Ειδήσεις , Νεα απο το Δήμο Μονεμβασίας

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Εικονες απο την φωτια στον Αγιο Δημητριο
Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

Δημοτικό Συμβούλιο Σάββατο 1 Αυγούστου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 28-07-2009

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 4816

--------------------------------------------

Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία

Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός

Τηλ - FAX 2732 0 61111 62110

Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

*******************************

Π Ρ Ο Σ

****************

1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας

2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο

3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο

4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο

5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο

6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο

7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο

8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο

9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο

10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο

11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο

12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο

13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.

1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας

2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου

3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη

4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου

5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών

6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων

7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών

8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων

9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 1 Αυγούστου 2009, ημέρα Σάββατο & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. ¨Αποδοχή χρηματοδοτήσεων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα σχολεία, Ά Δόση «Κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2009 – Α΄ χρηματική εντολή» και Β Δόση «Κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2009 - Β χρηματική εντολή»¨.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος.

2. ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ενίσχυση πίστωσης του Κ. Α. 30.7333.0006 για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού της χώρας»¨.

Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

3. ¨Έκτακτες εργασίες αντιμετώπισης του προβλήματος ύδρευσης στο Τ. Δ. Νομίων¨.

Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος , Αντιδήμαρχος

4. ¨Ψήφιση πίστωσης για καθαρισμό περιβάλλοντα χώρου Μαρίνας¨.

Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

5. ¨Ασφάλιση νέου σκαπτικού μηχανήματος¨.

Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

6. ¨Εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Σταύρου Χριστάκου για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας του νέου σκαπτικού μηχανήματος¨.

Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

7. ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού¨.

Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

8. "Αποδοχή ποσού (8.000,00) € «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού σε ΟΤΑ της χώρας, προς κάλυψη δαπανών πληρωμής μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ»¨.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος.

9. ¨Αποδοχή ποσού (5.300,00) € «Κατανομή στους Ο.Τ.Α. της ΣΑΤΑ 2009 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων»".

Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

10. ¨Διαπιστωτική πράξη αναγνώρισης Δημοτικού δρόμου προς Σόρακα¨.

Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

11. ¨Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων¨.

Εισηγητής : κ. Ιωάννης Λεκάκης , Αντιδήμαρχος

12. ¨Αίτηση Συλλόγου Επαγγελματιών Κάστρου για ελεύθερη πρόσβαση Τουριστικών Λεωφορείων¨ μέχρι την είσοδο του Κάστρου¨.

Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

13. ¨Λήψη Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για αίτημα προς το ΚΤΕΛ Λακωνίας για δρομολόγηση Λεωφορείου Γέφυρας – Κάστρου¨.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος.

14. ¨Λήψη απόφασης σχετικά με την υλοποίηση του ειδικού συνδυασμένου προγράμματος απασχόλησης για το οποίο έχει υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Απασχόλησης – ΚΕΔΚΕ – ΟΑΕΔ¨.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

15. ¨Αποδοχή ποσού (4.000,00) € από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος για την έκδοση Λειμωνάριου¨.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

16. ¨Αποδοχή ποσού (50.000,00) € από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος για την πραγματοποίηση συναυλίας από τον κ. Σταμάτη Κόκοτα¨.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

17. ¨Αίτηση του κ. Δερζιώτη Κωνσταντίνου σχετικά με ένωση δρόμου από Εθνική οδό – Ξενοδοχείο «Μαϊστράλ黨.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

18. ¨Λήψη απόφασης για τη προμήθεια 5.000 δέντρων από το ΤΙΤΑΝ¨.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

19. ¨Άσκηση αγωγής για την προστασία Κοινοχρήστου χώρου στο Τ. Δ. Αγγελώνας¨.

Εισηγητής : κ. Δήμαρχος

20. "Έγκριση δαπάνης για την επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού στο Δήμο¨.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος.

21. ¨Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για επιχορήγηση ποσού (10.000,00) στο Ιδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης Βρεφονηπιακός Σταθμός με την ονομασία ¨Παναγία η Χρυσαφίτισσα¨.

Εισηγητής : κ. Πρόεδρος.

Ο Πρόεδρος

ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2009

23 Ιουλίου 2009 - Απελευθέρωση Μονεμβασίας


Δήμος Μονεμβασίας


Δελτίο Τύπου :
Εκδηλώσεων για την επέτειο της
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ¨
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 1821

Ο Δήμος Μονεμβασίας στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου της Απελευθέρωσης της Μονεμβασίας « 23 Ιουλίου 1821 » , πραγματοποιεί πολιτιστικές εκδηλώσεις 21 - 22 - 23 και 25 Ιουλίου 2008 στην Μονεμβασία στο χώρο της Πλάκας.

Ø Τρίτη 21 Ιουλίου 2009 και ώρα 21:00 , παρουσίαση της θεατρικής παράστασης με τίτλο « Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας » του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ ,από την θεατρική ομάδα ¨ ο θίασος του παραλόγου ¨ αποτελούμενη από μαθητές της Ε ΄ , ΣΤ ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου Μονεμβασίας.

Ø Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009 και ώρα 21:00, παρουσίαση παραδοσιακών χορών με τη συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων του :
1. Χορευτικού – Γυμναστικού Συλλόγου Γυθείου « Τερψιχόρη »
2. Πολιτιστικού Παραδοσιακού Χορευτικού Ομίλου « Ο Ορφέας »
3. Πολιτιστικού Συλλόγου Μονεμβασίας « Οι Ρίζες » .
Σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μονεμβασίας
« Οι Ρίζες» .

Ø Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009 και ώρα 20:00, σε συνεργασία με τους Αλιευτικούς Συλλόγους , Μονεμβασίας « Το Λαλούδι » και του Τ.Δ. Αγίου Ιωάννου, θα γίνει αναπαράσταση στη θάλασσα σε γεγονότα από τις ημέρες της Απελευθέρωσης με κορύφωση , την πυρπόληση της τουρκικής γολέτας στο λιμάνι.

Ø Στις 21:30 συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά , 40 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη συνεχή και αναμφισβήτητα ποιοτική παρουσία του στο χώρο του Ελληνικού τραγουδιού. Μετά από την ανεπανάληπτη παρουσία του στο Ηρώδειο συμμετέχει με την συναυλία τους στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Μονεμβασίας.

Ø Σάββατο 25 Ιουλίου 2009 και ώρα 21:00 , μουσική διαδρομή με τον συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο. Τριάντα χρόνια ποιοτικό παρόν στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική μουσική.

Οι εκδηλώσεις θα κλείσουν με φαντασμαγορική καύση βεγγαλικών .

Είσοδος ελεύθερη
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Δήμου Μονεμβασίας 2732 0 61777

Έκδοση σφραγίδας

Στα πλαίσια του εορτασμού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γιάννη Ρίτσου, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποδεχόμενα την πρόταση του Δήμου Μονεμβασίας θα εκδώσουν αναμνηστική σφραγίδα. Η ημερομηνία που θα φέρει η σφραγίδα θα είναι η 23η Ιουλίου 2009.
Η 23η Ιουλίου είναι η ημερομηνία απελευθέρωσης της γενέτειρας πόλης του ποιητή από τους Τούρκους.
Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009, στη Διεύθυνση Φιλοτελισμού, Βύσσης 2 & Αιόλου καθώς και στο ταχυδρομικό γραφείο της Μονεμβασίας το κοινό θα έχει την ευκαιρία να σφραγίσει την αλληλογραφία του με την αναμνηστική αυτή σφραγίδα σύμφωνα με τον κανονισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Αρχικά οι ταχυδρομικές σφραγίδες του Ελληνικού κράτους είχαν σχήμα ωοειδές με την επιγραφή «ΓΕΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821», δίχως να φέρουν ημερομηνία. Το 1833 η ταχυδρομική σφραγίδα αλλάζει σχήμα από ωοειδές σε στρογγυλό και από το 1836 καθιερώθηκε η σφραγίδα με στρογγυλό σχήμα που στο κέντρο της έφερε ημερομηνία σε τρεις γραμμές.

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2009

Δημοσίευση στην Εφημερίδα Μονεμβάσια , της Ενωσης Απανταχού Μονεμβασιτών

Ενημέρωση από το Δήμο Μονεμβασίας
Σταύρος Χριστακος – Αντιδήμαρχος ( www.xristakos.blogspot.com )
( Υπεύθυνος ενημέρωσης Τύπου )


Βιολογικός Καθαρισμός
Όπως έχετε διαπιστώσει το τελευταίο μήνα οι εργασίες για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού γίνονται με πολύ γρήγορο ρυθμό , δίνοντας την καλύτερη απάντηση σε όλη την φιλολογία σχετικά με την ημερομηνία λειτουργίας του έργου , την οποία αρκετοί τοποθετούσαν σε ένα χρόνο ίσως και ποτέ . Τέλος πάντων, πιστευουμε ότι τέτοιου μεγέθους έργα πρέπει να μας ενώνουν , είναι διαπιστωμένη ανάγκη η άμεσση λειτουργία του βιολογικου καθαρισμου και οι όποιες ατέλειες θα διορθωθούν μετά την λειτουργία του , όπως είναι διατυπωμένη η θέση της δημοτικής αρχής .
Οι τελευταίες εξελίξεις είναι :

· Έγινε η βύθιση και η εγκατάσταση του Θαλάσσιου τμήματος του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς λυμάτων συνολικού μήκους 320 μέτρων . Μετά από συντονισμένες ενέργειες με την επίβλεψη του εργολάβου Βασίλη Γεωργόπουλου ο οποίος ήταν παρών σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου μέσα σε χρόνο ρεκόρ έγινε το σκάψιμο του πυθμένα και η βύθιση και η στήριξη του υποθαλάσσιου αγωγού . Στην διαδικασία της βύθισης συμμετείχαν και ψαράδες της Μονεμβασιάς οι όποιοι πρόσφεραν πολύτιμη βοήθεια και τα μηχανήματα του Δήμου .Για την ολοκλήρωση του έργου μένει εργασία λίγων ημερών στο χερσαίο τμήμα του αγωγού .
· Όσον αφορά τις συνδέσεις όπως γνωρίζετε έχουν ξεκινήσει οι συνδέσεις στα κεντρικά σημεία της Μονεμβασιάς και προχωρουν με γρήγορο ρυθμό , παρά τις επιφυλάξεις που υπήρχαν αφού δεν υπάρχουν σχέδια του δικτύου στις εργολαβίες της περιόδου 1986 -1994 και υπήρχε φόβος να μην βρεθούν οι αναμονές . Το έργο εκτελείται από τον εργολάβο Θοδωρή Κώνστα ως εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΑΚΤΕΜ με την επίβλεψη του Μηχανικού της ΤΥΔΚ Ανδρέα Καλαβρυτινού .
· Παράλληλα από την εταιρεία κατασκευής του εργοστασίου του Βιολογικού Καθαρισμού με την επίβλεψη του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Κώστα Μακρή γίνονται οι εργασίες για την λειτουργία των μηχανημάτων και μικρές συμπληρώσεις στο εργοστάσιο που εγκρίθηκαν με βάση το τελευταίο ανακεφαλαιωτικό πίνακα της επιβλέπουσας υπηρεσίας ΔΕΣΕ της περιφέρειας Πελοποννήσου .
· Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την παροχή ρεύματος στα αντλιοστάσια της γέφυρας και αναμένεται τις επόμενες ημέρες η σύνδεση τους .

Μετά το τέλος των μικρών εκκρεμοτήτων που αναφέρθηκαν παραπάνω θα γίνει η τελική δοκιμή του εργοστασίου και του δικτύου και θα δοθεί πράσινο φως για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού με την διοχέτευση λυμάτων στο αποχετευτικό δίκτυο .
· Για την λειτουργία του εργοστασίου είναι απαραίτητος όγκος λυμάτων τουλάχιστον από τριάντα ακίνητα τα οποία ήδη είναι έτοιμα να συνδεθούν και στην συνεχεία καθημερινά μπορούν να συνδέονται νέα ακίνητα με το δίκτυο . Μέχρι να συνδεθεί ένα ακίνητο στο δίκτυο θα μπορεί να αδειάζει τα λύματα μέσω βυτιοφόρου στο εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού .
· Τα οικονομικά στοιχεία για την σύνδεση ενός ακινήτου έχουν αναλυθεί σε παλαιότερες δημοσιεύσεις μας και είναι πολύ μικρά . Για κάθε ερώτηση , διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στις υπηρεσίες του Δήμου για κάθε ενημέρωση σχετικά με το βιολογικό καθαρισμό
( Υπάλληλος Σοφια Καζαλα 2732061777 , Σταύρος Χριστακος , Αντιδήμαρχος 6973999071 )

Εκδηλώσεις για το Έτος Ρίτσου
Ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη που περιλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις για το έτος Γιάννη Ρίτσου , συνολικού κόστους 250.000 € για τις όποιες δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση από δημοτικά έσοδα . Όλο το πόσο θα προέρθει από χορηγίες οργανισμών και φορέων με τους οποιους τους τελευταίους μήνες εχει έρθει σε επαφή ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς Νεκταριος Μαστορόπουλος . Ήδη οι εκδηλώσεις στη Μονεμβασιά ξεκίνησαν με τα εγκαίνια της έκθεσης εικαστικός Ρίτσος στον Άγιο Νικόλαο ,παρουσία του Νομάρχη Λακωνίας Κώστα Φούρκα ο οποίος με το προσωπικό του ενδιαφέρον συγχρηματοδοτεί τις εκδηλώσεις , στο Κάστρο Μονεμβασιάς και συνεχίζεται με πλήθος άλλων εκδηλώσεων . Πληροφορίες στο δήμο Μονεμβασιάς καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.monemvasia.gov.gr

Θέσεις απασχόλησης στο Δήμο Μονεμβασιάς
Όπως έχουμε ενημερώσει σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας ο Δήμος Μονεμβασιάς είναι ο μονός Δήμος στην Λακωνία και ένας από τους λίγους δήμους στην Ελλάδα που έχει ενταθεί στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ και ήδη υλοποιεί το πρόγραμμα stage δίνοντας εργασία σε δώδεκα (12 ) νέους και νέες της περιοχής μας χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου αλλά με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ . ( σημειώνουμε ότι σε άλλους δήμους της Λακωνίας ο αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων είναι δυο με τρεις θέσεις ) Ήδη το πρόγραμμα stage μετά την 18- μήνη απασχόληση ανανεώθηκε για άλλους δώδεκα μήνες συνεχίζοντας την απασχόληση των νέων της περιοχής μας στους οποίους προσφέρεται και η αντίστοιχη οριοθέτηση για τις θέσεις εργασίας αλλά και παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες στους δημότες .
Συνεχίζοντας τις προσπάθειες του Δήμου για νέες θέσεις εργασίας στους νέους της περιοχής μας , ο δήμος εντάθηκε στο πρόγραμμα απασχόλησης για νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε την ανάλογη πίστωση για το σκοπό αυτό . ( στις νέες θέσεις εργασίας που αφορούν εργάτες η επιδότηση του ΟΑΕΔ είναι 50 % )
Οι παραπάνω θέσεις πρόεκυψαν μετά από συνεργασία του προέδρου του ΟΑΕΔ Κου Γιώργου Βερναδακη ο οποίος έχει φιλοξενηθεί πολλές φορές στη Μονεμβασιά από το Κο Δήμαρχο και του Δημάρχου Μονεμβασιάς Νεκτάριου Μαστορόπουλου .Αγορές μηχανημάτων
· Έγινε η παραλαβή στη Μονεμβασιά την Πέμπτη 9 Ιουλίου του καινούργιου σκαπτικού μηχανήματος του Δήμου ( Τσάπα ) αξίας 45.000 € , μάρκας JCB . Το σκαπτικό μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων , της ύδρευσης αλλά και της αγροτικής οδοποιίας όπου ο Δήμος έχει πολύ μεγάλες ανάγκες , τις όποιες σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσε να καλύψει η μοναδική τσάπα του Δήμου που υπήρχε μέχρι σήμερα . Οι διαδικασίες για την αγορά ξεκίνησαν το 2007 , αλλά για όσους δεν γνωρίζουν οι προμήθειες μηχανημάτων στο δημόσιο τομέα είναι μια πονεμένη ιστορία με την ατελείωτη διαδικασία ενστάσεων και προσφυγών μεταξύ των εταιρειών .
· Αφού αναφερόμαστε σε προμήθειες , στην τελική φάση είναι οι διαδικασίες για την προμήθεια του λεωφορείου 30 θέσεων , προϋπολογισμού 90.000 € , του μηχανοκίνητου οχήματος με σκούπα , 45.000 € και του συστήματος απομαγγανιωσης , αποσιδηρωσης της γεώτρησης Ραγκαβα στα κουλεντια 36.000 € .
· Ο Δήμος προχώρησε στην προμήθεια ασύρματου συστήματος επικοινωνίας για τις ομάδες πυρασφάλειας καθώς και συστημάτων για αναμεταδότες βάσης ώστε να υπάρχει συντονισμός και κάλυψη όλων των εμπλεκομένων στην περίπτωση φωτιάς ( υπηρεσιών , ομάδων πυρασφάλειας κ.τ.λ. )

Δημιουργία διαδραστικου dvd για την τουριστική προβολή του Δήμου

Με στόχο την τουριστική προβολή της Μονεμβασιάς και του Δήμου γενικότερα , σ αυτήν την δύσκολη οικονομικά περίοδο , η δημοτική αρχή προχώρησε στην δημιουργία ενός διαδραστικου dvd –interactive το οποίο θα διανέμεται στους επισκέπτες της Μονεμβασιάς μέσω των ξενοδοχείων , ενοικιαζομένων δωματίων κ.τ.λ. και ταυτόχρονα θα διανέμεται στα περίπτερα του δήμου και της Νομαρχίας Λακωνίας στις ετήσιες τουριστικές εκθέσεις ( τουριστικό πανόραμα , Φιλοξενια , κ.τ.λ. )
Το dvd θα περιέχει πληροφορίες για την ιστορία της Μονεμβασιάς και των τοπικών διαμερισμάτων , τα τοπικά αξιοθέατα , παραλίες , πληροφορίες για το φαγητό και την διασκέδαση στην περιοχή μας , τα τοπικά προϊόντα , θα προτείνει διαδρομές για τον επισκέπτη , θα δίνει πληροφορίες για τα πολιτιστικά δρώμενα και τα πανηγύρια στην περιοχή μας .
Το πλεονέκτημα της τεχνολογίας interactive είναι οτι ο θεατής μπορεί να επιλέγει το τομέα του dvd που θέλει να ενημερωθεί μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης χωρίς να είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει ως παθητικό δέκτης ένα ντοκιμαντέρ .
Η βάση δεδομένων θα ανήκει στο Δήμο Μονεμβασιάς ώστε να είναι δυνατή , με ελάχιστο κόστος η αναπαραγωγή και η βελτίωση του περιεχομένου του dvd .
Για την υλοποίηση του έργου της δημιουργίας dvd έγινε σύσκεψη της δημοτικής αρχής με την ένωση εμπορων και τους επαγγελματίες της Μονεμβασιάς και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την δημιουργία του ψηφίζοντας πίστωση 12.000 € για το σκοπό αυτό .

Ανακύκλωση

Ξεκίνησε το πρόγραμμα ανακύκλωσης στο Δήμο Μονεμβασιάς , αρχικά στην έδρα του Δήμου και σταδιακά επεκτείνεται στα υπόλοιπα τοπικά διαμερίσματα . Ήδη έχει γίνει μια πρώτη ενημέρωση των δημοτών από υπαλλήλους του Δήμου ενώ για το επόμενο χρονικό διάστημα έχουν προγραμματιστεί πλήθος εκδηλώσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών αφού για να πτυχή το πρόγραμμα χρειάζεται απαραίτητα ενημέρωση και ενεργό συμμέτοχη όλων των δημοτών .
Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται την θερινή περίοδο καθημερινά και πρέπει να τονιστεί ότι στους κάδους ανακύκλωσης επιτρέπεται να τοποθετούνται ανακυκλώσιμα υλικά χωρίς να είναι κλεισμένα σε σακούλες , σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφονται στο δήμο από το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών με αντίστοιχο κόστος επιβάρυνσης για τους δημότες . Για κάθε πληροφορία σχετικά με το θέμα της ανακύκλωσης και γενικότερα της καθαριότητας μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Αναστάσιο Μάρκο ( 6974 041 105 )


Ανάπλαση χώρου Μαρίνας
Με εργασία πολλών ημερών και την συμμέτοχη πολλών μηχανημάτων έγινε η μεταφορά όλων των υλικών και αντικειμένων που είχαν συσσωρευτεί στο χώρο της Μαρίνας , όπως πλωτές εξέδρες της μαρίνας , παλιές βάρκες , βαριά και ογκώδη αντικείμενα κ.τ.λ. Τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στο χώρο του Γηπέδου δίπλα στο Βιολογικό καθαρισμό και στο χώρο του σκουπιδότοπου Λαχανιά , ενώ σε δεύτερη φάση θα γίνει η μεταφορά κατάλληλου υλικού επίστρωσης ώστε να δημιουργηθεί από την Μαρινα προς την Αγία Παρασκευή χώρος περιπάτου σε συνδυασμό με την δεντροφυτευση που έγινε το 2007 και πηγαίνει πολύ καλά .

Έργα –Μελέτες 2009
- Έγινε η οριστική ένταξη στο πρόγραμμα Θησέας του έργου οδοποιία τοπικών διαμερισμάτων 277.000 € , η δημοπρασία αναμένεται τον Αύγουστο .
- Δημοπρατηθήκαν τα παρακάτω έργα
Οδοποιία Αγγελωνας – Αγίου Ιωάννη 35.000 €
Κατασκευή Πλατείας Κουλεντιων 30.000 €
Οδοποιία Βελλιων – Μονεμβασιάς 40.000 €
Επισκευές Σχολείων Λιρών , Νομιων , Φουτιων 75.000 €
Οδοποιία Νομιων – Κουλεντιων 35.000 €
Οδοποιία Αγίου Δημητρίου , Ταλάντων , Λιρών , Αγίου Νικολάου 48.000 €
Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων 151.000 € ( περιλαμβάνει μόνωση του κτιρίου του Γυμνασίου , αλλαγή δαπέδου στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου και μικρές παρεμβάσεις στα αλλά σχολεία του Δήμου )
- Στο στάδιο της δημοπράτησης είναι τα παρακάτω έργα
Ανάπλαση πλατείας Ελκομενου 70.000 €
Πλακόστρωση μονοπατιών Κάστρου 70.000 €
Κατασκευή Πεζοδρομίων από την Αγία Κυριακή ως την Μονεμβασιά 100.000 €
Ανάπλαση πλατείας Νομιων 14.000 €
Κατασκευή Γηπέδου 5χ5 στην Αγγελωνα 25.000 €
Αντικατάσταση Δικτύου Μονεμβασιάς 87.500 €

Στο στάδιο της μελέτης και της οριστικής ένταξης είναι τα παρακάτω έργα
90.000 € προμήθεια εφεδρικών αεριστήρων για το βιολογικό καθαρισμό
28.000 € προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για το κέντρο της Μονεμβασιάς ( σημειώνουμε ότι τον Οκτώβριο θα υπογειοποιηθει το δίκτυο της ΔΕΗ στο κέντρο της Μονεμβασιάς και στην παραλία Κάκκαβος )
45.000 € προμήθεια φωτιστικών Γέφυρας ( έγινε αλλαγή της μελέτης και θα γίνει δημοπράτηση εκ νέου )
30.000 € μηχανολογικός εξοπλισμός γεώτρησης Αγίου Κωνσταντίνου Αγγελωνας
44.000 € για την μελέτη επέκτασης αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς Αγία Παρασκευή , Τροχαλια , Ξηφιας του τοπικού διαμερίσματος Νομιων
15.000 € για την μελέτη ανάπλασης ρέματος Κακκαβου
7.000 € μελέτη κεντρικής πλατείας Μονεμβασιάς
30.000 € για την προμήθεια υλικού για την διαμόρφωση των παραλιών της Μονεμβασιάς . Μέχρι τώρα το έργο ανάπλασης των παραλιών χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου με πιστώσεις του Δήμου Μονεμβασιάς
Παράλληλα γίνεται από την Τυδκ Λακωνίας σε συνεργασία με την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων η μελέτη κατασκευής προστατευτικού Μαντρότοιχου με φωτισμό στο δρόμο Γέφυρας Κάστρου προς την πλευρά της θάλασσας για την κατασκευή του οποίου το δημοτικό συμβούλιο έχει ψηφίσει 105.000 €
Επίσης έχει κατατεθεί στην πολεοδομία Μολάων ο φάκελος για την έκδοση άδειας επισκευής και συντήρησης του τουριστικού περιπτέρου Μονεμβασιάς και την στέγαση του Δημαρχείου προϋπολογισμού 1.200.000 € το οποίο αναμένεται να δημοπρατηθεί το φθινόπωρο όταν θα έχουν τελειώσει οι διαδικασίες για την οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας στο Κακκαβο . Ξεκαθαρίζουμε για μια φορά ακόμα ότι χωρίς οριοθέτηση αιγιαλού και παραλίας στο χώρο του Κακκαβου δεν είναι δυνατή η έγκριση οικοδομικής άδειας για την συντήρηση του τουριστικού περιπτέρου

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009

Δημοτικο Συμβουλιο 7 Ιουλιου 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Μονεμβασία 03-07-2009
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 4377
--------------------------------------------
Ταχ. Δ/νση : Μονεμβασία
Πληροφορίες : Ανδρέας Κρητικός
Τηλ - FAX 2732 0 61111 62110
Ταχ.Κώδ. : 230.70

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
*******************************
Π Ρ Ο Σ
****************
1. Νεκτάριο Μαστορόπουλο του Μιλτιάδη, Δήμαρχο Μονεμβασίας
2. Χριστάκο Σταύρο του Ηλία, Αντιδήμαρχο
3. Μάρκο Αναστάσιο του Ιακώβου, Αντιδήμαρχο
4. Λεκάκη Ιωάννη του Αλεξάνδρου, Αντιδήμαρχο
5. Παπαδάκη Γεώργιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
6. Τσιριγώτη Σαράντο του Γεωργίου, Δημοτικό Σύμβουλο
7. Μακράκο Νικόλαο του Ευαγγέλου, Δημοτικό Σύμβουλο
8. Ανδρεσάκη Ελευθέριο του Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο
9. Γεώργα Παντελή του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο
10. Βλαχοπανάγο Σταμάτιο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
11. Ψυχογυιό Παναγιώτη του Σταματίου, Δημοτικό Σύμβουλο
12. Αγγελάκο Κωνσταντίνο του Αντωνίου, Δημοτικό Σύμβουλο
13. Δούβρη Δημήτριο του Σαράντου, Δημοτικό Σύμβουλο

Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων.
1. Γεώργας Ιωάννης του Νικολάου, Αγγελώνας
2. Παπαδάκης Κωνσταντίνος του Νικολάου, Αγίου Δημητρίου
3. Χαραμή Ευφροσύνη του Παναγιώτη, Αγίου Ιωάννη
4. Μπίλιας Γεώργιος του Ιωάννου, Αγίου Νικολάου
5. Νιάκολας Δημήτριος του Γεωργίου, Βελιών
6. Ραμάκης Κωνσταντίνος του Διονυσίου, Κουλεντίων
7. Τσιγκούνης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, Λιρών
8. Κουτσανδρέας Αναστάσιος του Θεοδώρου, Νομίων
9. Κληρονόμος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ταλάντων

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, που θα γίνει στις 7 Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη & ώρα 19:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση 1ου ειδικού προϋπολογισμού της μελέτης 265/2009 με τίτλο ¨Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Μονεμβασίας 2009 – Ο Πολιτισμός ανθίζει στη Μονεμβασία¨ :
Εκδηλώσεις για την επέτειο της Απελευθέρωσης της Μονεμβασίας την 23η Ιουλίου 2009
Επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη Γέννηση του Ποιητή Γιάννη Ρίτσου.
Εισηγητής : κ. Δήμαρχος
2. Προμήθεια Ψηφιακού Οδηγού Διοικητικής Αλληλογραφίας DOCmanager ποσού 700 €
Εισηγητής :κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος
3. Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη χάραξης αιγιαλού και Παραλίας προς Ξιφιά¨
Εισηγητής : κ. Πρόεδρος
4. Λήψη Απόφασης σχετικά με την Πίστωση ποσού 47.809,52 € ( Υπόλοιπο προγράμματος Θησέας 45% ).
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος , Αντιδήμαρχος
5. Κατανομή Χρημάτων Ποσού 108.000,00 €.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος
6. ¨Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του Έργου ¨Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύου Ύδρευσης Δ. Δ. Ελληνικού (5ος ειδικός προϋπολογισμός).
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος
7. Έγκριση μελέτης με τίτλο ¨Οριοθέτηση Αιγιαλού και Παραλίας από Γέφυρα προς Κάστρο¨.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος
8. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για την αγορά μεταχειρισμένου λεωφορείου ποσού 90.000,00 €.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος
9. Τροποποίηση της απόφασης περί α) Σύνταξη Μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη Αποχετευτικού δικτύου οικισμών Αγίας Παρασκευής – Τροχάλια- Ξιφιά¨ ποσού 22.000 €
β) Σύνταξη Μελέτης για την κατασκευή Αγωγού μεταφοράς λειμάτων από Οικισμό Ξιφιά μέχρι το Εργοστάσιο του Βιολογικού Καθαρισμού ποσού 22.000 €.
Εισηγητής : κ. Σταύρος Χριστάκος, Αντιδήμαρχος

Ο ΠρόεδροςΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ