Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  23                                           Μολάοι 31  Οκτωβρίου  2011

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                          
                                    
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους  Τ. Κ. Μονεμβασίας, Συκέας, Ελαίας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
                    Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 4η   Νοεμβρίου  τ.ε.   ημέρα Παρασκευή και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί εγκρίσεως  και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση εισόδου της Μονεμβασίας από Αγία Κυριακή».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Βουνελάκης Γ.

2. «Περί εγκρίσεως  και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ανάπλασης του χώρου στη θέση Παναγιά-Βρύσες Τ.Κ. Πακίων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

3. «Περί εγκρίσεως  και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Αντικαταστάσεις – επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ασωπού» προϋπολογισμού 27.000,00 € και  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ι.

4. «Περί εξειδίκευσης των εργασιών για το έργο με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ελαίας, προϋπολογισμού 10.000,00 €».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.

5. «Περί αποδοχής ποσού για πληρωμή μελέτης χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών Τ.Κ. Κυπαρισσίου και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011»
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη.6. «Περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή δικαιούχων συμμετοχής και ορισμός θέσεων, στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγίου Νεκταρίου στην Τ.Κ. Συκέας (5 με 9 Νοεμβρίου 2011)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.   

7. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του έργου «Κέντρο Προβολής Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Σχολείο Χάρακα)».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Πριφτάκη.

8. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του έργου «Βελτίωση προσπελασιμότητας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  (Δ.Ε. Ζάρακα)».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Πριφτάκη.

9. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου 2011
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ι.  

Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ. πρ. Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.


                                                                                           Ο Πρόεδρος
                                                                                   
                                                                                
                            
                                                                                        Σπύρος Αβδούλος       

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    26-10-2011

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -24205-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  

   Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής.
           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την  1η  Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.  για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω  θεμάτων :

1.     Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης της ΤΚ Κουπιών της ΔΕ Μολάων».
2.     Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση γηπέδου Ελίκας».
3.     Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης δρόμου προς κοιμητήριο στα Πιστάματα της ΔΕ Ζάρακα».
4.     Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης δρόμου έμπροσθεν του ιερού Ναού των Τριών Ιεραρχών στο Χάρακα της ΔΕ Ζάρακα».
5.     Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία δημοτικού δρόμου στην ΤΚ Συκιάς».
6.     Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή στάσης λεωφορείου στην ΤΚ Ταλάντων της ΔΕ Μονεμβασίας».
7.     Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Επισκευή της περίφραξης του κοιμητηρίου του Αγίου Ιωάννη της ΔΕ Μονεμβασίας».
8.     Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του  έργου «Συντήρηση δημοτικών κτηρίων ΤΔ Νεαπόλεως».
9.     Διάθεση πιστώσεων-καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
10.  Διάθεση πιστώσεων διαφόρων εργασιών-έργων του Δήμου.
11.  Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου  για τον έλεγχο –υλοποίηση του προϋπολογισμού 2011.
12.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Τοποθέτηση κυβόλιθων στη θέση Βυρουλάκι της ΔΚ Μολάων».
13.  Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο « Διαμόρφωση χώρου σταδίου ΔΕ Μολάων».
14.  Επιλογή διαδικασίας για την ανάθεση μελέτης επικαιροποίησης υφιστάμενων μελετών εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ) Μολάων. 
15.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση –ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Κουλεντίων της ΔΕ Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 20.000,00€.
16.  Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην ΔΕ Βοιών », προϋπολογισμού 45.000,00€.
17.  Έγκριση ή μη της αριθ.4/2011 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κυπαρισσίου (Αφορά το κληροδότημα «Δημητρίου Παπαπαύλου»). 
 
                  
                                                                                Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ  

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2011

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου , 29 Σεπτεμβρίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. 17/2011

   Στους Μολάους σήμερα στις 29 του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 17/23-09-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι  τέσσερα (24) δηλαδή:

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος
1.
Τσάκος Κων/νος (Α.Δ.Σ. 211/2011)
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
3.
Κρυπωτός Παναγιώτης
4.
Ιατρόπουλος Δημήτριος

 
5.
Καλογερίνης Ηλίας


6.
Κολλιάκος Ιωάννης


7.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος


8.
Λύρας Χαράλαμπος


9.
Μαρούσης Χράλαμπος


10.
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος


11.
Πετράκης Χρήστος


12.
Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.


13.
Σουρλάς Ιωάννης


14.
Σπυριδάκος Βασίλειος


15.
Σταθάκης Παναγιώτης


16.
Τσαφατίνου Κατερίνα


17.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος


18.
Νικολινάκος Παναγιώτης


19.
Παπαδάκης Γεώργιος


20.
Τσάκος Πέτρος


21.
Χαραμής Αντώνιος


22.
Χριστάκος Σταύρος


23.
Μέντης Γεώργιος


24.
Δημητρόπουλος Δημοσθένης

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

 Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Μακρής Θεόδωρος Τ.Κ. Ασωπού, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Δρίβας Εμμανουήλ Τ.Κ. Κουπίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης,  Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

  Επίσης παραβρέθηκε ο κλητήρας του Δήμου κ. Γεωργακάκος Νικόλαος.

Προ ημερεσίας:

κ. Τσάκος Πέτρος: Έχουμε υποβάλλει αίτηση σχετικά με την 229/2011 απόφαση του Δ.Σ, αν προτίθεστε να επαναφέρετε το θέμα.

κ. Πρόεδρος: Γνωρίζετε ότι δεν εξασφαλίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του άρθρου 67 του «Καλλικράτη», ούτε του κανονισμού, δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών για να εισαχθεί ως θέμα στο Δ.Σ. Το θέμα συζητήθηκε, εξαντλήθηκε και πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος επαναφοράς του στο Δ.Σ. Εξάλλου ξέρετε ότι για αυτήν την απόφαση συνάδελφοι προσέφυγαν με ένσταση στον Γ.Γ της Περιφέρειας και επειδή δεν έγινε δεκτή προσέφυγαν στην επιτροπή του άρθρου 152, περιμένουμε το αποτέλεσμα.

κ. Τσάκος Πέτρος: Όντως δεν υπάρχει το 1/3 του Δ.Σ, όμως και τα 7 μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης θέτουν ένα θέμα και πιστεύω ότι από σεβασμό και μόνο, η μείζονα αντιπολίτευση ζητά επανασυζήτηση και λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα, την προηγούμενη φορά έγινε απλώς ενημέρωση. Ζητάμε να συζητηθεί και να ψηφίσουμε ναι ή όχι στις όποιες ευθύνες υπάρχουν, διότι ευθύνες υπάρχουν. 

κ. Πρόεδρος: Το Δ.Σ δεν θα γίνει δικαστήριο, είχατε ζητήσει την παραίτηση της κυρίας Αλειφέρη, είχατε πει ότι θα καταφύγετε στην δικαιοσύνη, άρα έχει δρομολογηθεί το θέμα, νομίζω δεν συντρέχει λόγος εκ νέου συζήτησης του.      

κ. Δήμαρχος: Καλησπέρα, σήμερα έρχεται η Α΄ φάση του επιχειρησιακού και σύντομα θα έρθει η Β΄ φάση του, επίσης ολοκληρώνεται η απογραφή και θα έρθουν προς ψήφιση οι ισολογισμοί του νέου δήμου. Έχουμε τελειώσει την διαχειριστική επάρκεια, που θα έρθει ως θέμα σε προσεχές συμβούλιο και μετά θα ακολουθήσει η κατάρτιση του προϋπολογισμού. Επίσης για τα ανταποδοτικά του επόμενου έτους έχουν γίνει αρκετά βήματα, λόγω των πολλών θεμάτων και για την οικονομία του χρόνου δεν θα μακρηγορήσω.       

κ. Μαστορόπουλος: Έχω αναφερθεί στο Δ.Σ αλλά και στην επιστολή μου το αναφέρω όσον αφορά την ανάρτηση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών του Δ.Σ στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου και περιμένω απάντησή σας. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για την ενημέρωση των δημοτών μας για τις θέσεις των Δ.Σ και δεν βλέπω κάποιο λόγο για να μην γίνεται. Ο ρόλος των Μ.Μ.Ε είναι σημαντικός και το κενό που υπάρχει από την μη ανάρτηση των πρακτικών ή την ελλιπή ενημέρωση από την ιστοσελίδα του δήμου καλύπτεται όσο είναι δυνατό από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Και ο συνάδελφος από τα Πάκια στην προσωπική του ιστοσελίδα πολλές φορές αναρτά θέματα του Δ.Σ, το τηλεοπτικό κανάλι «Ελλάδα» προβάλλει θέματα του δήμου το οποίο μάλιστα είναι σήμερα εδώ καθώς επίσης και ο Φώτης Κοντραφούρης από τον σταθμό «Μουσικό Παλμό» της Νεάπολης. Με αφορμή 3 σημεία της απαντητικής επιστολής του κυρίου Τριχείλη θα κάνω μερικές παρατηρήσεις που αφορούν τον δήμο. Το πρώτο αφορά την δημοκρατική ευαισθησία και λειτουργία των θεσμών στον δήμο. Στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου δεν αναρτήθηκε η επιστολή μου, παρά απευθείας υπήρξε μία επιστολή του κυρίου Τριχείλη αναφέροντας απάντηση σε επιστολή του κυρίου Μαστορόπουλου, αυτό είναι μία νοοτροπία που ενδεχομένως δείχνει και την θέση όσον αφορά την αντιπολίτευση που να θεωρείται ότι ίσως και να μην χρησιμεύει στις διαδικασίες του δήμου και είμαστε περιττή πολυτέλεια. Επίσης, ο δήμαρχος αναφέρει ότι είμαστε από τους πρώτους δήμους πανελλαδικά όσον αφορά το οργανωτικό επίπεδο και για τον ρόλο της αντιπολίτευσης ότι κάνει στείρα αντιπολίτευση. Θα αναφερθώ ενδεικτικά για να δούμε αν όντως αυτό ισχύει, το τεχνικό πρόγραμμα λόγω έλλειψης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Τα περισσότερα έργα από αυτά που ψηφίσαμε δεν θα υλοποιηθούν, άρα δεν θα έπρεπε να είχαμε συζητήσει στο Δ.Σ ποια τελικά από αυτά θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε, τι προτεραιότητες θα θέσουμε, πως γίνεται η επιλογή των έργων που εκτελούνται μέχρι στιγμής; Νομίζω ότι καταρχήν το Δ.Σ πρέπει να λάβει θέση πάνω σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Επίσης, από τα οικονομικά στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι ο προϋπολογισμός του δήμου όσον αφορά τα έσοδα έχει πέσει έξω στις περισσότερες προβλέψεις του. Εμείς βέβαια το είχαμε επισημάνει και μετά από 8 μήνες διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα του δήμου σε πολλές περιπτώσεις όπως τα ανταποδοτικά και τα λοιπά έσοδα κυμαίνονται στο 30% των προβλεπόμενων. Αυτό καθιστά τον προϋπολογισμό μη υλοποιήσιμο και ερωτάται η δημοτική αρχή τι θα κάνει για να μπορέσει να κλείσει αυτήν την τρύπα που συνεχώς μεγεθύνεται. Επίσης σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα έσοδα του δήμου προέρχονται από τις Δ.Ε Μονεμβασίας και Βοιών, αυτές στην ουσία έχουν έως τώρα συνεισφέρει στα έσοδα του δήμου κατά 80%, οι υπόλοιπες 3 περίπου στο 20%. Τίθεται λοιπόν το ζητούμενο ότι κάποιοι πληρώνουν ενώ κάποιοι άλλοι δεν πληρώνουν, δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει και τι μέτρα θα λάβετε για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Αυτό σχετίζεται και με την πορεία του δήμου διότι οι δημότες από τις 2 Δ.Ε θα το σκεφτούν αν θα το κάνουν στην πορεία αν δουν ότι δεν ακολουθείται η ίδια πολιτική σε όλον τον δήμο. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλήσουμε περί δικαιοσύνης στην κατανομή των πόρων, δηλαδή άλλοι πληρώνουν και άλλοι παίρνουν τα χρήματα του δήμου.

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μαστορόπουλε, μισό λεπτό.

κ. Μαστορόπουλος: Ερωτάται η δημοτική αρχή πως θα αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση.

κ. Πρόεδρος: Γιατί αυτά δεν τα λέγατε όταν ήρθαν οι 3μηνιαίες καταστάσεις;

κ. Μαστορόπουλος: Κύριε πρόεδρε σεβαστείτε τον ρόλο σας και τον ρόλο μου, σας παρακαλώ μην με διακόπτετε.

κ. Πρόεδρος: Όχι φωνές στο προεδρείο, εσείς να σεβαστείτε.

κ. Μαστορόπουλος: Ερωτάται η δημοτική αρχή πως θα αντιμετωπίσει αυτήν την κατάσταση, είναι απλή η ερώτηση και περιμένουμε απάντηση. Το ανησυχητικό είναι ότι κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται σε ποια πραγματικότητα ζει η χώρα μας, ο κόσμος που ξέραμε καταρρέει μέρα με την μέρα, μερικοί όμως αυτό δεν το έχουν αντιληφθεί και συνεχίζουν μία πολιτική σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έχουμε κάποια χρήματα για να τα μοιράζουμε για να γινόμαστε αρεστοί είτε σε συλλόγους είτε εδώ είτε εκεί, ωραία πολιτική, ας την συνεχίσουμε. Άλλο σοβαρό θέμα το χρέος του δήμου είναι περίπου 3.300.000 €, είτε από παλαιότερα δάνεια είτε από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», δεν υπάρχει περίπτωση τουλάχιστον σύντομα να δοθούν αυτά τα χρήματα. Αν οι εργολάβοι ξεκινήσουν διαδικασίες όπως έχουν κάνει σε γειτονικούς δήμους, ήδη έχουν δεσμεύσει 700.000 € από το ταμείο του δήμου Σπάρτης. Αν ξεκινήσει και εδώ δεν ξέρω αν έχετε προβλέψει πως θα αντιδράσει ο δήμος και πως θα προστατευτεί, θα έπρεπε αυτό να το είχατε θέσει προς συζήτηση όπως και τα υπόλοιπα. Είδα σήμερα και μία πρόσκληση από τον κύριο Λύρα για συνάντηση της επιτροπής τουρισμού.

κ. Πρόεδρος: Συντομεύετε διότι έχετε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο σας.

κ. Μαστορόπουλος: Σας παρακαλώ, είναι σοβαρά τα θέματα.

κ. Πρόεδρος: Δεν θα καταστρατηγήσουμε τον κανονισμό επειδή εσείς παρακαλείτε.

κ. Μαστορόπουλος: Δεν θα με φιμώσετε, θα πω αυτά που πρέπει.

κ. Πρόεδρος: Δεν σας φιμώνω, να τηρήσετε και τους χρόνους.

κ. Μαστορόπουλος: Πάντα τηρώ τους χρόνους.

κ. Πρόεδρος: Έχετε μιλήσει διπλάσιο χρόνο από όσο δικαιούστε, συντομεύετε λοιπόν διότι θα σας διακόψω.

κ. Μαστορόπουλος: Όχι, δεν θα με διακόψετε κύριε πρόεδρε, είναι πολύ σοβαρά τα θέματα που θέτω.

κ. Πρόεδρος: Θα τηρηθούν οι χρόνοι.

κ. Μαστορόπουλος: Εκτός αν θεωρείτε ότι είναι αστεία, να μας το πείτε, λοιπόν υπάρχει αυτή η ζοφερή κατάσταση για τον δήμο και επιπλέον στον δήμο βλέπουμε συνεχώς παρατράγουδα. Λέει ο κύριος Τριχείλης ότι κάνουμε στείρα αντιπολίτευση, έχω σημειώσει επιγραμματικά περίπου 15 περιπτώσεις όπου η παράταξη μας συνεισέφερε, όπως το κάναμε και σήμερα όπως το κάναμε στο προηγούμενο συμβούλιο όπως θα το κάνουμε και στο μέλλον όποτε μας το ζητήσετε, για να μπορέσει να λειτουργήσει καλλίτερα ο δήμος. Αν και θα μπορούσαμε δεν αναδείξαμε θέματα εύκολης πολιτικής, είτε να εκθέσουμε τον δήμαρχο είτε τον δήμο, αλλά πάντα συμβάλλουμε και αντί να ακούσουμε και ένα ευχαριστώ λέει ο κύριος δήμαρχος ότι κάνουμε στείρα αντιπολίτευση. Να αναφέρω μερικά παραδείγματα, που προκύπτουν καθημερινά και παρόλα αυτά εμείς δεν τα έχουμε αναδείξει μέχρι τώρα, ούτε τώρα θα τα πω ονομαστικά αλλά τουλάχιστον περιμένω τις επόμενες μέρες να μας δοθεί μία απάντηση. Σε ορισμένες Δ.Ενότητες δεν έχουν βεβαιωθεί έσοδα, η εταιρεία που έχει τις ανεμογεννήτριες έχει να πληρώσει τον δήμο εδώ και 1 ½ χρόνο, πρέπει να χρωστάει 150.000 €.

……: 85.000 €.

κ. Μαστορόπουλος: Μάλιστα 85.000 €, ήρθαν χρήματα, ήδη ο δήμος θα έπρεπε να είχε ασκήσει ένδικα μέσα για να διεκδικήσει αυτά τα χρήματα. Επίσης υπάρχουν ανεξόφλητους λογαριασμούς από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς της περιοχής μας, δεν ξέρω αν έχει προβλεφθεί να εισπράξουμε από εκεί το 3% και είναι αρκετά τα χρήματα. Ένα παράδειγμα δυσλειτουργίας του δήμου, και δεν ξέρω αν στον δήμο υπάρχουν κάποιοι που προστατεύουν κάποιους, επιχειρηματίας της περιοχής σε κεντρικό σημείο  χωριού λειτουργεί εδώ και 1 χρόνο κατάστημα άνευ άδειας, έχει να πληρώσει δημοτικό τέλος 5 χρόνια, κάνει παραβάσεις, παίρνει απόφαση η κοινότητα, την στέλνει εδώ και 5 μήνες και κανένας από τον δήμο δεν παίρνει πρωτοβουλία να του πει «τι κάνεις εδώ ρε φίλε». Είναι μία τραγική κατάσταση που δεν ξέρω που θα εξελιχθεί και σωρεία άλλων παραδειγμάτων, να πω ότι οι μόνιμοι υπάλληλοι του δήμου δεν δουλεύουν; Και ότι την δουλειά τους την κάνουν άλλοι που πληρώνονται από τον δήμο; Αυτά τα ξέρετε; Φυσικά και τα ξέρετε, μόνιμοι υπάλληλοι του δήμου δεν δουλεύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και αντί να τους βάλει ο δήμος να κάνουν την δουλειά τους πληρώνει ιδιώτες για να κάνουν την δουλειά που έπρεπε να κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν ξέρω αν όλα αυτά τα παραδείγματα που ανέφερα σας φαίνονται αστεία ή σοβαρά όποτε περιμένω τις αντίστοιχες αντιδράσεις και απαντήσεις. Όσον αφορά την στείρα αντιπολίτευση, και κλείνω κύριε πρόεδρε για να μην σας τρώω και τον χρόνο, επανειλημμένως έχουμε ψηφίσει στο Δ.Σ χωρίς να φέρουμε καμία αντίρρηση, διότι κατανοούμε ορισμένα πράγματα, πολλά έργα και προμήθειες που έχουν γίνει και έρχονται εκ των υστέρων στο Δ.Σ, δεν έχουμε πει τίποτα. Συγκεκριμένα έχουμε σήμερα ένα τέτοιο παράδειγμα, τι πρέπει λοιπόν να κάνει η στείρα αντιπολίτευση του κύριου Μαστορόπουλου; Να καταγγείλει το γεγονός και να μην ψηφίσει; Να μείνει απλήρωτος ο εργολάβος; 

……: …..

κ. Μαστορόπουλος: Δεν είπα για ποιο έργο κύριε πρόεδρε, δεχόμαστε να μπουν εμβόλιμα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης σε κάθε συμβούλιο χωρίς ποτέ να έχουμε φέρει καμία αντίρρηση. Γίνονται εκδηλώσεις που στοιχίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ χωρίς να ξέρουμε τίποτα, κατόπιν μπαίνουν με άλλες ημερομηνίες από ό,τι εκτελέστηκαν και δεν λέμε τίποτα, συναινούμε για να λειτουργήσει ο δήμος, να μην εκτεθεί ο δήμος. Γίνονται φιλοξενίες χωρίς πάλι να έχει ληφθεί καμία απόφαση και δεχόμαστε να μπουν εκ των υστέρων. Μέλος του συνδυασμού σας έχει καταγγείλει σε επίσημο όργανο του δήμου, και έχει γραφτεί και στα πρακτικά, ότι σε 2 συγκεκριμένες περιπτώσεις έγινε διασπάθιση δημοσίου χρήματος, ούτε αυτό σας έκανε να ανησυχήσετε. Θα μπορούσαμε να έχουμε δημιουργήσει θέμα με την διαδικασία πληρωμής των πρόεδρων που έχουν προβεί σε πάρα πολλές δαπάνες όλον αυτόν τον καιρό, αν είμαστε λαϊκιστές και ανεύθυνοι να εκθέσουμε και τον δήμαρχο, να τα βάλουν όλοι με τον δήμαρχο, ουδέποτε το κάναμε θέμα. Δεν έχουμε κάνει θέμα ούτε το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου εργασίες που προσφέρονται προς τον δήμο, προμήθειες και διάφορα άλλα έχουν ανατεθεί σε αιρετούς ή μέλη των οικογενειών τους. Δεν κάνουμε θέμα το ότι όλο αυτό το διάστημα έχουν ανατεθεί με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης έργα, προμήθειες, εργασίες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ χωρίς την τήρηση απλών κανόνων για την διασφάλιση της διαφάνειας. Δεν έχουμε ακόμα πάρει χώρο στο δημαρχείο ως αντιπολίτευση παρόλο που προβλέπεται εκ του νόμου και θα έπρεπε να είχε ρυθμιστεί από τον 1ο κιόλας μήνα. Συμμετέχουμε σε επιτροπές και βοηθάμε πραγματικά τον δήμο σύμφωνα με τις δυνατότητες μας και τον διαθέσιμο χρόνο μας. Και βέβαια σαν απάντηση σε όλα αυτά έρχεται ο δήμαρχος ζητώντας την παραίτησή μου από την Σχ. Επιτροπή, λέει ότι «εισέβαλλα» στην Σχ. Επιτροπή. Δηλαδή μου έδωσε αξίωμα και τώρα θέλει να μου το πάρει πίσω, βέβαια εφόσον το λέει ο δήμαρχος είναι κάτι σοβαρό, εγώ το μετράω διότι δεν μου το είπε ο πρώτος τυχών και θα δω πως θα λειτουργήσω. Αυτήν την στιγμή όμως, όπως εξήγησα σε περασμένο συμβούλιο, μένω στην Σχ. Επιτροπή διότι αν φύγω τώρα θα πάει πίσω η όλη διαδικασία 3 μήνες και πραγματικά θα έχουν πρόβλημα όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής μας. Η Σχ. Επιτροπή είναι στα πρώτα βήματα και παραμένω από φιλότιμο αλλά το θέμα της παραίτησης που μου ζήτησε ο κύριος δήμαρχος είναι όντως σοβαρό και το λαμβάνω υπόψη μου. Πρέπει όμως να αναλογιστούμε μην τυχόν ο καθένας μας με την συμπεριφορά του προκαλέσει την μήνιν του κόσμου και έρθει να μας πει «σηκωθείτε και φύγετε, τι ρόλο παίζετε εκεί μέσα», αυτό θα είναι το χειρότερο από όλα κύριε δήμαρχε. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κύριε Μαστορόπουλε.

κ. Μαστορόπουλος: Κλείνω κύριε πρόεδρε, αυτά τα παραδείγματα που ανέφερα ίσα-ίσα αποδεικνύουν τον εποικοδομητικό ρόλο μας από την αρχή δημιουργίας του δήμου στο Δ.Σ και σε όλες τις διαδικασίες του. Αν αυτό είναι στείρα αντιπολίτευση, όπως το χαρακτήρισε ο κύριος δήμαρχος, τότε να το συζητήσουμε, να σταματήσουμε κύριε πρόεδρε την στείρα αντιπολίτευση, ευχαριστώ.

κ. Δήμαρχος: Εκπλήσσομαι διότι μερικοί μόλις δουν μία κάμερα βγάζουν οτιδήποτε έχουν φανταστεί ή οτιδήποτε έχουν στα εσώψυχά τους. Θα μπορούσα να τα καταγράψω και να απαντήσω στον κύριο Μαστορόπουλο αλλά ειλικρινά με εκπλήσσει αυτή η θέση του, όλα αυτά που δήθεν δεν τα λέω αλλά τα λέω και τελικά πόσα από αυτά που είπε είναι αλήθεια; Ελάχιστα. Εγώ απέφευγα επιμελώς να αναφερθώ και στην δική σας επιστολή και στην δική μου επιστολή διότι θεώρησα ότι είναι παρελθόν. Αν και θα είχα πολλά να σας προσάψω και στην δική σας επιστολή και για την συμπεριφορά σας εκείνο το βράδυ που αναφέρατε το επεισόδιο έκρινα ότι θα πρέπει να πάμε μπροστά. Όμως φαίνεται ότι εσείς δεν έχετε αυτήν την πρόθεση, έχετε την πρόθεση όταν βρείτε μία ευκαιρία να λέτε πράγματα που τα περισσότερα από αυτά είναι γενικά και δεν ευσταθούν και είναι και ελάχιστα, ίσως να πηγαίνουμε πιο αργά για τα έσοδα και για διάφορα άλλα, όμως είναι πολύ μικρά σε αυτό που επιτελείται στον δήμο. Παρότι τα έχω ήδη θέσει θα απαντήσω σε 2-3 που θέσατε, καταρχήν σας υπενθυμίζω ότι μέλη της δημοτικής σας παράταξης έχουν προσφύγει στο άρθρο 152 εναντίον όλων των έργων οδοποιίας, δεν ξέρω αν αυτό σας βρίσκει σύμφωνο. Όσον αφορά για το αν υλοποιηθεί ξέρετε ότι ενώ μας είχαν πει ότι θα έχουμε ΣΑΤΑ 1.000.000 € έχουμε πάρει 250.000 € και αυτές δεν είναι σίγουρες. Επειδή το υπουργείο Εσωτερικών είπε «σας δίνουμε 1.000.000 €» θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε έργα 1.000.0000 €, όμως δεν το κάνουμε. Και αν μας έρθει η ΣΑΤΑ 250.000 € την κρατάμε ως κόρη οφθαλμού, η μόνη Δ.Ενότητα που έχει πάρει κάποια χρήματα από αυτήν την ΣΑΤΑ είναι η Δ.Ε Μονεμβασίας και τα έχει πάρει διότι δεν είχε κάποια χρήματα όταν ήρθε. Όσον για την ανταποδοτικότητα, που πλειστάκις έχετε θέσει, πράγματι τα περισσότερα έσοδα έρχονται από τις Δ.Ενότητες που αναφέρατε. Όμως σας έχω εξηγήσει πολλάκις ότι και τα μεγαλύτερα έξοδα του δήμου γίνονται σε αυτές τις 2 Δ.Ενότητες. Και όπως σας είπε και ο κύριος Χριστάκος που ασχολήθηκε θεωρούμε ότι στους επόμενους μήνες θα βελτιωθεί το ισοζύγιο των εσόδων, διότι λόγω του λογισμικού δεν είχαν βεβαιωθεί έσοδα. Είπατε για πάρα πολλά αλλά δεν θα σταθώ, όμως μία μέρα να κάνουμε μία συζήτηση,  είπατε για χρέη, θέλετε να σας πω για τις αγωγές εναντίον του δήμου; Τα χρήματα της Δ.Ε Μονεμβασίας τα οποία απαιτούν κάθε μέρα διάφοροι προμηθευτές είναι 470.000 € και πάρα πολλά από αυτά, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έχουν γίνει με τον τρόπο που έπρεπε να γίνουν, έχω αυτά δεν τα έχω θίξει ποτέ, ούτε τα έχω αναφέρει.

κ. Μαστορόπουλος: Ελεύθερα. 

κ. Δήμαρχος: Αλλά δεν είναι και το ζητούμενο, απορώ όμως με την επιμονή σας μισή ώρα να θέτετε διάφορα επιμέρους θέματα και να λέτε για το ένα που δεν το λέω και για το άλλο που δεν το λέω. Θα περίμενα πολύ καλλίτερη συμπεριφορά από εσάς τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, ναι μεν αλλά, δεν το λέω αλλά λέω. Δεν θέλω να μείνω στο θέμα των επιστολών, εγώ το θεωρώ λήξαν, έκανα τους χαρακτηρισμούς μου, σας είπα, πράγματι εκτιμώ τις περιπτώσεις που η αντιπολίτευση αίρεται στο ύψος των περιστάσεων και αυτές είναι πολλές. Η άσκηση της αντιπολίτευσης είναι η κατάθεση προτάσεων και ιδεών πέρα από μία κριτική για επιμέρους πράγματα. Τουλάχιστον εμείς και εγώ έχουμε δείξει ότι στις δικές σας προτάσεις και αιτήματα έχουμε ανταποκριθεί. Όπως σας είπα για χάριν συντομίας δεν επεκτάθηκα σε διάφορα θέματα και για αυτό θα σταματήσω εδώ. 

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Οι απολαβές του δήμου με την αρχική νομοθεσία ήταν το 3% επί των ακαθάριστων, με περσινό νόμο μειώθηκε στο 1,7%, το 0,3% το πηγαίνει στο ΕΤΕΡΠΣ και το 1% θέλει να το πάει στους λογαριασμούς των κατοίκων των χωριών όπου έχουν τοποθετηθεί ανεμογεννήτριες, το οποίο ακόμα δεν μπορούν να το δώσουν. Εμάς μας έκαναν εκκαθάριση, ήρθαν 28.000 € και άλλες 30.000 € σήμερα στον δήμο.

κ. Μαστορόπουλος: …..

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Σας λέω ότι υπήρχε αυτή η μετατροπή, που και εμείς όταν συντάσσαμε τον προϋπολογισμό του 2010 δεν την γνωρίζαμε, η μείωση έγινε τον Μάιο του 2010. Ασχοληθήκαμε πολύ με το θέμα, έγινε αυτή η εκκαθάριση, στην ουσία έχει ξεχρεωθεί το 2010, πήραμε και το 1ο τετράμηνο του 2011, οι πληροφορίες λένε ότι το 1% θα ξαναγυρίσει στον δήμο.

κ. Τσάκος Πέτρος: ….

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Δεν είναι σταθερό, το 2009 από τον Αύγουστο που ξεκίνησε με το 3% πήραμε 40.000 €, το 2010 με την περικοπή βάσει νόμου της υπουργού πρέπει να έχουμε πλησιάσει τις 80.000 €-90.000 € και έχει γίνει εκκαθάριση μέχρι τον Αύγουστο του 2011.

κ. Πρόεδρος: Βεβαιωμένα έσοδα βάσει φαξ της εταιρείας από τα 3 πάρκα Κουπίων, Ραχιών κ.τ.λ, μέχρι τέλος Αυγούστου ο δήμος έχει να λαμβάνειν περίπου 85.000 € και με 40.000 € για το άλλο 4μηνο 120.000 € και δεν έχει υπολογιστεί το έσοδο από το τελευταίο πάρκο άνωθεν της Μεταμόρφωσης, άρα θα υπερβούμε τα προϋπολογισθέντα. Από τον Μάιο του 2010 είναι 1,7%, οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθει στο δήμο το 2,7%, θα κρατηθεί το 0,3% υπέρ ΕΤΕΡΠΣ.

κ. Χαραμής: Θα θέσω μερικά θέματα, στη Νεάπολη υπήρχε για την λαϊκή αγορά ένας κανονισμός ο οποίος τηρούνταν, τώρα δεν έχετε εισπράξει για το 1ο εξάμηνο και από ό,τι καταλαβαίνω ούτε προβλέπεται για το 2ο και όποιος θέλει μπαίνει εκεί μέσα. Να μου απαντήσει ο κύριος δήμαρχος αν προχωρά η μελέτη που υπήρχε για το στάδιο της Νεάπολης, για τις πιστώσεις που είχε η προηγούμενη δημοτική αρχή, 120.000 € για τους κοινόχρηστους χώρους και 50.000 € για το δημαρχείο κ.τ.λ.. Ακόμα, πως γίνονται οι εργασίες στο γήπεδο μπάσκετ στο Γυμνάσιο Νεάπολης και ξαναθέτω θέμα ενημέρωσης για την ΔΕΤΑΚ.

κ. Δήμαρχος: Για την λαϊκή αγορά δεν έχω τώρα πληροφόρηση, ίσως μπορούν να απαντήσουν οι αντιδήμαρχοι. Για το στάδιο σκεφτόμαστε αντί για τσιμεντένιες εξέδρες πτυσσόμενες, επίσης δεν έχει τριφασικό ρεύμα, νομίζω ότι θα διευθετηθεί. Οι πιστώσεις υπάρχουν όλες, το γήπεδο μπάσκετ έχει ανατεθεί κανονικά.

κ. Χαραμής: ….

κ. Δήμαρχος: Μην ανησυχείς, θα εγγραφούν στο νέο προϋπολογισμό, για την ΔΕΤΑΚ θα ενημερώσει ο κύριος Κουτσονικολής, αυτήν την στιγμή τελειώνει ο έλεγχος και η απογραφή του δήμου και η ίδια εταιρεία ορκωτών θα αναλάβει τον διαχειριστικό έλεγχο των ετών 2010, 2011. Θα περιμένουμε, όχι περισσότερο από 1 μήνα, αν το υπουργείο Εσωτερικών με το νομοσχέδιο που θα φέρει ρυθμίσει το θέμα των εταιρειών που διαχειρίζονται σπήλαια που ανήκουν στο υπουργείο Πολιτισμού θα κρατηθεί ως εταιρεία αλλιώς θα μπει σε εκκαθάριση και θα πάει στο νομικό πρόσωπο ή στην κοινωφελή.

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Η κατάσταση στην λαϊκή αγορά δεν είναι ανεξέλεγκτη, έχουν πάρει κάποιοι βεβαιώσεις, ξέρουμε ποιοι έχουν τις θέσεις, απλώς υπήρξε ένα μεταβατικό στάδιο διότι μεταφέρθηκαν οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίες τους στον δήμο. Για το γήπεδο μπάσκετ είναι με διαδικασία ανάθεσης με πίστωση στον προϋπολογισμό.

κ. Χαραμής: Ποιον κωδικό;

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Δεν θυμάμαι τον αριθμό του κωδικού, έχει γίνει κανονικά η διαδικασία από την επιτροπή, έχουν εγκριθεί οι καταστάσεις χρήσεων του 2010, απομένει το κλείσιμο του ισολογισμού της ΔΗΚΕΒ και θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για την ΔΕΤΑΚ και την κοινωφελή όταν έρθει το θέμα.

κ. Σταθάκης: Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χαραμή, γιατί 10 χρόνια δεν έχει μπει τριφασικό ρεύμα στο στάδιο;

κ. Νικολινάκος: Γονείς και μέλη του συλλόγου μου έχουν πει ότι υπάρχει στασιμότητα για το θέμα των τουαλετών του Δ.Σχολείου Μολάων και επείγει να λυθεί διότι η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει. Πρόσφατα ακούσαμε ότι υπάρχει μεταδοτική ασθένεια λόγω κουνουπιού στον όμορο δήμο Ευρώτα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι.

κ. Δήμαρχος: Το είχαμε συζητήσει πέρσι με μία επιτροπή γονέων αλλά δεν είχε βρεθεί λύση, ίσως ο κύριος Κολλιάκος έχει κάτι περισσότερο να πει, για το θέμα των κουνουπιών δεν έχουμε κινηθεί καθόλου.

κ. Λύρας: Η ομάδα εργασίας από τους κυρίους Χριστάκο, Μέντη και εμένα σχεδόν έχει ολοκληρώσει την εργασία της, ασχολούμαστε κυρίως με τα τέλη ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας και ακολούθως με τους κοινόχρηστους χώρους και τους αιγιαλούς. Την ερχόμενη Τρίτη στα Παπαδιάνικα στην αίθουσα εκδηλώσεων έχουμε συνάντηση το απόγευμα με τους επαγγελματίες του τουρισμού του δήμου. Όπου θα παρουσιάσουμε το πλάνο της επιτροπής για την προώθηση και προβολή του τουριστικού προϊόντος καθώς επίσης να ακούσουμε τα προβλήματά τους. Υπάρχει εκτενέστατη ενημέρωση των επαγγελματιών από την επιτροπή και το προσωπικό του δήμου αλλά θα ήθελα να παραβρεθούν και οι συνάδελφοι διότι θα είναι μία χρήσιμη συνάντηση.

κ. Δήμαρχος: Νομίζω ότι η ιστοσελίδα του δήμου λειτουργεί και ενημερώνει, να πω στον κύριο Μαστορόπουλο ότι αν αναρτήθηκε μόνο η μία επιστολή έγινε από λάθος και εγώ δεν το ήξερα καθόλου.

(έλλειψη ήχου)

κ. Λύρας: Θεωρώ ότι η διοικητική ιστοσελίδα παρέχει την πληροφόρηση, οπωσδήποτε μπορεί να βελτιωθεί αλλά δεν νομίζω ότι υστερεί από άλλες ιστοσελίδες, είναι αλήθεια ότι έχουμε εστιάσει στον σχεδιασμό της τουριστικής ιστοσελίδας.

κ. Πρόεδρος: Στην ιστοσελίδα του δήμου αναρτώνται τα αποσπάσματα των αποφάσεων του Δ.Σ, σε πολλούς δήμους γίνονται και απευθείας μεταδόσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ, ίσως στο μέλλον να έχουμε την δυνατότητα να γίνει και αυτό. Για την ανάρτηση των απομαγνητοφωνημένων πρέπει να υπογράψετε τα πρακτικά, μέχρι σήμερα είναι ανυπόγραφα. Όπως το ζητήσατε τα πήρατε σε φωτοτυπίες και αν συμφωνείτε να τα υπογράψετε. Και το τελευταίο πρακτικό είναι έτοιμο, λείπουν οι υπογραφές αρκετών συναδέλφων από όλα τα απομαγνητοφωνημένα, πως να γίνει λοιπόν η διακίνησή τους; Θα παρακαλούσα αφού τα μελετήσετε, είναι στην διάθεσή σας, νομίζω ότι ο κύριος Παπαδάκης έχει πάρει φωτοτυπίες από όλα τα απομαγνητοφωνημένα, δεν υπάρχει πρόθεση να μην τεθούν στην διάθεση οποιουδήποτε, πολύ περισσότερο των δημοτών μας. Θα διαπιστώσετε ότι αύριο το μεσημέρι από τις 30 σημερινές αποφάσεις μας τουλάχιστον οι 25 θα είναι γραμμένες και την Δευτέρα θα είναι αναρτημένες, δηλαδή δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση όσον αφορά τα αποσπάσματα. Για τα απομαγνητοφωνημένα λείπουν οι υπογραφές, παρακαλώ περάστε από την γραμματέα, υπογράψτε τα και από εκεί και μετά, να μπούμε στην ημερήσια διάταξη.

κ. Μαστορόπουλος: Κύριε πρόεδρε δεν υπέγραφα έως τώρα τα πρακτικά διότι περίμενα να τοποθετηθείτε στο ζήτημα της ανάρτησης των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών στο διαδίκτυο. Εφόσον δεσμευτήκατε ότι θα το πράξετε δεν έχω κανένα πρόβλημα να υπογράφω πλέον τα πρακτικά. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μαστορόπουλε θα μπορούσατε να τα υπογράψετε με την παρατήρηση αυτή.

κ. Μαστορόπουλος: Είναι θέμα αρχής, πίστευα ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να μην μαθαίνει ο κόσμος τι συζητάμε εδώ, εφόσον λύνεται το θέμα.

κ. Πρόεδρος: Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει πρόθεση και νομίζω ότι το έχω δείξει.  Θέμα 1ο: «Περί εγκρίσεως της Α΄ φάσης του επιχειρησιακού προγράμματος δράσης 2011-2014 του δήμου Μονεμβασίας».  

κ. Πρόεδρος: Εισηγητές είναι ο κ. δήμαρχος, η αντιδήμαρχος κυρία Πιφτάκη, ο κύριος Χριστάκος και οι εξωτερικοί συνεργάτες από τον «Πάρνωνα».

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Η ορισθείσα από τον δήμαρχο ομάδα έργου αποτελούμενη από 2 αιρετούς και 3 υπηρεσιακούς παράγοντες με την συνεργασία της αναπτυξιακής εταιρείας «Πάρνων» φέρνουν την α΄ φάση του επιχειρησιακού προγράμματος. Στο οποίο καταγράφεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση του καλλικρατικού δήμου Μονεμβασίας. Οι 5 δήμοι που συνενώθηκαν είχαν επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι το 2007, οπότε γίνεται περισσότερη ανάλυση και καταγραφή για τις Δ.Ενότητες του δήμου από το 2008 έως το 2010. Στην ιστοσελίδα του δήμου ήδη έχει αναρτηθεί ένα βασικό πλάνο και περίληψη του επιχειρησιακού προγράμματος και θα αναρτηθεί το πλήρες σχέδιο της α΄ φάσης του. Περιμένουμε τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του δήμου και τις δικές σας για να καταλήξουμε στην αξιολόγηση των υπηρεσιών, των ευκαιριών, προβλημάτων, των απειλών και των ευκαιριών που έχει ο νέος δήμος.

κ. Χριστάκος: Η ομάδα έργου συνεδρίασε στις 10 Σεπτεμβρίου και ξανά σήμερα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα αναρτηθεί αύριο στην ιστοσελίδα του δήμου ώστε οι συνάδελφοι μέχρι την Πέμπτη να μας καταθέσουν τις απόψεις τους. Το αρνητικό είναι ότι βασίστηκε στην απογραφή πληθυσμού του 2001 διότι δεν δόθηκαν ακόμα τα στοιχεία αυτής του 2011. Εμείς λάβαμε την α΄ φάση την Δευτέρα και θα παρακαλούσα να έχουμε τις απόψεις σας, το ουσιώδες είναι η β΄ φάση που θα περιέχει τους στόχους του δήμου μέχρι το 2015.

κ. Μπερέτσος: Να σας ευχαριστήσω κύριε πρόεδρε για την δυνατότητα που δίνετε και το Δ.Σ και τον δήμαρχο και την πρόεδρο της επιτροπής αλλά και όλη την ομάδα διοίκησης έργου που συνεργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα για να φέρουμε αυτό το σχέδιο προς συζήτηση σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο. Μετά την παραγωγική αξιοποίηση των προτάσεων των κατοίκων, των φορέων, θα ολοκληρωθεί η α΄ φάση και θα εγκριθεί από το Δ.Σ. Η αναπτυξιακή εταιρεία «Πάρνων» δραστηριοποιείται πάνω από 10ετία στην περιοχή, είχαμε βοηθήσει στα επιχειρησιακά προγράμματα των 4 από των 5 πρώην δήμων που συνενώθηκαν και το πρόγραμμα LEADER δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην περιοχή του νέου δήμου Μονεμβάσιας. Μετά τον «Καλλικράτη» οι δήμοι Μονεμβάσιας και Νότιας Κυνουρίας κατέχουν το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και ως ισότιμοι μέτοχοι διαμορφώνουν την πολιτική της. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι μελέτη που με επιστημονικά εργαλεία που αφορούν τον σχεδιασμό ένας δήμος έχει όλα τα δεδομένα που τα έχει επεξεργαστεί, τα έχει αξιολογήσει και οποτεδήποτε τα επαναξιολογεί και μπορεί να προσδιορίζει την πορεία του. Οι δήμοι ως ΝΠΔΔ αλλά και μέσα από τις επιχειρήσεις τους διαχειρίζονται υπηρεσίες και πόρους (δημόσιους, ίδιους) μέσα από μία νόμιμη διαδικασία για τους κατοίκους. Με τον Ν.3463 εισήχθη ο θεσμός των επιχειρησιακών προγραμμάτων και για την επόμενη περίοδο καθίσταται υποχρεωτική η εκπόνησή τους και θα αποτελεί εργαλείο στον όλο σχεδιασμό και προγραμματισμό του δήμου. Ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα κάθε έτους θα είναι υποσύνολα του σχεδιασμού για τα έτη 2011-2014. Είναι μία πολύ σημαντική δουλειά και για τον δήμο και για τις υπηρεσίες και για τα όργανα που λαμβάνουν αποφάσεις διότι θα τεθεί το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί ο δήμος για την επόμενη περίοδο και όχι μόνο. Κάποια πράγματα έχουν ορίζοντα απόδοσης πολύ μεγαλύτερο από τον ορίζοντα μιας θητείας, π.χ. ένα μεγάλο έργο μπορεί να σχεδιαστεί τώρα, να μελετηθεί, να ωριμάσει σε αυτήν την θητεία, να εκτελεστεί σε επόμενη και να αρχίσει να αποδίδει σε μία μεθεπόμενη. Οι δήμοι άνω των 10.000 κατοίκων υποχρεούνται να εκπονήσουν επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στα εξής: στην βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, στην ανάπτυξη του κοινωνικού και αναπτυξιακού ρόλου των δήμων, στην ανάπτυξη των υπηρεσιών τους για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων και κυρίως στην προσέλκυση μέσα από σωστό σχεδιασμό πρόσθετων οικονομικών πόρων από προγράμματα εκτός από τα έσοδα (τακτικά, ίδιους πόρους) των δήμων. Βοηθά στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων και δράσεων, στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης προβλημάτων, δηλαδή προβλέπει τα προβλήματα και σχεδιάζει τον τρόπο αντιμετώπισης τους, συντονίζει τις δομές των ΟΤΑ, στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλων δήμων της χώρας και του εξωτερικού. Ακόμα, σχεδιαζόμενο και υλοποιούμενο μέσα από διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης συμβάλλει και στην τοπική δημοκρατία και στον κοινωνικό έλεγχο. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός δήμου χωρίζεται στα εξής: 1ον στον στρατηγικό σχεδιασμό, δηλαδή ποιο είναι το όραμα για την περιοχή και ποια τα μεγάλα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, 2ον στον επιχειρησιακό προγραμματισμό, δηλαδή ανάλυση σε δράσεις και έργα, 3ον στον οικονομικό προγραμματισμό που αφορά τους διαθέσιμους και προβλεπόμενους πόρους και τα παρόντα και προβλεπόμενα έξοδα, 4ον στους δείκτες αξιολόγησης. Για την υλοποίηση του με απόφαση δημάρχου δημιουργείται ομάδα έργου, που όπως ειπώθηκε συνεδρίασε 2 φορές, οι υπάλληλοι έχουν έρθει με προτάσεις, διορθώσεις κ.τ.λ, ο ρόλος του συμβούλου είναι υποστηρικτικός στις υπηρεσίες και η διεπιστημονική ομάδα έργου εισηγείται το επιχειρησιακό στο Δ.Σ. Μετά την σημερινή έγκρισή του τίθεται στην ιστοσελίδα, σε δημόσια διαβούλευση, μετά σε εισηγήσεις των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων. Μετά την σύνθεση των προτάσεων και την ολοκλήρωση του επιχειρησιακού προγράμματος έρχεται προς έγκριση στο Δ.Σ. Συμμετέχουν το Δ.Σ, οι αντιδήμαρχοι με βάση τις αρμοδιότητές τους, τα Διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων, τα τοπικά συμβούλια, τα υπηρεσιακά στελέχη, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών, οι τοπικοί φορείς, οι δημότες, η αποκεντρωμένη και η κεντρική διοίκηση. Με τον «Καλλικράτη» θεσμοθετήθηκε η επιτροπή δημόσιας διαβούλευσης που μετά την σημερινή συζήτηση θα συζητήσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, η στρατηγική του δήμου και οι αναπτυξιακές του προτεραιότητες. Δηλαδή, περιγραφή της εσωτερικής οργάνωσης του δήμου, αριθμός απασχολούμενων ατόμων, τις υπηρεσίες του, τα χρηματοοικονομικά του αποτελέσματα της προηγούμενης 3ετίας, τις πηγές των εσόδων, που διατέθηκαν, τι επενδύσεις έγιναν, την εξέταση της ιστορικής φυσιογνωμίας, το φυσικό περιβάλλον, τις δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις. Το 2011 ήταν έτος απογραφής και η Εθνική Στατική Υπηρεσία δεν έχει ακόμα δώσει τα επίσημα στοιχεία, τα οποία όταν δοθούν θα τα ενσωματώσουμε. Εξετάζεται η πολεοδομία και χωροταξία της περιοχής, οι υποδομές, το περιβάλλον, οι ανανεώσιμες πηγές, οι νέες τεχνολογίες, κοινωνία της γνώσης, οι οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου, τα νομικά πρόσωπα του δήμου. Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο 200σέλιδο κείμενο που θα έχετε στην διάθεσή σας από το διαδίκτυο μετά από 2 μέρες. Με την διεπιστημονική ομάδα έργου συνεδριάσαμε σήμερα το μεσημέρι, διορθώσαμε κάποια πράγματα για να βγει ένα άρτιο κείμενο. Κατόπιν έχουμε περιγραφή των αδυναμιών, των δυνατοτήτων, μειονεκτημάτων, πλεονεκτημάτων του δήμου ώστε να πάμε στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, να γίνουν αυτά δράσεις και αυτές να γίνουν έργα που θα υπηρετήσουν όλα τα παραπάνω. Οι αδυναμίες είναι οι εξής: μη αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων λόγω μη ισχυρής υπηρεσιακής δομής τέτοιας που να υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση και παλινωδίες τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής. Έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας που θα διευκόλυνε τους δημότες και τους εργαζόμενους, έλλειψη συστημάτων πληροφορικών για εργασία από διαφορετικά σημεία, Σχετική αδυναμία συντονισμού τοπικών κοινοτήτων, ο δήμος δεν έχει ακόμα πιστοποιήσει διαχειριστική επάρκεια λόγω έλλειψης εγκεκριμένου οργανισμού  εσωτερικών υπηρεσιών ώστε να έχει τεχνική υπηρεσία κ.τ.λ. Υπάρχει πρόβλημα με την δημοτική επιχείρηση ύδρευσης-αποχέτευσης, το κράτος όχι μόνο δεν έχει χρηματοδοτικό εργαλείο για να υποστηρίξει την διοικητική υποστήριξη αλλά δεν καταβάλλονται ούτε αυτά τα οφειλόμενα, αντιλαμβάνεστε τι προβλήματα δυσλειτουργίας προκαλεί αυτό. Έλλειψη κάλυψης των οργανικών θέσεων του Ο.Ε.Υ σε πλήρες ανάπτυγμα, έχουν συγκεντρωθεί άτομα που εργάζονταν για διαφορετικές ανάγκες σε διαφορετικές περιοχές και αυτοί πρέπει να στελεχώσουν ένα νέο υπηρεσιακό οργανισμό. Έλλειψη αυτοτελούς γραφείου τουριστικής ανάπτυξης σε έναν δήμο με μία διεθνή τουριστική αναγνώριση όπως είναι η περιοχή της Μονεμβάσιας. Έλλειψη των ειδικοτήτων περιβάλλοντος, κοινωνικών και ιστορικών επιστημών στον δήμο διότι και τα 2 αυτά θέματα είναι πρώτης προτεραιότητας. Υπάρχει θέμα στην διοίκηση έργων, δηλαδή στην δυνατότητα των υπηρεσιών του δήμου να μπορούν να σχεδιάσουν, να υποβάλλουν, να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο έργο σε ένα πρόγραμμα. Βέβαια είναι πολύ καλλίτερα από άλλους δήμους και βελτιώνεται, χρειάζεται καλλίτερη στελέχωση των τμημάτων των τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών. Ως λογικό επόμενο της συνένωσης των υπηρεσιών σε μία νέα δομή είναι η ανισοκατανομή του ανθρώπινου δυναμικού. Δηλαδή μεγάλο τμήμα διοικητικών υπηρεσιών και αντίστοιχα αδύναμο τεχνικό και οικονομικό τμήμα υπηρεσιών, χρειάζεται περισσότερο προσωπικό Π.Ε και σίγουρα προσωπικό καθαριότητας. Υπάρχουν περιορισμένες επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους, δηλαδή την συγκεκριμένη περίοδο δεν υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης, βελτίωσης της αποδοτικότητας, ενίσχυσης των γνώσεων. Σε μία εξελισσόμενη οικονομικά και τεχνολογικά κοινωνία η μη παρακολούθηση της νομοθεσίας, των νέων γνωστικών πεδίων, της τεχνολογίας αποτελεί εκ των πραγμάτων υστέρηση. Χρειάζονται περισσότερα μηχανήματα και οχήματα καθαριότητας, καλλίτερος εισπρακτικός μηχανισμός για τα τέλη και τις εισφορές, καλλίτερη οργάνωση των υπηρεσιών για να ωριμάζουν έργα και μελέτες σχετικά με την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Πάμε στις δυνατότητες, ο δήμος συγκρινόμενα με άλλους δήμους ολοκλήρωσε ταχέως και επαρκώς το σύνολο της προσαρμογής των νομικών προσώπων στον «Καλλικράτη» και βρίσκεται σε φάση οργάνωσης και λειτουργίας. Άρα έχουμε μικρότερο αριθμό νομικών προσώπων και καλλίτερη δυνατότητα διοίκησής τους και παροχή των υπηρεσιών τους. Δυνατότητα για αποτελεσματικότερη λειτουργία διότι υπάρχει συγκέντρωση των υπηρεσιών στις υποδομές που σήμερα εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός δημαρχείου. Υπάρχει η λειτουργία των ΚΕΠ που σε ένα μεγάλο βαθμό δεν στερεί από τους πολίτες τις υπηρεσίες αυτές καθαυτές που παρέχει ο δήμος. Η έδρα του δήμου είναι οικονομικό και διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής καθότι διαθέτει μεγάλο φάσμα υπηρεσιών, τραπεζών, νοσοκομείου κ.τ.λ. Υπάρχει καλός Ο.Ε.Υ που θα βοηθήσει στην οργάνωση των υπηρεσιών, το σύνολο του προσωπικού των συνενωμένων δήμων εργάζεται στην έδρα του νέου δήμου, κάτι που διευκολύνει την αποτελεσματικότερη διοίκηση. Επαρκής βαθμός μηχανογράφησης και τυποποίησης λειτουργιών για αυτήν την φάση, τουλάχιστον η οικονομική υπηρεσία. Υπάρχουν τα προγράμματα και οι απαιτούμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές για να λειτουργήσει ένα σύστημα. Η αναπτυξιακή εταιρεία «Πάρνων» αποτελεί ένα σημαντικό διαδημοτικό αναπτυξιακό εργαλείο που ο δήμος Μονεμβάσιας έχει μία μεγάλη συμμετοχή σε αυτό. Μειονεκτήματα, τάση γήρανσης του πληθυσμού της περιοχής κυρίως στην ενδοχώρα, πρόβλημα ευρύτερο της ελληνικής υπαίθρου. Η απόσταση από τα αστικά κέντρα, βρισκόμαστε στον νότο της Νότιας Ελλάδος, υπάρχουν οι βασικές λιμενικές υποδομές αλλά όχι αυτές που θα έπρεπε για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Έλλειψη συχνής θαλάσσιας σύνδεσης που θα μπορούσε να είχε η περιοχή με τον Πειραιά και τα νησιά. Ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι εσωτερικές αντιθέσεις στις υποδομές και στην άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων του δήμου. Η ολοκλήρωση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων στα ημιαστικά κέντρα της περιοχής και των ΣΧΟΟΑΠ που έχουν ξεκινήσει είναι βασικό ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή. Υπάρχει χαμηλός βαθμός ανάπτυξης της μεταποίησης, ενώ η περιοχή έχει σημαντικό παραγωγικό υπόβαθρο στον πρωτογενή τομέα για την ανάπτυξη της, δεν έχει αναπτυχθεί στον βαθμό που θα έπρεπε. Χαμηλός βαθμός υποστήριξης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, όπως συμβαίνει και σε όλη την χώρα, πλην όμως για την περιοχή και ιδιαίτερα για τα ορεινά είναι η μοναδική οικονομική δραστηριότητα που ασκείται. Χαμηλός βαθμός ενσωμάτωσης νέων πρακτικών προβολής της αξίας της περιοχής. Χαμηλός βαθμός περιβαλλοντικής διαχείρισης, δηλαδή ο βιολογικός καθαρισμός της Μονεμβάσιας δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, στην Νεάπολη τώρα ξεκινάει, στην παραλιακή ζώνη Ασωπού τώρα έχει σχεδιαστεί και διεκδικείται, στους Μολάους επίσης. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων που δεν αποτελεί μόνο ευθύνη του δήμου αλλά πρέπει να αναφερθεί. Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού της περιοχής. Και έως ένα βαθμό είναι πρόβλημα η αλλοίωση του τοπικού χαρακτήρα και της αρχιτεκτονικής σε μεγάλο αριθμό οικισμών που δεν προστατεύονται ή προστατεύονται ελλιπώς. Αυτό μπορεί να φαίνεται ότι ωφελεί τώρα αναπτυξιακά αλλά μακροπρόθεσμα είναι αρνητικό. Πλεονεκτήματα, σημαντικό φυσικό περιβάλλον και αξιόλογα οικοσυστήματα, θάλασσα, δάση, περιοχές NATURA, σπήλαια, γεωλογικά αποθέματα, σημαντική αξία της περιοχής ως τουριστικός προορισμός ετήσιας διάρκειας. Δεν έχουν όλες οι περιοχές αυτό το τουριστικό ρεύμα και αυτόν τον προορισμό. Λειτουργία πλήθους καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών όπως εστιατόρια, χώροι αναψυχής κ.τ.λ., εκτεταμένη ακτογραμμή στο Μυρτώο πέλαγος και στον Λακωνικό κόλπο, ακτοπλοϊκή σύνδεση με Κύθηρα και την Ελαφόνησο. Τεράστιας σημασίας η διεθνούς εμβέλειας πολιτιστικής κληρονομιάς προεξαρχούσης της βυζαντινής καστροπολιτείας καθώς και των άλλων βυζαντινών μνημείων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου. Η χαρακτηριστική αρχιτεκτονική της περιοχής, τα κτίρια (προβιομηχανικά, κτίρια αγροτικής, πολιτιστικής κληρονομιάς) προς αξιοποίηση, η γειτνίαση με άλλους τουριστικούς προορισμούς, (Γύθειο, Σπάρτη, Μάνη, Μυστράς). Οι ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, έχουμε περιοχές παραγωγής τοπικών προϊόντων, ελαιόλαδο, οίνος Μαλβάζια, μέλι, κτηνοτροφικά προϊόντα κ.τ.λ. Σταδιακή βελτίωση-ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδομών, έργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Απειλές, η περαιτέρω γήρανση του πληθυσμού και επιδείνωση του αντίστοιχου δείκτη, η περιβαλλοντική υποβάθμιση από έλλειψη χωροταξίας. Η έλλειψη διαχείρισης των υδατικών πόρων και η ελλιπής χρηματοδότηση, κρίσιμα θέματα ανάπτυξης της περιοχής που πρέπει να αντιμετωπιστούν είτε από τον δήμο είτε από άλλους υπεύθυνους φορείς. Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, η αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης-άρδευσης, η ορθολογική εκμετάλλευση-προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων, η αναβάθμιση της προσβασιμότητας, οδικό δίκτυο λιμάνια, η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η προστασία, ανάδειξη- διαχείριση όλων των πολιτιστικών πόρων, η ενίσχυση εξαγωγικού προσανατολισμού της τοπικής αγροτικής κοινωνίας, σήμερα χρήματα φέρνουν στην χώρα μόνο οι εξαγωγές και ο τουρισμός. Η ενίσχυση της απασχόλησης του πληθυσμού, η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου, η αξιοποίηση των πόρων της 4ης προγραμματικής περιόδου, η αναζήτηση συνεργασιών με άλλους δήμους. Θα αναφερθώ για το αναπτυξιακό όραμα του δήμου Μονεμβάσιας όπως αυτό προκύπτει και το  διατυπώνει ο δήμαρχος σύμφωνα με τον νόμο. Το οποίο είναι μία βιώσιμη περιοχή οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Έναν τόπο με μία συνείδηση και μία ιστορία που υποστηρίζεται από έναν αποτελεσματικό δήμο που αντιμετωπίζει το σύνολο της περιοχής με ενιαίο προγραμματισμό και ιεράρχηση δημιουργώντας μία νέα ταυτότητα. Και στην διαβούλευση και στην β΄ φάση θα αναπτύξουμε όλα τα έργα που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν αυτούς τους στόχους και το όραμα που υπηρετείται από 5 άξονες οι οποίοι είναι οι εξής: Η ολοκλήρωση των υποδομών για την οικονομική ανάπτυξη, οι κοινωνικές υποδομές, τουρισμός-αγροτική οικονομία, η διαχείριση των υδατικών πόρων και το περιβάλλον, και η οργάνωση των υπηρεσιών του νέου δήμου. Εδώ θα αποτυπωθούν οι ειδικοί και γενικοί στόχοι και κατόπιν θα περιγραφούν τα έργα που μπορούν να υπηρετήσουν αυτόν τον σχεδιασμό. Να πω ότι δεν θα γίνει έκθεση ιδεών, ούτε αρίθμηση έργων που ίσως απαιτούν 2 δις ευρώ αλλά θα γίνει συσχετισμός των πραγματικών δυνατοτήτων και της ρεαλιστικής υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδιασμού. Η β΄ φάση θα περιλαμβάνει έργα κοστολογημένα, ιεραρχημένα σύμφωνα με τις ανάγκες, το στάδιο που βρίσκονται τώρα, τι χρειάζεται για να φτάσουμε εκεί που πρέπει και κυρίως θα πρέπει να τα αντιστοιχούμε σε πόρους που δύνανται να χρηματοδοτήσουν την υλοποίησή τους. Για παράδειγμα, οι πόροι που απομένουν σε σχέση με το ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι συγκεκριμένοι. Όπως είναι συγκεκριμένοι και οι διεκδικούμενοι από τον δήμο πόροι σχετικά με τα έργα ύδρευσης, των βιολογικών καθαρισμών, τα έργα που υπέβαλλε ή θα υποβάλλει προτάσεις το επόμενο διάστημα. Το τέλος του 2011 είναι κρίσιμο διάστημα για το επιχειρησιακό διότι σχεδόν το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των υπουργείων είναι τώρα ανοιχτά και γίνεται μία δουλειά ετοιμασίας έργου. Βέβαια η γενικότερη οικονομική κατάσταση θα κρίνει την δυνατότητα υλοποίησης αυτού του σχεδιασμού. Ανεξαρτήτων όμως των υπολοίπων και των ταμειακών διαθεσίμων του κράτους, εάν δεν οδηγηθούμε σε πλήρες αδιέξοδο, τα χρήματα που προέρχονται από προγράμματα μπορεί να είναι και τα μόνα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα υπάρχουν τα επόμενα έτη. Συγνώμη αν κούρασα και ευχαριστώ για την ανοχή. 

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Όσοι συνάδελφοι θέλουν να τοποθετηθούν επί του θέματος πρέπει να το κάνουν μέσα σε 2 μέρες για να καταλήξουμε.

κ. Μαστορόπουλος: Στην προηγούμενη συνεδρίαση αρκετοί συνάδελφοι είπαν ότι θα καταλήξει γραφική η συζήτηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αυτό αποδείχθηκε σήμερα όπου κατά την διάρκεια της παρουσίασης από τον κύριο Μπερέτσο οι μισοί και πλέον σύμβουλοι έφυγαν κ.τ.λ. και έγινε ένας χαβαλές. Βέβαια φταίμε όλοι διότι δεν τονίσαμε την σπουδαιότητά του για την πορεία του δήμου, να ρωτήσω, σήμερα τι κάνουμε; 

κ. Χριστάκος: Το σχέδιο το παραλάβαμε την Δευτέρα, σήμερα θα το ανακοινώσουμε στο συμβούλιο, αφού μελετηθεί από τους συμβούλους και φέρουν τις παρατηρήσεις τους θα έρθει σε επόμενο συμβούλιο, αυτό είπαμε το μεσημέρι. 

κ. Πρόεδρος: Προτείνω η επιστημονική ομάδα έργου με τους επικεφαλής των παρατάξεων να συναντηθούν για κάποιες βελτιώσεις κ.τ.λ. και να θεωρηθεί ότι εγκρίθηκε η α΄ φάση. 

κ. Μαστορόπουλος: Εντάξει αν είναι τυπικό, αλλά εδώ υπάρχουν ζητήματα και εγώ δεν έχω προλάβει να το μελετήσω σε βάθος.

 κ. Χριστάκος: Στο σχέδιο περιλαμβάνεται η αξιολόγηση υπηρεσιών και είπαμε αυτή να γίνει από τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους κ.τ.λ., αν επείγει να το περάσουμε σήμερα αλλά να δοθεί η δυνατότητα αλλαγών.

κ. Μπερέτσος: Συγγνώμη που λαμβάνω τον λόγο, για να μπορέσει να δοθεί σε διαβούλευση να εγκριθεί από το Δ.Σ το σχέδιο εκτός από του κεφαλαίου της αξιολόγησης των υπηρεσιών των νομικών προσώπων για το οποίο η ομάδα διοίκησης έργου δεν κατέληξε.

κ. Μαστορόπουλος: Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που θα έπρεπε να τα δούμε, π.χ. πριν που αναφέρατε για την πολιτιστική κληρονομιά αγγίξατε μόνο την βυζαντινή περίοδο της περιοχής ενώ υπάρχει πολύ αξιόλογη περίοδος και στους αρχαϊκούς χρόνους κ.τ.λ. Όσο για το αναπτυξιακό όραμα του δήμου μπορούμε να δώσουμε κάτι καλλίτερο κύριε Μπερέτσο.

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μπερέτσο πείτε πως θα γίνει η διαδικασία για να καταλάβουμε.

κ. Μπερέτσος: Σε πρώτη φάση εγκρίνεται το σχέδιο, και σήμερα ακόμα κάναμε βελτιώσεις, σε 2 μέρες θα ενσωματωθούν όλες οι διορθώσεις από την ομάδα έργου και θέματα που τέθηκαν σήμερα στο συμβούλιο και θα βγει για διαβούλευση. Πρέπει όμως να έχει εγκριθεί το σχέδιο διότι αλλιώς ποιος το στέλνει για δημόσια διαβούλευση; Αφού πάρουμε τις γνώμες εξετάζεται ξανά, ενσωματώνονται αυτά, τροποποίηση και αλλαγές και εγκρίνεται συνολικά σαν β΄ φάση. Βάσει νόμου ο δήμαρχος διατυπώνει το όραμα του δήμου, οπότε αυτό που είπε ο κύριος Μαστορόπουλος θα το δει με τον δήμαρχο.

κ. Πρόεδρος: Κύριε Μαστορόπουλε κατά την διάρκεια της διαβούλευσης υπάρχει χρόνος να γίνουν οι βελτιώσεις, οι προτάσεις κ.τ.λ. και κατόπιν θα έρθει βελτιωμένο προς έγκριση στο Δ.Σ.

κ. Μαστορόπουλος: Να ρωτήσω αν κομβικά ζητήματα θα τα αγγίξει το επιχειρησιακό, όπως π.χ. την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, γενικότερα την πολιτική μας για τις ΑΠΕ στην περιοχή μας που είναι ευαίσθητη οικολογικά, το αγκυροβόλιο στη Νεάπολη.

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Κύριε Μαστορόπουλε σαφώς και το επιχειρησιακό θα αγγίξει τα θέματα που θέτετε, η αιολική ενέργεια που αναφερθήκατε είναι απειλή ίσως είναι και ευκαιρία. Από εκεί και πέρα στην δημόσια διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και με τους ευρύτερους φορείς της περιοχής πρέπει να εκφέρουν και αυτοί άποψη για το σχέδιο. 

κ. Δημητρόπουλος: Επαναλαμβάνω την άρνησή μου για αυτές τις διαδικασίες και μεθοδεύσεις διότι δεν έχουν σχέση με την πραγματική ζωή του τόπου μας και πρόκειται για απασχόληση τόσων ανθρώπων που τελικά δεν θα καταλήξει πουθενά. Από τις έως τώρα τοποθετήσεις δεν κατάλαβα τι πάει να γίνει, όχι μόνο έκθεση ιδεών θα βγει αλλά και ακαταλαβίστικη, δηλαδή υποτιμά την νοημοσύνη μας. Στο κεφάλαιο παρουσίαση ευκαιριών δήμου Μον/σίας αναφέρεται η εφαρμογή νέας αγροτικής πολιτικής, πρώτη φορά βλέπω ένας δήμος να εφαρμόζει δική του αγροτική πολιτική. Γίνεται να εφαρμόσεις μόνος σου αγροτική πολιτική; Βγέστε έξω στους αγρότες να δείτε τι γίνεται με τις γεωτρήσεις και δείτε ποιος εφαρμόζει αγροτική πολιτική και που θα πάνε τα ζητήματα. Έπειτα, να μην λέμε πράγματα που ερεθίζουν τον κόσμο, διότι αυτό όταν το δώσεις στον απλό κόσμο που εργάζεται και χτυπιέται σήμερα από τα μέτρα της κυβέρνησης. Επίσης αναφέρει, καθορισμός μορφολογικών όρων δόμησης οικισμών δήμου, μα τώρα θα κάνουμε νέους οικισμούς στους παλαιούς; Δεν κατάλαβα, και ποιον θα ωφελήσει αυτήν την στιγμή και ποιον ενδιαφέρουν οι μορφολογικοί όροι. Λειτουργία της Λακωνίας και της Μεσσηνίας ως νότια πύλη στην Πελοπόννησο, πάλι δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να σημαίνει πρακτικά. Έπειτα, ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού, να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι, αυτό το ακούω 30 χρόνια. Το κριτήριο της ανάπτυξης στον καπιταλισμό είναι το κέρδος, όπου υπάρχει κέρδος θα υπάρχει ανάπτυξη, το να καθορίσετε μία ζώνη για αυτήν την ανάπτυξη είναι ανέφικτο. Απλά κοροϊδεύουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας όταν μιλάμε για χωροταξική ανάπτυξη, δηλαδή να πούμε ότι ο Ζάρακας κάνει για κτηνοτροφία, γίνεται να το καθορίσουμε εμείς; Αυτό είναι κρατική υπόθεση αν ποτέ καθοριστούν τέτοια πράγματα, όταν λέω χωροταξικός σχεδιασμός εννοώ ανάπτυξη, τομείς δράσεις κ.τ.λ. Τέλος πάντων όλα αυτά είναι για μένα άνευ ουσίας και δεν τα ψηφίζω. 

κ. Σταθάκης: Εκτός από την υποχρέωση να εγκρίνουμε το σχέδιο πρέπει να ξεχωρίζουμε την αλήθεια από τα παραμύθια και μάλιστα να τα καταγγέλλουμε. Επαναλαμβάνω ότι είναι μόνο έκθεση ιδεών διότι όλοι οι δήμοι έχουν συγκεκριμένους πόρους, αυτά τα έργα χρειάζονται πόρους από την κεντρική κυβέρνηση. Για να πεις ότι θα αλλάξεις την παράδοση ενός τόπου είναι δύσκολο και πάνω από όλα στην σημερινή εποχή ακατόρθωτο, είναι όνειρο, μιλάμε τώρα για ένα ωραίο όνειρο που το ακούμε και μας εκνευρίζει λόγω και της εποχής. 

κ. Τσάκος Πέτρος: Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά), με το αγκυροβόλιο στη Νεάπολη, το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ξεχαστεί αλλά μπορεί να προκύψει ξανά. Πρέπει αυτά τα θέματα να μπουν στο επιχειρησιακό ώστε και οι δημότες να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για να συμμετέχουν στη  διαδικασία.

κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι προς το παρόν εξαντλήθηκε το θέμα, ως εισάγεται και με τις παρατηρήσεις που έγιναν, ότι Δευτέρα-Τρίτη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

κ. Μπερέτσος: Επειδή το θέμα των ΑΠΕ είναι για εσάς πολύ σημαντικό η ομάδα έργου το είδε με πολύ προσοχή, από σελ. 66 έως σελ.73 υπάρχει αποτύπωση της πραγματικότητας σε σχέση με τις ΑΠΕ στον δήμο Μονεμβάσιας. Ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από τον χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ ως περιοχή αιολικής προτεραιότητας. Υπάρχει ο χάρτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής εταιρείας που αναφέρει γιατί αυτή η περιοχή είναι σημαντική για το φυσικό περιβάλλον και για τα πουλιά. Έχουμε κατεβάσει από την ΡΑΕ το σύνολο των αιτήσεων, από ποιες εταιρείες και πότε, ποιες έχουν εγκριθεί, ποιες είναι σε στάδιο έγκρισης. Το επιχειρησιακό συγκεντρώνει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις δίνει στο Δ.Σ, στον πολίτη, στον φορέα κ.τ.λ. Βέβαια το Δ.Σ θα εκφράσει την άποψη του επ΄ αυτού αλλά εμείς πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια περιοχή με καταγεγραμμένη έντονη ζήτηση για ΑΠΕ. Είναι μία περιοχή πολύ σημαντική για το φυσικό περιβάλλον σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι και ευκαιρία, είναι  απειλή αν αυτά τα έργα υλοποιηθούν λανθασμένα. Αναφέρουμε ότι η εκπόνηση ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για την περιοχή ενδεχομένως να ρύθμιζε κάποια ζητήματα, δηλαδή ποιες είναι οι περιοχές υψηλής προστασίας για την φύση και ποιες ενδεχομένως. Πάντως, να πούμε ότι ο δήμος δεν ασκεί αγροτική πολιτική, όμως βάσει του Ν.3463, του νόμου του «Καλλικράτη» και τον Ο.Ε.Υ., αυτή τη αρμοδιότητα έχει ο δήμος και από το 2012 και μετά θα πρέπει να παρέχει στους αγρότες τις υπηρεσίες που παρείχε η καταργηθείσα Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχίας. Άρα η αγροτική πολιτική, καλή ή κακή, που σχεδιάζεται από την Ε.Ε θα κληθεί ο δήμος να την υλοποιήσει με τις υπηρεσίες του.

κ. Τσάκος Πέτρος: Κύριε Μπερέτσο δεν είπατε τίποτα για το αγκυροβόλιο και για το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας.

κ. Πρόεδρος: Σημειώθηκε κύριε Τσάκο.

κ. Χριστάκος: Κύριε πρόεδρε, να ξεκαθαρίσουμε πως θα γίνει η αξιολόγηση των υπηρεσιών. 

κ. Πρόεδρος: Είπαμε ότι εγκρίνεται το σχέδιο και Δευτέρα-Τρίτη, νομίζω ότι μπορούν να ενσωματωθούν αυτές οι παρατηρήσεις και να τεθεί.

κ. Χριστάκος: Να το δούμε όμως μετά αυτό.

κ. Πρόεδρος: Εγκρίνεται μειοψηφούντος του κυρίου Δημητρόπουλου η Α΄ φάση. Θέμα 2ο: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 1.000.000 € από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. από τις πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ07580057 «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» -Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2011».

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Βάσει της απόφασης 1/9 του ΥΠΕΚΑ πρέπει να αποδεχτούμε αυτό το ποσό, είναι η ΣΑΕ 075/8-2011. Πρέπει να τροποποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα και να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός ώστε να δημιουργηθεί ο νέος κωδικός εσόδων 1323001 χρηματοδότηση από το ΕΠΕΡΑ για δίκτυο αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Νεάπολης με το ποσό 1.000.000 €. Μεταφέροντας στο αποθεματικό και ταυτόχρονα στο σκέλος των εξόδων ώστε να υπάρχει ισοσκελισμός, Κατόπιν της τροποποίησης ο προϋπολογισμός  διαμορφώνεται, έσοδα 26.545. 893,11 €, έξοδα 26.161.758,34 €, παραμένει το αποθεματικό 384.134,77 €. Συνολικά αυτή η σύμβαση είναι περίπου 2.300.000 €, το 1.000.000 € εκταμιεύεται μέσα στο 2011, οπότε μέσα στο 2012 θα έχει μπει και το υπόλοιπο ποσό.

κ. Χαραμής: Είναι μία καλή εξέλιξη για την περιοχή μας, υλοποιείται ένα όνειρο πολλών ετών, έχουμε απαίτηση από τον δήμαρχο να το προχωρήσει και να εκτελεστεί έργο ποιότητας ώστε να εξυπηρετήσει τον σκοπό του.

κ. Τσάκος Πέτρος: Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει η κρατική συμμετοχή 5%, μπορούμε με αυτά τα χρήματα να την καλύψουμε ώστε να ξεκινήσει ο εργολάβος το έργο ή θα περιμένουμε να καταβληθεί από το κράτος; Αν μπορούμε να αποσπάσουμε μέρος από αυτό το ποσό για να ξεκινήσει το έργο θα ήταν ευχής έργο.   

κ. Δήμαρχος: Έχει δημοπρατηθεί το αποχετευτικό δίκτυο, υπογράφηκε η σχετική σύμβαση, ορίστηκαν οι επιβλέποντες μηχανικοί και οι ανάδοχοι έχουν κάνει τις πρώτες επαφές με τους αντιδημάρχους. Αυτά τα χρήματα είναι για αυτό το έργο, οπότε δεν τίθεται κανένα θέμα καθυστέρησης. Και μάλιστα είχαμε την πίεση να συντομεύσουμε τις διαδικασίες αποδοχής από το Δ.Σ ώστε να πληρωθούν οι εργολάβοι το ποσό 180.000 € για υλικά που ήδη έχουν αγοράσει. Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού θα δημοπρατηθεί 1η Νοεμβρίου και αν δεν καθυστερήσει λόγω ενστάσεων νομίζω ότι σύντομα θα προχωρήσει και η 2η φάση.     

κ. Μέντης: Θα ήταν συνετό να καθυστερήσει η καταβολή του ποσού 180.000 € που ζητά η ανάδοχος εταιρεία, δηλαδή να μην δοθούν χρήματα χωρίς να έχουν ξεκινήσει εργασίες, αν αυτό μπορεί να γίνει.

κ. Δήμαρχος: Η διάθεση αυτού του ποσού θα γίνει με πιστοποιημένο λογαριασμό από τους επιβλέποντες, θα εγκριθεί από το Δ.Σ, από την επίτροπο, αυτός ο λογαριασμός αφορά αγορά υλικών, νομίζω ότι πρέπει να πάει όπως είναι. 

κ. Μαστορόπουλος: Επειδή το έργο είναι πολυσύνθετο πρέπει ο δήμος εξαρχής να το επιβλέψει, επιπλέον θα είναι ωφέλιμο ο ειδικός συνεργάτης του δήμου από τις Βοιές να το παρακολουθήσει εξαρχής ώστε να μείνει η τεχνογνωσία για τον δήμο. 

κ. Δήμαρχος: Προφανώς οι μηχανικοί του δήμου θα αποκομίσουν οφέλη από την κατασκευή του έργου. Ο ειδικός συνεργάτης από τις Βοιές θα βοηθήσει τα μέγιστα, κατά την πρόσληψή του ακούστηκαν διάφορα στις Βοιές, δεν θέλω να επεκταθώ αλλά μερικά από αυτά μου φαίνονται αστεία και κακόβουλα. Είναι αξιόλογος νέος επιστημονικά καταρτισμένος ο οποίος μαθήτευσε ή μας βοήθησε στον δήμο Ασωπού επί 1 ½ χρόνο όταν η μηχανικός μας είχε άδεια εγκυμοσύνης. Έχει δώσει δείγματα γραφής κάνοντας τοπογραφικά που κοστίζουν αρκετά, έχει βοηθήσει στο έργο στην Ελίκα, στους φακέλους που έχουμε ετοιμάσει για κατάθεση στο ΕΣΠΑ και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τον δήμο. Η επιλογή του έγινε με κριτήρια ουσίας και αξιοκρατικά και έχω ιδία αντίληψη για τις ικανότητες και για την επιμέλεια του.

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται ομόφωνα.   Θέμα 3ο: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 37.519,31 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατανομή αυτού».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Να πω κάτι για το προηγούμενο θέμα, το μελετητικό γραφείο ολοκληρώνει την μελέτη του αποχετευτικού και το ΥΠΕΧΩΔΕ θα μας καλέσει στα μέσα Νοεμβρίου να συμπληρώσουμε το τεχνικό δελτίο. Πάμε στο θέμα, εισηγούμαι την διάθεση 22.511,05 € και 15.007 € στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Σχ. Επιτροπή αντίστοιχα.

κ. Χριστάκος: Προτείνω στο μέλλον να μοιράζεται το ποσό στα σχολεία βάσει κριτηρίου, ανάλογα τον αριθμό μαθητών ή την παλαιότητα των κτιρίων κ.τ.λ., αυτά είναι λίγο αυθαίρετα.  

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Σταύρο επικοινώνησα και με τους 2 πρόεδρους, καλό θα είναι στο επόμενο να γίνεται και μία συνεννόηση με τις 2 Σχ. Επιτροπές, τα κτίρια όπως και οι μαθητές (1.300) είναι περισσότερα στην πρωτοβάθμια, στην δευτεροβάθμια είναι λίγα.

κ. Σταθάκης: Ως πρόεδρος της πρωτοβάθμιας επιτροπής συμφωνώ με τον κύριο Κολλιάκο, να έχουμε υπόψη μας ότι η πρωτοβάθμια έχει 1.350 παιδιά και 27 κτίρια (11 Δ. Σχολεία, 16 Νηπιαγωγεία). Κάποια νηπιαγωγεία είναι στον ορεινό πρώην δήμο Ζάρακα και μεγάλο μέρος του ποσού διατίθεται για πετρέλαιο θέρμανσης. Θεωρώ ότι η κατανομή είναι δίκαιη και θα έπρεπε να είναι ακόμα μεγαλύτερη ως προς την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

κ. Χαραμής: Πάντα σε αυτό το θέμα επειδή θεωρώ μικρή την πίστωση δεν ψηφίζω. 

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται, με λευκή ψήφο του κυρίου Χαραμή, ο οποίος θεωρεί πολύ μικρή την πίστωση.  

Θέμα 4ο: «Περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011».

κ. Πρόεδρος: Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κύριος Χαραμής.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Έξοδα, δημιουργία νέας πίστωσης 7.200 € επιδιόρθωση πύργου Τ.Κ. Ελίκας, το ποσό θα μεταφερθεί από τον κωδικό μελέτες για λοιπές υπηρεσίες, ο ανωτέρω κωδικός θα εμφανίζεται με το ποσό 29.265,09 €. Δημιουργία νέας πίστωσης 12.000 € για προμήθεια σφύρας για τον εκσκαφέα, το ποσό θα μεταφερθεί από τον κωδικό μελέτες Δ.Ε Ζάρακα, ο ανωτέρω κωδικός θα εμφανίζεται με.

κ. Πρόεδρος: Έχετε κάνει λάθος στην εισήγηση, αυτό αφορά το 27ο θέμα. 

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Όχι, σωστά διαβάζω, είπα για την σφύρα, 2.000 € με τίτλο αναγόμωση-συντήρηση πυροσβεστήρων στα δημοτικά κτίρια, το ποσό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. Δημιουργία νέας πίστωσης 1.500 € για εργασίες αποθήκευσης  συστήματος επεξεργασίας αφαλάτωσης νερού στην Τ.Κ Βελανιδίων, το ποσό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. Ενίσχυση της πίστωσης 6.000 € προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού με ποσό 3.000 €, το ποσό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό, η ανωτέρω πίστωση θα εμφανίζεται με το ποσό 9.000 €. Στον προϋπολογισμό του δήμου έχει γραφεί ως έσοδο στον κωδικό 1211001 επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μερική απασχόληση ποσό 150.000 €. Το ανωτέρω ποσό έχει παρουσιαστεί ως έξοδο στον κωδικό 156041 ύψους 120.000 € με τίτλο δαπάνες πληρωμής θέσεων μερικής απασχόλησης και στον κωδικό 156051001 ύψους 30.000 € με τίτλο εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Η μέχρι τώρα κρατική επιχορήγηση έχει ανέλθει στα 195.683 €, πρέπει να γίνει αποδοχή του επιπλέον ποσού 45.683 €. Το οποίο εγγράφουμε ως έσοδο στον κωδικό 1211001 για την ενίσχυση του και ως έξοδο στον κωδικό 15641 το ποσό 34.263 με τίτλο δαπάνες πληρωμής θέσεων μερικής απασχόλησης και στον κωδικό 156051001 το ποσό 11.420 € με τίτλο εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. 7ον δημιουργία νέας πίστωσης ποσού 2.800 € για έκτακτη ανάθεση προμηθειών και εργασιών για αποκατάσταση βλάβης αντλιοστασίου στην θέση «Πλωτάρι» στην Τ.Κ. Βελιών του δήμου Μον/σίας, το ποσό θα μεταφερθεί από τον κωδικό προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων ποσού 32.985 €, ο ανωτέρω κωδικός θα εμφανίζεται με το ποσό 30.185,40 €. Ενίσχυση του κωδικού φόροι τόκων 6.500 €, το ποσό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. 9ον δημιουργία νέου κωδικού εσόδων για κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ 1% με το ποσό 15.000 € και αντίστοιχων εξόδων κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ 1% 15.000 € βάσει του Ν. 3986/2011. 10ον δημιουργία νέου κωδικού εσόδων για εισφορά αλληλεγγύης 2% με το ποσό 50.000 € και αντίστοιχα εξόδων εισφορά αλληλεγγύης 2% με το ποσό 50.000 € βάσει του Ν. 3986/2011. Ενίσχυση του κωδικού μελέτη προστασίας του παραλιακού δρόμου στον οικισμό Λιμάνι της Τ.Κ Γέρακα με το ποσό 1.420 €, το ποσό θα μεταφερθεί από τον κωδικό μελέτες Δ.Ε Ζάρακα, ο ανωτέρω κωδικός θα εμφανίζεται με το ποσό 65.093, 36 €.  

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Ενίσχυση κατά 5.000 € του κωδικού για εργοδοτική εισφορά δήμου υπέρ ΤΥΔΚΥ για τις αποδοχές των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας, το ποσό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. Ενίσχυση του κωδικού πάλι κατά 500 € για εργοδοτική εισφορά δήμου υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ για τις αποδοχές των υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας, το ποσό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. Ενίσχυση του κωδικού ισόγειο Νηπιαγωγείο με στέγη και δώμα κατά 7.780 €, το ποσό θα μεταφερθεί από το αποθεματικό. Πρόκειται για συνεχιζόμενο έργο του πρώην δήμου Μολάων για το οποίο προέκυψε αλλαγή λόγω ΦΠΑ,. Δημιουργία νέου κωδικού με τίτλο κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την προστασία δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ Συκιάς ποσού 6.000 €. Το ποσό θα μεταφερθεί από τον κωδικό μελέτες για λοιπές υπηρεσίες, ο ανωτέρω κωδικός θα εμφανίζεται με το ποσό 23.265,09 €. Ζητάμε να μπει και κατασκευή αγωγού απορροής όμβριων υδάτων στην Τ.Κ Αγίων Αποστόλων 5.000 €, δεν είναι στην εισήγηση, τώρα προέκυψε.

…..: Από πού θα πάρουμε το ποσό; 

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Πρέπει να το δούμε λιγάκι, στο σκέλος των εσόδων γράφεται το ποσό 15.000 € με τίτλο προγραμματική σύμβαση με την ΤΕΔΚ Λακωνίας για τον έλεγχο ποιότητας νερών, αυτά τα χρήματα τα έχουμε εισπράξει με το 395/6-9 γραμμάτιο είσπραξης από την ΤΕΔΚ Λακωνίας, ο ανωτέρω κωδικός θα εμφανίζεται με το ποσό 37.720 €.

κ. Χριστάκος: Δεν έχουμε καμία αντίρρηση για τις υποχρεωτικές δαπάνες, κατά 2ον στην αρχή είχαμε μοιράσει τις πιστώσεις στην αρχή του έτους με το τεχνικό πρόγραμμα κ.τ.λ., τώρα με τις αναμορφώσεις γίνεται μεταφορά πόρων. Από την προβλεπόμενη για φέτος ΣΑΤΑ 1.200.000 € έχει έρθει 250.000 €, πρέπει να δούμε ποια έργα θα γίνουν, στο 15 θέμα έχετε βάλει από ΣΑΤΑ, δηλαδή θα γίνει αυτό το έργο;  

κ. Πρόεδρος: Προσέχτηκαν αυτά για να μην απορροφώνται πιστώσεις από ΣΑΤΑ.

κ. Μέντης: Στο 2ο θέμα είχαμε αποθεματικό 384.134 € και τώρα έχουμε 396.000 €, όμως έχουν αφαιρεθεί 26.280 € από αυτά που μας είπατε και έχουν προστεθεί 15.000 €.

κ. Πρόεδρος: Σήμερα έχουμε 3-4 αναμορφώσεις και διάθεση πιστώσεων, η οικονομική υπηρεσία δεν γνωρίζει την σειρά των θεμάτων, τώρα αυτά θα αλλάξουν, είναι σωστή η παρατήρηση.

κ. Μέντης Επειδή υπάρχουν μικροδιαφορές είπα να τις δει η οικονομική υπηρεσία.

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται, ομόφωνα.  Θέμα 5ο: «Περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού  έτους 2011 για την μεταφορά μαθητών με Ε.Μ.Δ. σχολικής περιόδου 2011-2012».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Ως γνωστό έχουμε κινήσει την διαδικασία για την δημοπρασία που έχουμε βγάλει στον αέρα. Η μεταφορά των παιδιών γίνεται ή με μισθωμένα λεωφορεία που εκτελούν συγκριμένα δρομολόγια όπου απαγορεύεται η μεταφορά άλλων ατόμων ή με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αφορά 124 παιδιά που μετακινούνται με το πάσο εντός του δήμου Μονεμβασίας, τα περισσότερα φοιτούν στο τεχνικό Λύκειο Μολάων από διάφορες περιοχές και από άλλους δήμους, αρκετά παιδιά από την Δ.Ε Ζάρακα και κάποια λίγα από Αγγελώνα προς Συκιά.  Με 180 μέρες το κόστος υπολογίζεται στα 38.244 € για όλο το σχολικό έτος. Προσθέτουμε 16.000 € στον κωδικό μας μεταφορά μαθητών για να υπογράψουμε, όπως εκ του νόμου υποχρεούμαστε, την σύμβαση με το ΚΤΕΛ. Με υπουργική απόφαση οι δήμοι θα επιχορηγηθούν από τους ΚΑΠ, «Οι δαπάνες μεταφοράς και επιδότησης των μαθητών βαρύνουν τις σχετικές πιστώσεις των ΚΑΠ που δεσμεύονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό για κάθε δήμο στα όρια του οποίου βρίσκονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες μεταφέρονται οι μαθητές».   

κ. Πρόεδρος: Το προβλέπουμε ως ειδικευμένο έκτακτο έσοδο αλλά μας κοροϊδεύει το κράτος, λέει θα δοθούν από τους ΚΑΠ, μα είναι ενιαία η πίτα, κρατάει ένα κομμάτι για την μεταφορά των μαθητών αλλά το στερεί από κάπου αλλού. 

κ. Χριστάκος: Αν δεν κάνω λάθος, θα δώσουμε 680.000 € για μεταφορά, οπότε να ενσωματώσουμε και αυτά τα λεφτά στην δαπάνη.    

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται ομόφωνα.Θέμα 6ο: «Περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού έτους 2011 του Ν.Π. του δήμου με τίτλο «Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού δήμου Μονεμβασίας».

κ. Αλειφέρη: Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε στην συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου από το Διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου, θεωρώ έχετε αντίτυπο του καθώς και της εισηγητικής έκθεσης. Τα προϋπολογισθέντα έσοδα είναι τα εξής: μισθώματα 4.000 € από αστικά ακίνητα, αφορούν 2 κτίρια που ανήκουν στην βιβλιοθήκη Αχιλλέα καταθέσεων 3.028,79 €, πέρσι ήταν αρκετά λιγότεροι διότι τα περισσότερα νομικά πρόσωπα ήταν στο Ταμείο Παρακαταθηκών όπου δεν υπήρχε έντοκη κατάθεση. Εισφορές από τροφία, το ποσό που προϋπολογίζουμε είναι αρκετά μικρότερο από ό,τι στο παρελθόν, διότι το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών που φοιτούν στους 3 παιδικούς σταθμούς έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Βάσει των εσόδων του προηγούμενου έτους προϋπολογίζουμε 170.000 € από τους ΚΑΠ για το διάστημα 27/5-31/12/2011. Η τακτική επιχορήγηση του δήμου προς το νομικό πρόσωπο είναι 505.300 €, το υπόλοιπο ποσό αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν από τον δήμο και έχει αφαιρεθεί από την επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες μικρές πιστώσεις, πάγια προκαταβολή, ταχ/κά τέλη κ.τ.λ. 200 €, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 200 €, επιστροφή εν γένει χρημάτων, απεργία υπαλλήλων 300 €. Χρηματικό υπόλοιπο διαχείρισης από τα πρώην νομικά πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν, 237.367,98 €, υπάρχει και ένα χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα και αφορά δαπάνες για το εφάπαξ υπαλλήλων παιδικών σταθμών, σύνολο 255.671,21 €. Σύνολο εσόδων 943.700 €. Πάμε στις δαπάνες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων, για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό υπάρχουν όπως θα δείτε κάποια ποσά φουσκωμένα και φυσικά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά βάση μέχρι τέλος του έτους. Αποζημίωση προέδρου και αντιπροέδρου του νομικού συμβουλίου 11.000 €, αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές των μελών του διοικητικού συμβουλίου 12.000 €, ταχυδρομικά τέλη 1.500 €,  τηλεγραφικά-τηλεφωνικά 4.000 €, φόροι τόκων 300 €, δημιουργία ιστοσελίδας νομικού προσώπου 5.000 €, τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 10.000 €, δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών-τοπικών εορτών 10.000 €. Οικονομικές-διοικητικές υπηρεσίες όσον αφορά την λειτουργία των παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ, τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων 145.000 €, αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.000 €, είναι αρκετά μειωμένη από πέρσι διότι οι περισσότεροι διοικητικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων ήταν υπάλληλοι του δήμου που αποζημιώνονταν υπερωριακά. Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 για τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων. Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων 30.000 €. Ανακοινώθηκε η προκήρυξη πρόσληψης 2 Δ.Ε βοηθών βρεφονηπιοκόμων και 1 Υ.Ε καθαρίστριας 2μηνης σύμβασης για να λειτουργήσει με πλήρες ωράριο ο παιδικός σταθμός των Βοιών. Ο οποίος υπολειτουργεί με την μία μόνιμη υπάλληλος που υπηρετεί με μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες με άδεια ανατροφής και την μία μερικής απασχόλησης με 4 ώρες την μέρα. Στις 16 Σεπτέμβρη η 1 εκ των 2 υπαλλήλων του παιδικού σταθμού Μολάων μας ζήτησε άδεια ανατροφής, έχει μείνει 1 υπάλληλος και σε επόμενο θέμα θα εισηγηθώ την τροποποίηση απόφασης Δ.Σ για να ζητήσουμε θέση βρεφονηπιοκόμου. Επίσης το νομικό πρόσωπο έχει λάβει απόφαση για 1 κοινωνική λειτουργό για το ΚΑΠΗ Μολάων, που δεν έχει καμία υπάλληλο, 1 άτομο για την λειτουργία του κυλικείου του ΚΑΠΗ, 1 άτομο για την βιβλιοθήκη του Αχιλλέα Βαρβαρέσσου. Δεν ξέρουμε αν θα δοθούν αυτές οι εγκρίσεις, στα χέρια μας έχουμε μόνο 3 θέσεις και για αυτό έχουμε προϋπολογίσει το ποσό 30.000 €. Επίσης, εισφορές υπέρ ταμείων για το προσωπικό των παιδικών σταθμών του δήμου. Λοιπές παροχές σε είδος, αφορά το γάλα  που δικαιούνται οι υπάλληλοι καθαριότητας, αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών είτε με απευθείας ανάθεση σε ετήσια βάση ή όποτε προκύπτει ανάγκη συντήρησης. Μισθώματα κτιρίων 18.000 € για την στέγαση παιδικών σταθμών Μολάων, Νεάπολης, ο παιδικός σταθμός Βοιών κατά κοινή ομολογία στεγάζεται σε χώρο ακατάλληλο και μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού θα ξεκινήσουμε την διαδικασία μίσθωσης καινούριου κτιρίου πλέον κατάλληλου για την λειτουργία του. Μισθώματα κτιρίου του ΚΑΠΗ Μολάων 6.000 € προϋπολογίσαμε το ίδιο μίσθωμα με πέρσι. Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους, ελαιοχρωματισμός κτιρίων (παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ) 10.000 €, συντήρηση αύλειων χώρων παιδικών σταθμών 12.000 €, συντήρηση-επισκευή φαξ, εκτυπωτών, ηλεκτρονικών συσκευών 2.000 €, συντήρηση-επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού των προηγούμενων νομικών προσώπων 3.500 €. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων 200 €, φωτισμός-κίνηση έχουμε βάλει μία υψηλή πίστωση 8.000 €, δεν θα χρησιμοποιηθεί, απεντομώσεις-μυοκτονίες 1.000 €, έξοδα δημοσιεύσεων (οικονομικών καταστάσεων κ.τ.λ.) 1.000 €, έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 200 €. Προμήθειες, βιβλίων 1.500 €, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου 10.000 €, εντύπων- υλικών μηχανογράφησης 3.000 €, λοιπών ειδών γραφείου 3.000 €, υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 500 €, καυσίμων 8.000 €, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.000 €, ηλεκτρικών λαμπτήρων 500 €, εκπαιδευτικού υλικού 3.000 €, υλικά συντήρησης-επισκευής κτιρίων 2.500 €, υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 500 €, ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 200 €, ανταλλακτικά επίπλων και σκευών 300 €. Προμήθεια αναβαθμίσεων εκδόσεων εφαρμογών πληροφορικής 15.000 €, ο πρώην δήμος Μολάων με δημοπρασία είχε αναθέσει στον κύριο Μαζιώτη την προμήθεια όλων των συστημάτων που έκαναν την ενοποίηση των δήμων. Πρέπει να επιλέξουμε την ίδια εταιρεία διότι όπως μας λένε οι υπάλληλοι αν απευθυνθούμε σε άλλη εταιρεία θα έχουμε πρόβλημα ασυμβατότητας του καινούριου λογισμικού με το ήδη υπάρχον. Επίσης επειδή δεν υπάρχει διοικητικό προσωπικό στο νομικό πρόσωπο θα είναι πρακτικά αδύνατη η παροχή βοήθειας από τους υπαλλήλους μας. Ο κύριος Μαζιώτης μας έδωσε προσφορά 11.000 € για 1 θέση εργασίας με όλα τα προγράμματα, 12.200 € περίπου για 2 θέσεις και 14.800 € για 4 θέσεις εργασίας, οι 2 εξ΄ αυτών στους Μολάους και από 1 στις Δ.Ε Μονεμβασίας και Βοιών. Το ποσό ανεβαίνει αρκετά διότι όπως μας εξήγησε πρέπει να μπει ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ Δ.Ε Μονεμβασίας, Βοιών με τον δήμο. Καταβάλλουμε προσπάθεια να πάρουμε και άλλες προσφορές, να δούμε αν κάποια άλλα προγράμματα είναι συμβατά. Προμήθεια τροφίμων-ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, βλέπετε τα ποσά, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω αναλυτικά. Προμήθεια μοκέτας για τους παιδικούς σταθμούς 5.000 €, επίπλων και σκευών 2.500 €, παιχνιδιών εσωτερικού-εξωτερικού χώρου 15.000 €, φαξ 600 €, φωτοτυπικού 3.000 €, τηλεόρασης 1.000 €, ηλεκτρονικών υπολογιστών 2.000 €, μικροφωνικής εγκατάστασης 5.000 €, ηλεκτρικών συσκευών 2.000 €. Υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής που αφορούν τον ΟΝΑ, τις φιλαρμονικές, το λαογραφικό μουσείο και την βιβλιοθήκη-πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου. Εδώ οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων είναι 51.931 €, τα 931 είναι κάποια υπόλοιπα που μπήκαν σε κάποιους κωδικούς για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.000 €, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εξ΄ ολοκλήρου, ενοίκιο αίθουσας φιλαρμονικής 2.500 €. Για το ενοίκιο της αίθουσας για την φιλαρμονική Μον/σίας, μετά την συγχώνευση τον Μάρτιο των νομικών προσώπων την Μεγάλη Εβδομάδα κάλεσαν εμένα και τον αντιπρόεδρο του νομικού προσώπου ο πατέρας Κωνσταντίνος από την ενορία Μον/σίας, ο αρχιμουσικός Καλογεράκος Γεώργιος, η κυρία Φουντουλάκη η εκπρόσωπος του πολιτιστικού συλλόγου «Οι Ρίζες» και ο πρόεδρος της Τ.Κ Μον/σίας κύριος Χουσάκος. Μας είπαν ότι αν δεν άλλαζε ο χώρος στέγασης τον οποίο ο αρχιμουσικός θεωρούσε ακατάλληλο για τα μαθήματα και αν δεν εξοφλούνταν η οφειλή στον αρχιμουσικό από την προηγούμενη δημοτική αρχή θα έπαυε η λειτουργία της φιλαρμονικής. Είπαμε στον τοπικό πρόεδρο και στην κυρία Φουντουλάκη να βρουν αίθουσα που το ενοίκιο της να μην υπερβαίνει τα 300 € και πράγματι βρέθηκε αίθουσα για να μεταφερθεί η φιλαρμονική. Συντήρηση κτιρίων φιλαρμονικής ΟΝΑ 4.000 €, προβλέψαμε αυτήν την πίστωση για να συνεχιστούν οι εργασίες επισκευής-συντήρησης στο παλαιό Δ.Σχολείο ώστε εκεί να μπορέσει να στεγαστεί η βιβλιοθήκη-πινακοθήκη Αχιλλέα Βαρβαρέσσου που έως τώρα φιλοξενείται σε μισθωμένο κτίριο στις Βοιές. Προτείνω να αλλάξουμε τον τίτλο διαμόρφωση χώρου του Δ. Σχολείου Νεάπολης Μουσείου για την δημιουργία πινακοθήκης σε επισκευή-συντήρηση Δ.Σχολείου Νεάπολης για την δημιουργία πινακοθήκης-βιβλιοθήκης Αχιλλέα Βαρβαρέσσου. Συντήρηση-επισκευή και διευθέτηση εσωτερικού χώρου του λαογραφικού Μουσείου Ζάρακα 10.000 €, συντήρηση-επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φαξ) 300 €, συντήρηση πινάκων πινακοθήκης Νεάπολης 15.000 €, η πίστωση είναι αρκετά υψηλότερη από ό,τι έδωσε ο εκτιμητής, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2.000 €. Φωτισμός και κίνηση 1.500 €, δαπάνες καθαρισμού γραφείου 4.000 €, αφορά κυρίως τις φιλαρμονικές των Βοιών, Μον/σίας και το ΚΑΠΗ. Μεταφορές προσώπων παιδιών φιλαρμονικής και αθλητικών σωματείων 38.000 €, δεν σημαίνει ότι θα διατεθεί όλη η πίστωση, οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500 €, οδοιπορικά έξοδα για αποζημίωση τρίτων 500 €. Συνέδρια και εορτές 1.000 €, δημόσιες σχέσεις-έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης 5.000 €, έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 40.000 €, ελάχιστα από αυτά θα ξοδευτούν και ίσως για τις μέρες των εορτών, έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.000 €. Παροχή συσσιτίων σε άπορα και μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα 25.000 €, επιταγών για αγορά τροφίμων και φαρμάκων σε άπορους 30.000 €, οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους 23.627,91 €. Προμήθειες, γραφικής ύλης 2.000 €, εντύπων- υλικών μηχανογράφησης 1.500 €, λοιπών ειδών γραφείου 1.000 €, εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 2.000 €, ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000 €, καυσίμων 1.000 €, επάθλων μεταλλίων 5.000 €, αθλητικού υλικού 10.000 €, στολών φιλαρμονικής 6.000 €, για τοποθέτηση διαχωριστικών χωρισμάτων στις φιλαρμονικές 8.000 €, αποκατάσταση πορτών στο λαογραφικό μουσείο Ζάρακα 5.000 €, ανταλλακτικών μουσικών οργάνων 10.000 €, κλιματιστικού τύπου ντουλάπα 2.000 €, μουσικών οργάνων 15.000 €. Συντήρηση εξοπλισμού ασύρματου δικτύου 20.000 €, εδώ ακολουθεί μία πίστωση του ΟΝΑ Μολάων, ο οποίος αξιοποιούσε τέτοιου είδους παροχές και αφορά στην αποκατάσταση λειτουργικότητας ανοιχτού ευρυζωνικού δικτύου ελεύθερης πρόσβασης μαθητών, δημοτών και επισκεπτών σε δημόσιους χώρους και κυρίως σε περιοχές που δεν υφίσταται από τον ΟΤΕ δυνατότητα παροχής internet. Και τέλος είναι οι οφειλές από προηγούμενα νομικά πρόσωπα και μεταφέρονται προς πληρωμή τώρα.

κ. Μαστορόπουλος: Αυτός ο προϋπολογισμός αφορά τους 3 μήνες του 2011 που απομένουν, 2ον είναι πλασματικός, 3ον εμείς και εγώ προσωπικά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε πάρα πολλές πιστώσεις που θα αναφέρω και θα κάνω συγκεκριμένες προτάσεις διότι πρέπει να έχουμε και αίσθηση τι μέρες περνάει ο κόσμος. Αν ψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό και τον δημοσιοποιήσουμε και τον δει ο κόσμος, που στην πλειοψηφία του δεν ξέρει αν θα πάρει μισθό, αν θα μπορέσει να πληρώσει τα έξοδά του, θα μας πάρει με τις πέτρες, να το έχετε υπόψη σας. Εκτός από τα έσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα 4.000 € και το χρηματικό υπόλοιπο από προηγούμενων διαχειρίσεων 237.000 € τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Αναφέρει από ΚΑΠ 170.000 €, πως θα τα πάρουμε μέχρι τέλος του χρόνου; Επιχορήγηση του δήμου 505.000 €, έχει ο δήμος να τα δώσει; Άρα με αυτές τις προβλέψεις είναι αδύνατο να κάνουμε προϋπολογισμό, πάμε τώρα στις δαπάνες. Εμείς, όπως και την προηγούμενη φορά που τέθηκε, δεν ψηφίζουμε την αποζημίωση προέδρου και αντιπρόεδρου. Αποζημίωση για συμμετοχή στα συμβούλια, επιτροπές 12.000 €, πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, ψηφίζουμε ίσα-ίσα για τα έξοδα μετακίνησης αυτών που έρχονται από μακριά για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, οι 12.000 € προτείνουμε να μειωθούν στις 2.000 €. Δημιουργία ιστοσελίδας νομικού προσώπου 5.000 €, είναι ανάγκη το νομικό πρόσωπο να κάνει ιστοσελίδα; Μπορεί να προβάλλει τις δραστηριότητες του κ.τ.λ. στην ιστοσελίδα του δήμου, δηλαδή θα πετάξουμε 5.000 €; Απορώ πως τα σκεφτήκατε αυτά τα πράγματα. Τιμητικές διακρίσεις-αναμνηστικά δώρα 10.000 €, σε 3 μήνες θα δώσουμε 10.000 € για τιμητικές διακρίσεις, σε ποιους θα τις δώσουμε; Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών-τοπικών εορτών 10.000 €, 1 εθνική εορτή είναι στις 28 Οκτωβρίου, από πού και ως που 10.000 €; Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 10.000 €, δεν χρειάζεται να έχουμε χρήματα για υπερωρίες. Προμήθεια αναβαθμίσεων εκδόσεων εφαρμογών πληροφορικής προγράμματα 15.000 €, αν κάθε νομικό πρόσωπο υπό την πίεση εκβιασμών, δεν ξέρω πως να το χαρακτηρίσω, της εταιρείας που έχει προμηθεύσει το κεντρικό πρόγραμμα του δήμου και πάρει 15.000 € ένα πρόγραμμα αυτό το νομικό πρόσωπο, 15.000 € το άλλο κ.ο.κ. φαλιρίσαμε. Σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν οι δήμοι εφόσον προμηθεύονταν το κεντρικό πρόγραμμα μετά σε συνεννόηση τους πλήρωναν τα έξοδα διαμονής τους, τους έδιναν και 50 € ημερομίσθιο, κάθονταν 10 μέρες και ρυθμίζονταν και τα θέματα για τα νομικά πρόσωπα του δήμου. Το ίδιο μπορείτε να διαπραγματευτείτε και με αυτήν την εταιρεία, να τους δώσουμε 1.000-1.500 € για να έρθουν εδώ 2 άτομα για την διαμονή 10 ημερών, να τους πληρώσουμε και το μερόκαμα τους, άντε να πάει 2.000 €, 15.000 € νταβατζηλίκι να τους δώσουμε για καινούριο πρόγραμμα, που ακούστηκαν αυτά τα πράγματα; Προμήθεια παιχνιδιών 15.000 €, προτείνουμε να μειωθεί στα 9.000 €, προμήθεια μικροφωνικής 5.000 €, να μηδενιστεί έχουμε τόσες μικροφωνικές, μπορούμε να κάνουμε άνετα την δουλειά μας. Πάλι αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για κάποιους υπαλλήλους, να μηδενιστεί ή να ελαττωθεί στο ελάχιστο δυνατό. Για το ενοίκιο της αίθουσας για την φιλαρμονική της Μονεμβασίας να μηδενιστεί, η διαδικασία που ακολουθήσατε πέρα από το ότι είναι εντελώς παράνομη, υπάρχουν χώροι στην Μονεμβάσια όπου μπορεί άνετα να στεγαστεί η φιλαρμονική. Και η αίθουσα του ΚΕΠ υπάρχει, αφού ενδιαφέρθηκε ο ιερέας θα μπορούσε να του ζητούσατε να παραχωρήσει την αίθουσα κάτω από τον Άγιο Λεόντιο που την έχει παραχωρήσει κατά καιρούς σε συλλόγους για χορούς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να δώσουμε 2.500 €. Μεταφορές προσώπων, παιδιών κ.τ.λ. 38.000 € σε 3 μήνες τι θα μεταφέρουν; Δηλαδή είναι εξωπραγματικά, να μηδενιστεί ή να πάει στα 2.000 €. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 40.000 €, να μηδενιστεί το ποσό, έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15.000 €, δεν ξέρω τι αθλητικές δραστηριότητες εννοείτε που θα κοστίσουν 15.000 € σε 3 μήνες. Όσο για τα συσσίτια για τους απόρους, άστεγους κ.τ.λ. δεν θα διαφωνήσουμε αλλά θα πρέπει να γίνει συνεννόηση και με την τοπική εκκλησία να βρούμε έναν τρόπο αδιάβλητο και διακριτικό να ενισχύσουμε πραγματικά οικογένειες που αυτήν την στιγμή υποφέρουν, εκεί να βοηθήσουμε όσο γίνεται και με το παραπάνω. Επίσης, να μηδενιστούν οι πιστώσεις για προμήθεια επάθλων-μεταλλίων 5.000 €, αθλητικού υλικού 10.000 €, προμήθεια στολών φιλαρμονικής 6.000 €, όλες οι φιλαρμονικές έχουν στολές, να μηδενιστεί η πίστωση.

κ. Αλειφέρη: Της Μονεμβασίας ζήτησε 15. 

κ. Μαστορόπουλος: 15 καινούριες στολές;

κ. Αλειφέρη: Ναι. 

…… : Τα παιδιά μεγαλώνουν κ.τ.λ.

κ. Μαστορόπουλος: Εν πάσει περιπτώσει, συντήρηση εξοπλισμού ασύρματου δικτύου 20.000 €, δεν ξέρω αυτό κατά πόσο συνάδει με το καταστατικό του νομικού προσώπου, δεν ξέρω γιατί το νομικό πρόσωπο αθλητισμού, πολιτισμού να ασχοληθεί με το ασύρματο intrnet και μάλιστα 20.000 €, μία πολύ μεγάλη πίστωση. Ψηφίζουμε μόνο τις ανελαστικές δαπάνες, τις μισθοδοσίες κ.τ.λ. των ατόμων που πρέπει να πληρωθούν, κατά τα άλλα καταψηφίζουμε.

κ. Δήμαρχος: Είναι προφανές ότι είναι ένας προϋπολογισμός όπου έπρεπε να κατανεμηθούν οι πιστώσεις και ότι στους τελευταίους 3 μήνες από αυτά που προβλέπονται θα γίνουν ελάχιστα. Εμπιστεύομαι τα άτομα που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο και ξέρω ότι από αυτά που θα ψηφίσουμε δεν πρόκειται να κάνουν καμία περιττή δαπάνη. Θεωρώ ότι από τα περισσότερα θα γίνουν λίγα, όμως οπωσδήποτε πρέπει να διατεθούν χρήματα για το παλαιό Δ.Σχολείο Νεάπολης που θέλουμε να γίνει Μουσείο, βιβλιοθήκη και πινακοθήκη. Παρότι είναι ένα νέο κτίριο που έχει παραδοθεί χρειάζεται πλήθος επιδιορθώσεων και αρκετά χρήματα για να είναι άψογο από αισθητικής και λειτουργικής πλευράς. Να υπερψηφιστεί ο προϋπολογισμός διότι αυτά που φαίνονται και είναι μεγάλες δαπάνες δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε την συστατική του πράξη αλλά να γίνουμε πιο ρεαλιστές και να ξέρουμε τι θέλουμε για το επόμενο έτος.

κ. Μέντης: Κυρία Αλειφέρη είστε έτοιμοι να πείτε ποιες δαπάνες θα κόψετε αν ο δήμος υποχρεωθεί να κόψει από το νομικό πρόσωπο το 30%;

κ. Αλειφέρη: Σαφέστατα.   

κ. Μέντης: Εκτιμώ ότι θα τα καταφέρετε, να ρωτήσω για την οφειλή ΙΚΑ πρόστιμο στον παιδικό σταθμό Νεάπολης, στην σελ. 5, 811706, επίσης στο 811705 οφειλή επιστροφής και οφειλή ασφαλισμένου στον παιδικό σταθμό Μολάων, τι σημαίνει και πληρώνουμε 4.965 €; 

κ. Αλειφέρη: Σε ποια σελίδα;

κ. Μέντης: Σελ. 5, 811706, οφειλή ΙΚΑ πρόστιμο στον παιδικό σταθμό Νεάπολης 8.000 €.  

κ. Αλειφέρη: Οφειλή ΙΚΑ πρόστιμο, ήταν κάποια χρήματα που έπρεπε να είχαν αποδοθεί στο ΙΚΑ.

κ. Μέντης: Είναι θέμα προστίμου, γιατί μπήκε πρόστιμο και δεν πλήρωσε ο δήμος;

κ. Αλειφέρη: Διότι προφανώς δεν πληρώθηκαν την ώρα που έπρεπε.

κ. Μέντης: Αφού έχει υπόλοιπο.

κ. Αλειφέρη: Παρότι υπάρχει υπόλοιπο τα τρόφιμα που είχαν προμηθευτεί για τον παιδικό σταθμό είναι απλήρωτα από τον περασμένο Οκτώβριο, καμία δαπάνη για τον παιδικό σταθμό δεν πληρώθηκε από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα.

κ. Μέντης: Τα τρόφιμα δεν είχαν πρόστιμο, το ΙΚΑ είχε πρόστιμο, γιατί δεν πληρώθηκε;

κ. Αλειφέρη: Τι να σας πω; Δεν μπορώ να σας πω.

κ. Μέντης: Για εξηγήστε μου, οφειλή επιστροφής και οφειλής ΙΚΑ ασφαλισμένου του παιδικού σταθμού Μολάων.

κ. Αλειφέρη: Δεν θα μπορέσω να σας δώσω σαφή απάντηση, πάντως πάλι έχει να κάνει με ΙΚΑ για τους υπαλλήλους.

 κ. Μέντης: Να προσέχουμε λίγο όταν έχουμε να κάνουμε με το δημόσιο.

κ. Αλειφέρη: Σε αυτά τα συγκεκριμένα ποσά υπάρχουν καταστάσεις οφειλής, δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε.

κ. Μέντης: Ούτε εγώ αμφισβητώ τα ποσά, απλώς λέω να προσέξουμε, εγώ θα υπερψηφίσω τον προϋπολογισμό και θα περιμένω την επόμενη φορά να δούμε πιο αναλυτικά τα ποσά. 

κ. Δημητρόπουλος: Διαφωνώ με την λογική του κυρίου δημάρχου ότι προβλέπουμε αλλά δεν θα καταναλώσουμε και για αυτό θα καταψηφίσω τον προϋπολογισμό.

κ. Δήμαρχος: Στην συστατική πράξη έχουμε προβλέψει ότι θα πάρει κάποια ποσά, είναι το τυπικό της υπόθεσης, και εγώ θεωρώ ότι είναι τεράστια και δεν θα γίνουν, όμως εκ του νόμου δεν μπορούσαν να τα πάνε στο αποθεματικό.

κ. Πρόεδρος: Η επιχορήγηση του δήμου στο νομικό πρόσωπο είναι υποχρεωτικό έσοδο, αν εμφανίσει λιγότερα από όσα προβλέπει η συστατική πράξη δεν θα εγκριθεί από την Περιφέρεια.

κ. Παπαδάκης: Όταν αποφάσισε το Δ.Σ την ψήφιση επιχορήγησης 600.000 € για το νομικό πρόσωπο είχαμε κάποιες ενστάσεις ως παράταξη. Επειδή με την παρούσα οικονομική κατάσταση δεν πρόκειται ούτε τώρα ούτε μελλοντικά ο δήμος να επιχορηγήσει με 600.000 € αυτό το νομικό πρόσωπο θα πρέπει να υπάρξει νέα συστατική πράξη αναπροσαρμόζοντας το ποσό προς τα κάτω. Συνέχεια επισημαίνω αδυναμίες και λάθη στο νομικό πρόσωπο, π.χ. στο απόσπασμα πρακτικού ένα μέλος από τους απόντες συνυπογράφει σαν να είναι παρόν, π.χ. η κυρία Κολλιάκου μπροστά φαίνεται απούσα από την συνεδρίαση, ενώ στο πίσω μέρος ουσιαστικά σαν να είναι παρούσα. Θα ήθελα η κυρία πρόεδρος να είναι προσεχτικότερη διότι πολλές αναζητά ευθύνες από μένα και λέει ότι παραποιώ κάποια πράγματα αλλά η ίδια δεν προσέχει αυτά που πρέπει να κάνει. Έπρεπε να είχαν ενοποιηθεί οι πιστώσεις των προμηθειών,  που, όπως και οι πιστώσεις για τα έργα, όλες είναι στα όρια απευθείας ανάθεσης, αν κάναμε δημοπρασίες θα πετυχαίναμε οφέλη για το νομικό πρόσωπο. Η κυρία Αλειφέρη αναφέρθηκε για το περιστατικό σχετικά με την ενοικίαση της αίθουσας για την φιλαρμονική Μον/σίας, μα είναι παράνομη η ενοικίαση, πως να το κάνουμε; Ως μέλος της αντιπολίτευσης καταψήφισα στην συνεδρίαση του νομικού προσώπου τον προϋπολογισμό, τον καταψηφίζω και σήμερα ως μη υλοποιήσιμο. Στην συζήτηση του προϋπολογισμού στο νομικό πρόσωπο δεν παρουσιάστηκαν απολογιστικά στοιχεία, σήμερα βέβαια έρχονται στο Δ.Σ. Υπάρχει και θέμα ακυρότητας του προϋπολογισμού διότι θα πρέπει τα μέλη του νομικού προσώπου, του Δ.Σ να γνωρίζουν κατά το παρελθόν τι χρήματα εδόθησαν για τους συγκεκριμένους κωδικούς. Εγώ τα ζήτησα στην συνεδρίαση και μου είπαν ότι δεν είναι εύκολο να παρουσιαστούν, σήμερα βέβαια είναι εύκολο να παρουσιαστούν. Υπάρχουν όμως ζητήματα με το νομικό πρόσωπο που πρέπει να διευθετηθούν και να μπει περισσότερη οργάνωση.

κ. Νικολινάκος: Για πολλοστή φορά θα πω ότι το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο πραξικοπηματικά αναπληρώνει μεγάλο τμήμα του δήμου και αλλοιώνει την βούληση του Δ.Σ. Το καλοκαίρι που μπήκα στο «Διαύγεια» το μόνο είδα ήταν αποφάσεις, συμβάσεις δεν υπήρχε δήμος Μον/σίας, υπήρχε μόνο ένα νομικό πρόσωπο που έκανε εκδηλώσεις, προμήθειες, έκανε χίλια δυο. Αυτό φαίνεται και από το εξής, 12.000 € για αμοιβή των συμβουλίων, εμείς σήμερα κύριε πρόεδρε, υποθέτω για λόγους οικονομίας, βάλαμε 29 κεφαλαιώδους σημασίας θέματα που δεν νομίζω να τελειώσουμε πριν τις πρώτες πρωινές ώρες και κάναμε ένα συμβούλιο μηνιαίως, εδώ με τα 12.000 € υπολογίζω ότι θα είναι πολλά τα συμβούλια. Είναι μία πραγματική ανάγκη ή ένα καπρίτσιο προσωπικής προβολής και ψηφοθηρίας; Ο κύριος δήμαρχος είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στα μέλη που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο και ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει, εγώ δεν έχω και έχω λόγους που δεν έχω εμπιστοσύνη. Κάποτε μίλησα για μία παρέα και παρατηρήθηκα για αυτό, δυστυχώς θα το επαναλάβω, και θα πω ότι αυτή η παρέα είναι και κουτσομπολίστικη. Διότι πως να χαρακτηρίσω το χώσιμο του επικεφαλής του σχήματος την ημέρα της απελευθέρωσης της Μονεμβασίας σε εμάς τους τεμπέληδες που αποθέωσε την πρόεδρο του νομικού προσώπου και τον αντιδήμαρχο διότι όλοι οι άλλοι είμαστε τεμπέληδες και καθόμαστε και κριτικάρουμε. Που τα έμαθε αυτά, κατοικεί στην περιοχή μας ο τραγουδιστής; Ο τραγουδιστής κύριε δήμαρχε βγήκε και μας τα έχωσε, είμαστε τεμπέληδες και κριτικάρουμε ενώ αποθέωσε την πρόεδρο και τον αντιδήμαρχο που έκαναν αυτήν την θαυμάσια εκδήλωση. Θα μπορούσα να δεχτώ ότι είναι εικονικός και ότι δεν θα γίνουν αν υπήρχε μία ασφαλιστική δικλείδα. Αν υπήρχαν πολλά λεφτά σε 2-3 κωδικούς που θα χρειαζόντουσαν δημοπρασίες κ.τ.λ., με τις απευθείας αναθέσεις δεν διασφαλίζεται από πουθενά ότι οι υπεύθυνοι θα κάνουν αυτά που λένε.

κ. Δήμαρχος: Διότι δεν διασφαλίζεται;

κ. Νικολινάκος: Διότι μπορεί αύριο να έρθει μία απόδειξη ότι έγινε συντήρηση-επισκευή φαξ, κ.τ.λ. 2.000 € και έχει προϋπολογιστεί για ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 200 €, φαξ επάνω φαξ κάτω. Είναι όλα είναι σε απευθείας ανάθεση και δεν διασφαλίζει τίποτε.

κ. Δήμαρχος: Είχαμε ξανακουβεντιάσει το θέμα διεξοδικά, μην επανερχόμαστε. 

κ. Νικολινάκος: Στην άποψή μου θα επανέρχομαι, εγώ δεν μπορώ να διασφαλίσω ότι δεν θα γίνουν. Μα πολλές φορές προκαλούν και θυμηδία, προμήθεια τηλεόρασης 1.000 €, προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών 2.000 €, δηλαδή η τηλεόραση δεν είναι ηλεκτρική συσκευή, δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί τόσος πολύς κατακερματισμός. Λέτε ότι κάποιες δαπάνες είναι υπερβολικές και δεν θα γίνουν αλλά βάλαμε 5.000 € για τα αργυρά χρυσά χάλκινα, μάλλον θα είναι πραγματικά χρυσά, αργυρά και χάλκινα για να κάνουν 5.000 €. Το καλοκαίρι για ένα μπητς βόλεϋ δώσαμε 500 € για έπαθλα, 1.000 για μπλουζάκια και 1.000 € φαγητά κ.τ.λ., ποιος μου το διασφαλίζει; Δηλαδή ο πρότερος βίος δεν είναι αντίστοιχος αυτού που λέτε ότι δεν θα γίνουν διότι έγιναν και με το παραπάνω και μάλιστα κάποιες εκδηλώσεις που έγιναν είναι απλήρωτες.

κ. Δήμαρχος: Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα δεν έπρεπε να γίνουν ούτε οι καλοκαιρινές. 

κ. Νικολινάκος: Είχα πει κύριε δήμαρχε, ότι όταν κάνεις τέτοιες εκδηλώσεις μπορείς να εξασφαλίσεις χρήματα, αν σου στοιχίζει 5.000 € ένα μπητς βόλεϋ. Εγώ προσωπικά που δεν έχω εμπειρία δεν ξοδέψαμε μία και ήρθαν ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού α΄ εθνικής και έπαιξαν στην παραλία στα Τηγάνια. Ο κύριος πρόεδρος θα το θυμάται που ήταν στο συμβούλιο, βάλαμε λοιπόν 3 μαγαζάτορες για το φαγητό, έβαλαν τα έπαθλα, τα μετάλλια κ.τ.λ. Και δεν νομίζω ότι στο μπητς βόλεϋ φοράνε τίποτα ιδιαίτερα μπλουζάκια ώστε να δίνουμε 1.000 €. Αυτά είναι κάποια δείγματα που δεν μου αποδείχνουν ότι αυτά είναι εικονικά και ότι δεν θα γίνουν. Σχετικά με την εμπιστοσύνη, στην σύνθεση του νομικού προσώπου είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό των ελεγχόντων, είναι 3 στους 15, στο Δ.Σ η αναλογία είναι 16/11, για αυτό πιστεύω ότι είναι αλλοίωση της βούλησης του Δ.Σ.   

κ. Πρόεδρος: Μην το λέτε αυτό, δεν σας συμφέρει, άλλες εποχές δεν υπήρχε καθόλου εκπροσώπηση από την αντιπολίτευση. 

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Νικολινάκος: Διαχειρίζονται άτομα που δεν έχουν την γενικότερη εικόνα του δήμου, π.χ. στο νομικό πρόσωπο ζήτησε ένας νομικός σύμβουλος 1.500 € για να κάνει γεύμα. Φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν την αντίληψη του τι περνάει ο τόπος ή ο δήμος και πως είναι τα οικονομικά και έρχονται να διαχειριστούν το μεγαλύτερο κομμάτι μέχρι στιγμής των χρημάτων που δίνονται από τον δήμο, για τους λόγους αυτούς τον καταψηφίζω και παρακαλώ να το δείτε πολύ σοβαρά και ό,τι παίρνει διόρθωσης να το διορθώσετε.  

κ. Χριστάκος: Ο δήμος υποχρεούται από τα τακτικά εκτός ανταποδοτικών να δώσει 600.000 € στο νομικό, 200.000 € στα σχολεία, 100.000 € στην κοινωφελή και σε μισθούς, επισκευές κ.τ.λ. Από από το σύνολο των προβλεπόμενων εσόδων μας 1.557.000 € μέχρι τέλος Σεπτέμβρη έχουμε εισπράξει 469.000 €. Άκουσα που είπατε ότι θέλετε υπαλλήλους, τα λεφτά που έχετε στην πραγματικότητα επαρκούν μόνο για μισθούς των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων σας και για λειτουργικές ανάγκες, δεν επαρκούν ούτε για γεύματα ούτε για εκδηλώσεις ούτε για τίποτα.

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται, μειοψηφούσης της αντιπολίτευσης εκτός από τον κύριο Μέντη.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Κύριε πρόεδρε αν επιτρέπεται να γράψουμε στον κωδικό παροχή επιταγών για αγορά τροφίμων και φαρμάκων σε άπορους και ρουχισμού, διότι έχουμε πολλές περιπτώσεις στο Νοσοκομείο Μολάων. Θέμα 7ο: «Περί συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων για το έτος 2011».

κ. Δήμαρχος: Προτείνω τον κύριο Κολλιάκο και αναπληρωτή τον κύριο Βουνελάκη, από την αντιπολίτευση.

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Χριστάκος, αναπληρωματικός;

;;;κ. Χριστάκος: Ο Μαστορόπουλος.

κ. Μαστορόπουλος: Εντάξει.

κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε. Θέμα 8ο: «Περί καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» .

κ. Δήμαρχος: Όπως εισηγούμαι το Δ.Σ καθορίσει με απόφασή του 5 θέσεις ανά εξάμηνο κ.τ.λ., το ύψος του ποσού είναι 11.171 € και θα πιάσει και το β΄ εξάμηνο.

κ. Πρόεδρος: Μετά την συζήτηση του 7ου θέματος απεχώρησαν οι κύριοι Μαστορόπουλος, Νικολινάκος.

Για τις 5 θέσεις ανά εξάμηνο, δηλαδή στην ουσία είναι 10, δεν καθορίζουμε ειδικότητες, ομόφωνα.Το 9ο και 10ο θέμα να συζητηθούν μαζί.

Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης: Με παρόμοια απόφαση μας την άνοιξη υποβάλλαμε στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής αίτηση, που δεν τελεσφόρησε και τώρα την υποβάλλουμε προς την Περιφέρεια. Για την υλοποίηση έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Βελανιδίων & Αγίου Νικολάου υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο πρόσκλησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτ. Ελλάδας – Πελ/σου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 άξονας προτεραιότητας 08, αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελ/σου, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, κωδικός θεματικής προτεραιότητας 45 διαχείριση-διανομή πόσιμου νερού. Ο δήμος Μον/σίας έχοντας ώριμη την μελέτη «αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Βελανιδίων και Αγίου Νικολάου» προγραμματίζει την υποβολή της πράξης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτ. Ελλάδας – Πελ/σου – Ιονίων Νήσων 2007-2013. Το έργο αφορά την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Βελανιδίων και Αγίου Νικολάου.

κ. Πρόεδρος: Κύριε αντιδήμαρχε επειδή έχει ξαναπεράσει από το Δ.Σ για την οικονομία του χρόνου δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε λεπτομέρειες και αν δεν έχει αντίρρηση το σώμα.

Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης: Ο προϋπολογισμός για το πρώτο έργο είναι 671.114,57 € και για το Λάχιο 486.297,15 €.  

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα, εκτιμώ ότι συμφωνεί ο πρόεδρος των Βελανιδίων, ο πρόεδρος του Αγίου Νικολάου απουσιάζει, του Λαχίου;

κ. Πρόεδρος: Ας θεωρήσουμε ότι συμφωνεί.

      

Θέμα 11ο: «Περί συγκροτήσεως επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο (άρθρο 94 παρ. 4 Ν. 3852/2010)».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Προτείνω 5μελή επιτροπή, τον Κολλιάκο με αναπληρώτρια την κυρία Αλειφέρη, τον Βουνελάκη με αναπληρωτή τον κύριο Κουτσονικολή, από την αντιπολίτευση ο κύριος Μέντης με τον κύριο Χριστάκο. Από υπηρεσιακούς ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας κύριο Μαζαράκη με αναπληρωτή τον κύριο Πελτέκη και η κυρία Πλαγιανού με αναπληρώτρια την κυρία Πατσά.

κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε;  Ομόφωνα.Θέμα 12ο: «Περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος ως προς τον τίτλο του έργου «Συντήρηση και εξωραϊσμός κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Συκέας».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Εισηγούμαστε ο τίτλος στο τεχνικό πρόγραμμα «συντήρηση και εξωραϊσμός κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Συκέας» να αλλάξει σε «προσθήκη τουαλετών στο δημοτικό κτίριο Τ.Κ. Συκέας». Στο οποίο ήδη έχει εγκατασταθεί τμήμα του Νηπιαγωγείου Συκιάς και λόγω του μεγάλου αριθμού παιδιών έχουμε προχωρήσει σε αυτήν την εργασία.

κ. Χριστάκος: Από την αρχή του έτους έχουμε δείξει την θέση μας ότι βοηθάμε και εκ των υστέρων, όταν μερικά έργα εκτελούνται εκ των προτέρων ή λόγω έκτακτης ανάγκης θέλουμε να ενημερωνόμαστε.

κ. Πρόεδρος: Δεν έχει εκτελεστεί εκ των προτέρων, ο τίτλος αλλάζει. 

κ. Χριστάκος: Με την πληροφόρηση που έχω, τέλος πάντων, δεν επεκτείνομαι, όμως θέλω για κάθε θέμα πλέον που γίνεται καθ΄ υπέρβαση να ενημερωνόμαστε, δεν γίνεται να αγνοούμαστε έτσι, δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω. 

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται, νομίζω συμφωνούμε.  Ομόφωνα λοιπόν.     Θέμα 13ο: «Περί ανανεώσεως προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για την λειτουργία γραφείου ανταποκριτού στη Δ.Ε Βοιών και επαναλειτουργία του γραφείου στην Δ.Ε Μολάων – Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού με εγγραφή ποσού 3.000,00 €- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».

κ. Πρόεδρος: Υπήρχε μία προγραμματική σύμβαση του δήμου Βοιών με τον ΟΑΕΔ για την λειτουργία γραφείου ανταποκριτού για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Αυτή η σύμβαση λήγει τέλος Οκτωβρίου, και με την ευκαιρία να ζητήσουμε την επαναλειτουργία του γραφείου στην Δ.Ε Μολάων, από αυτήν την δραστηριότητα ο δήμος θα έχει ετήσιο έσοδο 3.000 € και να εξουσιοδοτηθεί ο κύριος δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης, ομόφωνα.Θέμα 14ο: Περί τροποποιήσεως της αριθ. 68/2011 Α.Δ.Σ. «Περί ορισμού μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μονεμβασιάς».

κ. Πρόεδρος: Άλλαξε η Δ/ντρια στο Λύκειο Νεάπολης που ήταν τακτικό μέλος στην Σχ. Επιτροπή και άλλαξαν και τα μέλη του 15μελούς στο Λύκειο Μολάων.  Ομόφωνα.Θέμα 15ο: «Περί των ασυρμάτων συνδέσεων τηλεμετρίας του έργου «Ύδρευση Ζάρακα», διάθεση πίστωσης – ανανέωση σύμβασης».

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Εισηγούμαστε την ανανέωση της σύμβασης που είχε υπογραφεί με την COSMOTE για την τοποθέτηση 8 σταθμών τηλεμετρίας με κάρτες, το κόστος ακόμα δεν έχει καταγραφεί διότι δεν έχουμε υποβάλλει νέα πρόταση. Η τεχνική υπηρεσία εισηγείται την κάλυψη τής έως τώρα δαπάνης και επικαιροποίηση της υπογεγραμμένης ή καινούρια με νέο πάροχο.

κ. Χριστάκος: Μήπως θα πρέπει να δούμε σχετικά με το τέλος ύδρευσης στην Δ.Ε Ζάρακα. 

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Το πρόβλημα με τους βεβαιωτικούς καταλόγους στη Δ.Ε Ζάρακα είναι ότι λειτουργούσαμε με μηχανογραφικό σύστημα από την Τρίπολη. Ήδη η οικονομική υπηρεσία έχει δώσει εντολή στην εταιρεία Alpha Ware να μεταπτώσει τα δεδομένα στο σύστημα της, ώστε να εκπαιδεύσει υπάλληλο για να περάσει μετρήσεις, στον προϋπολογισμό υπάρχει καταγραφή μετρήσεων στη Δ.Ε Ζάρακα. 

κ. Πρόεδρος: Για να τα καταγράψουμε πρέπει να καθοριστεί το τέλος. 

(έλλειψη ήχου)

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, συμφωνούμε; Ομόφωνα.Θέμα 16ο: «Περί παραχωρήσεως της χρήσης του γηπέδου μπάσκετ του Γυμνασίου Μονεμβασίας στον Αθλητικό Όμιλο Μονεμβασίας “Το ΚΑΣΤΡΟ”».  

Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Ο Αθλητικός Όμιλος Μονεμβασίας «Το ΚΑΣΤΡΟ» συστήθηκε το 2011 και εξέλεξε το πρώτο του Δ.Σ τον Ιούνιο 2011, δημιούργησε τα τμήματα μίνι, παιδικό και εφηβικό μπάσκετ και συμμετέχει στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2011-2012. Οι προσφερόμενοι χώροι στην Μονεμβάσια είναι ο χώρος του Δ.Σχολείου για μίνι και παιδικό και ο χώρος Γυμνασίου-Λυκείου για το εφηβικό. Επειδή επιτελεί σημαντικό σκοπό πρέπει να τους παραχωρηθεί η χρήση του χώρου Γυμνασίου-Λυκείου για τις αθλητικές του δραστηριότητες.

κ. Χριστάκος: Δεν έχουμε αντίρρηση αλλά να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Γυμνασίου-Λυκείου.

κ. Πρόεδρος: Θα έλεγα να ήταν προϋπόθεση η σύμφωνη γνώμη διότι ίσως ανακύψουν προβλήματα με ζημιές κ.τ.λ, ποιος θα έχει την επιτήρηση; Να πούμε ότι παραχωρούμε την χρήση του χώρου αλλά ο όμιλος έχει την ευθύνη να τον παραδίδει καθαρό; 

(έλλειψη ήχου)

κ. Πρόεδρος: Παραχωρείται ομόφωνα με την παρατήρηση ότι ο χώρος θα παραδίδεται καθαρός για την επόμενη μέρα. Θέμα 17ο: «Περί της απευθείας αναθέσεως μέρους της προμήθειας των ανταλλακτικών για τα οχήματα & μηχανήματα του Δήμου Μον/σίας».

κ. Δήμαρχος: Είναι ποσό 10.422,08 €, αφορά κυρίως το γκρεΐντερ, το έχει κατ΄ αποκλειστικότητα ο Πορφυριάδης, δεν μπορεί να την πάρει κανείς άλλος.

κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε;  Ομόφωνα.Θέμα 18ο: «Περί γνωμοδοτήσεως για αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 στην περιοχή Δ.Κ. Μολάων».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Υπάρχει αίτηση της κυρίας Σοφίας Ρουβέλα για γνωμοδότηση του Δ.Σ, επισυνάπτει υπεύθυνες δηλώσεις των κυρίων Βλαχάκη και Κρητικού, ένα συμβόλαιο του 1935, ένα συμβόλαιο του 1938, ένα πωλητήριο συμβόλαιο του 1959, του 2001, μία βεβαίωση 1/10/2007 του δημάρχου και την τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας του τοπογράφου-μηχανικού Παναγιώτη Κρεμυδά με τα συνημμένα σε αυτή σχέδια.

κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για τον δρόμο πυκνής κυκλοφορίας από το Νοσοκομείο έως την διασταύρωση Φοινικίου, ασφαλτοστρωμένος στο μεγάλο μέρος του και τσιμεντοστρωμένος στο υπόλοιπο. Εγώ επειδή εκεί μεγάλωσα άκουγα από τους ηλικιωμένους ότι ήταν ο δρόμος που, πριν γίνει ο δρόμος του Ασωπού, συνέδεε τον Ασωπό με τους Μολάους και τους Μολάους με το Φοινίκι, άρα προϋπήρχε πολύ παλαιότερα του 1923. Ο δήμαρχος αναρωτήθηκε για το αν πρέπει το Δ.Σ να γνωμοδοτεί για αυτά τα αιτήματα, η απόφαση του Δ.Σ είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα και θα σταλεί στο ΠΕΧΟ κ.τ.λ., παρακαλώ κύριοι Μέντη και Βουνελάκη που ασχολείστε με αυτά τα θέματα να βοηθήσετε το προεδρείο, ώστε να μην βάζουμε θέματα που.

κ. Χριστάκος: Υπάρχει απόφαση της Δ.Κ Μολάων; 

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει αλλά οι τοπικοί σύμβουλοι των Μολάων στο ίδιο δίλημμα θα βρεθούν όπως όλοι μας.  

κ. Χριστάκος: Από την εμπειρία μου αυτές οι αποφάσεις που λαμβάναμε δεν μέτραγαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, περνάνε μετά στο ΣΧΟΠ και χρειάζονται φωτοερμηνείες, παλαιές αεροφωτογραφίες κ.τ.λ., η δική μας απόφαση είναι ανίσχυρη. 

…..: Αν δεν υπάρχει δεν μπορεί να πάει στο ΣΧΟΠ.

κ. Παπαδάκης: Κύριε πρόεδρε δεν διαφωνώ, ο δρόμος αναμφισβήτητα υφίσταται, επειδή είχαμε χειριστεί τέτοια θέματα στην Μονεμβάσια και το είχα ερευνήσει δεν έχουμε ως Δ.Σ την αρμοδιότητα.

κ. Πρόεδρος: Για να μην το κουράζουμε συμφωνούμε και θα ψάξουμε αν πρέπει να έρχονται στο Δ.Σ αυτά τα θέματα για να μην φορτώνουμε χωρίς λόγο με αποφάσεις το όργανο. 

κ. Μέντης: Τον Μάρτιο το υπουργείο ψήφισε νόμο βάσει του οποίου προβλέπεται η εξής διαδικασία. Όπου υπάρχουν προβλήματα δρόμων σε όλες τις τοπικές κοινότητες να έρθουν συνολικά στο Δ.Σ, να γίνει μία δουλειά στους χάρτες της γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού, και με μία εισήγηση του Δ.Σ πηγαίνει στην Πάτρα στον περ/κό διοικητή ο οποίος αποφαίνεται επ΄ αυτών. Σε αυτόν τον νόμο δεν υπήρχε προθεσμία, όμως οι πληροφορίες μου είναι ότι σε επόμενους νόμους θα τεθεί και όριο προθεσμίας, πρέπει οι τοπικοί να κινηθούν άμεσα ώστε να μην είναι κάθε μία τέτοια περίπτωση ξεχωριστά.

κ. Δήμαρχος: Μετά από απόφαση το 2008 του Σ.τ.Ε ο δήμος δεν μπορεί να δεχθεί παραχωρήσεις διότι έπρεπε να υπάρχει ρυμοτομικό σχέδιο κ.τ.λ., έκτοτε πάρα πολλά οικόπεδα εντός οικισμού δεν μπορούν να οικοδομηθούν. Αυτό που προϋπάρχει του 1923 είναι διαφορετικό και ενέχει ένα σοβαρό κίνδυνο, πέταξε το μπαλάκι στους δήμους, τους λέει, περπατήστε όλους τους δρόμους των οικισμών που εσείς θεωρείστε ότι είναι κοινόχρηστοι, αποτυπώστε τους σε χάρτη, φέρτε να τον εγκρίνω. Δεν είμαι σίγουρος αλλά ίσως λέει ότι αυτό θα γίνει άπαξ και όποιος δρόμος μείνει εκτός θα γίνει μόνο με ρυμοτομικό σχέδιο, υπάρχει αυτή η παγίδα και προβληματίζομαι για το τι πρέπει να γίνει. 

(έλλειψη ήχου)

κ. Πρόεδρος: Συμφωνεί και ο πρόεδρος της Δ.Κ Μολάων.Θέμα 19ο: «Περί γνωμοδοτήσεως για αναγνώριση ως υφιστάμενων των οδών α) από οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου έως οικισμό Μεσοχωρίου και β) από Ε.Ο. Νεάπολης Σπάρτης έως οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου».

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Θα επαναφέρουμε το θέμα, υπάρχει πρόβλημα για τον έναν από τους δύο.   

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Πρόεδρος: Αποσύρεται για να προσκομιστούν περισσότερα στοιχεία.Θέμα 20ο: «Περί εγγραφής του δήμου, ως συνδρομητή, στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» - Διάθεση πίστωσης».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Είναι 1.476 € ετησίως. 

κ. Χριστάκος: Θα το έχουμε και στην Μονεμβάσια;

κ. Πρόεδρος: Παντού θα το έχουμε.

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Πρόεδρος: Δεν είναι σημαντική δαπάνη, ας υπάρχει άλλη μία πύλη κυρίως για τους εργαζόμενους. Ομόφωνα.Θέμα 21ο: Περί εξειδίκευσης εργασιών για το έργο «Τοποθέτηση κυβόλιθων στην θέση Βουρουλάκι της Δ.Κ. Μολάων προϋπολογισμού 10.000,00 €.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Αφορά 10.000 € για εργασίες τοποθέτηση κυβόλιθων και η μελέτη που θα περιλάβει την μεταφορά των κυβόλιθων από την αποθήκη του δήμου, εργασία τοποθέτησης και την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την τοποθέτησή τους.

κ. Χριστάκος: Δεν διαφωνώ για το έργο αλλά επειδή από αυτά που έχουμε προβλέψει μάς έχει έρθει το 1/6 να εξετάσουμε τα έργα που θα επιλέξουμε.

κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Και ο κύριος Κοντοσταθάκος; Θέμα 22ο: «Περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με την αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας-Ιονίου».

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Ο γενικός γραμματέας ζήτησε βοήθεια από τους δημάρχους για την ΠΕΧΟ και την Δ/νση υδάτων προκειμένου οι δήμοι να αναλάβουν την υποχρέωση να διαθέσουν υπαλλήλους συναφούς αντικειμένου για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω υπηρεσιών. Καλούμαστε να συμφωνήσουμε για την προγραμματική και να εξουσιοδοτήσουμε τον δήμαρχο για την υπογραφή της, μετά θα ακολουθήσει εκτελεστική σύμβαση που θα ορίσει τους υπαλλήλους που διαθέτουμε και τον τρόπο επεξεργασίας. Δηλαδή θα εκπαιδευτεί ένας υπάλληλος με κωδικοποιημένη τη νομοθεσία σχετικά με την περιοχή μας, θα διενεργεί αυτοψίες, θα το λύνει και μετά θα υπογράφει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας. Υπέγραψαν όλοι οι δήμοι, καλό είναι να την υπογράψουμε και εμείς.

κ. Δήμαρχος: Ήμουν στην σύσκεψη όπου κατόπιν πρότασης του γενικού γραμματέα συζητήθηκε το θέμα διεξοδικά. Μας έστειλαν έναν τεράστιο κατάλογο εκκρεμών υποθέσεων των ΠΕΧΟ και Δ/νση υδάτων, οι υπάλληλοι θα είναι συναφούς αντικειμένου, δηλαδή, μηχανικοί. Είναι μονόδρομος για εμάς, πρέπει όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε, θα βοηθηθούν και οι ιδιώτες που οι υποθέσεις τους χρονίζουν στις εν λόγω υπηρεσίες.  

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται συμφωνούμε.   Θέμα 23ο: «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου σταδίου Μολάων» προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Στο δημοτικό στάδιο Μολάων ο χλοοτάπητας έχει γίνει εδώ και κάποια χρόνια, έχει μείνει σε εκκρεμότητα ο χώρος περίπου 2,5 στρ. πίσω από τα τέρματα. Έχει γίνει πολύ στριμωγμένη μελέτη, έχουν γίνει συνεννοήσεις, όταν και όποτε εκτελεστεί το έργο, να βοηθήσουν αρκετοί, θα γίνει το νέο έτος, αν γίνει. 

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε.   Θέμα 24ο: «Περί της από 22/08/2011 αιτήσεως του Αμανατίδη Ηλία για υδροδότηση οικιακού στάβλου».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Εισηγούμαι να δοθεί η παροχή ύδρευσης στον αιτούντα, σε εκείνο το σημείο ήταν λίγο προβληματικό το δίκτυο, τελευταία έγιναν κάποιες επισκευές και βελτιώθηκε η κατάσταση. Είχε στάβλο κοντά στην περιοχή και έπρεπε να βγει εκτός, τον έχει μεταφέρει σε αυτή την περιοχή, να του δώσουμε και μία παροχή ύδρευσης για να τα ποτίζει.

κ. Μέντης: Ο υδραυλικός του δήμου δεν συναινεί, μήπως προκύψει κανένα πρόβλημα.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Υπήρχε μία διαρροή που το ανακαλύψαμε το τελευταίο διάστημα, από όταν φτιάχτηκε έχει δυναμώσει η πίεση.

κ. Μέντης: Γιατί δεν ξαναέφερες τον υδραυλικό να βάλει μία υπογραφή; 

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Ο υδραυλικός του δήμου …. να μην δίνει εύκολα παροχές, ….

κ. Μέντης: Εντάξει.

(έλλειψη ήχου)

κ. Χριστάκος: Καταρχήν, ο υδραυλικός του δήμου ως αρμόδιος δεν συμφωνεί, 2ον λόγω λειψυδρίας να μην τις δίνουμε έτσι εύκολα εκτός οικισμού, και εμείς δίναμε κάποτε αλλά τώρα δεν θα συμφωνήσουμε. 

…….: Σταύρο …

κ. Χριστάκος: Ναι αλλά να πάει σε σπίτι, σε στάβλους; 

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: …..

…..: …….

κ. Χριστάκος: Όταν έχουμε τέτοιες επεκτάσεις, αυτά συνήθως είναι για λαχανόκηπους, παίρνει το νερό και το βάζει μετά για κήπους κ.τ.λ., εμείς δεν θα ψηφίσουμε.  

κ. Λύρας: Ενόψει της αναμόρφωσης των τελών θα πρέπει να δούμε και τις κατηγορίες, κατηγορία οικιακός στάβλος δεν υφίσταται ως έννοια, αν πρόκειται για κάτω από 3 ισοδύναμα ζώα χρειάζεται ειδική άδεια, ίσως ο δήμος θα έπρεπε να είναι πιο προσεχτικός.

κ. Χριστάκος: Εμείς όχι. 

κ. Πρόεδρος: Είπατε όχι.

κ. Μέντης: Εγώ το ψηφίζω με την διαβεβαίωση του κυρίου Κολλιάκου ότι είναι εντάξει τα πράγματα.

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Δημητρόπουλος; Συμφωνεί, και εγώ έχω έναν προβληματισμό μην δημιουργηθεί πρόβλημα σε όλους, εν πάσει περιπτώσει ας ικανοποιηθεί και από εκεί και μετά βλέπουμε.  Θέμα 25ο: «Περί τροποποιήσεως της αριθ. 243/2011 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου».

κ. Αλειφέρη: Το Δ.Σ με την 130 απόφασή του στις 16 Μαΐου ενέκρινε 3 θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη περιοδικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. Μεταξύ αυτών ήταν 1 θέση ειδικότητας χειριστή ισοπεδωτή γαιών-γκρεϊντερ ομάδας Ζ΄ και τάξης Γ΄, μετά την διακήρυξη δεν υπήρξε κανείς ενδιαφερόμενος και η θέση έμεινε κενή. Οπότε με την 243 απόφασή του το Δ.Σ την αλλάζει σε θέση Δ.Ε χειριστή φορτωτή εκσκαφέα ομάδας Β΄ και τάξης Γ΄, η οποία προκηρύχθηκε, αλλά ανακόπηκε στο ΑΣΕΠ διότι δεν είχε λάβει έγκριση από το υπουργείο Εσωτερικών. Προτείνω να ζητήσουμε 1 θέση Τ.Ε βρεφονηπιοκόμων για να καλύψουμε τις ανάγκες του παιδικού σταθμού Μολάων έως την επιστροφή της βρεφονηπιοκόμου από την άδεια ανατροφής. Η συγκεκριμένη απόφαση θα πρέπει να σταλεί προς έγκριση στο υπουργείο Εσωτερικών για να προχωρήσουμε στην πρόσληψη.

κ. Χριστάκος: Νομίζω ότι θα έπρεπε να επιμείνουμε στον 8μηνο χειριστή διότι έχουμε μεγάλη ανάγκη στην αγροτική οδοποιία.

κ. Δήμαρχος: ….

κ. Αλειφέρη: Είναι επιτακτική ανάγκη να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός διότι αλλιώς θα πρέπει τα μισά νήπια να μείνουν εκτός.

κ. Πρόεδρος: Αν είχε εγκριθεί η μετατροπή σε χειριστή εκσκαφέα δεν θα, δεν το ενέκρινε το ΑΣΕΠ.

κ. Αλειφέρη: Δεν είναι ακριβώς 8μηνο, είναι μέχρι την λήξη του σχολικού έτους, οπότε αμέσως μετά θα επιστρέψει η υπάλληλος που έχει πάρει την άδεια ανατροφής, θα έρθει τέλος Σεπτέμβρη, θα είναι κενό ένα μεσοδιάστημα, οπότε καλυπτόμαστε.  

κ. Πρόεδρος: Νομίζω συμφωνούμε και να δούμε και αν εγκριθεί. Θέμα 26ο: «Περί καθορισμού αμοιβής δικηγόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006».

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Αφορά καθορισμό αμοιβής για το δικηγορικό γραφείο Χαϊντερλή & Σηφάκη για πραγματοποιηθείσες νομικές ενέργειες,1ον αίτηση ακύρωσης αιολικού πάρκου στην θέση ……… 2ον εκδίκαση αιτήσεως ακυρώσεως κατά του ειδικού χωροταξικού με αποφάσεις Δημαρχιακής και Δ.Σ του δήμου Ζάρακα. Επειδή οι δικηγόροι πληρώνουν ΦΠΑ ένα υπόλοιπο αμοιβής 1.000 € πρέπει, λόγω αύξησης του ΦΠΑ σε 23% από 1/7/2011, να αλλάξει σε 1.230 €. Η οικονομική επιτροπή με την 23 απόφασή της ανέθεσε βάσει του άρθρ. 72 του 3852 στο ανωτέρω δικηγορικό γραφείο την εκπροσώπηση και την αίτηση ακυρώσεως των σταθμών λόγω της μεγάλης του εμπειρίας και της εξειδίκευσής του στα θέματα διοικητικής δικαιοσύνης και της ακυρωτικής διαδικασίας. Αυτά τα θέματα απαιτούν συγκεκριμένη επιστημονική γνώση, την οποία διαθέτουν οι δικηγόροι λόγω της εμπειρίας τους και το αντικείμενο που διδάσκουν στις πανεπιστημιακές σχολές που βρίσκονται. Εισηγούμαστε σύμφωνα με το 281 του κώδικα, την λήψη απόφασης Δ.Σ για τον καθορισμό της αμοιβής τους, στην οποία περιλαμβάνεται και 20% φορολογική παρακράτηση δικηγορικών υπηρεσιών, 3.000 € συν ΦΠΑ 23% 690 € και τα 1.230 συν ΦΠΑ. 

κ. Πρόεδρος: Είναι 3.000 € για κάθε δικηγόρο;  

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Όχι, το δικηγορικό γραφείο παίρνει 3.000 € συν 23% ΦΠΑ 690 € για αυτό που ήδη έχει αποφασίσει η οικονομική επιτροπή, το Δ.Σ καθορίζει την αμοιβή. 

κ. Πρόεδρος: Είναι για το δικηγορικό γραφείο ή για κάθε δικηγόρο;

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Για το δικηγορικό γραφείο.

κ. Πρόεδρος: Προσέξτε το, διότι εγώ είδα 2 τιμολόγια.

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Όχι, …. το λέει ξεκάθαρα.

κ. Πρόεδρος: Δηλαδή καθορίζεται η αμοιβή 3.000 € πλην ΦΠΑ.

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Ακριβώς.

;;κ. Μέντης: Τι έχουν κάνει ….. 

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Μόλις κατέθεσαν αίτηση ακύρωσης το ΥΠΕΚΑ απέσυρε τους περιβαλλοντικούς όρους, συμφωνείτε;  Ομόφωνα.

κ. Πρόεδρος: Στο επόμενο.   Θέμα 27ο: «Περί τροποποιήσεως του προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011».   

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Η οικονομική υπηρεσία εισηγείται τα εξής, δημιουργία κωδικού για έκτακτες εργασίες αποκατάστασης δρόμου προς κοιμητήριο Πισταμάτων της Δ.Ε Ζάρακα ποσού 7.000 €, δημιουργία κωδικού για έκτακτες εργασίες αποκατάστασης δρόμου έμπροσθεν του ιερού ναού των τριών ιεραρχών στον Χάρακα 6.000 €, το συνολικό ποσό 13.000 € θα μεταφερθεί από τον 7413 μελέτες Δ.Ε Ζάρακα. Δημιουργία κωδικού για την αποπεράτωση δικτύου ύδρευσης στα Κουπιά 7.200 €, το ποσό θα αφαιρεθεί από τον κωδικό μελέτες για λοιπές υπηρεσίες, ο οποίος θα εμφανίζεται με ποσό 12.300 €. Δημιουργία κωδικού για την αποπεράτωση γηπέδου Ελίκας ποσού 7.200 €, αυτή η αλλαγή προέκυψε μετά την εισήγησή σας, εσείς έχετε μόνο τις έκτακτες εργασίες στα Πιστάματα και στον Χάρακα;

……..: Και στον βιολογικό καθαρισμό των Μολάων.

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Αυτό αποσύρεται διότι κρίθηκε ότι δεν πρόκειται να γίνει.

κ. Δήμαρχος: ….. πιθανόν.

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Πιθανόν, αυτήν την στιγμή αποσύρεται, πάμε στην αποπεράτωση γηπέδου Ελίκας για το μπάσκετ. 

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Είναι το γήπεδο ποδοσφαίρου Ελίκας, αν ολοκληρωθεί η περίφραξη και τα αποδυτήρια, γίνουν εκεί κάποιες εργασίες, θα μπορέσει η τοπική ομάδα από φέτος να παίξει εκεί. Βάζουμε αυτό το ποσό, βάζουν και αυτοί προσωπική εργασία, συνάμα να υλοποιηθεί και η επιθυμία του δωρητή του οικοπέδου.

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Οπότε νέος κωδικός για το γήπεδο ποδοσφαίρου Ελίκας 7.200 €, συμφωνείτε;

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Και προτείνεται από την οικονομική νέος κωδικός …. Δ.Ε Βοιών 9.038 €, έχει συνταχθεί συμφωνητικό.

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Δεν το αναφέρει, διότι λέει έχει ήδη ένα συμφωνητικό από μία οδοποιία Παντάνασσας-Ελίκας και με το υπόλοιπο της 9.038 € θέλει να δημιουργήσει κωδικό ….. Δ.Ε Βοιών.  

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Είναι ο 2ος αναθεωρητικός λογαριασμός, αναθεώρηση που προκύπτει από το ήδη αναθεωρηθέν έργο. Προτείνεται ο κωδικός 306275 (απόφραξη-καθαρισμός γεφυριών;;;) να αλλάξει σε καθαρισμός ρεμάτων.

(ΔΙΑΛΟΓΟΣ)

κ. Χριστάκος: Εμείς το 2008 για ένα παρόμοιο έργο κάναμε προγραμματική σύμβαση με την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση για την επίβλεψη, μήπως είναι απαραίτητο αυτό να γίνει. 2ον αναμορφώσεις με τα έκτακτα από τις μελέτες των πρώην δήμων, επειδή η κατάσταση είναι επισφαλής, ο ΘΗΣΕΑΣ είναι ελάχιστος και τα χρήματα λιγοστά δεν πρέπει να τα κάνουμε, είμαστε πολύ εύκολοι σε πολλά θέματα. Τυχαίνουν πολλές δαπάνες στις αναμορφώσεις ενώ τα οικονομικά μας δεν βαίνουν καλώς, έχουμε τον ΘΗΣΕΑ, έχουμε μειωμένα έσοδα και βλέπω συνεχώς νέα έργα, ίσως είναι από την πίεση του κόσμου που δέχεστε όπως και εμείς παλαιότερα, δεν ξέρω. 

κ. Χριστάκος: Αν είναι απολύτως αναγκαίο να το κάνουμε αλλά …

κ. Δήμαρχος: Δεν είναι από την πίεση, είναι μικρά έργα που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απολύτως αναγκαία, θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλα 50. …..   

………..: Σταύρο στην Νεάπολη στο ρέμα του ……. πλημμυρίζει …. 

κ. Χριστάκος: Δεν λέω για τα ρέματα, τέλος πάντων, το ψηφίζω.

(έλλειψη ήχου-διάλογος)

κ. Πρόεδρος: Όπως εισάγεται, συμφωνούμε; Ομόφωνα.Θέμα 28ο: «Περί εγκρίσεως ακτομηχανικής μελέτης με τίτλο «Χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Τ.Δ. Κυπαρισσίου».

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: (έλλειψη ήχου)

(διάλογος- έλλειψη ήχου)

κ. Πρόεδρος: Νομίζω συμφωνούμε.

κ. Δήμαρχος: Η πολεοδομική μελέτη της Νεάπολης που είχαμε αναθέσει για τις χρήσεις γης κατατέθηκε και παραλήφθηκε. Πρέπει την επόμενη εβδομάδα ο μελετητής να την παρουσιάσει στον κόσμο, να περάσει από τοπικό συμβούλιο, από την επιτροπή ποιότητας ζωής και να έρθει στο Δ.Σ.Θέμα 29ο: «Περί επιχορηγήσεως αθλητικών συλλόγων και σωματείων». 

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Τα χρήματα είναι λίγα συγκριτικά με τα σωματεία εντός δήμου με τα οποία έγινε συνάντηση. Η κατανομή είναι ως εξής, στα σωματεία που αγωνίζονται στην Α1 κατηγορία Λακωνίας συν το ΑΠΟΕΛ που έχει αρκετά τμήματα, μπάσκετ, βόλεϋ και στίβο 2.300 €, στα σωματεία Δίας της Νεάπολης και Ατρόμητος της Συκιάς που αγωνίζονται στην Α1 κατηγορία 1.800 €, και τα υπόλοιπα σωματεία που αγωνίζονται στην Β1 κατηγορία 1.357 €. Εισηγούμαι να κοπούν από κάθε σωματείο 100 € ώστε να δοθούν στον ναυτικό όμιλο Βοιών 1.200 €, τον οποίο εγώ δεν ήξερα.

κ. Χριστάκος: Έχουμε και στην Μονεμβάσια ναυτικό όμιλο, αν δώσουμε στον έναν ναυτικό όμιλο πρέπει να πάρει και ο άλλος.

(διάλογος-έλλειψη ήχου)

κ. Πρόεδρος: Ανακεφαλαιώνουμε, αυξάνουμε τον συγκεκριμένο κωδικό για να πάρει ο ναυτικός όμιλος Βοιών 1.350 €. Είχαμε πει αρχικά ότι αξίζει να περάσουμε 2 θέματα, υπέπεσε στην αντίληψή μας πρόσκληση από την Γ.Γ δασών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων αύριο 30 του μηνός. Η τεχνική υπηρεσία ετοίμασε μελέτη προτείνοντας υποβολή πρότασης η οποία προβλέπει, τοποθέτηση πομπού σε κεντρικό σημείο του δήμου, 2 αναμεταδότες, 45 φορητούς πομποδέκτες και 10 πομποδέκτες οχημάτων. Συνολική δαπάνη 56.000 € συν ΦΠΑ, είναι 100% επιδοτούμενη και δημιουργείται ένα δίκτυο επικοινωνίας αδαπάνως για τον δήμο.        

(έλλειψη ήχου)

κ. Λύρας: Η δαπάνη είναι επιλέξιμη 100% πλην ΦΠΑ, δηλαδή ο δήμος θα επιβαρυνθεί καμιά 10.000 €. 

(διάλογος-έλλειψη ήχου)

κ. Πρόεδρος: Έπεσε η ιδέα, ασχολήθηκαν τα παιδιά, ιδίως ο Άγγελος, εντατικά 2 μέρες να τελειώσουν την μελέτη και ερχόμαστε τώρα και μεμψιμοιρούμε, δηλαδή αν πάρουμε 50.000 € θα πάει το υλικό χαμένο; Και στο κάτω ο δήμος δεν επιβαρύνεται με κινητά τηλέφωνα, ούτε ο δήμαρχος ούτε οι αντιδήμαρχοι έχουν υπηρεσιακά κινητά. Δηλαδή αν επιβαρυνθούμε εδώ με ΦΠΑ 8.000 € είναι το έγκλημα; Θα ζητήσουν κινητά οι άνθρωποι, δεν το κατάλαβα, γιατί να επικοινωνούν οι αντιδήμαρχοι μεταξύ τους με τα δικά τους τηλέφωνα; 

(έλλειψη ήχου)

κ. Πρόεδρος: Λοιπόν, το επόμενο θέμα, η κυρία Πριφτάκη έχει να εισηγηθεί κάτι. 

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: (έλλειψη ήχου)

κ. Χριστάκος: Εμείς το 2008 είχαμε ετοιμάσει 2 μελέτες, στο βενζινάδικο του Σκάγκου και η 2η μελέτη παράκαμψη Αγίου Ιωάννου.

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Έχουν επικαιροποιηθεί;

κ. Χριστάκος: Έχουν ολοκληρωθεί, τις περάσαμε από συμβούλιο το 2009, είχαν γίνει με απευθείας ανάθεση.

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Δεν μπορούν να περάσουν, πρέπει να περάσουν από περιφερειακό συμβούλιο τεχνικών έργων προκειμένου να γνωμοδοτήσουν (έλλειψη ήχου)     

κ. Πρόεδρος: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.                                                                  

Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιοκάτω:

             Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                     Τα Μέλη             Αβδούλος Σπύρος                 Μέντης Γεώργιος  
……………………………. Αλειφέρη Παναγιώτα


…………………………….Βουνελάκης Γεώργιος


…………………………… Ιατρόπουλος Δημήτριος


…………………………….Καλογερίνης Ηλίας


…………………………….Κολλιάκος Ιωάννης


…………………………….Κουτσονικολής Χαράλαμπος


……………………………Λύρας Χαράλαμπος


………………………….. Μαρούσης Χαράλαμπος


……………………….….Μαυρομιχάλης Κων/νος


…………………………..Πετράκης Χρήστος


……………………….….Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.


…………………………..Σουρλάς Ιωάννης


…………………………..Σπυριδάκος Βασίλειος


………………………….Σταθάκης Παναγιώτης


………………………… Τσαφατίνου Κατερίνα


…………………………. Μαστορόπουλος Νεκτάριος


…………………………. Νικολινάκος Παναγιώτης


…………………………..Παπαδάκης Γεώργιος


………………………….Τσάκος Πέτρος


…………………………. Χαραμής Αντώνιος


…………………………..Χριστάκος Σταύρος


…………………………Δημητρόπουλος Δημοσθένης