αποχέτευσης για την κατασκευή τμήματος δικτύου αποχέτευσης χρηματοδοτούμενο από ιδιώτη στην περιοχή Μαρίνα Μονεμβασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13/2010 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
5.Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού για σύναψη σύμβασης για την συντήρηση του προγράμματος « Εργολήπτης » με την εταιρεία Αce-hellas.   
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
6. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
7. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής του έργου: Ανάπλαση της πλατείας του Δ.Δ. Κουλεντίων του Δήμου Μονεμβασίας ( σχετικό το υπ’ αριθ. 14365/9.12.2010 έγγραφο).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή δωρεάν παραχώρησης από τον κ. Αργείτη Γεώργιο τμήματος 50τμ από το αγροκτήματά του στην περιοχή « Κοκκινάτσα » οικισμού Φουτίων , στο Δήμο Μονεμβασίας για κάθε χρήση.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
Ο ΠρόεδροςΙάκωβος Γεωργουδής