Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

Οικονομικός Απολογισμός Εσόδων ( 1-1-2015 ως 26 -08-2015 ) , Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο


1.      Μισθώματα 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
5000
8.691
6884
ΑΣΩΠΟΣ
7200
3.011
3011
ΒΟΙΕΣ
10.000
0
0
ΖΑΡΑΚΑΣ
7.200
5.141
5141
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
1.170
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
30.570
16.843
15.036
Παρατήρηση :  έχει ζητηθεί από τους ταμίες λίστα με τα ακίνητα στα οποία δεν έχει γίνει η βεβαίωση εσόδων

2.      Μισθώματα Δημοτικής Αγοράς

3000
2.511
288

3.      Εμποροπανήγυρεις

15.000
4.378
4.378

4.      Δικαίωμα Βοσκής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
6000
1253
1253
ΑΣΩΠΟΣ
2000
0
0
ΒΟΙΕΣ
2500
0
0
ΖΑΡΑΚΑΣ
7000
0
0
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
4200
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
21.700
1.253
1.253
Παρατήρηση :  Λογω αλλαγής της νομοθεσίας οι κτηνοτρόφοι το έτος 2015 δεν χρειάζονται βεβαίωση από τον Δήμο για την πληρωμή των βοσκοτόπων ώστε να μπορούν να παίρνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με αποτέλεσμα να μην προσέρχονται στο Δήμο για την πληρωμή βοσκοτόπων . Μετά από συνεννοηση με το τμήμα Αγροτικής  Ανάπτυξης του Δήμου μας ( Χριστόδουλος Μαντζαβρακος ) πρέπει πρώτα να οριστούν και κατανεμηθούν τα βοσκοτόπια και στην συνέχεια να γίνει η βεβαίωση στους κτηνοτρόφους . Προφανώς στην περιοχή της Νεάπολης που επληγει από την φωτιά δεν θα γίνει καμιά βεβαίωση . 

5.      Τόκοι καταθέσεων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

150.000
111.239
111.2396.      Τέλη Φωτισμού και Καθαριότητας

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
371.126
229.465
229.465
ΑΣΩΠΟΣ
281.025
60.161
60.161
ΒΟΙΕΣ
593.679
259.908
259.908
ΖΑΡΑΚΑΣ
117.772
54.239
54.239
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
393.294
128.656
128.656
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
0
4.630
4.630
ΣΥΝΟΛΟ
1.756.958
736.961
736.961

7.      Τέλος Ύδρευσης ( αφορά Α εξάμηνο 2015 )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
110.880
738
738
ΑΣΩΠΟΣ
90.130
200
200
ΒΟΙΕΣ
186.020
151
151
ΖΑΡΑΚΑΣ
25.000
0
0
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
130.550
1117
40,62
ΣΥΝΟΛΟ
542.760
2.206
1.130
Παρατήρηση :  Έχουν ολοκληρωθεί οι μετρήσεις , οι κατάλογοι θα βεβαιωθούν αρχές Σεπτεμβρίου .Τα ελάχιστα έσοδα είναι από εισπράξεις με σημειώματα ΟΙΚΟΘΕΝ

8.      Υπηρεσία Αποχέτευσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο
49.400
330
330
Τέλη χρήσεως υπονόμων
42.027
0
0
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης
20.000
3.010
3.010
Παρατήρηση :  Ο πρώτος κωδικός αφορά τα έσοδα αποχέτευσης της Μονεμβασιάς για το α εξάμηνο 2015 ( 85% της ύδρευσης +πάγιο ) , ενώ ο τρίτος αφορά τα χρήματα που πληρώνουν τα βυτιοφόρα στη Μονεμβάσια.

9.      Έσοδα Κοιμητηρίων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
11.000
11.444
10.204
ΑΣΩΠΟΣ
9.000
6.680
6.680
ΒΟΙΕΣ
40.000
45.546
39.376
ΖΑΡΑΚΑΣ
2.000
2.900
2.900
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
4.000
2.240
2.240
ΣΥΝΟΛΟ
66.000
69.130
62.040
Παρατήρηση :  Σε όλες τις ενότητες πλην Βοιών , έχει γίνει τοπογραφική αποτύπωση των κοιμητηρίων από τον μηχανικό Κο Σωτήρη Διαμαντα , της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ( έχουν ολοκληρωθεί Μονεμβάσια , Ασωπός , Μολάοι , αναμένεται ο Ζαρακας )  , έχει αγοραστεί πρόγραμμα διαχείρισης κοιμητηρίων , έχει γίνει αρίθμηση τάφων και τις ημέρες αυτές γίνεται εισαγωγή των στοιχείων στο πρόγραμμα .


10.Εσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
25.000
21.012
21.012
ΑΣΩΠΟΣ
22.500
6.892
6.892
ΒΟΙΕΣ
61.200
25.664
25.664
ΖΑΡΑΚΑΣ
1.000
3.284
3.284
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
50.000
13.183
13.183
ΤΑΠ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
42.422
0
0
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
1000
363
363
ΣΥΝΟΛΟ
203.122
70.400
70.400

Παρατήρηση :  Γίνεται έλεγχος σε όλα τα κτίσματα που υπάρχουν στο δήμο μας σχετικά με την ζώνη που ανήκουν , εντοπίστηκαν πολλά ακίνητα με μηδενική ζώνη από τα οποία ο Δήμος δεν εισέπραττε ΤΑΠ . Έχουν οριστεί υπάλληλοι του Δήμου οι οποίοι σε συνεργασία με τους Τοπικούς Προέδρους ενημερώνουν το πρόγραμμα με τις ορθές ζώνες . Έχουν ολοκληρωθεί η Δ.Κ. Μολάων και οι Τοπικές Κοινότητες Μεταμόρφωσης , Συκέας , Ελαίας και αναμένονται οι υπόλοιπες .

11. Τέλος Παρεπιδημούντων  ( 2015 )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
1.000
293
288
ΑΣΩΠΟΣ
800
5
0
ΒΟΙΕΣ
2.000
902
902
ΖΑΡΑΚΑΣΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
5.000
233
233
ΣΥΝΟΛΟ
8.800
1.434
1.424

Παρατήρηση :  Αφορά το Τέλος 0,5% από τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα Δωμάτια για τις εισπράξεις του 2015 . Μέχρι τώρα έχουν βεβαιωθεί τα δυο πρώτα τρίμηνα των Ενοτήτων Μολάων , Ασωπού και αναμένεται η βεβαίωση τους στις άλλες ενότητες

12.  Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων ( 2015 )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
2.200
1.660
1.004
ΑΣΩΠΟΣ
2.000
507
44
ΒΟΙΕΣ
6.000
5.203
5.203
ΖΑΡΑΚΑΣ
400
0
0
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
6.000
0
0
ΣΥΝΟΛΟΠαρατήρηση :  Αφορά τα 0,5%  στα εστιατόρια , Καφέ κ.τ.λ. και 5% στα κέντρα διασκέδασης
13 .Τελος χρήσης κοινοχρήστων χωρών

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
5.000
7.558
2.975
ΑΣΩΠΟΣ
5.000
506
506
ΒΟΙΕΣ
7.000
4.731
4.619
ΖΑΡΑΚΑΣ
500
0
0
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
8.000
0
0
ΣΥΝΟΛΟ
25.000
12.796
8.101
Παρατήρηση :  Αφορά ενοικιασεις 2015 , πλην Αιγιαλών

14. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
18.000
5.989
5.989
ΑΣΩΠΟΣ
16.000
371
371
ΒΟΙΕΣ
31.000
5.532
5.532
ΖΑΡΑΚΑΣ
6.500
1.251
1.251
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
20.000
1.745
1.745
ΣΥΝΟΛΟ
91.500
15.072
15.072

15. Ειδικευμένα Έσοδα
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
2.850.000
1.824.314
1.824.314
ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων
187.878
93.339
93.339
Επιχορήγηση για μαθητική Εστία
156.100
140.600
140.600
ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.
19.468
3.782
3.782
Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27 Ν. 3756/09
609.671
0
0
Επιχορήγηση για Πυροπροστασία
88.700
88.700
88.700
Τέλος Διαφήμισης
35.302
0
0
Επιχορήγηση για ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΑΤΑ
462.000
136.110
136.110
Επισκευή και Συντήρηση Σχολείων
37.100
0
0
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής
40.000
27.328
27.328
Διαδημοτική Συνεργασία Ελαφονήσου
27.000
0
0
Παρατήρηση :  Φυσιολογικά οι λειτουργικές δαπάνες ( ποσοστό 64%  επί των προϋπολογισθέντων  , πολύ μικρή δόση ΣΑΤΑ 29%   , μικρή υστέρηση στις λειτουργικές δαπάνες σχολείων 49%  , μηδενική χρηματοδότηση στις συντηρήσεις σχολείων και σε ειδικευμένα έσοδα άρθρου 27 , διαφήμιση κ.τ.λ.

16. εισπράξεις από πρόστιμα ΚΟΚ  ( 2015 )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
3.000
630
630
ΑΣΩΠΟΣ
300
0
0
ΒΟΙΕΣ
1.500
430
430
ΖΑΡΑΚΑΣ
0
0
0
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
2.000
140
140
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
10.000
8.455
8.455
ΣΥΝΟΛΟ
16.800
9.655
9.655
Έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη που βεβαιώθηκαν το 2015 ( κυρίως κατάλογοι του 2014 που βεβαιώθηκαν φέτος )
17   . Τέλος Ύδρευσης ( αφορά  Β  εξάμηνο 2014 )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Ποσοστό
ΜΟΛΑΟΙ
120.880
151.130
100.984
66%
ΑΣΩΠΟΣ
100.310
100.474
69.078
69%
ΒΟΙΕΣ
191.020
174.295
132.183
75%
ΖΑΡΑΚΑΣ
35.000
32.275
24.507
75%
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
150.550
144.378
101.528
70%
ΣΥΝΟΛΟ
597.880
602.482
428.282


18. Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων προηγουμένων ετών που βεβαιώθηκαν φέτος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
0
4.581
815
ΑΣΩΠΟΣ
0
4.182
1.605
ΒΟΙΕΣ
0
10.235
575
ΖΑΡΑΚΑΣ
0
2.028
632
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
0
29,16
29
ΣΥΝΟΛΟ
0
21.057
3.658
Παρατήρηση :  Στη Μονεμβάσια δεν έχει βεβαιωθεί το Β εξάμηνο 2014
19. Τέλος επί των παρεπιδημούντων  εσόδων προηγουμένων ετών που βεβαιώθηκαν φέτος

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
0
3.877
44
ΑΣΩΠΟΣ
0
2.911
1.407
ΒΟΙΕΣ
0
189
2
ΖΑΡΑΚΑΣ
0
1.553
683
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
0
32
29
ΣΥΝΟΛΟ
0
8.562
2.165
Παρατήρηση :  Στη Μονεμβάσια δεν έχει βεβαιωθεί το Β εξάμηνο 2014

20. Ειδικό Τέλος επί των λατομικών προϊόντων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΒΟΙΕΣ
0
14.853
14.853

21. Τέλη Άρδευσης 2014 που βεβαιώθηκαν στο 2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

12.000
10.324
3.206

22. Τέλη Αποχέτευσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

45.000
51.410
13.254


ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ
23. Τέλος Ύδρευσης ( Ληξιπρόθεσμες οφειλές )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Ποσοστό
ΜΟΛΑΟΙ
130.000
185.260
49.221
26 %
ΑΣΩΠΟΣ
170.000
189.330
56.932
29 %
ΒΟΙΕΣ
190.000
193.628
48.263
24 %
ΖΑΡΑΚΑΣ
28.000
29.056
8.679
27 %
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
170.000
173.131
49.044
28 %
ΣΥΝΟΛΟ
688.000
770.408
212.140


24. Τέλη Άρδευσης  ( Ληξιπρόθεσμες οφειλές )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

12.000
10.324
3.206

25. Τέλη Αποτεχευσης  ( Ληξιπρόθεσμες οφειλές )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

45.000
51.410
13.254

26. .Έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
400
443
25
ΑΣΩΠΟΣ
2.000
1.892
23
ΣΥΝΟΛΟ
2.400
2.335
48

27. Τέλος Παρεπιδημούντων ( Ληξιπρόθεσμα )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
14.000
12.488
2.644
ΑΣΩΠΟΣ
0
220
41
ΒΟΙΕΣ
0
0
0
ΖΑΡΑΚΑΣ
500
1.351
303
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
7.000
20.718
7.720
ΣΥΝΟΛΟ
28.  Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (( Ληξιπρόθεσμα )

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΟΛΑΟΙ
24.000
29.605
5.697
ΑΣΩΠΟΣ
11.000
13.739
3.708
ΒΟΙΕΣ
12.500
12.129
288
ΖΑΡΑΚΑΣ
500
1.444
394
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
32.500
28.326
4.024
ΣΥΝΟΛΟ29. Λοιπά    ληξιπρόθεσμα   έσοδα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Κοινόχρηστοι χώροι Μολάων
10.000
18.287
1.697
Μισθώματα Μολάων
4.500
8.792
2.294
Κοιμητήρια Βοιών
8.500
12.317
2.133
Κοινόχρηστοι Μονεμβασίας
4.000
3.510
1.609
Λατομεία Βοιών
1.000
6.671
838
Παραχώρηση Αιγιαλού
4.200
10.352
4.440
Κ.Ο.Κ Μολάων
58.000
61.649
973
Κ.Ο.Κ Ασωπού
4.500
4.872
178
Κ.Ο.Κ  Βοιών
14.000
13.930
13.930


Παρατήρηση :  Σε ότι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοτών προς τον Δήμο αυτές έχουν ρυθμιστεί σε ποσοστό περίπου 80 %  του συνόλου ( Ρυθμίσεις Νοεμβρίου 2014 και Μαΐου 2015  ) . Για τις  υπόλοιπες οφειλές χωρίς  ρύθμιση  έχουν  ξεκινήσει να εφαρμόζονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης όπως διακοπή φορολογικής ενημερότητας , διακοπή ύδρευσης κ.τλ. εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν δημότες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα στις οποίες γίνεται διακανονισμός ανά περίπτωση .

Ο μέσος όρος εισπράξεων στα ταμεία του Δήμου μηνιαία είναι περίπου 180.000 €  . Την τρέχουσα περίοδο με την εφαρμογή των capital control  τα έσοδα του Ιουλίου ήταν 28.000 €  περίπου ενώ του Αυγούστου περίπου 45.000 € . Το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου με την έναρξη ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω τραπεζών , μέσω των οποίων οι δημότες θα μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους .                          
                                   Μολάοι    31  Αυγούστου 2015 

                                        Σταύρος Χριστάκος
                   Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος  Οικονομικών Υπηρεσιών