Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 29-12-2008
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 7937
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Α. Κρητικός
Τηλ-FAX 0732- 61.111 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
3. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
4. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
5. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Λεκάκη Ιωάννη του Αλέξανδρου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Γεωργουδή Ιάκωβο του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10.Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11.Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12.Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13.Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Καλείστε την 04ην Ιανουαρίου ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π. μ. του έτους 2009 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου προκειμένου να εκλέξουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 και 104 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α΄114/2006) :1) Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και


2) τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά).


Στη συνεδρίαση αυτή καλείται να παραστεί και ο Κος Δήμαρχος προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού
που έλαβε τους περισσότερους ψήφους.


Σταύρος Χριστάκος

Δημοτικός Σύμβουλος

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 29 Δεκεμβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 24-12-2008.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 7924
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Α. Κρητικός
Τηλ-FAX 0732- 61.111 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
4. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχο
5. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Λεκάκη Ιωάννη του Αλέξανδρου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Γεωργουδή Ιάκωβο του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους τοπικών συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει την εικοστή ενάτη (29ην) Δεκεμβρίου του έτους 2008, ημέρα Δευτέρα & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. "Αποδοχή (21.000,00) € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου, Β΄ χρηματική εντολή έτους 2008¨.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
2. Σύνταξη μελέτης ανάπλασης και φωτισμού δρόμου Γέφυρας - Κάστρου του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
3. Σύνταξη μελέτης ανάπλασης παραλίας Μονεμβασίας από Πλάκα προς Μαρίνα¨του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
4. Σύνταξη μελέτης ανάπλασης από παιδική χαρά προς Κάκκαβο του Δήμου Μονεμβασίας.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
5. Έγκριση μελέτης για αντικατάσταση δικτυού ύδρευσης στη Μονεμβασία.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
6. Έγκριση μελέτης για την επέκταση αποχετευτικού δικτυού.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
7. Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων για την πρωτοχρονιά 2008.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
8. "Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού (80.000,00) € για την «Αγορά γεώτρησης Κεραμωτής» του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ" & ορισμός επιτροπής.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
9. Έγκριση μελέτης Χερσαίας Ζώνης Λυμένος στη Μονεμβασία.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
10. Σύνταξη προμελέτης για τον φωτισμό του Κάστρου.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
11. Έγκριση τευχών ανάθεσης «Μελέτη ανάπλασης από Μαρίνα προς Βιολογικό».
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
12. Έγκριση τευχών ανάθεσης «Μελέτη ανάπλασης εισόδου της Μονεμβασίας από Αγία Κυριακή».
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
13. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας των δασών».
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
14. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής «Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου Βελιών».
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
15. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Δ.Δ. Αγίου Δημητρίου».
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
16. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής «Επισκευή Δημοτικού Καταστήματος Δ. Δ. Αγγελώνας».
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
17. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής «Συντήρηση δρόμων Δ. Δ. Λιρών».
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
18. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής «Δημοτικοί Δρόμοι».
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
19. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων στο Δ. Δ. Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
20. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Άγιοι Σαράντα και τσιμεντόστρωση δρόμου στο Δ. Δ. Βελιών».
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
21. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκληθήκαν από θεομηνίες».
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
22. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής «Τσιμεντόστρωση δρόμων και κατασκευή τεχνικών έργων στο Δ. Δ. Αγίου Ιωάννη.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
23. Αίτημα Παναγιώτη Αμπέρτου για αναγνώριση δρόμων στον Οικισμό του Αγίου Φωκά.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
24. Περί έγκρισης της τροποποίησης της συστατικής πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λακωνίας.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μακράκος.
25. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού ΧΑΔΑ που θα παραμείνουν σε λειτουργία καθώς και οι ενότητες Δήμων που θα υπαχθούν σε κάθε ΧΑΔΑ.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μακράκος.
26. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝ.Ε.Λ.Α.Ε.
Εισηγητής : ο Κ. Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
27. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη νομιμότητα των διαδικασιών χορήγησης της άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με τίτλο «Ανοικτό μπαρ σε υπαίθριο κέντρο διασκέδασης» ιδιοκτησίας Ιωάννη Μπλέτα, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 3 Ν. 3463/2006 του Δ.Δ.Κ.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Συνεδρίαση Δημαρχιακής Επιτροπής 22-12-08

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία-18-12-2008.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
----------- Αριθ. πρωτ. 7829
Ταχ. Δ/νση: 23070 Μον/σία
Πληροφορίες: Κ. Ρέγας
Τηλέφωνο: (2732) 0 61 986
T.K. : 23070 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
---------------------------------
Για συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής
ΠΡΟΣ: 1. Σταύρος Χριστάκος Μέλος Δημαρχιακής Επιτροπής
2. Αναστάσιος Μάρκος " " "
3. Ιάκωβος Γεωργουδής " " "
4. Παναγιώτης Ψυχογυιός " " "

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 22αν του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Εισηγητική έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής επί του προϋπολογισμού εσόδων και
εξόδων του Δήμου οικον. έτους 2009.

2) Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή έτους 2008.

3) Καθορισμός όρων επαναληπτικής δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λεωφορείου 30 θέσεων μεταχειρισμένο» προϋπολογισμού
δαπάνης (90.000,00) €.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Θέματα Δ.Σ Νοσοκομείου Μολάων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Μολάοι 17 -12 -2008
Α.Π.: 7736

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Γ.Ν. – Κ.Υ. Μολάων
230 52 Μολάοι Λακωνίας
Τηλέφωνο : 27320 22769, 22374, 22446, 22035.
Τηλεομοιοτυπία : 27320 22769
E-mail : administration@hospmolai.gr


ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. - Κ.Υ. Μολάων.

ΘΕΜΑ: 32η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.


Αγαπητοί Συνάδελφοι.


Παρακαλείσθε όπως την 18 -12-2008, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 14:30μ.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Μολάων προκειμένου να γίνει τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με θέματα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που αναφέρονται στην 2η σελίδα της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που κάποιο από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύεται να είναι παρόν στην συνεδρίαση αυτή, παρακαλείται όπως ενημερώσει τον αναπληρωτή του προκειμένου να παραστεί αυτός στην συνεδρίαση.


Ο Διοικητής & Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Μολάων

Μαρσινόπουλος Μάριος


Συνημμένα:
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 32ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην σελίδα 2 της παρούσας πρόσκλησης.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΜΟΛΑΩΝ.


1. Έγκριση δαπάνης για εργασίες βελτίωσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του
υποσταθμού μέσης τάσης.

2. Έγκριση δαπάνης για σύμβαση με ακτινοφυσικό.

3. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή κεφαλής υπερήχου του Φυσιοθεραπευτηρίου.

4. Έγκριση παράτασης χρόνου προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το Κ.Υ. Νεάπολης.

5. Έγκριση παράτασης σύμβασης ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ του Κ.Υ. Νεάπολης.

6. Επικύρωση δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

7. Έγκριση παράτασης χρόνου προμήθειας για ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΑ.

8. Έγκριση παράτασης χρόνου προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
και προκήρυξης νέου διαγωνισμού προμήθειας.

9.Έγκριση προμήθειας δύο (2) κασετών για τον Αναλυτή Αερίων Αίματος GEM PREMIER
3000.

10. Έγκριση προμήθειας 2 κουτιών Αυστραλιανού Αντιγόνου slide (HbsAg).

11. Έγκριση προμήθειας α)καθετήρων εμβολεκτομής, β) καθετήρων έκπλυσης, γ)
καθετήρων αποκόλλησης επίμονου θρόμβου, δ) καθετήρων θρομβεκτομής μοσχευμάτων.

12. Εργασίες και υλικά που τοποθετήθηκαν σε Ασθενοφόρα του Νοσοκομείου μας.

13. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής για προμήθεια μίας ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΥΠΕΡΗΧΩΝ.

14. Επικύρωση των πρακτικών οικονομικής αξιολόγησης και δικαιολογητικών για την
ετήσια προμήθεια ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΟΥΡΗΘΡΑΣ.

15. Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και εξέτασης
δικαιολογητικών της επιτροπής για ετήσια προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙ’
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ (αερίων αίματος) με ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

16. Επικύρωση του πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός Επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών για την ετήσια προμήθεια α) ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΕΙΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ και β) ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ.

17. Επικύρωση του πρακτικού τεχνικών προδιαγραφών & ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης
προσφορών για την ετήσια προμήθεια ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΩΝ.

18. Ορισμός μελών για συμμετοχή σε Επιτροπές παραλαβής για είδη των οποίων οι
διαγωνισμοί θα διενεργούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών
προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

19. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη εργολάβου για την ετήσια
απεντόμωση – μυοκτονία στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Μολάων και στο Κ.Υ. Νεάπολης.

20. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμών για το έτος 2008.

21. Το υπ’ αριθμ. 7744/17-12-08 αίτημα του Κ.Υ. Νεάπολης για προμήθεια υλικού
Μηχανοργάνωσης.

22. Το υπ’ αριθμ 7594/12-12-08 αίτημα του Φαρμακείου για ορισμό Επιτροπής Απογραφής
και Παραλαβής του υλικού του Νοσοκομειακού Φαρμακείου.

23. Το υπ’ αριθμ.7545/11-12-08 αίτημα του Κρητικού Νεοκλή για αλλαγή μιας θύρας και
δημιουργία μίας νέας, στο χώρο των Χειρουργείων.

24. Η υπ’ αριθμ.6601/07-11-08 αίτηση μετάταξης της Φακίτσας Ασπασίας, ΔΕ Νοσηλεύτρια
σε κενή οργανική θέση στο Γ.Ν. Λάρισας.

25. Η υπ’ αριθμ.7455/09-12-08 αίτηση χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών για ένα μήνα της
Τσιούτσιας Ζωής, ΔΕ Νοσηλεύτρια Κ.Υ. Νεάπολης.

26. Αγωγή της Λεγάκη Αντωνίας σχετικά με πραγματοποίηση εφημεριών.

27. Λοιπές ανακοινώσεις Διοικητή.

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Πανουτσόπουλος Γρηγόριος
2. Κολλιάκου Παναγιώτα
3. Χριστάκος Σταύρος
4. Μπακίδης Σοφοκλής
5. Δρίβα Παναγιώτα
6. Χούλης Ευστράτιος

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2008

Εκδήλωση για την πρόληψη κατά των Ναρκωτικών

e-mail: kprolip@otenet.gr

Σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Το Κέντρο Πρόληψης Νομού Λακωνίας θα πραγματοποιήσει εκδήλωση που θα περιλαμβάνει ομιλία με θέμα:
«Η Λερναία Ύδρα των Εξαρτήσεων: Προβληματισμοί και Αντιμετώπιση»
καθώς και προβολή του ντοκιμαντέρ
«Η Οδύσσεια και η Ιθάκη»
με συζήτηση για τα ναρκωτικά.

Την Κυριακή, στις 14 Δεκεμβρίου, ώρα 10.30 π.μ., σας περιμένουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου στη Μονεμβάσια για να συζητήσουμε το θέμα των εξαρτήσεων που αφορά όλους μας.
Εισηγήτρια θα είναι η κυρία Έφη Μπαρμπαγιάννη, Ψυχολόγος-Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης.

Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, και Η Επιστημονικά Υπεύθυνη,
Παρασκευάς Καλομοίρης Ευφροσύνη Μπαρμπαγιάννη

12 Δεκεμβρίου 2008Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

Τεχνικο Προγραμμα 2008

TΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1 .Συντήρηση κτιρίου τουαλετών Κάστρου

τελείωσε
30.000,00

2.Κατασκευή στηθαίου κάτω από την εκκλησία προφήτη Ηλία στο ΤΔ Βελιών
12.000,00

τελείωσε

3.Επισκευή περίφραξης παιδικής χαράς στο ΤΔ Αγγελώνας
12.000,00

τελείωσε

4. Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους ΟΤΑ
Α και Β βαθμού της χώρας
30.000,00

τελείωσε

5.Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες
11.400,10

τελείωσε


6. Πλακόστρωση πλατείας Ταλάντων
12.000,00

τελείωσε


7.Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες που έπληξαν το Δήμο
30.000,00

τελείωσε


Νέα

8.Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων

περιμένουμε τη μελέτη ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
149.400,00
10
Ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις Δήμου Μονεμβασίας
161.120,22


εκτελείται

11.Κατασκευή πλατφόρμας σε παρακείμενο χώρο του βιολογικού καθαρισμού
20.000

13.Μελέτη κατασκευή-διαμόρφωση-ανάπλαση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων
11.249,88

θα γίνει ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τεχνικές προδιαγραφές στη ΑΔΕ

14.Αναπλάσεις -Διαμορφώσεις πλατειών-παιδικών χαρών κοινόχρηστων χώρων τοπικών
διαμερισμάτων Δήμου Μον/σιας
44.000

εκτελείται

15.Κεφάλαια προς τεχνικό εξοπλισμό Δήμων & Κοινοτήτων άρθρο 68 του Ν.3033/54
63.100,00

θα ορίσουμε δημοπρασία


16.Αποκατάσταση ζημιών & καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες ( δρόμος
Παναγίτσα)
30.000,00

τελείωσε

18.Επισκευή -συντήρηση του πρώην Δημοτικού σχολείου
35.000,00

υπάρχει ΑΔΣ σύνταξη προμελέτης

19.Αποπεράτωση γηπέδου Βελιών

υπάρχει ΑΔΣ σύνταξη προμελέτης

ΜΕΛΕΤΕΣ

20.Χάραξη αιγιαλού από ρέμα Κάκκαβο μέχρι την παιδική χαρά
5.000,00

περιμένουμε το ΓΕΝ

21.Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κάκκαβου
10.000,00

είναι στι Δ/νση Τεχν/κών Υπηρεσιών

22.Κατασκευή πλατείας στο ΤΔ Κουλεντίων

υπάρχει ΑΔΣ σύνταξης προμελέτης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

23.Μελέτη για την πλακόστρωση της πλατείας του Ελκόμενου Χριστού στο Κάστρο της
Μονεμβασίας

περιμένουμε τα τεύχη ανάθεσης

24.Μελέτη σκοπιμότητας για ίδρυση ΔΕΥΑ και διερεύνιση εναλλακτικών σεναρίων
8.000,00

περιμένουμε τα τεύχη ανάθεσης

25.Κατασκευή χώρου επεξεργασίας και διάθεσης βοθρολυμάτων

δεν υπάρχει ΑΔΣ σύνταξης μελέτης

26.Μελέτη για δίκτυα ύδρευσης
4.000,00

έχει γίνει ανάθεση

27.Μελέτη καθορισμού χερσαίας ζώνης
11.900,00

έχει γίνει ανάθεση


28.Κατασκευή διοικητηρίου -Πολιτιστικού Κέντρου
10.353,00

ΑΔΕ για ανάθεση


ΣΥΝΟΛΟ
700.523,20ΘΗΣΕΑΣΠρομήθεια λεωφορείου 30 θέσεων μεταχειρισμένο
90.000,00


προμήθεια σκαπτικού μηχανήματος μεταχειρισμένο
35.000,00


Προμήθεια αυτοκινήτου
20.000,00


Αγορά οικοπέδου για τη στέγαση νηπιαγωγείου
90.000,00


Προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης - απομαγγανίωσης για υδρευτική γεώτρηση
38.000,00


Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας από Μαρίνα προς Βιολογικό
5.000,00


Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας από τη Γέφυρα Μονεμβασίας προς Κάστρο
6.000,00


Μελέτη χάραξης αιγιαλού και παραλίας προς Ξηφιά
4.000,00


Μελέτη για την κατασκευή δρόμου στο κάτω χωριό στα Κουλέντια
4.000,00


Μελέτη για την κατασκευή δρόμου από Πλατώρι προς Μονεμβάσια
25.000,00


Μελέτη για κατασκευή περιφερειακού δρόμου στον Άγιο Ιωάννη
12.000,00


Αγορά για γεώτρηση Κεραμωτής
80.000,00409.000,00

Τέλη φωτισμού και Καθαριότητας 2009

Θέμα 11ο
Αριθμός αποφάσεως: 284/2008.
****************************************
" Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2009 ".

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

Ο τομέας του ηλεκτροφωτισμού και της καθαριότητας είναι ένα από τα βασικά θέματα στις δραστηριότητες του Δήμου, ο οποίος αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Τα προβλήματα στους δυο τομείς είναι πολλά και έχουν απασχολήσει πολλές φορές το δημοτικό συμβούλιο. Στην καθαριότητα ο Δήμος μας ο οποίος έχει την ιδιότητα να είναι τουριστικός Δήμος μιας και στην εδαφική του περιφέρεια βρίσκεται το μοναδικό Κάστρο της Μονεμβασίας, με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει αλλά και τον πολυάριθμο πλήθος των επισκεπτών. Όλες τις εποχές του χρόνου χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε όλους τους τομείς και ειδικά στην καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρω .
Όταν πρόκειται για αναπροσαρμογή τελών είναι λογικό να μην είναι κανένας ευτυχής όταν προτείνει αυξήσεις στα τέλη ειδικά στην τρέχουσα περίοδο και την δυσμενή οικονομική συγκυρία, η οποία αγγίζει όλους τους δημότες. Όλοι μας στην επαγγελματική μας δραστηριότητα έχουμε προσωπική άποψη για τις δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα στους κύριους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας των πολιτών του Δήμου μας, όπως τα γεωργικά εισοδήματα, με τις χαμηλές τιμές των αγαθών αλλά και του τουριστικού προϊόντος με όλα τα προβλήματα υποδομών που έχει και του τριτογενούς τομέα υπηρεσιών . Βέβαια στον τομέα της καθαριότητας υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν από την υπηρεσία του Δήμου μας.
Ορισμένα από τα προβλήματα είναι :
Η μεγάλη έκταση του Δήμου μας και το μεγάλο πλήθος των δέκα τοπικών διαμερισμάτων και των είκοσι πέντε (25) οικισμών, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το Δήμο, με μεγάλο μήκος οδικού δικτύου, το οποίο επηρεάζει το κόστος για την αποκομιδή απορριμμάτων αφού τα απορριμματοφόρα του Δήμου διανύουν καθημερινά πολλά χιλιόμετρα.
Η μεγάλη έκταση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου ειδικά στην παραλιακή ζώνη, η οποία ειδικά την θερινή περίοδο απαιτεί την χρήση πολλών εργατών και μηχανικών μέσων για την καθαριότητα τους .
Η πολιτική που θα εφαρμοστεί από το έτος 2009 όσο αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με τις αποφάσεις τις περιφέρειας Πελοποννήσου και της Τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων, σύμφωνα με την οποία εγκαταλείπεται ο παραδοσιακός τρόπος αποκομιδής των απορριμμάτων και η εναπόθεση τους στο μοναδικό σκουπιδότοπο του Δήμου, στη θέση Λαχανιά και η συγκέντρωση των απορριμμάτων στον χώρο συγκέντρωσης και δεματοποίησης στο Δήμο Μολάων και η αποστολή τους στην συνέχεια στον ΧΥΤΑ Λακωνίας, στα όρια του Δήμου Κροκεών.
Παράλληλα, θα εφαρμοστεί από τις 01-01-2009 η διαλογή των απορριμμάτων από τους καταναλωτές σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί και στην συνέχεια η αποστολή τους στους χώρους συγκέντρωσης των ανακυκλωμένων υλικών εκτός Λακωνίας .
Η εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος θα αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες στα τέλη καθαριότητας αφού:
- Θα υπάρχει μεγάλη αύξηση στα δρομολόγια των απορριμματοφόρων αφού καθημερινά θα πρέπει να πηγαίνουν στο εργοστάσιο δεματοποιητή , στους Μολάους , απόστασης 25 χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου , γεγονός που θα αυξήσει την κατανάλωση καυσίμων σε πολύ μεγάλο βαθμό αλλά και το κόστος συντήρησης των αυτοκινήτων .
- Παράλληλα δεν θα μπορεί ένα απορριμματοφόρο να πραγματοποιεί δυο δρομολόγια την ημέρα , άρα θα οδηγηθούμε σε παράλληλη χρήση δυο απορριμματοφόρων άρα και δυο συνεργείων αποκομιδή πολλές ημέρες του χρόνου .
- Η συμμετοχή του Δήμου μας στο κόστος του εργοστασίου δεματοποίησης η οποία θα ανέρχεται σύμφωνα με τους υπολογισμούς σε χρηματικό ποσό 70.000 € ετησίως .Ήδη ο Δήμος κλήθηκε να καλύψει με πιστώσεις του προϋπολογισμού ποσό 25.000 € με ποσοστό 2% επί των τακτικών εσόδων.
- Ο δήμος μας και ειδικά η παραλιακή ζώνη Μονεμβασίας , Νομίων και Αγίου Ιωάννου βρίσκονται σε φάση ραγδαίας ανάπτυξης , με μεγάλο αριθμό νέων οικιών και επιχειρήσεων γεγονός που προκαλεί αυξημένες δαπάνες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις περιοχές αυτές . Κάτι ανάλογο , έστω και σε μικρότερο βαθμό συμβαίνει σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα .
- Σύμφωνα με την προσωπική μας εμπειρία αλλά και από την εμπειρία του προσωπικού καθαριότητας έχει αυξηθεί ο όγκος των απορριμμάτων οικιακής και επαγγελματική χρήσης τουλάχιστον 40 % σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια , γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση των μονίμων κατοίκων της Μονεμβασίας αλλά και της βαθμιαίας αλλαγής στο τρόπο ζωής των δημοτών .
- Το κόστος ηλεκτροφωτισμού έχει αυξηθεί από την αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ
- Το γεγονός ότι ο Δήμος τα τελευταία χρόνια για να καλύψεις τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι θα υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στην υπηρεσία του ηλεκτροφωτισμού η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί από ίδιους πόρους , αφού πρόκειται για καθαρά ανταποδοτική υπηρεσία . Η οικονομική υπηρεσία και εγώ προσωπικά κάνοντας όσο το δυνατό μεγαλύτερη περιστολή των δαπανών όπου είναι εφικτό χωρίς να υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες στους δημότες και να αντιμετωπιστούν οι βασικές ανάγκες .
Η παρουσίαση της εισήγησης έχει ως εξής :
Το ισχύον τιμολόγιο όπως έχει καθοριστεί με την 260/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έχει ως εξής :

Τ.Δ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΚΑΤ/ΤΩΝ
ΑΓΓΕΛΩΝΑ
0,90
0,90
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
0,90
0,90
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
0,90
0,90
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
0,90
0,90
ΒΕΛΙΕΣ
1,05
1,05
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑ
0,90
0,90
ΛΙΡΑ
0,90
0,90
ΝΟΜΙΑ
0,90
0,90
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
1,60
2,20
ΤΑΛΑΝΤΑ
0,90
0,90

Οι προβλεπόμενες δαπάνες για το έτος 2009 είναι οι εξής :Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και Φωτισμού (συμπεριλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρων εορτών , έξοδα κίνησης , γενικά και ειδικά επιδόματα )
2 οδηγοί & 3 εργάτες

140.000,00

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίες
2.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5%
14.970,50

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3%
3.950,00

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού(συμπεριλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρων εορτών , έξοδα κίνησης , γενικά και ειδικά επιδόματα )
Τρεις εργάτες καθ/τας (6μηνη σύμβαση , υπολογισμός με δώρα 7,5 μήνες)
Ενας χειριστής σκαπτικού μηχ/τος ( 2μηνη σύμβαση)
30.000,00

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ
7.251,00

Λοιπές παροχές σε είδος
3.500,00

Αλλαγή λαμπτήρων
14.000,00

Εορταστικός στολισμός Δήμου
3.000,00

Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων
4.000,00

Μηχανολογική συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων - απορριμματοφόρων
9.000,00

Προμήθεια ανταλλακτικών
9.000,00

Προμήθεια ελαστικών
6.000,00

Πλύσιμο αυτοκινήτων
2.400,00

Προμήθεια απολυμαντικών - καθαριστικών
3.000,00

Προμήθεια καυσίμων
35.000,00

Προμήθεια λαμπτήρων για δημοτικό φωτισμό
14.000,00

Προμήθεια σακούλων απορριμμάτων
3.000,00

Προμήθεια ηλεκτροκόλησης
3429,00

Προμήθεια κάδων- καλαθιών
20.000,00

Αντίτιμον ηλεκτρικού ρεύματος
46.000,00

Καταπολέμηση κατσαριδών στο Τ.Δ. Μονεμβασίας
2.000,00

Καθαρισμός ακτής από την έντονη δυσοσμία από Μανδράκι μέχρι τη Μαρίνα Μονεμβασίας
3.500,00

Επισκευή παλαιού απορριμματοφόρου
30.000,00

Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων
7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
416.000,50

Ο επιμερισμός των εξόδων ανά Τοπικό διαμέρισμα γίνεται σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα που σας παραθέτουμε όπου στην δεύτερη στήλη αναγράφονται τα έσοδα ανά τοπικό διαμέρισμα με το ισχύον τιμολόγιο των τελών
ΤΔ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΠΑΛΙΟ ΤΙΜ(260/2007 ΑΔΣ)
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2009 ΑΝΑ ΤΔ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ(ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ)
ΑΓΓΕΛΩΝΑ
24.229,80
29.614,20
-5.384,40
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14.833,80
18.130,20
-3.296,40
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29.940,30
36.593,70
-6.653,40
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6.430,50
7.859,50
-1.429,00
ΒΕΛΙΕΣ
22.318,80
25.507,20
-3.188,40
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑ
7.708,50
9.421,50
-1.713,00
ΛΙΡΑ
4.709,70
5.756,30
-1.046,60
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
185.195,80
225.420,70
-40.224,90
ΝΟΜΙΑ
36.779,40
44.952,60
-8.173,20
ΤΑΛΑΝΤΑ
10.427,40
12.744,60
-2.317,20
ΣΥΝΟΛΟ
342.574,00
416.000,5

Ο ανωτέρω επιμερισμός των προβλεπόμενων εξόδων έτους 2009 της υπηρεσίας έγινε βάση των κατωτέρω κριτηρίων: α)τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων και την συχνότητα αποκομιδής των απορριμμάτων από κάθε Τοπικό διαμέρισμα β) την έκταση των κοινόχρηστων χώρων κάθε τοπικού διαμερίσματος (πάρκα, πλατείες, παραλίες) και την απασχόληση των εργατών και των μηχανημάτων για την καθαριότητας τους, γ) το σύνολο των οικισμών που αποτελείται κάθε διαμέρισμα και τη χιλιομετρική απόσταση που διανύει το απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι προκειμένου να καλύψουν τα Τοπικά Διαμερίσματα τις δαπάνες της ανταποδοτικής αυτής υπηρεσίας θα πρέπει να προβούμε σε αναπροσαρμογή των τελών ως κατωτέρω :


ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
Τ.Μ.
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Τ.Μ.
ΝΕΑ ΤΙΜΗ
ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΓΓΕΛΩΝΑ
24.859
1,10
27.344,90
2.063
1,10
2.269,30
29.614,20
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.343
1,10
16.877,30
1.139
1,10
1.252,90
18.130,20
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27.731
1,10
30.504,10
5.536
1,10
6.089,60
36.593,70
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6.740
1,10
7.414,00
405
1,10
445,50
7.859,50
ΒΕΛΙΕΣ
17.734
1,20
21.270,80
3.522
1,20
4.226,40
25.507,20
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑ
7.436
1,10
8.179,60
1.129
1,10
1.241,90
9.421,50
ΛΙΡΑ
4.509
1,10
4.959,90
724
1,10
796,40
5.756,30
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
75.409
1,90
143.277,10
29.337
2,80
82.143,60
225.420,70
ΝΟΜΙΑ
33.932
1,10
37.325,20
6.934
1,10
7.627,40
44.952,60
ΤΑΛΑΝΤΑ
10.898
1,10
11.987,80
688
1,10
756,80
12.744,60

224.591

309.140,7
51.477

106.849,8
416.000,50Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει με Πλειοψηφία

Εγκρίνει όπως γίνει αύξηση στα τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού από 1-1-2008 όπως παρακάτω:
1. Καθορίζει ενιαίο συντελεστή ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας από 1-1-2008 σε (0,90) € κατά μ2 φωτιζόμενης επιφάνειας οικιών, καταστημάτων και λοιπών στεγασμένων Χώρων στα παρακάτω δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Μον/σίας:
Α. Στο Τοπ. Διαμέρισμα Αγγελώνας.
Β. Στο » » Αγ. Δημητρίου Μον/σίας.
Γ. Στο » » Αγ. Ιωάννη Μον/σίας.
Δ. Στο » » Αγ. Νικολάου Μον/σίας.
Ε. Στο » » Κουλεντίων.
Ζ. Στο » » Λιρών.
Η. Στο » » Νομίων.
Θ. Στο » » Ταλάντων.
2. Στο Τοπικό διαμέρισμα Βελιών ενιαίο συντελεστή σε (1,05) € κατά μ2 φωτιζόμενης επιφάνειας οικιών, καταστημάτων & λοιπών στεγασμένων Χώρων.
3. Στο Τοπικό διαμέρισμα Μονεμβασίας καθορίζει συντελεστές όπως παρακάτω:
α) (1,60) € κατά μ2 φωτιζόμενης επιφάνειας οικιών & β) (2,20) € κατά μ2 φωτιζόμενης επιφάνειας καταστημάτων & λοιπών στεγασμένων Χώρων.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι να ανακληθεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεώργας Παντελής, Αγγελάκος Κωνσταντίνος & Βλαχάκης Βασίλειος δεν ψηφίζουν την αύξηση στα τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και προτείνουν αύξηση το πολύ 10 τοις εκατό.
Παρατήρηση: Την παρούσα απόφαση ψηφίζουν οι Πρόεδροι των Τοπικών Διαμερισμάτων, οι οποίοι είναι παρόντες.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργιος Παπαδακης


Τα Μέλη

1. Χριστάκος Σταύρος του Ηλία

2. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

3. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

4. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5. Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου

6. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

7. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα

8. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη

9. Δούβρης Δημήτριος του ΣαράντουΟι Τοπικοί Πρόεδροι

1. Κληρονόμος Κωνσταντίνος τ Νικ.-Τ.Π. Ταλάντων

2. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου-Τ.Π. Λιρών

3. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννη-Τ.Π. Αγίου Νικολάου

Αλλαγή Κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Μονεμβασίας

Θέμα 14ο
Αριθμός αποφάσεως: 247/2008.
****************************************
"Έγκριση της αριθ. 353/2008 μελέτης του έργου «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Μονεμβάσιας», προϋπολογισμού δαπάνης (20.000,00) €¨.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο ο οποίος είπε τα εξής :

Η Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Λακωνίας Τμήμα ΤΥΔΚ, μας έστειλε θεωρημένη την αριθ. 353/2008 μελέτη που αφορά το έργο «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Μονεμβάσιας», προϋπολογισμού (20.000,00) € από έκτακτη χρηματοδότηση του ΥΠΕΣΔΔΑ.

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. (20.000,00) €, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με την 131/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες για την επισκευή & συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Δήμου Μονεμβάσιας.
Συγκεκριμένα θα γίνει αλλαγή των κουφωμάτων στο κτίριο του δημοτικού σχολείου Μονεμβασίας.

Στον προϋπολογισμό έτους 2008 υπάρχει γραμμένη πίστωση (20.000,00) € στον ΚΑ 00.6711.0003 με τον τίτλο «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου».

Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση, είδε τον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος οικον. έτους και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την αριθ. 353/2008 μελέτη που αφορά το έργο «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Μονεμβάσιας», προϋπολογισμού (20.000,00) € από έκτακτη χρηματοδότηση του ΥΠΕΣΔΔΑ.


2. Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το Ν.1418/84 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/1994 καθώς και των Ν. 2372/1996, 2539/97, 2503/97, 2576/98, Ν. 2940/01, Ν. 3263/04 και τα Π.Δ. 472/85, 609/85, 171/87, 402/96 κλπ. καθώς και συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων, όπως αυτά ισχύουν.
Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του έργου με ανοιχτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

3. Εντάσσει το έργο "Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Μονεμβάσιας" με το ποσό των (20.000,00) € στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μονεμβάσιας έτους 2008.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ


Τα Μέλη

1. Σταύρος Χριστάκος του Ηλία

2. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

3. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

4. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5. Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου

6. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

7. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα

8. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη

9. Αγγελάκος Κωνσταντίνος του Αντωνίου

10. Ψυχογυιός Παναγιώτης του Σταμ.

11. Δούβρης Δημήτριος του Σαράντου.


Οι Τοπικοί Πρόεδροι

1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου

2. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου
3. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου

Τέλη Υδρευσης 2009

Θέμα 9ο
Αριθμός αποφάσεως: 282/2008.
****************************************
" Καθορισμός τελών ύδρευσης έτους 2009 ".

Για το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης ο πρόεδρος Γεώργιος Παπαδάκης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Σταύρο Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής :

Όπως γνωρίζεται η υπηρεσία ύδρευσης είναι μία από τις βασικότερες υπηρεσίες του Δήμου, η οποία αφορά πρωτίστως την υγεία και την ποιότητα ζωής των Δημοτών.
Ο Δήμος μας γνωρίζεται έχει την ατυχία να βρίσκεται σε ζώνη υψηλής επικινδυνότητας σχετικά με τα αποθέματα των υδάτινων πόρων και τον κίνδυνο υφάλμυρων νερών. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν παρουσιαστεί επανειλημμένα από υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης εγγείων βελτιώσεων και του ΙΓΜΕ καθώς και σε μελέτες του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να πάρει ο Δήμος μας σχετικά με τις δράσεις που πρέπει να γίνουν στο τομέα της ύδρευσης όπως αξιοποίησης πηγών, διάνοιξη νέων γεωτρήσεων καθώς και προμήθεια συστημάτων αφαλάτωσης. Ορισμένα από τα παραπάνω έχουν ήδη δρομολογηθεί με πίστωση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ όπως αντικατάσταση δικτύων, διάνοιξη γεωτρήσεων και ορισμένες μικρότερες επεμβάσεις(συντηρήσεις) θα γίνουν από ίδιους πόρους.
Όσον αφορά το θέμα των ιδίων πόρων που συζητάμε σήμερα σας παρουσιάζουμε κατ’αρχήν την πρόβλεψη στις δαπάνες που πρέπει να αντιμετωπιστούν το έτος 2009 από τον προϋπολογισμό μας.
Σας παραθέτω τον πίνακα 1 με τις προβλέψεις των εξόδων για το 2009.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ¨ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ¨
1
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας και Φωτισμού (συμπεριλαμβάνονται βασικός μισθός , δώρων εορτών , έξοδα κίνησης , γενικά και ειδικά επιδόματα )
43.500,00
2
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 12,5%
4.712,51
3
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 3%
1.161,00
4
Υπερωριακή εργασία
2.000,00
5
Λοιπές παροχές σε είδος
1.400,00
6
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
1.000,00
7
Μηχανολογική συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων
4.000,00
8
Προμήθεια ελαστικών
1.500,00
9
Πλύσιμο αυτοκινήτων
800,00
10
Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης
30.000,00
11
Φωτισμός και κίνηση(ακολουθεί ανάλυση ανά ΤΔ.)
137.274,80
12
Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
300,00
13
Προμήθεια πρωτυπομένων λογ/σμών και φακέλων για την υπηρεσία ύδρευσης
5.000,00
14
Προμήθεια χημικού υλικού
1.000,00
15
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
5.000,00
16
Προμήθεια οικοδομικών υλικών
3.000,00
17
Προμήθεια χρωμάτων για κτίρια αντλιοστασίων
1.000,00
18
Προμήθεια υλικών ύδρευσης
15.000,00
22
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΤΔ Αγίου Δημητρίου
6.900,00
23
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΤΔ Αγγελώνας
6.900,00
24
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΤΔ Αγίου Ιωάννη
6.900,00
25
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΤΔ Αγίου Νικολάου
6.900,00
26
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΤΔ Βελιών
6.900,00
28
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΤΔ Μονεμβασίας
6.900,00
29
Συντήρηση δικτύων ύδρευσης ΤΔ Νομίων
6.900,00
30
Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Ταλάντων
6.900,00
32
Μελέτη για δίκτυα ύδρευσης
4.000,00
33
Σύνταξη μελέτης περ. επιπτώσεων του έργου ¨Ανόρυξη γεωτρήσεων Δήμου Μονεμβασίας
2.500,00

ΣΥΝΟΛΟ
319.348,31

Ο επιμερισμός των εξόδων ανά Τοπικό διαμέρισμα γίνεται σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα που σας παραθέτουμε όπου στην δεύτερη στήλη αναγράφονται τα έσοδα ανά τοπικό διαμέρισμα με το ισχύον τιμολόγιο ύδρευσης
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
1
2
3
4
ΤΔ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΠΑΛΙΟ ΤΙΜ(261/2007 ΑΔΣ)
ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2009 ΑΝΑ ΤΔ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑ(ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ)
ΑΓΓΕΛΩΝΑ
23.595,35
25.718,93
-2.123,58
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.234,82
16.605,95
-1.371,13
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
31.914,45
34.786,75
-2.872,30
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8.137,10
8.869,44
-732,34
ΒΕΛΙΕΣ
25.433,32
27.722,32
-2.289,00
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑ
5.847,27
6.373,52
-526,25
ΛΙΡΑ
6.715,83
7.320,25
-604,42
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
126.886,10
138.305,85
-11.419,75
ΝΟΜΙΑ
40.259,87
43.883,26
-3.623,39
ΤΑΛΑΝΤΑ
8.956,00
9.762,04
-806,04
ΣΥΝΟΛΟ
292.980,11
319.348,31
-26.368,20
Η αναλυτική κατάσταση των εσόδων που φαίνεται στη δεύτερη στήλη του προαναφερόμενου πίνακα προκύπτει από το κατωτέρω ισχύον τιμολόγιο που είναι ως ακολούθως:
1.ΑΕνιαίο πάγιο για όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου εκτός από το Τοπικό Διαμέρισμα Μονεμβασίας, σε (15,00 €) το χρόνο.
Β. Στο Κάστρο καθορίζει πάγιο σε (35,00 €) το χρόνο.
Γ. Στην Αγ. Κυριακή & στην Γέφυρα πάγιο σε (25,00 €) το χρόνο.

2. Για την αγορά καινούργιας παροχής για όλο τον Δήμο Μονεμβάσιας σε (200,00) €.

3. Τέλος ύδρευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Ταλάντων.
Κυβικά
Νέα τιμή
0-50
(0,30 €)
51-100
(0,39 €)
101-150
(0,51 €)
151-200
(0,66 €)
201-…
(0,86 €)
4. Τέλος ύδρευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Βελιών.
Κυβικά
Νέα τιμή
0-50
(0,28 €)
51-100
(0,50 €)
101-150
(0,90 €)
151-200
(1,50 €)
201-…
(2,00 €)

5. Για τα Τοπικά Διαμερίσματα Νομίων, Λιρών, Κουλεντίων, Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου, Αγίου Ιωάννη και Αγγελώνας, τιμολόγιο ύδρευσης είναι ως εξής:

Κυβικά
Νέα τιμή
0-50
(0,40 €)
51-100
(0,60 €)
101-150
(0,90 €)
151-200
(1,50 €)
201-…
(2,00 €)

6. Για το Τοπικό Διαμέρισμα Μονεμβασίας, τιμολόγιο ύδρευσης είναι ως εξής:

Κυβικά
Νέα τιμή
0-50
(0,51 €)
51-100
(0,70€)
101-150
(0,90 €)
151-200
(1,50 €)
201-…
(2,00 €)
Στην τρίτη στήλη βρίσκονται οι δαπάνες του 2009 επιμερισμένες ανά τοπικό διαμέρισμα σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε τοπικού διαμερίσματος.
Ο επιμερισμός έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια:
Την κατανάλωση ρεύματος στα αντλιοστάσια ύδρευσης ανά Τ.Δ
Την παλαιότητα και το μήκος του εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης καθώς και το ιστορικό των βλαβών από την υπηρεσία ύδρευσης
Το τοπικό διαμέρισμα της Μονεμβασίας που υδρεύεται από δύο πηγές υδροδότησης στις περιοχές Νομίων και Λιρών με 20μ εξωτερικό δίκτυο και Κεραμωτής, Στραβόρεμα με 22 χιλιόμετρα εξωτερικό δίκτυο.
Το τοπικό διαμέρισμα Νομίων αποτελείται από 7 οικισμούς, με ξεχωριστό αντλιοστάσιο στο κάθε οικισμό και διαφορετική πηγή υδροδότησης και αντιλαμβάνεστε το αυξημένο κόστος.
Επίσης το τοπικό διαμέρισμα Αγίου Ιωάννου έχει πηγή ύδρευσης γεώτρησης στο Τ.Δ. Βελιών με 15 χιλιόμετρα εξωτερικό δίκτυο και αυξημένο κόστος συντήρησης.
Από τον πίνακα 2 που σας παραθέσαμε βλέπουμε ότι τα έσοδα της υπηρεσίας ύδρευσης ( ανά Τοπικό Διαμέρισμα ) δεν επαρκούν προκειμένου να καλυπτούν οι λειτουργικές δαπάνες της υπηρεσίας αυτής με το ισχύον τιμολόγιο ανά Τοπικό Διαμέρισμα .
Από το ανωτέρω έλλειμμα ( στήλη 4 –Πίνακα 2) που εμφανίζεται ανά Τοπικό Διαμέρισμα προκύπτει ότι πρέπει να προβούμε σε αύξηση του ισχύοντος τιμολογίου ανά Τοπικό Διαμέρισμα προκειμένου τα έσοδα ανά Τοπικό Διαμέρισμα να μπορούν να καλύψουν και τις προβλεπόμενες δαπάνες στην χρήση έτους 2009 (ανά Τοπικό Διαμέρισμα )
Πρόταση νέου τιμολογίου
1.Α Ενιαίο πάγιο για όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου εκτός από το Τοπικό Διαμέρισμα Μονεμβασίας, σε 17,00 € το χρόνο.
Β. Στο Κάστρο καθορίζει πάγιο σε 39,00 € το χρόνο.
Γ. Στην Αγ. Κυριακή & στην Γέφυρα πάγιο σε 28,00 € το χρόνο.

2. Για την αγορά καινούργιας παροχής για όλο τον Δήμο Μονεμβάσιας σε (300,00) €.
3. Τέλος ύδρευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Ταλάντων.
Κυβικά
Νέα τιμή
0-50
(0,33 €)
51-100
(0,43 €)
101-150
(0,56 €)
151-200
(0,72 €)
201-…
(0,94 €)
4. Τέλος ύδρευσης στο Τοπικό Διαμέρισμα Βελιών.
Κυβικά
Νέα τιμή
0-50
(0,31 €)
51-100
(0,55 €)
101-150
(0,98 €)
151-200
(1,64 €)
201-…
(2,18 €)

5. Για τα Τοπικά Διαμερίσματα Νομίων, Λιρών, Κουλεντίων, Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου, Αγίου Ιωάννη και Αγγελώνας, τιμολόγιο ύδρευσης είναι ως εξής:

Κυβικά
Νέα τιμή
0-50
(0,44 €)
51-100
(0,65 €)
101-150
(0,98 €)
151-200
(1,64 €)
201-…
(2,18 €)

6. Για το Τοπικό Διαμέρισμα Μονεμβασίας, τιμολόγιο ύδρευσης είναι ως εξής:

Κυβικά
Νέα τιμή
0-50
(0,56 €)
51-100
(0,76€)
101-150
(0,98 €)
151-200
(1,64 €)
201-…
(2,18 €)

Με το προτεινόμενο τιμολόγιο αντίστοιχα ο πίνακας εσόδων – εξόδων έτους 2009 θα έχει ως ακολούθως:


ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΤΔ
ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2009 ΜΕ ΝΕΟ ΤΙΜ
ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2009 ΑΝΑ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΑΓΓΕΛΩΝΑ
25.718,93
25.718,93
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.605,95
16.605,95
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
34.786,75
34.786,75
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8.869,44
8.869,44
ΒΕΛΙΕΣ
27.722,32
27.722,32
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑ
6.373,52
6.373,52
ΛΙΡΑ
7.320,25
7.320,25
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
138.305,85
138.305,85
ΝΟΜΙΑ
43.883,26
43.883,26
ΤΑΛΑΝΤΑ
9.762,04
9.762,04
ΣΥΝΟΛΟ
319.348,31
319.348,31Ύστερα από τα ανωτέρω ο κ. πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την πιο πάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει με Πλειοψηφία
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργιος Παπαδακης


Τα Μέλη

1. Χριστάκος Σταύρος του Ηλία

2. Τσιριγώτης Σαράντος του Γεωργίου

3. Μακράκος Νικόλαος του Ευαγγέλου

4. Μάρκος Αναστάσιος του Ιακώβου

5. Γεωργουδής Ιάκωβος του Ευστρατίου

6. Λεκάκης Ιωάννης του Αλέξανδρου

7. Ανδρεσάκης Ελευθέριος του Ανδρέα

8. Βλαχοπανάγος Σταμάτιος του Παναγιώτη

9. Δούβρης Δημήτριος του ΣαράντουΟι Τοπικοί Πρόεδροι

1. Κληρονόμος Κωνσταντίνος τ Νικ.-Τ.Π. Ταλάντων

2. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου-Τ.Π. Λιρών

3. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννη-Τ.Π. Αγίου Νικολάου

Εισηγήσεις για το Συμβούλιο 9-12-2008

1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείων του Δήμου Μονεμβασίας»
Πρόκειται για την εκτέλεση του έργου « Συντηρήσεις επισκευή Νεκροταφείων του Δήμου Μονεμβασίας » , το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 305/2004 μελέτη της ΤΥΔΚ , μετά από ανάθεση από τον εργολάβο Νικόλαο Ψυχογιό , η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 149/2004 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής .Η εργολαβική σύμβαση συστήθηκε με το υπ αριθ. 4641/27-09-2004 με το εργολαβικό συμφωνητικό των 8.754,57 και η σχετική προθεσμία εκτέλεσης ήταν ενενήντα (90) ημερών . Συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την163/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 10.728,45

2. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Ταλάντων»
Πρόκειται για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων Δ.Δ. Ταλάντων » , το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 105/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ , μετά από ανάθεση από τον εργολάβο Γεώργιο Λεμπέση , η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 52/2005 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής .Η εργολαβική σύμβαση συστήθηκε με το υπ αριθ. 3481/27-06-2005 με το εργολαβικό συμφωνητικό των 9.277,28 και η σχετική προθεσμία εκτέλεσης ήταν εκατό (100) ημερών . Συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την147/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου . Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 9.497,64.

3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Τέρια του Δ..Δ Λιρών»
Πρόκειται για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στον οικισμό Τέρια του Δ..Δ Λιρών » , το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 101/2005 μελέτη της ΤΥΔΚ , μετά από ανάθεση από τον εργολάβο Βασίλειο Παντιώρα , η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 55/2005 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής .Η εργολαβική σύμβαση συστήθηκε με το υπ αριθ. 2890/08-06-2005 με το εργολαβικό συμφωνητικό των 9.277,28 και η σχετική προθεσμία εκτέλεσης ήταν εξήντα (60) ημερών . Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 4.521,23.
4. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία»
Πρόκειται για την εκτέλεση του έργου «Δημοτική Οδοποιία » , το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 192/2004 μελέτη της ΤΥΔΚ , μετά από ανάθεση από τον εργολάβο Παναγιώτη Κουτσούκαλη , η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ.196/2004 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής .Η εργολαβική σύμβαση συστήθηκε με το υπ αριθ. 6160/08-12-2004 με το εργολαβικό συμφωνητικό των 9.966,10 και η σχετική προθεσμία εκτέλεσης ήταν ενενήντα (90) ημερών . Συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την116/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 11.859,46.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων»
Πρόκειται για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων » , το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 228/2004 μελέτη της ΤΥΔΚ , μετά από ανάθεση από τον εργολάβο Ιωάννη Σούμπαση , η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ.159/2004 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής .Η εργολαβική σύμβαση συστήθηκε με το υπ αριθ. 4505/21-09-2004 με το εργολαβικό συμφωνητικό των 43.846,30 και η σχετική προθεσμία εκτέλεσης ήταν εξήντα (60) ημερών . Συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 161/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 51.736,99.

6. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας των δασών»
Πρόκειται για την εκτέλεση του έργου «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας των δασών», το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την υπ αριθ. 339/2006 μελέτη της ΤΥΔΚ , μετά από ανάθεση από τον εργολάβο Θεόδωρο Μηλιώτη , η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ.164/2006 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής .Η εργολαβική σύμβαση συστήθηκε με το υπ αριθ. 7573/05-12-2006 με το εργολαβικό συμφωνητικό των 14.789,86 και η σχετική προθεσμία εκτέλεσης ήταν εκατόν πενήντα (150) ημερών . Συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ που εγκρίθηκε με την 82/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 17.594,04.

7. Προμήθεια μηχανοκίνητου οχήματος με σκούπα.
Με την 179/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε προεντάξει στο 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ την προμήθεια μηχανοκίνητου οχήματος με σκούπα .
Η προμήθεια του μηχανήματος κρίθηκε απαραίτητη από το Δημοτικό Συμβούλιο για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες ανάγκες σε καθαριότητα του Δήμου και ειδικά της έδρας του Δήμου , η οποία ως πανελλήνιος τουριστικός προορισμός είναι αποδέκτης χιλιάδων επισκεπτών όλες τις εποχές του έτους .
Η προένταξη του έργου στο ΘΗΣΕΑ έγινε με την 179/ 2008 ΑΔΣ με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση 45.000 € για την προμήθεια του μηχανήματος .
Στη συνέχεια συντάχθηκε τεχνικό δελτίο στην Τεχνική Επιτροπή Νομού ,η οποία με την υπ αριθ 12232/17/10/2008 έγγραφο της Τεχνικής Επιτροπής Νομού Λακωνίας , στάλθηκε στην γενική διεύθυνση περιφέρειας , και σύμφωνα με την 1382/25.11.2008 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου , η πίστωση προεντάχθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου ΘΗΣΕΑΣ , σε συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ , την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 .
Η διαδικασία στη συνέχεια είναι η εξής :
Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου για την σύνταξη μελέτης
Σύνταξη της μελέτης από την ΤΥΔΚ
Αποδοχή της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο
Αποστολή του φακέλου για οριστική ένταξη στην περιφέρεια Πελοποννήσου
Υλοποίηση της προμήθειας
Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει την σύνταξη μελέτης από την ΤΥΔΚ Λακωνίας για την προμήθεια του μηχανοκίνητου Οχήματος με σκούπα8. Προμήθεια συμπιεστή απορριμμάτων.
Με την 179/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε προεντάξει στο 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ την προμήθεια συμπιεστή απορριμμάτων .
Η προμήθεια του συμπιεστή κρίθηκε απαραίτητη από το Δημοτικό Συμβούλιο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αποκομιδής απορριμμάτων στο χώρο έξω από την πύλη του Κάστρου της Μονεμβασίας .Μετά από έρευνα από την τεχνική υπηρεσία και το τμήμα προμηθειών του Δήμου, προτάθηκε ως η ιδανικότερη λύση για την αντιμετωπίσει του προβλήματος, η προμήθεια συμπιεστή απορριμμάτων, ο οποίος συμπιέζει τα απορρίμματα που εναποτίθενται σε αυτόν, είναι κλειστός, άρα δεν προκαλεί οπτική όχληση και έχει χωρητικότητα όσο 28 περίπου κάδοι.

Η προένταξη του έργου στο ΘΗΣΕΑ έγινε με την 179/ΑΔΣ με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση 14.000 € για την προμήθεια του μηχανήματος .
Στη συνέχεια συντάχθηκε τεχνικό δελτίο στην Τεχνική Επιτροπή Νομού ,η οποία με την υπ αριθ 12232/17/10/2008 έγγραφο της Τεχνικής Επιτροπής Νομού Λακωνίας , στάλθηκε στην γενική διεύθυνση περιφέρειας , και σύμφωνα με την 1382/25.11.2008 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου , η πίστωση προεντάχθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου ΘΗΣΕΑΣ , σε συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ , την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 .

Η διαδικασία στη συνέχεια είναι η εξής :
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την σύνταξη μελέτης
Σύνταξη της μελέτης από την ΤΥΔΚ
Αποδοχή της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο
Αποστολή του φακέλου για οριστική ένταξη στην περιφέρεια Πελοποννήσου
Υλοποίηση της προμήθειας

Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει την σύνταξη μελέτης από την ΤΥΔΚ Λακωνίας για την προμήθεια του συμπιεστή απορριμμάτων .

9. Σύνταξη μελέτης για τη εκτέλεση του έργου «Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας».
Με την 179/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε προεντάξει στο 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ την μελέτη για την αγροτική οδοποιία με πίστωση 25.000 €
Η σύνταξη της μελέτης κρίθηκε απαραίτητη γιατί ο Δήμος μας διεκδικεί χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης μέσω του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», για αποκατάσταση και συντήρηση δρόμων στη αγροτική οδοποιία.
Η μελέτη θα περιλαμβάνει διανοίξεις δρόμου, τσιμεντοστρώσεις, κατασκευή στηθαίων αντιστηρίξεις, καθώς και κατασκευή τεχνικών έργων, μικρά ρέματα που υπάρχουν. Έχουμε όλοι την αντίληψη για τα τεράστια προβλήματα που παρουσιάζει η αγροτική οδοποιία και η σύνταξη μελέτης είναι απολύτως απαραίτητη
Η προένταξη του έργου στο ΘΗΣΕΑ έγινε με την 179/2008 ΑΔΣ με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση 25.000 € για την προμήθεια του μηχανήματος .
Στη συνέχεια συντάχθηκε τεχνικό δελτίο στην Τεχνική Επιτροπή Νομού ,η οποία με την υπ αριθ 12232/17/10/2008 έγγραφο της Τεχνικής Επιτροπής Νομού Λακωνίας , στάλθηκε στην γενική διεύθυνση περιφέρειας , και σύμφωνα με την 1382/25.11.2008 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου , η πίστωση προεντάχθηκε από την επιτροπή παρακολούθησης του έργου ΘΗΣΕΑΣ , σε συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ , την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 .
Η διαδικασία στη συνέχεια είναι η εξής :
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την σύνταξη τευχών ανάθεσης της μελέτης
Σύνταξη των τευχών ανάθεσης από την ΤΥΔΚ
Έγκριση των τευχών ανάθεσης από το Δημοτικό Συμβούλιο
Αποστολή του φακέλου για οριστική ένταξη στην περιφέρεια Πελοποννήσου
Ανάθεση της μελέτης από την Δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου .

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2008.
προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για την υπηρεσία ύδρευσης ( 1000 €)
προμήθεια χρωμάτων για τα δημοτικά καταστήματα ( 1000 € )
προμήθεια υπολογιστών 2.000 €
Αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό έτους 2008 μεταφέροντας στο αποθεματικό
α)το ποσό των (6.000,00) € από τον ΚΑ 10.7134.0003 με τον τίτλο ¨Προμήθεια προγράμματος Διαχείρισης Ληξιαρχείου¨, η παραπάνω πίστωση έχει μείνει αδιάθετη και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά το έτος 2008 για το σκοπό που είχε γραφεί
β)το ποσό των 3.215,00 € από τον Κ.Α 10.7134.0002 ¨Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων ¨, που αποτελεί υπόλοιπο κατόπιν της σχετικής προμήθειας που έχει προβεί ο Δήμος μας. Αρχική πίστωση ανωτέρω Κ.Α 5.000,00 € - 1785,00 € = 3.215,00 € υπόλοιπο . Το υπόλοιπο της ανωτέρω πίστωσης δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά το έτος 2008 αφού ήδη με την προμήθεια του ενός φωτοτυπικού καλύφθηκαν οι ανάγκες του Δήμου.
Σύνολο σε μεταφορά στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου :9.215,00 €
- Εγγραφή πίστωσης με τίτλο ¨προμήθεια χρωμάτων για τα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Μονεμβασίας ¨ποσού ( 1.000,00) € στον Κ.Α
- Ενίσχυση της εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α 10.7134.0001 με τίτλο ¨προμήθεια Η/Υ – εκτυπωτών & λοιπών μηχ/των Η/Υ¨ με αρχική πίστωση 5.000,00 € με το ποσό των 2.000,00 € .Σύνολο πίστωσης μετά την ενίσχυση 7.000,00 € .
- Ενίσχυση της εγγεγραμμένης πίστωσης του Κ.Α 10.7135.0001 με τίτλο ¨προμήθεια κλιματιστικών ¨ με αρχική πίστωση 2.500,00 + αναμόρφωση 168/2008 ( 2.000,00 ) = 4.500,00 € με το ποσό των ( 2.500,00) €
-Εγγραφή πίστωσης με τίτλο ¨Προμήθεια ψυγείου ¨ ποσού …………..στον Κ.Α 10.7135.0003
Επίσης από τις ανωτέρω μεταφορές μπορούμε να ενισχύσουμε των Κ.Α 00.6735 ¨Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία ¨ με το ποσό των 2.000,00 ( συν 500,00 € που έχει αδιάθετο υπόλοιπο ) σύνολο 2.500,00 € για την επιχορήγηση του ¨Πολιτιστικού – Χορευτικού και Αθλητικού Συλλόγου ¨ΡΙΖΕΣ¨
γ) το ποσό των 1.000,00 € από τον Κ.Α 25.7312.0006 με τίτλο ¨Αξιοποίηση γεώτρησης Ραγκαβά ΤΔ Κουλεντίων¨ .Ηδη από τον ανωτέρω Κ.Α. έχουμε μεταφέρει το ποσό των 11.900,00 € και το υπόλοιπο του είναι 10.097.66 € .Η παραπάνω πίστωση έχει μείνει αδιάθετη και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά το έτος 2008 για το σκοπό που είχε γραφεί.
- Εγγραφή πίστωσης με τίτλο ¨προμήθεια εργαλείων και λοιπών υλικών για την υπηρεσία ύδρευσης¨ποσού ( 1.000,00) € στον Κ.Α 25.7131.0002

6."Διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου στον οδηγό «TOURIST GUIDE»".(Ασπασία )

7."Επιχορήγηση του Συλλόγου «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ¨ΡΙΖΕΣ¨» με το ποσό των (3.500,00) €.¨.
Εχει γίνει αναφορά στην εισήγηση της αναμόρφωσης . Μπορούμε να επιχορηγήσουμε το Σύλλογο μόνο με το ποσό των 2.500,00 € . ( Αναμόρφωση μόνο 2.000,00 € & 500,00 το υπόλοιπο του ΚΑ= 2500,00 € ) γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπερβούμε το 1,5% όριο των τακτικών εσόδων του Δήμου. Σχετικό το υπ΄αριθ. 202 άρθρο του Ν. 3463/2006 ΔΚΚ.


6."Διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου στον οδηγό «TOURIST GUIDE»".

7. "Επιχορήγηση του Συλλόγου «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ¨ΡΙΖΕΣ¨» με το ποσό των (2.500,00) €.¨.

8. Έγκριση της μελέτης του έργου « Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Μονεμβασίας»

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την Απόφαση του ζήτησε την προένταξη στο 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑ του αργού Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Μονεμβάσιας με πίστωση 50.000 €.
Η εκτέλεση του έργου περιελάμβανε την αντικατάσταση του αμιαντοσωλήνα , στο δίκτυο ύδρευσης Μομεμβασίας .
Στη συνέχεια συντάχθηκε τεχνικό δελτίο το οποίο στάλθηκε στην Τεχνική επιτροπή Νομού για προένταξη . στη συνέχεια η επιτροπή παρακολούθησης του ΘΗΣΕΑ , της περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία το ενέταξε σύμφωνα με το 50188/31.07.2008 έγγραφο με το οποίο μας στάλθηκε η 13 Απόφαση ΚΕΠ , για την προένταξη έργων στο 35% .
Στη συνέχεια με την 197/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητήσαμε την σύνταξη μελέτης από την ΤΥΔΚ για την εκτέλεση του έργου , η οποία για να καλύψει τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου ανήλθε στο συνολικό χρηματικό ποσό των ……….., το οποίο θα καλυφθεί για πίστωση 50.000 € από την εγκεκριμένη πίστωση του ΘΗΣΕΑ και η υπόλοιπη δαπάνη από τακτικά έσοδα του Δήμου τα οποία θα προβλεφθούν στο προϋπολογισμό του 2009 .
Προτείνω να κάνουμε αποδοχή της μελέτης η οποία θα σταλεί στην επιτροπή παρακολούθησης του ΘΗΣΕΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου για οριστική ένταξη και στη συνέχεια η Δημαρχιακή επιτροπή του Δήμου θα προβεί στην δημοπράτηση του έργου .

9. Διαπιστωτική πράξη ύπαρξης δημοτικού δρόμου στον οικισμό Αγίας Κυριακής του Τ.Δ. Μονεμβασίας.
12. Διαπιστωτική πράξη ύπαρξης δημοτικού δρόμου στον οικισμό Γέφυρα του Τ.Δ. Μονεμβασίας.14. Αίτημα Συλλόγου Ασύλου Ανιάτων.16. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την προμήθεια οχήματος.

Προένταξη 114/2007
6036/17.09.2008
2909/07.05.2008 οριστική ένταξη
1844/21-03-2008 αποστολή προς την ΤΕΔΚ για προμήθεια οχήματος
Προένταξη με 267/2007
Λήψη προγραμματικής σύμβασης
138/2008 οριστική ένταξη στο πρόγραμμα Θησέας
Τεχνικό Δελτίο 1729/17.03.2008
20.08.08 έγγραφο της ΤΕΔΚ Λακωνίας περί προμήθειας Οχημάτων
Σύμφωνα με
17. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αξιοποίηση πηγής Κουκάκι για την ύδρευση Νομίων και Μονεμβασίας.

Πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας έχει απασχολήσει το πρόβλημα της επάρκειας ύδατος και της υδροδότησης της παραλιακής ζώνης της περιοχής των Νομίων. Όπως γνωρίζεται η περιοχή αποτελείται κατά κύριο λόγο από ασβεστολιθικά πετρώματα, τα οποία είναι υδατοπερατά και δεν ευνοούν την συγκέντρωση ποσότητας νερού στο υπέδαφος. Τα νερά είναι πολύ λίγα και σπάνια, αλλά και όταν υπάρχουν, η ποσότητα δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Από την άλλη, η περιοχή αναπτύσσεται ραγδαία με μεγάλο αριθμό νέων οικιών και καταστημάτων κάθε χρόνο, χωρίς υπερβολή η παραλιακή ζώνη Νομίων έχει το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης στη Λακωνία με συνέπεια οι ανάγκες στην ύδρευση να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, σε πολύ μεγάλο βαθμό αφού γνωρίζεται ότι σήμερα έχουμε πολύωρες διακοπές νερού τους θερινούς μήνες αλλά και το γεγονός ότι οι ανάγκες της ύδρευσης με μεγάλο κόστος για το Δήμο. Επειδή όπως αναφέραμε και παραπάνω το πρόβλημα μας έχει απασχολήσει στο παρελθόν γνωρίζεται ότι κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού είχε εγγραφεί πίστωση (20.000,00) € για την διάνοιξη δοκιμαστικής γεώτρησης στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου και για το σκοπό αυτό έγινε αυτοψία από τον γεωλόγο της Διεύθυνσης Έγγειων Βελτιώσεων Βασίλη Παπαδουλάκη, ο οποίος συνέταξε την υπ αριθ. 2519/27-6-2008 Υδρογεωλογική γνωμάτευση για την καταλληλότητα του χώρου για τη διάνοιξη γεώτρησης.
Επίσης στο προϋπολογισμό έτους 2008 και στον ΚΑ 25.7413.0005 έχει γραφεί πίστωση (3.000,00) € για την σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δοκιμαστικές γεωτρήσεις. Οπότε προτείνω να ζητήσουμε από την ΤΥΔΚ την σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δοκιμαστικές γεωτρήσεις, η οποία θα περιλαμβάνει και την γεωλογική μελέτη για την διάνοιξη της παραπάνω γεώτρησης.


1. Συμφωνεί με την εισήγηση του Αντιδημάρχου για την ¨Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δοκιμαστικές γεωτρήσεις¨, προϋπολογισμού (3.000,00) € και ζητά από την ΤΥΔΚ Ν. Λακωνίας την σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για δοκιμαστικές γεωτρήσεις, η οποία θα περιλαμβάνει και την γεωλογική μελέτη για την διάνοιξη της παραπάνω γεώτρησης.Μονεμβασία

Μόνιμοι κάτοικοι - παραθεριστική περίοδος
Γεωτρήσεις , κυβικά , δεξαμενές ,
Νομιμότητα αγωγού μεταφοράς , επίσημη παροχής , άδειες γεωτρήσεων , αν είναι σε ισχύ η άδεια ,
Ερώτημα ημερομηνία που πήρε άδεια από την ΔΕΗ
Στοιχεία από το 1960 για την πηγή
ΔΕΒ
Ιδιοκτησιακό πηγής , έρευνα
Γεωτρήσεις σε ακτίνα 500 μέτρα

Άγιος Στέφανος
ιδιοκτησιακό καθεστώς , τίτλους από την εκκλησία18. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πηγή Αγίου Στεφάνου.


19. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την νομιμοποίηση γεώτρησης Φουτίων.

Νομιμοποίηση γεώτρησης Φουτιων

Καθεστώς ιδιοκτησίας


20. Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση ζημιών στο Λιμάνι

Όπως γνωρίζετε τις τελευταίες ημέρες , την Τρίτη , Τετάρτη και Πέμπτη 2, 3, και 4 Δεκεμβρίου γίναμε μάρτυρες μια πρωτοφανούς για την εποχή θαλασσοταραχής στη Μονεμβασίας , στην οποία επικρατούσαν ανατολικοί άνεμοι μεγάλης εντάσεως , με αποτέλεσμα η θάλασσα να καλύψει μεγάλο μέρος της παραλίας και να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στο περιβάλλοντα χώρο από την θέση Πλάκα ως την θέση Μαρίνα .
Ευτυχώς με την έγκαιρη ενημέρωση που είχαμε από το Λιμεναρχείο Μονεμβασίας , έχω στα χέρια μου τα δυο σήματα που μας διαβιβάστηκαν και τα οποία αναφέρουν για θυελλώδης ανέμους 10 μποφόρ ,τα μηχανήματα του Δήμου προέβησαν στην μεταφορά διάφορων αντικειμένων ( πλωτών ) από σημεία πλησίον της παραλίας ώστε να μην προκληθούν ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές .
Τα αποτελέσματα της καταστροφής αυτής ήταν αφενός η μεταφορά μεγάλου όγκου χωμάτων στην παραλία και αποκόλληση του πέτρινου προστατευτικού τοίχου στο λιμάνι της Πλάκας .
Μετά το πέρας της θαλασσοταραχής που έγινε να δυνατό να δούμε από κοντά τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε από εμάς και από τα ,μέλη του αλιευτικού συλλόγου Μομεμβασίας « ΤΟ ΛΑΛΟΥΔΙ» ότι ο πέτρινος τοίχος που υπάρχει στην προέκταση του Λιμανιού έχει υποχωρήσει κατά ένα τμήμα του , με αποκόλληση των ογκολίθων που υπάρχει και η σημερινή κατάσταση του προκαλεί σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία του λιμανιού της πλάκας και Μανδράκι τα οποία αποτελούν το κύριο σημείο φύλαξης των αλιευτικών σκαφών της Μομεμβασίας .
Επειδή στις αρμοδιότητες του Δήμου είναι η προστασία των δημοτών προτείνω να διαθέσει ο δήμος τα μηχανήματα που έχει και να προβεί στην άμεση αποκατάσταση του πατρινού προστατευτικού τοίχου που υπάρχει στο λιμάνι , με την μεταφορά και την εναπόθεση ογκολίθων που θα τοποθετηθούν πάνω στον ήδη υπάρχοντα πέτρινο τοίχο και θα αποτρέψουν την περαιτέρω καταστροφή του και την επικινδυνότητα που έχει για τα αλιευτικά σκάφη που φυλάσσονται στο Λιμάνι Μανδράκι και Πλάκας .

21. ¨Αποδοχή ποσού (4.000,00) €, επιχορήγηση ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας από μεταβιβασθείσες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για τη μερική απασχόληση¨.

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Δημοτικό Συμβούλιο ¨Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2008 ¨

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 05-12-2008.
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 7612
-----------------------------------
Ταχ. Δ/νση: Μονεμβασία
Πληροφορίες: Κυρ. Λαζαράκη
Τηλ-FAX 2732- 61.986 - 62.110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο
4. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχο
5. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Λεκάκη Ιωάννη του Αλέξανδρου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Γεωργουδή Ιάκωβο του Ευστρατίου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους τοπικών συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
3. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
4. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
5. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
6. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγ. Ιωάννη
7. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννη, Αγ. Νικολάου
8. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει την ενάτη (9ην) Δεκεμβρίου του έτους 2008, ημέρα Τρίτη & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή νεκροταφείων του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
2. Προμήθεια μηχανοκίνητου οχήματος με σκούπα.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
3. Προμήθεια συμπιεστή απορριμμάτων.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
4. Σύνταξη μελέτης για τη εκτέλεση του έργου «Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας».
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2008.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
6. "Διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου στον οδηγό «TOURIST GUIDE»".
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
7. "Επιχορήγηση του Συλλόγου «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ¨ΡΙΖΕΣ¨» με το ποσό των (2.500,00) €.¨.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
8. Έγκριση της μελέτης του έργου « Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης Μονεμβασίας» ¨.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
9. Αιτήσεις πολιτών για νέες παροχές ύδρευσης
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σαράντος Τσιριγώτης.
10. Λήψη απόφασης για διαγραφές τελών ύδρευσης.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σαράντος Τσιριγώτης.
11. Διαπιστωτική πράξη ύπαρξης δημοτικού δρόμου στον οικισμό Αγίας Κυριακής του Τ.Δ. Μονεμβασίας.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
12. Διαπιστωτική πράξη ύπαρξης δημοτικού δρόμου στον οικισμό Γέφυρα του Τ.Δ. Μονεμβασίας.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
13. Διαπιστωτική πράξη ύπαρξης δημοτικού δρόμου στο Τ.Δ. Νομίων.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
14. Αίτημα Συλλόγου Ασύλου Ανιάτων.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
15. Έγκριση Σχεδίου Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Εισηγητής : ο κ. Αντιδήμαρχος Νικόλαος Μακράκος.
16. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την προμήθεια οχήματος.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
17. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αξιοποίηση πηγής Κουκάκι για την ύδρευση Νομίων και Μονεμβασίας.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
18. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την πηγή Αγίου Στεφάνου.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
19. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την νομιμοποίηση γεώτρησης Φουτίων.
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
20. Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση ζημιών στο Λιμάνι
Εισηγητής : ο Αντιδήμαρχος Σταύρος Χριστάκος.
21. ¨Αποδοχή ποσού (4.000,00) €, επιχορήγηση ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χώρας από μεταβιβασθείσες πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για τη μερική απασχόληση¨.
Εισηγητής : ο κ. Πρόεδρος


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ