Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας , εικόνες της Μονεμβασιάς , παλιές εικόνες της Μονεμβασιάς , Διαύγεια Δήμων , περιφέρειας , ιστοσελίδες ΜΜΕ Λακωνίας και περιφέρειας

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Συναυλία για την λήξη του Σχολικού Ετους


Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Μονεμβασίας                 Μονεμβασία  26 Μαρτίου 2012
 Μονεμβασία
Έτος Ίδρυσης  1978   
                                                              Προς 
           Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας 
1.      Παναγιώτα Αλειφέρη , Πρόεδρο Νομικού Προσώπου
2.      Κώστα Μαυρομιχάλη , Αντιπρόεδρο Νομικού Προσώπου

Θέμα :  «   Διοργάνωση μουσικής συναυλίας στην παραλία της Μονεμβασιάς για την λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος έτους     »

Σας γνωρίζουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας προτίθεται να διοργανώσει στο τέλος του σχολικού έτους , την τελευταία ημέρα λήξης των γραπτών εξετάσεων του Σχολείου γιορτή για τους μαθητές στην παραλία Κακκαβος της Μονεμβασιάς .
Παρόμοια διοργάνωση έγινε την λήξη του προηγούμενου σχολικού έτους  στην παραλία της Μονεμβασιάς  την τελευταία ημέρα των γραπτών εξετάσεων και τις ώρες 11.00 πμ  με 3.00 μμ και περιλάμβανε αθλητικές εκδηλώσεις beats volley  , ενώ ο σύλλογος προσέφερε αναψυκτικά και σουβλάκια στα παιδιά . Η γιορτή είχε  μεγάλη επιτυχία και υπάρχει πρόταση από μέλη του Συλλόγου την φετινή χρόνια να γίνει  τις απογευματινές ώρες  με αθλοπαιδιές στην παραλία  τις ώρες 5.00 μμ με 8.00 μμ και στην συνέχεια να γίνει beats party   στην ίδια παραλία με ένα νεανικό μουσικό συγκρότημα αν είναι δυνατό από την περιοχή μας ή από το Νόμο Λακωνίας με χαμηλό κόστος . 
 Επειδή η εκδήλωση αυτή προβλέπεται να έχει επιτυχία αφού είναι δεδομένη η συμμέτοχη των παιδιών του Γυμνασίου και του Λυκείου Μονεμβασιάς και μπορεί μάλιστα με την κατάλληλη ενημέρωση να συμμετέχουν και μαθητές από τα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου ζητάμε να ενταθεί στα πολιτιστικά προγράμματα του Νομικού Προσώπου για την ερχόμενη θερινή περίοδο και να χρηματοδοτηθεί το κόστος του μουσικού σχήματος .  Για την περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας θα σας επισκεφθούν  το άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα .   

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου                                           Η Γραμματέας του Συλλόγου

     Σταύρος Χριστάκος                                                           Τζένη Νιτσχάι


περίφραξη Γυμνασίου Μονεμβασίας


Σύλλογος Γονέων Γυμνασίου Μονεμβασίας                 Μονεμβασία  26 Μαρτίου 2012
 Μονεμβασία
Έτος Ίδρυσης  1978   
                                                              Προς 
                                              Δήμο Μονεμβασίας 
1.      Αντιδήμαρχο Παιδείας
2.      Κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Μονεμβασίας    

Θέμα :  «  Κατασκευή περίφραξης  αύλειου χώρου Γυμνασίου και Λυκείου Μονεμβασίας    »

Επανερχόμενοι στο από  16 Σεπτεμβρίου 2011  έγγραφο μας σας κάνουμε γνωστά τα εξής :
Στο νότιο ανατολικό τμήμα του προαυλίου του Σχολείου , στο όριο του προαυλίου με ιδιοκτησία Σταύρου Θερμογιαννη η περίφραξη του Σχολείου αποτελείται από συρματόπλεγμα το οποίο έχει στηριχτεί σε σιδερένιους πάσσαλους .  Η περίφραξη είχε καταστραφεί εδώ και περίπου ένα έτος και έχει ζητηθεί από τον Δήμο Μονεμβασίας η αντικατάσταση της με τοποθέτηση κιγκλιδώματος από σίδηρο ώστε να μην είναι δυνατή η καταστροφή του . Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού είχε γίνει συνάντηση στο Γυμνάσιο Μονεμβασίας με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μονεμβασίας και τον κατά τόπον Αντιδήμαρχο Μονεμβασίας ενώ η εκτίμηση του κόστους είναι περίπου 2.000 € .
Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας αφού έχει επανειλημμένα ενημερωθεί για την ανάγκη ολοκλήρωσης της περίφραξης από τους διευθυντές του Γυμνασίου και Λυκείου και τον Σύλλογο καθηγητών των δυο σχολείων έχει ενημερώσει τους αρμοδίους του Δήμου Μονεμβασίας για την άμεση ανάγκη επισκευής της περίφραξης αφού υπάρχει σοβαρό θέμα για την ασφάλεια και τον έλεγχο του Σχολείου . Αντί αυτού τοποθετήθηκε περίφραξη με συρματόπλεγμα στο σημείο που αναφέραμε παραπάνω η οποία τις επόμενες ημέρες από την τοποθέτηση της καταστράφηκε και το σχολείο να εξακολουθεί να παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα .
 Σας αποστέλλουμε εκ νέου το αίτημα για την κατασκευή περίφραξης του Σχολείου και παρακαλούμε για την χρηματοδότηση του από τα αρμόδια όργανα του Δήμου .

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου                                           Η Γραμματέας του Συλλόγου

Σταύρος Χριστάκος                                                           Τζένη Νιτσχάι 

Δημοτικό Συμβούλιο 27 Μαρτίου 2012


ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                                               
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ               
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ:  07                                         Μολάοι  23 Μαρτίου  2012

 

    

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                                                                                            
                                    
ΠΡΟΣ:                                 
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Κύριο Δήμαρχο
Κυρίες & Κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους
κ.κ. Προέδρους Δ. & Τ. Κ. : Νεάπολης, Μολάων, Ιέρακα, και Παπαδιανίκων .


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προέδρους λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
Προέδρους Νομικών Προσώπων του Δήμου
Εμπορικούς Συλλόγους & Λοιπούς Τοπικούς Φορείς (Μέσω των Δημοτικών Ενοτήτων)
Τοπικές Εφημερίδες
Τοπικούς Ρ/Σ & Τ/V
Ενδιαφερομένους
Εσωτερική Διανομή
          
          Κυρίες, Κύριοι,

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 27η   Μαρτίου  τ.ε.   ημέρα Τρίτη   και ώρα   18.00 για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης.


1. «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ. 14/2011)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2. «Περί επικαιροποίησης  της αριθ. 59/2006 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου τ. Δήμου Βοιών,
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

3. «Περί υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα» σε πρόσκληση του Ε.Σ.Π.Α.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη- Χ’’γρηγορίου Παν.

4. «Περί υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση του έργου «Δημοτική οδοποιία» (τ. δήμου Ζάρακα) σε πρόσκληση του Ε.Σ.Π.Α.
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη- Χ’’γρηγορίου Παν.

5. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Προκαταρτική Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ζάρακα (νυν Δ.Ε. Ζάρακα Δήμου Μονεμβασιάς)
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη- Χ’’γρηγορίου Παν.

6. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Ανόρυξη – Αξιοποίηση Γεώτρησης Τ.Κ. Παπαδιανίκων (Γεωλογική - Περιβαλλοντική»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.
7. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποπεράτωση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Νεάπολης»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης Χρήστος.

8. «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση υφιστάμενων μελετών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

9. «Περί Λογιστικής διαγραφής χρηματικών υπολοίπων δημοτικών τελών στη Δ.Ο.Υ. Μολάων»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

10. «Περί  διαγραφής οφειλής ποσού 40,00 € από το χρηματικό κατάλογο που βαρύνει τον οφειλέτη Τουρουντάκη Αλέξανδρο».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

11. «Περί του από αριθ. 1/2012 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για την εξέταση φορολογικών υποθέσεων κατοίκων του Δήμου Μονεμβασιάς»
Εισηγητές: κ.κ. Μαυρομιχάλης Κων. & Χριστάκος Στ.

12. «Περί  διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς κατάλογους Δ.Ε. Βοιών»
 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαρ.

13. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 37.575,67 €, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή αυτού»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

14. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 & τροποποίησης αντίστοιχα του τεχνικού προγράμματος»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος Ιωάννης.

15. «Περί συνάψεως συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

16. «Περί αλλαγής του φορέα υλοποίησης του έργου «Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού – Εγκαταστάσεις Λυμάτων Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ασωπού».  Ανάκληση της αριθ. 53/2011 Α.Δ.Σ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 246/2011 όμοια, σχετικά με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση του εν λόγω έργου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

17. «Περί χορηγήσεως άδειας υδροδότησης ακινήτου εκτός ορίων οικισμού στον Αγγελάκη Θ5εοδώρου, στην Τ.Κ. Νομίων Δ.Ε. Μονεμβασίας (άρθρο 8ο  του Κανονισμού Ύδρευσης)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

  Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών και ο κλητήρας του Δήμου.


                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                          Σπύρος Αβδούλος       

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου , 15 Φεβρουαρίου 2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αρ. 05/2012


   Στους Μολάους σήμερα στις δέκα πέντε (15) του μηνός Φεβρουαρίου  2012, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 17,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 5/10-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τρία (23) δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος
1.
Ιατρόπουλος Δημήτριος
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2.
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
3.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
4.
Καλογερίνης Ηλίας
4.
Τσάκος Κων/νος
5.
Κολλιάκος Ιωάννης


6.
Κουτσονικολής Χαράλαμπος


7.
Λύρας Χαράλαμπος


8.
Μαρούσης Χράλαμπος


9.
Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος


10.
Πετράκης Χρήστος


11.
Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.


12.
Σουρλάς Ιωάννης


13.
Σπυριδάκος Βασίλειος


14.
Σταθάκης Παναγιώτης


15.
Τσαφατίνου Κατερίνα


16.
Νικολινάκος Παναγιώτης


17.
Παπαδάκης Γεώργιος


18.
Τσάκος Πέτρος


19.
Χαραμής Αντώνιος


20.
Χριστάκος Σταύρος


21.
Κρυπωτός Παναγιώτης


22.
Μέντης Γεώργιος


23.
Δημητρόπουλος ΔημοσθένηςΗ Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.

 Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Κουρκούλης Χαράλαμπος Άνω Καστανέας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Χριστοφοράκης Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

κ. Πρόεδρος:  Προ ημερησίας ο κύριος δήμαρχος.   
κ. Δήμαρχος: Καλησπέρα, υποβάλλαμε τις περιοχές του δήμου που υπέστησαν ζημιές και οι τεχνικές υπηρεσίες της Περ/ρειας θα τις καταγράψουν. Θα αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό μετά την ψήφισή του για να πληρωθούν οι έκτακτες εργασίες αποκατάστασης που θα ολοκληρωθούν σύντομα. Στις λιμενικές εγκαταστάσεις και κυρίως στην Μονεμβάσια είναι οι μεγάλες ζημιές. Είχε κατέβει κλιμάκιο με την κυρία Τζανετέα και συναντήθηκα χθες με τον κύριο Τατούλη για αυτό το θέμα. Πρέπει να ειδωθεί ξέχωρα το κομμάτι των λιμενικών εγκαταστάσεων, να δούμε πως θα ολοκληρωθεί ώστε να αποτραπούν τα ίδια φαινόμενα, είχε μελετηθεί για ύψος κυματισμού 3,5 μ. και εκείνη την μέρα έφτασε τα 5 μ. Είπαμε να αναλάβει την επικαιροποίηση της μελέτης η Περιφέρεια η οποία είχε αναλάβει και την παλιά μελέτη, εμείς θα συνδράμουμε με οτιδήποτε χρειαστεί. Στην 5η Εφορεία είχε κατατεθεί η μελέτη για το αποχετευτικό δίκτυο Νεάπολης αλλά μετά δημοπρατήθηκε με διαφορετική μελέτη. Συνεπώς δεν μπορεί να προχωρήσει ο ανάδοχος και η 5η Εφορεία απέστειλε ερώτημα προς το υπουργείο το οποίο μετά από πάρα πολλές προσπάθειες πρόσφατα απάντησε θετικά. Πρέπει να ψηφίσουμε μνημόνιο με την αρχαιολογική υπηρεσία για την χρηματοδότηση αρχαιολογικών εργασιών κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου με δεδομένο ότι η Νεάπολη είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος. Έχουμε πει ότι χωρίς καμία υπαιτιότητα του δήμου το καλοκαίρι θα εκτελούμε εργασίες σε μία τουριστική περιοχή, κάτι που θα δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες και θα δούμε πως θα τις αντιμετωπίσουμε. Λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας δεν έχει ψηφιστεί ακόμα ο προϋπολογισμός στην Περιφέρεια. Εμείς να δούμε αν πρέπει να προετοιμάσουμε κάποια πράγματα καθώς και οποιωνδήποτε εργασιών προκύψουν ενόψει της καλλίτερης εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Ολοκληρώσεις χαράξεων αιγιαλού από Κάκκαβο έως την Πλάκα στην Τ.Κ Μονεμβάσιας, που είναι αναγκαία για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό αλλά κυρίως για την ανάπλαση του παραλιακού δρόμου. Φρονώ ότι σύντομα θα ξεκαθαριστεί και το κομμάτι από Πλάκα έως μαρίνα, εφόσον ολοκληρωθεί και εκεί η διόρθωση του αιγιαλού θα μπορέσει είτε να μελετηθεί ως ενιαίο είτε σε 2 τμήματα. Είναι πάγιο αίτημα η ανάπλαση αυτού του χώρου, πιστεύω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να το αναθέσουμε σε μελετητή και να ελπίζουμε ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί σε κάποια χρόνια, διότι πρόκειται για έργα εντός αιγιαλού που θέλουν ιδιαίτερες αδειοδοτήσεις. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, ο κύριος Νικολινάκος είχε πει ότι περίμεναν με την αναπληρώτρια διοικητή περίπου 1 ώρα για να με δουν, έκανα μία έρευνα, βρήκα 3 μάρτυρες και το διάστημα δεν ήταν παραπάνω από 10 λεπτά.                                

κ. Χριστάκος: Να μας ενημερώσετε για το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι ακούμε για μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων και των ΚΑΠ. Αν βλέπετε εφικτό να γίνει κάποιο έργο το επόμενο εξάμηνο για την μαρίνα της Μον/σιας, θέλουμε ανεπίσημη ενημέρωση για το κόστος των εργασιών αποκατάστασης. Ο δήμος κάνει προμήθειες υλικών αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ και η ορθή διαχείριση επιβάλλει την ύπαρξη αποθήκης κ.τ.λ. Εκφράζω την χαρά μου για τον αιγιαλό της Μον/σιας, είχε ξεκινήσει από την τέως δημοτική αρχή το 2006, μετά από πολύ αγώνα, ειδικές φωτοερμηνείες και μελέτες τον είχαμε φτάσει πριν την ολοκλήρωση της μελέτης του. Από μερίδα πολιτών επιχειρείται η μεταστέγαση του νηπιαγωγείου και ο δήμος να εκφράσει ξεκάθαρη θέση για την διατήρησή του στην έδρα μας.  

κ. Δήμαρχος: Για το νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμία πληροφόρηση, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, έδωσαν πριν το προσχέδιο. Από τις επαφές μου με το συμβούλιο της ΚΕΔΕ κατάλαβα ότι δεν το ήξεραν, εξεπλάγησαν που πέρασαν κάποιες μειώσεις. Πρέπει να αλλάξει με άλλη νομοθετική ρύθμιση, από το 2009 έως το 2012 οι μειώσεις των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης φτάνουν το 53%. Για την μαρίνα της Μον/σιας ένα έργο των 500.000 € να έλυνε το πρόβλημα του λιμενοβραχίονα που καταστράφηκε. Δεν έχουμε απάντηση για το αίτημά μου για την ένταξή του στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα, πάντως το βλέπω αδύνατο για το επόμενο εξάμηνο. Πιθανόν το κόστος των ζημιών να είναι περίπου 10.000 €, οι ώρες γράφονται (έλλειψη ήχου)Για το θέμα της αποθήκης δεν είμαι αντίθετος, θέλω να το μελετήσουμε, για τον αιγιαλό όντως είχε ξεκινήσει επί των ημερών σας, εμείς το ολοκληρώσαμε. Για το νηπιαγωγείο έχω την προφορική διαβεβαίωση του περιφερειάρχη ότι θα ενταχθεί, σήμερα έχουμε την παραλαβή της μελέτης, δεν είναι στην πρόθεσή μας να μεταφερθεί στον Άγιο Ιωάννη, τουλάχιστον για τώρα.

κ. Χριστάκος: Δεν μιλάμε για να λειτουργήσει ένα νέο νηπιαγωγείο στον Άγιο Ιωάννη, επειδή υπάρχει αναστάτωση να πείτε εσείς ή το Δ.Σ αν υπάρχει πιθανότητα μεταστέγασης. 

κ. Δήμαρχος: Κάναμε μία κουβέντα με κάποιους γονείς, δεν χρειάζεται να φύγει κανένα παιδί από εκεί, θα δούμε στο τέλος της χρονιάς πως θα το αντιμετωπίσουμε, βασική προτεραιότητα να ενταχθεί και να προχωρήσει το έργο που θα μας λύσει το πρόβλημα. 

κ. Μέντης: Θα ήθελα να αναρτηθεί στα ΚΕΠ λίστα των αρμοδιοτήτων τους για να αποφεύγεται η ταλαιπωρία πολιτών και υπαλλήλων. Στο άρθρο 10 παρ. 13 του πολυνομοσχεδίου του «Καλλικράτη» του ΥΠΕΣ προβλέπεται κάτι σχετικά με το πάγιο τέλος της ύδρευσης. Αν εφαρμοστεί είναι πολύ καλό για τους δημότες αλλά όμως θα δημιουργήσει πρόβλημα στον προϋπολογισμό μας. Νομίζω πρέπει να επανέλθει μέσω του «Καλλικράτη» 2 ότι ένας εκ των αντιδημάρχων να είναι ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας. Να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των εκπροσώπων των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας στην εκτελεστική επιτροπή. Προτείνεται η αύξηση των αρμοδιοτήτων των προέδρων και των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και να γίνεται η εκλογή των πρόεδρων όπως και των τοπικών κοινοτήτων, έχω και άλλες προτάσεις, θα σας καταθέσω το νομοσχέδιο. Να καταθέσουμε κάποιες προτάσεις ώστε να καλυτερεύσουμε το νομοσχέδιο που από πληροφορίες μου θα γίνει νόμος του κράτους εντός του μήνα.   

κ. Δήμαρχος: Στο συνέδριο που έγινε είχαν ανέβει υπουργός, υφυπουργός αλλά το κείμενο δόθηκε μετά για διαβούλευση, έγινε δεκτό το 1/3 των προτάσεων που κατέθεσε η ΚΕΔΕ. Για το θέμα του αντιδημάρχου είχε συζητηθεί πολύ, δεν επελέγη για να μην υπάρχει συναλλαγή, αυτή ήταν η βασική αντίρρηση και για αυτό θεωρώ πολύ δύσκολο να επανέλθει. Για την εκτελεστική επιτροπή θα μπορούσε να γίνει αλλά όχι θεσμοθετημένα διότι μερικά θέματα της αφορούν καθαρά στην λειτουργία του δήμου. Όμως ο νόμος πολύ σωστά προβλέπει την συμμετοχή της μείζονος και της ελάσσονος αντιπολίτευσης στην οικονομική επιτροπή. 

κ. Κρυπωτός: Τα λιμάνια μας και τα αλιευτικά καταφύγια επλήγησαν, να υπάρξει μέριμνα από τον προϋπολογισμό και για  το λιμάνι της Ελιάς, δεν νομίζω να θέλει πολύ διότι εμείς τότε είχαμε διασφαλίσει, έγιναν οι μελέτες, συνέχισε η επόμενη δημοτική αρχή κ.τ.λ. Ως γνωστό υπάρχει οικονομικό πρόβλημα αλλά καλό θα είναι να γίνει μία επούλωση όπως το υποσχεθήκατε και στους τοπικούς παράγοντες. Θα περιμένω μέσα από μία αναμόρφωση να το προστατέψετε και ας είναι το χωριό μικρό. Μου είχατε πει ότι θα ολοκληρωθεί ο δρόμος προς Κουπιά, ένα τμήμα άσφαλτος που έχει μείνει. Σε όλη την Ελλάδα με προεξάρχουσα την αρχιεπισκοπή γίνονται προσπάθειες συσσιτίων, κοινωνικών παντοπωλείων κ.τ.λ. για να βοηθηθούν οι συνάνθρωποι μας διότι η ύφεση έχει αγγίξει και τον τελευταίο έλληνα πολίτη. Ας το σκεφτεί η δημοτική αρχή και ας βρει μία λύση, ίσως μέσω της Μητρόπολης να εξευρεθεί ποιες οικογένειες είναι άπορες. Επισκεφτείτε και τον σεβασμιότατο που πιστεύω θα σας στηρίξει και εμείς ως αντιπολίτευση θα στηρίξουμε αυτήν την προσπάθεια.     

κ. Δήμαρχος: Για το λιμάνι της Ελιάς είχαμε πάει εκείνη την ημέρα, έγιναν μετά εργασίες καθαρισμού, υποσχεθήκαμε ότι θα φτιαχτεί ένα καλώδιο που περνάει από πάνω. Ο κύριος Κολλιάκος θα σας πει για το θέμα των αδειοδοτήσεων για το αλιευτικό καταφύγιο ώστε να υποβάλλουμε πρόταση για το ΕΣΠΑ, αν είναι ακόμα ανοιχτό, για να γίνει επέκταση κατά 35 μ., όπως είχατε μελετήσει, του προσήνεμου μόλου. Έχουμε την δέσμευση της αντιπεριφερειάρχη για το ότι φέτος θα γίνει η οδοποιία Μολάοι-Κουπιά. Είχατε πει για τον δρόμο Ελιάς- Γλυκόβρυσης, παρότι δεν είναι επαρχιακός, πήγαν και τον είδαν, ζήτησα την βοήθειά τους και ένα κομμάτι για την οδοποιία Δ.Ε Μολάων θα κατευθυνθεί εκεί. Το κοινωνικό παντοπωλείο είναι τμήμα της κοινωνικής πολιτικής, πιστεύω σύντομα θα το θεσμοθετήσει το κράτος, θα σας ενημερώσει αργότερα η κυρία Αλειφέρη.   

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Για το αλιευτικό καταφύγιο της Ελιάς, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες νομιμοποίησης των υφιστάμενων αυθαιρέτων, εξοφλήθηκε το πρόστιμο που επιβλήθηκε από την κτηματική υπηρεσία και το περασμένο καλοκαίρι εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου. Αφού δόθηκαν οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις από τα υπουργεία Οικονομικών, Ναυτιλίας ο φάκελος μεταφέρθηκε πρόσφατα στο αντίστοιχο τμήμα νομικών προσώπων της αποκεντρωμένης διοίκησης στην Τρίπολη. Σύντομα θα εκδοθεί η απόφαση για την ζώνη λιμένος, οπότε θα μπορούμε να υποβάλλουμε πρόταση σε αντίστοιχο πρόγραμμα χρηματοδότησης του έργου. 

κ. Σταθάκης: Τι γίνεται με την νομιμοποίηση για το αλιευτικό καταφύγιο του Αυλοσπήλου.

κ. Δήμαρχος: Είναι κάποια τμήματα που θεωρούνται αυθαίρετες κατασκευές και έπρεπε να υπάρχει διαδικασία νομιμοποίησης, δεν το έχουμε προχωρήσει και δεν ξέρω αν υπάρχει και θέμα νομιμοποίησης. 

κ. Σταθάκης: Εδώ και 2-3 χρόνια ξεκίνησε η διαδικασία νομιμοποίησης, προσφέρθηκα να βοηθήσω αλλά δεν ήμουν αποδεκτός από την τότε δημοτική αρχή και ρωτώ να μάθω.  

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Προηγήθηκε η νομιμοποίηση των αλιευτικών του Προφήτη Ηλία και των Βελανιδίων τα οποία και χρηματοδοτήθηκαν. Είχε κατατεθεί ο φάκελος για την νομιμοποίηση του Αυλοσπήλου αλλά είχε κολλήσει στον αιγιαλό ο οποίος πάει για δημοσίευση. Για το λιμάνι του Παλαιόκαστρου υπήρχε ΦΕΚ αιγιαλού αλλά εκκρεμεί η νομιμοποίηση λόγω άλλων προβλημάτων.      

(διάλογος)

κ. Πρόεδρος: Πριν την συνεδρίαση κατετέθη στο προεδρείο υπόμνημα από κατοίκους της Τ.Κ Μονεμβάσιας με 308 υπογραφές για την μεταστέγαση του νηπιαγωγείου, θα τεθεί στον σχετικό φάκελο και υπόψη του κυρίου αντιδημάρχου που χειρίζεται το θέμα. Το τμήμα προμηθειών και εργασιών της Δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών του δήμου εισηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν.3463/2006 όπου ορίζεται ότι στις περιπτώσεις ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνηση μελετών, εκτέλεση έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αν αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού θα έρθει συγκεκριμένη πρόταση για την τροποποίησή του για να καλυφθεί η δαπάνη για τις εργασίες αποκατάστασης. Μετά την έκδοση της πρόσκλησης ήρθε έγγραφο της Δ/νσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής για ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για συμμετοχή σε 3μελή επιτροπή εκτίμησης της εν ζωή αξίας και ηλικίας των λοιμοβλήτων ή λοιμυπόπτων ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή. Αν το σώμα δέχεται να το ορίσουμε ως τελευταίο θέμα και η κυρία Πριφτάκη έχει να θέσει ένα θέμα.

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Παρακαλώ να ενταχθεί η συμμετοχή του δήμου στο έργο πράσινη οικονομία, κοινωνική συνοχή και απασχόληση, είναι πρόσκληση στον άξονα προτεραιότητας 4 και αφορά την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 713. Πρόκειται να γίνει αναπτυξιακή σύμπραξη μεταξύ της περιφέρειας Πελ/σου, των δήμων Βόρειας & Νότιας Κυνουρίας, Ευρώτα, Μον/σιας, Επιμελητήριο Λακωνίας και τα 2 ΚΕΚ ώστε να κατατεθεί πρόταση στην πρόσκληση ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. 

κ. Χριστάκος: Μέχρι σήμερα όταν είναι ανάγκη δεν έχουμε φέρει αντίρρηση στα εκτός ημερησίας, αλλά θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε, είναι λίγο άκομψο να το φέρνετε τελευταία στιγμή.  

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Λάβαμε την πρόσκληση 14 Φεβρουαρίου στις 3 μ.μ., θεωρήσαμε ότι είναι απόφαση για συμμετοχή του δήμου σε μία αναπτυξιακή σύμπραξη.              
  
κ. Χριστάκος: Για να λάβουμε ορθή απόφαση πρέπει να έχουμε ενημέρωση, δεν αντιλέγουμε αλλά αν είναι εύκολο όποτε πλέον έχουμε κάτι να μας ειδοποιείτε. 

Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη: Βεβαίως.

κ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε κύριε Χριστάκο.                                           


Θέμα 1ο: «Περί της αριθ. 1/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του δήμου η οποία αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού αυτού έτους 2012».

κ. Αλειφέρη: Οφείλω να ευχαριστήσω τις υπαλλήλους Κατερίνα Μήτρη και Γιώτα Στυλιανού που βοήθησαν να πληρώσουμε οφειλές που υπήρχαν από τον Οκτώβριο 2010. Από τον προϋπολογισμό του 2011 που εγκρίθηκε στις 2/12/2011 δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα για τις ανάγκες του νομικού προσώπου, θα μπορούμε να τον αξιολογήσουμε καλλίτερα όταν θα έχουμε τον απολογισμό του 2012. Από τα έσοδα του προηγούμενου έτους 792.640,71 €  διατέθηκαν 335.609,04 € για οφειλές των προηγούμενων νομικών προσώπων, για μισθοδοσία και για ό,τι δαπάνες προέκυψαν από τον Μάιο και εδώθε. Μεταφέρεται ταμειακό υπόλοιπο 457.031,67 € και μαζί με τις 600.000 € συν την διαχείριση των κρατήσεων προϋπολογίζουμε για το 2012 1.252.731,67 €. Ίσως χρειαστεί να μειωθεί η επιχορήγηση του δήμου προς το νομικό πρόσωπο αλλά δεν είναι της παρούσης. Προσπαθήσαμε να δώσουμε βαρύτητα στην κοινωνική πολιτική κ.τ.λ. μειώνοντας σημαντικά τα κονδύλια για πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές δραστηριότητες που όμως θεωρούμε ότι είναι κοινωνική πολιτική. Όσο η πολιτεία λαμβάνει μέτρα που δυσκολεύουν την ζωή των πολιτών η τοπική αυτοδιοίκηση θα καλείται να βοηθήσει όσους έχουν ανάγκη. Σύντομα θα μπορούμε να δώσουμε το σχέδιο μας για την κοινωνική πολιτική που περιλαμβάνει κοινωνικό παντοπωλείο, φαρμακείο, ιατρείο, ίσως χρειαστεί να οργανώσουμε συσσίτια για μερίδα συμπολιτών μας.     

κ. Χριστάκος: Θέλω διευκρινίσεις για τους εξής κωδικούς, έχουμε 42.000 € και 115.000 € σε μισθούς, 50.000 € για έκτακτους υπαλλήλους, μεγάλη αύξηση συγκριτικά με πέρσι, εφάπαξ βοήθημα 19.339 €, που αναφέρονται τα μισθώματα 20.000 € που πληρώνουμε, ελαιοχρωματισμούς κτιρίων 10.000 €, μεταφορές μαθητών 20.000 €, προμήθεια γραφικής ύλης 10.000 €, μηχανογράφηση 4.000 €, συντήρηση κτιρίων 15.000 €, συντήρηση εσωτερικών χώρων, αθλητικές εγκαταστάσεις 12.000 €, έχουμε ήδη πάρει μικροφωνική και βλέπω ακόμα ένα ποσό, για στολές φιλαρμονικής 15.000 €, για κοινωνικό παντοπωλείο και συσσίτια 100.000 €, αγορά ιστιοπλοϊκών σκαφών 12.000 €. 

κ. Αλειφέρη: Τα 115.000 € αφορούν μισθοδοσία προσωπικού παιδικών σταθμών, οι 42.000 € των υπαλλήλων των φιλαρμονικών. Στον παιδικό σταθμό Παπαδιανίκων συνταξιοδοτήθηκαν η μαγείρισσα και η καθαρίστρια, στον παιδικό σταθμό Μολάων υπάρχει μία υπάλληλος και γίνονται αλχημείες για να μπορέσουμε να κρατήσουμε όλα τα παιδιά. Θα χρειαστούμε κοινωνική λειτουργό για το ΚΑΠΗ Μολάων και άτομο για την βιβλιοθήκη-πινακοθήκη του Βαρβαρέσσου. Προϋπολογίσαμε 50.000 € για τους έκτακτους υπαλλήλους διότι θα υποβάλλουμε αίτηση για την πρόσληψή τους. Η γραφική ύλη είναι για τους παιδικούς σταθμούς, το ποσό για την μηχανογράφηση αφορά την ετήσια συντήρηση και ενημέρωση για το πρόγραμμα που αγοράσαμε. Το μεγαλύτερο μέρος του 15.000 € για την συντήρηση κτιρίων θα διατεθεί για τα 2 οικήματα του Βαρβαρέσσου στην Αθήνα ώστε να μπορέσουμε να τα νοικιάσουμε. Πέρσι βάλαμε 5.000 € για αγορά μικροφωνικής εγκατάστασης και τώρα βάζουμε ποσό για αγορά καινούργιων ηχείων, ευελπιστούμε να μπορούμε να καλύπτουμε μόνοι μας τις περισσότερες εκδηλώσεις που δεν χρειάζονται εξειδικευμένα μηχανήματα. Στολές φιλαρμονικής 15.000 €, πέρσι είχαμε γράψει 10.000 €, που δεν προλάβαμε να την υλοποιήσουμε. Είχα πει τότε ότι μας υποβλήθηκε αίτημα από την δημοτική φιλαρμονική της Μον/σιας για 20 στολές, τουλάχιστον 20 από την φιλαρμονική των Βοιών και ίσως 10 από τα Παπαδιάνικα, πρέπει να στείλουμε και πολλές στολές για επιδιόρθωση. Μετά από αίτημά τους είπαμε να ενισχύσουμε τους ιστιοπλοϊκούς ομίλους Νεάπολης, Ελιάς, Μον/σιας με την αγορά ιστιοπλοϊκών σκαφών 12.000 €, θα είναι στην περιουσία του νομικού προσώπου και θα τα διαχειρίζονται αυτοί. Για την κοινωνική πολιτική 135.000 €, η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας έχει ως συνέπεια να πρέπει να στήσουμε ένα καλό κοινωνικό υπόβαθρο ώστε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά μοιράσαμε περίπου 230 πακέτα, θεωρούμε ότι περίπου 150 οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα χρήζουν βοήθειας, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση. Εφάπαξ βοήθημα ήταν ένα ποσό που κρατούνταν από τον μισθό των 2 υπαλλήλων του παιδικού σταθμού Παπαδιανίκων το οποίο μεταφέρεται και κάποια στιγμή ελπίζουν να το πάρουν.    

……..: Με τον Ν.103/1975 υποχρεούνται οι παλιοί παιδικοί σταθμοί όταν ήταν στην εποπτεία του υπουργείου Πρόνοιας να βάζουν στους προϋπολογισμούς τους ετησίως αυτό το ποσό που αντιστοιχούσε για τον κάθε παιδικό σταθμό διότι κάποτε θα τους ζητηθούν από το ταμείο. Τα 18.303 € αφορούν τους υπαλλήλους του παιδικού σταθμού Παπαδιανίκων και το 1.000 € του παιδικού σταθμού Μολάων.   

κ. Μέντης: Πιστεύω ότι άμεσα ο δήμος θα υποχρεωθεί να μειώσει την επιχορήγηση στο ήμισυ, έτσι όπως είναι δεν μπορώ να τον ψηφίσω.  

κ. Αλειφέρη: Είπα πριν ότι στον απολογισμό μπορεί να πούμε ότι λόγω της κρίσης να χρειαστεί να λάβει απόφαση το Δ.Σ τροποποίησης της συστατικής πράξης σχετικά με την επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα αλλιώς διότι η συστατική πράξη βάσει της οποίας προϋπολογίζουμε δίνει στο νομικό πρόσωπο 600.000 €. Αν ο δήμος αδυνατεί να το δώσει θα ασκήσουμε κατά προτεραιότητα τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και θα εξοικονομήσουμε πόρους από τους υπόλοιπους κωδικούς. 

κ. Πρόεδρος: Πρέπει τα 600.000 € να προβλεφθούν ως έσοδο επειδή προέρχεται από υποχρεωτική δαπάνη του δήμου προς το νομικό πρόσωπο. Αν αργότερα μειωθεί θα μειωθούν και τα ποσά των κωδικών εξόδων του νομικού προσώπου. Το αποθεματικό δεν μπορεί να είναι παραπάνω του 4% των τακτικών εσόδων του νομικού προσώπου.

κ. Χριστάκος: Το νομικό χρηματοδοτείται από τακτικά εκτός ανταποδοτικών, από αυτά ο δήμος έχει εισπράξει μέχρι Δεκέμβρη 761.000 €, οπότε αν από αυτά δώσει 600.000 € αντιλαμβάνεστε ότι στον δήμο μένει πολύ μικρό κομμάτι για να κάνει τις δουλειές του. Να τροποποιηθεί η προηγούμενη απόφαση και να μειωθεί το ποσό της επιχορήγησης στο απολύτως απαραίτητο για την κοινωνική πολιτική και για κάποιες εκδηλώσεις, μία ανά Δ.Ενότητα. Πρέπει να υπάρχει διακριτικότητα για τα συσσίτια αλλά όμως ενέχεται κίνδυνος για αδιαφανή διάθεση χρημάτων. Παρακαλώ λοιπόν να υπάρχει ενημέρωση στους τοπικούς και στο Δ.Σ και να υπάρχουν καταγεγραμμένα σε αποφάσεις τα άτομα που ενισχύονται διότι ειδάλλως τίθεται θέμα διαφάνειας. Η τεχνική υπηρεσία να συντάξει μελέτες με συγκεκριμένες ποσότητες, τιμές για τις συντηρήσεις 60.000 € ώστε να είναι εύκολος ο έλεγχος. Ρωτώ από που είναι το χρηματικό υπόλοιπο και να συμφωνήσουμε ότι οι δαπάνες του νομικού θα είναι πολύ λιγότερες από όσες λέμε σήμερα. Διότι με την οικονομική κρίση θα υπάρχει μεγάλη μείωση εσόδων και συνεπώς 600.000 € είναι πάρα πολλά. 

κ. Αλειφέρη: Στα 600.000 € είναι χρήματα από τους ΚΑΠ ως επιχορήγηση στους παιδικούς σταθμούς, το ταμειακό υπόλοιπο 215.794,97 € είναι υπόλοιπο από την επιχορήγηση που έλαβε το νομικό πρόσωπο από τον δήμο η οποία επιχορήγηση ήταν 430.000 € φέτος και 264.886,35 € ήταν τα υπόλοιπα των νομικών προσώπων που συγχωνεύτηκαν.     

κ. Σταθάκης: Πόσα ήταν τα πακέτα βοήθειας που μοιράστηκαν τις ημέρες των εορτών στις 5 Δ.Ενότητες και πόσο κόστισαν.   

κ. Αλειφέρη: Δόθηκαν συνολικά 230 πακέτα, η καταγραφή των ατόμων έγινε σε συνεργασία των φιλόπτωχων ταμείων της τοπικής εκκλησίας και των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Νομίζω το κόστος ήταν 22.000 € ή 23.000 €, αναφέρονται στις οφειλές στον προϋπολογισμό που έχετε. Τα άτομα είναι επώνυμα και οι καταστάσεις είναι στην διάθεση καθενός. Είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι κρίνουμε σκόπιμο να μην αναφέρονται σε αποφάσεις διότι αυτές αναρτώνται και κάποιος αισθάνεται άσχημα να βλέπει το όνομά του. Και δεν είναι εύκολο να βρεθούν τα κριτήρια και να καταγραφούν τα άτομα που έχουν πραγματικά ανάγκη. Μπαίνουν κάποιες προτεραιότητες, υπάρχουν δήμοι που έχουν άρτια κοινωνική ομάδα στελεχωμένη με κατάλληλο προσωπικό, προσπαθούμε να κάνουμε όσο μπορούμε την συγκέντρωση αυτών των στοιχείων.  

κ. Τσάκος Πέτρος: Συμφωνώ με τα λεγόμενα του κυρίου Χριστάκο, είχα πει πέρσι ότι σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς είναι πρόκληση για τον δημότη μας να ακούει ότι ο δήμος επιχορηγεί το νομικό πρόσωπο με 600.000 €. Είχα πει να μειωθεί στις 400.000 €, ίσως και λιγότερο, πάντως πρέπει κατά πολύ να μειωθεί και να γίνει και η τροποποίηση στο νομικό πρόσωπο. Πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην κοινωνική πολιτική και να βοηθήσουμε όσον το δυνατόν περισσότερο τους οικονομικά ασθενέστερους. Όπως και την άλλη φορά δεν ψηφίζω την αποζημίωση του προέδρου και του αντιπροέδρου που για το 2012 είναι17.000 €, ψηφίζω με τις παρατηρήσεις που είπα.  

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Το νομικό πρόσωπο προσπαθεί για να διατηρήσει τους παιδικούς σταθμούς και σε αυτές τις δύσκολες εποχές από το περίσσευμα να δώσουν και κάτι για τον πολιτισμό, που είναι και μία θεατρική παράσταση, ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, μία παιδική εκδήλωση. Οι 250.000 € είναι για μισθοδοσία, περίπου 45.000 € για λειτουργικά έξοδα, τρόφιμα για τους παιδικούς σταθμούς που μέσω των ΚΑΠ έρχονται στους δήμους, οπότε να μην μιλάμε για 600.000 € επιχορήγηση, εγώ νομίζω ότι είναι 200.000 €, αυτό είχαμε πει. Θέλει προσοχή, να κρατηθούν οι παιδικοί σταθμοί, όλα αυτά, να υπάρχουν προτεραιότητες, σίγουρα τα άλλα έπονται, να δούμε πως θα προχωρήσουμε.

κ. Πρόεδρος: Είπατε ότι πέρσι εκταμιεύσατε από το ταμείο του δήμου 430.000 €, άρα γιατί μιλάμε για 600.000 €;

κ. Αλειφέρη: Αθροιστικά ήταν 600.000 €.

κ. Πρόεδρος: Τα εισπράξατε;

κ. Αλειφέρη: Δόθηκε στο νομικό πρόσωπο επιχορήγηση 430.000 €, ήταν τα υπόλοιπα 100.000 € για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν μέσω του δήμου και περίπου 70.000 € για την μισθοδοσία του προσωπικού μέχρι και τον Μάιο, δόθηκε όλο το ποσό στο νομικό πρόσωπο, απλά περίσσεψαν από αυτά 215.000 €. 

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Παίρνουν και επιχορήγηση από τους ΚΑΠ που πάνε στο νομικό πρόσωπο.

κ. Πρόεδρος: Τα νομικά πρόσωπα μαζί με τα στάδια ήρθαν στους δήμους με τον νόμο πολιτεία, αρχικά οι επιχορηγήσεις από τους ΚΑΠ ερχόντουσαν χωριστά και αποδίδονταν στα νομικά πρόσωπα. Από το 2007-2008 ενσωματώθηκαν στους ΚΑΠ των δήμων και εξακολουθούν και δίδονται μέσα από την τακτική επιχορήγηση. Δεν είναι από τα έσοδα του δήμου από δημοτικά τέλη κ.τ.λ., δεν είναι οι 600.000 € όπως είπατε, διότι είπατε ότι ο δήμος εισπράττει τις 700.000 € και δίνει τις 600.000 €. 

κ. Νικολινάκος: Αντιτίθεμαι με την σύσταση του νομικού προσώπου, του κατά την γνώμη μου εξωθεσμικού οργάνου. Με την παρούσα οικονομική κρίση η κοινωνική πολιτική του δήμου έχει μεταφερθεί από το Δ.Σ σε παράγοντες, που δεν έχουν κριθεί από τις τοπικές κοινωνίες, που αποφασίζουν και έρχεται το Δ.Σ να επικυρώσει αυτές τις αποφάσεις. Για την οικονομική κρίση δεν βλέπω καμία προσπάθεια από την μεριά μας για να την αντιμετωπίσουμε. Η διαδικασία μού θυμίζει το πλοίο Τιτανικός που έχει βουλιάξει και στο πρώτο σαλόνι χορεύουν, κάνουν εκδηλώσεις και γενικά το χρήμα ρέει άφθονο. Για περίπου 30 στολές θα δώσουμε 15.000 €, η στολή 500 €, χθες δώσαμε ανάθεση για την μεταφορά του αρχείου της πολεοδομίας 3.500 €, ήθελα να ’ξερα πόσα θα δίναμε αν δεν είχαμε οικονομική κρίση. Όταν πέρσι λέγαμε ότι είναι πολλά τα 600.000 €, σήμερα ακούμε, σαν να μην ήταν αντιληπτό το υπαρκτό πρόβλημα, ότι ίσως να είναι πολλά. Δεν είδα έστω και μία συμβολική κίνηση για μείωση μισθών στους αιρετούς την στιγμή που σήμερα κατατίθεται μείωση των κατωτάτων συντάξεων κατά 10% μέχρι 200 € των επικουρικών και 20% πάνω από 200 €. Προτείνω μείωση 20%-30% στα έξοδα παράστασης των δημοτικών συμβούλων ώστε να ακολουθούμε την κοινωνία που στερείται. Δεν είδα καμία πρόβλεψη επ’ αυτού, εξακολουθούμε να παρέχουμε χρήματα σε αιρετούς που στο νομικό πρόσωπο θεωρούνται και διπλοθεσίτες. 

κ. Πρόεδρος: Η αντιμισθία μου για τον Ιανουαρίου ήταν στο 50% της κανονικής και έχει επέλθει μείωση στα έξοδα παράστασης των δημοτικών συμβούλων για τους Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, όταν θα τα εισπράξετε θα το διαπιστώσετε. 

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Ό,τι κόβουν σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους κόβουν και σε εμένα που είμαι δημόσιος υπάλληλος και τυγχάνει να είμαι τώρα αντιδήμαρχος.

κ. Πρόεδρος: Από την αρχή της δημοτικής περιόδου η σύνταξή μου έχει περικοπεί κατά 70% προκειμένου να εισπράξω την αντιμισθία.

κ. Δημητρόπουλος: Η συγκυρία δημιουργεί πολλές συγχύσεις ή και αντιφάσεις στον χειρισμό τέτοιων σοβαρών θεμάτων. Είναι αυτονόητο ότι όλοι μας οδηγούμαστε σε αδιέξοδο επιβίωσης, κοιτάμε τα τυπικά, αν έχω πρόβλημα επιβίωσης θα το πω ευθαρσώς. Στις εορτές κάναμε μία γενναιοδωρία, μόνο τότε έχουν ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι; Με τα νέα μέτρα πόσοι θα οδηγηθούν σε αυτήν την κατάσταση; Μήπως αυξάνονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του δήμου για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ένδεια; Από την άλλη μεριά προσπαθούμε να διατηρήσουμε και τις παραδόσεις που ήταν δαπανηρές. Μιλάω για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, το θέατρο, η μουσική είναι τέχνη, δηλαδή μορφή έκφρασης πολιτισμού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πολιτισμό έχει μία κοινωνία που, ενώ υπάρχει μεγάλη δυνατότητα παραγωγής πλούτου, οδηγεί τα μέλη της στην πείνα και στην εξαθλίωση. Αυτό το ζήτημα δεν μπορούμε να το αναλύσουμε στην βάση του και να δούμε που πάμε; Δεν ξέρουμε ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις; Για παράδειγμα, τιμή πώλησης ελαιολάδου 2 € ενώ το κόστος αυξήθηκε, δεν θα έρθουν πολλοί σε δεινή κατάσταση; Δεν σταματούν τα παιδιά από τα φροντιστήρια οι γονείς; Υπάρχει πολλή σύγχυση εδώ μέσα και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην επερχόμενη καταιγίδα, το βλέπουμε όλοι αλλά κανείς δεν μιλάει εδώ πέρα.

κ. Μέντης: Το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, που εντός μηνός θα ψηφιστεί, για την τοπική αυτοδιοίκηση, αναφέρει «τα δημοτικά κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχών ειδών πρώτης ανάγκης για την σίτιση και ένδυση απόρων κατοίκων προερχόμενα από δωρεές και χορηγίες. Στο πλαίσιο των δημοτικών κοινωνικών παντοπωλείων ο δήμος μπορεί να διοργανώνει και συσσίτια για την διανομή φαγητού σε άπορους κατοίκους. Τα δημοτικά κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του Δ.Σ που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται ισομερώς όλες οι δημοτικές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος». Στις 600.000 € οι ανελαστικές δαπάνες είναι 400.000 €, όμως έχουμε και το υπόλοιπο 264.000 € των προηγούμενων νομικών προσώπων που πρέπει να δούμε πως θα το διαχειριστούμε. Για αυτό πριν είπα ότι δυσκολεύομαι να τον ψηφίσω, διότι υπάρχει μια απόκλιση της τάξεως των 450.000 € που έπρεπε να ήταν μειωμένος ο προϋπολογισμός. Πρέπει να βρούμε τρόπο να γυρίσουν τα υπόλοιπα στον δήμο ή κάτι άλλο να υπάρξει, μπορεί λογιστικά να πρέπει να διαμορφωθούν με αυτόν τον τρόπο, πλην όμως είναι πάρα πολλά τα χρήματα.                      

κ. Αλειφέρη: Είναι η διαχείριση των κρατήσεων που μπαίνουν 176.000 € ως έσοδο και σαν έξοδο, είναι 600.000 € από τον δήμο συν 457.000 € σύνολο προϋπολογισμού 1.050.000 €. Στα 600.000 € είναι και 300.000 €-350.000 € από τους ΚΑΠ για τους παιδικούς σταθμούς, άρα δεν είναι από τα τακτικά του έσοδα που δίνει καθαρά ο δήμος. Σας είπα και πρώτη αναγνωρίζω ότι ίσως να χρειαστεί να μειωθεί αυτό το ποσό, όμως αυτό θα το δούμε στο τέλος του έτους με τον απολογισμό του νομικού προσώπου. Το νομικό πρόσωπο με τις παροχές που κάνει είναι ίσως το μοναδικό κομμάτι που απευθύνεται πάλι στον δημότη διότι αν οι παιδικοί σταθμοί δεν είναι κοινωνική πολιτική τότε τι είναι; Όταν οι μητέρες μπορούν να πάνε εκεί τα παιδιά τους χωρίς να πληρώνουν τίποτα ώστε να ψάξουν για εργασία δεν είναι κοινωνική πολιτική; Τα παιδιά μας απασχολούνται στις δημοτικές φιλαρμονικές και μαθαίνουν μουσική, αυτό δεν είναι κοινωνική πολιτική; Έχουμε 140.000 € για κοινωνική πολιτική, 75.000 € για πολιτιστικές δραστηριότητες και 40.000 € για αθλητισμό, αυτά δεν είναι κοινωνική πολιτική; Να ολοκληρώσω κύριε Τσάκο, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κοινωνική πολιτική, ως μητέρα ξέρω τι είναι να μπορεί το παιδί σου το απόγευμα να απασχοληθεί σε ένα αθλητικό σωματείο και να μην πληρώσω. Οι 40.000 € δεν είναι τεράστιο ποσό, για ρωτήστε τους γονείς που έχουν τα παιδιά τους στις ομάδες που εκλιπαρούν κάθε μέρα για να τους ενισχύσουμε και προσπαθούμε ζητιανεύοντας το ένα ευρώ για να τους πάρουμε μία στολή. Μειώσαμε την δαπάνη για τον πολιτισμό, θεωρώ ότι και αυτός είναι κοινωνική πολιτική, οπότε ποιο είναι το ποσό που σπαταλείται; Αντίθετα διατίθεται στον δημότη και του ανταποδίδεται για να εισπράξει κάτι το οποίο του στερεί η πολιτεία. Η απόφαση της ψήφισης του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου είναι ομόφωνη. Για τον κύριο Νικολινάκο δεν θα απαντήσω περί Τιτανικού κ.τ.λ. αλλά χρησιμοποιώντας την έκφρασή του στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν θέλω να ασχοληθώ με περσινά ξινά σταφύλια. 

κ. Λύρας: Δεν είναι μεγάλη η δαπάνη για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, αυτά τα χρήματα είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για να συνεχίσουν τοπικοί σύλλογοι και αθλητικά σωματεία να κρατάνε κάποιες διαδικασίες σε χωριά που ερημώνουν, οπότε μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Αυτές οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται με κάποιους συλλόγους, στους οποίους δίνεις κουράγιο και δύναμη για να εξακολουθούν να ασχολούνται αμισθί και να τρέχουν αγωνιζόμενοι για τον τόπο τους. 

κ. Παπαδάκης: Οι ενστάσεις που δικαιολογημένα πολλάκις ακούγονται από δημοτικούς σύμβουλους ετέθησαν και από εμένα. Προσπαθήσαμε στην 4ωρη συνεδρίαση του νομικού προσώπου να δούμε κάθε παράμετρο, μειώσαμε και ποσά σε σχέση με τα καταγραφέντα προς εισήγηση στο Δ.Σ και βάλαμε και κάποιους άλλους κωδικούς. Και εγώ έχω πει ότι τα 600.000 € είναι υπερβολικό ποσό, πρέπει όμως να τροποποιηθεί η συστατική πράξη. Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τον προϋπολογισμό με τον πιο διαφανή τρόπο. Ο προϋπολογισμός παρουσιάζει κάποιες αδυναμίες αλλά εφόσον ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου τον ψήφισα θα τον ψηφίσω και τώρα χωρίς υποσημειώσεις. 

κ. Χαραμής: Το νομικό πρόσωπο του πρώην δήμου Βοιών είχε μία αξιόλογη πινακοθήκη-βιβλιοθήκη, έως Σεπτέμβρη τα κλειδιά τα είχα εγώ, υπήρχε ένα χρηματικό υπόλοιπο, υπάρχει εκκρεμότητα σε μία περιουσία που είχε το νομικό πρόσωπο σε 2 Διαμερίσματα, υπήρχαν κάποια προβλήματα, δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει κάτι, θα ήθελα μία ενημέρωση από την κυρία Αλειφέρη. Το νομικό πρόσωπο είναι δήμος μέσα στον δήμο και εφόσον δεν έχει γίνει ούτε μία επένδυση σε ένα δημοτικό διαμέρισμα πως είναι δυνατόν το νομικό πρόσωπο να διαχειρίζεται 1.200.000 €, έναν ολόκληρο προϋπολογισμό του δήμου. Πρέπει η δημοτική αρχή να έχει την ευθύνη για τους παιδικούς σταθμούς και η οικονομική επιτροπή να έχει την οικονομική διαχείριση, αυτά είπα πέρσι, αυτά επιμένω και φέτος. Ψηφίζω ό,τι έχει σχέση με τους παιδικούς σταθμούς, την φιλαρμονική, με τα παλαιά νομικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα τους.

κ. Αλειφέρη: Κοινωνική πολιτική; 

κ. Χαραμής: Με προκαλείτε, όταν λέτε ότι 230 πακέτα στοίχισαν 23.000 € είναι 100 € το πακέτο, εφόσον δεν μπορώ να το ελέγξω δεν το ψηφίζω, ψηφίζω την ενέργεια αλλά όχι αυτό το ποσό.

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ να καταθέσετε ένα υπόμνημα με το τι ψηφίζετε διότι κάθε φορά αδυνατώ να καταγράψω το τι ψηφίζετε και τι όχι. 

κ. Χαραμής: Ψηφίζω ό,τι έχει σχέση με τους παιδικούς σταθμούς, τις φιλαρμονικές, με τα παλαιά νομικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα τους.

κ. Πρόεδρος: Κινδυνεύει το προεδρείο να κατηγορηθεί για παραποίηση πρακτικών διότι σε κάποια φάση θα πείτε αυτό το ψήφισα, αυτό δεν το ψήφισα. Όταν λέτε ό,τι έχει σχέση με τα παλιά νομικά πρόσωπα εγώ δεν το καταλαβαίνω, είναι προτιμότερο και πιο ξεκάθαρο ένα σημείωμα για το τι δεν ψηφίζετε. 

κ. Χαραμής:

κ. Αλειφέρη: Πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό στον κωδικό 8111001 τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 2μηνη σύμβαση ποσό 2.000 €. Προσλάβαμε από 20 Δεκεμβρίου 3 άτομα στον παιδικό σταθμό Βοιών και δεν γράψαμε τις αποδοχές τους από 20 Δεκέμβρη μέχρι τέλος του μήνα, να το εγγράψουμε τώρα και για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός να αφαιρεθεί αυτό το ποσό από τον κωδικό έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

;;κ. Χαραμής: ………..

κ. Αλειφέρη: Είναι οι 3 που προσλάβαμε με 2μηνη σύμβαση και 1 με 8μηνη για τον παιδικό σταθμό Βοιών.

κ. Χαραμής: Πως τα προσλάβαμε.  

κ. Αλειφέρη: Για την πρόσληψη των 2μηνων ατόμων έγινε ανακοίνωση, υποβλήθηκαν αιτήσεις και μοριοδοτήθηκαν, για την 8μηνη μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ. Από το νομικό πρόσωπο Αχιλλέα Βαρβαρέσσου ήρθαν 69.000 €, στον προϋπολογισμό εγγράφηκε πίστωση 24.600 € για την διαμόρφωση του .., πίστωση 15.000 € για την συντήρηση και των υπολοίπων πινάκων.     

κ. Πρόεδρος: Είναι καταγεγραμμένα κυρία Αλειφέρη.

…….: ……

κ. Αλειφέρη: Καμία αντίρρηση, αν είναι 8.000 € θα περισσέψουν τα υπόλοιπα, δεν πρόκειται να τα καταχραστεί κανένας ή να κάνουμε κάτι άλλο. Όντως τον Σεπτέμβριο πήραμε τα κλειδιά από την επιτροπή, μεταφέραμε και την βιβλιοθήκη στο κτίριο και αν από την προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν έτοιμο θα λειτουργούσε σαν πινακοθήκη. Τα προηγούμενα χρόνια που κρατούσατε τα κλειδιά τι είχατε κάνει για το συγκριμένο κληροδότημα; 

κ. Τσάκος Πέτρος: Ο δήμος πρέπει να βοηθάει τους οικονομικά αδυνάτους είτε με τρόφιμα είτε με χρήματα, οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ο κόσμος έχει άμεση ανάγκη το πρώτο ενώ με το άλλο προσφέρουμε άρτον και θεάματα, όπως οι αρχαίοι Ρωμαίοι που πέταγαν τους μονομάχους στην αρένα και τους έτρωγαν τα θηρία. Ψηφίζω τον προϋπολογισμό εκτός από τις αμοιβές του προέδρου και αντιπροέδρου και την επιχορήγηση 600.000 € του δήμου προς το νομικό πρόσωπο διότι όπως είχα πει όταν ψηφίστηκαν πρέπει να μειωθούν στις 400.000 €. Πρέπει να μειωθούν οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του δήμου και όχι η κοινωνική πολιτική προς στους ασθενέστερους.

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Η μεταφορά του αρχείου της Πολεοδομίας δεν ήταν κάτι απλό, δούλευαν εργάτες επί μέρες, έφτιαξαν τους φακέλους, έχω τα σχετικά στοιχεία με τα ημερομίσθια κ.τ.λ., όποτε θέλεις να τα δούμε. 

κ. Νικολινάκος: Το ότι είμαστε εναντίον κάποιας λειτουργίας του νομικού προσώπου, δεν λέμε να κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί, τα στάδια κ.τ.λ. Έπειτα οι απαντήσεις είναι επιλεκτικές, εγώ μίλησα αν έχει γίνει μείωση στις αποδοχές του προέδρου του νομικού προσώπου και σπεύσατε κύριε αντιδήμαρχε και κύριε πρόεδρε να μου πείτε ότι έγινε στις δικές σας.

κ. Πρόεδρος: Είναι κάθετη η μείωση, ακόμα και στους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων.

κ. Νικολινάκος: Δεν άκουσα πως προϋπολογίζουμε ότι κάθε στολή της φιλαρμονικής θα στοιχίσει 500 €; Ψηφίζω μόνο τις δαπάνες για τις αποδοχές του προσωπικού για όλες τις υπηρεσίες του νομικού προσώπου και τα τροφία για την λειτουργία των παιδικών σταθμών. Δεν θα ψηφίσω την δαπάνη για τα συσσίτια διότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει την θεσμοθέτηση και την εξουσιοδότηση για αυτήν την ενέργεια που θα έπρεπε να την κάνει το Δ.Σ.

κ. Νικολινάκος: Αντί για συντήρηση πινάκων Νεάπολης, να γραφεί Αχιλλέα Βαρβαρέσσου και αντί διαμόρφωση χώρου Δ.Σχολείου Νεάπολης 24.600 € Πνευματικό κέντρο-Μουσείο.  Πρόσφατα είχαμε 2 άπορους πυρόπληκτους, στον έναν έγινε ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού του και στον άλλον μερική,  δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη στον κωδικό παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε απόρους. Θα έπρεπε να είχαμε τους απολογισμούς των πρώην νομικών προσώπων που συγχωνεύτηκαν στο τωρινό, διότι είμαι σίγουρος ότι τα συγκριτικά στοιχεία θα ήταν από το μισό στο 1/3. Όλοι ξέρουμε ότι τότε είχαμε καρναβάλια που στοίχιζαν 40.000 €, παιδικούς σταθμούς, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.τ.λ., άρα ήδη από πέρσι έχει επέλθει μία σοβαρή μείωση. Όταν λοιπόν υπάρχει παιδεία, πολιτισμός, κοινωνική πολιτική κ.τ.λ. στο νομικό πρόσωπο που έχει ρόλο πολύ πιο σημαντικό από ό,τι είχαν οι πρώην δήμοι θεωρώ αδιανόητο να το χαρακτηρίζουμε εξωθεσμικό όργανο. Αν είναι εξωθεσμικό το νομικό και η κοινωφελής που προβλέπονται από τον «Καλλικράτη» τότε είναι και ο δήμος, άρα θα πρέπει να το καταργήσουμε. Είμαι ικανοποιημένος διότι πέρσι άκουγα συναδέλφους να μιλούν για παρέα που διαχειρίζεται μία κατάσταση και φέτος μιλάμε για παράγοντες, του χρόνου μπορεί να πάμε πιο κάτω.

κ. Δήμαρχος: Το νομικό πρόσωπο που χαίρει της εμπιστοσύνης μας θα κριθεί από την φετινή του δράση. Νομίζω ότι έχουν την σωφροσύνη και θα κινηθούν προς την κοινωνική πολιτική και είπα στην πρόεδρο ότι θέλω να κρατήσουν την ποιότητα στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν. 

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται και με την προσθήκη για την αναγραφή της οφειλής για τους 2μηνους υπαλλήλους που απασχολήθηκαν.  

κ. Δημητρόπουλος: Υπάρχουν θέματα που θα μπορούσαν να προστεθούν και άλλα να αφαιρεθούν. Έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε και να προωθούμε τις τοπικές πρωτοβουλίες μέσω των συλλόγων και θεωρώ μικρό το ποσό για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, ψηφίζω λευκό.

κ. Πρόεδρος: Ο κύριος Κρυπωτός συμφωνεί, οι κύριοι Χαραμής και Παπαδάκης τοποθετήθηκαν. 

κ. Χριστάκος: Ψηφίζω τις ανελαστικές δαπάνες, μισθοδοσία κ.τ.λ., πρέπει να ομαδοποιηθούν τα έργα συντήρησης και να υπάρχει διαφάνεια στα συσσίτια.

κ. Νικολινάκος: Ανελαστικές και τα τρόφιμα των παιδικών.

κ. Μέντης: Ψηφίζω τις ανελαστικές δαπάνες, ….

κ. Τσάκος Πέτρος: Δεν ψηφίζω τις αμοιβές προέδρου, αντιπροέδρου, θεωρώ υπερβολικά μεγάλο το ποσό της επιχορήγησης 600.000 € από τον δήμο και να μειωθούν οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.  

κ. Πρόεδρος: Κατά πλειοψηφία.         


Θέμα 2ο: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους δήμους Ναυπλιέων, Τρίπολης, Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Αν. Μάνης, Σπάρτης, Ελαφονήσου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. για την καταπολέμηση των κουνουπιών έτους 2012».

κ. Δήμαρχος: Η συμμετοχή του δήμου είναι 5.000 €.

κ. Πρόεδρος: Ορίζεται ποσό 5.000 € και θα αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός μετά την έγκρισή του, ομόφωνα.  


Θέμα 3ο: «Περί γνωμοδοτήσεως επί αιτήσεως των Ευμορφίας, Παναγιώτας και Νικήτα Μασουρίδη για παραχώρηση χρήσης παραλίας για την κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ στη θέση «Λούτσι» Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη του δήμου Μονεμβάσιας σύμφωνα με τον Ν. 2971/2001».

Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Στο δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο προς Γέρακα εκτός ορίων οικισμού και εκτός σχεδίου στην περιοχή της Παλαιάς Μονεμβάσιας υφίσταται ιδιοκτησία Ευμορφίας, Παναγιώτας και Νικήτα Μασουρίδη. Οι οποίοι ενδιαφέρονται να κατασκευάσουν οργανωμένη κατασκήνωση κατηγορίας Γ΄, μέρος των εγκρίσεων είναι και η κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ. Επειδή ο επαρχιακός δρόμος υφίσταται εντός της ζώνης παραλίας από όπου θα υπάρχει η πρόσβαση στο ακίνητο με βάση τον Ν.2971/2001 απαιτείται γνωμοδότηση του Δ.Σ του οικείου δήμου για την συγκεκριμένη είσοδο. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα εισόδου στο ακίνητο εφόσον και ο επαρχιακός δρόμος είναι εντός της ζώνης παραλίας όλες οι εργασίες για την δημιουργία της σύνδεσης θα γίνουν στο συγκεκριμένο σημείο.  

κ. Χριστάκος: Νομίζω ότι δεν πρέπει να δώσουμε την άδεια διότι αν μελλοντικά θέλουμε να διαπλατύνουμε αυτόν τον δρόμο, που είναι ο κεντρικός άξονας που ενώνει με τον παλιό δήμο Ζάρακα, θα πρέπει να δεσμεύσουμε χώρο από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες. Μιας που δεν υπάρχει απόφαση της Τ.Κ Αγίου Ιωάννου, ίσως πρέπει να αναβληθεί, να δούμε αν συμφέρει τον δήμο να προχωρήσει στην δέσμευση κάποιας λωρίδας γης των ακινήτων ώστε να τον διαπλατύνει. 

Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Ο συγκεκριμένος δρόμος δεν έχει ζώνη απαλλοτρίωσης, η σύνδεση που θα γίνει εντός της ιδιοκτησίας που είναι εντός της ζώνης παραλίας δεν είναι εφαπτόμενη της επαρχιακής οδού αλλά είναι εσώτερα. Τα έργα είναι ήπιας μορφής και πολύ μικρής έκτασης, οπότε, αν χρειαστεί, είναι πολύ εύκολη η μελλοντική διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου, που εκεί είναι πλατύς τουλάχιστον 6 μέτρα.

κ. Χριστάκος: Να το δούμε, αφού είναι στην παραλία και ο δήμος μπορεί να κάνει απαλλοτριώσεις επί της έκτασης αυτής.

κ. Πρόεδρος: Ζητείται η παραχώρηση της χρήσης 436 τ.μ., όσον αφορά το άλλο θέμα που θέσατε επειδή πρόκειται για καινούργια επιχείρηση ζητείται γνωμοδότηση από 10 διαφορετικές υπηρεσίες για την άδεια για τον κόμβο. Η Κτηματική υπηρεσία που θα λάβει την τελική απόφαση απευθύνεται στα υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Νομαρχιακή επιτροπή χωροταξίας και περιβάλλοντος, ΕΟΤ, ΓΕΝ, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν απαντήσουμε εντός 3μήνου η απάντησή μας θεωρείται θετική, θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε την σύμφωνη γνώμη για να προχωρήσει η διαδικασία, συμφωνούμε;

κ. Μέντης: Ο Ν.2001 τροποποιήθηκε το 2011, είναι όπως τα είπε ο κύριος πρόεδρος όσον αφορά εμάς εντός 3μήνου και τροποποιήθηκε με το άρθρο 113 του 2011 ότι αν το ΓΕΝ δεν απαντήσει εντός 15νθημέρου θεωρείται ότι έχει συναινέσει.  

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα.          


Θέμα 4ο: «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Νέο Νηπιαγωγείο Τ.Κ. Μονεμβασίας».

Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Υπάρχουν 2 συνεχόμενα οικόπεδα, το ένα του δήμου Μον/σιας για το οποίο μέσω του ΟΣΚ εκδόθηκε οικοδομική άδεια για κατασκευή νηπιαγωγείου και προχωρά η ένταξή του στο ΕΣΠΑ. Για το έτερο ιδιοκτησίας περ/ρειακής ενότητας, το οποίο μας παραχωρήθηκε με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, αναθέσαμε την κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στο μελετητικό γραφείο του κυρίου Φώτη Φωτόπουλου. Στις 11/1/2012 υπογράφηκε η 544 σύμβαση και στις 10/2/2012 το γραφείο μάς κατέθεσε πλήρη φάκελο με αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Πρόκειται για ισόγειο κτίριο 285 τ.μ., περιλαμβάνει 2 μεγάλες αίθουσες για διδασκαλία και δραστηριότητες για τα νήπια, αίθουσα ύπνου, κουζίνα, τραπεζαρία, λοιπούς βοηθητικούς χώρους (γραφεία, VC, λεβητοστάσιο κ.τ.λ.) Εισηγούμαι την έγκριση και παραλαβή της μελέτης.

κ. Χριστάκος: Οφείλω να ευχαριστήσω τον προηγούμενο νομάρχη Λακωνίας ο οποίος διέθεσε 96.000 € από την τέως νομαρχία για την αγορά του οικοπέδου ανταποκρινόμενος σε αίτημά μας. Υπενθυμίζω ότι το έτερο οικόπεδο αξίας 100.000 € αγοράστηκε από τον δήμο Μον/σιας, ελπίζω να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Η μελέτη είναι ίδια με την μελέτη του νηπιαγωγείου Νεάπολης, τα ηλεκτρομηχανολογικά δεν έχουν παραληφθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας. 

κ. Παπαδάκης: Αισθάνομαι μία δικαίωση διότι συμμετείχα στην προηγούμενη δημοτική αρχή που αγόρασε το οικόπεδο σε καλό σημείο της Μον/σιας και η καταργηθείσα πλέον νομαρχία Λακωνίας το έτερο. Είχε αγοραστεί το οικόπεδο, όπου έχει κατασκευαστεί η νέα πτέρυγα του Δ.Σχολείου, για νηπιαγωγείο, όμως ήρθαμε τότε σε επαφή με όλους τους φορείς της Μον/σιας και σωστά επιλέξαμε την αγορά των 2 οικοπέδων. Τότε ο κύριος αντιδήμαρχος είχε κατηγορήσει την προηγούμενη δημοτική αρχή ότι αγόρασε κάποια οικόπεδα που δεν κάνουν, να μην γίνονται τέτοιες κριτικές διότι πρέπει να συνεχίζουμε το έργο που παραλάβαμε. 

Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης: Διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο δεν χωρούσε, είναι αυτό που κάνουμε εμείς με συμβατική κατασκευή.

κ. Παπαδάκης: Είναι ακριβώς το ίδιο διότι ρώτησα αρμοδίους, τέλος πάντων, εύχομαι να υλοποιηθεί ένα δίκαιο αίτημα της Μον/σιας. Αναγνωρίστε ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή έκανε σωστά την δουλειά της παρότι την είχατε επικρίνει ένα χρόνο πριν.

κ. Δήμαρχος: Το Δ.Σ ολοκλήρωσε σύντομα την μελέτη, έκανε την επιλογή όπως έπρεπε να γίνει και άλλαξε τον αρχικό σχεδιασμό για την εγκατάσταση κτιρίου του ΟΣΚ στο μέσο των οικοπέδων, στο ένα οικόπεδο μελετήθηκε αυτό το νηπιαγωγείο, τα άλλα είναι γνωστά. Ο περιφερειάρχης στην χθεσινή μας συνάντηση υπεσχέθη ότι θα το εντάξει στο ΕΣΠΑ, όπως και αυτό της Νεάπολης, του υποσχέθηκα ότι εντός του μηνός θα έχουμε εκδώσει και την οικοδομική άδεια ώστε να υποβάλλουμε πλήρη πρόταση.

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται ομόφωνα, και με την θετική ψήφο του προέδρου της Τ.Κ. Μονεμβασίας, κ. Χουσάκου.                       


Θέμα 5ο: «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Επισκευή φθορών κτιρίου Γυμνασίου Δ.Κ. Μολάων».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Η Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος του δήμου Σπάρτης με το 2725259/11-7-2011 έγγραφό της μας έστειλε την υπ’ αριθ. 51/2011 μελέτη τεύχη ανάθεσης επισκευή φθορών Γυμνασίου Δ.Ε Μολάων προϋ/σμού 15.000 € χωρίς ΦΠΑ. Με την υπ’ αριθ. 129/2011 απόφαση της οικονομικής επιτροπής ανατέθηκε η ανωτέρω μελέτη στο γραφείο του κυρίου Φώτη Φωτόπουλου με έδρα την Αθήνα. Στις 21/9/2011 υπογράφηκε η υπ’ 21469 σύμβαση που αναφέρει ότι η μελέτη θα εκπονηθεί εντός 90 ημερών. Στις 10/2/2012 το ανωτέρω γραφείο μάς κατέθεσε την αρχιτεκτονική, ειδική αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Η οποία προβλέπει την δημιουργία νέου γυμναστηρίου και την τοποθέτησή του στην θέση του υπάρχοντος υπόστεγου που έχει υποστεί πολλές φθορές και έχει κριθεί στατικά επικίνδυνο. Παράλληλα προβλέπεται η κατεδάφιση των VC αποδυτηρίων, γραφείου γυμναστού και μικρής αποθήκης που παρουσιάζουν πολλές φθορές και δεν είναι λογικό το κόστος αποκατάστασής τους. Εκδόθηκε η 1661ΣΤ/31-1-2012 απόφαση υπουργού παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων κτιριολογικό πρόγραμμα που ορίζει μεταξύ άλλων την αντικατάσταση του υφιστάμενου γυμναστηρίου του σχολείου, την επέκταση των χώρων υγιεινής, την προσθήκη νέων χώρων, ανελκυστήρα κυλικείων, ΑΜΕΑ, βιβλιοθήκη κ.τ.λ. και την αναδιαρρύθμιση μερικών υφιστάμενων χώρων. Λόγω των μεταβολών αυτών κρίνεται σκόπιμη και η αλλαγή του τίτλου της μελέτης σε προσθήκη-επέκταση υπάρχοντος κτιρίου Γυμνασίου στην Δ.Κ Μολάων για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που θα γίνουν στο κτίριο, εισηγούμαι την έγκριση της ανωτέρω μελέτης.

(διάλογος)

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα,  και με την θετική ψήφο του προέδρου της Δ.Κ. Μολάων κ. Κοντοσταθάκου.    


Θέμα 6ο: «Περί εγκρίσεως και παραλαβής της μελέτης «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης».

κ. Πρόεδρος: Στα προηγούμενα οι πρόεδροι της Τ.Κ Μονεμβάσιας και της Δ.Κ Μολάων συμφωνούν για την παραλαβή των μελετών; Δεν σας ρώτησα λόγω κεκτημένης ταχύτητας.

Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης: Στις 11/1/2012 υπογράφηκε η 545 σύμβαση που αναφέρει ότι η μελέτη θα εκπονηθεί εντός 60 ημερών. Στις 10/2/2012 το ανωτέρω γραφείο μάς κατέθεσε την αρχιτεκτονική, ειδική αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που προβλέπει δημιουργία νηπιαγωγείου σε οικόπεδο 3.200 τ.μ, εισηγούμαι την έγκριση και παραλαβή της.

(διάλογος)

κ. Χριστάκος: Μου μεταφέρθηκε ότι η μελέτη κόστους 18.000 € είναι ακριβώς ίδια με αυτήν για το νηπιαγωγείο Μονεμβάσιας, συνεπώς θα πρέπει να δίναμε 18.000 € και για τις 2.

(διάλογος)

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα, συμφωνεί και ο πρόεδρος της Δ.Κ Νεάπολης.
 

Θέμα 7ο: «Περί εγκρίσεως των όρων μνημονίου μεταξύ της Ε΄ ΕΠΚΑ και του δήμου Μονεμβάσιας στα πλαίσια εκτελέσεως του έργου «Αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων Νεάπολης».

Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης: Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος αλλά δεν έχει ξεκινήσει διότι απαιτείται μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ε΄ ΕΠΚΑ και του δήμου Μονεμβάσιας για την εκτέλεση του έργου «επίβλεψη εκσκαφών από αρχαιολόγο» το οποίο συνιστά αρχαιολογική παρακολούθηση εκσκαφών καθώς στον χώρο του έργου ενδέχεται να υπάρχουν σχετικά ευρήματα. Εισηγούμαι την έγκριση μνημονίου συνεργασίας με την Ε΄ ΕΠΚΑ, είναι το 5% του προϋ/σμού περίπου 260.000 € της μελέτης.      

κ. Χαραμής: Που θα βρεθεί το ποσό;

κ. Πρόεδρος: Είναι επιλέξιμη δαπάνη, μέσα στην πίστωση που έχει εγκριθεί. 

Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής: Όντως μία πρώτη εκτίμηση για 100.000 €, η Περιφέρεια για να μην χάσουμε χρόνο ζήτησε επιπλέον από το ΕΠΕΡΑ 100.000 € έως την απάντηση της Ε΄ ΕΠΚΑ για τον προϋπολογισμό του έργου. Το λογιστήριο μετά από 1 ½ μήνες έβγαλε αυτό το ποσό έχοντας προϋπολογίσει τα 2 χρόνια του έργου και με την προϋπόθεση ότι θα είναι 1 αρχαιολόγος και 3 εργάτες για τυχόν εκσκαφές και αρχαία που ήδη γνωρίζουν.

κ. Δήμαρχος: Ψηφίστηκε νόμος ότι στις κηρυγμένες αρχαιολογικά περιοχές πρέπει η αρχαιολογική υπηρεσία να προϋπολογίσει ποσό 5% του έργου. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη από το ΕΣΠΑ και θα γίνει απολογιστικά, δικαιολογεί 1 αρχαιολόγο και νομίζω 4 εργάτες ημερησίως. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα θα εκταμιευθούν αλλά αν προκύψει ανάγκη και βέβαια όλοι ευχόμαστε να μην προκύψει. Θα πρέπει να ψηφιστεί από εμάς, να εγκριθεί και από την Ε΄ ΕΚΠΑ ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ο εργολάβος. 

κ. Τσάκος Πέτρος: Πότε υπολογίζεις να ξεκινήσει;    

κ. Δήμαρχος: Ευελπιστώ σε λιγότερο από 1 μήνα να ξεκινήσει.

(διάλογος)

κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε & με την θετική ψήφο του προέδρου της Δ.Κ Νεάπολης..


Θέμα 8ο: «Περί αποδοχής ή μη δακοκτονίας ελαιώνων ορίων δήμου Μονεμβάσιας από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & κτηνοτροφίας της Π.Ε. Λακωνίας για το έτος 2012».

Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Βάσει των συνεργασιών με τους συνεταιρισμούς και με τις τοπικές κοινότητες που έλαβαν αποφάσεις ζητάμε να ψηφίσει το Δ.Σ που θα γίνει δολωματικός ψεκασμός. Στην Δ.Ε Ασωπού αρνητικά είναι μόνο η Δαιμονιά, στην Δ.Ε Βοιών θετικά μόνο η Ελίκα, στην Δ.Ε Ζάρακα όλοι αρνητικοί, στην Δ.Ε Μολάων αρνητικά μόνο η Ελιά, στην Δ.Ε Μον/σιας Άγιος Δημήτριος, Λιρά, Μονεμβάσια αρνητικά.    

(διάλογος)

κ. Πρόεδρος: Στην απόφασή μας πρέπει να γραφτούν και τα εξής: ότι δέχεται την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς χωρίς περιορισμούς και υποδείξεις, δέχεται και την δαπάνη καταπολέμησης που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι 2% επί της μικρότερης τιμής συγκέντρωσης του παρθένου ελαιολάδου και το 2% επί της αξίας των βρώσιμων ελιών κ.τ.λ.. Ότι η αναμενόμενη παραγωγή είναι παραπάνω από το 25% της μεγίστης παραγωγής ελαιολάδου, ομόφωνα.


Θέμα 9ο: «Περί ορισμού εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων».

Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς: Όπως και πέρσι ο κύριος Βουνελάκης με τον κύριο Μέντη αναπληρωματικό.

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα.


Θέμα 10ο: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 37.519,31 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή αυτού».

Θέμα 11ο: «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 24.433,29 € για συντήρηση σχολικών κτηρίων και κατανομή αυτού».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Μετά από συνεννόηση και με τους πρόεδρους των σχολικών επιτροπών εισηγούμαι 25.511 € και 12.008,31 € για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια αντίστοιχα, επίσης 14.433 € και 10.000 € αντίστοιχα.

κ. Χριστάκος: Πρέπει η τεχνική υπηρεσία κατόπιν αυτοψίας να καταγράψει τις απαραίτητες εργασίες των σχολείων και μετά να γίνεται η κατανομή.   

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Πάντοτε για τέτοια θέματα επικοινωνώ με τους προέδρους των 2 σχολικών επιτροπών, νομίζω είσαι και στις 2 επιτροπές, δείτε το και προχωρήστε στην καταγραφή.

κ. Σταθάκης: Όταν οι διευθυντές των σχολείων έχουν λίγα χρήματα διορθώνουν τις μικρές ζημιές οι ίδιοι και είναι καλλίτερα έτσι. Επειδή έχεις πει πολλά για το Δ.Σχολείο Μολάων γίνονται εργασίες ευρείας κλίμακας και όταν θα τελειώσουν θα δεις ένα άλλο σχολείο.

κ. Χριστάκος: Μίλησα για την εικόνα που αποκόμισα κατά την επίσκεψή μου τον φετινό Οκτώβριο, αν τώρα γίνονται εργασίες που θα τις ελέγξουμε αύριο δεν αμφιβάλλουμε.

(διάλογος)

κ. Σταθάκης: Έχουμε εισπράξει στην πρωτοβάθμια και 12.000 € περίπου για το 30% των καθαριστριών των δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων και εντός 2-3 μηνών θα τα δώσουμε στα σχολεία. 

κ. Πρόεδρος: Ως εισάγεται συμφωνούμε;  Ομόφωνα.


Θέμα 12ο: «Περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ποσών 670,07 € και 20,00 €».

Αντιδήμαρχος κ. Κολλιάκος: Από το αστυνομικό τμήμα Μολάων εστάλη το αποδεικτικό είσπραξης για τα 20 €. Το άλλο ποσό αφορά περίπτωση όπου μετά την επιβολή προστίμου ο οφειλέτης εξόφλησε την οφειλή του που προερχόταν από ακαθάριστα έσοδα αφού είχε δοθεί σε αυτόν η δυνατότητα τμηματικής καταβολής βάσει της υπ’ αριθ. 283/2009 απόφασης του Δ.Σ του πρώην δήμου Βοιών. Εφόσον εξοφλήθηκαν διαγράφονται από τον βεβαιωτικό κατάλογο. 

κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε; Για τον ορισμό 2 δημοτικών συμβούλων, τακτικού και αναπληρωματικού, για την συμμετοχή στην 3μελή επιτροπή της Δ/νσης αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής ο Μπάμπης και ο Χριστάκος. Και το θέμα που έθεσε η κυρία Πριφτάκη.

κ. Πρόεδρος: Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.                                                                  
Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιοκάτω:
             Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                     Τα Μέλη


          Αβδούλος Σπύρος                  Μέντης Γεώργιος       
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονεμβασίας


Χουσάκος Δημήτριος
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Νεάπολης


Σωτήραλης Χρήστος
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Μολάων


Κοντοσταθάκος Ευθύμιος
  
……………………………. Αλειφέρη Παναγιώτα


…………………………….Βουνελάκης Γεώργιος


…………………………….Καλογερίνης Ηλίας


…………………………… Κολλιάκος Ιωάννης


……………………………Κουτσονικολής Χαράλαμπος


…………………………. Λύρας Χαράλαμπος


………………………….. Μαρούσης Χαράλαμπος


……………………….….Μαυρομιχάλης Κων/νος


…………………………. Πετράκης Χρήστος


……………………….….Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.


…………………………. Σουρλάς Ιωάννης


…………………………..Σπυριδάκος Βασίλειος


………………………….Σταθάκης Παναγιώτης


…………………………. Τσαφατίνου Κατερίνα


…………………………..Νικολινάκος Παναγιώτης


………………………….. Παπαδάκης Γεώργιος


…………………………..Τσάκος Πέτρος


…………………………. Χαραμής Αντώνιος


…………………………..Χριστάκος Σταύρος


…………………………. Κρυπωτός Παναγιώτης


………………….………Δημητρόπουλος Δημοσθένης