Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2013


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Μολάοι 21 Φεβρουαρίου 2013
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ.: 3772
Αριθμός προσκλήσεως 2

Πληρ.: Ζερβάκος Λεωνίδας
Τηλ: 2732360575
Fax: 2732360555
                                                               
Προς: Τακτικά Μέλη Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Κ.κ.  1) Παναγιώτα Αλειφέρη
2)  Γεώργιο Βουνελάκη
3)  Ιωάννη Κολλιάκο
4) Χαράλαμπο Κουτσονικολή
5) Παναγιώτης Νικολινάκο
6) Σταύρο Χριστάκο                                                                                  
 (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους για την νόμιμη αναπλήρωσή σας)

   
Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής ποιότητας Ζωής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο την 26η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων επί των   παρακάτω θεμάτων :


1. Περί χορήγησης ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το κατάστημα «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας “Κωνσταντίνα Ψυχογιού & Σια Ο.Ε.” στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασιάς.

2. Περί χορήγησης ή μη παράτασης άδειας λειτουργίας μουσικής καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας Βάγιας Ιωάννας του Νικολάου στην Τοπική Κοινότητα Συκέας της Δ.Ε. Μολάων του Δήμου Μονεμβασιάς.

3. Περί της 2214/04.02.2013 αίτησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου  της Ε.Π.Ζ., σχετική με το έργο «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,9 mw στη θέση Κοντορράχη και Σπαρτίλα Κάρκανο» καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το αγκυροβόλιο των πλοίων στον όρμο των Βατίκων.

4. Περί της 1/2013 απόφασης της Δ.Κ. Νεάπολης σχετική με «Χρήσεις πεζοδρομίου από καταστηματάρχες στον παραλιακό δρόμο»

5. Περί της 3/2013 απόφασης της ΔΚ Μολάων σχετική με «Πρόταση απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν Ε.Τ.Ε., Α.Τ.Ε.»                  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη Ανάπλασης ρέματος ΚάκκαβουΕισήγηση για την μελέτη ρέματος Κακκαβου Ένα μικρό ιστορικό της μελέτης έχει ως εξής :

- Το 2006 το δημοτικό συμβούλιο ( Δήμαρχος Παντελής Γεωργας ) ζήτησε από τις τεχνικές υπηρεσίες της Νομαρχίας την ανάθεση της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος
- Το 2007 ο δήμος προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης οριοθέτησης ( Δήμαρχος Νεκτάριος Μαστοροπουλος )   , η οποία ολοκληρώθηκε το 2008 και επίσημα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ
- Το 2010 ο δήμος ζήτησε την σύνταξη τευχών ανάθεσης της μελέτης για την ανάπλαση του ρέματος ψηφίζοντας πίστωση 15.000 €  στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και παράλληλα επέλεξε τους μελετητές .Η μελέτη δεν ανατέθηκε τελικά λογω διακοπής του προγράμματος  ΘΗΣΕΑΣ τον Ιούνιο του 2010 και ανατέθηκε χρηματοδοτούμενη με πιστώσεις του Καλλικρατικού Δήμου Μονεμβασίας το 2011 .

             Στο περιεχόμενο της μελέτης έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις : 

- Στην διασταύρωση του ρέματος με την Εθνική Οδό ( ιδιοκτησία Γ.Μπελεση  ) θα έπρεπε να γίνει μικρού μήκους κάλυψη του ρέματος περίπου ( 20 μέτρα ) ώστε να εξυπηρετηθούν οι κυκλοφοριακές ανάγκες πεζών και οχημάτων .
- Στην περιοχή του Λυκείου έπρεπε να προβλεφθει η δημιουργία ανάλογου κόμβου  με κάλυψη του ρέματος σε μικρό μήκος ώστε να ενωθούν τα δυο τμήματα της πόλης που βρίσκονται ενθεν και ενθεν του ρέματος αλλά και αυξημένες κυκλοφοριακές ανάγκες της περιοχής του Λυκείου .
- Στο κέντρο του ρέματος , στο σημείο που η μελέτη προβλέπει την κατασκευή πεζογέφυρας , έπρεπε να προβλέπεται η κατασκευή γέφυρας για την διέλευση οχημάτων ώστε να υπάρχει ένα ακόμα σημείο που θα βοηθήσει στην κίνηση των οχημάτων .
- Στα σημεία που η μελέτη οριοθέτησης και η υδραυλική μελέτη έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλο πλάτος του ρέματος θα μπορούσε να γίνει διαπλάτυνση των δυο δρόμων που υπάρχουν παράπλευρα του ρέματος ώστε να γίνει ομαλότερα η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων αφού οι δρόμοι αυτοί αποτελούν ουσιαστικά το μοναδικό δρόμο σύνδεσης με το δυτικό τμήμα της Μονεμβασίας , περιοχή Λυκείου και παναγίτσας το οποίο έχει αναπτυχτεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την κατασκευή πολλών οικιών κι επιχειρήσεων .

Το τοπικό συμβούλιο Μονεμβασίας στην ουσία δεν ενέκρινε τη μελέτη , αφού ο Πρόεδρος Δημήτριος Χουσακος , μέλος της παράταξης σας δήλωσε ότι η μελέτη αυτή δεν δίνει λύση στα προβλήματα στην περιοχή του ρέματος , ενώ ο σύμβουλος Αντώνης Ανδριτσακης είπε ότι η μελέτη δεν εχει σοβαρό αντικείμενο για την ανάπλαση του ρέματος .και την καταψήφισε . 
Όσον αφορά την άποψη ότι δεν επιτρέπεται ούτε κατ ελάχιστον η κάλυψη ρέματος με πλακοσκεπη οχετό , σημειώνουμε ότι σήμερα ο Δήμος εκτελεί έργα « Κάλυψη ρέματος στην περιοχή Μπραμου Μολάων  » τετραπλάσιου βάθους και πλάτους από το δικό μας , στο οποίο γίνεται πλήρη κάλυψη σε μήκος περίπου 1000 μέτρα  , και την κατασκευή πλακοσκεπους αγωγού κάλυψης ρέματος στην περιοχή Αυλοσπηλος στην πόλη της Νεάπολης , όπου και εκεί γίνεται πλήρη κάλυψη ρέματος , ενώ στην Μονεμβασιά προτείναμε μικρή κάλυψη του ρέματος σε δυο σημεία και μάλιστα υπήρχε η σύμφωνη γνώμη των μελετητών στην αρχική φάση της μελέτης .

Με βάση το σκεπτικό της παραπάνω εισήγησης , καταψηφίζω την μελέτη αφού πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσει τα σημαντικά προβλήματα της Μονεμβασίας στην περιοχή του ρέματος . 

Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Αίτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για Αιολικά Πάρκα και Αγκυροβόλιο πλοίων στα Βάτικα


                   Αίτηση
Σταύρου Χριστάκου του Ηλία , Δημοτικού Συμβούλου
Παναγιώτη Νικολινάκου του Νικολάου
Μέλη της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου Μονεμβασίας , εκπρόσωποι της Μείζονος Αντιπολίτευσης

                                          Προς 
Κα Παναγιώτα Πριφτάκη , Αντιδήμαρχο , Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

  Ως εκπρόσωποι της Δημοτικής παράταξης της μείζονος Αντιπολίτευσης παρακαλούμε να τεθούν ως θέματα ημερήσιας διάταξης στην προσεχή συνεδρίαση του Συμβουλίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μονεμβασίας η συζήτηση και η λήψη απόφασης ως εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής θέματα
1.       Σχετικά με την άσκηση από το Δήμο μας αίτηση ακύρωσης των αποφάσεων του Υπουργού περιβάλλοντος τις εξής αποφάσεις :
Υπ.αριθ. οικ.202889/1-11-2012  απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΚΑ με θέμα « Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου « Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18,9 mw στη θέση Κοντορραχη και Σπαρτιλα Καρκανο , του Δήμου Μονεμβασίας , στην περιοχή του Ζαρακα
Υπ αριθ. Οικ.202888/1-11-2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ με θέμα « Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ ) ισχύος 22,95 mw  στη θέση Γαιδουροβουνι , του Δήμου Μονεμβασίας και Ευρώτα Λακωνίας . 

2.       Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το αγκυροβόλιο των πλοίων στον όρμο των Βατικων . Εκπόνηση μελέτης από το Δήμο σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις  στον όρμο των Βατικων , Νομική υποστήριξη από το Δήμο για  την απομάκρυνση των πλοίων και την άρση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων . Στο συγκεκριμένο θέμα μεταφέρουμε την άποψη των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης μας στην Δημοτική Ενότητα Βοιών  ,  Πέτρου Τσάκου και Αντωνίου Χαραμή .
Σημειώνουμε ότι για τα παραπάνω θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής ποιότητας ζωής αφού σύμφωνα το  (άρθρο 73 Ν.3852/2010) Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Άρθρο 1.Β. iii) τη λήψη αποφάσεων για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.

                             Μολάοι     4 Φεβρουαρίου 2013

Οι αιτούντες

Σταύρος Χριστάκος                                                      Παναγιώτης Νικολινάκος