Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 30 Μαίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   09/2017                                    Μολάοι 25  Μαΐου  2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Μονεμβασίας,
Λαχίου, Νομίων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 30η  Μαΐου    τ.ε.  ημέρα Τρίτη  και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί προσλήψεως προσωπικού με τρίμηνη σύμβαση για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Α. Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας σε τρίτους με σύμβαση μισθοδοτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι),
Β. Περί καθορισμού των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού κατόπιν δημοπρασίας και καθορισμού τιμής εκκίνησης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

4. «Περί αποδοχής επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα της Κοινωνικής Εργασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Ζάρακα», προϋπολογισμού 39.496,5 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τραϊφόρος Παναγιώτης.
6. «Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Μολάων», προϋπολογισμού 14.989,14 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμος.

9. «Περί εγκρίσεως ή  του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επεκτάσεις – αντικαταστάσεις αγωγών ύδρευσης και κατασκευή νέων παροχών στην Τ.Κ. Μονεμβασίας»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

10. «Περί καθορισμού της αντιμισθίας της Προέδρου και Αντιπροέδρου του   Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 22/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

12. «Περί έγκρισης της αριθ. 14/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

13. «Περί έγκρισης της αριθ. 13/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας «Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.», η οποία αφορά  την επιβολή εισιτηρίου στο Μουσείο Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης».
Εισηγήτρια: κ. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα πρόεδρος Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.

14. «Περί έγκρισης της αριθ. 48/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου  Μονεμβασίας, η οποία αφορά  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Εισηγητής:  κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου».

15. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

17. «Συμπλήρωση της αριθ. 108/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την απευθείας αγορά ακινήτου (γεώτρηση) στην ΤΚ Νομίων».
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή


                                                        Σπύρος Αβδούλος

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Κατασκευή εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο Επιδαύρου Λιμηράς

Τρίτη 23 Μαΐου 2017
Στο Κάστρο Επιδαυρου Λιμηρας για την κατασκευή εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο από την παραλία Καστρακι , με τον ειδικό συνεργάτη του Δήμου Σωτήρη Διαμαντά και τον υπάλληλο της εφορείας Αρχαιοτήτων Παναγιώτη Σκάγκο.

Δημοπρασία για το Τουριστικό Περίπτερο Μονεμβασίας

Τετάρτη 23 Μαΐου 2017
Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής
Μεταξύ των θεμάτων
2. Καθορισμός όρων ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως τουέργου με τίτλο {Αξιοποίηση τουριστικού περιπτέρου στην ΤΚ Μονεμβασίας} του Δήμου Μονεμβασίας
Η διαδικασία για τον διαγωνισμό είναι η εξής :
Καθορισμός όρων δημοπρασίας από την οικονομική επιτροπή και έγκριση των όρων από την αρμόδια επιτροπή του ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ
διακήρυξη δημοπρασίας σε χρονικό διάστημα 25 ημερών
Ανάδειξη αναδόχου
Έγκριση πρακτικών από την οικονομική επιτροπή
Υπογραφή σύμβασης
Προσυμβατικός έλεγχος από το ελεγκτικό συνέδριο
Εγκατάσταση αναδόχου
Η παραπάνω διαδικασία προβλέπεται να ολοκληρωθεί την θερινή περίοδο και το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει το έργο .


Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Μελέτη Τουριστικού Περιπτέρου Μονεμβασίας
Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 16 Μαίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   08/2017                                    Μολάοι 11  Μαΐου  2017

 


 

   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                    


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Νεάπολης, Μονεμβασίας, Μεσοχωρίου, Λαχίου, Αγίου Νικολάου Βοιών,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 16η  Μαίου    τ.ε.  ημέρα Τρίτη  και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

2.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2017».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 2.000.000,00 € για την εκτέλεση του έργου  «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Μονεμβασίας», από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» και στη Δράση 14.6iv.33.33.2 – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 – Έγκριση υλοποίησης – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

4. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 88.700,00 € για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας». 
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

5. «Περί διαθέσεως πιστώσεως για αθλητικές εκδηλώσεις»
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

6. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  του έργου με τίτλο «Προστασία οικισμού ΔΔ Λαχίου από κατολισθήσεις»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία οικισμού ΔΔ Μεσοχωρίου από κατολισθήσεις».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

9. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Λαχίου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

10. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων ΔΔ Αγίου Νικολάου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

11. «Περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή

                                                        Σπύρος Αβδούλος

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Θέματα Συνεδρίασης Δ.Σ . Λιμενικού Ταμείου Δήμου Μονεμβασίας ( Πέμπτη 11 Μαίου 2017 )

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νεάπολη 8 Μαΐου 2017                                                                                                
ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                           Αριθ. Πρωτ.:  -434-                                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

                                                    Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η         
                   
                                                                        Π Ρ Ο Σ :        
                                 
                              Τα Μέλη  Δημοτικού Λιμενικoύ Ταμείου Μονεμβασίας.                                 
(Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας να ενημερώσετε
τα αναπληρωματικά μέλη της κατηγορίας σας με τη σειρά
εκλογής τους για τη νόμιμη αναπλήρωσή σας).

                                                                 KOIN. :
                                            -Κον  Δήμαρχο Δήμου Μονεμβασίας.
                                     -κ. Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Μονεμβασίας.
      
       Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας, στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας στη Νεάπολη, την 12η Μαΐου  2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί  των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο :  Διάθεση πιστώσεων- Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για
                   προμήθειες του Δήμου.
ΘΕΜΑ 2ο : Διάθεση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 3Ο : Αναμόρφωση προϋπ/σμού 2017 για ανάγκες του Λιμενικού
                  Ταμείου.
ΘΕΜΑ 4ο : Αίτηση της ENVITEC Α.Ε. για παραχώρηση χώρου στην
                  εξομοιούμενη ζώνη Λιμεν. Εγκατάστασης Παλαιοκάστρου.
ΘΕΜΑ 5ο  : Αίτηση για παραχώρηση χώρου στην Εξομοιούμενη Ζώνη
                  Λιμ. Εγκατάστασης Μονεμβασίας, για άσκηση υπαίθριου
                  στάσιμου εμπορίου.
ΘΕΜΑ 6ο : Αίτηση καταστηματάρχη περί παραχώρησης Χερσαίας
                  Ζώνης Λιμένα Νεάπολης (ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ).

                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


                   ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 10 Μαίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μολάοι 05-05-2017

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: -6450-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                                  

                                                                 Κ.κ.  1) Κόκκορη Παναγιώτη

                                                                          2) Κολλιάκο Ιωάννη

                                                   Προς:             3)Καλογερίνη Ηλία
                                                                          4)Σουρλά Ιωάννη
                                                                          5)Χριστάκο Σταύρο                                                                             
                                                                          6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                             για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 


Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 10η Μαΐου  2017, ημέρα   Τετάρτη   και ώρα 11:00 π.μ. για τακτική  συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:
1.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2017.
2.    Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
3.    Έκτακτη ανάθεση προμηθειών μετά των απαραίτητων εργασιών  αποκατάστασης έκτακτης βλάβης στο αντλιοστάσιο της ΤΚ Μονεμβασίας   του Δήμου Μονεμβασίας.
4.    Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο {Κατασκευή στηθαίου στην ΤΚ Κυπαρισσίου ΔΕ Ζάρακα } του Δήμου Μονεμβασίας.
5.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλάβης εξοπλισμού εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μονεμβασίας  του Δήμου Μονεμβασίας.
6.    Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση λογαριασμού.
7.    Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο αντλιοστάσιο λυμάτων εντός του Δημαρχείου και εργασίες συντήρησης –επισκευής  υδραυλικής εγκατάστασης στα W.C του Δημαρχείου Δήμου Μονεμβασίας.
8.    Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή.
9.    Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΤΚ & ΔΚ.
10.  Περί αποδοχής δωρεάς αγροκτήματος ιδιοκτησίας κ. Ζουρντού Παρασκευά.
11.  Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο {Συντήρηση δημοτικών οδών ΔΚ Νεάπολης, ΤΚ Μεσοχωρίου & ΤΚ Φαρακλού ΔΕ Βοιών} του Δήμου Μονεμβασίας.
12.  Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλαβών δικτύων ύδρευσης των ΔΕ Ασωπού,Ζάρακα & Βοιών  του Δήμου Μονεμβασίας.
13.  Περί κατακύρωσης 1ουσταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια λαμπτήρων , Ντουί , ασφαλειών και λοιπών ειδών δημοτικού φωτισμού }του Δήμου Μονεμβασίας.
14.  Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών  αποκατάστασης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου της ΤΚ Φοινικίου ΔΕ Ασωπού του Δήμου Μονεμβασίας.                                                                                             Ο Πρόεδρος 
                                                                                       Κώστας Μαυρομιχάλης