Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μολάοι 19-01-2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: -845-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                                  

                                                                 Κ.κ.  1) Κόκκορη Παναγιώτη

                                                                          2) Κολλιάκο Ιωάννη

                                                   Προς:             3)Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4)Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5)Χριστάκο Σταύρο                                                                             
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους       
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
.
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 24η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική  συνεδρίαση και λήψη απόφασης  επί των  κατωτέρω θεμάτων:

  1. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου (Αφορά κατάθεση αγωγή αποζημίωσης του Δήμου κατά εταιρείας).
  2. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  3. Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2018 του Δήμου Μονεμβασίας.
  4. Περί διάθεσης πιστώσεων διαφόρων προμηθειών-εργασιών-έργων του Δήμου οικ. έτους 2018.
  5. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου  της ΤΚ Παντάνασσας ΔΕ Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας.
6.     Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου ΤΚ Μονεμβασίας }, του Δήμου Μονεμβασίας.
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
                                                                                             


Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ  ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Υπέβαλα σήμερα την παραίτηση μου από την θέση του Αντιδημάρχου Μονεμβασίας ώστε να γίνει δυνατή η κάλυψη της θέσης του Αντιδημάρχου από συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο για το υπόλοιπο διάστημα της Δημοτικής Περιόδου 2014-2019 .     

Οφείλω να ευχαριστήσω :

·       Τον Δήμαρχο Μονεμβασίας για την τιμή και την εμπιστοσύνη του με την Απόφαση του να με ορίσει Αντιδήμαρχο ΔΕ Μονεμβασίας για χρονική περίοδο είκοσι μηνών αλλά και για την συνεχή και άψογη συνεργασία για τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας και την ανταπόκριση του στην αντιμετώπιση των προβλημάτων δεδομένου των δύσκολων οικονομικών συνθηκών .

·       Τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους , τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους υπαλλήλους της δημοτικής ενότητας Μονεμβασίας με τους οποίους για μια ακόμα φορά από κοινού αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα της περιοχής μας .

Την χρονική περίοδο από τον Μάιο του 2016 μέχρι σήμερα στην περιοχή μας υλοποιήθηκαν πολλά έργα ενώ δρομολογήθηκε η λύση μεγάλων θεμάτων της περιοχής μας , όλα αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας .

·       Υλοποιήθηκε η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου Μονεμβασίας με δυο εργολαβίες προϋπολογισμού 123.000 € η κάθε μία ενώ στον προϋπολογισμό του 2018 έχει ψηφιστεί η Τρίτη φάση ανάπλασης προς την περιοχή της Μαρίνας .
  
·       Μετά από δυο άγονες δημοπρασίες για τεχνικούς λόγους είναι σε εξέλιξη η τρίτη δημοπρασία για την αξιοποίηση του Τουριστικού Περιπτέρου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 2.136.000 € . Η προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 11η Ιανουαρίου 2018 .


·       Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ονοματοδοσία οδών και πλατειών Μονεμβασίας , η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 . Έχει σταλεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έγκριση και απομένει η αποδοχή από το δημοτικό συμβούλιο και η εφαρμογή της .Η συγκεκριμένη δράση αποτελούσε στόχο της θητείας μου γι αυτό βοήθησα τον πρόεδρο Δημήτρη Χουσάκο και τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας να υλοποιηθεί , όπως και η μελέτη σχετικά με το Ηρώο πεσόντων  , ονόματα ηρώων και θέση του μνημείου .

·       Μετά από πολλά χρόνια έχει γίνει η δημοπρασία για την διάνοιξη δύο γεωτρήσεων στην περιοχή μας ( Αγιος Στέφανος και Κουλέντια ) ενώ στον προϋπολογισμό του 2018 έχει συμπεριληφθεί η διάνοιξη δυο ακόμα γεωτρήσεων ( στα Κουλέντια , Φούτια και στον Άγιο Ιωάννη ). Παράλληλα έγινε η αξιοποίηση ανενεργών γεωτρήσεων , η αποδοχή δωρεάς γεώτρησης από τον Ηλία και την Ευαγγελία Δούκα  , η αγορά και η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της γεώτρησης του Αγίου Ζώσιμου και πλήθος άλλων παρεμβάσεων στα δίκτυα ύδρευσης ώστε να αντιμετωπιστεί το κυριότερη πρόβλημα της περιοχής μας .

·        Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έγινε προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΑΡΝΩΝ με χρηματοδότηση του Δήμου Μονεμβασίας για την εκπόνηση μελετών για μεγάλα θέματα που απασχολούν για πολλά χρόνια την περιοχή μας όπως
·        μελέτη για τον φωτισμό του Κάστρου Μονεμβασίας
·        Αναγνωριστική μελέτη για την δημιουργία περιφερειακού δρόμου στη Μονεμβασιά
·        Μελέτη για την στατική επάρκεια της Γέφυρας
·        Μελέτη για την δημιουργία συστήματος μεταφοράς επισκεπτών στην Άνω πόλη του Κάστρου Μονεμβασίας .
·        Ήδη εκπονείται η μελέτη λιμενικών εγκαταστάσεων  Μονεμβασιάς , προϋπολογισμού 30.000 € από την εταιρεία ΜΑΡΝΕΤ και έχει κατατεθεί η περιβαλλοντική μελέτη προς έγκριση .
Μια σειρά  έργων βελτίωσαν τις υποδομές στην Μονεμβασιά όπως
·        Η προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου στην παιδική χαρά Μονεμβασίας 12.000 €
·        Η επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Μονεμβασίας από την διάβρωση 13.000 €
·        Η επισκευή των πλευρικών τοιχωμάτων της γέφυρας Μονεμβασίας και της παραλιακής ζώνης στο Κάκκαβο 7.200 €
·        Η επισκευή και βελτίωση χώρων στο κεντρικό αντλιοστάσιο και στην πλάκα 5.000 €
·        Η κατασκευή χώρων για την. τοποθέτηση των κάδων στην πύλη του Κάστρου Μονεμβασίας και στον χώρο της Μαρίνας
·        Έγινε διαγράμμιση  180 θέσεων στάθμευσης στα «Φτερά» μετά γτη Γέφυρα  από το προσωπικό του Δήμου με την καθοδήγηση του τοπογράφου Σωτήρη Διαμαντα  ειδικού συνεργάτη του Δήμου βελτιώνοντας κατά πολύ την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Μονεμβάσιας αφού πριν την διαγράμμιση οι θέσεις στάθμευσης ήταν περίπου 80 . 
·        Τοποθετήθηκε ένα πυλώνας φωτισμού στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής ενώ ήδη έχει δοθεί σε εργολάβο η τοποθέτηση δεύτερου πυλώνα . Παράλληλα έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στο δασαρχείο Μολάων για την παραχώρηση προς το Δήμο , δασικής έκτασης απέναντι από το υπάρχον Γήπεδο για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων .
·       Στο βιολογικό καθαρισμό υλοποιήθηκε ερευνητικό πρόγραμμα απόσμησης στα φρεάτια και στο δίκτυο του Κάστρου και της Γέφυρας σε συνεργασία με τον Καθηγητή Πάρη Μελίδη του Πανεπιστημίου Ξάνθης , με μηδενισμό σχεδόν των οσμών στο δίκτυο της πόλης και σημαντικού περιορισμού στο χώρο του εργοστασίου του βιολογικού . Με τη λειτουργία των βιολογικών Μολάων και Πλύτρας και αργότερα της Νεάπολης θα μειωθεί πολύ σημαντικά ο αριθμός των βυτιοφόρων που εξυπηρετούνται στη Μονεμβασιά και κατά συνέπεια οι οσμές του βιολογικού . Στο χώρο του βιολογικού έγινε η φύτευση 400 δέντρων περίπου που ποτίζονται από το υγρό  υπόλοιπο του βιολογικού ενώ έγιναν εργασίες αυτοματισμού του εργοστασίου προϋπολογισμού 35.000 € .
          Παράλληλα ολοκληρώνεται η μελέτη για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του βιολογικού  καθαρισμού που χρηματοδοτήθηκε από τη Δήμο και έχει προϋπολογισμό περίπου 1.500.000 € ώστε να  ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να γίνει τριτοβάθμιας επεξεργασία .
          Τέλος με την οργάνωση εξυπηρέτησης των βυτιοφόρων έγινε δυνατή η αύξηση των εσόδων του Δήμου .

·       Στο χώρο της Μαρίνας έγινε δυνατή η καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών αφού τοποθετήθηκαν κάμερες ασφαλείας και ασύρματη δίκτυο Ίντερνετ , ενώ με την τοποθέτηση πινακίδων και την βοήθεια του Λιμενικού σώματος αλλά και υπαλλήλων του δήμου έγινε δυνατή η εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού σκαφών και η αύξηση των εσόδων του Δήμου .Από την περιφέρεια Πελοποννήσου εκπονείται αυτό το διάστημα μελέτη για την απορρόφηση 1.000.000 € που έχει διατεθεί με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη με την οποία θα γίνει επέκταση του προσήνεμου Μόλου και κατασκευή μιας ακόμα κάθετης προβλήτας .

·        Στο κάστρο Επιδαύρου Λιμηράς έγινε για πρώτη φορά εκτεταμένος καθαρισμός του αρχαιολογικού χώρου με πιστώσεις του δήμου περίπου 12.000 € και με επανειλημμένες επισκέψεις αρχαιολόγων αναμένεται να γίνει μελέτη ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου ώστε να γίνει επισκέψιμος .

·       Για πρώτη φορά η παραλιακή Ζώνη πορί , κρεμμύδι και ο οικισμός της παλιάς Μονεμβασίας υδρεύονται με πόσιμο νερό ύδρευσης δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα δεκαετιών της περιοχής .
  Έγινε η κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Παναγίτσα Κουλεντίων προϋπολογισμού 6.000 € ώστε να γίνει δυνατή με το νέο προϋπολογισμό του Δήμου η κατασκευή δίκτυο ύδρευσης στον τελευταίο οικισμό του Δήμου που δεν είχε δίκτυο ύδρευσης . Τοποθετήθηκε αυτοματισμός νερού στον οικισμό Καλύβες ενώ στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα 2018 έχει ενταχθεί η αλλαγή  δικτύου  ύδρευσης στα Κουλέντια και στη Φλόκα με πίστωση 20.000 € , όπως και η τοποθέτηση πιεστικών στο Κάστρο Μονεμβασιάς και στον οικισμό Καλύβες .
Τοποθετήθηκε μοτέρ στην δεύτερη γεώτρηση Αγίου Δημητρίου με πίστωση 18.000 € .
Έγινε η μελέτη για την Ανάπλαση πλατείας της Αγγελώνας με πίστωση του Δήμου σε συνεργασία με τον Φιλοπρόοδο σύλλογο με πίστωση 3.000 € , η κατασκευή στάσης στην Βρύση Βελλιων με 6.000 € , η κατασκευή περίφραξης στο κοιμητήριο Βελλιων 7.200 €  και η ανάπλαση του χώρου στην πηγή Κουκάκι και στην Βρύση του Αγίου Νικολάου με πίστωση 7.200 € , οι οποίες ανατεθεί σε εργολήπτη .
Εκτός από τα παραπάνω εκτελέστηκαν το 2016 και το 2017 έργα ασφαλτοστρώσεων και τσιμεντοστρώσεων στις Τοπικές Κοινότητες προϋπολογισμού περίπου 200.000 € στα πλαίσια του τεχνικού προγράμματος των Τοπικών Κοινοτήτων . 
Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Γυμνασίου Μονεμβασιάς με πίστωση 15.000 € που διέθεσε ο Δήμος Μονεμβασίας και η οποία προβλέπει επεμβάσεις στο κτίριο και στον προαύλιο χώρο ( αλλαγή κουφωμάτων , δαπέδων , ενίσχυση τοιχωμάτων ) συνολικού προϋπολογισμού 570.000 €  περίπου .  Παράλληλα έχει υποβληθεί κτιριολογικό πρόγραμμα προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας για την κατασκευή αιθουσών .
Διατέθηκαν 19.000 € για την βελτίωση δυο γεφυριών στο δρόμο Μονεμβάσια – Άγιο Φωκά ( ήδη έχει προκύψει ο ανάδοχος εργολήπτης με διαγωνισμό ) . Πρέπει να αναφέρω ότι ήδη έχει εγκριθεί πίστωση 1.000.000 €  από την περιφέρεια Πελοποννήσου και πρέπει να ευχαριστήσω δημόσια και θερμά τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη και την Αντιπεριφερειάρχη Ντία Τζανετεα για μια σειρά δράσεων που έχουν σχέση με την περιοχή μας . Ήδη το προηγούμενο καλοκαίρι  δόθηκε σε κυκλοφορία ο δρόμος Αγίου Φωκά – Νεάπολη , έγιναν τα εγκαίνια έργων στην Άνω Πόλη του Κάστρου , έχει ψηφιστεί 1.500.000 € για την Μαρίνα Μονεμβασιάς κ.α. 
Στην καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων έγινε σημαντική προσπάθεια από το προσωπικό του Δήμου , μόνιμους και έκτακτους υπαλλήλους για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων των παραλιών και το οδικό δίκτυο . Για πρώτη φορά ο δήμος προχώρησε στην συλλογή των απορριμμάτων από τα καταστήματα με αυτοκίνητο και προσωπικό του Δήμου τον μήνα Αύγουστο , με αποτέλεσμα την ριζική αντιμετώπιση του φαινομένου των γεμάτων κάδων . Στόχος είναι την επομένη περίοδο να επεκταθεί και στα καταστήματα του Κάστρου αλλά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα .
Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα δυσοσμίας των κάδων με πλύσιμο κάδων την θερινή περίοδο ενώ έγινε πύκνωση των δρομολογίων του απορριμματοφόρου για την συλλογή του πράσινου κάδου αλλά και των δρομολογίων ανακύκλωσης  . 

Στην πυρόσβεση του Κάστρου έγινε για πρώτη φορά φέτος αποψίλωση στο δασάκι της κάτω πόλης και σε όλα τα σημεία του οικισμού , ενώ σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία και την πυροσβεστική έχουν παραγγελθεί με πιστώσεις του Δήμου αγωγοί μεταφοράς νερού στο πάνω κάστρο , ενώ θα γίνει στεγανοποίηση και χρήση της δεξαμενής Κερατσίνι στην Άνω Πόλη χωρητικότητας 180 κυβικών νερού με τοποθέτηση αντλίας πυρόσβεσης .

Επίσης με πιστώσεις του Δήμου έγινε δυνατό το άνοιγμα της Άνω πόλης για τους επισκέπτες όλη την διάρκεια της ημέρας αφού έγιναν οι απαραίτητες εργασίες ασφάλειας που προτάθηκαν από την αρχαιολογική υπηρεσία . 

Οφείλω να ευχαριστήσω τον εφημέριο Μονεμβασιάς Πατέρα Κωνσταντίνο Κρυπωτο για την άψογη και συνεχή συνεργασία και να τονίσω ότι ο δήμος στήριξε αποτελεσματικά τις πρωτοβουλίες του εφημερίου μας , για πρώτη φορά η περιφορα του επιταφιου  ναό της  Αγίας  Σοφίας στην Άνω Πόλη ( είχε ήδη ανέβει στην Άνω πόλη το 2016 ), έγινε για δυο χρονιές ο επιτάφιος της παναγίας το Δεκαπενταύγουστο ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου βοήθησαν ενεργά σε όλες τις θρησκευτικές εκδηλώσεις .
Δεν μπορούν σε λίγες γραμμές να γραφούν όλες οι δρασεις  των είκοσι μηνών , οι οποίες είναι αναρτημένες στο προσωπικό μου ιστολογιο www.xristakos.blogspot.com και στο facebook . Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη ή ορισμένα θέματα έμειναν πίσω , η μάχη δόθηκε συνεχής και καθημερινή .
Τέλος θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους δημότες της Μονεμβασιάς και της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι για 22 χρόνια από το 1994 μου κάνουν την ύψιστη τιμή να με εκλέγουν συνεχώς στην πρώτη θέση του Δημοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασιάς , πρώην Καποδιστριακού Δήμου , στα πλαίσια μιας αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης και διαρκούς καθημερινής  προσπάθειας όλα αυτά τα χρόνια για την πρόοδο και την ανάπτυξη της περιοχής μας .
 Η δράση στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει συνέχεια  , όλα είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας .
  Εύχομαι καλή και δημιουργική  θητεία στο νέο Αντιδήμαρχο . Από την πλευρά μου θα συνεχίσω την καθημερινή προσπάθεια από την θέση του Δημοτικού Συμβούλου , του Πρόεδρου της α/θμιας Σχολικής Επιτροπής , του εντεταλμένου συμβούλου Οικονομικών θεμάτων του Δήμου και του μέλους των Διοικητών Συμβουλίων της Οικονομικής Επιτροπής και του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μονεμβασιάς .
 Καλή και δημιουργική χρονιά !! 

                                                                                 Σταύρος Χριστάκος 
                                                                              Δημοτικός Σύμβουλος