Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Δήμος Μονεμβασίας , Καταναλώσεις και έσοδα απο την υδρευση Α Εξαμήνου 2015 ανά τοπική Κοινότητα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015
Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΥΒΙΚΑ
ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ +ΦΠΑ
ΠΑΓΙΟ +ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ
315
9027
4873
3875
8748
ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
513
27134
1039
6310
7349
ΑΓ.ΜΑΜΜΑΣ
34
1593
803
418
1221
ΕΛΙΚΑ
588
25146
13651
7232
20883
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
525
24679
13173
6458
19631
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ
216
7213
3935
2657
6592
ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ
53
1956
1011
652
1663
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
515
30761
17697
6335
24032
ΜΕΣΟΧΩΡΙ
185
4887
2485
2276
4761
ΚΑΜΠΟΣ
531
21049
11477
6531
18008
ΚΑΣΤΑΝΕΑ
70
1761
917
861
1778
ΦΑΡΑΚΛΟ
79
1002
469
972
1441
ΑΝΩ ΚΑΣΤΑΝΕΑ
57
1252
599
701
1300
ΝΕΑΠΟΛΗ
2636
103850
55798
32423
88221
ΛΑΧΗ
469
9068
4413
5769
10182
ΣΥΝΟΛΟ
6786
270378
132340
83468
215808
Δ.Ε ΖΑΡΑΚΑ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΥΒΙΚΑ
ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ +ΦΠΑ
ΠΑΓΙΟ +ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΛΙΑ
149
4671
2472
1833
4305
ΑΡΙΑΝΝΑ
3
180
88
37
125
ΠΙΣΤΑΜΑΤΑ
36
978
453
443
896
ΠΑΝΙΠΑΣ
7
325
165
86
251
ΜΠΕΛΕΣΙ
58
1632
759
713
1472
ΧΑΡΑΚΑΣ
110
1897
924
1353
2277
ΡΕΙΧΕΑ
254
5302
2416
3124
5540
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
103
5377
2679
1267
3946
ΛΙΜΑΝΙ ΙΕΡΑΚΑ
70
2017
1053
861
1914
ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΣ
70
1225
566
861
1427
ΙΕΡΑΚΑΣ
88
1327
782
1082
1864
ΒΡΥΣΗ
211
6071
3224
2595
5819
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ
4
109
52
49
101
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
25
211
93
308
401
ΣΥΝΟΛΟ
1188
31322
15726
14612
30338
Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΥΒΙΚΑ
ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ +ΦΠΑ
ΠΑΓΙΟ +ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΤΑΛΑΝΤΑ
146
5993
3206
1796
5002
ΝΟΜΙΑ
587
21731
12148
7220
19368
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
1365
65732
45039
16790
61829
ΛΙΡΑ
124
3698
1835
1525
3360
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑ
191
3865
1812
2349
4161
ΒΕΛΙΕΣ
399
18848
11115
4908
16023
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
122
5731
3234
1501
4735
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
243
11918
7002
2989
9991
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ
438
22577
13828
5387
19215
ΑΓΓΕΛΩΝΑ
293
14725
7857
3604
11461
ΣΥΝΟΛΟ
3908
174818
107076
48068
155144
Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΥΒΙΚΑ
ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ +ΦΠΑ
ΠΑΓΙΟ +ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΚΟΥΠΙΑ
43
1381
706
529
1235
ΣΥΚΕΑ
675
35868
19809
8303
28112
ΠΑΚΙΑ
267
8499
4067
3284
7351
ΕΛΑΙΑ
600
21123
12512
7380
19892
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
370
18845
9973
4551
14524
ΜΟΛΑΟΙ
1797
93691
52188
22103
74291
ΣΥΝΟΛΟ
3752
179407
99255
46150
145405
Δ.Ε ΑΣΩΠΟΥ
ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΥΒΙΚΑ
ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ +ΦΠΑ
ΠΑΓΙΟ +ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΑ
1335
49772
27476
16421
43897
ΑΣΩΠΟΣ
715
29913
15081
8795
23876
ΔΑΙΜΟΝΙΑ
602
14688
7443
7405
14848
ΦΟΙΝΙΚΙ
385
10436
5086
4736
9822
ΣΥΝΟΛΟ
3037
104809
55086
37355
92441
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ
18671
760734
409483
229653
639136