Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου , Τρίτη 24 Ιουνίου

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:     10                                    Μολάοι  19  Ιουνίου  2014

 

 

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                     


ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ.: Νεάπολης, Κυπαρισσίου, Αγγελώνας, Μονεμβασίας, Δαιμονιάς, Πακίων.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων).
Τοπικές Εφημερίδες.
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V.
Ενδιαφερομένους.
Εσωτερική Διανομή.
          Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την  24η  Ιουνίου τ.ε.  ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:


1. «Περί κηρύξεως εκπτώτου της αναδόχου  εταιρείας για την εργασία Συλλογής και Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Μονεμβασίας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.

2. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος πρανούς στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή στηθαίου στο νεκροταφείο  Τ.Κ. Αγγελώνας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

4. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αρχαγγέλου».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

5. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21,23,28 στα Βαρκά Δ.Κ. Νεάπολης».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χάραξης αιγιαλών Δ.Ε. Μονεμβασίας».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

8. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού Πύλης Κάστρου Μονεμβασίας (Α΄ Φάση Τοπογραφική)».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

9. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί ευνοϊκών ρυθμίσεων στους οφειλέτες για χρέη τους προς το Δήμο».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί διαθέσεως πιστώσεων για την Τουριστική Προβολή του Δήμου»
Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος

12. «Περί εγκρίσεως των απολογισμών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των ετών 2011 , 2012 & 2013».
Εισηγητής: Σταθάκης Παναγιώτης.

13. «Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός σχεδίου πόλης Τ.Κ. Πακίων, στη θέση «Ρόζος», στον κ. Λαμπούση Θεοφάνη».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης. Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ υπογραφή


                                                                                         Σπύρος Αβδούλος
     Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

Δράσεις Δήμου Μονεμβασιάς στον τομέα του τουρισμού 2011-2014


  1. Δράσεις Δήμου Μονεμβασιάς στον τομέα του τουρισμού 2011-2014


-          Εστίαση στον ηλεκτρονικό τρόπο προβολής του προορισμού ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες τάσεις του τουριστικού μάρκετινγκ. Οι ενέργειες είναι πρωτοποριακές για ελληνικό Δήμο, και η συνολική ηλεκτρονική παρουσία του Δήμου Μονεμβασίας ξεπερνά κατά πολύ αντίστοιχες μεγάλων τουριστικών Δήμων της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί πως η αντίστοιχη υποδομή που παραλάβαμε ήταν υποτυπώδης:
Α) Δημιουργία πλήρους αμιγώς τουριστικού website. Έχει ήδη μεταφραστεί σε αγγλικά και ρώσικα ενώ μεταφράζεται και σε γερμανικά. 1500 χρήστες ημερησίως το επισκέπτονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Πρώτη θέση στις μηχανές αναζήτησης (google)
Β) Δημιουργία λογαριασμών στα σημαντικότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, you-tube) και πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών μέσα από αυτές.
Γ) Τακτική ηλεκτρονική επικοινωνία με τουριστικούς συντάκτες σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Δ) Στενή συνεργασία με τα τμήματα προβολής του ΕΟΤ και συμμετοχή της περιοχής στα αντίστοιχα δικά τους εργαλεία προώθησης.
Ε) Δημιουργία ειδικής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα και tablets. Ένας πλήρης ηλεκτρονικός οδηγός πολύ δημοφιλής σε επισκέπτες κυρίως από το εξωτερικού.
ΣΤ) Δωρεάν καταχώρηση στα ηλεκτρονικά μέσα του Δήμου όλων των νόμιμων μονάδων φιλοξενίας και εστίασης.
Z) Δημιουργία μικρών θεματικών βίντεο σε υψηλή ανάλυση, τα οποία διασπείρονται μέσα από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο.
H) Δημιουργία εικονικών περιηγήσεων για το κάστρο της Μονεμβασιάς και το Σπήλαιο της Καστανιάς
Θ) Το μεγαλύτερο μέρος της διαφημιστικής δαπάνης κατευθύνεται σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες και όχι σε έντυπα όπως παλαιότερα.

-          Φιλοξενίες δημοσιογράφων και εκπομπών.
Α) Συνεχείς φιλοξενίες δημοσιογραφικών αποστολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σχεδόν όλα τα ελληνικά έντυπα και ιστοσελίδες τουρισμού έχουν δημοσιεύσει θέματα για την περιοχή ενώ σημαντικές είναι οι αναφορές στο εξωτερικό που προέκυψαν από αντίστοιχες φιλοξενίες (τηλεοπτικές εκπομπές σε RAI και BBC , έντυπα και ιστοσελίδες από Αμερική, Σουηδία, Βέλγιο, Ολλανδία κ.α.)

-          Συμμετοχή σε εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό
Α) Συμμετοχή τα δύο τελευταία χρόνια στην έκθεση PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή ήταν ουσιαστική και όχι τυπική. Έγιναν προκαθορισμένες συναντήσεις με τουριστικά πρακτορεία από το εξωτερικό Στις συναντήσεις παραβρέθηκαν και ξενοδόχοι του Δήμου Μονεμβασίας και κλείστηκαν εμπορικές συμφωνίες. Όλες οι επαφές κοινοποιήθηκαν σε όλα τα ξενοδοχεία του Δήμου. Ο μοναδικός δήμος της Πελοποννήσου με περίπτερο στην συγκεκριμένη έκθεση.
Β) Συμμετοχή σε μικρότερες εκθέσεις κυρίως για τον εσωτερικό τουρισμό όπως η έκθεση Λακωνικών Προϊόντων στο Σύνταγμα με σημαντική επιτυχία
Γ) Παρουσία στη διεθνή έκθεση τουρισμού γάμου ‘’NATIONAL WEDDING SHOW’’ στο Birmingham. Επαφές με εξειδικευμένα πρακτορεία αλλά και παρουσία με περίπτερο φιλοξενούμενοι του ΕΟΤ.
Δ) Παρουσία μέσω της συνεργασίας μας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις τουρισμού του εξωτερικού.

-          Έμφαση στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.
Α)Αναρρίχηση: Βελτίωση και συνεχής επέκταση των αναρριχητικών πεδίων σε Καβομαλιά και Κυπαρρίσι. Διοργάνωση το 2012 πανελλήνιας συνάντησης αναρριχητών στον Καβομαλιά όπου φιλοξενήθηκαν και διάσημοι ευρωπαίοι αναρριχητές οι οποίοι έμειναν ενθουσιασμένοι από τα αναρριχητικά πεδία και τις δυνατότητες ανάπτυξης. Έχει υποβληθεί πρόταση στο ΕΣΠΑ για επέκταση των πεδίων σε Κυπαρίσσι και Καβομαλία και ανάδειξη της περιοχής σε διεθνή αναρριχητικό προορισμό
Β)Πεζοπορία: Αποτύπωση και χαρτογράφηση των σημαντικότερων πεζοπορικών διαδρομών. Καθαρισμός και σήμανση καθώς και έκδοση δίγλωσσου εξειδικευμένου χάρτη. Παρουσίαση των διαδρομών ηλεκτρονικά με αναλυτικά στοιχεία, φωτογραφίες και χάρτες. Επικοινωνία με όλους τους ελληνικούς ορειβατικούς συλλόγους και εξειδικευμένα έντυπα και ιστοσελίδες του εξωτερικού.
Γ) Τουρισμός γάμων: Συνεχής προώθηση της καστροπολιτείας ως διεθνή προορισμό γάμων. Δημιουργία βίντεο, φυλλαδίου, συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις, συνεχής επικοινωνίας με εξειδικευμένα γραφεία του εξωτερικού. (

-          Κρουαζιέρα
Συνεχείς επαφές με εταιρείες που διαχειρίζονται τα κρουαζιερόπλοια με σκοπό την διευκόλυνση τους αλλά και την παρουσίαση εκδρομών και προορισμών εντός του Δήμου. Προσπάθειες για βελτίωση των λιμενικών υποδομών (μελέτη). Προσπάθεια για ένταξη και της Νεάπολης στο πρόγραμμα προσεγγίσεων.

-Σπήλαιο Καστανιάς
Προσπάθειες για αναβάθμιση του σπηλαίου της Καστανιάς με συνεχείς δράσεις προβολής. Τον Ιανουάριο του 2014 εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η παράκαμψη του χωριού της Καστανιάς που θα επιτρέπει τη προσέγγιση του σπηλαίου από μεγάλα λεωφορεία. Και οργανωμένα γκρουπ.

- Λοιπές δράσεις

Α)Σχεδιασμός και εκτύπωση πρωτότυπου 3d τουριστικού χάρτη για όλο το Δήμο
Β) Σχεδιασμός και εκτύπωση πρωτότυπου 3d τουριστικού χάρτη για την Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς (έτοιμος το Μάιο 2014)
Γ)Δημιουργία θεματικών ραδιοφωνικών σποτ.
Δ) Συνεχής ηλεκτρονική επικοινωνία με όλα τα καταλύματα του Δήμου Μονεμβασίας . Στα πλαίσια αυτής γίνεται ενημέρωση για τις δράσεις της επιτροπής και τα αποτελέσματά της ενώ αντλούνται στοιχεία μέσω π.χ. της συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τους ξενοδόχους, που χρησιμεύουν στη χάραξη της τουριστικής πολιτικής του Δήμου.  1. Για το σπήλαιο της Καστανιάς έχουν γίνει οι εξης ενέργειες: επισκέψεις δημοσιογραφικών συνεργείων όπως π.χ. της RAI3 (ιταλία) που αφορά κυριακάτικη τηλεοπτική εκπομπή με 1,5 εκατομμύρια τηλεθεατές. Επίσης του Σουηδικού περιοδικού ''First Class Magazine'' σε συνεργασία με τον ΕΟΤ Σουηδίας και με αφορμή την αεροπορική σύνδεση Στοκχόλμης Καλαμάτας δύο φορές ανά εβδομάδα από Άνοιξη εως Φθινόπωρο. Καταχωρήσεις σε έντυπα όπως τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Μακεδονίας (Αγγελιοφόρος και Μακεδονία της Κυριακής), τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα διακοπών www.diakopes.gr (του ομίλου Λαμπράκη in.gr), περιοδικό ''Επαθλο'' κ.α. Δημιουργία βίντεο για το σπήλαιο της Καστανιάς. Ενημέρωση όλων των ξενοδχείων της Λακωνίας με email για τα εκάστοτε ωράρια λειτουργίας του. Ανάρτηση σε μόνιμη βάση στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας του Δήμου Μονεμβασίας και αποστολή με newsletter σε 2500 παραλήπτες (ταξιδιωτικοί συντάκτες, όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδας, όλα τα διεθνή γραφεία του ΕΟΤ και tour operators του εξωτερικού). Η παρούσα δημοτική αρχή ολοκλήρωσε νέα μελέτη παράκαμψης της Καστανιάς προκειμένου να προσεγγίζεται το σπήλαιο από τουριστικά λεωφορεία, κάτι το οποίο είναι παραπάνω από ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του σπηλαίου. Η μελέτη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και δημοπρατήθηκε Προβολή με ραδιοφωνικά σποτ στο νομό Λακωνίας με δεδομένο ότι η συντριπτική πλειοψηφία ακόμη και των συνδημοτών μας δεν έχει επισκεφθεί το σπήλαιο. Δημιουργία εικονικής ηλεκτρονικής περιήγησης στο σπήλαιο.
  2.  Για τον εναλλακτικό τουρισμό: Χρηματοδότηση από το Δήμο της δημιουργίας 50 νέων διαδρομών στο Ζόμπολο, συνδιοργάνωση του Νομικού Προσώπου του Δήμου Πανελλήνιας συνάντησης αναρριχητών με καλεσμένο τον διεθνούς φήμης αναρριχητή Claude Remy. Δημιουργία βίντεο για την δραστηριότητες στη φύση. Κατατέθηκε στο ΕΣΠΑ μελέτη ύψος περίπου 250,000 € που περιλαμβάνει διάνοιξη επιπλέον 300 διαδρομών (150 στον Καβομαλιά και 150 στο Κυπαρίσσι), έκδοση δίγλωσου αναρριχητικού οδηγού και διοργάνωση διεθνούς συνάντησης αναρριχητών στα πρότυπα της Καλύμνου. Υλοποίηση της ανάδειξης του ενιαίου δικτύου πεζοπορικών διαδρομών όλου του Δήμου με καθαρισμό, σήμανση, έκδοση δίγλωσσου χάρτη, διαφημιστική καταχώρηση στις σημαντικότερες σχετικές ιστοσελίδες (π.χ. pezoporia.gr) και πλήρη ηλεκτρονική αποτύπωση με χάρτες συμβατούς με GPS, μηκοτομές,τεχνικές πληροφορίες κ.τ.λ. Προβολή των δυνατοτήτων εναλλακτικού τουρισμού μέσα από εκπομπές που φιλοξενήθηκαν όπως ''Του νερού τα παραμύθια΄΄ της ΕΤ3 που πήγε στο αναρριχητικό και το ''Μένουμε Ελλάδα΄΄ που πήγε στο Παραδείσι. Φιλοξενία δημοσιογραφικής αποστολής από έντυπα Ολλανδίας και Βελγίου με αντικείμενο τον πεζοπορικό τουρισμό.’’Travel4adventure’’ που σε συνεργασία με τον ΕΟΣΝΑΛ πραγματοποίησαν πεζοπορίες π.χ. στην Αγία Ειρήνη ενώ επισκέφθηκαν και το σπήλαιο. Συνδιοργάνωση του Νομικού Προσώπου με το Σύνδεσμο Νεαπολιτών πανελλήνιων αγώνων κανοε καγιάκ στη Νέάπολη. Όλες οι ενέργειες προβολής έχουν ως επίκεντρο την ιστοσελίδα του Δήμου Μονεμβασίας που είναι μεταφρασμένη σε Αγγλικά Ρωσικά ενώ μεταφράζεται και στα Γερμανικά. Υπάρχει πλέον οργανωμένη image gallery με φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης διαθέσιμη σε όλα τα ΜΜΕ. Συνεχής παροχή φιλοξενίας μεμονωμένων ταξιδιωτικών συντακτών. Για το θέμα των υδροπλάνων έχουν προχωρήσει οι επαφές με την HELLENIC SEAPLANES με σκοπό την διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας υδατοδρομίων σε Νεάπολη, Μονεμβασιά. Για το θέμα του Παυλοπετρίου δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα διότι ανήκει διοικητικά στην Ελαφόνησο. Έχουμε εκφράσει το ισχυρό ενδιαφέρον μας για συμμετοχή σε κοινή προβολή αλλά δυστυχώς δεν έχουμε βρει ανάλογη ανταπόκριση. 

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής , Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

            

                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Μολάοι 06-06-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.: 13549

ΔΗΜΟΣ   ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ     
Πληρ. :Δελήγιαννης Νικόλαος

Τηλ: 2732360571

Fax: 2732360555                          Κ.κ.        1) Χριστάκο Σταύρο  

                                                                          2) Ιατρόπουλο  Δημήτριο
                                                        Προς:        3)Μαυρομιχάλη Κων/νο
                                                                          4) Λύρα Χαράλαμπο
                                                                          5) Μαρούση Χαράλαμπο                                                                            
                                                                          6) Μέντη Γεώργιο
                                                                              Τακτικά Μέλη
                                                                    Οικονομικής Επιτροπής
                                                            (Παρακαλείσθε σε περίπτωση απουσίας σας
  να ενημερώσετε τα αναπληρωματικά  μέλη                                                                     της κατηγορίας σας με την σειρά εκλογή τους      
                                                            για την νόμιμη αναπλήρωση σας) 
   
Θέμα: Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.
      Παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Δημαρχείο την 11η  Ιουνίου   2014, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 10:30 π.μ. για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων  επί των  παρακάτω  θεμάτων:

1.    Επικαιροποίηση (έλεγχος) δικαιολογητικών του έργου με τίτλο { Οδοποιία ΔΕ Ασωπού}. 
2.    Περί έγκρισης αντικατάστασης αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας-Καραβοστασίου Δήμου Μονεμβασίας}.
3.    Περί έγκρισης αντικατάστασης αναδόχου εκτελέσεως του έργου με τίτλο { Κατασκευή παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ 7 ΔΚ Νεάπολης}.
4.    Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
5.    Περί διάθεσης πιστώσεων –έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου οικ. έτους 2014.
6.    Εξέταση ενστάσεων κατά πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας με τίτλο { Προμήθεια φωτιστικών ιστών & σωμάτων για την ΔΕ Ασωπού}. 
7.    Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου { Αφορά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του κ. Κουντουρόγιαννη Νικολάου του Κων/νου κατά του Δήμου Μονεμβασίας}.
8.     Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ.13569/06-06-2014   αίτησης του κ. Κουτσονικολή Χαράλαμπου περί νομικής στήριξης.
9.    Περί έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
10.  Περί κατακύρωσης πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης αιγιαλού & παραλίας 2014.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    
                                                                                                                                       


                                                                                 ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ