Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Αίτηση Αντιπολίτευσης για τα Αιολικά ΠάρκαΠΡΟΣ  ΤΟΝ  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

Α Ι Τ Η Σ Η

  1. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ του Μιλτιάδη, κατοίκου Μονεμβασίας Λακωνίας
  2. ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ του Ηλία, κατοίκου Μονεμβασίας Λακωνίας
  3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ  του Παναγιώτη, κατοίκου Λιρών Μονεμβασίας Λακωνίας
  4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ του Νικολάου, κατοίκου Μολάων Λακωνίας
  5. ΠΕΤΡΟΥ ΤΣΑΚΟΥ του Γεωργίου, κατοίκου Νεαπόλεως Βοιών Λακωνίας
  6. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΜΗ του Παναγιώτη, κατοίκου Νεαπόλεως Βοιών Λακωνίας,
όλων δημοτικών συμβούλων του Δήμου Μονεμβασιάς Λακωνίας.

------------------------------------------   

Κύριε Πρόεδρε
Όπως έχουμε εγκύρως πληροφορηθεί αυτές τις ημέρες έχει ξεκινήσει διαδικασία από διάφορες εταιρίες για τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Βοιών και ειδικότερα από την περιοχή του Κάβο Μαλιά μέχρι και την περιοχή της Ελίκας (Αγία Μαρίνα, Προφήτης Ηλίας Φαρακλού, Ελίκα κ.λ.π.).
Επειδή το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για την αναπτυξιακή, τουριστική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής ενότητας Βοιών και επειδή δεν έχει τεθεί  θέμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου παρά τις επανειλημμένες προφορικές αιτήσεις και οχλήσεις δημοτών μας που  έχουν γίνει, ΖΗΤΑΜΕ όπως το θέσετε άμεσα και μάλιστα ως μοναδικό θέμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου προκειμένου να προλάβουμε δυσάρεστες και ανεπανόρθωτες καταστάσεις.
Επίσης σας δηλώνουμε ότι όλοι εμείς οι αιτούντες δημοτικοί σύμβουλοι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην περιοχή της 
δημοτικής ενότητας Βοιών και πιστεύουμε ότι η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπου τις αποδέχεται η τοπική κοινωνία.                

Μολάοι  26 Απριλίου  2012
Οι  Αιτούντες  Δημοτικοί  Σύμβουλοι

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 2 Μαίου 2012ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι   27-04-2012

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -11880-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής


Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο στις 2 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω  θεμάτων:


1.    Διάθεση πιστώσεων  διαφόρων εργασιών-έργων του Δήμου Μονεμβασιάς.

2.    Διάθεση πιστώσεων- έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου Μονεμβασιάς.

3.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση στέγης δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Κάμπου Βοιών».

4.     Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου 2012 για τον έλεγχο-υλοποίηση του προϋπολογισμού 2012.
                                                                                             
                                                                                               
                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
                               
                                                    
                                                                                                                                                            
                                                          ΗΡΑΚΛΗΣ  ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Αποφαση Επιτροπής Τουρισμού για σύμβαση Υπηρεσίας τουριστικής προώθησης Μονεμβασίας


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
**************************************************
Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας

Απόφαση 11/2012  

  Στην Τοπική   Κοινότητα Παπαδιανίκων   ,  σήμερα στις 8   του μηνός Απριλίου   έτους 2012  ημέρα Κυριακή   και  ώρα 18:00  μμ ,  στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Ενότητας Ασωπού η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας   συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.  3/3.4.2012  πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο ¨ Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση της πρότασης της κ. Μανούσου Μαργαρίτα για την τουριστική προώθηση του Δήμου Μονεμβασίας  ¨. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μονεμβασίας , Νίκη Πετράκου, για την τήρηση των πρακτικών.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα ( 11 )  μελών της Επιτροπής  ήταν :

Παρόντες
Απόντες
1. Λύρας Χαράλαμπος    (Πρόεδρος)
1. Πριφτάκη Παναγιώτη
2. Τσαφατίνου Κατερίνα
2. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
3. Χριστάκος Σταύρος
3. Τσάκος Κωνσταντίνος
4. Πολλάλης Δημήτριος
4. Πατσάκης Κωνσταντίνος
5. Παντέλης Δημήτριος

6. Μπιλίνης Παναγιώτης

7. Παπαδάκης Παναγιώτης


Ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1ο ¨ Λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση της πρότασης της κ. Μανούσου Μαργαρίτα για την τουριστική προώθηση του Δήμου Μονεμβασίας  ¨. 


  Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας είπε τα εξής :
Κρίνεται απαραίτητη η  συνεργασία του Δήμου Μονεμβασίας με Σύμβουλο Επικοινωνίας με αντικείμενο την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την βελτιστοποίησης της προβολής του.
Η κ. Μανούσου Μαργαρίτα μας έστειλε πρόταση έργου για την ανάληψη των πωλήσεων των Τουριστικών Προϊόντων και του Γραφείου Τύπου Τουριστικής προβολής του Δήμου Μονεμβασίας η οποία αναφέρει τα παρακάτω :

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ø          Ανάπτυξη και εφαρμογή επιχειρηματικού σχεδιασμού και δράσεων μάρκετινγκ, που θα υποστηρίζουν τη συνεχή προώθηση των πωλήσεων στο πλαίσιο των στόχων, που έχουν τεθεί από το δήμο.
Ø          Προτάσεις για υλοποίηση δραστηριοτήτων μέσα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του δήμου. Γνωμοδότηση σε θέματα ενεργειών προβολής.
Ø          Επικοινωνία και ενημέρωση της Επιτροπής Τουρισμού σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς, καθώς και για όλες τις ενέργειες και δράσεις.
Ø          Τακτική επικοινωνία με τα τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις για αλληλοενημέρωση, σχεδιασμό και υιοθέτηση απαιτούμενων δράσεων.
Ø          Επικοινωνία από τον ίδιο και τους συνεργάτες του για τη δημιουργία επιλεγμένου καταλόγου επαφών. Τα στοιχεία των νέων επαφών που θα προκύψουν στα πλαίσια των εργασιών που καλύπτονται από τη συνεργασία θα είναι στη διάθεση του Δήμου Μονεμβασίας.
Ø          Τακτική επικοινωνία και επισκέψεις σε τουριστικά γραφεία, εταιρείες (φαρμακευτικές, ασφαλιστικές, εμπορικές, τράπεζες, κλπ.), πρεσβείες, επιμελητήρια, επιστημονικές ενώσεις, πολιτιστικούς συλλόγους.
Ø          Οργάνωση και συμμετοχή (συνοδεία των φιλοξενουμένων) σε ταξίδια γνωριμίας για τουριστικούς πράκτορες, ΜΜΕ, στελέχη επιχειρήσεων.
Ø          Στοχευμένη επικοινωνία για προσέλκυση συνεδριακών εκδηλώσεων και επιχειρηματικών ταξιδιών.
Ø          Στοχευμένη επικοινωνία με τουριστικούς πράκτορες και παράγοντες από τις αναδυόμενες αγορές (Κίνα, Ρωσία, κλπ.).
Ø          Στοχευμένη συμμετοχή σε επιλεγμένες εκθέσεις. Παροχή συμβουλών για την προετοιμασία της παρουσίας του Δήμου σε αυτές τις εκθέσεις.
Ø          Παρακολούθηση της επικοινωνιακής και τιμολογιακής πολιτικής των ανταγωνιστικών προορισμών, με αντίστοιχη ενημέρωση της Επιτροπής.
Ø          Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων για τους επαγγελματίες του χώρου, σε σχέση με τις τάσεις των αγορών. Παροχή βοήθειας στην εξέταση και επιλογή προτάσεων για την οργάνωση των ημερίδων. Συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού για την αποτελεσματική (οικονομικά/θεματικά/χρονικά) υλοποίηση των ημερίδων.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ø          Αποστολή άρθρων, δελτίων τύπου και κειμένων με θεματολογία που άπτεται του τουρισμού με οποιονδήποτε τρόπο (κατόπιν ενημέρωσης από τους φορείς και υπηρεσίες του δήμου), για δημοσίευση σε ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών μέσων) και στο εξωτερικό, καθώς και διαδικτυακά, τα οποία θα αφορούν μεταξύ άλλων σε:

·          Επετειακές και άλλες εκδηλώσεις.
·          Γαστρονομία, τοπικά προϊόντα και συνταγές.
·          Έθιμα
·          Περιβάλλον και Έργα υποδομών.

Ø          Συγγραφή δύο θεμάτων ανά μήνα και ανάληψη του ρόλου αρχισυντάκτη με επιμέλεια του αντίστοιχου υλικού, που παρέχεται από το δήμο και αφορά στο μηνιαίο newsletter που υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα www.monemvasia.gr. Τα θέματα αυτά θα αποτελούν και μέρος του υλικού που θα αναρτάται στην πρώτη σελίδα της εν λόγω ιστοσελίδας
Ø          Εκμετάλλευση των ήδη υπαρχουσών δομών επικοινωνίας του δήμου (web site, έντυπο υλικό κ.α.) και παροχή συμβουλών για την περαιτέρω βελτίωσή τους.
Ø          Συχνή ενημέρωση των σελίδων του δήμου στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter.
Ø          Προβολή των περιοχών του δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες από την Επιτροπή Τουρισμού.
Ø          Δημιουργία και διατήρηση ενημερωμένου ημερολογίου εκδηλώσεων (πανηγύρια, συναυλίες, τοπικές γιορτές, κλπ.) από τις περιοχές/χωριά του δήμου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που θα δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.
Ø          Πρόσκληση προσωπικοτήτων για διαμονή στην περιοχή.
Ø          Προσπάθεια καθιέρωσης εκδηλώσεων για την ενίσχυση του προφίλ της περιοχής.
Προτείνεται η διάρκειά της να είναι εξάμηνη (6 μήνες) και η συνολική δαπάνη να μην υπερβεί τα 7500,οο € για το συγκεκριμένο διάστημα.
Το μέλος της επιτροπής κ. Χριστάκος Σταύρος  δεν συμφωνεί με την ανάθεση εργασίας στην κ.  Μανούσου Μαργαρίτα για τους παρακάτω λόγους:
1. Δεν είναι σαφές και μετρήσιμο το αντικείμενο της εργασίας . Δεν έχει προκύψει σαφώς με ποιο τρόπο στο τέλος της σύμβασης θα αξιολογηθεί και θα παραληφθεί η εργασία (π.χ. Με τον αριθμό των συνεδρίων και των εκδρομών που θα γίνουν ).
2. Δεν υπάρχει εμπειρία από παρόμοια ανάθεση εργασίας σε άλλο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα ο οποίος να έχει αναθέσει παρόμοια εργασία.
3. Δεν έχει γίνει διερεύνηση της δυνατότητας του Δήμου να αναθέσει παρόμοια εργασία με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς.
4. Την σημερινή χρονική στιγμή που οι μισθοί των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν συρρικνωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν μπορεί ο Δήμος να συνάπτει συμβάσεις με τόσο μεγάλο οικονομικό αντικείμενο για παροχή ασαφούς υπηρεσίας. 

 Τα μέλη της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας αφού έλαβαν  υπόψη την εισήγηση του Πρόεδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζουν  κατά πλειοψηφία

 Εγκρίνει την εισήγηση του Πρόεδρου για την συνεργασία του Δήμου Μονεμβασίας με Σύμβουλο Επικοινωνίας με αντικείμενο την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής και την βελτιστοποίησης της προβολής του μειοψηφούντος του κ. Χριστάκου Σταύρου ο οποίος δεν συμφωνεί με την ανάθεση εργασίας στην κ.  Μανούσου Μαργαρίτα για τους παρακάτω λόγους:
1. Δεν είναι σαφές και μετρήσιμο το αντικείμενο της εργασίας . Δεν έχει προκύψει σαφώς με ποιο τρόπο στο τέλος της σύμβασης θα αξιολογηθεί και θα παραληφθεί η εργασία (π.χ. Με τον αριθμό των συνεδρίων και των εκδρομών που θα γίνουν ).
2. Δεν υπάρχει εμπειρία από παρόμοια ανάθεση εργασίας σε άλλο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα ο οποίος να έχει αναθέσει παρόμοια εργασία.
3. Δεν έχει γίνει διερεύνηση της δυνατότητας του Δήμου να αναθέσει παρόμοια εργασία με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς.
4. Την σημερινή χρονική στιγμή που οι μισθοί των εργαζομένων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν συρρικνωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν μπορεί ο Δήμος να συνάπτει συμβάσεις με τόσο μεγάλο οικονομικό αντικείμενο για παροχή ασαφούς υπηρεσίας. 
  
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  11/2012   
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας
Τα Μέλη


 Τσαφατίνου Κατερίνα
Λύρας Χαράλαμπος
Χριστάκος Σταύρος
Η   Γραμματέας του Δήμου
Πολλάλης Δημήτριος


 Παντέλης Δημήτριος
Νίκη Πετράκου
Μπιλίνης Παναγιώτης
Ακριβές Απόσπασμα
Παπαδάκης Παναγιώτης
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας
Λύρας Χαράλαμπος
Αποφαση επιτροπης τουρισμου για προωθηση τουριστικου site


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
**************************************************
Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας

Απόφαση 10/2012  

  Στην Δημοτική  Κοινότητα Μολάων  ,  σήμερα στις 12  του μηνός Μαρτίου  έτους 2012  ημέρα Δευτέρα   και  ώρα 14:00 μμ ,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάων η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας   συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ.  2/7.3.2012  πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 6ο ¨ Λήψη απόφασης σχετικά με την διοργάνωση συνέντευξης τύπου για την επίσημη παρουσίαση του τουριστικού site και ενέργειες προώθησής του   ¨. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μονεμβασίας , Νίκη Πετράκου, για την τήρηση των πρακτικών.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο έντεκα ( 11 )  μελών της Επιτροπής  ήταν :

Παρόντες
Απόντες
1. Λύρας Χαράλαμπος    (Πρόεδρος)
1. Τσάκος Κωνσταντίνος
2. Πριφτάκη Παναγιώτα
2. Πατσάκης Κωνσταντίνος
3. Τσαφατίνου Κατερίνα

4. Χριστάκος Σταύρος

5. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ

6. Πολλάλης Δημήτριος

7. Παντέλης Δημήτριος

8. Μπιλίνης Παναγιώτης

9. Παπαδάκης Παναγιώτης


Ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 6ο ¨ Λήψη απόφασης σχετικά με την διοργάνωση συνέντευξης τύπου για την επίσημη παρουσίαση του τουριστικού site και ενέργειες προώθησής του   ¨. 

  Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας είπε τα εξής :
 Θα πρέπει να παρουσιαστεί και επίσημα πλέον στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Νομού Λακωνίας η επίσημη Τουριστική Ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την προώθησή του όπως ραδιοφωνικά μηνύματα, τοποθέτηση διαφημιστικών συνδέσμων ( banners ) στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες. 
Προτείνεται να σταλεί πρόσκληση στους ιδιοκτήτες των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και σε εκδήλωση που θα γίνει στις 2 Απριλίου 2012 να γίνει η παρουσίαση της ιστοσελίδας.
Το μέλος της επιτροπής κ. Χριστάκος Σταύρος σχετικά με το παραπάνω θέμα  είπε τα εξής :
  Η προβολή της ιστοσελίδας και γενικότερα η προβολή του Δήμου πρέπει να γίνεται σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο με τα αντίστοιχα ΜΜΕ . Είναι φυσικό ο δήμος να στηρίζει τα τοπικά ΜΜΕ τα οποία επιτελούν ουσιαστικό έργο στην ενημέρωση των δημοτών αλλά το κύριο βάρος στην διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος πρέπει να γίνει σε ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας .
 Στα τοπικά ΜΜΕ μπορούν να προβάλλονται οι δράσεις του δήμου που έχουν σχέση με την περιοχή μας και λιγότερο διαφήμιση που απευθύνεται στους επισκέπτες της περιοχής μας .

 Τα μέλη της  Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας αφού έλαβαν  υπόψη την εισήγηση του Πρόεδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζουν  κατά πλειοψηφία

 Εγκρίνει την εισήγηση του Πρόεδρου για την διοργάνωση συνέντευξης τύπου για την επίσημη παρουσίαση της Τουριστικού site www.monemvasia.gr και τις ενέργειες προώθησής του  μειοψηφούντος του κ. Χριστάκου Σταύρου  ο οποίος για το εν λόγω  θέμα είπε τα έξης :    Η προβολή της ιστοσελίδας και γενικότερα η προβολή του Δήμου πρέπει να γίνεται σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο με τα αντίστοιχα ΜΜΕ . Είναι φυσικό ο Δήμος να στηρίζει τα τοπικά ΜΜΕ τα οποία επιτελούν ουσιαστικό έργο στην ενημέρωση των δημοτών αλλά το κύριο βάρος στην διαφήμιση του τουριστικού προϊόντος πρέπει να γίνει σε ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας .
 Στα τοπικά ΜΜΕ μπορούν να προβάλλονται οι δράσεις του δήμου που έχουν σχέση με την περιοχή μας και λιγότερο διαφήμιση που απευθύνεται στους επισκέπτες της περιοχής μας .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  10/2012   
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας
Τα Μέλη


Πριφτάκη Παναγιώτα
Λύρας Χαράλαμπος
Τσαφατίνου Κατερίνα
Η   Γραμματέας του Δήμου
Χριστάκος Σταύρος


Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
Νίκη Πετράκου
Πολλάλης Δημήτριος
Ακριβές Απόσπασμα
Παντέλης Δημήτριος
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Μονεμβασίας
Μπιλίνης Παναγιώτης


Παπαδάκης Παναγιώτης
Λύρας Χαράλαμπος