Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Δημοτικό Συμβούλιο ( Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                      Μονεμβασία 14  Ιουνίου  2010
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ              Αριθ. Πρωτ.  : 3288
------------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία
Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός
Τηλ - FAX 2732 0 61111  62110
Ταχ.Κώδ.  : 230.70


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
*******************************
Π  Ρ  Ο  Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο  
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου 
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννου 
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου 
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών 
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων 
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών 
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων 
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 18 Ιουνίου 2010, ημέρα Παρασκευή & ώρα 20:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Δ. Σαπουντζάκη και ΣΙΑ Ε.Ε..
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος
2. Λήψη απόφασης για ανάθεση μελέτης για την ανάπλαση της πηγής του Αγίου Στεφάνου (σχετική η αριθ. 8.6.2010 αίτηση του Συλλόγου η Πηγή).
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
3. Τροποποίηση της υπ’ 54/2010 αριθ. απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος
4. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση της Ηλία Δούκα Α.Ε.
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος
5. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (προμήθεια χλωριωτών, προμήθεια δεξαμενής για Άρδευση).
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος
6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (για την διεξαγωγή ιατρικού συνεδρίου)
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος
7. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή οριστικής ένταξης «Μελέτη εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 45%».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
8. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή οριστικής ένταξης «Κατασκευή πέτρινου προστατευτικού μαντρότοιχου από το LAZARETO μέχρι την Πύλη του Κάστρου στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 45%».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
9. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή οριστικής ένταξης «Σύνταξη μελέτης προκαταρκτικού σχεδίου διαχείρισης και συλλογής στοιχείων για τη σύνταξη φακέλου υποψηφιότητας ένταξης αρχαιολογικού χώρου Μονεμβασίας στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας κληρονομίας UNESCO στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 35%».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
10. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή οριστικής ένταξης «Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 35%».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
11. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή οριστικής ένταξης «Μελέτη Κοινόχρηστων χώρων Μονεμβασίας στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 35%».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
12. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή οριστικής ένταξης «Μελέτη ανάπλασης ρέματος Κακκάβου στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 35%».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
13. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή οριστικής ένταξης «Αγορά εφεδρικών μηχανημάτων για το εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού (εξαεριστήρες) στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 35%.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
14. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή οριστικής ένταξης «Μελέτη αγωγού μεταφοράς λυμάτων από τον Ξιφιά ως το εργοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμού στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 35%».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
15. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή οριστικής ένταξης «Μελέτη αποχετευτικών δικτύων Αγίας Παρασκευής, Τροχάλια, Ξηφιά ΤΔ Νομίων στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 35%».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
16. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή οριστικής ένταξης «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 35%».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
17. Λήψη απόφασης σχετικά για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σπάρτης για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Μονεμβασίας».
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
18. Λήψη απόφασης σχετικά με τις  αιτήσεις πολιτών για διαγραφή τους από τον Βεβαιωτικό Κατάλογο της αποχέτευσης.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
19. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης  του έργου : Οδοποιία Τ. Δ. Νομίων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
20. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης  του έργου : Οδοποιία Τ. Δ. Κουλεντίων.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
21. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης του έργου οδοποιία Τ. Δ. Μονεμβασίας.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
22. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της μελέτης του έργου οδοποιία Τ. Δ. Βελιών – Αγίου Ιωάννου .
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
23. Λήψη απόφασης σχετικά με έκτακτες εργασίες αποκατάστασης δρόμου περιοχής Κακκάβου.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Χριστάκος
24. Λήψη απόφασης σχετικά με την σύνταξη μελέτης με τίτλο Πολιτιστικό Καλοκαίρι έτους 2010 : α) Εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 23ης Ιουλίου 1821 – Ημέρα της Απελευθέρωσης της Μονεμβασίας από την Τουρκική κατοχή και β) Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις Αυγούστου.
Εισηγητής : Δήμαρχος κ. Νεκτάριος Μαστορόπουλος

Ο Πρόεδρος

       
 Ιάκωβος Γεωργουδής