Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Θεατρική Παράσταση " Παραμύθι χωρίς όνομα "


Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τρίτη 20 Αυγούστου

                                                                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 16-08-2013

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:-19051-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Χαραμή Αντώνιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
 (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
         Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 20η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:
  1.  Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Συντήρηση & επισκευή χώρου για την στέγαση του ΚΕΠ Δ.Ε. Μολάων } του Δήμου Μονεμβασίας.
  2. Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Επεκτάσεις – Αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών στην Τ.Κ. Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
  3. Περί αποδοχής δωρεάς τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση ιδιοκτησίας του κ. Μπουλαμάτση Ιωάννη στην ΤΚ Κυπαρισσίου της ΔΕ Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασιάς.
  4. Περί ψήφισης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του Δήμου Μονεμβασιάς.
  5. Διάθεση πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
  6. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Αξιοποίηση του γηπέδου μπάσκετ και ποδοσφαίρου στην ΤΚ Ταλάντων} του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 7.198,94€.
  7. Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο {Επισκευή μανδροτοίχων στο Δημοτικό Σχολείο Μονεμβασιάς} του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 5.999,69€.
  8. Καθορισμός όρων-διάθεση πίστωσης δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της εργασίας { Μουσείο ανάδειξης & προβολής της ναυτικής παράδοσης} του Δήμου Μονεμβασιάς προϋπολογισμού 86.000,00€.
  9. Καθορισμός όρων-διάθεση πίστωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή  της προμήθειας { Σηματοδότηση πεζοπορικών διαδρομών Δ. Μονεμβασίας & ενέργειες προβολής} του Δήμου Μονεμβασιάς προϋπολογισμού 32.000,00€.
  10. Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Β΄ τριμήνου του Δήμου Μονεμβασίας.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ                                                                           

Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013

Συναυλία στο Κάστρο με το Χρήστο Πετράκη


Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

Μελέτη για την κατασκευή αεροδιαδρόμου στα Βάτικα