Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , Τρίτη 26 Αυγούστου 2014


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Μολάοι 22 Αυγούστου 2014
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                            Αριθ. Πρωτ.: 19068
Αριθμός προσκλήσεως 7

Πληρ.: Ζερβάκος Λεωνίδας
Τηλ: 2732360575
Fax: 2732360555

Προς: Τακτικά Μέλη Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής

Κ.κ.  1) Παναγιώτα Αλειφέρη
2) Γεώργιο Βουνελάκη
3) Ιωάννη Κολλιάκο
4) Χαράλαμπο Κουτσονικολή
5) Παναγιώτης Νικολινάκο
6) Σταύρο Χριστάκο                                                                                  
 (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους για την νόμιμη αναπλήρωσή σας)

     Θέμα: Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
           Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο την 26η Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Περί χορήγησης ή μη άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ιδιοκτησίας της “ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΕΜΠΕΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” στον οικισμό ‘Κάστρο’ της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας

2. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας της κ. Ανδριτσάκη Μαρίας του Διονυσίου στον οικισμό ‘Γέφυρα’ της ΤΚ Μονεμβασίας της ΔΕ Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

3. Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ» ιδιοκτησίας της κ. Κρυπωτού Μαρίας του Γεωργίου στον οικισμό ‘Κάστρο’ της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας της Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας.

4. Περί εγγράφου – διαβίβαση αναφοράς, της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σχετικά με την λειτουργία καταστημάτων του κεντρικού δρόμου Κάτω Πόλης (κάστρου) Μονεμβασίας.                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΙΦΤΑΚΗ - ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 


Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Εσοδα Δήμου Μονεμβασίας στην Υδρευση ετών 2011,2012,2013 ως Αυγουστο 2014

Μολάοι
Ασωπός
Βοιές
`
Ζαρακας
Μονεμβασία
Ύδρευση 2011
315000
143609
177948
26337
425097
286695
105600
0
319348
77389
Β Εξάμηνο 2010
74527
62028
64842
56346
106082
98245
60000
0
100000
194004
405451
410623
1,0128
Περασμένα Οικονομικά Έτη
106958
41108
105250
23120
203308
90996
15772
9479
238461
156887
669749
321590
0,4802
Σύνολο
496485
246745
348040
105803
734487
475936
181372
9479
657809
428280
1075200
732213
342987
Ύδρευση 2012
138189
91202
101748
65324
231977
166809
30124
22687
141502
94065
Β Εξάμηνο 2011`
86111
69499
94401
67848
203952
175840
10532
8799
142464
112711
537460
434697
0,8088
Περασμένα Οικονομικά Έτη
138414
61043
231661
109937
234591
115661
91324
65551
293690
177881
989680
530073
0,5356
Σύνολα
362714
221744
427810
243109
670520
458310
131980
97037
577656
384657
1527140
964770
562370
Ύδρευση 2013
145727
95204
107517
66193
199650
146725
24078
18155
134291
91075
Β Εξάμηνο 2012
140068
43915
184401
63635
211905
66385
33816
17268
182762
90134
752952
281337
0,3736
Περασμένα Οικονομικά Έτη
161760
124964
112469
84440
194311
161308
31017
26665
163618
130364
663175
527741
0,7958
Σύνολα
447555
264083
404387
214268
605866
374418
88911
62088
480671
311573
1416127
809078
607049
Ύδρευση 2014
110000
200
90000
0
185000
1105
25000
0
130000
0
Β Εξάμηνο 2013
150582
99772
119428
74503
174274
134622
27577
21502
146449
100885
618310
431284
0,6975
Περασμένα Οικονομικά Έτη
181370
34464
189254
30149
205449
44266
25429
6080
165262
36800
766764
151759
0,1979
Σύνολα
441952
134436
398682
104652
564723
179993
78006
27582
441711
137685
1385074
583043
802031


-          Στην πρώτη στήλη είναι τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί και στην δεύτερη αυτά που έχουν εισπραχθει

-          Με πράσινα γράμματα είναι το συνολικό ανείσπρακτο ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών κάθε περιόδου 

Τέλη Παρεπιδημούντων Δήμου Μονεμβασίας 2011,2012,2013 ως Αύγουστο 2014

2011
Μολαοι
Ασωπος
Βοιες
`
Ζαρακας
Μονεμβασια
Παρεπιδημούντων 2011
8000
641
2100
0
6000
4071
1000
38
18000
6978
Ακαθαριστων 2011
10000
417
16600
990
18000
18569
1000
302
15000
12885
Παρεπιδημούντων 2010
Ακαθαριστων 2010
από προηγουμενα ετη
Παρεπιδημούντων
32239
4354
0
0
0
0
0
0
20424
3483
Ακαθαριστων
3519
0
12479
2618
13319
1511
0
0
48706
12172
53758
5412
31179
3608
37319
24151
2000
340
102130
35518
Συνολο
226386
εισπραχθηκαν
69029
ανείσπρακτα
157357
2012
Μολαοι
Ασωπος
Βοιες
`
Ζαρακας
Μονεμβασια
Παρεπιδημούντων 2012
506
506
24
24
2748
2748
0
0
6170
1624
Ακαθαριστων 2012
371
371
1270
582
8842
8842
82
82
4642
4642
Παρεπιδημούντων 2011
1278
79
0
0
41
41
0
0
7302
6057
Ακαθαριστων 2011
34361
12371
6151
5015
3
3
154
154
10357
8544
από προηγουμενα ετη
Παρεπιδημούντων
27884
9739
0
0
0
0
0
0
21695
11038
Ακαθαριστων
3519
0
14847
3213
13362
233
112
76
45367
12420
67919
23066
22292
8834
24996
11867
348
312
95533
44325
Συνολο
211088
εισπραχθηκαν
88404
ανείσπρακτα
122684
2013
Μολαοι
Ασωπος
Βοιες
`
Ζαρακας
Μονεμβασια
Παρεπιδημούντων 2013
826
540
95
82
2758
2758
0
0
1022
1022
Ακαθαριστων 2013
317
317
4647
632
9913
9913
9
9
166
166
Παρεπιδημούντων 2012
0
0
2544
2172
1249
1249
0
0
4422
3527
Ακαθαριστων 2012
17097
6774
3545
2305
3336
1951
41
41
5463
3733
από προηγουμενα ετη
Παρεπιδημούντων
19346
2200
0
0
0
0
36
36
16447
9489
Ακαθαριστων
25509
3412
13458
848
13128
1066
326
135
36605
4943
63095
13243
24289
6039
30384
16937
412
221
64125
22880
Συνολο
182305
εισπραχθηκαν
59320
ανείσπρακτα
122985
2014
Μολαοι
Ασωπος
Βοιες
Ζαρακας
Μονεμβασια
Τελη Παρεπιδημουντων 2104
1000
119
800
0
2000
897
200
0
5000
140
Τελη Παρεπιδημούντων 2013
208,84
29
0
0
0
0
5284
2089
8106
4503
Τελη Παρεπιδημούντων από περασμένα οικονομικά έτη
17541
772
385
164
0
0
0
0
7854
420
Μολαοι
Ασωπος
Βοιες
Ζαρακας
Μονεμβασια
Τέλη Ακαθαρίστων 2104
2041
303
2000
473
6000
5778
11
11
6000
97
Τέλη Ακαθαρίστων 2103
14330
5169
585
371
0
0
2854
1267
12086
4686
Τέλη Ακαθαρίστων από περασμένα οικονομικά έτη
32420
335
17864
2813
0
0
190
67
33392
1259
Σύνολο
67540,84
6727
21634
3821
8000
6675
8539
3434
72438
11105
Σύνολο
178152
Εισπράχθηκαν
31762
ανείσπρακτα
146390
  Συνολικά τα ποσά που εισπράχθηκαν από το Δήμο Μονεμβασιάς από Τέλη Παρεπιδημούντων και Ακαθαρίστων είναι


2011
2012
2013
2014
Σύνολο
Μολαοι
5412
23066
13243
6727
48448
Ασωπος
3608
8834
6039
3821
22302
Βοιες
24151
11867
16937
6675
59630
Ζάρακας
340
312
221
3434
4307
Μονεμβασια
35518
44325
22880
11105
113828
 Σύνολο
69029
88404
59320
31762