Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Εσοδα Δήμου Μονεμβασίας ετών 2011-2012-2013-2014-2015

2011 2012 2013 2014 2015
Μισθώματα 27934 17735 47590 36598 28668
Δικαίωμα Βοσκής 21955 19475 21766 19392 3306
Τόκοι Καταθέσεων 213731 337581 371352 245112 199455
Καθαριότητα 1255415 1793293 1642000 1454044 1581564
Υδρευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο ) 415934 440989 418074 410097 403347
Αποχέτευση τρέχοντος ετους ( α εξαμηνο ) 1031 31779 32769 33491 34950
Κοιμητήρια 56364 90667 75142 86944 85046
ΤΑΠ ( δικες μας εισπραξεις ) 56000 143000 60000 85000 145000
ΤΑΠ κρατικη ενίσχυση 30000 30850 63000 45790 36000
Τελος Παρεπιδημούντων τρεχοντος ετους 9401 4903 4403 8918 8826
Τελος Ακαθαρίστων τρέχοντος έτους 31708 11646 11039 19088 18460
Κοινοχρηστοι Αιγιαλός 100000 67682 30285 49349 20016
Ανανεωσιμες πηγές ενέργειας 100835 101588 75251 126599 58815
Φορος Ζύθου 27434 17913 38000 8810
Φορος Ηλεκτροδοτούμενων 39086 42000 38000 34610 57253
ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες 4246203 3017889 2669396 2715359 2749065
ΚΑΠ για σχολεία 187878 112727 152605 164655 188699
Μισθωματα σχολείων 17454 30399 26138 16761 57410
Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27 186047 372094 341086 402053
609671
Επενδυσεις αρθρου 27 118788 237576 217778 258423
ΣΑΤΑ 438801 789490 751640 513854 408330
Συντηρησεις Σχολείων 24470 56070 36700 37100
37100
Πυροπροστασία 110900 93054 88700
88700
Προστιμα ΚΟΚ 62568 27848 22318 20371 15619
ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
Υδρευση Β εξαμηνο 390420 434670 527743 498088 480753
Αρδευση 17045 14577 18811 15370 18146
Ακαθαριστων 3000 7099 14800 39000 22500
Αιγιαλών 11000
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΣΑΤΑ 2011 707612
Λειτουργικες δαπανες αρθρου 27 186047
Επενδυσεις αρθρου 27 118788
Υδρευση 314561 530075 281520 275981 304332
Αρδευση 7351 3157 4689 5567 4212
Αποχέτευση 21133 38228 24257 45188 20061
Ακαθαριστων 22000 37000 21000 31855 33754

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

            
                                              
                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι  23-09-2016

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: -15031-

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Δουμάνη Σοφία    

                                                                         2) Μαρούση Χαράλαμπο
                                                        Προς:       3) Καλογερίνη Ηλία
                                                                         4) Σουρλά Ιωάννη
                                                                         5) Χριστάκο Σταύρο                                                                        
                                                                         6) Αναγνωστοπούλου Ελένη
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας)

Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 28η  Σεπτεμβρίου  2016, ημέρα   Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

 1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 2. Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2016.
 3. Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 4. Εξέταση της υπ΄αριθ. Πρωτ. 13922/06-09-2016 αίτησης των κ.κ. Μαυρομιχάλη Κων/νου, Σουρλά Ιωάννη & Τσαφατίνου Κατερίνας περί νομικής στήριξης.
 5. Προέλεγχος απολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Μονεμβασίας.
 6. Περί απαλλαγής υπολόγου και έγκριση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
 7. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτων βλαβών δικτύων ύδρευσης , λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης-9-2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.
 8. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίου ΔΚ Μολάων (θέση Φρέζα) της ΔΕ Μολάων, του Δήμου Μονεμβασίας.
 9. Περί αποδοχής ή μη παραχώρησης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας κ. ΜΑΡΙ ΚΡΙΣΤΙΝ-ΑΝΝΙΚ ΠΕΤΡΟΒΙΞ  εντός οικισμού  στην ΤΚ Αγγελώνας της ΔΕ Μονεμβασίας, Δήμου Μονεμβασίας.
 10. Έκτακτη ανάθεση εργασιών μετά των απαραίτητων υλικών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης μηχανημάτων αντλιοστασίων στις ΤΚ Λαχίου & Αγίου Γεωργίου της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 11. Περί έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.
 12. Έκτακτη ανάθεση προμηθειών  μετά των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης έκτακτης βλάβης αντλιοστασίου της ΤΚ Παντάνασσας της ΔΕ Βοιών, του Δήμου Μονεμβασίας.
 13. Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσα περίπτωσης (άρθρο 72 παρ.δ΄Ν.3852/2010).
 14. Αποκατάσταση κατεστραμμένων τσιμεντοδρόμων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης-09-2016 που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 155.000,00€ .
15.  Έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή των προέδρων των ΔΚ & ΤΚ.
 1.  Αποκατάσταση κατεστραμμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων   λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης-09-2016 που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 80.000,00€.
 2. Αποκατάσταση καταρευσάντων τοιχίων εντός ΤΚ Πακίων & ΤΚ Κουπιών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων  της 7ης-09-2016 που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 20.000,00€.
 3. Αποκατάσταση φθορών στο συγκρότημα αποδυτηρίων τύπου Ε6 του Δημοτικού Σταδίου Μολάων που  προκλήθηκαν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας προϋπολογισμού 13.000,00€.
 4.  Επικαιροποίηση –έλεγχος δικαιολογητικών του έργου με τίτλο {Προσθήκη αίθουσας στο 1ο  Νηπιαγωγείο Μολάων}.
20.  Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών Αγροτικής οδοποιίας , λόγω έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.  
 1. Έκτακτη ανάθεση εργασιών καθαρισμού & απόφραξης φαραγγιού «Λάρνακα» λόγω  έντονων καιρικών φαινομένων της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Μολάων του Δήμου Μονεμβασίας.Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:   11/2016                                    Μολάοι 14  Σεπτεμβρίου  2016

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Μολάων, Νεάπολης, Μονεμβασίας,Λαχίου,
Αγ. Νικολάου Βοιών, Κάτω Καστανέας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους & Εκπροσώπους Λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπ. Φορείς (Μέσω των Δ. Ε.).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  20η   Σεπτεμβρίου τ.ε.  ημέρα Τρίτη  και ώρα   18.00    για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

1.  «Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έργων οικ. έτους 2016».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

2. «Περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Επισκευή Ανωδομής στη ΧΖ λιμένα Μονεμβασίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του πράσινου Ταμείου με κωδικό Αστική 2014».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ . Χριστάκος Σταύρος.

4. «Περί δεσμεύσεως του Δήμου Μονεμβασίας για κάλυψη του επιπλέον ποσού των 120.000,00 € για το έργο «Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο  «Μελέτη αξιοποίησης του τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας», το οποίο έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση στην πρόσκληση α/α ΟΠΣ 1474 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ . Χριστάκος Σταύρος.

5. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 400.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικών οδών Δ.Δ. Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 500.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. Περί καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Μεσοχωρίου και Δ.Δ. Φαρακλού», προϋπολογισμού 300.000,00 €»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Κατασκευή παροχών σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Δ.Κ. Μολάων».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

9. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ . Χριστάκος Σταύρος.

11. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο  «Μελέτη αξιοποίησης του τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος

12. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων και δημοτικού οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

13. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαχίου Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

14. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

15. «Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Προσθήκη κατ΄επέκταση βοηθητικών χώρων σε υπάρχον κτίριο προ του 1955».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

16. «Περί Ανακλήσεως της αριθ. 165/2016 Απόφασης Δ.Σ. – Απευθείας εκμίσθωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κάτω Καστανέας Δ.Ε. Βοιών».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

17. «Περί ορισμού νέου μέλους στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

18. «Περί ορισμού νέου μέλους στο Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.).
Εισηγητής κ. Δήμαρχος.

19. «Περί  Αποδοχής χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή της ανωτέρω χρηματοδότησης».
Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

20. «Περί παρατάσεως  της προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ. για τη λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτού στη Δ.Ε. Βοιών του Δήμου μας και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

21. «Περί διαγραφής οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστάκος Σταύρος.

22. «Περί εγκρίσεως της κάλυψης δαπάνης κηδείας απόρου κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή


                                                        Σπύρος Αβδούλος

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Τεχνικό Πρόγραμμα Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας , έτους 2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
**************************************************
Συνεδρίασης της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας,  της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβασίας - Δήμου Μονεμβασίας.

Απόφαση 5/2016

Στην Τοπική Κοινότητα  Μονεμβασίας, σήμερα στις 25  του μηνός Αυγούστου έτους 2016 ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 09:30 , το Τοπικό Συμβούλιο Μονεμβασίας  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ. 3/19.08.2016 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη της Τοπικής Κοινότητας για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :


Θέμα1οΣυζήτηση σχετικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος
              έτους 2017.»

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου, Νίκη Πετράκου, για την τήρηση των πρακτικών (αναπληρώτρια σχετική απόφαση Δημάρχου 27/9.02.2015). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3)  Τοπικών Συμβούλων ήταν :

Παρόντες
Απόντες
1.Δημήτριος Χουσάκος του Αναστασίου (Πρόεδρος)
Ουδείς
2. Ιωάννης Μπλέτας του Γεωργίου

3. Λάζαρος Σκάγκος του Ιωάννου                         


Ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.


Θέμα1οΣυζήτηση σχετικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος
              έτους 2017.»

Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Μονεμβασίας Σταύρος Χριστάκος ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου για τα τρέχοντα θέματα του Δήμου στην Μονεμβασία και ανέφερε ότι στη κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος υπάρχει άριστη συνεργασία με το Πρόεδρο και τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας  είπε τα εξής :

 Με το αριθ. Πρωτ. 11876/1-8-2016 έγγραφο του Δήμου με θέμα: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017», μας γνωστοποιείται ότι πρέπει  να εισηγηθούμε στην εκτελεστική επιτροπή του Δήμου με τη λήψη σχετικής απόφασης, η οποία θα περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας ανάλογα τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς μας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τεχνικό πρόγραμμα.
Το ετήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα έργα που πρόκειται να εκτελεστούν και αφορούν σε οδοποιίες, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, αναπλάσεις σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πλατείες κλπ).
 Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ.4 του Ν. 3852/2010 και του άρθρο 77 «Προϋπολογισμός δήμων» και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζουν ομόφωνα

Καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2017 της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας ως ακολούθως:
1.Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Γέφυρα της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας:
- Από γωνιά Εθνικής Τράπεζας μέχρι κατάστημα κ. Παναγιώτας Χούτρη
- Από ξενοδοχείο Φιλοξένια ,  κατάστημα Αστερίας, ψαράδικο
κ. Μαστρογιαννάκου
- Από γωνία φούρνου κ. Αγγελάκου μέχρι την εκκλησία του Οσίου Λεοντίου. 
2.Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Αγίας Κυριακής  της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας:
- Δρόμος προς οικία Αυλωνίτη
- Δρόμος έως ενοικιαζόμενα δωμάτια κ. Δημοσθένη Χριστάκου
- Δρόμος από οικία Δρίβα προς οικία Μπλέτα
3.Τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό Γέφυρα της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας:
- Υπόλοιπο Μαρίνας
- Στροφή πλησίον Γυμνάσιου
- Δρόμος προς οικία Καστανιά Δημητρίου
4.Τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό Αγία Κυριακή της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας:
- Δρόμος οικία Κωνστανίδη Λουκά προς Αγία Κυριακή
5. Οικισμός Κάστρο
- Επισκευή καλντεριμιών στο Κάστρο και δημιουργία αντιολισθητικής επιφάνειας όπου απαιτείται
- Βελτίωση και συντήρηση του περιμετρικού μονοπατιού του Κάστρου μήκους 1850μ.
6. Υπόλοιπα έργα:
- Επέκταση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης όπου απαιτείται. 
- Επαναχάραξη αιγιαλού από Κάκκαβο έως Γλυφάδα
- Μελέτη ανάπλασης πλατείας Αγίας Κυριακής
- Μελέτη για τον φωτισμό από στη θέση «Φτερά» ( βενζινάδικο κ.    
 Αγγελάκου)  έως την αρχή της Γέφυρας ( Καστέλλο) σε συνδυασμό με το  
 χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ( σχετική απόφαση 6/2014).Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  5/2016.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω :

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη

1.  Ιωάννης Μπλέτας του Γεωργίου
Δημήτριος Χουσάκος


2. Λάζαρος Σκάγκος του Ιωάννου


Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Τ. Σ.Δημήτριος Χουσάκος