Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Εισήγηση για το διετές πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου


Τα μέλη του Δ.Σ.της Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ. Σταύρος Χριστάκος και Μαρία Χαραμή, τάσσονται
υπέρ της έγκρισης του διετούς προγράμματος χρηματοδότησης 2012-2013 καθώς και του προϋπολογισμού Έτους 2012, με τις παρακάτω παρατηρήσεις:
Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον είναι έννοιες αλληλένδετες, αναπόσπαστα δεμένες μεταξύ τους. Ο άνθρωπος αρχικά επηρεάζεται από τον περιβάλλοντα χώρο, τα ζωικά και φυτικά είδη του και αργότερα επεμβαίνει και ο ίδιος σ’ αυτό το χώρο, αφήνοντας τα ίχνη του πάνω του, όπως τα δακτυλικά του αποτυπώματα στην ταυτότητά του. Η ανάπτυξη του σπουδαίου Ελληνικού πολιτισμού οφειλόταν ακριβώς στην ισορροπημένη και ζωογόνα σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος.
 Στην περίπτωση του Δήμου μας, το τοπίο χαρακτηρίζεται από ποικιλία και αντιθέσεις, συνδυάζοντας θάλασσα, βουνό, πεδιάδα. Το υγρό στοιχείο συντείνει στη δημιουργία ενός σύνθετου τρόπου ζωής, ιδιαίτερα επιτυχούς για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη, η πεδιάδα τις καλλιέργειες, ενώ στα ορεινά ευνοείται η κτηνοτροφία.  
 Στην εποχή μας, ωστόσο, η αλληλεπίδραση περιβάλλοντος – ανθρώπου, λόγω της υπερβολικής εκμετάλλευσης της φύσης από τον άνθρωπο, αντί για ζωογόνα, τείνει να είναι καταστροφική. Στο βωμό του κέρδους, καταστρέφουμε το περιβάλλον και στη συνέχεια αυτό καταστρέφει εμάς.
  Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, η δράση της κοινωφελούς επιχείρησης θα πρέπει να δώσει έμφαση  στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης όλων των δημοτών και κυρίως των παιδιών, αλλά και στην ανάπτυξη του κινήματος του εθελοντισμού με επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος.
Για το σκοπό αυτό, σε πρώτη φάση, θα πρέπει σε κάθε δημοτική ενότητα ν προγραμματιστούν δράσεις της εταιρείας με την διοργάνωση ημερίδων την έκδοση φυλλαδίων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημέρωσης και την δημιουργία ομάδων εθελοντών οι οποίοι μετά από κατάλληλη εκπαίδευση να ενημερώσουν τους κατοίκους του Δήμου για την ανακύκλωση των σκουπιδιών.
Επίσης θα πρέπει με τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων αλλά και εθελοντικής εργασίας, να  διατηρούνται οι παραλίες του Δήμου καθαρές, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου και να διενεργηθούν δενδροφυτεύσεις για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
   Την διάθεση πίστωσης για την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης η οποία θα προτείνει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στο Δήμο μας σε κρίσιμα ζητήματα όπως φωτοβολταικα , αιολικά πάρκα και το κίνδυνο μετατροπής του δήμου μας σε βιομηχανική ζώνη .
   Την διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση ημερίδας με θέμα την διαχείριση των υδατίνων πόρων της περιοχής μας και την ανάληψη δράσεων για την ευαισθητοποίηση των δημοτών στην ορθή χρήση του νερού . 

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Εισήγηση στην οικονομική επιτροπή για τον καθορισμό τελών Υδρευσης


«Έχοντας την άποψη ότι τα τιμολόγια του Δήμου πρέπει να είναι ενιαία συμφωνώ κατ αρχήν και ψηφίζω την πρόταση περί καθορισμού ενιαίου τέλους ύδρευσης σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου αφού ικανοποιεί την βασική θέση . 
Έχω να κάνω  τις εξής παρατηρήσεις :
Η επιβολή ΦΠΑ  13 %  στην κατανάλωση ύδρευσης και 23 % στα τιμολόγια αποχέτευσης θα ωφελήσει τον Δήμο αφού το ποσό ΦΠΑ που θα εισπράττεται από τα τέλη ύδρευσης θα συμψηφίζεται με το ποσό ΦΠΑ που πληρώνει σήμερα ο Δήμος για την ύδρευση και αποχέτευση όπως είναι η πληρωμή έργων , εργασιών , προμηθειών κ.τ.λ. Το ποσό αυτό μπορεί να υπολογιστεί με βάση τις δαπάνες που προϋπολογίζονται για το έτος 2012  και να προσαρμοστούν ανάλογα προς τα κάτω τα τέλη ώστε να προκύψει ωφέλεια για τους δημότες  .
 Για τον ίδιο λόγο διαφωνώ με την προτεινόμενη αύξηση του τέλους αποχέτευσης στην δημοτική κοινότητα Μονεμβασιάς από 60% της ύδρευσης στο 85%  αφού θεωρώ ότι το ποσό εσόδων που θα μειωθεί για την αποχέτευση από την μείωση στα τέλη της Μονεμβασιάς λογω της εφαρμογής του ενιαίου τέλους ύδρευσης θα αντικατασταθεί από την είσπραξη του ΦΠΑ ο οποίος είναι 23% στα τέλη αποχέτευσης  και υπολογίζεται σε τουλάχιστον 30.000 €  το χρόνο , συνεπώς να μην χρειάζεται καμία απολύτως αύξηση στα τέλη αποχέτευσης .  »

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2011ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    23-12-2011

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -29055-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  

        
       Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 30η  Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω  θεμάτων :

1.    Διάθεση πιστώσεων  διαφόρων εργασιών -έργων του Δήμου.
2.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο [Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Νεάπολης για τοποθέτηση κερκίδας] προϋπολογισμού 12.600,00€.
3.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο [Ασφαλτόστρωση προαυλίου δημοτικού σχολείου Νεάπολης] προϋπολογισμού 12.600,00€.
4.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο [Αποπεράτωση κτηρίου πρώην Δημοτικού σχολείου ΔΚ Νεάπολης ] προϋπολογισμού 12.600,00€.
5.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο [Μελέτη επέκτασης Λυκείου Μολάων]
6.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο [Περιβαλλοντική μελέτη  για την νομιμοποίηση των λιμενικών εγκαταστάσεων από τη Πλάκα-Μαρίνα ].
7.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο [Μελέτη Αλιευτικού καταφυγίου ΤΚ Αγίου Γεωργίου ΔΕ Βοιών].
8.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο [Μελέτη περιμετρικού δρόμου  στο Κυπαρίσσι ΔΕ Ζάρακα].
9.    Απαλλαγή υπολόγων-προέδρων ΔΚ& ΤΚ του Δήμου Μονεμβασιάς από την πάγια προκαταβολή

                                                                                                                
                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ  

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                                
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  27                                         Μολάοι 23  Δεκεμβρίου  2011

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                            
                                    
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ & Τ. Κ. : Νεάπολης,  Νομίων, Δαιμονιάς, Ρειχέας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
      
  
          Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 29  Δεκεμβρίου  τ.ε.   ημέρα Πέμπτη  και ώρα   17.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1. «Περί καθορισμού των τελών ύδρευσης»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Περί μισθώσεως δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Νομίων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γ.

3. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου Νεάπολης για τοποθέτηση κερκίδας» προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

4. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση προαυλίου δημοτικού σχολείου Νεάπολης» προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

5. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Νεάπολης» προϋπολογισμού 12.600,00 € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

6. «Περί απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Δαιμονιάς – έγκριση πρακτικού εκτιμητικής επιτροπής – εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

7. «Περί απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Ρειχέας – έγκριση πρακτικού εκτιμητικής επιτροπής – εξουσιοδότηση δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου»
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

8. «Περί απευθείας αναθέσεως της μεταφοράς των μαθητών για σχολικό έτος 2011 – 2012»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάν.


Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                    

                           
                                                                                        Σπύρος Αβδούλος       

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι    23-12-2011

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -29054-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555

                                                                 Κ.κ1)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          2)Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          4) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                                          5) Χαραμή Αντώνιο
                                                                          6) Χριστάκο Σταύρο  
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής  

        
       Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση  Οικονομικής Επιτροπής.

           Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 28η  Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.  για τακτική συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των   παρακάτω  θεμάτων :

1.    Διάθεση πιστώσεων –καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου.
2.    Κατακύρωση ή μη των πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο « Αποπεράτωση – Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Κουλεντίων ΔΕ Μονεμβασίας».
3.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο [Αντικαταστάσεις –επεκτάσεις δικτύου ΔΕ Μονεμβασίας] προϋπολογισμού 12.600,00€.
4.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο [Συντήρηση & επισκευή δημοτικού καταστήματος ΤΚ Μονεμβασίας] προϋπολογισμού 12.000,00€.
5.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο [Μελέτη κατασκευής νηπιαγωγείου ΔΚ Νεάπολης]
6.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο [Μελέτη κατασκευής νηπιαγωγείου ΤΚ Μονεμβασίας].
7.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο [Μελέτη ανάπλασης ρέματος Κάκκαβου στην ΔΕ Μονεμβασίας ].
8.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο [Μελέτη συντήρησης & επισκευής κτηρίου Γυμνασίου Νεάπολης]
9.    Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο [Μελέτη διάνοιξης δρόμου και κατασκευής γεφυριού στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Βοιών]
10.  Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο [Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ρέμα βρύσης ΤΚ Λαχίου]
                                                                                                                
                                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                      


                                                                                                                   


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ  

Συνεδρίαση Κοινωφελούς Επιχείρησης


   Σταύρος Χριστάκος                                                              
  Δημοτικός Σύμβουλος                                            Μονεμβασία   27 Δεκεμβρίου 2011
Μονεμβάσια  Λακωνίας                                                            
  Τ.Κ. 230 70                                                              
Τηλ . 2732061289                                          
      6981 820 172                                                     
Email : stavrosxristakos@gmail.com                  
                                                                   Προς 
Κον   Ηλία Καλογερίνη , Πρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης   
    
Θέμα  “  Διοικητικό Συμβούλιο  της  Επιχείρησης την 28 -12-2011       »

 Κύριε πρόεδρε 
1.       Επειδή στην ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης , την Τετάρτη  28 Δεκεμβρίου 2011 , περιλαμβάνονται τα θέματα του προϋπολογισμού της επιχείρησης  για το έτος 2012 αλλά και του διετούς προγράμματος δράσης , τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν  την λειτουργία των δομών « Βοήθεια στο σπίτι » και  «  ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ  θεωρώ απαραίτητο να παρευρίσκονται οι υπηρεσιακοί παράγοντες υπεύθυνοι των δυο δομών προκειμένου να αναλύσουν την μέχρι τώρα λειτουργία αλλά και τα σχέδια τους για τα επόμενα έτη , έτσι ώστε τα μέλη του Δ.Σ  να λάβουν αποφάσεις έχοντας πλήρη ενημέρωση .
2.      Για την αρτιότερη λειτουργία του Δ.Σ της επιχείρησης υποβάλλω από σήμερα τα εξής ερωτήματα ώστε να απαντηθούν την ημέρα του συμβουλίου
-         Η συνολική πίστωση  405.000 €   που έχει  εγγραφεί ως έσοδο για την λειτουργία των δομών « Βοήθεια στο Σπίτι »  και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ   επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών των δύο δομών ( αμοιβή προσωπικού , εργοδοτικές εισφορές , λειτουργικές δαπάνες )
-         Δεν έχει προβλεφθεί ως έσοδο η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου 50.000 € 
-         Ποιες δράσεις θα αναπτύξει η επιχείρηση ώστε να προτείνεται η πρόσληψη διευθυντή με δαπάνη 20.000 €  το χρόνο ;
-         Η πρόσληψη περιβαντολόγου σε ποιους τομείς έχει προγραμματιστεί να αναπτύξει τις δράσεις λειτουργίας της επιχείρησης  

                                                                                                 Σταύρος  Χριστάκος
                                                                                               Δημοτικός Σύμβουλος


Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για Τέλη ΥδρευσηςΕπιστολή για την δημιουργία Αεροδρομίου στη Λακωνία


                 Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2011
Προς:                                                              Κοιν.:
-  Δήμαρχο Δήμου Σπάρτης
κ. Σταύρο Αργειτάκο
Γκορτσολόγου 52
Σπάρτη 231 00
-  Δήμαρχο Δήμου Ευρώτα
κ. Ιωάννη Γρυπιώτη
Σκάλα  230 51
-  Δήμαρχο Δήμου Μονεμβασίας
κ. Ηρακλή Τριχείλη
Μολάοι 230 52 
-  Δήμαρχο Δήμου Ανατολικής Μάνης
κ. Πέτρο Ανδρέακο         
Γύθειο 23 200 
-  Δήμαρχο Δήμου Ελαφονήσου
κ. Παναγιώτη Ψαρομμάτη
Ελαφόνησο 230 53

- Περιφερειάρχη Περιφέρειας Πελοποννήσου
   κ. Πέτρο Τατούλη
  Τέρμα Ερυθρού Σταυρού
  Τρίπολη 221 00
- Βουλευτή Νομού Λακωνίας
   κ. Γρηγόρη Αποστολάκο
   Σεκέρη 1, Αθήνα 106 71
- Βουλευτή Νομού Λακωνίας
  κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο
  Μητροπόλεως 1, Αθήνα 101 92
- Βουλευτή Νομού Λακωνίας 
  κ. Αθανάσιο Δαβάκη
  Μητροπόλεως 1, Αθήνα 101 92
- Πρόεδρο Επιμελητήριου Λακωνίας
  κ. Κωνσταντίνο Πανδή
  Ξανθάκη 3, Γύθειο 23 200


Από:    Καθηγητή Παναγιώτη Αλεξάκη
Θέμα: Η δημιουργία αεροδρομίου στη Λακωνία, κοινή και μόνη
συνιστώσα της ανάπτυξης της.

Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι,

Με την ανάληψη των καθηκόντων σας, επιθυμώ να σας συγχαρώ θερμά αλλά και να σας ευχηθώ όπως αντιμετωπίσετε με επιτυχία τις προκλήσεις που υπάρχουν στους δήμους σας, για να βελτιώσετε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή τους. Και αυτή η επιδίωξη είναι η σημαντικότερη, εκεί αποβλέπουν όλες οι ενέργειές σας. Όμως, αυτός ο στόχος δεν έχει εγκαθιδρυθεί, σήμερα, στον νομό μας. Οι δραστηριότητες των κατοίκων του στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, στην πλειοψηφία τους, δεν είναι βιώσιμες, με την έννοια ότι δεν εξασφαλίζουν επαρκές εισόδημα στην κάθε οικογένεια για όλους τους μήνες του έτους. Ταυτόχρονα, η επιχειρηματικότητα στο νομό μας είναι γενικά υποβαθμισμένη, εκτός λίγων περιπτώσεων, στο υπόβαθρο σημαντικών ποσοτικών και ποιοτικών αντικινήτρων. Το αποτέλεσμα είναι η, συγκριτικά, συνεχής πτώση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Ως αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης η Λακωνία φθάνει να είναι, δεκαετίες τώρα, καθαρός εξαγωγέας αποταμιευτικών πόρων των κατοίκων της σε άλλες περιοχές της χώρας, αντί να συμβαίνει το αντίθετο. Επιπροσθέτως, ο νομός μας, εκ της γεωγραφικής του θέσεως, είναι μακριά από τις οδικές και θαλάσσιες αρτηρίες κάτι που αυξάνει το κόστος των οικονομικών συναλλαγών. Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί ότι έχει χαρακτηριστικά «παραμεθορίου περιοχής» της χώρας μας περασμένων δεκαετιών ή λιγότερο αναπτυγμένης νησιωτικής περιοχής.

Αυτό που χρειάζεται για την αναστροφή της κατάστασης, στα οικονομικά αποκαλείται «αποτελεσματική ζήτηση», δηλαδή ζήτηση για υπηρεσίες και προϊόντα, ικανή να τονώσει τις δραστηριότητες των κατοίκων, να συμπληρώσει και να συνδυάσει τις ασχολίες τους και να αυξήσει, τελικά, τα εισοδήματά τους. Έχοντας αναλύσει το θέμα, πιστεύω ότι η ζήτηση αυτή μπορεί να προέλθει από την αύξηση του τουρισμού στην περιοχή μας, καθώς δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο πολυδιάστατος «πλούτος» του νομού μας μπορεί να φέρει για πολλούς μήνες το χρόνο χιλιάδες τουριστών – περιηγητών. Λείπει όμως ο βασικός παράγοντας, από την πλευρά της προσφοράς που είναι η κερδοφόρα επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις στον τουρισμό από τους ιδιώτες. Και αυτές δεν προχωρούν όσο ο νομός στερείται της βασικής υποδομής για αυτήν την επιδίωξη.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες το ερώτημα είναι τί πρέπει να γίνει, τι ενέργειες να αναληφθούν. Η απάντηση αναφέρεται σε πολλά θέματα, τα οποία δεν θα επιθυμούσα να αναπτύξω, καθώς μάλιστα και εσείς τα γνωρίζετε. Με την επιστολή μου επιθυμώ απλώς να τονίσω ότι έχει προσδιοριστεί αυτή η απαιτούμενη βασική υποδομή για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων, που θα να επαυξήσει σημαντικά τη ζήτηση αλλά και την προσφορά υπηρεσιών τουρισμού. Αυτή, λοιπόν η κοινή συνιστώσα της ανάπτυξης είναι η δημιουργία και λειτουργία αεροδρομίου στο νομό μας. Ενός αεροδρομίου το οποίο με εκατοντάδες πτήσεων charter από το εξωτερικό, ετησίως, θα φέρνει χιλιάδες  τουριστών από όλο τον κόσμο και θα «ασπιδώσει» τον νομό από κρίσεις, τοπικές ή διεθνείς.

Κύριοι δήμαρχοι, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι στην ημερήσια διάταξή σας, έχετε πολλά θέματα να διαχειριστείτε. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ο καταλύτης, που θα αντιμετωπίσει μόνιμα και σταθερά τα κοινωνικά και  οικονομικά προβλήματα του νομού μας. Για αυτό, πραγματοποιήσετε, κατά τη διάρκεια της θητείας σας, το ένα και μόνο έργο: τη δημιουργία και λειτουργία του αεροδρομίου Λακωνίας, έργο που θα φέρει την ανάπτυξη και θα εξαφανίσει την ανεργία στο νομό μας.

Επιθυμώ να σημειώσω ένα ακόμη σημείο. Η κατασκευή και η λειτουργία ενός αεροδρομίου, με την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλιστεί η τοποθεσία, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα χρηματοδότησης, καθώς πέραν κρατικών φορέων μπορούν να συμμετέχουν ιδιώτες, ιδιωτικά κεφάλαια, εσωτερικού και εξωτερικού, ιδιώτες του νομού μας και άλλοι, ενώ η βιώσιμη λειτουργία του μπορεί στη συνέχεια να αποφέρει αξία και στην ίδια εταιρεία του αεροδρομίου, δίνοντας αξία στους μετόχους.

Κύριοι δήμαρχοι, μαζί, έχετε μέγιστη δύναμη για να προχωρήσετε τα μεγάλα θέματα του νομού μας, να αλλάξετε τη σημερινή δομή και μορφή του. Μόνον με ενέργειες όλων σας αυτό το μεγάλο έργο μπορεί να υλοποιηθεί. Το αεροδρόμιο, που θα αλλάξει την ιστορία του τόπου μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Σας παροτρύνω να ξεκινήσετε μαζί αυτή την προσπάθεια. Θα την αγκαλιάσει όλος ο νομός, πιστεύω ότι θα την ενστερνιστεί και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και οι εκπρόσωποί μας στη Βουλή των Ελλήνων. Είναι το μέλλον, είναι η πρόοδος, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη.

Παραμένω στη διάθεσή σας, σας χαιρετώ,

Με εκτίμηση,


Παναγιώτης Αλεξάκης
Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών
Σταδίου 5, 105 62, Αθήνα
Τηλ.: 210 3689437
Κιν.: 6936698346

Μονεμβασία, 23070
Τηλ.: 2732 0 61615