Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:     17                                    Μολάοι 30 Οκτωβρίου  2014

 

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Νομίων, Καστανέας, Αγ. Ιωάννου,
Συκέας, Πακίων & Ελαίας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          


Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  4η  Νοεμβρίου τ.ε.  ημέρα Τρίτη και ώρα  17.00  για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί προσλήψεως προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες με δίμηνη σύμβαση»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

2. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αποχετευτικού δικτύου παραλιακών οικισμών Τ.Κ. Νομίων (Περιβαλλοντική Μελέτη)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

4. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκαταστάσεις και Τσιμεντοστρώσεις χώρων στην Τ.Κ. Καστανέας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

5. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ζάρακα».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.

6. «Περί του Καταρροϊκού πυρετού και της περικοπής της εξισωτικής αποζημίωσης των κτηνοτρόφων»
Εισηγήτρια: κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη.
7. «Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης του Ν.Π. του Δήμου  Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού (59/2011 Α.Δ.Σ.)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

8. «Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος  Δήμου Μονεμβασίας (61/2011 Α.Δ.Σ.)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

9. «Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης του Ν.Π. του Δήμου Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης (62/2011 Α.Δ.Σ.)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

10. «Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης  του Ν.Π. του Δήμου Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (63/2011 Α.Δ.Σ.)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

11. «Περί τροποποιήσεως της συστατικής πράξης (64/2011 Α.Δ.Σ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας (64/2011 Α.Δ.Σ.)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων.

12. «Περί αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος

13. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

14. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 46/2014 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

15. «Περί της αριθ. 31/2014 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Μονεμβασίας, που αφορά αίτημα για παραχώρηση χώρου στην ΕΣΤΙΑ Μολάων, για την λειτουργία του ΚΔΑΠ»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

16. «Περί συμπληρώσεως της αριθ. 233/2014 Απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτού του, στην Διαχειριστική Επιτροπή Κ.Π.Ε. Μολάων (ΚΥΑ 2/36695/0022/18.07.2002)
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

17. «Περί παραχωρήσεως της χρήσης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου Αγίου Ιωάννου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

18. «Περί διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή δικαιούχων συμμετοχής και ορισμός θέσεων, στην ετήσια εμποροπανήγυρη Αγίου Νεκταρίου στην Τ.Κ. Συκέας (5 με 9 Νοεμβρίου 2014)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

19. «Περί διαγραφής οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου που αφορούν πρώην Νομικά Πρόσωπα (Πολεοδομία Μολάων, Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μολάων και Δημοτικό Στάδιο Μολάων)»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

20. «Περί διαγραφής ποσού 20 € από τον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

21. «Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός σχεδίου πόλης Τ.Κ. Πακίων, στη θέση «Ρόζος», στον κ. Λαμπούση Θεοφάνη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.


 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                    
                                                                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                                                         Σπύρος Αβδούλος
     


Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

            
                                              
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 27-10-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 23922

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία    

                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5) Χριστάκο Σταύρο                                                                         
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)
 
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 31η  Οκτωβρίου   2014, ημέρα    Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
2.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2014.
3.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου Μονεμβασίας.
4.    Εισήγηση της Ο.Ε προς το Δ.Σ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014. 
5.    Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
6.    Καθορισμός όρων –διάθεση πίστωσης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη εκτελέσεως της εργασίας με τίτλο { Παροχή υπηρεσιών για την λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μονεμβασίας}.
7.    Σύνταξη έκθεσης εσόδων –εξόδων Γ΄ τριμήνου 2014 του Δήμου Μονεμβασίας.
8.    Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο { Αποκατάσταση καταρευσάντων μανδρότοιχων στην ΤΚ Ρειχέας}.
9.    Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 23637/22-10-2014 αίτησης του κ. Βουνελάκη Γεωργίου περί νομικής στήριξης.
10.  Περί αποδοχής ή μη τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση εντός ορίων οικισμού «Κρυόβρυσης» στην ΤΚ Παντάνασσας της ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας , ιδιοκτησίας των κ.κ. Μαρία Λέκκα, Μιχαήλ Λέκκα, Νικολάου Λέκκα, Αναστασίας Λέκκα, Κοσμά Λέκκα.
11.  Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο {Αναθεώρηση –Επικαιροποίηση ΣΧΟΑΠ ΔΕ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας.
12.  Ανάκληση της υπ΄αριθ.134/2014  απόφαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου περί κατακύρωσης πρακτικών διαγωνισμού του έργου με τίτλο { Προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων}.
13.   Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των υλικών , επισκευής του αντλιοστασίου Βελλιών ,της ΤΚ Βελλιών , του Δήμου Μονεμβασίας.
14.   Έκτακτη ανάθεση προμήθειας , ομαλού εκκινητή , με την εργασία εγκατάστασης , στο αντλιοστάσιο στη θέση «Μπούρα», της ΤΚ Παπαδιανίκων , του Δήμου Μονεμβασίας.
15.  Έκτακτη ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού και υλικών φίλτρου αποσιδήρωσης/απομαγγανίωσης πόσιμου νερού, για την υδρογεώτρηση στην θέση «Βρυσούλα» της ΤΚ Αγίου Νικολάου , του Δήμου Μονεμβασίας.
16.  Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.                                                                                                                        


                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 


   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                            

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Θεματα Σχολικης Επιτροπης , Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι: 6/10/2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                     Αρ. πρωτ: 15                                          

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                        Προς:  Μέλη   Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                    της  Α/βαθμιας  Σχολικής Επιτροπής
                                                                                                                                                                                                          

                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
                                                                  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη
                                                                 της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                                 για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 


   Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση.

     Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την Παρασκευή  10  Οκτωβρίου 2014, και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο  κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θέμα 1 :  «ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής και άνοιγμα Τραπεζικού  Λογαριασμού (στην ίδια Τράπεζα που διατηρούμε την ταμειακή μας διαχείριση ) ο οποίος θα χρησιμοποιείται μόνο για πληρωμές μέσω της  Ε.Α.Π. και του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ Α.Ε».

Θέμα 2 :  «Παραχώρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας για προπονήσεις στον Αθλητικό Όμιλο Μονεμβασίας  ( Σχετικά ,η υπ αριθ.   αίτηση του Συλλόγου και το πρακτικό της διεύθυνσης του Σχολείου )».

Θέμα 3 : «Παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Μονεμβασίας για χρηση στην ένωση γυναικών Μονεμβασίας  (Σχετικά ,η υπ αριθ. 22004/2014   αίτηση του Συλλόγου και το πρακτικό της διεύθυνσης του Σχολείου )».

Θέμα 4 : «Καθορισμός Σχολικών Συμβουλίων σε κάθε Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο του Δήμου μας».

Θέμα 5 : «Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου « Νηπιαγωγείο Αγίου Ιωάννη » , στην Ένωση Γυναικών Αγίου Ιωάννου  ( Σχετική η υπ αριθ.       αίτηση του Συλλόγου )»

Θέμα 6 : «Διάθεση Πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας  “  Κατασκευή Στεγάστρου στο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου Βοιών »

Θέμα 7 : «Διάθεση Πίστωσης για την προμήθεια εξωτερικής πόρτας στο ειδικό σχολείο Πακιων»

Θέμα 8 : «Διάθεση Πίστωσης για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ρειχέας  »

Θέμα 9 : «Συζήτηση Ένστασης της Διαμαντακη Δημητρούλας σχετικά με την απόφαση της Σχολικής Επιτροπής για την πρόσληψη καθαρίστριας στο Δημοτικό Σχολείο , Συκεας – Μεταμόρφωσης»

Θέμα 10 : «Διάθεση Πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας  “ επισκευή ρωγμής στο Νηπιαγωγείο Βελλιών»                                                              O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                       ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ